Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educaiei al Republicii Moldova Universitatea Tehnic a Moldovei Catedra Sisteme Optoelectronice

Referat
La disciplina Programarea
Lucrare de Laborator nr.3

Prelucrarea Masivelor Unidimensionale

A efectuat studenta grupei SOE-1 !" A verificat lectorul universitar"


Chiinu, 2 !

"arianta # Conditia $roblemei !%&e calculate produsul sumelor elementelor pare si celor impare din masiv%
2%Este dat masivul unidimensional &'n(% &e determinat valorile si po)itiile ultimelor elemente pare

Schema lo*ica a al*oritmului


!% Start !

+'i( par

S0/,+'i(

S$/,+'i(

i, - i.n- i//

S0,1 S$,1

i $,S$2S0

+'i(

$,1

Masiv iniial Stop

i, - i.n- i//

+'i(

2%

Start

i,n4!- i5, - i44

+'i( imp a

i, - i.n- i// +'i (,i

3//
+'i(

3,2 Masiv iniial

brea3 i, - i.n- i//

+'i(

Stop

6istin*ul $ro*hramului 1. #include<stdio.h> #include<conio.h> #include<math.h> void main (void){ int D[50] i n !" clrscr()" #rintf($introdu marimea masivului%&n$)" scanf($'d$ ( n )" for(i)0" i<n"i**){ #rintf($D['d])$ i)" scanf($'d$ (D[i])"+ #rintf($masivul initial%&n$)" for(i)0" i<n" i**){ #rintf($',d$ D[i])"+ for(i)n-1" i>)0" i--){ if (fmod(D[i] .)))0){ #rintf ($&n elementul este 'd si #o/itia )'d%$ D[i] i)" !**" if(!)).) 0rea!"++ 1etch()"+

.. #include<stdio.h> #include<conio.h> #include<math.h> void main (void){ int 2[50] i n 34)0 35)0 4)1" clrscr()" #rintf($introdu marimea masivului%&n$)" scanf($'d$ ( n )" for(i)0" i<n"i**){ #rintf($2['d])$ i)" scanf($'d$ (2[i])"+ #rintf($masivul initial%&n$)"

for(i)0" i<n" i**){ #rintf($',d$ 2[i])"+ for(i)0" i<n" i**){ if (fmod(2[i] .)))0) 34*)2[i]" else 35*)2[i]"+ #rintf ($&n 34)'d 35)'d&n$ 34 35)" 4)34635" #rintf($4)'d$ 4)" 1etch()"+

&escrierea $ro*ramului
$rimele trei r7nduri repre)int bibliotecile din care 8ac parte 8unciile din pro*ramul care urmea) a 8i a8iat% #oid main $void% de8inete titlul 8unciei principale cu numele main $%. Acoloadele repre)inta mar*inile corpului pro*ramului% float declar variabilele ca reale, iar int ca 7ntre*i% 9uncia clrscr$% ster*e tot ce a 8ost a8iat pin acum% Printf a8iea) propo)iia care ne propune sa dm valori variabilelor, iar &n 8ace posibil a8iarea din r7nd nou% Scanf permite introducerea de la tastatur a unei valori% 0nstruciunea condiionat if ne d posibilitatea 7ndeplinirii sau ne7ndeplinirii operaiei% fmod returnea) restul 7mpririi variabilelor% 'etc( oprete pro*ramul cu scopul vi)uali)rii re)ultatelor i ateapt p7n se va apsa o oarecare tast%

&escrierea si anali)a re)ultatelor !%

2%

Conlu)iile
0n urma e8ectuari acestei lucrari de laborator am constatat 8aptul ca spre deosebire de pro*ramele precedente aceste 2 sint mai complicate% 0n schimb iti o8era mai multe posibilitati% Cu a:utorul lor putem selecta elementele pare; impare dintr4o matrice , de a8la po)itia si valoarea elementului, putem opera diverse operatii si multe altele%