Sunteți pe pagina 1din 27

REZUMAT

Prezenta lucrare mbrac forma unui studiu monografic i


este consacrat aspectelor teoretice, legislatie, de practic !udiciar
i drept comparat priind competen"a teritorial n materie penal#
$n cadrul actiit"ii de cercetare tiin"ific derulate n
domeniul dreptului procesual penal problema dezbtut de prezenta
lucrare de doctorat nu a constituit, n mod concret, obiectul reunei
lucrri de specialitate#
Alegearea temei lucrrii i cercetarea unei asemenea
problematici se impune, credem noi, "in%nd seama pe de o parte de
importan"a institu"iei analizate n conte&tul func"ionrii mecanismului
procesului penal, iar pe de alt parte a%nd n edere eolu"ia
sistemului rom%n de drept caracterizat de reglementri n materie
care tind spre integrarea legisla"iei Rom%niei n sistemul legislati al
statelor membre ale Uniunii Europene#
'ezoltarea fenomenului infrac"ional impune igilen"a
statelor pentru combaterea criminalit"ii, iar aceasta nu se poate
realiza n condi"ii de legalitate dec%t prin fi&area unor reguli de
competen" imperatie at%t n plan intern, c%t i la niel european#
Reglementrile de dat recent ale asisten"ei !udiciare
interna"ionale n materie penal cu largi implica"ii asupra aplicrii
e&trateritoriale a legii procesual penale rom%ne, dar i asupra aplicrii
legilor procesual penale ale celorlalte state din Uniunea Europen pe
teritoriul Rom%niei, !ustific pe deplin analiza realizat n aceast
lucrare de doctorat#
1
$i citm n acest sens pe profesorii E#'ur()eim i
*#+immel care sus"ineau c teritoriul deri din asocierea ntre spa"ii
i e&perien"e, deci competen"a nseamn o interac"iune poziti i
eficace cu mediu prin care se n"elege un profil spiritual comple& de
natur !uridic, cultural# Pe cale de consecin", este mai mult dec%t
eident faptul c prin integrarea Rom%niei n Uniunea European, s,a
accelerat procesul de transpunere n legisla"ia intern a ntregului
corp de acte comunitare cunoscute sub denumirea de -ac.uis
comunitar/, ceea ce implic modificri i n planul competen"ei#
'e asemenea, apreciem c alegerea i analiza unei astfel
de teme este !ustificat i de necesitatea efecturii unui e&amen
!udicios al modului n care, urmrirea penal, !udecata i punerea n
e&ecutare a )otr%rilor !udectoreti penale ca faze ale procesului
penal, sunt disciplinate de reglementrile priind competen"a
teritorial n materie penal#
0at o parte din considerentele care rele interesul
abordrii problemelor ce fac obiectul acestei teze de doctorat#
$n con"inutul ei lucrarea este structurat pe apte
capitole, care cuprind at%t aspecte de natur doctrinar, fundamentri
tradi"ionale ale analizei legate de competen"a teritorial n materie
penal, ns i cele mai recente reglementri referitoare la
competen"a organelor !udiciare rom%ne priind cooperarea !udiciar
interna"ional n materie penal, cu accente referitoare la comisiile
rogatorii n reglementarea interna"ional#
2
Primul capitol al prezentei lucrri de doctorat este
consacrat aspectelor generale priind competen"a organelor !udiciare
penale, competen"a instan"elor !udectoreti, cu accente pe gradele
de !urisdic"ie i compunerea completelor de !udecat, competen"a
organelor de urmrire penal, respecti competen"a organelor de
cercetare penal ale poli"iei !udiciare, competen"a organelor de
cercetare penal speciale, competen"a procurorulu n faza de
urmrire penal, n faza de !udecat, n cile e&traordinare de atac i
n procedurile speciale# Analiza a fost ndrepatat i asupra
problemelor legate de aplicarea legii procesual penale n spa"iu i cu
priire la principiului teritorialit"ii legii penale ca principiu
fundamental, precum i implica"iile acestui principiu priind
infrac"iunile s%rite n Rom%nia#
'e asemenea am realizat o analiz a e&cep"iilor de la
principiul teritorialit"ii legii procesual penale cu implica"ii n
instrumentarea cauzelor penale de ctre alte organe dec%t cele din
Rom%nia, precum i aspecte teoretice i practice legate de aplicarea
1egii nr# 23454336 priind cooperarea !udiciar interna"ional n
materie penal#
$n prima sec"iune a lucrrii sunt abordate aspecte cu un
pronun"at caracter introducti, fiind studiate aspecte generale legate
de competen"a organelor !udiciare penale# +unt eiden"iate aspecte
de ordin teoretic i practic necesare dezoltrii subiectului care face
obiectul prezentei lucrri de doctorat# Analiza se concentreaz
asupra problemelor legate de competen"a instan"elor !udectoreti
aa cum se nf"ieaz la momentul actual, n urma modificrilor
aduse 7odului de Procedur Penal prin 1egea nr# 28954339# +unt
3
luate n discu"ie normele care reglementeaz competen"a
:udectoriei, Tribunalului Militar, Tribunalului, Tribunalului Militar
Teritorial, 7ur"ii de Apel, 7ur"ii Militare de Apel, precum i a $naltei
7ur"i de 7asa"ie i :usti"ie, instan"a care de"ine cel mai nalt grad de
!urisdic"ie din sistemul de drept rom%nesc# Aspectele de natur
teoretic sunt dublate de diersele probleme iite n practica !udiciar
legat de competen"a instan"elor de !udecat astfel cum legiuitorul a
n"eles s le structureze n raport de dispozi"iile 1egii nr# 23654336,
modificat i republicat#
Prin prisma dispozi"iilor constitu"ionale i a celor
prezute n 1egea nr# 28954339 de modificare a 7odului de
