Sunteți pe pagina 1din 67

Drept Comercial 87.

Art. 85

(1)Asociaii sunt obligai nelimitat i solidar pentru operaiunile ndeplinite n numele societii de persoanele care o reprezint. (2)Hotrrea judectoreasc obinut mpotriva societii este opozabil fiecrui asociat. Pentru SNC, asociatii sunt obligati nelimitat si solidar pentru operatiunile indeplinite in numele societatii de persoanele care o reprezinta. Deoarece SC MM este o societate cu raspundere limitata ea raspunde limitat numai pentru actiunile intreprinse in cadrul propriei societati. In ceea ce priveste S ! A"# $$% asociatul S! $$ va raspunde solidar si nelimitat% nu este valabila clauza inserata in actul constitutiv.

88.
art&'()*art+, Art. 3 (2)Asociaii n societatea n nume colectiv i asociaii comanditai n societatea n comandit simpl sau n comandit pe aciuni rspund nelimitat i solidar pentru obligaiile sociale. !reditorii societii se vor ndrepta mai nti mpotriva acesteia pentru obligaiile ei i% numai dac societatea nu le pltete n termen de cel mult -, zile de la data punerii n ntrziere% se vor putea ndrepta mpotriva acestor asociai.
a. Pai raspund in mod solidar, fiind o societate in nume colectiv. Insa nimic nu-l

impiedica pe debitor ca si ulterior celor 1 zile sa sa continue urmarirea societatii si nu pe asociatii sai, se poate trece la e!ecutarea silita a bunurilor acestuia pentru recuperarea creantei.
b. "eneficiul de discutiune este de fapt obligatia creditorului ca mai intai este actionata societatea debitoare pentru recuperarea pre#udiciului si numai in masura in care aceasta nu-si acopera datoriile in termen de 1 zile stabilit de lege sa fie urmariti asociatii.

!ontractul de livrare marfuri s#a inc.eiat intre doua societati comerciale. Administratorul este organul prin care o societate comerciala stabileste raporturi juridice cu tertii 'inclusiv alte societati comerciale). /aporturile dintre administrator si societate sunt raporturi juridice de mandat% iar puterea administratorului in raporturile cu tertii isi are originea in .otararea adunarii asociatilor% deci in contractul de mandat pe care l#a inc.eiat cu societatea al carei administrator este 'deoarece% in cadrul contractului de mandat% una dintre parti este administratorul% iar cealalta parte este societatea% a carei vointa este e0primata de adunarea asociatilor). "rin urmare% in momentul in care administratorul societatii comerciale a semnat acel contract% in baza caruia a livrat marfuri necorespunzatoare calitativ% el a actionat in numele si pe seama societatii% moment din care societatea respectiva este raspunzatoare pentru indeplinirea obligatiilor contractuale pe care si le asuma.

Asadar% actiunea in recuperarea prejudiciului cauzat prin livrarea unor marfuri necorespunzatoare calitativ trebuia indreptata impotriva societatii care se face vinovata de acea livrare de marfuri necorespunzatoare% iar ulterior societatea se putea indrepta impotriva mandatarului sau 'administratorul) pentru prejudiciile pe care i le#a cauzat in indeplinirea necorespunzatoare a mandatului sau de administrator. 89.
Prin ce modalitati se realizeaza punerea in intarziere conf contextului art 3 alin2 din Legea 31/1990, republicata?

sociatii in societatea in nume colecti! si asociatii comanditati in societatea in comandita simpla sau in comandita pe actiuni raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale. "reditorii societatii se !or indrepta mai intai impotri!a acesteia pentru obligatiile ei si, numai daca societatea nu le plateste in termen de cel mult 1# zile de la data punerii in intarziere, se !or putea indrepta impotri!a acestor asociati. Punerea in intarziere se efectueaza prin notificare sau somatie de plata. $10%9 " ci!& 90.
Art. 16

(4)"restaiile n munc nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social. $a infiintarea societatii cu raspundere limitata, sunt acceptate doar aporturi in bani sau natura legea neadmitand aportul in creante.Nu este deci legal aportul in munca pe care il au cei doi asociati persoane fizice. 91. 'e poate infiinta o societate comerciala declarandu(si sediul intr(un spatiu in care functioneaza mai multe societati ?
Art. 17

(2)1a acelai sediu vor putea funciona mai multe societi% dac cel puin o persoan este% n condiiile legii% asociat n fiecare dintre aceste societi. )a. 92.
Art. 18

(4)"rospectele de emisiune care nu cuprind toate meniunile sunt nule. Subscriitorul nu va putea invoca aceast nulitate% dac a luat parte la adunarea constitutiv sau dac a e0ercitat drepturile i ndatoririle de acionar. "rospectele de emisiune care nu cuprind toate mentiunile sunt nule. Suscriitorul nu va putea invoca aceasta nulitate% daca a luat parte la adunarea constitutiva sau daca a e0ercitat drepturile si indatoririle de actionar. Subscriitorul nu a participat la adunarea constitutiva ci si#a e0ercitat parte din

drepturile si obligatiile de actionar prin plata actiunilor subscrise 'obligatie art.(-#'-)) 93. *n ce situatii acceptantii prospectului de emisiune se pot retrage in faza prealabila inmatricularii soc in +egistrul "omertului?
Art. 27

(2)Dac valoarea aporturilor n natur, stabilit de experi, este inferioar cu o cincime aceleia prevzute de fondatori n prospectul de emisiune, oricare acceptant se poate retrage, anunndu-i pe fondatori, pn la data fixat pentru adunarea constitutiv 94.
Art. 15

!ontractele ntre societatea cu rspundere limitat i persoana fizic sau persoana juridic% asociat unic al celei dinti% se nc.eie n form scris% sub sanciunea nulitii absolute.
Art. --2- ! civ. * Art. 34 ! com.

Acordul verbal este valabil intre asociati daca acestia pot face dovada actului / actiunii realizate. 95. Intr-o societate cu raspundere limitata, asociatul unic, e!ista ca organ de conducere %&%' %sociatul poate fi administrator'
Art. 13

(1)5n cazul n care% ntr#o societate cu rspundere limitat% prile sociale sunt ale unei singure persoane% aceasta% n calitate de asociat unic% are drepturile i obligaiile ce revin% potrivit prezentei legi% adunrii generale a asociailor. (2)6ac asociatul unic este administrator% i revin i obligaiile prevzute de lege pentru aceast calitate.
Nu e!ista ca organ de conducere %&%, drepturile (i obliga)iile unei astfel de adunari revin asociatului unic.

%sociatul poate fi administrator. 96.


Art. 16

(5)Asociaii n societatea n nume colectiv i asociaii comanditai se pot obliga la prestaii n munc cu titlu de aport social% dar care nu pot constitui aport la formarea sau la majorarea capitalului social. 5n sc.imbul acestui aport% asociaii au dreptul s participe% potrivit actului constitutiv% la mprirea beneficiilor i a activului social% rmnnd% totodat% obligai s participe la pierderi.

Prestatiile in muca nu pot constitui aport la formarea sau ma,orarea capitalui social. 97.
Art. 19

(3)"articiprile la beneficiile societii% rezervate de fondatori n folosul lor% dei acceptate de subscriitori% nu au efect dect dac vor fi aprobate de adunarea constitutiv.
Art. 8

Actul constitutiv al societii pe aciuni sau n comandit pe aciuni va cuprinde7 m)avantajele rezervate fondatorilor8
!anta,ele acordate membrilor fondatori trebuiesc mentionate in actul constituti! pentru a fi !alabile.

98.
Art. 21

(2)Aciunile ce reprezint aporturi n natur vor trebui acoperite integral. La costituirea ' prin subscriptie publica, actiunile ce reprezinta aporturi in natura !or trebui acoperite integral. portul in numer poate fi !arsat numai in prop de #0- diferenta in termen de 12 luni. 99.
Art. 28

Adunarea constitutiv are urmtoarele obligaii7 # e0amineaz i valideaz raportul e0perilor de evaluare a aporturilor n natur8 aprob participrile la beneficii ale fondatorilor i operaiunile nc.eiate n contul societii8
dunarea constituti!a are competenta legala de a examina si !alida raspunsul expertilor de e!aluare a aporturilor in natura .

100.
Art. 33

5n caz de dizolvare anticipat a societii% fondatorii au dreptul s cear daune de la societate% dac dizolvarea s#a fcut n frauda drepturilor lor.
*n caz de dizol!are anticipata a societatii, fondatorii au dreptul sa ceara daune de la societate, daca dizol!area s(a facut in frauda

drepturilor lor. 'ocietatea a fost infiintata pe un termen de 10 ani, ea

s(a dizol!at dupa 2 ani este deci o dizol!are anticipata. u dreptul la daune, dar nu se pot opune .otararii / singura indreptatita la dizol!are. 101.
Art. 38

(1)1a societile pe aciuni% dac e0ist aporturi n natur% avantaje rezervate fondatorilor% operaiuni nc.eiate de fondatori n contul societii ce se constituie i pe care aceasta urmeaz s le ia asupra sa% judectorul delegat numete% n termen de , zile de la nregistrarea cererii% unul sau mai muli e0peri din lista e0perilor autorizai. Acetia vor ntocmi un raport cuprinznd descrierea i modul de evaluare a fiecrui bun aportat i vor evidenia dac valoarea acestuia corespunde numrului i valorii aciunilor acordate n sc.imb% precum i alte elemente indicate de judectorul delegat. "entru bunurile mobile noi va fi luat n considerare factura.
La societatile pe actiuni, daca exista aporturi in natura, a!anta,e rezer!ate fondatorilor, operatiuni inc.eiate de fondatori in contul

societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa, ,udecatorul delegat numeste, in termen de # zile de la inregistrarea cererii, unul sau mai multi experti din lista expertilor autorizati. 102.
Art. 38

(1)1a societile pe aciuni% dac e0ist aporturi n natur% avantaje rezervate fondatorilor% operaiuni nc.eiate de fondatori n contul societii ce se constituie i pe care aceasta urmeaz s le ia asupra sa% judectorul delegat numete% n termen de , zile de la nregistrarea cererii% unul sau mai muli e0peri din lista e0perilor autorizai. Acetia vor ntocmi un raport cuprinznd descrierea i modul de evaluare a fiecrui bun aportat i vor evidenia dac valoarea acestuia corespunde numrului i valorii aciunilor acordate n sc.imb% precum i alte elemente indicate de judectorul delegat. "entru bunurile mobile noi va fi luat n considerare factura.
+aport !a cuprinde descrierea si modul de e!aluare a fiecarui bun aportat si !or e!identia daca !aloarea acestuia corespunde numarului si

!alorii actiunilor acordate in sc.imb, precum si alte elemente indicate de ,udecatorul delegat. 103.
Art. 39

u pot fi numii e0peri7 # rudele sau afinii pn la gradul al patrulea inclusiv ori soii acelora care au constituit aporturi n natur sau ai fondatorilor8

# persoanele care primesc% sub orice form% pentru funciile pe care le ndeplinesc% altele dect aceea de e0pert% un salariu sau o remuneraie de la fondatori sau de la cei care au constituit aporturi n natur. Nu pot fi numiti experti: ( rudele sau afinii pana la gradul al patrulea inclusi!, ori sotii acelora care au constituit aporturi in natura sau ai fondatorilor0 ( persoanele care primesc, sub orice forma, pentru functiile pe care le indeplinesc, altele decat aceea de expert, un salariu sau o remuneratie de la fondatori sau de la cei care au constituit aporturi in natura 104.
Art. 42

9ilialele sunt societi comerciale cu personalitate juridic i se nfiineaz n una dintre formele de societate enumerate la art. ( i n condiiile prevzute pentru acea form. :le vor avea regimul juridic al formei de societate n care s#au constituit.
Art. 43

(5) u se pot nfiina sedii secundare sub denumirea de filial&).


'ediile secundare sunt demembraminte fara personalitate ,uridica si patrimoniu ale societatilor comerciale.

*n sc.imb filialele au personalitate ,uridica cu patrimoniu propriu. mbele sunt insa constituite pentru ne!oile specifice comertului. 'ocietatea mama isi exercita actiunea prin dreptul la !ot la filiale si prin ordine directe in cazul sediilor secundare.
+aspuns 1 fals.

105.
Art. 47

(1)5n cazul n care fondatorii sau reprezentanii societii nu au cerut nmatricularea ei n termen legal% oricare asociat poate cere oficiului registrului comerului efectuarea nmatriculrii% dup ce% prin notificare sau scrisoare recomandat% i#a pus n ntrziere% iar ei nu s#au conformat n cel mult + zile de la primire.
*n cazul in care fondatorii sau reprezentantii societatii nu au cerut inmatricularea ei in termen legal, oricare asociat poate cere oficiului registrului comertului efectuarea inmatricularii, dupa ce, prin notificare sau scrisoare recomandata, i(a pus in intarziere, iar ei nu s(au conformat in cel mult 2 zile de la primire.

106.

In cazul in care s-au constat neregularitati dupa inmatriculare, societatea are obligatia ca in termen de * zile sa rezolve problemele aparute. +a se vedea art.,* al.1 din $egea -1.1//01 Nulitatea nu poate fi declarata in cazul in care cauza ei, invocata in cererea de anulare, a fost inlaturata inainte de a se pune concluzii in fond la tribunal. Daca se depune dovada sediului social si specimenele de semnatura, nulitatea nu va fi declarata.

107.
Dupa un an de zile de la inmatriculare dreptul la actiune de regularizare se prescrie. (a se vedea art.48 al.3 din Legea 31/199 ! "otusi conform art.#$ al.1 pct.a se specifica ca se poate cere nulitatea.

108.
Art. 56

ulitatea unei societi nmatriculate n registrul comerului poate fi declarat de tribunal numai atunci cnd7 a)lipsete actul constitutiv sau nu a fost nc.eiat n form autentic% n situaiile prevzute la art. , alin. '4)8 b)toi fondatorii au fost% potrivit legii% incapabili% la data constituirii societii8 c)obiectul de activitate al societii este ilicit sau contrar ordinii publice8 d)lipsete nc.eierea judectorului delegat de nmatriculare a societii8 e)lipsete autorizarea legal administrativ de constituire a societii8 f)actul constitutiv nu prevede denumirea% sediul societii% obiectul su de activitate% aporturile asociailor i capitalul social subscris i vrsat8 g)s#au nclcat dispoziiile legale privind capitalul social minim% subscris i vrsat8 h)nu s#a respectat numrul minim de asociai% prevzut de lege. 109.
Art. 53

9ondatorii% reprezentanii i alte persoane% care au lucrat n numele unei societi n curs de constituire% rspund solidar i nelimitat fa de teri pentru actele juridice nc.eiate cu acetia n contul societii% n afar de cazul n care societatea% dup ce a dobndit personalitate juridic% le#a preluat asupra sa. Actele astfel preluate sunt considerate a fi fost ale societii nc de la data nc.eierii lor.
Daca societatea a preluat respectivele acte %uridice asupra sa& de e'. sediul social declarat dupa inamtriculare& societatea a ac(itat c(iria pe o luna (prin plata c(iriei pe o luna a preluat asupra sa actul %uridic inc(eiat! & fondatorii nu mai pot fi raspunzatori& raspunderea revenind societatii.

110.
Art. 58

(1)"e data la care .otrrea judectoreasc de declarare a nulitii a devenit irevocabil% societatea nceteaz fr efect retroactiv i intr n lic.idare.
Art. 59

(1)6eclararea nulitii societii nu aduce atingere actelor nc.eiate n numele su.


Art. 60

(1)5nc.eierile judectorului delegat privitoare la nmatriculare sau la orice alte nregistrri n registrul comerului sunt e0ecutorii de drept i sunt supuse numai recursului. (2);ermenul de recurs este de -, zile i curge de la data pronunrii nc.eierii pentru pri i de la data publicrii nc.eierii sau a actului modificator al actului constitutiv n $onitorul <ficial al /omniei% "artea a I=#a% pentru orice alte persoane interesate. 1a data la care .otararea judecatoreasca de declararea a nulitatii devine irevocabila societatea isi inceteaza activitatea fara efect retroactiv si intra in lic.idare% astfel ca lic.idatorul are obligatia de a incasa creantele societatii si poate continua e0ecutarea
contractelor e0istente.

)ocietetea si asociatii nu se pot opune nulitatii societatii. 111.


Art. 16

(3)Aporturile n creane sunt liberate potrivit art. +3. Asemenea aporturi nu sunt admise la societile pe aciuni care se constituie prin subscripie public i nici la societile n comandit pe aciuni sau cu rspundere limitat.
Art. 84

(1)Asociatul care a depus ca aport una sau mai multe creane nu este liberat ct timp societatea nu a obinut plata sumei pentru care au fost aduse. (2)6ac plata nu s#a putut obine prin urmrirea debitorului cedat% asociatul% n afar de daune% rspunde de suma datorat% cu dobnda legal din ziua scadenei creanelor.
3bligatiunile sunt un aport de creanta, admisibil pentru societatile de persoane, asemenea '4". 'ocietatea creditoare poate sa(l urmareasca silit pe asociatul care

a adus ca aport obligatiunile, insa acesta are dreptul de beneficiu de discutiune adica actiunea se !a indrepta in primul rand asupra societatii care nu a onorat la termen obligatiunile, si doar apoi in caz de nereusita sa se indrepte asupra asociatulului. 112.

