Sunteți pe pagina 1din 7

DETERMINAREA COEFICIENTULUI DE FRECARE LA ROSTOGOLIRE

Scopul lucr!rii n lucrarea de fa!" se determin" valoarea coeficientului de frecare la rostogolire, utliznd un dispozitiv ce permite g"sirea expresiei for!ei de frecare Ffr .

Considera"ii teoretice Dup" cum este cunoscut, n regiunea de contact dintre dou" corpuri care apas" unul asupra celuilalt se produce o deformare a ambelor corpuri. Dac" lu"m n considerare, ca exemplu, un corp cilindric, aflat n repaus pe o suprafa!" solid" (Fig. #a), se constat" c" deformarea suportului (dar $i a corpului) este simetric!. For!ele de reac!iune normal" din partea suportului, de pe por!iunea BA, au (ntr-o prim" aproxima!ie) dreapta suport trecnd prin punctul O; ele vor da, prin compunere, o rezultant", notat" aici R BA . Acela$i lucru este valabil $i n cazul for!elor de pe por!iunea AC, care vor da rezultanta
! R AC .
!

Fig. "

Rezultanta general", R , a for!elor de reac!iune din partea suportului asupra corpului cilindric este orientat" pe vertical" n sus (deoarece, din cauza simetriei, componentele ! ! ! orizontale ale lui R BA $i R AC sunt egale $i de sens opus). Rezultanta R egaleaz" n efect greutatea cilindrului $i, ca urmare, acesta r"mne n echilibru. Dac" cilindrul este pus ntr-o mi#care de rostogolire n sensul indicat n Fig. ! #b, deforma!ia devine asimetric!. Rezultanta, notat" n acest caz cu F , este acum oblic" fa!" de vertical" (f"cnd un unghi mai mic de 90 cu orizontala); apare, acum, o ! for!" necompensat" pe orizontal", FII |, care determin" o mi$care ncetinit". Men!ion"m c", n cazul exclusiv al unei mi$c"ri de rostogolire nu exist" $i alunecare: la nivelul suprafe!ei de contact, punctele de pe suprafa!a cilindric" sunt n repaus (att timp ct dureaz" contactul) fa!" de suprafa!a-suport. Rostogolirea f"r" alunecare este o mi$care compus" dintr-o rota!ie n jurul axei de simetrie a cilindrului $i o transla!ie spre stnga (n cazul Fig. #b) a ntregului corp, cu o vitez" egal" cu viteza centrului de mas" al acestuia. Dac" dorim ca mi$carea s" ramn" uniform", ! for!a necompensat", FII |, va trebui compensat" n efect de o alt" for!", egal" $i de sens contrar (jucnd, prin urmare, rol de for!" de trac!iune). M"rimea for!ei de frecare de rostogolire poate fi evaluat" experimental m"surnd, deci, for!a de trac!iune men!ionat". De fapt, fiind vorba de o mi$care de rota!ie, este necesar s" compar"m momentul activ (determinat de for$a de trac$iune) n raport cu punctul n jurul c"ruia are loc rota!ia - punctul V - cu momentul rezistent (determinat de greutatea G), care se opune rostogolirii n jurul lui V. Momentul activ va fi, deci: M a = Ftr ( r h ) Ftr r (h << r ) (#) unde h este n"l!imea denivel"rii din fa!a cilindrului. Momentul rezistent este : Mr = k G unde k este bra!ul for!ei
! G

(2)

(perpendiculara dus" din V pe dreapta suport a greut"!ii).

M"rimea k se nume$te coeficient de frecare la rostogolire; ea se poate, deci, determina din ecua!ia: r Ft = k G sau r Ffr = k R (3) Se poate considera c" mi$carea de rostogolire pe care o execut" cilindrul se face n orice moment jurul unei axe ce are direc!ia generatoarei cilindrului ce trece prin A. Rolul acestei axe este preluat de mereu alte generatoare ale cilindrului, care reprezint" puncte de pe linia de contact dintre cilindru $i plan. Aceast" dreapt" de contact poart" numele de ax! instantanee de rota$ie.