Procedur Penal, !usti"ia este un concept generat de statul de drept#
Aspectele de ordin teoretic abordate n capitolul
introducti al prezentei lucrri prezint o deosebit importan", n
ederea determinrii criteriilor n baza crora legiuitorul a n"eles s
realizeze repartizarea cauzelor penale unui anumit organ din sistemul
!udiciar rom%n#
'e asemenea, nu sunt ignorate nici dispozi"iile
procedurale care reglementeaz competen"a organelor de urmrire
penal, fc%nd astfel referire la sfera atribu"iilor pe care le de"in
organele de cercetare penal ale poli"iei !udiciare sau organele de
cercetare penal speciale, a%nd n edere deosebita importan" pe
care o prezint etapa urmririi penale n cadrul procesului penal i
consecin"ele pe care o urmrire penal efectuat de un organ
necompetent le pot aea n plan procesual ;culmin%nd cu restituirea
cauzei n ederea efecturii urmririi penale de ctre organul
competent<#
4
+,a definit n literatura de specialitate opinia referitoare la
caracterul preliminar i obligatoriu al urmririi penale, ca faz
distinct a procesului penal i func"iile sale proprii care au ca obiect
str%ngerea probelor necesare cu priinre la e&isten"a infrac"iunilor, la
identificarea fptuitorului i la stabilirea rspunderii acestuia pentru a
se constata dac e&ist suficiente probe i indicii temeinice pentru a
se dispune trimiterea lui n !udecat#
Procurorul de"ine n aceast etap procesual, o pozi"ie
distinct, bine conturat prin paleta de atribu"ii cu grad ridicat de
comple&itate cu care legiuitorul l,a inestit#
El este acela care de"ine n irtutea legii obliga"ia de a
e&ercita atribu"ii de supraeg)ere a tuturor actelor de cercetare
penal efectuate de ctre celelalte categorii de organe !udiciare aflate
n subordinea sa# $n e&ercitarea acestor atribu"ii, procurorul de"ine
prerogatia de a conduce i controla n mod direct i nemi!locit
actiitatea de cercetare penal pe care o desfoar poli"ia !udiciar,
precum i celelalte organe de cercetare penal speciale#
+ec"iunea a 4,a a primului capitol este dedicat unei
succinte priiri asupra aplicrii legii procesual penale n spa"iu#
Aceasta a impus analiza no"iunii de teritorialitate a legii penale i a
implica"iilor pe care acest principiu fundamental le poate aea asupra
infrac"iunilor s%rite n Rom%nia#
Este bine cunoscut faptul c dreptul, ca fenomen social,
se desfoar n mod ineitabil i indisponibil pe dou coordonate,
respecti pe coordonata de spa"iu i pe cea de timp#
=rice sistem de drept are aplicabiliate n limitele teritoriale
n care puterii legiuitoare i este recunoscut aplicabilitatea# Acesta
5
este motiul pentru care ac"iunea legii penale se sf%rete acolo
unde nceteaz din punct de edere teritorial, inciden"a puterii sale#
7onceptul de teritorialitate a fost afirmat pentru prima
dat de >eccaria din motie legate de celeritatea rspunderii penale,
fptuitorul fiind prezumat a cunoate legea locului, ulterior fiind
preluat i de 7odul lui ?apoleon #
Asupra teritoriului su, statul are o competen" teritorial
e&clusi, sueranitatea teritorial a statului caracteriz%ndu,se prin
e&clusiitate n sensul c pe un teritoriu nu se poate e&ercita dec%t
autoritatea unui stat, numai acesta e&ercit prin proprille sale organe
asupra ansamblului teritoriului, puterea !udectoreasc#
1egea procedural penal are eficacitate n tot teritoriul
aflat sub imperiul sueranit"ii statului sub care a fost elaboart,
sueranitatea fiind teritorial, este normal ca i legea penal
substan"ial sau procedural s fie teritorial#
7aracterul imperati al art#2 7#pen impune aplicarea
e&clusi i necondi"ionat a legii penale i procesual penale rom%ne
infrac"iunilor s%rite pe teritoriul Rom%niei, indiferent de calitatea
fptuitorului, cet"ean rom%n sau strin, apatrid domiciliat n Rom%nia
sau cu domiciliul n strintate#
+tatul este singurul n msur s determine ntinderea i
natura competen"elor pe care le e&ercit n limitele teritoriului de stat,
competen"a sa teritorial fiind practic nelimitat#
Pornind de la principiul teritorialit"ii, n doctrin au e&istat
mai multe teorii n baza crora s,ar putea determina locul s%ririi
infrac"iunii i implicit al normelor de competen" teritorial, ns cea
care a rspuns cel mai bine necesit"ilor de a realiza o protec"ie c%t
6
mai eficace a rela"iilor sociale este cea a ubicuit"ii, infrac"iunea se
consider s%rit pretutindeni ;ubi.ue<, unde s,a s%rit fie i
numai un act de e&ecutare sau s,a produs rezultatul infrac"iunii#
1egat de competen"a organelor !udiciare priind
infrac"iunile s%rite n afara teritoriului Rom%niei, inciden"a
normelor procedurale penale rom%ne care reglementeaz
competen"a teritorial a organelor !udiciare este condi"ionat de
aplicarea, pentru acest tip de infrac"iuni, a legii penale rom%ne#
Am realizat o analiz a principiilor personalit"ii, realit"ii
i uniersalit"ii legii penale rom%ne precum i a condi"ilor ce
trebuiesc ndeplinite n mod cumulati pentru ca infrac"iunile s%rite
n strintate s poat fi urmrite sau !udecate de organele !udiciare
rom%ne#
Principiul personalit"ii legii penale sau na"ionalit"ii
actie, cum mai este denumit n doctrin, consacr faptul c legea
penal rom%n se aplic i infrac"iunilor s%rite n afara teritoriului
"rii dac fptuitorul este cet"ean rom%n sau dac, nea%nd nici o