%ctiunea este inadmisibila, intrucat contractul de vanzare cumparare este inc2eiat intre cele 3 societati, astfel ca eventuala actiune+ rezolutiune, pretentii1 trebuia promovata in contradictoriu fata de societatea vanzatoare. %dministratorul, in calitatea sa de mandatar, in cazul mentionat in speta raspunde fata de societate. Nu cred ca e bine conform 1,/ Art. 1 !
"1#Administratorul care are ntr-o anumit operaiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societii trebuie s i ntiineze despre aceasta pe ceilali administratori i pe cenzori sau pe auditorii financiari i s nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceast operaiune. " #Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) i (2) rspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.

aceasta directie, deci va suporta prejudiciul cauzat, neicasarea sumelor cuvenite. 113.
A/;. +( Asociatii nu pot lua parte% ca asociati cu raspundere nelimitata% in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate% nici sa faca operatiuni in contul lor sau al altora% in acelasi fel de comert sau intr#unul asemanator% fara consimtamantul celorlalti asociati. '() !onsimtamantul se socoteste dat daca participarea sau operatiunile fiind anterioare actului constitutiv au fost cunoscute de ceilalti asociati si acestia nu au interzis continuarea lor. '&) In caz de incalcare a prevederilor alin. '-) si '()% societatea% in afara de dreptul de a e0clude pe asociat% poate sa decida ca acesta a lucrat in contul ei sau sa ceara despagubiri. '3) Acest drept se stinge dupa trecerea a & luni din ziua cand societatea a avut cunostinta% fara sa fi luat vreo .otarare. u% intrucat% interdictia in cauza se refera doar la asociatul comanditat nu si la sotia acestuia. Asociatul nu poate fi e'clus& insa va fi tras la raspundere pentru faptul ca nu a instiintat ceilalti asociati asupra acestui aspect.

Administratorul ar fi trebuit sa se abtina de la o deliberare in

revederile de mai sus nu s-ar aplica daca ar fi vorba de un asociat comanditar, a carui raspundere se limiteaza la aportul la capitalul social. !ontrarietatea de interese intervine si in cazul sotilor, e"cluderea este motivata.

114.
Art. 90

6ispoziiile art. >,% >4 alin. '-)% art. >>% >2% +&% +3% +4 i +> se vor aplica i societilor n comandit simpl% iar dispoziiile art. +?% +-% +( i +,% asociailor comanditai.

Art. 85

(1)Asociaii sunt obligai nelimitat i solidar pentru operaiunile ndeplinite n numele societii de persoanele care o reprezint. (2)Hotrrea judectoreasc obinut mpotriva societii este opozabil fiecrui asociat.
Daca asociatii comaditati L* si +, au avut o procura speciala pentru operatiuni determinate semnate de reprezentantii societatii& acestia devin raspunzatori fata de terti nelimitat si solidar pentru operatiunile lor, deci apararile lor nu sunt intemeiate.

115.
Art. 67

(2)6ividendele se pltesc asociailor proporional cu cota de participare la capitalul social vrsat% dac prin actul constitutiv nu se prevede altfel. :le se pltesc n termenul stabilit de ctre adunarea general a asociailor sau% dup caz% stabilit prin legile speciale% dar nu mai trziu de + luni de la data aprobrii situaiei financiare anuale aferente e0erciiului financiar nc.eiat. 5n caz contrar% societatea comercial va plti o penalitate aferent perioadei de ntrziere% la nivelul dobnzii legale.
5ste legala pre!ederea, legea spune ca in mod obisnuit participarea la profit si la pierderi a asociatilor este direct proportionala cu participarea

acestora la capitalul social.*nsa, prin exceptie prin actul constituti! pot fi pre!azute alte procente. 116.
Art. 67

(2)6ividendele se pltesc asociailor proporional cu cota de participare la capitalul social vrsat% dac prin actul constitutiv nu se prevede altfel. :le se pltesc n termenul stabilit de ctre adunarea general a asociailor sau% dup caz% stabilit prin legile speciale% dar nu mai trziu de + luni de la data aprobrii situaiei financiare anuale aferente e0erciiului financiar nc.eiat. 5n caz contrar% societatea comercial va plti o penalitate aferent perioadei de ntrziere% la nivelul dobnzii legale. 117.
Art. 67

(2)6ividendele se pltesc asociailor proporional cu cota de participare la capitalul social vrsat% dac prin actul constitutiv nu se prevede altfel. :le se pltesc n termenul stabilit de ctre adunarea general a asociailor sau% dup caz% stabilit prin legile speciale% dar nu mai trziu de + luni de la data aprobrii situaiei financiare anuale aferente e0erciiului financiar nc.eiat. 5n caz contrar% societatea comercial va plti o penalitate aferent perioadei de ntrziere% la nivelul dobnzii legale.

(3) u se vor putea distribui dividende dect din profituri determinate potrivit legii. (4)6ividendele pltite contrar dispoziiilor alin. '() i '&) se restituie% dac societatea dovedete c asociaii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau% n mprejurrile e0istente% trebuiau s o cunoasc. ',)Dreptu a ac!iu"ea de restituire a di#ide"de $r se prescrie %" terme" de 3 a"i de a data distribuirii $r. &' "u se refera a prescriptia dreptu ui materia a actiu"e a as$ciati $r pt. p ata di#ide"de $r. 118.
Art. 67

(6)6ividendele care se cuvin dup data transmiterii aciunilor aparin cesionarului% n afar de cazul n care prile au convenit altfel.
)a. cesta a detinut pana la acea data toate drepturile si obligatiile asociate actiunilor, astfel ca in speta analizata actiunea este intemeiata, partile nestabilind o alta modalitate de repartizare a di!idendelor.

119.
%rt. 3,0.

45uziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea, fara lic2idare, a societatii care isi inceteaza, e!istenta si transmiterea universala a patrimoniului sau catre societatea sau societatile beneficiare, in starea in care se gaseste la data fuziunii sau a divizarii, in sc2imbul atribuirii de actiuni sau de parti sociale ale acestora catre asociatii societatii care inceteaza si eventual, a unei sume in bani, care nu poate depasi I06 din valoarea nominala a actiunilor sau a partilor sociale atribuite7 %rt. 3,1. In baza adunarii generale a actionarilor a fiecareia dintre societatile ce participa la fuziune, administratorii acestora intocmesc un proiect de fuziune.
Art. 249

9uziunea sau divizarea are loc la urmtoarele date7 a)n cazul constituirii uneia sau mai multor societi noi% la data nmatriculrii n registrul comerului a noii societi sau a ultimei dintre ele8 b)n celelalte cazuri% la data nscrierii n registrul comerului a meniunii privind majorarea capitalului social al societii absorbante.
Art. 250

5n cazul fuziunii prin absorbie% societatea absorbant dobndete drepturile i este inut de obligaiile societii pe care o absoarbe% iar n cazul fuziunii prin contopire% drepturile i obligaiile societilor care i nceteaz e0istena trec asupra noii societii astfel nfiinate.

1. Cu privire la cele 3 contracte societatea absorbanta, conform art. 3 0 dobandeste toate drepturile si obligatiile societatii pe care o absoarbe. 3. Cum fuziunea are loc la data inscrierii mentiunii in 8egistrul Comertului privind ma#orarea capitalului social al societatii absorbante +art. 3,/ lit. b1, iar in speta raportul de sc2imb al partilor sociale este stabilit pentru o singura persoana +$M1 c2iar in proiectul de fuziune, astfel ca societatea absorbanta poate ma#ora capitalul social.

120.
Art. 62

(1)(p$)i!ia se face %" terme" de 30 de )i e de a data pub ic*rii h$t*r+rii asociailor sau a actului adiional modificator n ,$"it$ru (ficia a -$m+"iei% "artea a I=#a% dac prezenta lege nu prevede un alt termen. :a se depune la oficiul registrului comerului care% n termen de & zile de la data depunerii% o va meniona n registru i o va nainta instanei judectoreti competente. (2)6ispoziiile art. -&& referitoare la suspendare se aplic n mod corespunztor. <poziia se judec n camera de consiliu% cu citarea prilor% fiind aplicabile dispoziiile art. --3 alin. , din !odul de procedur civil. (3)Hotrrea pronunat asupra opoziiei este supus numai recursului.
Art. 236

(1)6izolvarea unei societi cu rspundere limitat cu asociat unic atrage transmiterea universal a patrimoniului societii ctre asociatul unic% fr lic.idare.
6ransmiterea patrimoniului are loc si societatea isi inceteaza existenta la urmatoarele date1

a& daca nu s(a facut opozitie, pe data expirarii termenului de introducere a opozitiei $&? de zile de la data publicrii .otrrii n $onitorul <ficial al /omniei% )0 b& daca s(a facut opozitie, pe data la care a de!enit ire!ocabila .otararea de respingere a opozitiei sau, dupa caz, .otararea prin care se constata ca societatea sau asociatul unic a platit datoriile ori a oferit garantii acceptate de creditori sau a con!enit cu acestia un aran,ament pentru plata datoriilor.
( dizol!are prin !ointa asociatilor 7 incetarea acti!itatii societatii se face la data publcarii in 8onitorul 3f., dar efecte fata de terti se produc in termen de 30 de zile de la publicare in 83.

121.
1. Da, cazurile sunt limitativ prevazute. Conform Art. 222 ( $1& Poate fi exclus din societatea 9n nume colecti!, 9n comandit: simpl: sau cu r:spundere limitat:1

a& asociatul care, pus 9n 9nt;rziere, nu aduce aportul la care s(a obligat0 priveste toate cele trei cazuri de societati b& asociatul cu r:spundere nelimitat: 9n stare de faliment sau care a de!enit legalmente incapabil0 se refera la SNC si la asociatii comanditati c& asociatul cu r:spundere nelimitat: care se amestec: f:r: drept 9n administra<ie ori contra!ine dispozi<iilor art. 20 =i 220 se refera la SNC si la asociatii comanditati d& asociatul administrator care comite fraud: 9n dauna societ:<ii sau se ser!e=te de semn:tura social: sau de capitalul social 9n folosul lui sau al altora. )ispozitiile acestui articol se aplica si comanditatilor in societatea in comandita pe actiuni. %rt. 33/ alin +31 prevede ca9 Se e!cepteaza cazul cand in actul constitutiv e!ista clauza de continuare cu mostenitorii sau cand asociatul ramas 2otaraste continuarea e!istentei societatii sub forma societatii cu raspundere limitata cu asociat unic. Cum din te!t nu rezulta ce fel de societate este, in cazul SNC sau comandita simpla sau comandita pe actiuni +comanditati sunt cei e!clusi1 solutia este corecta.

122.
Art. 231

(1)5n caz de dizolvare a societii prin .otrre a asociailor% acetia vor putea reveni% cu majoritatea cerut pentru modificarea actului constitutiv% asupra .otrrii luate% att timp ct nu s#a fcut nici o repartiie din activ. (2) oua .otrre se menioneaz n registrul comerului% dup care oficiul registrului comerului o va trimite $onitorului <ficial al /omniei% spre publicare n "artea a I=#a% pe c.eltuiala societii. (3)!reditorii i orice parte interesat pot face opoziie la tribunal mpotriva .otrrii% n condiiile art. 4(.
3rice persoana interesata poate face recurs impotri!a .otararii de dizol!are, in termen de 30 de zile de la efectuarea publicitatii in 8onitorul

3ficial, deci inclusi! asociatii atat timp cat nu s(a facut nici o repartitie din acti!. 123.
Art. 79

(1)Asociatul care% ntr#o operaiune determinat% are% pe cont propriu sau pe contul altuia% interese contrare acelora ale societii% nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind aceast operaiune.

- %8:. *0 %sociatul care, fara consimtamantul scris al celorlalti asociati, intrebuinteaza capitalul, bunurile sau creditul societatii in folosul sau sau in acela al unei alte persoane. - art. *3 . %sociatii nu pot lua parte, ca asociati cu raspundere nelimitata in alte societati concurente sau a!and acelasi obiect de acti!itate, nici sa faca operatiuni in contul lor sau al altora, in acelasi fel de comert sau intr(unul asemanator, fara consimtamantul celorlalti aociat.

124.
%rt. 3,0. 49uziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea% fara lic.idare% a societatii care

isi inceteaza% e0istenta si transmiterea universala a patrimoniului sau catre societatea sau societatile beneficiare% in starea in care se gaseste la data fuziunii sau a divizarii% in sc.imbul atribuirii de actiuni sau de parti sociale ale acestora catre asociatii societatii care inceteaza si eventual% a unei sume in bani% care nu poate depasi I?@ din valoarea nominala a actiunilor sau a partilor sociale atribuiteA Art. (3-. In baza adunarii generale a actionarilor a fiecareia dintre societatile ce participa la fuziune% administratorii acestora intocmesc un proiect de fuziune.
)izol!area are ca efect lic.idarea societatii, iar protocolul nu este suficient in cazul de fata. 6ransmiterea uni!ersala a patrimoniului societatii >L are loc in cazul fuziunii dintre cele doua societati. Pentru fuziunea a doua societati este necesara intocmirea de catre administratori a unui proiect de fuziune care se intocmeste pe baza .otararii / a celor doua societati.

125. A/;. ((? '-) Actiunile emise in sc.imbul aporturilor in numerar vor trebui platite% la data subscrierii% in proportie de cel putin &?@ din valoarea lor nominala si% integral% in termen de cel mult & ani de la data publicarii in $onitorul <ficial al /omaniei% a .otararii adunarii generale. '&) !and s#a prevazut o prima de emisiune%aceasta trebuie integral platita la data subscierii.
$egea prevede intr-adevar ca actiunile emise in sc2imbul aporturilor in numerar vor trebui platite, la data subscrierii, in proportie de cel putin -06 din valoarea lor nominala si, integral, in termen de cel mult - ani de la data publicarii in Monitorul ;ficial al 8omaniei, a 2otararii adunarii generale. Insa daca emisiunea de actiuni noi in vederea maririi capitalului social presupune e!istenta unor prime de emisiune, valoarea primelor va trebui integral ac2itata la data subscririi. Ca urmare, 2otararea actionarilor in acest sens nu este valabila.

126.

Daca in actul constitutiv s-a prevazut o clauza de continuare cu mostenitori, sotia supravietuitoare are drept de vot. In caz de neacceptare a mostenirii sau in lipsa unei prevederi in acest sens in actul constitutiv, societatea are obligatia la plata partilor sociale mostenite catre succesori conform ultimului bilant contabil aprobat. si sotia nu are nici intr-un caz drept de vot.

127.
Art. 192

(2)"entru .otrrile avnd ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociailor% n afar de cazul cnd legea sau actul constitutiv prevede altfel.
stfel in cazul de fata cand prin actul constituti! se pre!ede apro barea

modificarii actului constituti! de ma,oritatea calificata a capitalului social, pre!ederea este !alabila, nu este ne!oie de acordul tuturor asociatilor pentru modificarea dorita. 128.
Art. 134

(1)Acionarii care nu sunt de acord cu .otrrile luate de adunarea general cu privire la sc.imbarea obiectului principal de activitate% la mutarea sediului sau la forma societii au dreptul de a se retrage din societate i de a obine de la societate contravaloarea aciunilor pe care le posed% la valoarea medie determinat de ctre un e0pert autorizat% prin folosirea a cel puin dou metode de evaluare recunoscute de standardele europene de evaluare ':=S).
ctionarii care nu sunt de acord cu .otararile luate de adunarea

generala cu pri!ire la sc.imbarea obiectului principal de acti!itate, la mutarea sediului sau la forma societatii au dreptul de a se retrage din societate. 129.
Art. 134

(1)Acionarii care nu sunt de acord cu .otrrile luate de adunarea general cu privire la sc.imbarea obiectului principal de activitate% la mutarea sediului sau la forma societii au dreptul de a se retrage din societate i de a obine de la societate contravaloarea aciunilor pe care le posed% la valoarea medie determinat de ctre un e0pert autorizat% prin folosirea a cel puin dou metode de evaluare recunoscute de standardele europene de evaluare ':=S).
ctionarii retrasi din societate, au dreptul de a obtine de la societate contra!aloarea actiunilor pe care le poseda, la !aloarea medie

determinata de catre un expert autorizat, prin folosirea a cel putin doua metode de e!aluare recunoscute de standardele europene de e!aluare $5>'&.

130.
Sotii se pot asocia si nu este necesara impartirea bunurilor comune, fiind suficient sa fie ambii de acord cu aducerea ca aport a bunului imobil comun, neavand relevanta cotele participarii la beneficii, neec2ivaland cu o impartire a bunurilor in sensul c. fam.