Dac" dm este masa unui element de volum ce face parte din corpul cilindric ! (Fig. 2), atunci asupra acestuia ac!ioneaz" for!a de atrac!ie a P"mntului, dm g . Sub ac!iunea acestei for!e, elementul de mas" dm ob!ine o accelera!ie liniar" a = r. Aplicnd principiul al doilea al dinamicii, putem scrie: F = dm g sin = dm r

(4)

! unde F = dm g sin este componenta for!ei dm g dup" o direc!ie tangent" la traiectoria circular", descris" de elementul de mas" dm n jurul axei instantanee de rota!ie. %innd seama de defini!ia produsului vectorial putem scrie : ! r ! dm g = dm r (5) r ! ! ! r dm g = r 2dm sau: (6) Integrnd pe ntregul volum al corpului cilindric g"sim: ! ! ! 2 ! r dm g = r dm = I
V V

Fig. 2

(7)

unde: I = r 2dm este momentul de iner!ie al cilindrului n raport cu axa de rota!ie instantanee. %innd seama de defini!ia vectorului de pozi!ie al centrului de mas" (CM): # ! ! rCM = r dm (8) mV rezult" prin nlocuire : (9) ! unde rCM este vectorul de pozi!ie al centrului de mas" n raport cu axa instantanee de rota!ie, m masa total" a cilindrului, iar este accelera!ia unghiular" a mi$c"rii de rota!ie n jurul axei instantanee. ! ! rCM mg = I

Dup" cum se $tie, centrul de mas" al unui cilindru omogen este situat pe axa de simetrie a acestuia, astfel c" rCM este egal" cu raza cilindrului. Produsul vectorial " ! ! rCM x mg este momentul for!ei de greutatea a cilindrului (considerat" ca avnd punctul de aplica!ie n CM) n raport cu axa instantanee de rota!ie. Lund n considerare Fig. 2 putem scrie : 2 I = r 2dm = rCM dm + ( r ')2 dm + 2 rCM r 'cos dm (#0) Dac" se alege un sistem de coordonate astfel orientat, nct direc!ia axei sale ! Ox s" fie paralel" la direc!ia vectorului rCM , atunci r 'cos = x . Ca urmare putem scrie :

r 'cos dm = xdm = x

CM

unde, conform defini!iei, xCM este coordonanta x a centrului de mas". %innd seama c" O este situat in CM rezult" c" xCM = 0, astfel nct din (#0) g"sim:
2 I = mrCM + I CM

(##)

unde ICM este momentul de iner$ie al corpului cilindric n raport cu axa ce trece prin CM. Ecua!ia (##) exprim" a$a numita teorem! a lui Steiner . nlocuind (##) in (9) ob!inem rela!ia : I 2 2 rCM mg sin = ( mrCM + I CM ) = mrCM (# + ) (#2) 2 mrCM g sin sau: = rCM = a# = const . (#3) 2 # + I / mrCM unde a# este accelera!ia liniar" ob!inut" de punctul O, ca urmare a rotirii corpului n jurul axei instantanee de rota!ie. Cunoscnd expresia accelera!iei liniare, putem g"si acum viteza liniar" a CM pe care acesta o ob!ine dup" rostogolire pe $inele nclinate. Avem : t# g sin vCM = a dt = t# (#4) 2 I mr # / + CM 0 unde t# este durata rostogolirii pe $inele nclinate. Alegnd t# egal cu durata n care cilindrul ajunge n punctul B,, la baza planului nclinat, rezult" c" vCM este viteza inia!ial" ncepnd cu care cilindrul, datorita iner!iei, se rotogole$te mai departe pe $inele orizontale. Trebuie precizat ca pn" n prezent nu am !inut seama de efectul momentului rezistent al for!ei de frecare la rostogolire, deoarece, a$a cum am amintit anterior, am considerat for!a exterioar" ce ac!ioneaz" asupra discului (componenta greut"!ii,

paralel" la direc!ia $inelor nclinate) mult mai mare dect for!a de frecare la rostogolire. Din momentul n care discul ncepe rostogolirea pe $inele orizontale mi$carea de rota!ie devine ncetinit": momentul for!ei de greutate a corpului nu mai produce n acest caz un efect de rota!ie (el este nul). Cauza ncetinirii mi$c"rii o constituie momentul for!ei de frecare, dat de rela!ia (2). Dac" se noteaz" cu a2 accelera!ia CM, determinat" de ac!iunea for!ei de frecare la rostogolire, atunci putem scrie Ffr = m a2 $i, fiind vorba de o mi$care de rota!ie n jurul axei instantanee, putem scrie: a rCM F fr = I = I 2 rCM 2 r a2 = F fr CM sau: (#5) I Considernd c" Ffr este constant", rezult" c" accelera!ia pe care o ob!ine CM datorit" frec"rii este $i ea constant", astfel nct mi$carea CM este uniform ncetinit". Ca urmare putem scrie: a t2 l2 = v CM t2 2 2 (#6) 2 unde l2 este distan!a parcurs" de disc pe $inele plane pn" la oprire, iar t2 este durata de parcurgere a distan!ei l2. %innd seama de rela!ia (#4) g"sim: hg t l a2 = 2 # 2 (#7) 2 2 # + I / mrCM t2l# t2 n expresia (#7) am nlocuit sin = h/l#, h fiind n"l!imea planului nclinat, iar l# - lungimea acestuia. Folosind ecua!iile (#7) $i (2) putem g"si, n final expresia coeficientului de frecare la rostogolire: hg t l mg 2I F fr = 2 # 22 = k (#8) 2 rCM # + I / mrCM t2l# gt2 rCM de unde coeficientul de frecare la rostogolire va fi : th l 2I # # 22 k= 2 mrCM # + I / mrCM t2l# gt2 (#9)

