Sunteți pe pagina 1din 9

STATISTIC - ID anul I 1. Un sondaj statistic are urmtoarele avantaje: a. reproduce ntocmai structura colectivitii generale b.

economie de timp si de efort material c. reducerea numarului de erori de inregistrare pentru ca se foloseste personal calificat d. reducerea numarului erorilor de repre entativitate pentru ca se foloseste personal calificat e. se utili ea in ca urile cand nu se pot efectua observari totale f. se utili ea pentru estimarea re ultatelor preliminare g. se utili ea pentru verificarea unor observari totale !. se utili ea pentru verificarea unor ipote e statistice i. se manifesta subiectivitatea recen orului ". se respecta sc!eme probabilistice de e#tragere a unitatilor in esantion 2. Erorile de reprezentativitate sunt: a. commune tuturor tipurilor de observari statistice b. specifice sonda"ului statistic c. specifice anc!etelor statistice d. specifice observarilor partiale. 3. Coeficientul de corelaie liniar simpl, r, arat: a$ validitatea modelului% c&t de bine modelul liniar e#plic variaia lui y b$ c&nd 0 < r < 1% arat un model bun c$ c&nd -1 < r < 0% arat c modelul nu este bine ales d$ intensitatea corelaiei simultane dintre variabilele e#plicative x1, x2, xk asupra variabilei y e$ intensitatea corelaiei variabilei e#plicative x asupra variabilei y f$ c&nd r > 1% arat c modelul este global semnificativ 4. aportul de corelaie, , arat: a$ validitatea modelului% c&t de bine modelul liniar e#plic variaia lui y b$ c&nd 0 < R < 1% arat un model bun c$ c&nd -1 < R < 0% arat c modelul nu este bine ales d$ intensitatea corelaiei simultane dintre variabilele e#plicative x1, x2, xk asupra variabilei y e$ intensitatea corelaiei variabilei e#plicative x asupra variabilei y f$ c&nd R > 1% arat c modelul este global semnificativ !. Coeficientul de determinaie, 2, arat: a$ c&nd 0 < R2 < 1% arat un model bun b$ c&nd -1 < R2 < 0% arat c modelul nu este bine ales c$ intensitatea corelaiei simultane dintre variabilele e#plicative x1, x2, xk asupra variabilei y d$ validitatea modelului% c&t de bine modelul e#plic variaia lui y e$ intensitatea corelaiei variabilei e#plicative x asupra variabilei y f$ c&nd R2 > 1% arat c modelul este global semnificativ ". # se verifice $rafic e#istena unei legturi ntre temperatura atmosferic 'i v&n rile de ga e pentru ncl irea locuinelor% cunosc&nd datele de mai "os. (una )ct. *oi. Dec. Ian. +eb. ,ar. Apr. ,ai Temp. T - . $ /0.1 2.3 4.5 4.2 4.2 6.5 /4.0 /5.3 4 7a V -mil.m $ /6.4 80./ 20.4 85./ 88.2 40.3 /0.9 2.2

S se comente e dac e#ist legtur ntre cele dou variabile% direcia 'i forma acesteia. %. Tabelul urmtor arat evoluia a doi indicatori macroeconomici e#primai sub form de indici de modificare% fa de ba a aleas ca fiind perioada a 3-a. # se reprezinte $raficul corelaiei importurilor n funcie de :I;. S se comente e dac e#ist legtur ntre cele dou variabile% direcia 'i forma acesteia. :erioada / 3 4 8 2 5 1 6 9 /0 :I; 92 /00 /05 //8 /30 /31 /45 /85 /28 /5/ Importuri 93 /00 //4 /40 /82 /22 /11 3/4 343 329

&. 'raficul unei serii cronolo$ice arata: a. corelatia dintre fenomenul anali at si timpul b. structura fenomenului la un moment dat c. evolutia fenomenului n timp d. mutatiile in structura fenomenului% la un moment dat e. distributia frecventelor. (. Un fenomen economico)social se caracterizeaz prin: anul /998 /992 /995 /991 /996 /999 3000 ,odificarea 0 2 -2 -/0 30 2 9 absolut fa de anul anterior a$ S se reconstituie seria cronologic de valori absolute% 'tiind c fa de /998% nivelul fenomenului s-a dublat n 3000. b$ S se repre inte grafic seria. c$ S se a"uste e folosind metoda modificarii medii absolute. <alorile a"ustate s se repre inte pe acela'i grafic. 1*. # se verifice $rafic e#istena unei legturi ntre =ncas>ri din trafic marf> -tone-?m$ n funcie de <enit *aional ;rut -mild. lei$% cunosc&nd datele de mai "os. =ncas>ri din trafic marf> -tone-?m$ <enit *aional ;rut -mild. lei$