cet"enie, are domiciliul n "ar# 'e asemenea se impune
ndeplinirea cumulati a condi"iilor legate de faptul c infrac"iunea
s se fi s%rit n strintate, fapta s fie considerat infrac"iune
potriit legii penale rom%ne, fr a mai fi necesar i incriminarea
faptei de legea locului unde s,a s%rit#Principiul personalit"ii
stabilete competen"a e&clusi i necondi"ionat a legii penale
rom%ne#
Principiul personalit"ii legii penale consacr aplicarea
legii penale rom%ne n cazul infrac"iunilor s%rite n strintate
dac sunt n contra statului rom%n, contra ie"ii unui cet"ean rom%n
7
sau dac a pricinuit o tmare gra integrit"ii corporale unui
cet"ean rom%n sau de ctre un cet"ean strin sau apatrid care nu
are domiciliul n Rom%nia#
7u priire la urmrire i !udecat, se cere ca acestea s
fie posibile potriit legii "rii unde s,a s%rit infrac"iunea, s nu
e&iste deci reo cauz care s mpiedice punerea n micare a
ac"iunii penale sau e&ecutarea pedepsei, pedeapsa s nu fi fost
e&ecutat sau stins prin reun mod prezut de lege#
'in punctul de edere al dreptului procesul penal,
infrac"iunile s%rite n strintate aflate sub inciden"a legii rom%ne
sunt supuse !urisdic"iei legii penale rom%ne, !urisdic"ie ce are caracter
mi&t@ func"ioneaz n subsidiar numai n lipsa unei conen"ii
interna"ionale care s pread n alt sens, i func"ioneaz n
principal, sub condi"ia e&isten"ei aprobrii prealabile a Procurorului
*eneral al Parc)etului de pe l%ng $nalta 7urte de 7asa"ie i :usti"ie#
+ec"iunea urmtoare este consacrat analizei e&cep"iilor
de la principiul teritorialit"ii legii penale care determin competen"a
unor alte organe !udiciare dec%t cele din Rom%nia , fc%nd referire la
cazul reprezentan"ilor diplomatici, a anumitor categorii de persoane
care potriit conen"iilor interna"ionale beneficiaz de imunitate de
!urisdic"ie, cazul naelor sau aeronaelor militare sau
guernamentale strine sau cazul efecturii anumitor acte sau
proceduri n temeiul cooperrii !udiciare interna"ionale n materie
penal#
1egea nr# 23454336 priind cooperarea !udiciar
interna"ional n materie penal reunete toate formele de asisten"
!uridic cu caracter procesual# Ultima sec"iune a primului capitol este
8
consacrat analizei anumitor aspecte de natur penal pe care le
ridic actiitatea organelor !udiciare din Rom%nia sau actiitatea
organelor !udiciare din strintate n temeiul 1egii nr# 23454336#
Uniformizarea legisla"iei n materia cooperrii !udiciare
interna"ionale n raport de directiele europene s,a fcut odat cu
intrarea n igoare a acestei legi#
Asisten"a !udiciar cu caracter procesual se
concretizeaz n efectuarea unor acte procedurale penale
interna"ionale necesare solu"ionrii anumitor cauze penale@
e&trdarea, predarea n baza unui mandat european de arestare,
transferul de proceduri n materie penal, transferul persoanelor
condamnate, comisiile rogatorii, notificarea actelor de procedur care
se ntocmesc i se depun ntr,un dosar penal etc#
Prin prisma no"iunii de asisten" !udiciar n materie
penal, se constat c ea con"ine at%t forme de cooperare cu
caracter personal, c%t i cu caracter informati#
E&trdarea sau e&ecutarea )otr%rilor penale pronun"ate
n strintate sunt dou dintre institu"iile reglementate de 1egea nr#
23454336 aflate n corela"ie direct cu problema competen"ei n cazul
infrac"iunilor s%rite n strintate#
$n acord cu modificrile constitu"ionale interenite n
4332, cet"enii rom%ni pot fi e&trda"i din Rom%nia n baza
conen"iilor interna"ionale la care aceasta este parte i pe baz de
reciprocitate numai dac este ndeplinit una dintre urmtoarele
condi"ii@, dac persoana e&trdabil domiciliaz pe teritoriul statului
solicitant la data formulrii cererii, dac persoana e&trdabil are i
cet"enia statului solicitant, dac persoana e&trdabil a comis fapta
9
pe teritoriul sau mpotria unui cet"ean al UE, dac statul solicitant
este membru al UE# E&trdarea poate fi acordat i dac fapta nu e
prezut de legea rom%n, dac prin aceast fapt este e&clus
cerin"a dublei incriminri printr,o conen"ie interna"ional la care
Rom%nia este parte# E&trdarea este acordat de Rom%nia n
ederea urmririi penale sau !udec"ii numai pentru fapte care atrag
potriit legisla"iei statului solicitant i al legisla"iei rom%ne o pedeaps
priati de libertate mai mare de 4 ani, iar n ederea e&ecutrii unei
sanc"iuni penale numai dac e mai mare de A an#
Procedura de e&trdare se caracterizeaz prin urgen"#
7ompeten"a de a formula cererea de e&trdare apar"ine Procurorului
*eneral al Parc)etului de pe l%ng 7urtea de Apel n a crei
circumscrip"ie domiciliaz sau a fost semnalat prezen"a persoanei
e&trdabile# Procedura de e&trdare e de competen"a sec"iei penale
a 7ur"ii de Apel competente teritorial, n complet format din 4
!udectori#
Recunoaterea )otr%rilor penale definitie pronun"ate n
strintate nu mai poate fi fcut pe cale incidental sau principal,
procedura fiind una singular reglementat de noul act normati#
Botr%rile penale rmase definitie, pronun"ate pentru
infrac"iuni s%rite n strintate, pot fi recunoscute n Rom%nia, iar
n ederea e&ecutrii pe teritoriul Rom%niei a unei astfel de )otr%ri,
autorit"ile competente ale statului de condamnare formuleaz o
cerere de recunoatere i e&ecutare# Admisibilitatea cererii e
