Sunteți pe pagina 1din 23

SEMINAR FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI

STUDENI :

CE ESTE AUTOEDUCAIA ? NECESITATEA , POSIBILITATEA I REALITATEA AUTOEDUCAIEI CUNOATEREA EULUI PROPRIU ORGANIZAREA EFICIENT A ACTIVITII I FOLOSIREA EFICIENT A BUGETUL DE TIMP METODE I PROCEDEE FOLOSITE N PROCESUL AUTOMODELRII

NECESITATEA I ACTUALITATEA AUTOEDUCAIEI Tendina natu a! a "#u!ui de a $e aut"de%&i e% e'int ( )"#*u$ti*i!u! ( $t duinei de a i'*uti %e un %!an $u%e i" +a de ,nainta&ii $i Fiina u#an .ine %e !u#e ne,#%!init &i ea nu ,n)etea' $ $e %e +e)i"ne'e )a "# %/n !a ad/n)i *t /nei Aut"%e +e)i"na ea )"ntinu e$te )e ut ,nainte de t"ate de e0i1ene!e #e eu $%" ite a!e a)ti.itii % "+e$i"na!e , "a#enii +iind ne."ii $ 2&i $)3i#*e "dat $au )3ia de d"u " i % "+e$ia iniia! - A$t+e! , "a#enii t e*uie $ ,n.ee din #e $ % "+e$ii &i $%e)ia!iti n"iB"1dan Su)3"d"!$4i a+i #a 5 ( 6 int # ,nt 7" e%") ,n )a e +a)t" ii % in)i%a!i nu #ai $unt )a %/n a)un e$u $e!e natu a!e , in.e$tiii!e &i ni)i te3ni)a -Fa)t" ii e$enia!i ai de'."!t ii $")i" 2 e)"n"#i)e $unt "a#enii )a!i+i)ai , "a#eni )u a%titudini ) eat"a e , inte!i1eni ( INTELIGENA UMAN 7 SURS INEPUIZABIL DE PROSPERITATE I DE PROGRES NENTRERUPT AL

Termenul de autoeducaie provine de la grecescul,,autos=sine nsui,si latinescul ,,educatio=educaie

AUTOEDUCAIA reprezint un concept corelat cu : Educaia Instruirea Autoinstruirea Educaia permanent Autoeducaia %"ate +i de+inita )a +iind a)ti.itatea +iinei u#ane de$+&u at in $)"%u! %e +e)i"n ii % "% iei %e $"na!iti, adi) edu)aie % in $ine ,n$u&i Se identi+i) une" i )u )"n)e%tu! de aut"in$t ui e Aut"in$t ui ea 2 a)iunea +iinei u#ane de a ,n.a

Dan)$u!8, Sa!ade, V a*ie, C"#ne$)u % in n"te!e de+init" ii a$u% a Aut"edu)aiei de#"n$t ea' 5 )a a)te u! )"n&tient , $i$te#ati), %!ani+i)at e0i$tena $)"%u!ui #"ti.aia int in$e) e+" tu! % "% iu Ca a)te u! )"n&tient , $i$te#ati), %!ani+i)at nu e0i$t t"tdeauna ,n aut"edu)aie %ent u ) inte .in 5 !i%$a de e0%e ien !a ,n)e%utu! % ")e$u!ui de aut"edu)aie 9 %a ti)u!a iti!e de ./ $t9 ni.e!u! $)'ut a! ."inei9 natu a $a )ini!" u # iteC"ntinutu! aut"edu)atiei %"ate +i ana!i'at din %e $%e)ti.a % ")e$u!ui de de'."!ta e a %e $"na!itatii in di+e ite eta%e a!e .ietii : Ba na, And ei, ;- n a)e$t )"nte0t, aut"edu)a+ia, in )a!itatea $a de <a)ti.itate de$+a$u ata in $)"%u! %e +e)ti"na ii % "% iei %e $"na!itati< a e $i#u!tan5 7 un )a a)te $u*ie)ti., e% e'entand un % "du$ a! edu)atiei $u%e i" % "ie)tata, " 1ani'ata, )"" d"nata, :aut";%e +e)ti"nata9 7 un )a a)te aut"7 e1!at" , e% e'entand $a!tu! +un)ti"na! de !a )"ne0iunea in.e $a e0te na :$u*ie)t7"*ie)t; !a )"ne0iunea in.e $a inte na :$u*ie)t7$u*ie)t;9 7 un )a a)te )" e!ati., e% e'entand !e1atu a $t u)tu a!a e0i$tenta

