Sunteți pe pagina 1din 1

TESTAMENT

Subsemnatul .......... domiciliat n .........., CNP .........,fr motenitori rezervatari, dispun prin prezentul testament urmtoarele: Las lui ............, domiciliat ................., CNP ..............., n calitate de instituit, conform art. 99 Cod civil, imobilul situat in .........., nscris n Cartea !unciar ......a localit"ii ........, nr. cad............cu sarcina de a-l administra i a-l preda, la decesul su, fratelui meu ................, domiciliat n ..............., CNP...................n calitate de substituit. #ispun ca, dup decesul instituitului, fratele meu, s devin proprietar al acestui imobil, deoarece l$am dob%ndit de la bunicii mei i doresc s rm%n, n continuare, n patrimoniul familiei noastre. &cest testament a fost ntocmit cu respectarea art. '()) cod civil i reprezint ultima mea voina. Prezentul testament se nre*istreaz pe c+eltuiala subsemnatului n ,e*istrul na"ional notarial de eviden" a liberalit"ilor -,NL.. /e+noredactat la .............., n ...... e0emplare, din care un e0emplar pentru ar+iva biroului notarial, un e0emplar pentru ,NL i ...... e0emplare s$au eliberat pr"ii.

/estator, Semntura, ......