Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea Petrol Gaze din Ploieti Filiala Prahova

Conferina naional 2013


18 decembrie, Ploieti

PROGRAM
8.30-9.00 9.00-9.30 Inregistrare participani Deschiderea conferinei Sala GI 2 Prof. dr. ing. Du itru !run"escu

P#$%$&'(#I I&)I'*'$
+oderatori, Du itru !run"escu- *ntoneta Seghedi

9.30-.0.00 &icolae *nastasiu Sedimentary formations in the Carpathian foreland shale gas potential .0.00-.0.30 /orneliu Dinu Shale gas: responsabilities and impact to geologists .0.30-...00 Pau"a de cafea

...00-...30 +ihaela-0iana &egu1- *urelian &egu1 Posibiliti de identificare a naturii mineralogice a argilelor pe baza diagrafiei geofizice ...30-.2.00 +ihai #e us 2ara et Posibile prezene a argilelor gazeifere pe elful romnesc al Mrii egre .2.00-.2.30 Decernarea Premiului Constantin Beca Discuii pri3ind acti3itatea SG# .2.30-.3.30 Pau"a de pr4n" - /antina 5PG

S$SI5&I 6'II&'I!I/$
Sesiunea .. G$707GI$ #$S5#S$07# $&$#G$'I/$ Sala GI 2 +oderatori, +ihai #e us 2ara et- +ihail-)alentin 8atistatu

.3.30-.3.9: $ugen-+ihail Ionescu- +aria Stoicescu !eological mar"s in the #omanian petroleum industry .3.9:-.9.00 Ga;riela Ioni1<- +ihail-)alentin 8atistatu

$specte geologice pri%ind e%aluarea &i e'ploatarea zcmintelor de pe structura Predeal Srari .9.00-.9..: Ion +alureanu- 'udor 8oac<- Daniela &eagu (tilizarea celor mai mici ptrate pentru calculul porozitii .9..:-.9.30 Gheorghe +o ea Prezentare conducta abucco)* .9.30-.9.9: /ehlarof *ura- Du itru !run"escu Consideraii pri%ind asociaia petrol)e%aporite .9.9:-.:..: Pau"a de cafea ea

+oderatori, +aria Stoicescu- Gheorghe +o

.:..:-.:.30 +ihail-)alentin 8atistatu !eothermal potential research in +estern ,ur"ey .:.30-.:.9: !lorinel Dinu- Ion Pan< Simularea unui sistem de colectare a gazelor naturale destinat ciclurilor complete de in-ecie.e'tracie .:.9:-.=.00 /ostin )iorel )la>ceanu- +ihail-)alentin 8atistatu Some aspects regarding hydrocarbon storage conditions on the Cetatea de /alt structure Sesiunea 2. G$707GI$ G$&$#*0* SI *P0I/*'* Sala GP 9 +oderatori, Du itru !run"escu- *le?andru Istrate

.3.30-.3.9: 0ucian 8esutiu- 0u inita %l<gnean- 0igia *tanasiu- #aluca !ocsaneanu Considerations on the !eodynamic setting of the recent crust seismicity +ithin !alati)0z%oarele area and intermediate)depth e%ents +ithin 1rancea zone .3.9:-.9.00 )iorel-$ugen )asiliu Soluie de cre&tere a capacitii portante &i a forelor de smulgere pentru profile utilizate la parcuri foto%oltaice .9.00-.9..: 'udor 8er"a- $ il #usu- Gheorghe +arin- 6er;an )eliciu 2idrogeologic study for ne+ mineral +ater supplies at the Srata Monteoru spa 3/uzu4 .9..:-.9.30 )iorel-$ugen )asiliu Modalitate de fundare turbine eoliene pe depozite loessoide .9.30-.9.9: *le?andru Istrate Studiul %ersantului sudic al Masi%ului /ucegi din interflu%iul 0alomia 0alomicioara 5n %ederea determinrii unor rezer%e e'ploatabile de ap subteran .9.9:-.:..: Pau"a de cafea

+oderatori, 0ucian 8e@uiu- )iorel-$ugen )asiliu .:..:-.:.30 Du itru !run"escu- 7cta3ian Georgescu- #adu $nache 6%aluare geologo)tehnic pentru turn anten 5nclinat !SM Cosmote Sinaia Cota *777 .:.30 -.:.9: ). #<dulescu- Gh. 7aie- #. )asile- D. Stefanescu 6(80 (S 9 :irst regional early +arning system for marine geohazard of ris" to +estern /lac" Sea

.:.9:-.=.00 Du itru !run"escu $naliza unor posibile cauze de pierdere de circulaie la ni%elul depozitelor carbonatice barremiene; 5n fora-ul orizontal de subtra%ersare a <unrii; seciunea !iurgiu 9 #use .=.00-.=..: )alentin Paraschi3 e+ contributions to the Ciocadia Middle Miocene flora 3Part three4 .=..:-.=.30 +ihai #oi;an- #adea +ihai 0postaze geomorfologice glaciare cuaternare implicate 5n cre&terea potenialului turistic al or%egiei .=.30 -.=.9: )iorel-$ugen )asiliu Consolidarea alunecrii de teren <= Predeal)Srari; punct :ntnia &i punere 5n siguran drum Sesiunea :. P#$%$&'*#I P7S'$# Gheorghe-*drian 8r<noiu- +ihai /iocArdel- /os in Ducea- Dr<gu1 2tefan ,he study of cores from eogene deposits of the Cline&ti)>ar-a Structure 3!etic <epression4 /laudia *ntoniade- +arius Stoica :auna de foraminifere si ostracode din seciunea Cerna%od 6cluz; <obrogea de Sud Gheorghe-*drian 8r<noiu- +ihai /iocArdel- +<d<lina $lena &eagu ,he study of samples from eogene deposits of the 0ndependena Structure 3predobrogean <epression4 Gheorghe-*drian 8r<noiu- George 8ar"oi ,he 8)#ay diffraction study of the marcasite crystal structure Daniela Ghi1<- )asile 2indilar- Daniela /re1u- Dorina Diaconescu- +aria Ghiran Main 6ocene /iofacies and Petrofacies in ?ebda area 3#omanian /lac" Sea Shelf4 Gheorghe-*drian 8r<noiu- 8ogdan Stanciu ,he 8)#ay diffraction study of the stibnite crystal structure Geanina Si ona /ostache- *le?andru Petru1 Popa- 8eatrice *le?andra Iaco;*ndrei Iulian Staicu $plicaii ale stratigrafiei seismice pentru e%aluarea potenialului de hidrocarburi /orina Ioni<- +arius Stoica $sociaii microfaunistice cuprinse 5n formaiunile de %rst Sarmaian interceptate 5n fora-ele din structurile 1idele &i /le-e&ti 3partea central) sudic a Platformei Moesice4