131.
Art. 85

(1)Asociaii sunt obligai nelimitat i solidar pentru operaiunile ndeplinite n numele societii de persoanele care o reprezint. (2)Hotrrea judectoreasc obinut mpotriva societii este opozabil fiecrui asociat.
*n acest caz exista beneficiul de discutiune prin care asociatul !atamat trebuie sa formuleze actiunea importi!a societatii, deoarece administratorul a adresat raspunsul in numele societatii, si doar apoi sa se

intoarca impotri!a asociatilor pentru !alorificarea pretentiilor. 132.


Art. 25

(4)Adunarea constitutiv este legal dac sunt prezeni jumtate plus unu din numrul acceptanilor i ia .otrri cu votul majoritii simple a celor prezeni. Adunarea este !onstitutiva extraordinare, nu este necesara prin urmare existenta unei prezente de 3/? din actionari.
+edactarea actului constituti! nu intra in atributiile adunarii

133.
Art. 132

(1)Hotrrile luate de adunarea general n limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii c.iar pentru acionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. (2)Hotrrile adunrii generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate n justiie% n termen de -, zile de la data publicrii n $onitorul <ficial al /omniei% "artea a I=#a% de oricare dintre acionarii care nu au luat parte la adunarea general sau care au votat contra i au cerut s se insereze aceasta n procesul#verbal al edinei.
Art. 196

6ispoziiile prevzute pentru societile pe aciuni% n ce privete dreptul de a ataca .otrrile adunrii generale% se aplic i societilor cu rspundere limitat% termenul de -, zile prevzut la art. -&( alin. '() urmnd s curg de la data la care asociatul a luat cunotin de .otrrea adunrii generale pe care o atac.

Legea pre!ede ca .otararile / contrare legii sau actului constituti! pot fi atacate in termen de 1# zile, termen de altfel respectat. @otararea ramane !alabila si pentru asociatul care nu a participat la !ot. )upa pa rerea

mea, nefiind o .otarare ( cea de sc.imbare a obiectului de acti!itate ( o .otarare contrara legii sau actului constituti! ea nu se ataca in ,ustitie. 5xceptia de prematuritate nu e intemeiata intrucat terme"u de 15 )i e curge de a data a care as$ciatu a uat cu"$.ti"!* de h$t*r+rea adu"*rii ge"era e pe care $
atac*.

134.
Art. 204

(1)Actu c$"stituti# poate fi m$dificat prin .otrrea adunrii generale adoptat n condiiile legii sau printr#un act adiional la actul constitutiv sau pri" h$t*r+rea i"sta"!ei /udec*t$re.ti% n condiiile art. ((& alin. '&) i art. ((4 alin. '().
Art. 223

(1):0cluderea se pronun prin .otrre judectoreasc la cererea societii sau a oricrui asociat. (3)!a urmare a e0cluderii% instana judectoreasc va dispune% prin aceeai .otrre% i cu privire la structura participrii la capitalul social a celorlali asociai.
Art. 226

(1)Asociatul n societatea n nume colectiv% n comandit simpl sau n societatea cu rspundere limitat se poate retrage din societate7 c)n lipsa unor prevederi n actul constitutiv sau cnd nu se realizeaz acordul unanim asociatul se poate retrage pentru motive temeinice% n baza unei .otrri a tribunalului% supus numai recursului% n termen de -, zile de la comunicare. (2)5n situaia prevzut la alin. '-) lit. c)% instana judectoreasc va dispune% prin aceeai .otrre% i cu privire la structura participrii la capitalul social a celorlali asociai. Daca excluderea asociatilor SNC, SCS, SRL se pronunta prin hotarare judecatoreasca, instanta judecatoreasca va dispune, prin aceeasi hotarare, si cu privire la structura participarii la capitalul social a celorlalti asociati, dispunand modificarea actului constitutiv. 135.
Art. 197

(2)Administratorii nu pot primi% fr autorizarea adunrii asociailor% mandatul de administrator n alte societi concurente sau avnd acelai obiect de activitate% nici s fac acelai fel de comer ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice% sub sanciunea revocrii i rspunderii pentru daune.

Pedeapsa este re!ocarea din functie si raspunderea pentru daunele

cauzate. 136.
Art. 159

(1)Societatea pe aciuni va avea trei cenzori i tot atia supleani% dac prin actul constitutiv nu se prevede un numr mai mare. 5n toate cazurile% numrul cenzorilor trebuie s fie impar. (2)!enzorii se aleg la nceput de adunarea constitutiv. 6urata mandatului lor este de & ani i pot fi realei. (3)!enzorii trebuie s#i e0ercite personal mandatul lor. (4)!el puin unul dintre ei trebuie s fie contabil autorizat n condiiile legii sau e0pert contabil.
Masurile adoptate nu sunt legale, numarul cenzorilor trebuie sa fie tot timpul impar, - daca prin actul constitutiv nu se prevede un numar impar mai mare si tot atatia supleanti.De semenea, cenzorii trebuie s<-(i e!ercite personal mandatul lor.

137.
Art. 139

(2)6repturile i obligaiile prilor se stabilesc printr#un contract de administrare. 5n contract se va stipula% printre altele% c persoana juridic este obligat s#i desemneze un reprezentant permanent% persoan fizic. Acesta este supus acelorai condiii i obligaii i are aceeai responsabilitate civil i penal ca i un administrator% persoan fizic% ce acioneaz n nume propriu% fr ca prin aceasta persoana juridic pe care o reprezint s fie e0onerat de rspundere sau s i se micoreze rspunderea solidar.
"lauzele pre!azute in contract nu sunt legale, administratorul persoana fizica desemnata raspunde conform legii solidar cu societatea de management pe care o reprezinta.

138.
Art. 142

(3)6ac actul constitutiv nu dispune altfel% preedintele consiliului de administraie va avea votul decisiv n caz de paritate a voturilor. B (4)6ac preedintele n funcie al consiliului de administraie nu poate sau i este interzis s participe la vot% ceilali membri ai consiliului de administraie vor putea alege un preedinte de edin% avnd aceleai drepturi ca preedintele n funcie. B

*n caz de paritate a !oturilor, presedintele "onsiliului are !otul decisi!. *n cazul in care acesta nu participa, presedintele ales are aceleasi drepturi ca si presedintele in functie. stfel decizia de amanare nu este legala.
Decizia de amanare este legala, pentru ca in caz de paritate a voturilor, votul presedintelui consiliului de administratie este determinant.

139 Art. -3, '-) imeni nu poate functiona in mai mult de trei consilii de administratie concomitent. '() Interdictia de la '-) nu se refera la cazurile cand cel ales in consiliul de administratie este proprieter a cel putin o patrime din totalul actiunilor sau este administrator al unei societati ce detine patrimea aratata.
=inconsult este administrator la cinci societati, aceasta interdictie nu se refera si la administrarea societatii Inco>est fiind proprietarul a peste un sfert din societatea respectiva. :ot mai raman patru societati la care societatea sa este administrator. Daca societatile sunt S.%., trebuie sa renunte la ultima pentru a intra in legalitate. Interdictia prevazuta de art. 1, se refera la consiliile de adm ale S%, astfel ca in speta nefacandu-se referire la natura societatii daca acestea sunt societati de persoane si e!ista acceptul in sensul art. 1/? un administrator poate fi administrator la , alte societati.

140.
Art. 153 '() :ste interzis creditarea de ctre societate a administratorilor sau a directorilor acesteia% prin intermediul unor operaiuni precum7 c) garantarea% direct sau indirect% n tot sau n parte% a oricror mprumuturi acordate administratorilor sau directorilor% concomitent sau ulterioar acordrii mprumutului8 4u este legala actiunea intreprinsa de administrator c.iar daca el este asociat unic, deoarece creditul este inc.eiat in nume si interes propriu. 5ste interzis: creditarea de c:tre societate a administratorilor sau a directorilor acesteia, prin intermediul unor opera<iuni precum1 c& garantarea, direct: sau indirect:, 9n tot sau 9n parte, a oric:ror 9mprumuturi acordate administratorilor sau directorilor, concomitent: sau ulterioar: acord:rii 9mprumutului0

141.
Art. 113

Adunarea general e0traordinar se ntrunete ori de cte ori este necesar a se lua o .otrre pentru7

d)nfiinarea sau desfiinarea unor sedii secundare7 sucursale% agenii% reprezentane sau alte asemenea uniti fr personalitate juridic% dac prin actul constitutiv nu se prevede altfel8
Art. 114

(1):0erciiul atribuiilor menionate la art. --& lit. b)% c)% f)% g) i j) va putea fi delegat consiliului de administraie sau administratorului unic prin actul constitutiv sau prin .otrre a adunrii generale e0traordinare.
5xercitiul atributiilor pri!ind infiintarea sau desfiintarea sediilor secundare, nu se afla printre cele ce pot fi delegate consiliului de administratie cf. art. 11?

142. 1. Art. 147 (1)6obndirea de ctre o societate a unui bun de la un fondator sau acionar7 a)ntr#un interval de cel mult doi ani de la constituirea sau de la autorizarea nceperii activitii societii8 i b)contra unei sume sau altor contravalori reprezentnd cel puin o zecime din valoarea capitalului social subscris% va fi supus aprobrii prealabile a adunrii generale e0traordinare a acionarilor% precum i prevederilor art. &+ i &2% va fi menionat n registrul comerului i va fi publicat n $onitorul <ficial al /omniei% "artea a I=#a% i ntr#un ziar cu larg rspndire. CD !ontractul cu actionarul S= va trebui supus aprobrii prealabile a adunrii generale e0traordinare a acionarilor% iar dobandirea imobilului menionata n registrul comerului i va fi publicat n $onitorul <ficial al /omniei% "artea a I=#a% i ntr#un ziar cu larg rspndire.

2.

Art. 148

(6)"entru deciziile luate n edinele la care administratorul nu a asistat% el rmne rspunztor dac% n termen de o lun de cnd a luat cunotin de acestea% nu a fcut mpotrivirea n formele artate la alineatele precedente. u < decizie a consiliului de administratie nu se ataca in instanta 143.
Art. 155

(4)6ac adunarea decide s porneasc aciune n rspundere contra administratorilor% mandatul acestora nceteaz de drept i adunarea va proceda la nlocuirea lor. 6a 144.

Art. 193

(2)En asociat nu poate e0ercita dreptul su de vot n deliberrile adunrilor asociailor referitoare la aporturile sale n natur sau la actele juridice nc.eiate ntre ele i societate. 145.
Art. 145

(5)$embrii comitetului de direcie i directorii unei societi pe aciuni nu vor putea fi% fr autorizarea consiliului de administraie% administratori% membri n comitetul de direcie% cenzori sau asociai cu rspundere nelimitat% n alte societi concurente sau avnd acelai obiect% nici e0ercita acelai comer sau altul concurent% pe cont propriu sau al altei persoane% sub pedeapsa revocrii i rspunderii pentru daune.
In cazul in care nu se respecta dispozitia de la art.1, iar membrii comitetului de directie accepta calitatea de cenzor la o societate concurenta, se vor revoca di functie si vor raspunde pentru daune.

146.
Art. 77

(1)Asociaii care reprezint majoritatea absolut a capitalului social pot alege unul sau mai muli administratori dintre ei% fi0ndu#le puterile% durata nsrcinrii i eventuala lor remuneraie% afar numai dac prin actul constitutiv nu se dispune altfel. (2)!u aceeai majoritate asociaii pot decide asupra revocrii administratorilor sau asupra limitrii puterilor lor% afar de cazul n care administratorii au fost numii prin actul constitutiv. 4umirea si revocarea se face de asocia)ii care reprezint< ma#oritatea absolut< a capitalului social.

147.
Art. 202

(1)"rile sociale pot fi transmise ntre asociai. (2);ransmiterea ctre persoane din afara societii este permis numai dac a fost aprobat de asociai reprezentnd cel puin trei ptrimi din capitalul social.
5iind un asociat unic, aceste conditii sunt indeplinite, conventia este valabila, investitia va reprezenta un aport la capitalul social.

Daca in sc2imb asociatul va ceda o parte din partile lui sociale in sc2imbul investitiei si capitalul social nu se va modifica, nu este o conventie corecta , partile sociale sunt proprietatea asociatului, ele nu vor putea fi sc2imbate cu o investitie facuta in favoarea societatii.

148.

! 64" 1995 art.7# alin4

@otararile ,udecatorului(sindic !or putea fi suspendate de instanta de recurs pentru 1

a& .otararea de respingere a contestatiei debitorului, b& .otararea prin care se decide intrarea in faliment, c& .otararea de solutionare a contestatiei la planul de distribuire a fondurilor obtinute din lic.idare si din incasarea de creante.

149.
Nu , intampinarea debitoarei nu este #ustificata, neavand relevanta faptul ca are mai multe bunuri in patrimoniu, ci important pentru desc2iderea procedurii este ca debitorul sa fie instare de insolventa din cauza incetarii platilor fata de creditori timp de cel putin -0 de zile. *n cazul de fata, debitorul este in situatia de insol!enta, in sensul ca el este in incapacitate temporara de a face plati, in urma neincasarii la randul lui a unor creante. respecti! prin sec.estrarea bunurilor sale mobile, creditorul !a putea sa(si recupereze pre,udiciul. stfel, cererea de declansare a proceduriilor de faliment conf pre!ederilor Legii A?/ 199#, !a fi respinsa de ,udecatorul sindic deoarece creditorul nu se afla in insol!abilitate conform legii. "ererea formulata de debitor este intemeiata.

150.
art. -?%alin.- 1 43 $rincipalele atri%utii ale &u'ecatorului()in'ic, in cadrul prezentei legi, sunt1
a& darea .otararii de desc.idere a procedurii0

b& ,udecarea contestatiei debitorului impotri!a cererii introducti!e a creditorilor pentru inceperea procedurii0 c& desemnarea administratorului sau a lic.idatorului, stabilirea atributiilor acestora, controlul asupra acti!itatii lor si, daca este cazul, inlocuirea lor. )esemnarea are caracter pro!izoriu pana la prima adunare a creditorilor, care poate decide mentinerea sau sc.imbarea administratorului ori a lic.idatorului numit de ,udecatorul(sindic. Pentru desemnarea pro!izorie, ,udecatorul(sindic tine cont de e!entuale cereri ale creditorilor petenti si poate respinge aceste cereri

numai moti!at0 d& ,udecarea cererilor de a se ridica debitorului dreptul de a(si mai conduce acti!itatea0 e& ,udecarea actiunilor introduse de administrator sau de lic.idator pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial, anterioare desc.iderii procedurii0 f& ,udecarea contestatiilor debitorului ori ale creditorilor impotri!a masurilor luate de administrator sau de lic.idator0 g& confirmarea planului de reorganizare sau, dupa caz, de lic.idare, dupa !otarea lui de catre creditori0 .& .otararea de a se continua acti!itatea debitorului, in caz de reorganizare0 i& solutionarea obiectiilor la rapoartele administratorului sau lic.idatorului0 ,& autentificarea actelor ,uridice inc.eiate de lic.idator, pentru a caror !aliditate este necesara forma autentica0 B& darea .otararii de inc.idere a procedurii.

151.
*ntr(ade!ar, adunarea creditorilor poate fi con!ocata de catre administrator sau lic.idator, dar si de catre adunarea creditorilor ale caror creante reprezinta 30- din totalul acestora. (( dunarea con!ocata nu este !alabila, fiind con!ocata de creditorii care detin doar 20- din creditori. (( )aca creditorii sunt reprezentati de terte persoane, aceste trebuie intr(ade!ar sa aiba procura speciala si legalizata, iar in cazul creditorilor bugetari si al celorlalte persoane ,uridica 7 delegatie semnata de conducatorul unitatii ( pentru exercitarea drepturilor acestora. (( "on!ocarea creditorilor !a trebui sa cuprinda ordinea de zi a

sedintei. (( 3rice deliberare asupra unei c.estiuni necuprinse in con!ocare este nula, cu exceptia cazului in care la sedinta participa titularii tuturor creantelor. Actiunea 'e anulare a *otararii e)te le+ala.

152.
1 43 art. ->
+,1 %dministratorul, persoana fizica sau societate comerciala, inclusiv reprezentantul acesteia, trebuie sa aiba calitatea de practician in reorganizare si lic2idare, in conditiile Iegii. +, 11 De asemenea, nu poate fi desemnat administrator sau lic2idator persoana fizica care nu poate fi fondator, administrator, director, cenzor sau reprezentant al unei societati comerciale, potrivit $egii nr. -1.1//0 +, -1 Inainte de desemnarea sa administratorul trebuie sa faca dovada ca este asigurat pentru raspundere profesionala, prin subscierea unei polite de asigurare valabile care sa acopere eventualele pre#udicii cauzate in e!ercitarea atributiilor sale. 1 8aportul lunar al administratorului cuprinde gi descrierea modului in care s-a ac2itat

153.
art.12, lit.a& L A?
dministratorul !a proceda la examinarea acti!itatii debitorului in raport cu situatia de fapt si !a intocmi un raport amanuntit asupra cauzelor si impre,urarilor care au dus la aparitia starii de insol!enta, cu mentionarea persoanelor carora le(ar fi imputabila, precum si asupra posibilitatii reale de reorganizare efecti!a a acti!itatii debitorului ori a moti!elor care nu permit reorganizarea.