condi"ionat de ndeplinirea condi"iilor art#9 din 1egea nr# 23454336#
Autorit"ile rom%ne competente sunt 7urtea de Apel >ucureti n
circumscrip"ia creia, dup caz domiciliaz, i are reedin"a sau a
10
fost identificat condamantul i respecti Parc)etul de pe l%ng 7urtea
de Apel cruia Ministerul :usti"iei i comunic cererea n ederea
sesizrii instan"ei competente#
+tructurat pe trei sec"iuni capitolul al 00,lea al prezentei
lucrri con"ine aspecte generale priind competen"a n materie
penal, respecti o analiz a no"iunii de competen", a formelor
fundamentale i a celor subsidiare ale competen"ei n materie penal#
Prezent%nd o importan" deosebit n rolul pe care l
e&ercit, diferitele organe !udiciare din sistemul !udiciar rom%n se
caracterizeaz prin ndeplinirea anumitor sarcini legate de
solu"ionarea cauzelor penale# $ndeplinirea acestor sarcini legate de
solu"ionarea cauzelor se face din perspectia unui comple& de
atribu"ii sau actiit"i repartizat fiecrui organ !udiciar# +tatul
realizeaz aceste atribute specifice prin organele sale crora le
repartizeaz anumite ndatoriri i le fi&eaz func"ii sau finalit"i, care
n teoria dreptului se circumsciu@ competen"ei teritoriale, materiale,
func"ionale, personale, speciale, e&cep"ionale, analizate sub aspect
teoretic , dar mai ales practic#
$n sens strict te)nico,!uridic, n"elesul no"iunii de
competen" este de quod competit cuique, ceea ce apar"ine fiecrui
func"ionar sau organ de stat, dreptul sau puterea pe care statul o
confer prin lege#
'elimitatea diferitelor atribu"ii ale organelor !udiciare
penale este impus de necesit"ile directe rezultate din diersitatea
cauzelor# ?atura i graitatea faptelor s%rite, locul unde au fost
comise sau unde sunt deduse n fa"a organelor !udiciare penale,
11
calitatea fptuitorului sunt elemente care stabilesc specificitatea
atribu"iilor fiecrui organ n parte#
0ntitulat -7ompeten"a teritorial n cazul infrac"iunilor
s%rite n "ar/, capitolul al 000,lea realizeaz o analiz amnun"it a
no"iunii de competen" teritorial, a criteriilor de determinare a
acesteia, acesta fiind momentul n care accentul se pune asupra
elementelor speciale, de particularitate care se iesc n legtur cu
competen"a teritorial#
$n prezentarea conceptului de competen", trebuiesc
aute n edere anumite elemente de drept n baza crora de,a
lungul eolu"iei sistemului de drept rom%nesc s,a realizat definirea
no"iunii de competen" teritorial, pornind de la opiniile celor mai
consacra"i profesori de drept#
7ompeten"a teritorial a unui organ !udiciar apare ca i
capacitatea obiecti a acestuia de a solu"iona cauzele penale care
au o legtur, au relean" social, !uridic n raport cu raza teritorial
n care organul respecti i e&ercit atributele sale#
+e obser dubla limitare a competen"ei teritoriale, pe de
o parte fiind orba despre raza teritorial n care organul !udiciar i
e&ercit atribu"iile conferite de lege, iar pe de alt parte de legtura
de relean" social,!uridic dintre raza teritorial i cauza penal#
$n ceea ce priete criteriile de determinare a competen"ei
teritoriale, discu"ia este concentrat n !urul dispozi"iilor art#23
7#proc#pen care reglemeteaz competen"a pentru infrac"iunile
s%rite n "ar i art#2A 7#proc#pen pentru infrac"iunile s%rite n
strintate#
12
Problematica modalit"ilor de determinare a competen"ei
teritoriale trebuie abordat din etapa dreptului roman, parcurg%nd
ec)iul drept francez, regimul feudal i p%n n zilele noastre#
Regimul feudal stabilise regula general a competen"ei !udectorului
de la locul domiciliului , dar cu timpul 7odul de procedur penal
francez a fcut s dispar preferin"a anterior amintit, substituindu,0
principiul concuren"ei, potriit cruia erau competente n mod egal
organele !udiciare de la locul delictului, domiciliului i capturrii#
Multiplicarea organelor competente din punct de edere teritorial a
deenit un element constant n legisla"ia modern i contemporan,
astfel c astzi n sistemul rom%n de drept sunt considerate ca fiind
determinante pentru competen" teritorial n ordine@ locul unde a fost
s%rit infrac"iunea, locul unde a fost prins fptuitorul, locul unde
locuiete fptuitorul, locul unde locuiete partea tmat, oper%nd
regula -preferin"ei legale/ n cazul unor sesizri simultane# Regula
ns o reprezint preferin"a cronologic, competen"a fiind a organului
mai nt%i sesizat#
7riteriul cel mai important n determinarea competen"ei
teritoriale este locul s%ririi infrac"iunii, criteriu adoptat de
casiunanimitatea legisla"iilor moderne# Termenul de loc al s%ririi
infrac"iunii are un n"eles mai larg, semnific%nd at%t locul efecti al
comiterii faptei, c%t i zonele apropiate sau alte locuri ce con"in date
cu priire la pregtirea, comiterea i urmrile faptei, inclusi cile de
acces sau retragere a autorului din c%mpul infrac"ional#
13
7apitolul al 0C, lea analizeaz n con"inutul su aspecte
legate de competen"a teritorial n cazul infrac"iunilor s%rite n
strintate#
$nainte de analiza propriu, zis a aspectelor determinrii
compoeten"ei teritoriale pentru infrac"iunile s%rite n strintate,
am analizat aspectele de drept penal i principiile care guerneaz
problematica competen"ei organelor !udiciare n cazul infrac"iunilor
s%rite n afara teritoriului Rom%niei#
$n cazul infrac"iunilor s%rite n strintate legea
