Sunteți pe pagina 1din 2

Schimbarea-inlocuirea modificarea sau transformarea in forma si/sau continut a unui obiect, proces sau fenomen.

Surse ale schimbarii: evolutia in domeniul tehnologiilor , explozia cunostintelor, invhechirea rapida a produselor, conditiile de munca, schimbarile in natura fortei de munca. W.Burke considera dezvoltarea organizationala ca un proces planificat de schimbare in cultura organizatiei, prin utilizarea teoriei, practicii din domeniul comportamental. Caracteristicile dezvoltarii organizationale: aplicarea masurilor de perfectionare a intrgului sistem de management, sau numai a unei componente a acestuia, intregii organizatii sau numai unei subdiviziuni organizatorice; folosirea unei game largi de metode si tehnici care sunt specifice fie unei probleme specifice fie ansamblul sistemului de management; prin ansamblul de masuri se urmareste implementarea unor schimbari legate in general de comportamentul oamenilor ; dezvoltarea organizationala are ca scop cresterea eficientei. Cauzele rezistentei individului la schimbare sunt: atentie si memorie selectiva, obiceiuri, dependenta, frica de necunoscut, ratiuni economice, securitate. Cauzele rezistententei organizatiei la schimbare sunt: amenintari asupra puterii si influentei, struct organizatorica, resursele limitate, imobilizarea capitalului , acorduri interorganizationale. Modelul Kurt Lewin: dezghetarea, miscarea, inghetarea. Modelul actiunii de cercetare: identif problemelor, consultarea cu un expert, culegerea de date si diagnostic preliminar, intoarcerea la client, identif problemelor legate de schimb, planificarea actiunilor, desfasurarea actiunilor, analiza datelor dupa actiunile intreprinse. Modelul adaptarilor la actiunea de cercetare: alegerea aspectelor pozitive ale org, inreg inf despre aspectele pozitive, analiza inf si formularea propunerilor, conturarea unei viziuni printr-o larga consultare, elaborarea unui plan de actiune, evaluarea noilor conditii. Modelul abordarii sistemice: personalul, sarcinile, structura, strategia, tehnologia. Etapele procesului de schimbare: declansarea schimbarii(identif problemelor, partilor participante, contractarea procesului de schimbare); cunoasterea procesului (simptome semnificative, pct forteslabe); creearea unei viziuni ; proiectarea si sustinerea masurilor pentru schimbare; conducerea schimbarii; motivarea schimbarii; consolidarea schimbarii. Metodologia de elaborare a strategiei consta in ansamblul etapelor care trebuie parcurse pentru stabilirea obiectivelor strategice, optiunilor strategice , a resurselor si termenlor de realizare precum si a metodelor folosite pe parcursul acestor etape. Metodologia reproiectarii structurii organizatorice: pregatirea cercetarii, investigatia si analiza si perfectionarea structurii. Metodologia de proiectare a structurii organizatorice: deter posturilor si functiilor; stabilirea compartimentelor; stab relatiilor organizatorice; consemnarea structurii.

Metodologia de reproiectare a sist informational cuprinde ansabmblul etapelor ce trebuie parcurse pentru perfectionarea sau proiectarea sistemului informational , impreuna cu metodele folosite in cadrul respctivelor etape. Etape :definirea arieri si cerintelor studiului, analiza detaliata a sistemului existent, elaborarea noului sistem imbunatatit, implementarea noului sistem informational imbunatatit. Metodologia de perfectionare a sistemului decizional cuprinde ansamblul etapelor care trebuie parcurse pentru a realiza schimbarea in acest domeniu precum si ansamblul metodelor tehnicilor si instrumentelor folosite in cadrul acestor etape in vederea implementarii schimbarilor si ralizarii obiectivelor stabilite pentru acest proces. Etape: descrierea sistemului decizional actual al organizatiei; analiza sistemului decizional al organizatiei; perfectionarea sist deciional actual al org si stabilirea efectelor economice ale masurilor de perfectionare. Etapele de aplicare a managementului prin obiective: pregatirea procesului de aplicare a MPO( documentarea, analiza activ in domeniile cheie, stab provizorie a obiectivelor selectarea subordonatilor );stabilirea obiectivelor, realizarea obiectivelor, compararea rezultatelor cu standardele de performanta si evaluarea. Etapele de aplicare a managementului prin exceptii: analiza si evaluarea situatiei din trecut si prezent, stabilirea obiectivelor, a normelor si normativelor , precizare tolerantelor admise, colectarea, inregistrarea, prelucrarea si sistematizarea datelor, compararea realizarilor cu nivelul obiectivelor, normelor si normativelor stabilite si adoptarea deciziilor de reglare a sistemului. Etapele de aplicare a managementului prin proiecte : identificarea si definirea activitatilor care vor face obiectul proiectului, desemnarea managerului de proiect, alegerea formei organizatorice si stabilirea colectivului de proiect, elaborarea programului general de actiune, realizarea proiectului si evaluarea rezultatelor si dizolvarea colectivlui de proiect. Etapele de aplicare a managementului pe produs: stabilirea produsului sau grupei de produse care va face obiectului MPP, stabilirea managerului de produs, elaborarea unei strategii partiale, organizarea fabricarii si comercializarii produsului, coordonarea frabicarii produsului cu alte activitati si antrenarea personalului realizarea obiectivelor. Etapele de aplicare a delegarii: analiza postului de manager care urmeaza sa foloseasca delegarea , stabilirea subordonatilor care vor prelua sarcini prin delegare, stabilirea sarcinilor, competentelor si responsabilitatilor pe fiecare subordonat delegate , analiza rezultatelor delegarii.

S-ar putea să vă placă și