154.
art. 1, alin.2 L A?

"rin i"s$ #e"ta se intelege acea stare a patrimoniului debitorului% caracterizata prin incapacitatea vadita de plata a datoriilor e0igibile cu sumele de bani disponibile.

155.
art.(2% alin. - L A?
;rice creditor care are una sau mai multe creante certe, lic2ide si e!igibile poate introduce la tribunal o cerere impotriva unui debitor care este prezumat in insolventa din cauza incetarii platilor fata de acesta timp de cel putin -0 de zile, in urmatoarele conditii9

a1 daca creantele izvorasc din raporturi de munca sau raporturi obligationale civile, acestea trebuie sa aiba un cuantum superior valorii insumate a @ salarii medii pe economie, stabilite in conditiile legii si calculate la data formularii cererii introductiveA b1 in celelalte cazuri creantele trebuie sa aiba un cuantum superior ec2ivalentului in lei al sumei de -.000 euro, calculat la data formularii cererii introductiveA c1 in cazul unui creditor care detine creante din ambele categorii mentionate la lit. a1 si b1, cuantumul total al creantelor trebuie sa fie superior valorii insumate a @ salarii medii pe economie, stabilite in conditiile legii si calculate la data formularii cererii introductive.

156.
Intre notiunea de insolvabilitate si cea de insolvena este diferena, intrucat Insolvabilitatea -- reprezinta un dezec2ilibru financiar al patrimoniului unui debitor ce rezulta din preponderenta pasivului fata de activ, -- imposibilitatea debitorului de a-si indeplini obligatiile

fata de creditori, atat din lipsa lic2iditatilor cat si al altori bunuri din care sa satisfaca creantele creditorilor. In practica e!ista cazul debitorlui aflat in stare de insolvabilitate, dar care nu se afla in incapacitate de plati deoarece el beneficiaza de termene de gratie de la creditorii sai.
insolventa - presupune ine!istenta fondurilor banesti pentru ac2itarea datoriilor comerciale si fiscale ale societatiiA - stare a patrimoniului debitorului, caracterizata prin incapacitatea vadita de plata a datoriilor e!igibile cu sumele de bani disponibile. - debitorull nu se afla insa in insolvabilitate avand la randul sau de incasat creante sau avand in proprietate bunuri care pot acoperi datoriile neac2itate. %sadar, spre e!emplu o persoana #uridica poate avea un activ mai mare decat pasivul si, deci, nu suntem in prezenla insolvabilitatii, insa, intrucat banca nu dispune de bani pentru ac2itarea datoriilor sale, se considera, ca aceasta este in insolventa. refu ul de plata reprezinta atitudinea debitorului fata de un creditor al sau, fara a fi in sfera insolventei. Simplul refuz de plata al unei datorii nu conduce la desc2iderea falimentului. 8efuzul de plata poate fi intemeiat, in caz de insolventa, si poate fi neitemeiat, cand debitorul detine mi#loace banesti de ac2itare a datoriilor, insa cu rea-credinta nu-si ac2ita datoriile. :emeinicia unor astfel de aparari +refuz de plata1 se apreciaza de tribunal de la caz la caz. :otodata trebuie sa se tina seama si de faptul ca, de foarte multe ori, se apeleaza Ia aceasta procedura fie pentru intimidarea debitorului care astfel este constrans indirect sa-si ac2ite datoria, fie pentru ocolirea ta!elor #udiciare de timbru +in cazul unei actiuni in pretentii ta!a #udiciara de timbru se calculeaza la valoarea pretentiilor, in timp ce cererea de desc2idere a procedurii de faliment este supusa unei ta!e #udiciare de timbru fi!e1.

:ot in aceeasi masura trebuie sa se aiba in vedere ca si neac2itarea unei singure datorii este suficienta pentru admiterea cererii de desc2idere a procedurii de faliment.

157.
art. 31,alin. ? ( L A?

$a cererea debitorului, #udecatorul-sindic ii poate obliga pe creditorii care au introdus cererea sa consemneze, in termen de 1 zile, la o banca, o cautiune de cel mult 106 din valoarea creantelor. Cautiunea va fi restituita creditorilor, daca cererea lor va fi admisa. Daca cererea va fi respinsa, cautiunea poate fi folosita pentru a acoperi pagubele suferite de debitor. Daca nu este consemnata in termen cautiunea, cererea introductiva va fi respinsa.

158.
Desc2iderea procedurii de faliment produce urmatoarele efecte9 a1 suspendarea tuturor actiunilor #udiciare si e!tra#udiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale - art. -, b1 suspendarea termenelor de prescriptie a actiunilor #udiciare si e!tra#udiciare pentru realizarea creantelor a asupra debitorului sau bunurilor sale - art. -@ c1 suspendarea calculului dobanzilor la datoriile debitoruluiA de asemenea, nu se poate adauga nici o alta c2eltuiala cu privire la datoriile debitorului - art.-? d1 interzicerea instrainarii de catre administratorii debitorului fara acordul #udecatorului-sindic a actiunilor detinute la debitorul aflat in falimentA #udecatorulsindic dispune indisponibilizarea actiunilor in registrele speciale de evidenta sau in conturile inregistrate electronic -- art. -*

e1 lnterzicerea constituirii unor garantii personale sau reale de catre debitor, garantii pentru obligatii asumate anterior sau c2iar ulterior desc2iderii procedurii dar fara autorizarea #udecatorului sindic, sub sanctiunea nulitatii

159.
art. 3?- 1 43 6esc.iderea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului ridica debitorului dreptul de administrare F constand in dreptul de a#si conduce activitatea % de a#si administra averea si de a dispune de aceasta # % daca acesta nu si#a declarat intentia de reorganizare.

Afirmatia este partial adevarata.

160.
art. 3, 1 43 Acte juridice in care prestatia debitorului depaseste vadit pe cea primita % efectuate in cei trei ani anteriori desc.iderii procedurii sunt considerate7 -. Actele de transfer cu titlu gratuit' e0ceptand sponsorizari in scop umanitar)7 contractul de donatie% cesiunea de creanta cu titlu gratuit% prestarile de servicii cu titlu gratuit. (. <peratiunile comerciale in care prestatia debitorului depaseste vadit pe cea primita # contracte de vanzare#cumparare in care pretul platit de debitor depaseste in mod vadit valoarea bunului cumparat # contracte care au ca obiect prestarea unor servicii F mandat% transport% comision% consultanta% in care prestatia debitorului este vadit superioara din punct de vedere valoric fata de prestatia celeilalte parti.

161.
art. 3, 1 43 !ategorii de acte juridice inc.eiate de debitor in cei trei ani anteriori desc.iderii procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului% acte care sunt supuse anularii7 -. Acte de transfer de proprietate catre un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau in folosul acestuia% efectuate in cele -(? de zile anterioare desc.iderii procedurii% daca suma pe care creditorui ar putea sa o obtina in caz de faliment al debitorului este mai mica decat valoarea actului de transfer (. <peratiunile comerciale in care prestatia debitorului depaseste vadit pe cea primita efectuate in cei trei ani anteriori desc.iderii procedurii &. Acte inc.eiate% in cei trei ani anteriori desc.iderii procedurii% cu intentia tuturor partilor implicate in acestea de a sustrage bunuri de la urmarirea de catre creditori sau de a le leza in orice fel drepturile

162.
art. ,4 F 1 43
Contractul de inc2iriere privind un imobil al debitorului nu va fi desfiintat cu e!ceptia cand in contract s-a prevazut astfel.

Cu toate acestea, administratorul sau lic2idatorul poate sa refuze sa asigure c2iriasului pe timpul inc2irierii prestarea oricaror servicii datorate de debitor in calitate de proprietar. C2iriasul are dreptul de a scadea din c2iria pe care o plateste costul serviciilor datorate de proprietar. Bvident, c2iriasul poate opta fie pentru evacuarea cladirii, fie pentru detinerea in continuare a imobilului.

163.
art. ,+ 4 alin -%(%& 1 43
Nu sunt supuse acestei proceduri de verificare creantele bugetare rezultand dintrun titlu e!ecutoriu necontestat in termenele prevazute de legi speciale.

164.
art.,+ -4% alin.- 1 43
6itularul de creante care nu depune cererea de admitere pana la termenul pre!azut este 'eca,ut, cat pri!este creantele respecti!e, din

urmatoarele 'repturi1 1. dreptul de a participa si de a !ota in cadrul adunarii creditorilor0 2. dreptul de a participa la distribuirile de sume in cadrul reorganizarii si falimentului0 3. dreptul de a(si realiza creantele impotri!a debitorului sau a membrilor ori asociatilor cu raspundere nelimitata ai persoanei ,uridice debitoare, ulterior inc.iderii procedurii, sub rezer!a ca debitorul sa nu fi fost condamnat pentru bancruta simpla sau frauduloasa ori sa nu i se fi stabilit raspunderea pentru efectuarea de plati ori transferuri frauduloase.

165.
art. 4? # 1 43 0$"ti"utu p a"u ui de re$rga"i)are a acti#itatii debit$ru ui

166 .
art. 4>1 art. 68 2 64 -egu i e p$tri#it car$ra se #$tea)a p a"u de re$rga"i)are a acti#itatii debit$ru ui de catre credit$ri3

1a inceputul sedintei de vot administratorul judiciar va informa creditorii despre voturile valabile e0primate in scris.
Ermatoarele categorii de creditori vor vota separat7 a) creditorii titulari de creante garantate8 b) creditorii bugetari8 c) creditorii c.irografari. En plan va fi socotit acceptat de o categorie de creditori daca titularii majoritatii creantelor din acea categorie voteaza in favoarea planului.

u vor fi incluse in cvorum si nu vor participa la votarea asupra planului de reorganizare% propus de debitorul persoana fizica% creantele al caror titular este sot% ruda sau afin% pana la gradul al patrulea inclusiv% cu debitorul. 9iecare creanta beneficiaza de un drept de vot% pe care titularul acesteia il e0ercita in categoria de creante din care face parte creanta respectiva. !reantele urmatoarelor categorii de persoane vor constitui categorii distincte de creante si vor participa la vot% in cazul in care titularii acestora sunt indreptatiti sa voteze a) titularii fiecarei categorii de creante subordonate% b) membrii% asociatii si actionarii% pentru drepturile reziduale derivand din calitatea lor.

167.

"e efecte produc !otarea si confirmarea planului de reorganizare a acti!itatii debitorului

art. 42# 1 43 !otarea si confirmarea planului produc urmatoarele efecte 9 - activitatea debitorului este reorganizata in mod corespunzator - creantele si drepturile creditorilor si al celorlalte parti interesate sunt modificate asa cum este prevazut in plan - in cazul unei e!ecutari silite, planul confirmat va fi socotit ca o 2otarare definitiva impotriva debitorului.

168.

'ituatiile in care ,udecatorul sindic dispune intrarea in faliment a debitorului aflat in stare de insol!enta.

Art. >>% alin Intrarea in faliment are loc in urmatoarele ca uri 9

- debitorul si-a declarat intentia de a intra in faliment ori nu si-a declarat intentia de reorganizare si nici un plan nu a fost propus ori nici un plan din cele propuse nu a fost acceptat si confirmat - debitorul si-a declarat intentia de reorganizare , dar nu a propus un plan ori planul nu a fost acceptat si confirmat si nici o alta persoana indreptatita nu a propus un plan de organizare sau nici unul nu a fost acceptat sau confirmat - nu au fost indeplinite obligatiile de plata si celelalte sarcini asumate, in conditiile stipulate prin planul confirmat, sau desfasurarea activitatii debitorului in decursul reorganizarii aduce pierdere averii sale - a fost aprobat raportul administratorului prin care se propune intrarea in faliment a debitorului

169.
!reditorii care beneficiaza de garantii reale vor fi satisfacuti din sumele de bani obtinute din vanzarea bunurilor afectate de garantii. 6aca din sumele obtinute din vanzare nu pot fi acoperite creantele garantate% pentru diferenta de incasat% creditorii vor deveni creditori c.irografari. CD !reditorul G intra pentru restul de (?? milioane% in concurs cu ceilalti 3 creditori% ale caror creante nu au fost garantate printr#o garantie speciala si isi va recupera suma in ordinea de preferinta stabilita de lege.

170.

art.108 ( ! 64

0rea"te e #$r fi p atite1 i" ca)u fa ime"tu ui1 i" urmat$area $rdi"e3 -.# ta0ele% timbrele si orice alte c.eltuieli aferente procedurii% inclusiv pentru conservarea
si administrarea bunurilor din averea debitorului% precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate pentru realizarea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului

(. # creantele reprezentand creditele% cu dobanzile si c.eltuielile aferente% acordate de


societatile bancare dupa desc.iderea procedurii precum si creantele ce rezulta din continuarea activitatii debitorului dupa desc.iderea procedurii

&. # creantele izvorand din raporturi de munca% pe cel mult 4 luni anterioare desc.iderii
procedurii

3. # creantele bugetare

,. # creantele reprezentand sumele datorate de catre debitori unor terti in baza unor
obligatii de de intretinere% alocatii pentru minori% sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de e0istenta

4. # creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorul sindic pentru intretinerea


debitorului si a familiei sale % daca aceasta este persoana fizica

>. # creantele reprezentand credite bancare si dobanzile aferente celor rezultate din livrari
de produse% livrari de servicii sau alte lucrari% precum si din c.irii

+. # alte creante c.irografare 2. # creante subordonate% in urmatoarea ordine de preferina7 a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau actionar detinand cel putin I?@ din capitalul social% respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor% ori% dupa caz% de catre un membru al grupului de interes economic% b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit8 -?. # creantele membrilor% asociatilor sau actionarilor persoanei juridice debitoare% derivand din dreptul rezidual al calitatii lor% in conformitate cu prevederile legale si statutare.

171.
art. 1221 art. 123 4 2 64 5fecte e h$tararii /udecat$resti a e i"chiderii pr$cedurii fa ime"tu ui

Inc.iderea procedurii produce efecte atat cu privire la persoanele care au participat in cadrul procedurii% cat si cu privire la debitor. "rin inc.iderea procedurii% judecatorul sindic% administratorul% lic.idatorul si toate persoanele care i#au asistat sunt descarcati de orice obligatii sau responsabilitati cu privire la procedura fata de debitor si averea lui% creditori% titulari de garantii% actionari si asociati.
6ebitorul persoana fizica este descarcat de obligatiile pe care le avea inainte de inregistrarea cererii introductive% sub rezerva de a nu fi gasit vinovat de bancruta frauduloasa sau de plati ori transferuri frauduloase. !u toate acestea% debitorul va fi descarcat de obligatii daca vor fi platite in cadrul procedurii.

Aceste dispozitii nu se aplica debiorilor care in ultimii , ani au mai fost supusi acestei proceduri si au beneficiat de aceste dispozitii.

172.
Art. 127 1 a i" 2)6 2 64 7a"cruta fraudu $asa% consta in una dintre urmatoarele fapte7 a) falsificarea% sustragerea sau distrugerea evidentelor societatii ori ascunderea unei parti din activul societatii% b) infatisarea de datorii ine0istente sau prezentarea in registrul societatii% in alt act ori in situatiile financiare a unor sume nedatorate% fiecare dintre aceste fapte fiind savarsit in vederea diminuarii aparente a valorii activelor8 c) instrainarea% in frauda creditorilor% in caz de insolventa a unei societati% a unei parti insemnate din active

173.

*nregistrarea in +egistrul "omertului a firmei si a celorlaltor date, are ca efect faptul ca acestea de!in opozabile tertilor.

174.
art. 5 6 2 26
"ontractul de cesiune produce efecte numai intre asociati . Persoana care are obligatia de a cere o inregistrare nu poate opune tertilor actele ori faptele neinregistrate, in afara de cazul in care face do!ada ca ele erau cunoscute de acestia.

175.
Art. 11 2 26 a i" 1)1 2) 1 3)
"omerciantii, inainte de inceperea comertului, precum si alte persoane fizice sau ,uridice, pre!azute in mod expres de lege, inainte de inceperea acti!itatii acestora, au obligatia sa ceara inmatricularea in registrul comertului, iar in cursul exercitarii si la incetarea comertului sau, dupa caz, a acti!itatii respecti!e, sa ceara inscrierea in acelasi registru a mentiunilor pri!ind actele si faptele a caror inregistrare este pre!azuta de lege. Comerciantii sunt 1 ( persoanele fizice si asociatiile familiale, care

desfasoara in mod obisnuit acte de comert ( societatile comerciale ( companiile nationale si societatile nationale

# # #

regiile autonome grupurile de interes economic cu caracter comercial organizatiile cooperatiste

Pre!ederile nu se aplica meseriasilor si taranilor care isi desfac produsele din gospodaria proprie.