49 /4 82 /8 88 /2 80 /5 83 /5 81 /1 20 /6 28 /9 S se comente e dac e#ist legtur ntre cele dou variabile% direcia 'i forma acesteia. 11. Se cunosc urmatoarele date despre fondul de salarii si numarul de salariati ai unei societati comerciale@ 7rupe de vec!ime -ani$ Sub /0 +ondul de salarii -mil. lei$ 40 *umar salariati -persoane$ /0

a. b. c. d. e. f. g. !.

/0 A 30 60 /2 30 A 40 /12 32 :este 40 50 2 S se calcule e mrimile relative de structur ale fondului de salarii. S se calcule e mrimile relative de structur ale numarului de salariai. Sa se calcule e marimile relative de intensitate. Sa se calcule e salariul mediu. Sa se calcule e dispersia salariilor pe grupe de vec!ime si coeficientul de variatie% preci &ndu-se dac distributia salariatilor este omogen. Care este ponderea salariatilor plasati peste salariul mediuB Sa se repre inte grafic structura numrului de salariati pe grupe de vec!ime. Sa se repre inte grafic structura fondului de salarii pe grupe de vec!ime.

12. =n tabelul urmtor se pre int structura :*; mondial 'i a populaiei 7lobului% pe tran'e de venituri% la nivelul anului /991. Categoria de Structura :*; Structura venit -CDlocuitor$ mondial -E$ populaiei -E$ Sub 162 3%4 48%9 165-4/32 9%4 49%4 4/35-9522 6%1 9%9 :este 9525 19%1 /2%9 Total /00 /00 a. S se determine ponderea locuitorilor cu venitul sub cel mediu mondial. b. S se determine ponderea :*;-ului reali at de rile n care trie'te ponderea determinat la punctul / -adic% ponderea :*;-ului reali at de ponderea locuitorilor cu venitul sub cel mediu mondial$. c. S se comente e dac e#ist o polari are a bogiilor mondiale la nivelul unui numr redus de ri. S se argumente e calcul&nd indicele 7ini si tras&nd curba (oren . 13. Dinamica e#porturilor unei firme fa de anul de ba /993 este@ anul /993 /994 /998 /992 /995 /99 1 /996

Dinamica /00 /30 /50 /60 /10 /60 /12 e#porturilor /993F/00E a$ Gtiind c valoarea e#porturilor n /998 a fost de 4300 mii.C% s se determine e#porturile pentru fiecare an. b$ Sa se calcule e modificarea medie absolut. c$ Sa se a"uste e seria cu metoda modificarii medii absolute. d$ Sa se previ ione e cifra de afaceri pentru urmatorii 3 ani. e$ Sa se trase e graficul valorilor observate% al valorilor a"ustate si al previ iunilor pe aceeasi figur. 14. Cunosc&nd datele despre e#portul 'i importul Hom&niei% n perioada /99/-/999% s se caracetri e e statistic interdependenta dintre cei doi indicatori. Anii I#portul Importul -mld.C$ -mld.C$ /99/ 8.4 2.8 /993 8.8 2.6 /994 8.9 5 /998 5.3 5.5 /992 1.9 9.2 /995 6./ /0.5 /991 6.8 /0.8 /996 6.4 /0.9 /999 6.2 9.5 total 5/ 18.6 Se cere@ a. graficul corelaiei importurilor n funcie de e#porturi b. graficul evoluiei e#portului 'i importului -pe acelasi grafic$ c. coeficienii de corelaie a rangurilor -Spearman 'i Jendall$ d. coeficientul 'i tabelul de asociere. 1!. Despre o societate comercial se cunosc datele@ ,arfa u.m. <aloarea mf. n Dinamica perioada de preurilor ba -mil.lei$ /D0 A l 95000 3%1 ; ?g 62000 8%3 C buc 58500 3%2

E de modificare a vol. fi ic din per. curent fa de per. de ba /D0 -31 -/6 -2

Se cere modificarea relativ 'i absolut a valorii v&n rilor pe total societate comercial 'i descompunerea acesteia pe factori de influen% prin metoda indicilor% urm&nd pa'ii de mai "os@ a. S se complete e tabelul urmtor cu datele lips.