procesual penal rom%n n forma dat de modificrile 1egii nr#
685ADD2 i 1egii 4EA54332, a prezut c infrac"iunile s%rite n
afara teritoriului "rii se !udec de instan"ele ciile sau militare, n a
cror raz teritorial i are domiciliul sau locuiete fptuitorul# $n
cazul n care acesta nu are domiciliul sau nu locuiete n Rom%nia
competen"a apar"ine :udectoriei +ectorului 4 >ucureti sau instan"ei
competente dup materie sau dup calitatea persoanei dac prin
lege nu se preede altfel# Totui, c)iar i n aceste condi"ii, !udecata
nu poate aea loc dec%t dup efectuarea procedurii de citare n
strintate, n condi"iile art#AFF al#E 7#pr#pen#
7apitolul al C,lea al prezentei lucrri de doctorat este
rezerat analizei aspectelor legate de competen"a teritorial din
perspectie instan"elor de !udecat europene i interna"ionale#
$n condi"iile aderrii Rom%niei la Uniunea European,
analiza problematicii competen"ei teritoriale nu trebuie rezumat
doar la planul intern, ci i la spa"iul comunitar european# Astfel,
gradelor de !urisdic"ie din planul na"ional putem aduga un nou niel
14
de !urisdic"ie, cel european, cu proceduri conturate n curs de eolu"ie
spre un drept procesual penal european unic, dar mai ales unitar#
Analiza ordinii publice interna"ionale n raport cu ordinea
public a statelor suerane permite determinarea principiului
competen"ei uniersale, care reprezint o solu"ie te)nic de aplicare
a dreptului infrac"iunilor interna"ionale#
7onstituie infrac"iune interna"ional orice ac"iune care, dei nu
amenin" n mod direct e&isten"a societ"ii interna"ionale, aduce
atingere intereselor uniersale, iar, dreptul penal interna"ional include
at%t infrac"iunile interna"ionale prin natur, c%t i pe cele deenite
astfel prin modul de incriminare#
Principiul represiunii uniersale permite unificarea
particularit"ilor legislatie, surmont%nd obstacolul pe care l pune
dreptului de a pedepsi, diiziunea lumii n state suerane# Aplicarea
acestui principiu presupune ns ca acelai fapt s fie identic calificat
n fiecare sistem legislati, iar legea care reglementeaz infrac"iunile
s fie determinat de circumstan"ele infrac"iunii nsi@ acelai fapt
trebuie s fie apreciat dup aceleai criterii#
7onen"iile de la *enea din AD6D au consacrat acest principiu
n materia infrac"iunilor interna"ionale prin natur#
$n fiecare 7onen"ie, un articol care este redactat n aceeai
termeni, oblig fiecare parte contractant@
A# + caute persoanele bnuite a fi comis sau care au ordonat
s se comit infrac"iuni grae, fr a limita aceast obliga"ie cazului
n care aceste infrac"iuni au fost comise pe propriul teritoriuG
4# + defere aceste persoane propriilor tribunale, indiferent
care ar fi na"ionalitatea lorG
15
2# +au s le trimit unei alte pr"i contractante interesate n
urmrire#
Astfel, n cazul pirateriei maritime, orice stat are dreptul s
urmreasc naele pirat n largul mrii i, captur%ndu,le, s le
supun legilor i !urisdic"iei sale, oricare ar fi na"ionalitatea aselor
interceptate, c)iar dac fapta nu s,a produs mpotria unor na"ionali
ai si i nu a afectat interesele sale proprii, nu s,a produs n marea sa
teritorial, iar naa sau ec)ipa!ul acesteia nu au na"ionalitatea sa#
Principiul competen"ei uniersale a fost consacrat i n materia
sec)estrrii de fiin"e umane, traficului de stupefiante i de publica"ii
obscene#
Acest principiu a fost reafirmat n 7onen"ia interna"ional
asupra eliminrii i reprimrii crimei de apart)eid#
Proiectul 7odului crimelor mpotria pcii i securit"ii omenirii
stabilete principiul !urisdic"iei uniersale a statelor, concuren"a
!urisdic"iei interna"ionale pentru infrac"iunile de genocid, crime
mpotria umanit"ii, crime mpotria ?a"iunilor Unite i a personalului
asociat i crime de rzboi ;art# AF,43< i un regim e&clusi de
!urisdic"ie a unei 7ur"i interna"ionale pentru infrac"iunile de agresiune#
=rice stat are dreptul s,i e&ercite !urisdic"ia asupra unui
indiid responsabil pentru s%rirea reuneia din infrac"iunile
prezute anterior ;art# AF,43< aflat pe teritoriul su, potriit
principiului !urisdic"iei uniersale#
Astfel, 7urtea 7riminal 0nterna"ional e&ercit o !urisdic"ie
complementar !urisdic"iilor na"ionale, pentru cele mai grae
infrac"iuni interna"ionale fundamentat pe suportul larg al comunit"ii
interna"ionale, integrat n sistemul =#?#U#
16
Proiectul de 7od a stabilit un regim !urisdic"ional distinct doar
pentru infrac"iunile de agresiune, ls%nd, n mod e&clusi, n
competen"a unei instan"e criminale interna"ionale, cu o singur
e&cep"ie@ cea a !urisdic"iei na"ionale a statului care a comis
agresiunea asupra propriilor cet"eni#
Problema crerii unor instan"e penale interna"ionale a fost
preocuparea !uritilor nc din secolul trecut#
:urisconsultul ele"ian *usta MoHnier a conceput n anul AEFF
organizarea unei :urisdic"ii criminale interna"ionale pentru
represiunea crimelor comise mpotria dreptului gin"ilor# Acest
tribunal urma s fie compus din 8 membri, 4 dintre acetia erau
numi"i de beligeran"i, iar ceilal"i 2, de statele neutre# 7ompeten"a
tribunalului iza !udecarea crimelor de rzboi comise prin nclcarea
dispozi"iilor 7onen"iei de la *enea AE96#
'up un prim insucces, MoHnier a reluat propunerea sa la
0nstitutul de drept na"ional de la 7ambridge, dar nici de aceast dat