Peda1"1ii L- Ru.in$4i 2 I- C"#ne$)u a+i # ) % ")e$e!e de edu)aie &i aut"edu)aie $unt a)ti.iti ne%!ani+i)ate , ne$i$te#ati)e , $%" adi)e-

AUTOEDUCAIA 2 ACTIVITATEA FIINEI UMANE DESFURAT N SCOPUL PERFECIONRII PROPRIEI PERSONALITI Ca a)te i$ti)i!e , % "+un'i#ea e+i)ienei aut"edu)aiei de%ind de " $e ie de )"ndiii 5 ni.e!u! de de'."!ta e a! )"n&tiinei de $ine9 )a!iti!e ."!iti!e a!e +iinei u#ane : %e $e.e en, ,n+ /na e ;9 $t%/ni ea % i)e%e i!" de de% inde e de #un) inte!e)tua! 9 natu a &i )"#%!e0itatea $a )ini!" % "%u$e 9

AUTOEDUCAIA t e*uie ana!i'at ,n

)" e!aie )u 5 Edu)aia Edu)aia %e #anent n % i#ii ani ai edu)aiei , a e !") " de'."!ta e $ituai"na! a %e $"na!itii, $u* in+!uena $ituaii!" )"n) ete , i#itaia &i in+!uene!e )"n) ete au "! 3"t /t" #*"1i ea e0%e ienei , a de'."!t ii +i'i)e &i %$i3i)e , )"#%" ta#entu! e$te dete #inat de )e ine!e inte ne S+/ &itu! % ead"!e$)enei )"ndu)e !a e$t u)tu a ea % "+und a 5 " 1ani$#u!ui

G-=- A!!%" t a+i # ) ,n ad"!e$)en $e % "du)e a)e! $a!t edu)ati. ,n de'."!ta ea )"n&tiinei de $ine )a e %e #ite &i $ti#u!ea' de)!an&a ea % e")u%a ea de aut"%e +e)i"na e Apariia autoeducaiei presupune : > Maturitate 5 +i'i) %$i3i) #" a! > nivel de cultur general > capacitatea de autocunoatere i de dezvoltare a contiinei de sine n condiii de mediu i educaie Autoeducaia poate aprea i mai trziu fiind favorizat de anumite evenimente, n care individul compar ceea ce este cu ceea ce trebuie s fie .

,n a e a t n I n"i e!aii O ia!e )n a " $ u# $ta it e de ne! ini& te

S %" i ea e0i1 ene de % !" + a " % %e $ ia " an e n u i n$ e t O ! a n " i a . i t " #

AUTOEDUCAIA
5
"

e% e'int

"

e'u!tatu! +i e$) a! edu)aiei 9 eta%a )/nd : n" #e!e ; )e ine!e $unt inte i" i'ate ,n )e ine % "% ii &i de.in )e ine inte ne 9

De ai)i ,nainte, de'."!ta ea %e $"na! a e !") % in ,nt e%t unde ea in+!uene!" e0te ne &i