,arfa u.m. A ; C total b. c. l ?g buc -

v0FM0p0 -mil.lei$ 95000 62000 58500 382500

i/p D0

r/q D0

q i/ D0

v i/ D0

E 3%1 8%3 3%2 -31 -/6 -2 -

v/FM/p/ -mil.lei$

d.

e. f.

S se calcule e indicele de grup al modificrii valorii n perioada curent fa de v perioada de ba % I /vD 0 'i modificarea absolut a valorii% /D 0 . Sa se calcule e indicele de grup al al modificrii valorii n perioada curent fa de v- p$ perioada de ba % pe ba a modificrii preturilor% I / D 0 % folosind un indice de tip :aasc!e 'i modificarea absolut corespun toare% n perioada curent fa de perioada v- p$ de ba % /D 0 . S se calcule e indicele de grup al modificrii valorii n perioada curent fa de v-q$ perioada de ba % pe ba a modificrii cantitilor fi ice% I / D 0 % folosind un indice de tip (aspeKres 'i modificarea absolut corespun toare% n perioada curent fa de perioada v-q$ de ba % /D 0 . v v- p$ v-q$ S se verifice relaia de sistem@ I / D 0 = I / D 0 I / D 0 a indicilor de grup ai factorilor si a indicelui de grup al fenomenului comple#. v v- p$ v-q$ S se verifice relaia de sistem@ / D 0 = / D 0 + / D 0 ntre modificrile absolute.

L i = 48%82 0.23t i . Coeficientul de corelaie este r F - 0%93. 1". +odelul liniar este@ y a$ Gtiind ca numarul de observri n este /3 s se reali e e previ iunea pentru urmtoarele 3 perioade. b$ S se preci e e semnificatia coeficientului de regresie. c$ S se preci e e semnificaia coeficientului de corelaie. d$ S se calcule e coeficientul de determinaie 'i sa se comente e semnificatia sa.

1%. Despre o societate comercial se cunosc datele@ ,arfa u.m. <aloarea mf. n Dinamica E de modificare a vol. perioada curent preurilor fi ic din per. curent fa -mil.lei$ de per. de ba A l 6/586 3%1 -41 ; ?g 582/3 8%3 -30 C buc 88290 3%2 -3 Se cere modificarea relativ 'i absolut a valorii v&n rilor pe total societate comercial 'i descompunerea acesteia pe factori de influen% prin metoda indicilor -metoda preferata de economisti$. a. S se complete e tabelul urmtor cu datele lips. ,arfa u.m. v/FM/p/ i/p r/q D0 D0 -mil.lei$ E A l 6/586 3%1 -41 ; ?g 582/3 8%3 -30 C buc 88290 3%2 -3 total /90120 -

q i/ D0

v i/ D0

v0FM0p0 -mil.lei$

b. S se calcule e indicele de grup al modificrii valorii n perioada curent fa de perioada de v v ba % I / D 0 'i modificarea absolut a valorii% / D 0 . c. Sa se calcule e indicele de grup al al modificrii valorii n perioada curent fa de perioada v- p$ de ba % pe ba a modificrii preturilor% I / D 0 % folosind un indice de tip :aasc!e 'i v- p$ modificarea absolut corespun toare% n perioada curent fa de perioada de ba % / D 0 . d. Sa se calcule e indicele de grup al modificrii valorii n perioada curent fa de perioada de v-q$ ba % pe ba a modificrii cantitilor fi ice% I / D 0 % folosind un indice de tip (aspeKres 'i v-q$ modificarea absolut corespun toare% n perioada curent fa de perioada de ba % /D 0 .
v v- p$ v-q$ e. S se verifice relaia de sistem@ I / D 0 = I / D 0 I / D 0 a indicilor de grup ai factorilor si a indicelui de grup al fenomenului comple#. v v- p$ v-q$ f. S se verifice relaia de sistem@ / D 0 = / D 0 + / D 0 ntre modificrile absolute.