176.
Art.4% alin. ().&) # 1 (4 Inc2eierile #udecatorului delegat privitoare la inmatriculare sau la orice alte inregistrari in registrul comertului sunt e!ecutorii de drept si sunt supuse numai recursului. :ermenul de recurs este de l zile si curge de la data pronuntarii pentru parti si de la publicarea inc2eierii sau a actului modificator in Monitorui oficial, pentru orice persoana, interesata.

177.
Art.4% alin. 3) # 1 (4 8ecursul este solutionat de curtea de apel in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul comerciantului, iar in cazul sucursalelor infiintate in alt #udet, la curtea de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul sucursalei .

178.
Art.(,% alin.-) # 1 (4 ;rice persoana fizica sau #uridica pre#udiciata ca efect al unei inmatriculari ori printr-o mentiune in 8egistrul Comertului are dreptul sa ceara radierea inregistrarilor pagubitoare in tot sau numai in anumite elemente ale acesteia.

179.
Constituie fond de comert ansamblul de bunuri mobile si imobile, corporale si necorporale - marci, firme, embleme, brevete de inventie, vad comercial - utilizate de un comerciant in vederea desfasurarii activitatii sale, in scopul atragerii clientelei si obtinerii de profit. !onform # 1egea nr . --H-22- privind combaterea concurentei neloiale% modificata si completata prin 1egea nr (2+H(??-.

180.
$egea -1.1//0 defineste sucursalele ca dezmembraminte fara personalitate #uridica ale societatilor comerciale fiind calificate ca sedii secundare ale acestora,

iar drepturile si obligatiile patrimoniale ale acesteia fac parte din patrimoniul societatii. "ondul de comert reprezentat de ansamblul de bunuri mobile si imobile, corporale si necorporale, ca entitate de sine statatoare se regaseste atat in cadrul societatii, cat si in cadrul sucursalei, fiind element comun pentru acestea, fara insa a se confunda cu fiecare din ele.

181.
"irma este numele, sau, dupa caz denumirea sub care un comerciant isi e!ercita comertul si sub care semneaza. Caracterele acesteia sunt9 - firma trebuie sa fie scrisa in primul rand in limba romana - este un atribut de identificare a comerciantului - noutatea firmei, conditiile de validitate - orice firma noua trebuie sa se deosebeasca de cele e!istente - disponibilitatea firmei - sa nu produca confuzie si sa nu fie de#a inregistrata - nici o firma nu va putea cuprinde o denumire intrebuintata de comerciantii din sectorul public.

182.
!adul comercial reprezinta puterea sau capacitatea comerciantului de a atrage clientela. Clientela reprezinta totalitatea persoanelor fizice si #uridice care se afla in raporturi #uridice cu un comerciant.
Dupa anumite conceptii clientela si vadul comercial sunt elemente distincte, aflate in corelatie, clientela fiind o consecinta a vadului comercial , reprezentand o manifestare a potentialitatii vadului. Dupa altele, clientela inglobeaza doua laturi 9 - factorul personal, anume grupul uman fidel marfurilor si - factorul obiectiv - vadul comercial C ce priveste popularizarea publicului prin elemente de amplasament, atractivitatea produselor, utilitatea acestora.

183.
*n cazul in care obiectul garantiei reale mobiliare este inlocuit cu un alt obiect, acesta din urma este considerat produsul primului si !a constitui obiectul garantiei respecti!e. "reanta de incasare a clientilor in termen de 30 de zile !a fi considerat ca si garantie pentru nerambursarea imrumutului bancar.

"ontractul de !anzare(cumparare este !alabil.

184.
5ondul de comert poate constitui aport la capitalul social al unei societati comerciale, fiind un aport in natura de bun incorporal. %portul in societate al fondului de comert se deosebeste de vanzareacumpararea acestuia intrucat in cazul aportului, in locul fondului de comert, asociatul primeste parti sociale sau actiuni, pe cata vreme in cazul vanzarii, vanzatorul primeste de la cumparator pretul fondului de comert vandut. Nefiind o vanzare, aducerea ca aport a fondului de comert este supusa regulilor privind constituirea societatilor comerciale,

185.
Art. (2% alin ( F 1 22H -222
5fectul ,uridic al oricarui !iciu de consimtamant este nulitatea actului.

Daca o garantie reala este lovita de nulitate, inscrierea in %r2iva nu confera valabilitate garantiei, ceea ce inseamna ca are doar rolul de a face opozabila fata de terti garantia constituita. !ontractul de garantie reala mobiliara nu este !alabil.

186.
Cesiunea contractului de locatiune asupra fondului de comert este de fapt o vanzare a dreptului de folosinta, este admisibila in cazul in care nu este interzis prin contractul de locatiune. Bste cerut consimtamantul locatorului - daca prin contract s-a prevazut acest lucruA fiind o cesiune de creanta, cesiunea trebuie notificata locatorului sau acceptata in forma autentica de catre acesta..

187.
"idejusorul este persoana care se obliga fata de creditor sa e!ecute obligatia in cazul in care creditorul nu o face. In dreptul comercial, de regula garantii personali ai debitorului raspund solidar, suprimandu-li-se dreptul de discutiune si de diviziune, impartire al datoriei cu alti fide#usori. "anca este deci indreptatita in actiunile sale. 5ide#usorul este obligat sa plateasca intreaga datorie9 credit nerambursat si dobanzi aferente, dobanzi care erau prevazute in contractul inc2eiat 'art. 3( alin. ( !od comercial si art. -4,> !od civil).

188.

)i!idendele se pl:tesc asocia<ilor propor<ional cu cota de participare la capitalul social !:rsat, dac: prin actul constituti! nu se pre!ede altfel. 5le se pl:tesc 9n termenul stabilit de c:tre adunarea general: a asocia<ilor sau, dup: caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai t-r,iu 'e 8 luni 'e la 'ata apro%.rii )itua/iei financiare anuale aferente exerci<iului financiar 9nc.eiat. Cn caz contrar, societatea comercial: !a pl:ti o penalitate aferent. perioa'ei 'e 0nt-r,iere# la ni1elul 'o%-n,ii le+ale .

%stfel, actionarul %M va putea cere dobanzi de intarziere incepand din data de # martie, data hotarata de $%$ pentru distribuirea dividendelor.

189.
Art. 56

Daca un act este comercial numai pentru una din parti, toti contractantii sunt supusi, incat priveste acest act, legii comerciale% afara de dispozitiile privitoare la persoana c.iar a comerciantilor si de cazurile in care legea ar dispune altfel.
Art. 893

!.iar cind actul este comercial numai pentru una din parti% actiunile ce deriva dintr# insul sunt de competinta jurisdictiunei comerciale.
"ompetenta re!ine sectiei comerciale. )aca ne referim la natura litigiului , litigiul este unul comercial, !anzarea de actiuni fiind o fapta de comert conexa si nu are rele!anta ca una din parti este necomerciant $ P P'&, caci si in acest caz $unul necomerciant, cealalta parte comerciant& litigiul este comercial, fiind o fapta de comert unilaterala $art. #A si '93 ".com.& )e asemenea, litigiul nu este de competenta sectiei de contencios administrati!, deoarece litigiul nu este legat de emiterea unui act administrati!.

190.
Art. 6 6 0$d 0$mercia

Asigurarile de lucruri sau stabilimente care nu sunt obiectul comertului si asigurarile asupra vietii sunt fapte de comert numai in ce priveste pe asigurator.
sigur:rile de lucruri sau stabilimente care nu sunt obiectul comer<ului =i asigur:rile asupra !ie<ii sunt fapte de comer< numai 9n ce pri!e=te pe asigur:tor. sadar, aceste contracte de asigurare au caracter comercial pentru a)i+urator si caracter ci1il pentru a)i+urat , de aceea sunt numite acte juridice de comert mixte. )eci, asiguratorul se !a adresa in)tantei ci1ile.

191.
Art. 56 4 0$d 0$mercia

6aca un act este comercial numai pentru una din parti% toti contractantii sunt supusi% incat priveste acest act% legii comerciale% afara de dispozitiile privitoare la persoana c.iar a comerciantilor si de cazurile in care legea ar dispune altfel.
Art. 893

!.iar cind actul este comercial numai pentru una din parti% actiunile ce deriva dintr# insul sunt de competinta jurisdictiunei comerciale. Contractul de lucrari este inc2eiat intre doua persoane #uridice +8egia autonoma C societate comerciala si %sociatia de $ocatari care este persoana #uridica in conditiile $egii locuintei nr. 11,.1//@1. $itigiul este de natura comerciala, - in acest caz +unul necomerciant, cealalta parte comerciant1 litiglul este comercial, fiind o fapta de comert unilaterala +art @ si */- C.com1. Prin urmare, %sociatia de $ocatari se va adresa instantei comerciale.

192.
Art. 5 4 0$d 0$mercia

$u se poate considera ca fapt de comert cumpararea de producte sau de marfuri ce s-ar face pentru uzul sau consumatia cumparatorului, ori a familiei sale, de asemenea revinzarea acestor lucruri Fgarsoniera'de e0.).
Nu au natura comerciala, intrucat vanzarile-cumpararile +c2iar continua activitate1 nu sunt comerciale, intrucat art. - Cod Com. nu le prevede printre faptele de comert obiective, fiind e!cluse sferei comerciale, astfel ca, vanzarile cumpararile c2iar intre comercianti sunt de natura civila. Art. % - &od &omercial Sunt considerate fapte de comert: cumprturile de producte sau mrfuri spre a se revinde, fie n natur, fie dup ce se vor fi lucrat sau pus n lucru, ori numai spre a se nchiria; asemenea i cumprarea spre a se revinde, de obli!a"iuni ale Statului sau alte titluri de credit circul#nd n comer". $n concluzie, vanzarile % cumpararile incheiate de comerciant au natura comerciala. Nu cred

193.
Art. 5 L 300/2000?

'ot desf(ura activiti economice n mod independent sau n cadrul asociaiilor familiale persoanele fizice care ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii) a)au mplinit vrsta de 1* ani, n cazul persoanelor fizice ce solicit autorizarea pentru desf(urarea de activiti economice n mod independent (i a persoanelor fizice care au iniiativa constituirii asociaiei familiale, respectiv vrsta de 1+ ani, n cazul membrilor asociaiei familiale,

Da, conform dispozitiilor legale, copiii trebuie sa fi implinit varsta de 16 ani .

194.
Art. 5 L 300/2000?

"ot desfura activiti economice n mod independent sau n cadrul asociaiilor familiale persoanele fizice care ndeplinesc% n mod cumulativ% urmtoarele condiii7 d)nu au fost condamnate penal prin .otrre judectoreasc rmas definitiv pentru svrirea de fapte sancionate de legile financiare% vamale i cele care privesc disciplina financiar#fiscal de natura celor care se nscriu n cazierul fiscal8
Prin urmare, .6. nu poate fi reprezentant al unei asociatii familiale.

195.
Art. 3&
+11 Sucursalele sunt dezmembr<minte f<r< personalitate #uridic< ale societ<)ilor

comerciale (i se Dnmatriculeaz<, Dnainte de Dnceperea activit<)ii lor, Dn registrul comer)ului din #ude)ul Dn care vor func)iona. +31 Dac< sucursala se Dnfiin)eaz< Dntr-o localitate din acela(i #ude) sau Dn aceea(i localitate cu societatea fondatoare, ea se va Dnmatricula Dn acela(i registru al comer)ului, Dns< distinct, ca Dnmatriculare independent<.

196.
Art. --,. "entru validitatea deliberrilor adunrii generale e0traordinare% cnd actul constitutiv nu dispune altfel% sunt necesare7 # la prima convocare, prezena acionarilor reprezentnd trei ptrimi din capitalul social, iar -otrrile s fie luate cu votul unui numr de acionari care s reprezinte cel puin .umtate din capitalul social, - la convocrile urmtoare, prezena acionarilor reprezentnd .umtate din capitalul social, iar -otrrile s fie luate cu votul unui numr de acionari care s reprezinte cel puin o treime din capitalul social. Art. (3>. "rin derogare de la art. --,% cnd fuziunea sau divizarea are ca efect mrirea obligaiilor asociailor uneia dintre societile participante, -otrrea se ia cu unanimitate de voturi. Decizia %&% nu este legala.

197.
Art. (3?. /uziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea, fr lic-idare, a societii care (i nceteaz existena i transmiterea universal a patrimoniului su ctre societatea sau societile beneficiare% n starea n care se gsete la data fuziunii sau a divizrii% n sc.imbul atribuirii de aciuni sau de pri sociale ale acestora ctre asociaii societii care

nceteaz i% eventual% a unei sume n bani% care nu poate depi -?@ din valoarea nominal a aciunilor sau a prilor sociale atribuite. Nu este corecta etapa 9dizolvarea cu lic2idare .

198.
Art. (&2.% alin &)
6ac% prin fuziune sau divizare% se nfiineaz o nou societate% aceasta se constituie n condiiile prevzute de prezenta lege ' 1 &-H-22?) pentru forma de societate convenit.

Art. ,.% alin 4) /orma autentic a actului constitutiv este obligatorie atunci cnd) a# printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afl un teren, b# se constituie o societate n nume colectiv sau n comandit simpl, c# societatea pe aciuni se constituie prin subscripie public. %ctul constitutiv al societatii nou infiintate trebuie sa respecte forma pentru tipul de societate infiintat. Dudecatorul delegat are dreptate. %ducandu-se un teren ca aport actul constitutiv trebuie intocmit in forma autentica.

199.
Art. (4(. '-) umirea lic.idatorilor n societile n nume colectiv% n comandit simpl sau cu rspundere limitat va fi fcut de toi asociaii% dac n contractul de societate nu se prevede altfel. '() 6ac nu se va putea ntruni unanimitatea voturilor% numirea lic.idatorilor va fi fcut de instan% la cererea oricrui asociat ori administrator% cu ascultarea tuturor asociailor i administratorilor. '&) 5mpotriva sentinei se poate declara numai recurs de ctre asociai sau administratori% n termen de -, zile de la pronunare.
"ererea a fost respinsa deoarece numirea lic.idatorilor 9n societ:<ile cu r:spundere limitat: !a fi f:cut: de to<i asocia<ii, dac: 9n contractul de societate nu se pre!ede altfel, insa in actul constituti! al societatii s(a pre!azut un c!orum de E din numarul asociatilor.

200.
Art. ((2. (1) 0ocietile n nume colectiv sau cu rspundere limitat se dizolv prin falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociai, cnd, datorit acestor cauze, numrul asociailor s-a redus la unul singur. (2) Se e0cepteaz cazul cnd n actul constitutiv e0ist clauz de continuare cu motenitorii sau cnd asociatul rmas .otrte continuarea e0istenei societii sub forma societii cu rspundere limitat

cu asociat unic. Nu este o clauza de dizolvare a societatii.Daca asociatul ramas nu doreste continuarea activitatii sub forma societ<)ii cu r<spundere limitat< cu asociat unic societatea se dizolva.

201.
Art. (&4. (1) 6izolvarea unei societi cu rspundere limitat cu asociat unic atrage transmiterea universal a patrimoniului societii ctre asociatul unic% fr lic.idare. (2) ;ransmiterea patrimoniului are loc i societatea i nceteaz e0istena la urmtoarele date7 a) dac nu s#a fcut opoziie% pe data e0pirrii termenului de introducere a opoziiei8 b) dac s#a fcut opoziie% pe data la care a devenit irevocabil .otrrea de respingere a opoziiei sau% dup caz% .otrrea prin care se constat c societatea sau asociatul unic a pltit datoriile ori a oferit garanii acceptate de creditori sau a convenit cu acetia un aranjament pentru plata datoriilor. Art. (&>. (6) <rice persoan interesat poate face recurs mpotriva .otrrii de dizolvare% n termen de &? de zile de la efectuarea publicitii% n $onitorul <ficial al /omniei% "artea a I=#a. Creditorul s-a adresat dupa e!pirarea termenului de introducere a opozitiei, acesta nu face insa recurs impotriva lic2idarii, ci cere plata creantei scadente. Creanta nu se stinge. Dizolvarea unei societati cu raspundere limitata cu asociat unic atrage transmiterea universala a patrimoniului societatii catre asociatul unic, fara lic2idare, conditii in care creditorul poate sa-i urmareasca bunurile asociatului respectiv.

202.
Art. (,>. Lichidatorii care probeaz, prin prezentarea situaiei financiare anuale, c fondurile de care dispune societatea nu sunt suficiente s acopere pasivul exigibil trebuie s cear sumele necesare asociailor care rspund nelimitat sau celor care nu au efectuat integral vrsmintele, dac acetia sunt obligai, potrivit formei societii, s le procure sau, dac sunt debitori fa de societate, pentru vrsmintele neefectuate, la care erau obligai n calitate de asociat.