nu a aut succes, obiec"iile aduse proiectului iz%nd faptul c acesta
nesocotete !urisdic"iile na"ionale#
$n AD3F, prin 7onen"ia de la Baga, s,a ncercat instituirea unei
I7ur"i interna"ionale de prize maritime/# Aceasta era competent s
se pronun"e asupra capturrii unei nae, de ctre o alt na cu
pailion strin#
'up primul rzboi mondial, Tratatul de la Cersailles preedea
n art# 44F, constituirea unui tribunal special, compus din 8 !udectori#
:udectorii proeneau din "rile ictorioase n rzboi J +tatele Unite
ale Americii, Kran"a, :aponia, Marea >ritanie, 0talia J i trebuiau s,l
!udece pe Lil)elm al 00,lea de Bo)enzolern, mpratul *ermaniei,
17
nins n rzboi, inoat de Iofens adus moralei interna"ionale/ i
Ifor"ei sfinte a tratatelor/#
Tratatul mai preedea i urmrirea i !udecarea n *ermania i
pe teritoriul Puterilor aliate i asociate a persoanelor acuzate de a fi
comis acte contrare legilor i obiceiurilor rzboiului# Tribunalele care
trebuiau s,i !udece erau compuse din membri apar"in%nd tribunalelor
militare ale Puterilor interesate, dac faptele erau comise mpotria
resortisan"ilor mai multor puteri aliate# $mpratul ns n,a fost !udecat
pentru c =landa J "ara unde acesta se refugiase J nu l,a e&trdat#
Actiitatea celorlalte tribunale a fost redus datorit faptului c
*uernul german a refuzat s pun la dispozi"ia puterilor ictorioase
pe cei inoa"i#
$n perioada interbelic au e&istat multiple preocupri pe plan
interna"ional at%t n cadrul +ociet"ii ?a"iunilor, c%t i n cadrul unor
foruri tiin"ifice de drept interna"ional, pentru crearea unei instan"e
penale interna"ionale permanente#
$n AD43, n cadrul +ociet"ii ?a"iunilor, 7omitetul de !uriti
constituit de 7onsiliul 1igii ?a"iunilor, a ntocmit un proiect de
organizare a unei $nalte 7ur"i de :usti"ie 0nterna"ional, separat de
7urtea Permanent de :usti"ie 0nterna"ional, competent de a
!udeca crimele contra drepturilor gin"ilor deferite de Adunarea sau de
7onsiliul 1egilor# Adunarea a decis atunci c ideea unei !urisdic"ii
penale interna"ionale este prematur#
$n AD4E, reputatul !urist rom%n Cespasian Pella, n calitate de
preedinte al Asocia"iei de 'rept Penal, a ntocmit un proiect de
+tatut al unui Tribunal Penal 0nterna"ional, statut pe care Asocia"ia
l,a aprobat# Acest statut preedea crearea unei 7amere criminale n
18
s%nul 7ur"ii Permanente de :usti"ie 0nterna"ional, din cadrul
+ociet"ii ?a"iunilor#
$n AD28, Cespasian Pella, n calitate de raportor, a ntocmit
planul unui 7od represi mondial, plan ce includea i proiectul de
+tatut din AD4E iz%nd crearea 7amerei criminale#
Eforturile lui Cespasian Pella s,au concretizat prin adoptarea la
A9 noiembrie AD2F, odat cu 7onen"ia asupra preenirii i reprimrii
terorismului, a I7onen"iei pentru crearea unei 7ur"i Penale
0nterna"ionale/# Rolul 7ur"ii era de a !udeca pe indiizii acuza"i de
s%rirea reuneia din infrac"iunile prezute de 7onen"ia
referitoare la terorism#
7urtea aea caracter permanent, cu sediul la Baga i era
compus din 8 membri, !uriti cu o competen" recunoscut n dreptul
penal#
7onen"ia cuprindea 89 de articole n care se preciza statutul
!udectorilor, organizarea i competen"a 7ur"ii, procedura de
!udecat, pedepsele ce se pot aplica, e&ecutarea acestora#
7onen"ia a fost semnat de 46 de state, ns n,a intrat n
igoare deoarece procedurile de ratificare au fost mpiedicate de
declanarea celui de al 00,lea rzboi mondial#
'up terminarea celui de al 00,lea rzboi mondial, n cadrul
=#?#U#, s,a luat ini"iatia crerii unei instan"e interna"ionale penale#
1umea dorea o instan" interna"ional creat departe de
tumultul rzboiului, n timp de pace, pentru a nu se rsfr%nge n
actiitatea ei aura ningtorilor, instan" n care legea s fie aplicat
19
n mod egal i impar"ial pentru toate pr"ile responsabile, indiferent
dac crima se s%rete n timp de pace sau de rzboi#
$n acest sens, Adunarea *eneral a =#?#U# a nsrcinat
7omisia de 'rept 0nterna"ional s redacteze n paralel 4 proiecte@
Proiectul unei !urisdic"ii criminale interna"ionale i Proiectul crimelor
contra pcii i securit"ii umanit"ii#
'ei aceste proiecte au fost elaborate de 7omisia de 'rept
0nterna"ional n anul AD82 i AD86, totui abordarea lor a trecut pe
plan secundar n preocuprile =#?#U#
7onflictul din 0ugoslaia izbucnit n ADED, readuce n memorie
crimele i atrocit"ile comise n timpul celui de,al 00,lea rzboi mondial
i impulsioneaz comunitatea interna"ional s se g%ndeasc serios
la traducerea n ia" a acestor proiecte#
Astfel, prin Rezolu"ia nr# 6F,22 din 48 noiembrie ADD4,
Adunarea *eneral a =#?#U# a mandatat 7omisia de drept
interna"ional s elaboreze un proiect de +tatut al 7ur"ii penale
interna"ionale#
Acest proiect a stat la baza nfiin"rii 7ur"ii Penale
0nterna"ionale n ADDE#
7ele dou proiecte paralele, de nfiin"are a unei 7ur"i criminale
i a unui 7od uniersal al crimelor, i,au gsit finalizarea n forma i
con"inutul actual al unui singur act@ +tatutul 7ur"ii Penale
0nterna"ionale, adoptat la 7onferin"a diplomatic a plenipoten"iarilor
?a"iunilor Unite asupra nfiin"rii unei 7ur"i criminale interna"ionale
desfurat la Roma n perioada A8,AF iulie ADDE#
20
Este remarcabil pozi"ia unor oameni de tiin" rom%ni care au
militat cu )otr%re pentru respectul dreptului interna"ional, pentru