Calculul momentului de iner"ie Corpul ce execut" mi$carea de rostogolire este alc"tuit, n cazul nostru, dintrun ax cilindric de raz" rCM $i un disc de raz" R fixat solidar de acesta. Vom g"si expresia momentului de iner!ie total (al ansamblului cilindru-disc) n raport cu o ax"

ce trece prin centrul de mas" al sistemului scriind, mai nti pentru cilindru: rCM 2 r4 m r2 2 2 3 I cil = r dm = r rd dr dl = d# r dr d = 2 CM d# = cil CM (20) , 4 2 0 0 V unde d# este lungimea cilindrului, - densitatea, iar mcil- masa acestuia. Momentul de iner!ie al discului n raport cu CM se g"se$te efectund un calcul analog. El este dat de expresia : R R mdisc R 2 2 2 I disc = r dm r dm = (2#) 0 r 2 Momentul de iner!ie al ansamblului este: # 2 I = (mcil rCM + mdisc R 2 ) (22) 2 Masele mcil $i mdisc se ob!in prin cnt"rire, iar rCM si R se m"soar" cu ajutorul micrometrului $i $ublerului. Din construc!ie s-au ales dimensiunile, astfel nct R>>rCM $i mcil << mdisc, astfel nct putem folosi, pentru momentul de iner!ie total, dat de (22), f"r" a face erori prea mari, expresia : # I mR 2 2 (23) Cu acest rezultat g"sim : R2 th l # # 22 k= (24) 2 2 rCM # + R / 2rCM t2l# gt2 n ultima expresie toate m"rimile pot fi m"surate, ceea ce permite calcularea coeficientului de frecare la rostogolire k. Descrierea dispozitivului experimental. Dispozitivul experimental utilizat este ar"tat schematic n Fig.3. El const"

Fig. 3 dintr-un plan nclinat, AB, format din dou" $ine paralele, care serve$te la accelerarea mi$c"rii cilindrului amintit anterior (por!iune pe care efectul frec"rii de rostogolire este neglijabil, n raport cu acela al celorlalte for!e ndreptate de-a lungul planului

nclinat); urmeaz" o a doua por!iune, BC - orizontal" - pe care cilindrul se deplaseaz" exclusiv sub efectul for$ei de frecare de rostogolire. Unghiul planului nclinat trebuie astfel ales nct mi$carea cilindrului s" fie numai de rostogolire. Cu ajutorul unui cronometru se pot m"sura duratele t# $i t2 n care cilindrul, n rostogolire, parcurge pe $inele nclinate $i pe orizontal" anumite distan!e bine precizate (l# $i l2). Corpul cilindric este solidar, din motive justificate anterior, cu un disc de raz" mult mai mare. Modul de lucru ! se m"soar" dimensiunile corpului; " se aleg diverse valori ale unghiului planului nclinat, astfel nct mi$carea corpului s" fie exclusiv de rostogolire (s" nu existe alunecare); # se las" liber corpul pe planul nclinat $i se m"soar" m"rimile h, l#, l2, precum $i timpii corespunz"tori, t# $i t2; $ se completeaz" tabelul de date experimentale: Tabelul " Determinarea coeficientului de rostogolire Nr.det . #. 2. ... % se repet" experimentul de 8 - #0 ori, n acelea$i condi!ii; & se repet" determin"rile, pentru alte valori ale unghiului planului nclinat; ' se efectueaz" calculul erorilor, folosind metoda diferen!ialei logaritmice. R (cm) rCM (cm) h (cm) l" (cm) l2 (cm) t# (s) t2 (s) k (cm) k (cm)