203.
Art. (>?.

&'( Sumele cuvenite acionarilor, nencasate n termen de dou luni de la publicarea situaiei financiare, vor fi depuse la o banc sau la una dintre unit<)ile acesteia, cu ar<tarea numelui (i prenumelui ac)ionarului, dac< ac)iunile sunt nominative, sau a numerelor ac)iunilor, dac< ele sunt la purt<tor. &)( Plata se va face persoanei ar<tate sau posesorului ac)iunilor, re)inEndu-se titlul.

204.
Art. 252

(3) 5n urma efecturii publicrii prevzute la alin. '() F depunerii semnaturii de catre lic.idator # % nici o aciune nu se poate e0ercita pentru societate sau contra acesteia dect n numele lic.idatorilor sau mpotriva lor. (5) ;oate actele emannd de la societate trebuie s arate c aceasta este n lic.idare. Societatea nu-si pierde personalitatea uridica pana la radierea din !egistrul comertului. Solutia instantei este gresita De disc. trebuie depusa actiune impotriva lichidatorilor -> motivul in baza caruia se poate respinge actiunea.

205. 8
%nularea 2otararii %&% prin care s-a 2otarat modificarea contractului de asociere sau formularea recursului impotriva inc2eierii prin care #udecatorul delegat a admis cererea de inscriere de mentiuni. &ac actul constitutiv dispune ca administratorii s lucreze mpreun, decizia trebuie luat n unanimitate; n caz de diver!en" ntre administratori, vor decide asocia"ii care reprezint majoritatea absolut a capitalului social. Asociatul N.S. poate cere, in aceste conditii, retra!erea din societate, avand dreptul la partea sa de interes, capitalul societatii reducandu'se corepunzator.

206.
Art. 227

(1)Societatea se dizolv prin7 a)trecerea timpului stabilit pentru durata societii8 (2)5n cazul prevzut la alin. '-) lit. a)% asociaii trebuie s fie consultai de administratori% cu cel puin & luni nainte de e0pirarea duratei societii% cu privire la eventuala prelungire a acesteia. 5n lips% la cererea oricruia dintre asociai% tribunalul va putea dispune% prin nc.eiere% efectuarea consultrii% conform art. --2.

Art. 119

(1)Administratorii sunt obligai s convoace de ndat adunarea general% la cererea acionarilor reprezentnd a zecea parte din capitalul social sau o cot mai mic% dac n actul constitutiv se prevede astfel i dac cererea cuprinde dispoziii ce intr n atribuiile adunrii. (2)Adunarea general va avea lor n termen de o lun de la cerere. (3)6ac administratorii nu convoac adunarea general% instana de la sediul societii va putea autoriza% cu citarea administratorilor i n conformitate cu art. &&-#&&2 din !odul de procedur civil% convocarea adunrii generale de ctre persoanele care ndeplinesc condiiile prevzute la alin. '-). "rin aceeai nc.eiere instana va stabili data de referin prevzut de art. -(& alin. '()% data inerii adunrii generale i% dintre acionari% persoana care o va prezida. Fn cazul in care societatea se dizolva prin trecerea timpului stabilit pentru durata societatii, asociaii trebuie s fie consultai de administratori, cu cel puin " luni nainte de expirarea duratei societii, cu privire la eventuala prelungire a acesteia . Deci, dreptatea este de partea asociatilor %M si %:.

207.
Art. (4(. (1) umirea lic.idatorilor n societile n nume colectiv% n comandit simpl sau cu rspundere limitat va fi fcut de toi asociaii% dac n contractul de societate nu se prevede altfel. (2) 6ac nu se va putea ntruni unanimitatea voturilor% numirea lic.idatorilor va fi fcut de instan% la cererea oricrui asociat ori administrator% cu ascultarea tuturor asociailor i administratorilor. (3) 5mpotriva sentinei se poate declara numai recurs de ctre asociai sau administratori% n termen de -, zile de la pronunare. Da , intrucat asociatii neintelegandu-se numirea se face de instanta cu ascultarea partilor. 208
Art. 92

(2)Aciunile nepltite n ntregime sunt ntotdeauna nominative . 209


Art. 92

(3)&apitalul social nu va putea fi ma.orat (i nu se vor putea emite noi aciuni pn cnd nu vor fi fost complet pltite cele din emisiunea precedent.

#dunarea generala va decide sa nu se mareasca capitalul social pana la plata integrala a actiunilor din emisiunea precedenta . 210
Art. 115

"entru validitatea deliberrilor adunrii generale e0traordinare% cnd actul constitutiv nu dispune altfel% sunt necesare7 # la prima convocare% prezena acionarilor reprezentnd trei ptrimi din capitalul social% iar .otrrile s fie luate cu votul unui numr de acionari care s reprezinte cel puin jumtate din capitalul social8
Art. 116 (1) Hotrrea unei adunri generale de a modifica drepturile sau obligaiile referitoare la o categorie de aciuni nu produce efecte dect n urma aprobrii acestei .otrri de ctre adunarea special a deintorilor de aciuni din acea categorie.

Gotararea %&% nu este temeinica deoarece s-a obtinut votul a 3 6 din H ceea ce reprezinta doar 1/6 din capitalul social. 211
Art. 93

(1)=aloarea nominal a unei aciuni nu va putea fi mai mic de -.??? lei. (2)Aciunile vor cuprinde7 a)denumirea i durata societii8 b)data actului constitutiv% numrul din registrul comerului sub care este nmatriculat societatea% codul unic de nregistrare i numrul $onitorului <ficial al /omniei% "artea a I=#a% n care s#a fcut publicarea8 c)capitalul social% numrul aciunilor i numrul lor de ordine% valoarea nominal a aciunilor i vrsmintele efectuate8 d)avantajele acordate fondatorilor. (4)Aciunile trebuie s poarte semntura a doi administratori% cnd sunt mai muli% sau a unicului administrator. CD nu respecta -

212
Art. 93

(4)Aciunile trebuie s poarte semntura a doi administratori% cnd sunt mai muli% sau a unicului administrator.
Prin urmare nu sunt indeplinite conditiile la inmanarea actiunilor.

213
Art. 94

(1)Aciunile trebuie s fie de o egal valoare8 ele acord posesorilor drepturi egale. 5elul ac)iunilor emise de societate este determinat prin actul constitutiv, numai ca ? 0 de actiuni nominative in valoare de 100.000 lei fiecare si 100 de actiuni la purtator in valoare de 3 .000 lei fiecare totalizeaza ??, milioane lei si nu 100 milioane lei cat este valoarea capitalului social. 4u se respecta pre!ed. legale. 214
Art. 95

(2)Aciunile cu dividend prioritar, fr drept de vot, nu pot dep(i o ptrime din capitalul social (i vor avea aceea(i valoare nominal ca (i aciunile ordinare.
!and in !edere ca cele doua categorii de actiuni au aceeasi !aloare nominala si ca !aloarea actiunilor cu di!idend prioritar este de 2#- din capitalul social, stipularea din actul constituti! este legala.

215
Art. 95

(3)/eprezentanii% administratorii i cenzorii societii nu pot fi titulari de aciuni cu dividend prioritar fr drept de vot. 8epartizarea actiunilor preferentiale catre administratori si cenzori nu este legala . 216
Art. 116

(2) 6ispoziiile cu privire la convocarea% cvorumul i desfurarea adunrilor generale ale acionarilor se aplic i adunrilor speciale. (3) Hotararile initiate de adunarile speciale vor fi supuse aprobarii adunarilor generale corespunzatoare. Dispozitiile privind adunarile speciale nu sunt lovite de nulitate deoarece aspectele invocate in intrebare sunt stabilite prin $egea nr. -1.1//0 a societatilor comerciale C aceleasi ca si pt. adunarile generale. 217
Art. 98

(1) Dreptul de proprietate asupra aciunilor nominative emise n form material se transmite prin declaraie fcut n registrul acionarilor (i prin meniunea fcut pe titlu, semnat de cedent (i de cesionar sau de mandatarii lor. 6reptul de proprietate asupra ac!iu"i $r "$mi"ati#e emise %" f$rm* demateria i)at* se transmite prin declaraie fcut n registrul acionarilor% semnat de cedent i de cesionar sau de mandatarii lor. :ransmiterea dreptului de proprietate nu este valabila. 218
Art. 95

(3)/eprezentanii% administratorii i cenzorii societii nu pot fi titulari de aciuni cu dividend prioritar fr drept de vot. %ctionarii comanditati cu atributii de administrare nu pot dobandi ac)iuni cu dividend prioritar f<r< drept de vot. Deci nu este legala stipulatia din actul constitutiv in conditiile in care tertii vor avea atributii de administrare. 219
Art. 98

(1)6reptul de proprietate asupra aciunilor nominative emise n form material se transmite prin declaraie fcut n registrul acionarilor i prin meniunea fcut pe titlu% semnat de cedent i de cesionar sau de mandatarii lor. 6reptul de proprietate asupra aciunilor nominative emise n form dematerializat se transmite prin declaraie fcut n registrul acionarilor% semnat de cedent i de cesionar sau de mandatarii lor. "rin actul constitutiv se pot prevedea i alte forme de transmitere a dreptului de proprietate asupra aciunilor. Prin urmare, momentul transferului dreptului de proprietate asupra aciunilor este independent de momentul plii acestora (i, Dn cazul spe)ei descrise, data la care cesionarul devine ac)ionarul societ<)ii emitente coincide cu data semn<rii declaratia ce cesiune (i anume 01.0-.300 . 220
Art. 98

(3)Subscriitorii i cesionarii ulteriori sunt rspunztori solidar de plata aciunilor timp de & ani% socotii de la data cnd s#a fcut meniunea de transmitere n registrul acionarilor.
)in enun<ul problemei rezult: clar c: societatea =i(a exercitat dreptul de op<iune pentru prima !ariant: din art. 100& 1 urm:rirea ac<ionarilor pentru

!:rs:mintele restante, situa<ie 9n care in!ocarea prescrip<iei obliga<iei este ne,ustificat:. 8ai mult, legea pre!ede c: F subscriitorii i cesionarii ulteriori sunt rspunztori solidar de plata aciunilor timp de 3 ani, socotii de la data c nd s!a fcut meniunea de transmitere "n registrul acionarilorG $art. 92 $3&&. Presupun;nd c: urm:rirea la plat: 9ncepe 9n inter!alul de 3 ani de la data men<iunii $adic: 9n perioada 2?/02/200# 7 2?/02/2002& =i <in;nd cont de cele prezentate mai sus, refuzul de plat: al lui *3 N2 e)te 0ntemeiat, acesta trebuind s: r:spund: solidar cu 6.

221
Art. 100

(1)!nd acionarii nu au efectuat plata vrsmintelor pe care le datoreaz n termenele prevzute la art. + lit. d) i la art. (- alin. '-)% societatea i va invita s#i ndeplineasc aceast obligaie% printr#o somaie colectiv% publicat de dou ori% la un interval de -, zile% n $onitorul <ficial al /omniei% "artea a I=#a% i ntr#un ziar de larg rspndire.

222
Art. 100

(2)!nd% nici n urma acestei somaii% acionarii nu vor efectua vrsmintele% consiliul de administraie va putea decide fie urmrirea acionarilor pentru vrsmintele restante, fie anularea acestor aciuni nominative . 'decizia de anulare trebuie s fie publicat n $<% partea I=% cu specificarea numrului de ordine al aciunilor anulate). 223
Art. 100

(3)6ecizia de anulare se va publica n $onitorul <ficial al /omniei% "artea a I=#a% cu specificarea numrului de ordine al aciunilor anulate.
)ata public:rii 9n 83 este =i data la care aceast: decizie de!ine opozabil: p:r<ilor.

224.
Art. 100

(3)6ecizia de anulare se va publica n $onitorul <ficial al /omniei% "artea a I=#a% cu specificarea numrului de ordine al aciunilor anulate.

Masura nu este legala, trebuia doar numarul de ordine al actiunilor publicat nu si numele actionarului. 225
Art. 100

(4)1n locul aciunilor anulate vor fi emise noi aciuni purtnd acela(i numr, care vor fi vndute. (5)Sumele obinute din vnzare vor fi ntrebuinate pentru acoperirea c.eltuielilor de publicare i de vnzare% a dobnzilor de ntrziere i a vrsmintelor neefectuate8 restul va fi napoiat acionarilor. (6)6ac preul obinut nu este ndestultor pentru acoperirea tuturor sumelor datorate societii sau dac vnzarea nu are loc din lips de cumprtori% societatea va putea s se ndrepte mpotriva subscriitorilor i cesionarilor% conform art. 2+. (7)6ac% n urma ndeplinirii acestor formaliti% nu s#au realizat sumele datorate societii% se va proceda de ndat la reducerea capitalului social n proporie cu diferena dintre acesta i capitalul e0istent Micsorarea capitalului social nu este obligatorie decat in conditiile de mai sus.
Cn astfel de situa<ii, #$ este obligatorie reducerea imediat a capitalului social cu valoarea aciunilor anulate . Potri!it Legii 31/1990 , o astfel de msur este imperativ%obligatorie abia dup ce o serie de pai au fost parcuri, iar valoarea recuperat nu acoper integral vrsm ntul ce ar fi trebuit efectuat de acionari .

226.
Art. 100

(4)5n locul aciunilor anulate vor fi emise noi aciuni purtnd acelai numr% care vor fi vndute.

)ac: societatea ar fi respectat pre!ederile legale ar fi trebuit s: atribuie noilor ac<iuni emise numerele 3?, 3# =i 3A =i 4H ?0, ?1 =i ?2, a=a cum a procedat societatea. Prin urmare, solu<ia adoptat: de '. N2 e)te corect..

227.
Art. 100

(4)5n locul aciunilor anulate vor fi emise noi aciuni purtnd acelai numr% care vor fi vndute. (5)Sumele obinute din vnzare vor fi ntrebuinate pentru acoperirea c.eltuielilor de publicare i de vnzare% a dobnzilor de ntrziere i a vrsmintelor neefectuate8 restul va fi napoiat acionarilor.

Potri!it Legii nr. 31/1990 suma ce !a fi restituit: ac<ionarilor ale c:ror ac<iuni au fost anulate reprezint: !aloarea r:mas: dup: deducerea din pre<ul ob<inut din !;nzare a urm:toarelor1 ".eltuielile de publicare =i !;nzare )ob;nzi de 9nt;rziere la plat: a !:rs:mintelor >aloarea !:rs:mintelor neefectuate

228
Art. 100

(6)6ac preul obinut nu este ndestultor pentru acoperirea tuturor sumelor datorate societii sau dac vnzarea nu are loc din lips de cumprtori% societatea va putea s se ndrepte mpotriva subscriitorilor i cesionarilor% conform art. 2+.
Potri!it Legii 31/1990, 9n astfel de situa<ii societatea poate s: se 9ndrepte 9mpotri!a subscriitorilor =i cesionarilor. )ac: suma r:mas: neacoperit: nu poate fi recuperat: de la ace=tia, societatea !a proceda imediat la reducerea capitalului social.

229
Art. 98

(3)0ubscriitorii (i cesionarii ulteriori sunt rspunztori solidar de plata aciunilor timp de % ani, socotii de la data cnd s-a fcut meniunea de transmitere n registrul acionarilor. Nu este corecta argumentatia deoarece obligatia se prescrie in - ani de la cesionarea actiunilor nu de la infiintarea societatii
rgumentele aduse de 6 9n spri,inirea refuzului s:u de a r:spunde solidar cu *3 pentru recuperarea c.eltuielilor prile,uite de !;nzarea ac<iunilor noi emise 9n urma anul:rii ac<iunilor cesionate N2 sunt corecte. Legea societ:<ilor comerciale nr. 31/1990 pre!ede c: $art. 92 $3&& subscriitorii =i cesionarii ulteriori r:spund solidar de plata ac<iunilor timp de 3 ani de la data 9nscrierii men<iunii de transmitere 9n registrul ac<ionarilor. 8ai mult, aceea=i lege pre!ede c: dac: !;nzarea nu are loc din lips: de cump:r:tori, societatea se poate 9ndrepta asupra subscriitorilor sau cesionarilor pentru recuperarea tuturor costurilor legate de !;nzare. 8ai mult dec;t at;t, "odul "omercial pre!ede c: ac<iunile ce deri!: din contractul de societate sau alte opera<iuni sociale se prescriu 9n termen de # ani $art. 9?9 $1& "od "omercial&.

rgumentul adus de 6 potri!it c:ruia refuz: plata datorit: faptului c: au trecut ? ani de la constituirea societ:<ii conduce spre concluzia c: ra<ionamentul s:u a a!ut la baz: calcularea celor 3 ani 9ncep;nd cu data scadent: a !:rs:mintelor neefectuate $12 luni de la 9nmatricularea societ:<ii& =i nu de la data 9nscrierii men<iunii de transfer 9n registrul ac<ionarilor. !;nd 9n !edere c: data la care s(a 9nceput urm:rirea solidar: este 9n:untrul celor 3 ani de la data transferului dreptului de proprietate $03/0#/200# 7 03/0#/2002&, 6 r:spunde solidar cu *3 pentru plata ac<iunilor.