RAPOR !" #$% R& &#!'A$& ($ A! O&#!'A$& Ra%" tu! edu)aie7aut"edu)atie )"n$t uie$te % a)ti) un n"u

e)3i!i* u int e +a)t" ii e0te ni $i +a)t" ii inte ni ai a)ti.itatii de +" #a e7de'."!ta e a %e $"na!itatii, +a)t" i $ituati %e " !inie de e."!utie a$)endenta- A$t+e! edu)atia, a+!ata initia! a!atu i de #ediu in i%"$ta'a unui +a)t" e0te n, de.ine t e%tat 7 % in edu)atie %e #anenta $i aut"edu)atie 7un +a)t" inte n $ta*i!, )a e e+!e)ta, !a ni.e! +un)ti"na! $i $t u)tu a!, )a%a)itatea int in$e)a a %e $"na!itatii u#ane de :aut";%e +e)ti"na e )"ntinua a a)ti.itatii $a!e indi.idua!e $i $")ia!eEdu)atia a$i1u a, !a a)e$t ni.e!, atin1e ea $)"%u!ui %eda1"1i) +unda#enta! a! " 1ani'atiei $)"!a e #"de ne $i %"$t#"de#e5 <a +a)e din "*ie)tu! edu)atiei $u*ie)tu! % "% iei $a!e edu)atii, din "#u! )a e )a%ata, edu)atie "#u! )a e $e edu)a e! in$u$i< :Fau e, Ed1a Aut"edu)atia in)e%e $a $e #ani+e$te de "*i)ei !a .a $ta % ead"!e$)entei $au a %u*e tatii- Nu $unt e0)!u$e ni)i #atu i'a i!e % e)")e $i ni)i )e!e ta di.eLA NIVEL PRECOLAR 5 Edu)aia e$te #ai #a e de)/t aut"edu)aia De !a .a $ta % e$)"!a a, )"%i!u! e$te ant enat in di+e ite a)ti.itati in .ede ea +" #a ii )a!itati!" ."!iti.e- E!e %"t +i 1 u%ate in )ate.a )ate1" ii5

LA COLARUL MIC 5 Edu)aia e$te #ai #a e $au e1a! )u aut"edu)aia Pana !a .a $ta de @A7@@ ani d"#inate $unt in+!uente!e e0te ne de$i a%a $i #"#ente de #ani+e$ta e a )"%i!u!ui )a $u*ie)t a! edu)atiei- P e")u%a ea %ent u aut"edu)atie nu a%a e de !a $ine, )i e$te un a)t % e1atit % in int e1u! % ")e$ edu)ati"na!Edu)at" u! :%a inte, in.atat" ; e$te )e! )e ) eea'a de$)3ide ea inte e$u!ui %ent u $ine, )e! )e initia'a )"nta)tu! )u !u#ea $i )u % "% ia %e $"anaPREADOLESCEN 5 Edu)aia e$te e1a! )u aut"edu)aia P ead"!e$)enta e$te % i#a eta%a !a )a e aut"edu)atia $e %"ate ea!i'a in #"d $i$te#ati), " 1ani'at $i %!ani+i)at- In a)ea$ta %e i"ada e! in)e%e $a $e de$"%e e $i $a $e % i.ea$a)a )u a!ti ")3i, $a7$i ind e%te atentia $% e % "*!e#e!e ea!e a!e e0i$tentei $a!e )a e %ana atun)i nu7! % e")u%au- De'."!ta ea )"n$tiintei de $ine, tendinta $% e inde%endenta $i e0%e ineta $")ia!a t"t #ai *"1ata #a )3ea'a " anunita #atu itate %$i3"!"1i)a, inte!e)tua!a $i #" a!a ne)e$a a %ent u a+i a#a ea % ")e$u!ui de aut"edu)atie- Sen$i$*!itatea #a ita, e0)ita*i!itatea % "nuntata, )a $i in+!uente!e ne1ati.e t"t #ai nu#e "a$e a!e edu)atiei in)identa!e % e$u%un $ti#u!a ea $i ind u#a ea % e")u%at i!" de aut"#"de!a e !a a$ea$ta .a $taADOLESCEN 5 Edu)aia e$te #ai #i) $au e1a! )u aut"edu)aia Ad"!e$)enta e$te )"n$ide ata .a $ta aut"edu)atiei, in $e$u! )a in )e!e #ai #u!te )a'u i % e")u%a i!e de aut"+" #a e )"n$tienta,