triumful ideii constituirii unei 7ur"i Penale 0nterna"ionale#
Astfel, *rigore *eamnu scria@ I$n cei peste treizeci de ani care
au trecut de la sf%ritul rzboiului, alabilitatea argumentelor care s,
au ridicat mpotria unei instan"e penale interna"ionale a fost depit
de nsemnatele progrese realizate n domeniul dreptului interna"ional,
al legilor morale i al contiin"ei umanit"ii/#
Profesorul Casile 7re"u, constata pe drept cu%nt@ I7rearea
unei !urisdic"ii penale interna"ionale apare M indispensabil pentru ca
incriminarea infrac"iunilor interna"ionale s nu rm%n un simplu
demers teoretic i pentru a se eita ca sanc"ionarea celor ce nalc
legea interna"ional s depind n cea mai mare parte de guernele
unor state care inspir sau patroneaz asemenea nclcri ori de
interese politice con!uncturale, e&terioare actului de !usti"ie
Preedintele 0taliei a men"ionat n alocu"iunea sa c Iprin
crearea 7ur"ii 0nterna"ionale orice stat trebuie s tie c e&ist un
!udector e&terior suprem care eg)eaz, subliniind astfel menirea
cur"ii de a apra i garanta respectarea legalit"ii interna"ionale/#
1a r%ndul su, +ecretarul *eneral al =#?#U# a men"ionat c
aceast 7onferin" este prima de acest gen din istorie, subliniind c
prin Icrearea unei 7ur"i 7riminale 0nterna"ionale/ se a garanta Ic
reac"ia umanit"ii este rapid i !ust/#
7apitolului al C0,lea este rezerat analizei acelor institu"ii
procesuale care sunt de natur s modifice competen"a teritorial n
materie penal# Pot aprea situa"ii n care normala desfurare a
21
procesului penal nu se poate realiza n bune condi"ii, n anumite
situa"ii e&pres i limitati prezute de lege, impun%ndu,se c)iar
nlocuirea instan"ei competente# 1egiuitorul a prezut posibilitatea
scoaterii cauzei din competen"a unei instan"e de !udecat i trimiterea
ei spre !udecare unei alte instan"e de !udecat egal n grad cu cea
ini"ial sesizat#
0nstitu"ia strmutrii cauzelor penale apare ca un remediu
procesual reglementat de 7odul de procedur penal n ederea
nlturrii acelor situa"ii care pericliteaz desfurarea normal a unui
proces penal, ca urmare a interen"iei unor stri de fapt
neconenabile la locul unde urmeaz s fie !udecat cauza penal#
0nstitu"ia strmutrii apare ca imperioas pentru bunul mers al
procesului penal# +ingurul remediu !uridic contra unor situa"ii de
acest gen o reprezint scoaterea cauzei penale de pe rolul instan"ei
care a fost legal inestit potriit competen"ei sale materiale,
teritoriale i dup calitatea persoanei i strmutarea ei la o instan"
egal n grad# +trmutarea ca institu"ie !uridic reprezint o
reglementare cu caracter derogatoriu# = deiere de la competen"a
teritorial fireasc a instan"elor !udectoreti, a%nd ca efect
sc)imbarea competen"ei teritoriale legal stabilite cu o competen"
stabilit pe cale !udiciar#
=dat cu modificrile 7odului de procedur penal prin 1egea
nr# 28954339, legiuitorul a prezut posibilitatea ca procurorul care
efectueaz sau supraeg)eaz urmrirea penal s poat cere
$naltei 7ur"i de 7asa"ie i :usti"ie s desemneze o instan" egal n
grad cu cea creia i,ar reeni competen"a s !udece cauza n prim
instan", care s fie sesizat n cazul n care se a emite rec)izitoriul#
22
Aceast preedere nou creaz o institu"ie cu particularit"i n planul
competen"ei instan"ei de !udecat, asemntoare ca efecte cu cele
ale strmutrii care rspunde dezideratului unei actiit"i !udiciare
caracterizate de celeritate#
Recuzarea este o alt institu"ie care, prin modul n care
opereaz, implic modificri n planul competen"ei teritoriale# Este
orba despre ipoteza alin#8 al art#84 7#pr#pen c%nd pentru
solu"ionarea cererii de ab"inere sau recuzare nu se poate alctui n
mod legal completul de !udecat, cererea de ab"inere sau recuzare
a fi trimis spre solu"ionare instan"ei ierar)ic superioare# $n mod
practic este orba despre acele instan"e care din considerente care
"in de organizarea administrati sunt compuse dintr,un numr mic
de !udectori, astfel c n situa"ia formulrii unei cereri de recuzare a
unui !udector nu se poate alctui completul de !udecat pentru
solu"ionarea acestuia# $n situa"ia n care o astfel de cerere ar fi gsit
ca fiind ntemeiat, instan"a ierar)ic superioar a desemna o
instan" egal n grad cu instan"a n fa"a creia s,a formulat cererea#
Modificri n planul competen"ei teritoriale se pot produce i n
alte cazuri speciale, respecti atunci c%nd urmrirea penal este
efectuat de ctre un organ central, caz n care procurorul, prin
rec)izitoriu stabilete creia dintre instan"ele prezute la art# 23 alin#
A 7#pr#pen i reine competen"a de a !udeca pentru a se asigura buna
desfurare a procesului penal sau, cea dea doua situa"ie este
reprezentat de reluarea ciclului procesual normal prin efectul casrii
cu trimitere spre re!udecare ;art# 2E8
A8
lit#c abrogat <# $n aceast
ultim situa"ie, competen"a teritorial normal a unei instan"e de
!udecat era nlocuit cu una e&cep"ional, delegat de ctre instan"a
23
suprem# Aceast nou competen" nu era determinat pe criteriile
stabilite a priori de legiuitor, ci era lsat la aprecierea sueran a
instan"ei supreme a crei alegere se circumscria doar asigurrii
intereselor !usti"iei# Ultima ipoteza n care competen"a teritorial n
materie penal poate fi modificat este prin efectele delegrii, n