230
Art. 100

(6)6ac preul obinut nu este ndestultor pentru acoperirea tuturor sumelor datorate societii sau dac vnzarea nu are loc din lips de cumprtori% societatea va putea s se ndrepte mpotriva subscriitorilor i cesionarilor% conform art. 2+. (7)6ac% n urma ndeplinirii acestor formaliti% nu s#au realizat sumele datorate societii% se va proceda de ndat la reducerea capitalului social n proporie cu diferena dintre acesta i capitalul e0istent. Decizia nu este legala deoarece suma cu care trebuia redus cap social era de 10 mil lei . 231.
Art. 101

(1)<rice aciune pltit d dreptul la un vot n adunarea general% dac prin actul constitutiv nu s#a prevzut altfel.
Art. 120

Acionarii e0ercit dreptul lor de vot n adunarea general% proporional cu numrul aciunilor pe care le posed% cu e0cepia prevzut la art. -?- alin. '().
Art. 125

Acionarii nu pot fi reprezentai n adunrile generale dect de ali acionari n baza unei procuri specialeI
Art. 128

Dreptul de vot nu poate fi cedat. 2rice convenie privind exercitarea ntr-un anumit fel a dreptului de vot este nul.
Potri!it Legii societ:<ilor comerciale, ac<ionarii nu pot fi reprezenta<i 9n adun:rile generale dec;t de al<i ac<ionari 9n baza unei procuri speciale iar fiecare ac<iune pl:tit: d: dreptul la un !ot 9n adunarea general:. )in enun<ul problemei rezult: c:1 t;t ac<iunile lui 6, c;t =i ale celuilalt ac<ionar sunt integral ac.itate

6, care a fost mandatat de un ac<ionar al societ:<ii, este la r;ndul s:u ac<ionar

Prin urmare, condi<iile pentru exercitarea de c:tre 6 a drepturilor de !ot apar<in;nd celuilalt ac<ionar sunt 9ndeplinite =i poate exercita 9n / din 1%/03/200# un num:r de 1# !oturi 9n nume propriu si # !oturi in numele celuilat actionar.

232
Art. 101

(1)2rice aciune pltit d dreptul la un vot n adunarea general, dac prin actul constitutiv nu s-a prevzut altfel. (2)Actul constitutiv poate limita numrul voturilor aparinnd acionarilor care posed mai mult de o aciune.
'us<inerea lui 8 nu este 9ntemeiat:. !;nd 9n !edere c: 8 de<ine mai mult de o ac<iune $#0&, stipula<ia de limitare a !oturilor din actul constituti! este perfect legal:, iar principiul propor<ionalit:<ii in!ocat de acesta nu poate fi aplicat 9n circumstan<ele descrise de problem:.

233
Art. 101

(3):0erciiul dreptului de vot este suspendat pentru acionarii care nu sunt la curent cu vrsmintele ajunse la scaden. Conform datelor din problem<, potrivit legii, societatea l-a somat pe %M s<(i e!ecute obliga)ia la 1 .0,.300 , dat< care reprezint< scaden)a v<rs<mintelor. Prin urmare, dreptul de vot al lui #$ este suspendat de la %&'()'*((& cand actionarul nu si-a executat obligatia a usa la scadenta 234
Art. 102

(2)!nd o aciune nominativ devine proprietatea mai multor persoane% societatea nu este obligat s nscrie transmiterea att timp ct acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru e0ercitarea drepturilor rezultnd din aciune.
Cn cazul de fa<:, cei trei fra<i !or mo=teni c;te # ac<iuni nominati!e fiecare $#x3I1#&, iar pentru cele 2 ac<iuni $indi!izibile& r:mase !or trebui s:

desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezult;nd din ac<iune.

235.
Art. 102

(3)6e asemenea% cnd o aciune la purttor aparine mai multor persoane% acestea trebuie s desemneze un reprezentant comun.
Jin;nd cont de cele prezentate, cei doi fra<i !or beneficia fiecare de 1? ac<iuni $1?x2I22&, urm;nd ca pentru ac<iunea r:mas: s: desemneze un reprezentant comun.

236
Art. 102

(4)Att timp ct o aciune este proprietatea indiviz sau comun a mai multor persoane% acestea sunt rspunztoare n mod solidar pentru efectuarea vrsmintelor datorate.
Prin urmare, at;t restant. c;t =i K r:spund solidar pentru 9ntreg !:rs:m;ntul

237
Art. 103

(1)Societatea nu poate dobndi propriile sale aciuni% fie direct% fie prin persoane care acioneaz n nume propriu% dar pe seama acestei societi% n afar de cazul n care adunarea general e0traordinar a acionarilor .otrte altfel% cu respectarea dispoziiilor care urmeaz. (3)3aloarea aciunilor proprii, dobndite de societate, inclusiv a celor aflate n portofoliul su, nu poate dep(i 14 5 din capitalul social subscris. %nalizEnd datele problemei (i comparEndu-le cu prevederile legale rezult< c< decizia luat< de %&% e!traordinar< este perfect legal<, iar opozi)ia celor -0 de ac)ionari este ne#ustificat<, deoarece9 Decizia a fost luat< de %&% e!traordinar< +e!cep)ia de la regula general< de interzicere a dobEndirii de ac)iuni proprii1A =aloarea ac)iunilor proprii dobEndite se Dncadreaz< Dn procentul de 106 din capitalul subscris impus de lege +conform enun)ului, societatea r<scump<r< 61

%vEnd Dn vedere c< enun)ul nu ofer< informa)ii complete referitoare la celelalte dou< condi)ii +ac)iuni liberate (i capital integral v<rsat (i modul Dn care se va face plata1 am considerat c< (i acestea sunt Dndeplinite

238
Art. 103

(3)3aloarea aciunilor proprii, dobndite de societate, inclusiv a celor aflate n portofoliul su, nu poate dep(i 14 5 din capitalul social subscris. (#)0e pot dobndi numai aciuni integral liberate (i numai n cazul n care capitalul social subscris este integral vrsat.
)ecizia luat: de / extraordinar: este 9n afara legii deoarece nu respect: condi<ia de capital social subscris 1.r)at inte+ral $conform datelor problemei acesta este de 90- din capitalul subscris&. +eferitor la aceast: problem:, societ:<ilor 9n comandit: pe ac<iuni li se aplic: acelea=i reguli ca =i societ:<ilor pe ac<iuni.

239
Art. 103

(2)Autoriznd dobndirea% adunarea general e0traordinar va stabili% n principal% modalitile de dobndire% numrul ma0im de aciuni ce urmeaz a fi dobndite% contravaloarea lor minim i ma0im i perioada efecturii operaiunii% care nu va putea depi -+ luni de la data publicrii .otrrii adunrii generale n $onitorul <ficial al /omniei% "artea a I=#a. 8ealizarea efectiva dupa 30 luni va atrage nulitatea absoluta. 240
Art. 106

(1)!onstituirea de garanii reale mobiliare asupra aciunilor se face prin nscris sub semntur privat% n care se vor arta cuantumul datoriei% valoarea i categoria aciunilor cu care se garanteaz% iar n cazul aciunilor la purttor i nominative emise n form material% i prin menionarea garaniei pe titlu% semnat de creditor i debitorul acionar sau de mandatarii acestora. (2)Jarania se nregistreaz n registrul acionarilor inut de administratori sau% dup caz% de societatea independent care ine registrul acionarilor. !reditorului n favoarea cruia s#a constituit garania real mobiliar asupra aciunilor i se elibereaz o dovad a nregistrrii acesteia. (3)Jarania devine opozabil terilor i dobndete rangul n ordinea de preferin a creditorilor de la data nregistrrii n Ar.iva :lectronic de Jaranii /eale $obiliare.

241.
Daca garantia nu a fost inregistrata pana ia 1 martie 300 in %r2iva Blectronica de &arantii 8eale Mobiliare, %M poate invoca inopozabilitatea garantiei fata de el care este tert.

242
Art. 117

(3)&onvocarea va fi publicat n 6onitorul 2ficial al 7omniei, 'artea a 83-a, (i ntrunul dintre ziarele de larg rspndire din localitatea n care se afl sediul societii sau din cea mai apropiat localitate. 4u este legala intrunire / . 243
Art. 118

(1)5n ntiinarea pentru prima adunare general se va putea fi0a ziua i ora pentru cea de# a doua adunare% cnd cea dinti nu s#ar putea ine. (2)A doua adunare general nu se poate ntruni n c-iar ziua fixat pentru prima adunare. 4u este legal. 244
Art. 101

(3)9xerciiul dreptului de vot este suspendat pentru acionarii care nu sunt la curent cu vrsmintele a.unse la scaden. +hiar daca unul din actionari are dreptul de vot suspendat, convocatorul trebuia semnat si de el, caci nu pierde dreptul de a participa la acele adunari. ,l pierde doar dreptul de vot. 245
Art. 112

"entru validitatea deliberrilor adunrii ordinare este necesar prezena acionarilor care s reprezinte cel puin jumtate din capitalul social% iar .otrrile s fie luate de acionarii ce dein majoritatea absolut din capitalul social reprezentat n adunare% dac n actul constitutiv sau n lege nu se prevede o majoritate mai mare.
Art. 113

Adunarea generala e0traordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o .otarare pentru7 f) majorarea capitalului social Prezenta actionarilor si numarul de voturi intrunesc conditia de validitate pentru deliberarile adunarii ordinare, insa ma orarea capitalului social se aproba prin hotararea adunararii generale extraordinare . 246
Art. 132

(1)Hotrrile luate de adunarea general n limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii c.iar pentru acionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. 247
Art. 125

(2)Acionarii care nu au capacitatea legal% precum i persoanele juridice pot fi reprezentai prin reprezentanii lor legali% care% la rndul lor% pot da procur special altor acionari.
Nu este temeinica, intrucat persoanele uridice sunt reprezentate in #-# de reprezentantii legali .presedinte, vicepresedinte etc/ care nu trebuie sa aiba procura speciala daca face dovada calitatii de reprezentant legal.

248
Art. 132

(1)Hotrrile luate de adunarea general n limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii c.iar pentru acionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. Instanta va 2otari ca 2otararea %&% ii este opozabila si va produce efecte. 249.
Art. 119

(1)Administratorii sunt obligai s convoace de ndat adunarea general% la cererea acionarilor reprezentnd a zecea parte din capitalul social sau o cot mai mic% dac n actul constitutiv se prevede astfel i dac cererea cuprinde dispoziii ce intr n atribuiile adunrii. (3)6ac administratorii nu convoac adunarea general% instana de la sediul societii va putea autoriza% cu citarea administratorilor i n conformitate cu art. &&-#&&2 din !odul

de procedur civil% convocarea adunrii generale de ctre persoanele care ndeplinesc condiiile prevzute la alin. '-). "rin aceeai nc.eiere instana va stabili data de referin prevzut de art. -(& alin. '()% data inerii adunrii generale i% dintre acionari% persoana care o va prezida. Instanta va admite cererea de convocare. 250.
Art. 121

Acionarii reprezentnd ntreg capitalul social vor putea, dac nici unul dintre ei nu se opune, s in o adunare general (i s ia orice -otrre de competena adunrii, fr respectarea formalitilor cerute pentru convocarea ei. %&% e valabil intrunita, actionarii au dreptate. 251
Art. 132

(3) !nd se invoc motive de nulitate absolut% dreptul la aciune este imprescriptibil% iar cererea poate fi formulat i de orice persoan interesat. (2) Hotararile adunari generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie in termen de -, zile de la data publicarii in $onitorul <ficial% partea a I= Fa% de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul F verbal al sedintei. %ctiunea in anulare +nu pentru motive de nulitate absoluta1 se introduce in termen de 1 zile libere de la publicarea 2otararii in Monitorul ;ficial. %ctiunea lui %M nu este temeinica. 252
Art. 124

(1)6ac aciunile sunt grevate de un drept de uzufruct% dreptul de vot conferit de aceste aciuni aparine uzufructuarului n adunrile generale ordinare i nudului proprietar n adunrile generale e0traordinare. Dreptul de vot conferit de aceste ac)iuni apar)ine lui %M ca nud proprietar la adunarea generale e!traordinare de la 01.0@.300 . 253
Art. 124

(2)6ac asupra aciunilor sunt constituite garanii reale mobiliare% dreptul de vot aparine proprietarului.

Dac< asupra ac)iunilor sunt constituite garan)ii reale mobiliare, dreptul de vot apar)ine proprietarului, intrucat prin constituirea unei garantii nu are loc un transfer al dreptului de proprietate. 254
Art. 125

(2)Acionarii care nu au capacitatea legal% precum i persoanele juridice pot fi reprezentai prin reprezentanii lor legali% care% la rndul lor% pot da procur special altor acionari. (3)"rocurile vor fi depuse n original% n termenul n care acionarii sunt obligai s depun aciunile sau n termenul prevzut de actul constitutiv. :le vor fi reinute de societate% fcndu#se meniune despre aceasta n procesul#verbal.
#ctionarii care nu au capacitatea legala pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot da procura speciala altor actionari. 0n cauza, imputernicirea nu este legala intrucit aceasta trebuia data de tutore.

255
Art. 107

Aciunile dobndite potrivit art. -?& alin. '-)#',) i alin. '+) nu dau drept la dividende. "e toat durata posedrii lor de ctre societate% dreptul de vot pe care l confer aceste aciuni este suspendat% iar majoritile de prezen i de vot pentru luarea n mod valabil a .otrrilor n adunrile generale se raporteaz la restul capitalului social. #ctiunile proprii dobandite conform prevederilor $ -1.1//0 , in baza 2otararii adunarii generale e!traordinare si cu respectarea conditiilor impuse prin lege, nu dau drept la dividende . IJ Societatea nu se poate alatura celorlalti actionari creditori ai plati dividendelor. 256.
Art. 130

(2)2ricare ar fi prevederile actului constitutiv, votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraie (i a cenzorilor, pentru revocarea lor (i pentru luarea -otrrilor referitoare la rspunderea administratorilor. Nu, intrucat votul secret este obligatoriu. 257
Art. 131

(4)"entru a fi opozabile terilor% .otrrile adunrii generale vor fi depuse n termen de -, zile la oficiul registrului comerului% spre a fi menionate n registru i publicate n $onitorul <ficial al /omniei% "artea a I=#a.

5n cazul n care aceste .otrri implic modificarea actului constitutiv% se va putea publica numai actul adiional cuprinznd te0tul integral al clauzelor modificate. 258.
Art. 132

(5)!ererea se va soluiona n contradictoriu cu societatea% reprezentat prin administratori. (6)6ac .otrrea este atacat de toi administratorii% societatea va fi reprezentat n justiie de persoana desemnat de preedintele instanei dintre acionarii ei% care va ndeplini mandatul cu care a fost nsrcinat% pn ce adunarea general% convocat n acest scop% va alege alt persoan. Daca prin aceeasi 2otarare s-a numit un nou administrator societatea va fi reprezentata de acesta iar daca nu este un alt administrator societatea va fi reprezentata in #ustitie de persoana desemnat< de pre(edintele instan)ei dintre ac)ionarii ei, care va Dndeplini mandatul cu care a fost Dns<rcinat<, pEn< ce adunarea general<, convocat< Dn acest scop, va alege alt< persoan<. 259.
Art. 134

(1)Acionarii care nu sunt de acord cu .otrrile luate de adunarea general cu privire la sc.imbarea obiectului principal de activitate% la mutarea sediului sau la forma societii au dreptul de a se retrage din societate i de a obine de la societate contravaloarea aciunilor pe care le posed% la valoarea medie determinat de ctre un e0pert autorizat% prin folosirea a cel puin dou metode de evaluare recunoscute de standardele europene de evaluare ':=S). (2)!osturile generate de efectuarea e0pertizei se suport de societatea n cauz. (3)< dat cu declaraia de retragere% acionarii vor preda societii aciunile pe care le posed% dac acestea au fost eliberate n condiiile art. 2>. 260.
Art. 134

(1) Acionarii care nu sunt de acord cu .otrrile luate de adunarea general cu privire la sc.imbarea obiectului principal de activitate% la mutarea sediului sau la forma societii au dreptul de a se retrage din societate i de a obine de la societate contravaloarea aciunilor pe care le posed% la valoarea medie determinat de ctre un e0pert autorizat% prin folosirea a cel puin dou metode de evaluare recunoscute de standardele europene de evaluare ':=S). (3) < dat cu declaraia de retragere% acionarii vor preda societii aciunile pe care le posed% dac acestea au fost eliberate n condiiile art. 2>.