1&. Un fenomen economico)social se caracterizeaz prin@ anul /992 /995 /991 /996 ,odificarea 2 -2 -/0 30 absolut fa de anul anterior%
t D t /

/999 2

3000 9

a$ S se reconstituie seria cronologic de valori absolute% 'tiind c fa de /998% nivelul fenomenului s-a dublat n 3000. b$ S se repre inte grafic seria. c$ S se a"uste e folosind metoda modificarii medii absolute. <alorile a"ustate s se repre inte pe acela'i grafic. 1(. Despre o societate comercial se cunosc datele@ ,arfa u.m. <aloarea mf. n Dinamica perioada de vol. fi ic ba -mil.lei$ A l 86000 0%54 ; ?g /9300 0%6 C buc /6300 0%96

E de modificare a preurilor din per. curent fa de per. de ba /10 430 /20

Se cere modificarea relativ 'i absolut a valorii v&n rilor pe total societate comercial 'i descompunerea acesteia pe factori de influen% prin metoda indicilor -metoda preferata de economisti$. a. S se complete e tabelul urmtor cu datele lips. q v ,arfa u.m. v0FM0p0 v/FM/p/ i/ r/ p i/p i/ D0 D0 D0 D0 -mil.lei$ -mil.lei$ E A l 86000 0%54 /10 ; ?g /9300 0%6 430 C buc /6300 0%96 /20 total 62800 N b. S se calcule e indicele de grup al modificrii valorii n perioada curent fa de v perioada de ba % I /vD 0 'i modificarea absolut a valorii% /D 0 . c. Sa se calcule e indicele de grup al al modificrii valorii n perioada curent fa de v- p$ perioada de ba % pe ba a modificrii preturilor% I / D 0 % folosind un indice de tip :aasc!e 'i modificarea absolut corespun toare% n perioada curent fa de perioada de v- p$ ba % /D 0 . d. Sa se calcule e indicele de grup al modificrii valorii n perioada curent fa de v-q$ perioada de ba % pe ba a modificrii cantitilor fi ice% I / D 0 % folosind un indice de tip (aspeKres 'i modificarea absolut corespun toare% n perioada curent fa de perioada v-q$ de ba % /D 0 . v v- p$ v-q$ e. S se verifice relaia de sistem@ I / D 0 = I / D 0 I / D 0 a indicilor de grup ai factorilor si a indicelui de grup al fenomenului comple#. v v- p$ v-q$ f. S se verifice relaia de sistem@ / D 0 = / D 0 + / D 0 ntre modificrile absolute.

2*. Evoluia v,nzrilor la o societate comercial se pre int astfel% pe anului@ (uni feb mart ,odificarea fa de luna preced. -mil lei$ 3 4 ,odificarea n E fa de luna anterioar O O a$ refacei seria de valori b$ repre entai grafic seria de valori c$ caracteri ai evoluia v&n rilor folosind indicatorii medii d$ anali ai evoluia trendului folosind modelul liniar a$ (uni Kt I tDt-/ I tDt-/ r tDt-/ t K teor martie 365 / /00 0 -2 368 feb 366 /.0010 /00.1 0.1 -4 366 mart 39/ /.0/08 /0/.0 /.0 -/ 393 apr 392 /.0/41 /0/.8 /.8 / 395 mai 400 /.0/59 /0/.1 /.1 4 400 iunie 405 /.0300 /03.0 3.0 2 408

o perioad de 5 luni ale apr 8 O mai 2 O iunie 5 3

:orniti de la ultimul termen pt. care cunoasteti delta iunieDmai si indicele cu ba a lant iunieDmai. nF5 5 5 D 2 = 5 si r5 D 2 = 5 D 2 y 2 = = 400 . y2 0.03 b$
Evolutia ...
310 305 300 mil lei 295 290 285 280 275 martie feb mart luni apr Mai iunie

c$ Kmed 398.4 deltamed imed rmed d$ a b


L i = a + bt i y

mil lei /.3 mil lei /0/.8 E /.8 E

398.4 3

Evolutia ...
310 305 300 295 mil lei 290 285 280 275 270 martie feb mart luni apr Mai iunie
y yt

S-ar putea să vă placă și