S% e de"$e*i e de % ead"!e$)enti, )a e $e " ientea'a #ai a!e$ $% e aut"edu)atia +i'i)a $i )ea )u )a )te % a)ti) :unde $u))e$e!e $unt #ai "*$e .a*i!e;, ad"!e$)entii i#* ati$ea'a )u $u))e$ t"ate )"#%" ta#enete!e aut"+" #a ii %e $"na!itatii- In d"#eniu! aut"edu)atiei inte!e)tua!e ad"!e$)entii $e " ientea'a $% e +" #a ea un" a!1" it#i % "% ii 1andi ii !"1i)e a "%e atii!" inte!e)tua!e, in$u$i ea )"n)e%tiei de$% e !u#e De$e" i, a%a e tentinta de aut"in"i e, de $)3i#*a e % "+unda $i t"ta!a, d" inta de a de$e .eni a!t "#Ad"!e$)enti!" !e de.ine a))e$i*i!a !u#ea + u#"$u!ui- A%a e d" inta de in$t ui e e$teti)a, $% e +" #a ea )"#%"nente!" atitudinii e$teti)e :1u$tu!, ?ude)ata, idea!u!, $enti#ente!e $i )"n.in1e i!e e$teti)e;Atat !a *aieti, )at $i, #ai a!e$ !a +ete, in+ati$a ea e0te i"a a de.ine "*ie)tu! atentieiPute# di$tin1e, a$ada , d"ua $tadii in % ")e$u! de e."!utie a aut"edu)atiei5 @$tadiu! % e1ati ii %ent u aut"edu)atie, $%e)i+i) .a $tei % e$)"!a e $i .a $tei $)"!a e #i)i BB- $tadiu! aut"edu)atiei % "% iu7'i$e ADULT 5 Edu)aia e$te e1a! )u aut"edu)aia Aut"edu)atia % "+e$i"na!a :% in #un)a; )a%ata un )a a)te de

MENIREA EDUCAIEI ESTE S PREGTEASC FIINA UMAN PENTRU CONTINUAREA EDUCAIEI PRIN EFORT PROPRIU PE TOT PARCURSUL VIEII NTRE EDUCAIE, AUTOEDUCAIE I EDUCAIA PERMANENT ECIST UN RAPORT DE CONTINUITATE I DISCONTINUITATE , ASFEL 5 Edu)aia ) eea' )"ndiii!e e$enia!e :#"ti.aie, )a%a)iti, % i)e%e i, de% inde i , te3ni)i de #un) inte!e)tua! ; %ent u a%a iia Aut"edu)aiei :,n$u#ea' )"ninutu! de$./ &it a! edu)aiei ;

PRIN AUTOEDUCAIE , EDUCAIA

EDUCAIA PERMANENT 2 STRATEGIE DE ADAPTARE , RESTRUCTURARE SAU PERFECIONARE A PREGTIRII PROFESIONALEEA VIZEAZ RENNOIREA , MBOGIREA CUNOTINELORT"++!e a+i #a 5 ( 6 ana!+a*etu! de #/ine nu .a +i )e! )a e nu &tie $ )itea$) )i VA FI CEL CARE NU A NVAT CUM S NVEE (

AADAR , PUTEM SPUNE C AUTOEDUCAIA REPREZINT MODALITATEA FUNDAMENTAL DE REALIZARE A EDUCAIEI PERMANENTE

ESENA SOCIAL A AUTOEDUCAIEI de i. din


inte de%endena ,nt e de'."!ta ea %e $"na! &i de'."!ta ea $")ia! *a'at %e 5 .iaa ,n )"!e)ti. &i e!aii!e inte u#ane )a e "+e indi.idu!ui #"de!e de u #at "!u! % ieteni!" , a! #i) "1 u%u!ui