(4) !a urmare a retragerii acionarilor n condiiile prevzute de alin. '-)% aciunile acestora vor fi dobndite de societate% dispoziiile art. -?& alin. '>) fiind aplicabile.
Art. 103

(7) Aciunile proprii dobndite cu nclcarea dispoziiilor prezentului articol vor fi nstrinate n termen de cel mult un an de la data subscrierii lor% n modul stabilit de adunarea general e0traordinar. !ele nenstrinate n acest termen vor fi anulate% societatea fiind obligat s reduc corespunztor capitalul social. %ctiunile detinute de S8$ vor fi dobandite de societate care va trebui sa le instraineze Dn termen de cel mult un an Dn modul stabilit de adunarea general< e!traordinar<. Cele neDnstr<inate Dn acest termen vor fi anulate, societatea fiind obligat< s< reduc< corespunz<tor capitalul social. 261.
Art. 119 62 16192003

(1)$embrii grupului de interes economic rspund nelimitat pentru obligaiile grupului i solidar% n lipsa unei stipulaii contrare cu terii co#contractani. !reditorii grupului se vor ndrepta mai nti mpotriva acestuia pentru obligaiile lui i% numai dac acesta nu le pltete n termen de cel mult -, zile de la data punerii n ntrziere% se vor putea ndrepta mpotriva membrilor grupului. (2)"rin derogare% la prevederile alin. '-) i n msura n care actul constitutiv o permite% un membru nou al grupului poate fi e0onerat de obligaiile acestuia% nscute anterior aderrii sale8 .otrrea de e0onerare este opozabil terilor de la data menionrii n registrul comerului i a publicrii n $onitorul <ficial al /omniei% "artea a I=#a. )e obicei, membrii grupului de interese raspund solidar si nelimitat pentru obligatiile asumate de grup. 6otodata, actul constituti! poate sa pre!ada exonerarea de raspundere a unui nou membru al grupului pentru obligatiile nascute anterior momentului intrarii sale in grup. 8embrii grupului de interese, pot de asemenea in!oca beneficiul de discutiune. )e asemenea, pot exista intelegeri inc.eiate cu tertii co( contractanti prin care sa se stabileasca raspunderea doar a unui membru sau c.iar si raspunderea la ni!elul capitaluluui social. 262.
Art. 121 6 2 16192003

(1)Jrupul de interes economic se poate constitui cu sau fr capital.

(2)5n cazul n care membrii grupului decid afectarea unui anume capital pentru desfurarea activitii grupului% aporturile membrilor nu trebuie s aib o valoare minim i pot avea orice natur. (3)6repturile membrilor grupului nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile8 orice clauz contrar se consider nul. /rupul de interes economic se aseamana cu '4" prin faptul ca legea nu pre!ede un minim de capital, mai mult, grupul se poate constitui fara capital. porturile pot fi de orice natura, numerar, in natura, creante. 4u pot constitui ca aport sau element de ma,orare al capitalului social prestatiile in munca, el putand fi considerate ca aport la patrimoniul societatii.

263 .
Art. 120 6 2 16192003

(1)Jrupul de interes economic se constituie prin contract semnat de toi membrii i nc.eiat n form autentic% denumit act constitutiv. (2)Semnatarii actului constitutiv% precum i persoanele care au un rol determinant n constituirea grupului sunt considerai fondatori.
Nu, grupul de interes economic se constituie prin contract semnat de toti membrii si inc2eiat in forma autentica

264
Art. 228 (1) 0ocietatea pe actiuni se dizolva) c# cand numarul actionarilor scade sub minimul legal. '3) Dispozitiile alin.1, lit.c# nu se aplica in cazul in care, in termen de ! luni de la data constatarii reducerii numarului de actionari sub minimul legal, acest numar esta completat. Art. 237

(1) 1a cererea oricarei persoane interesate% precum si a <ficiului ational al /egistrului !omertului% tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii in cazurile in care7 I.. faptul ca societatea nu si#a completat numarul de asociati% in conditiile legii% nu intra in cazurile stipulate de acest articol.
Din speta rezulta ca nu au fost respectate dispozitiile art. 33*, anume ca in termen de / luni de la data constatarii reducerii numarului de actionari sub minimul legal, acest numar nu este completat, dar actiunea pentru dizolvare nu este admisibila neincadrandu-se in cazurile limitative cand o persoana interesata poate formula cerere de dizolvare conform art. 3-?. -J 1- oct se poate lic2ida si nu la 1/ noi.

265.
Art. 189

'() Adunarea generala% cu aceeasi majoritate si cu respectarea art. -&+% alege alta persoana in locul administratorului revocat% decedat% sau care a incetat e0ercitarea mandatului sau. '3) oul administrator devine asociat comanditat.
Nu e o cauza de dizolvare a societatii, intrucat c2iar daca administratori pot fi numai actionarii comanditati, totusi in momentul numirii ca administrator a unui comanditar acesta devine automat comanditat.

266.
Art. 228

(1)0ocietatea pe aciuni se dizolv) b)cnd capitalul social se reduce sub minimul legal, c)cnd numrul acionarilor scade sub minimul legal. ($)Dispoziiile alin. "1# (i ":# nu se aplic n cazul n care, n termen de ! luni de la data constatrii pierderii sau reducerii capitalului social, acesta este rentregit sau este redus la suma rmas ori la minimul legal sau cnd societatea se transform ntr-o alt form la care capitalul social existent corespunde. Decizia de transformare este legala, deoarece s-a luat in termen de / luni, iar capitalul social e!istent corespunde formei de societate S8$ 267.
Art. 231

(1)1n caz de dizolvare a societii prin -otrre a asociailor, ace(tia vor putea reveni, cu ma.oritatea cerut pentru modificarea actului constitutiv, asupra -otrrii luate, att timp ct nu s-a fcut nici o repartiie din activ. (3)!reditorii i orice parte interesat pot face opoziie la tribunal mpotriva .otrrii% n condiiile art. 4(. Da, este legala, deoarece nu s-a facut nici o repartitie din activ si s-a revenit asupra 2otararii cu ma#oritatea ceruta. 268.
Art. 123

(1)1a adunrile generale% acionarii care posed aciuni la purttor au drept de vot numai dac le#au depus la locurile artate prin actul constitutiv sau prin ntiinarea de

convocare% cu cel puin , zile nainte de adunare. !enzorii vor constata% printr#un proces# verbal% depunerea la timp a aciunilor. Aciunile vor rmne depuse pn dup adunarea general% dar nu vor putea fi reinute mai mult de -? zile de la data acesteia. 269.
Art. 123

(3)Acionarii ndreptii s ncaseze dividende sau s e0ercite orice alte drepturi sunt cei nscrii n evidenele societii sau n cele furnizate de registrul independent privat al acionarilor% corespunztoare datei de referin.
Art. 67

(2)Dividendele se pltesc asociailor proporional cu cota de participare la capitalul social vrsat, dac prin actul constitutiv nu se prevede altfel. 9le se pltesc n termenul stabilit de ctre adunarea general a asociailor sau, dup caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai trziu de * luni de la data aprobrii situaiei financiare anuale aferente exerciiului financiar nc-eiat. 1n caz contrar, societatea comercial va plti o penalitate aferent perioadei de ntrziere, la nivelul dobnzii legale. 1oti actionarii primesc dividente daca #-# a stabilit si daca exista profit. %ctionarii indreptatiti sa incaseze dividende sunt cei inscrisi in evidentele societatii sau in cele furnizate de registrul independent privat al actionarilor corespunz<toare datei de referin)<. %ctionarii beneficiaza de dividende proportional de cota de participare in capitalul social in cuantumul stabilit de %&%. 270
Art. 125

(3)"rocurile vor fi depuse n original% n termenul n care acionarii sunt obligai s depun aciunile sau n termenul prevzut de actul constitutiv. :le vor fi reinute de societate% fcndu#se meniune despre aceasta n procesul#verbal. :ermenul valabil va fi cel inscris in actul constitutiv . 271.
Art. 117

(4)Dac toate aciunile societii sunt nominative, convocarea poate fi fcut numai prin scrisoare recomandat sau, dac actul constitutiv permite, prin scrisoare simpl, expediat cu cel puin 1; zile nainte de data inerii adunrii, la adresa acionarului, nscris n registrul acionarilor. Sc.imbarea adresei nu poate fi opus societii% dac nu i#a fost comunicat n scris de acionar.

272.
Art. 117

(7)!onvocarea va cuprinde locul i data inerii adunrii% precum i ordinea de zi% cu menionarea e0plicit a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunrii. (8)!nd n ordinea de zi figureaz propuneri pentru modificarea actului constitutiv% convocarea va trebui s cuprind te0tul integral al propunerilor.
Art. 118 (1) In intiintarea pentru prima adunare Cgenerala se va putea fi!a ziua si ora pentru cea de- a doua adunare, cand cea dintai nu s-ar putea tine.

273.
Art. 136

(1)Enul sau mai muli acionari% deinnd cel puin 14 5 din aciunile reprezentnd capitalul social, vor putea cere - individual sau mpreun - instanei s desemneze unul sau mai muli experi, nsrcinai s analizeze anumite operaiuni din gestiunea societii i s ntocmeasc un raport% care s le fie nmnat i% totodat% predat oficial cenzorilor societii% spre a fi analizat i a se propune msuri corespunztoare. 274.
Art. 167

(2)2bligaiunile din aceea(i emisiune trebuie s fie de o valoare egal (i acord posesorilor lor drepturi egale. Bmisiunea de obligatiuni nu este legala. 275.
Art. 170

(2)=aloarea obligaiunilor subscrise trebuie s fie integral vrsat. >a subscrie %#0.000 lei, valoarea obligatiunilor va trebui integral varsata. 276. >aloarea totala a actiunilor !a fi de #.000.000 lei deoarece valoarea nominala a obligatiunilor convertite trebuie sa fie egala cu cea a actiunilor.((( *n cazul in care se con!ertesc obligatiuni in actiuni. &ctiunile nu se pot converti in obligatiuni .

277.
Art. 123

/eprezentantul detinatorilor de obligatiuni Ivar putea asista la adunarile generale ale societatii !eprezentantul detinatorilor de obligatiuni nu are drept de vot in #-# , deci pretentia sa nu este intemeiata. 278.
Art. 123

(3)Acionarii ndreptii s ncaseze dividende sau s e0ercite orice alte drepturi sunt cei nscrii n evidenele societii sau n cele furnizate de registrul independent privat al acionarilor% corespunztoare datei de referin.
Art. 67

(1)!ota#parte din profit ce se pltete fiecrui asociat constituie dividend. (2)6ividendele se pltesc asociailor proporional cu cota de participare la capitalul social vrsat% dac prin actul constitutiv nu se prevede altfel. :le se pltesc n termenul stabilit de ctre adunarea general a asociailor sau% dup caz% stabilit prin legile speciale% dar nu mai trziu de + luni de la data aprobrii situaiei financiare anuale aferente e0erciiului financiar nc.eiat. 5n caz contrar% societatea comercial va plti o penalitate aferent perioadei de ntrziere% la nivelul dobnzii legale.
;bligatiunile nu dau dreptul de a incasa dividente +drept al actionarilor1, ci au dreptul de a primi suma imprumutata si dobanzi.

Nu este intemeiata pretentia lui %M 279.


Art. 177

(1)5n afar de evidenele prevzute de lege% societile pe aciuni trebuie s in7 a)un registru al acionarilor care s arate% dup caz% numele i prenumele% codul numeric personal% denumirea% domiciliul sau sediul acionarilor cu aciuni nominative% precum i vrsmintele fcute n contul aciunilor. :videna valorilor mobiliare emise de o societate deinut public% tranzacionate pe o pia reglementat% va fi inut de o societate de registru autorizat de !omisia aional a =alorilor $obiliare% conform prevederilor <rdonanei de urgen a Juvernului nr. 28920023)8 Nu, evidenta valorilor mobiliare emise de o societate detinuta public, tranzactionate pe o piata reglementata, va fi tinuta de o societate de registru autorizata de Comisia Nationala a =alorilor Mobiliare 280.

Art. 181

Administratorii trebuie s prezinte cenzorilor sau auditorilor financiari% cu cel puin o lun nainte de ziua stabilit pentru (edina adunrii generale, situaia financiar anual pentru exerciiul financiar precedent, nsoit de raportul lor i de documentele justificative. 281.
Art. 183

(1)Din profitul societii se va prelua, n fiecare an, cel puin ; 5 pentru formarea fondului de rezerv, pn ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. (3)De asemenea, se include n fondul de rezerv, c-iar dac acesta a atins suma prevzut la alin. "1#, excedentul obinut prin vnzarea aciunilor la un curs mai mare dect valoarea lor nominal, dac acest excedent nu este ntrebuinat la plata c-eltuielilor de emisiune sau destinat amortizrilor. 282.
Art. 185

(1)Administratorii sunt obligai ca% n termen de -, zile de la data adunrii generale% s depun o copie de pe situaiile financiare anuale% nsoite de raportul lor% raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari% precum i de procesul#verbal al adunrii generale la oficiul registrului comerului% precum i la $inisterul 9inanelor "ublice% n condiiile prevzute de 1egea contabilitii nr. 8291991% republicat% cu modificrile ulterioare. 283.
Art. 185

(2)En anun prin care se confirm depunerea acestor acte va fi publicat n $onitorul <ficial al /omniei% "artea a I=#a% pe c.eltuiala societii i prin grija oficiului registrului comerului% pentru societile comerciale care au o cifr anual de afaceri de peste -?? miliarde lei. 284
Art. 188

(1)Administrarea societii este ncredinat unuia sau mai multor asociai comanditai. (2)Asociailor comanditai li se vor aplica dispoziiile prevzute la art. +?#+&% iar asociailor comanditari cele din art. +2 i 2?.
Art. 88

Administraia societii n comandit simpl se va ncredina unuia sau mai multor asociai comanditai.

%dministrarea societ<)ii este Dncredin)at< unuia sau mai multor asocia)i comandita)i in societatea Dn comandit< pe ac)iuni 285.
Art. 179

/egistrul acionarilor i registrul obligaiunilor se pot ine manual sau n sistem computerizat. 286.
Art. 184

(1)0ituaiile financiare anuale, mpreun cu rapoartele administratorilor, cenzorilor sau ale auditorilor financiari vor rmne depuse la sediul societii (i la cel al sucursalelor, n cele 1; zile care preced ntrunirea adunrii generale, pentru a fi consultate de acionari. (2)Acionarii vor putea cere consiliului de administraie% pe c.eltuiala lor% copii de pe situaiile financiare anuale i de pe celelalte rapoarte prevzute la alin. '-).

'itua<iile financiare anuale, 9mpreun: cu rapoartele administratorilor, cenzorilor sau ale auditorilor financiari !or r:m;ne depuse la sediul

societ:<ii =i la cel al sucursalelor, 9n cele 1# zile care preced 9ntrunirea adun:rii generale, pentru a fi consultate de ac<ionari. $2& c<ionarii !or putea cere consiliului de administra<ie, pe c.eltuiala lor, copii de pe situa<iile financiare anuale =i de pe celelalte rapoarte pre!:zute la alin. $1&. +.241( incoerenta !eritabila. cedentul a fost somat sa restituie actiunile cesionarului $actiunile aflindu(se de,a la cesionar, si inteleg prin L 8 a dobindit...L ca toate formalitatile au fost indeplinite&. ma intreb cine l(ar putea soma pe 8 $nu pe *3 cum reiese din text& sa faca aceasta restituire? nu inteleg in fata cui si de ce trebuie sa se apere1 in fata cesionarului, a bancii sau in fata societatii?? de asemenea, ma intreb cum poate influenta solutia acestei probleme faptul ca L rt.10A$1& "onstituirea de garantii reale mobiliare asupra actiunilor se face prin inscris sub semnatura pri!ata,...., iar in cazul actiunilor la purtator si nominati!e emise in forma materiala, si prin mentionarea garantiei pe titlu, semnata de creditor si debitorul actionar sau de mandatarii acestoraL sa fie oare !orba de faptul ca cedentul *3 se poate apara in fata cesionarului pentru transmiterea unor actiuni constituite in garantii, prin aceea ca pe titlu se afla remarcata garantia respecti!a, deci ca el nu a ascuns acest fapt? de,a ma doare tare capulM +rila 2451 ma,orarea cap. soc. este .ot. in ad. extraordinara, nu in cea ordinara 247: in art. 12# al. 2 nu specifica daca reprezentantii p, au ne!oie de procura speciala sau nu, so? +.247( art.12# $2& L ctionarii care nu au capacitatea legala, precum si persoanele ,uridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la rindul lor pot da procura speciala altor actionariL (luam situatia L nu au capacitate legalaL0 cel mai potri!it exemplu mi se pare ca !ine c.iar din teste, in care copilul minor mosteneste impreuna cu mama sa partile sociale$imi cer scuze dar nu caut acum grila& si in alt caz, copilul minor imputerniceste prin procura speciala un alt asociat , nu tutorele lui, sau ce era, care Lla rindul lui L poate da procura speciala altor actionari . 8ama nu are ne!oie de procura pentru a(si reprezenta copilul minor aflat in situatia Lnu au capacitate legalaL , la fel si persoanele ,uridice $Lprecum si persoanele ,uridiceL& Lpot fi reprezenti prin

S-ar putea să vă placă și