cazul n care organul de urmrire penal sau instan"a de !udecat
dispun efectuarea de ctre un alt organ !udiciar sau instan" de
!udecat ierar)ic inferioare efectuarea unor acte de procedur care ar
intra n mod normal n competen"a lui de solu"ionare, acte procedura
le care se pot referi la ascultarea unui martor, efectuarea unei
cercetri la fa"a locului, ridicarea unor obiecte sau nscrisuri etc#
=rganizat pe patru subsec"iuni, capitolul final al lucrrii de
doctorat abordeaz probleme speciale n ceea ce priete
competen"a n materie penal#
7ompeten"a sec"iilor maritime i fluiale este reglementat de
dispozi"iile 'ecretului nr# 4325ADF6, care au fost par"ial modificate de
1egea nr# ADA5A2#38#4332 priind infrac"iunile la regimul transportului
naal# $nfiin"area acestor instan"e specializate este !ustificat de
caracteristicile proprii pe care le prezint contractele de transport
maritim, ceea ce impune o specializare din partea organelor de stat
c)emate s aplice dispozi"iile legale# Aceasta presupune cunoaterea
tratatelor i conen"iilor interna"ionale la care Rom%nia este parte, a
unor clauze contractuale sau a unor uzan"e specifice dreptului
maritim caracteristic fiecrei "ri sau grup de "ri#
$n ceea ce priete competen"a material a sec"iilor maritime i
fluiale ce func"ioneaz n cadrul !udectoriilor i tribunalelor
24
7onstan"a i *ala"i, aceasta a fost determinat n func"ie de criterii
precum calitatea subiectului acti, natura alorilor sociale crora li se
aduce atingere, gradul de pericol social#
'ecretul nr#4325ADF6 stabilete i o competen" teritorial
pentru sec"iile maritime i fluiale@ sec"iile maritime i fluiale
7onstan"a pentru !ude"ele 7onstan"a i Tulcea, marea teritorial i
'unrea p%n la mila 96 inclusi i sec"iile maritime i fluiale *ala"i
pentru celelalte !ude"e, 'unrea de la mila 96 n amonte p%n la (m
A3F8#
Urmtorul subcapitol este rezerat analizei comisiilor rogatorii
interna"ionale n temeiul 1egii nr# 23454336, a%nd n edere c
asisten"a !udiciar interna"ional n materie penal ocup poate locul
cel mai important n cadrul formelor de asisten" pe care i le acord
statele suerane n irtutea asigurrii unui climat c%t mai redus al
fenomenului infrac"ional#
7omisia rogatorie interna"ional n materie penal este acea
form de asisten" !udiciar interna"ional care const n
mputernicirea pe care o autoritate !udiciar dintr,un stat o acord
unei autorit"i de acelai fel din alt stat, mandatat s ndeplineasc,
n locul i n numele su unele actiit"i !udiciare priitoare la un
anumit proces penal# 0nforma"iile primite de la autorit"ile competente
ale statelor strine n cadrul sc)imbului de informa"ii se primesc de
ctre Ministerul :usti"iei, care le trimite Parc)etului de pe l%ng $nalta
7urte de 7asa"ie i :usti"ie i Ministerului 0nternelor i Reformei
Administratie, pentru a se proceda n raport cu atribu"iile
corespunztoare organelor !udiciare rom%ne#
25
Urmtoarea sec"iune a ultimului capitol este concentrat asupra
reizuirii n cazul )otr%rilor 7ur"ii Europene a 'repturilor =mului n
lumina art#9 a 7onen"iei Europene a 'repturilor =mului#
Art# 9 7E'= precizeaz c orice persoan are dreptul la
!udecarea n mod ec)itabil, n mod public i ntr,un termen rezonabil
de ctre o instan" impar"ial i independent, instituit de lege, care
a )otr asupra temeiniciei oricrei acuza"ii# Respectarea
dezideratelor enun"ate s,a transpus n plan legislati prin
introducerea art# 63E
A
7#p#pen, care preede c )otr%rile pronun"ate
n cauzele n care 7urtea Europeana a 'repturilor =mului a
constatat o nclcare a unui drept prezut de 7onen"ia pentru
aprarea drepturilor omului i a libert"ilor fundamentale pot fi supuse
reizuirii dac e&ist consecin"e grae ale acestei nclcri care
continu s se produc i care nu pot fi remediate dec%t prin
reizuirea )otr%rii pronun"ate# 7ompeten"a de solu"ionare a cererii
de reizuire reine $naltei 7ur"i de 7asa"ie i :usti"ie n complet de D
!udectori#
Ultima sec"iune a capitolului al C00Jlea este a&at pe analiza
competen"ei organelor specializate ale statului priind inestigarea
infrac"iunilor s%rite pe teritoriul mai multor state# =rganiza"ia
0nterna"ional a Poli"iei 7riminale ;0?TERP=1< are atribu"ii i
competen"e n str%ngerea de informa"ii referitoare la diferite
infrac"iuni i infractori cre%ndu,se o baz consolidat de date#
1a nielul fiecrui stat membru cooperarea interna"ional se
realizeaz prin intermediul >iroului ?a"ional 7entral, >#?#7#
26
desemnat de ctre guernul "rii respectie pentru a fi reprezentant al
0nterpolului n "ar i pentru a reprezenta "ara la 0nterpol#
$n competen"a >#?#7# intr atribu"ii legate de primirea i
centralizarea tuturor informa"iilor parenite din strintate, precum i
comunicarea acestora ctre autorit"ile na"ionale#
>#?#7 Rom%nia are obliga"ia de a asigura imediat, fr reizuiri
i interen"ii punerea la dispozi"ie a comunicrilor formulate de statul
solicitant, de a ntre"ine starea de func"ionare a mi!loacelor de
comunica"ie dintre ofi"erii de legtur din cadrul 7entrului +E70 i
0nterpol, are dreptul de acces la con"inutul informa"iilor sc)imbate
ntre 0nterpol i ofi"erii de legtur din cadrul centrului regional +E70,
ns acesta este limitata de condi"ia autorizrii prealabile ca
operatori#
27