RESPONSABILITATEA TDNRULUI PENTRU PROPRIA LUI DEVENIRE


( Ne +a) ,ne!e%i nu a#inti i!e t e)utu!ui, )i e$%"n$a*i!iti!e .iit" u!ui ( Re'u!t a$t+e! )" e!a ea idi)at ,nt e 1 adu! de )"n&tienti'a e a $%unde ii % "% ii %ent u +" #a ea %e $"na! a %e $"anei &i % e")u% i!e )"n) ete %e

AUTOEDUCAIA NTRE POSIBILITATE I REALITATE

O#u! e% e'inta un % "du$ a! % "% ii!" ea!i'a i, )eea )e a +au it $in1u din % "% ia !ui +iintaE9 da )a " i)e ) eatie, %ent u a $e de$a.a $i ,, t e*uie #ai intai a+undata in ti#%u! % in )a e .a de.eni FE: Ant"ine de Saint7 E0u%e 8 ;Nu inta#%!at" , $tiinta #"de na a de#"n$t at )a a% "a%e +ie)a e "# e$te %"tentia! d"tat %ent u a uti!'a in$t u#ente!e aut"edu)atiei- Studii!e +a)ute de $%e)ia!i$ti e.identia'a )a%a)itati!e de )a e di$%une ) eie u! u#an in $t")a ea $i % e!u) a ea in+" #atii!" - Da)a $7a +"!"$i d"a GAH din )a%a)itatea inte!e)tua!a, un "# "*i$nuit a %utea $a ." *ea$)a IA de !i#*i $au $a u #e'e @A7 @G +a)u!tati-Rea!itatea e$te )a +"!"$i# )e! #u!t @AH din %"tente!e +i'i)e $i %$i3i)e-Di+e enta dint e %"$i*i! $i ea!, e$te )3ia di+e enta int e )eeea )e $unte# $i )e %ute# de.eni--P in aut"edu)atie, "#u! %"ate $a edu)a " %a te $e#ni+i)ati.a a a)e$tui de)a!a?-La .a $ta % ead"!e$)entei $e %"ate +a)e % i#u! %a$ in a*" da ea aut"edu)atiei, in #"d $i$te#ati) , " 1ani'at $i %!ani+i)at-Fiind eta%a )ea #ai ti#%u ie a aut"edu)atiei, %"t $a a%a a " $e ie de di+i)u!tati $au %a ti)u!a itati-E!e $unt dete #inate de #"du! de e)e%ta e a in+" #atii!" , +i0a ea $i ea!i'a ea "*ie)ti.e!" % "%u$e, di e)tii!e % i" ita e Ce )eta i!e e!e.a +a%tu! )a ad"!e$)entii $e %"t entu'ia$#a +"a te e%ede, atun)i )and %a ti)i%a !a a)tiuni *ine

AUTOEDUCAIE I AUTOCUNOATERE IMPORTANA AUTOCUNOATERII Aut")un"a&te ea e% e'int $a )in a )un"a&te ii ,n 1ene a! S") ate 5 ( 6 aut")un"a&te ea e$te aut"%e +e)i"na e #" a! : ,ne!e%)iune , * *ie ,)u#%ta e; A%"!!" din De!%3i 5 ( Cun"a&te7te %e tine ,n$ui ( C"#%!e0itatea )ut ii de $ine e$te dat de )"#%!e0itatea +iinei u#ane Mi3ai St"ian ,n ,,M"de!e &i #"de!e de .ia ( 5 % ")e$u! de$./ &i ii de $ine a e I t e%te 5 @- I#a1inea de $ine 2 )"ndu)e !a ea!i'a ea de $ine 9 B- Idea!u i!e 2 )"n$t uie$) %!anu i de .ia9 I- C"n)e%ia de .ia 2 de'."!t %e $"na!itatea Cun"a&te ea de $ine e0% i#at ,n aut"a% e)ie e "*ie)ti. , a% e)ie ea )" e)t a $e#eni!" , "%ti#i'a ea a)ti.itii , inte1 a ea "%ti# &i a%id ,n )"!e)ti. , a?ut !a e.ita ea

Cun"a&te ea de $ine ,nt it de )un"a&te ea a!t" a d


%"$i*i!itatea +iinei u#ane de a e.ita )"n+!i)te!e )u $e#enii , )"n+!i)te )e %"t 1ene a ten$iuni -

SURSELE CUNOATERII DE SINE 5 A)iune Re!aii!e )u "a#enii In+" #a ea &tiini+i)

GREELI N NTOCMIREA PROGRAMULUI DE AUTOEDUCAIE 5 tendina de a u # i #ai #u!te "*ie)ti.e 9 tendina de a e!a*" a % "1 a#e % ea 1ene a!e, + a ine $ea#a de %a ti)u!a iti!e % "% iei %e $"na!iti &i de $a )ini!e % "+e$i"na!e &i e0t a% "+e$i"na!e 9 tendina de a +i0a % "1 a#e % ea + i1ide , %!ani+i)/nd " i)e #inut A !u) a du% % "1 a#e nu ,n$ea#n a !u) a + %au'- E$te ne)e$a e" 1ani'a ea %!anu!ui A #un)i + un % "1 a# % e)i$ du)e !a e" ienta ea a)ti.itii , !a ,n)" da e %$i3i) &i )3ia !a e&e) O *un %!ani+i)a e &i % "1 a#a e a a)ti.iti!" %e #ite e.ita ea 5 #un)ii ,n a$a!t 9 ,#%!eti ea dint e #un) &i "di3n 9 di$t i*ui ea )" e)t a di+e ite!" +" #e de a)ti.itate-

REGULI PENTRU FOLOSIREA EFICIENT A BUGETULUI DE TIMP P e)i'ea' $)"%u! a)ti.iti!" 9 C"n)ent ea'7 te a$u% a a )eea )e e$te % in)i%a! 9 n.a $ +ii 3"t /t 9 Fi0ea' te #ene % e)i$e %ent u ,nde%!ini ea $a )ini!" 9 F"!"$e&te inte1 a! ti#%u! 9 A%u)7 te de !u) u i#ediat 9 C3e!tuie&te ti#%u! !i*e )/t #ai ai"na! 9 A!te nea' a)ti.iti!e 9 Nu $)%a din .ede e ni)i !u) u i!e # unte 9 Pent u +ie)a e a)ti.itate ,n %a te +"!"$e&te " e!e )e!e #ai %"t i.ite 9 F" #ea'7i "*i&nuina de a +a)e #inta! un aut"%!an

R.Steiner spune ca: educatorul este gradinarul care trebuie sa ajute floarea sa cresca.Nu sa-i schimbe specia,nu sa-i imprumute propriile idealuri,nu sa faca planuri pentru exigenta ! " #a$elcu spunea ca% nu exista o sursa mai bogata in satisfactii decat aceea de a te simti opera propriei tale personalitati si scluptor a propriei tale fiinte

arna!A.!! "n puterea noastr autoeducaia # Tineree ! autoeducaie ! responsa$ilitate % ! Ed . Al$atros ! ucuresti ! &'(' arna!A.!!Autoeducatia.pro$leme teoretice si metodolo)ice**E.D.+.&'', arna!A!!Curs de peda)o)ie.-undamentele teoretice ale educatiei** .ttp://000.eltauni1ersitate.ro/ .ttp://000.o$ser1atorul.com/ .ttp://000.acti1.andiri1ac.ro/