Sunteți pe pagina 1din 12

Proiect didactic

Data: 26 aprilie 2012 Unitatea scolara: Grup Scolar Dumesti Scoala cu clasele I_IV Hoisesti Clasa: I Propunator:inv.Grigoras Emilia-Mirela Aria curricular: Arte Disciplina: Educaie mu ical! Unitatea de invatare: "icul cantaret Subiectul: Cucul # Tipul leciei: $ormare de priceperi i deprinderi Scopul lectiei: % De voltarea deprinderilor mu icale de interpretare a c&ntecelor 'n colectiv( pe )rupe sau individual( cu acompaniament si *uc!rii mu icale. % E+primarea calit!,ilor vocale 'n $unc,ie de posi-ilit!,ile individuale. % De voltarea au ului mu ical /i a sim,ului ritmic al copiilor . % E+ersarea deprinderii de a intona corect un c&ntec dup! au . antrenarea memoriei mu icale(de voltarea )ustului estetic.e+ecutarea miscarilor su)erate de *ocul mu ical. biective operaionale: !0 s! c&nte individual /i 'n )rup c&ntece 'nsu/ite anterior. 120 s! re,in! linia melodic! /i con,inutul de idei al c&ntecului nou. "0 s! redea linia melodic! /i te+tul c&ntecului nou( individual /i 'n )rup. #0s! utili e e nuan,!ri adecvate 'n c&ntarea colectiv! sau individual!( potrivit con,inutului de idei /i caracterului melodiei. $- s! p!stre e po i,ia /i respira,ia corect! 'n timpul c&ntatului. %0 s! interprete e re$renul c&ntecului cu -!t!i din palme. &0 s! re olve cerinele activit!ii transdisciplinare. '0 s! dovedeasc! interes /i pl!cere de a c&nta. ST(ATEG)A D)DACT)C*: Metode i procedee: 2 conversaia. 2 e+plicaia. 2 demonstraia. 2 e+erciiul. 2 *ocul mu ical 2 munca pe )rupe. Materiale didactice: 2 34rimavara# 5 mac6eta. 2 c6itara(or)a. 2 cd cu c&ntece de prim!var! calculator 2

Material in+ormaional: 2 Curriculum Naional. Programe colare pentru nvmntul primar( 7ucure/ti 1889. 2 Stanciu Ale+andru0:6iril!. Stanciu Emilia( Abecedar muzical pentru cl.I( :raiova( Ed. G6.:&r,u Ale+andru( 188; 2 "otora0Ionescu Ana( ndrumtor pentru predarea muzicii la cl. I I!" 7ucure/ti( Ed. Didactic! /i 4eda)o)ic! 2 4alade "arian( #ai $ ne %ucm& copii'( Suceava( Editura ((G6eor)6e <o$an#( 2008

Desfurarea activitii
Momentele lec,iei 17. 14. Con,inutul activit,ii Strategia didactic .orme Metode -i Mi0loace de de procedee 1nv,are organi/are Evaluare iniial! ( a comportamentului $rontal

!2Moment organi/atoric

Se asi)ur! un climat de ordine /i disciplin! necesar des$!/ur!rii 'n -une condi,ii a lec,iei. Se pre)!tesc materialele necesare conversaia des$!/ur!rii activit!,ii. Veri$ic po i,ia corect! 'n -!nci: re emat de spetea a scaunului( cu m&inile pe l&n)! corp sau pe )enunc6i.

32Captarea atentiei

Ii intre- pe copii la ce se )andesc cand aud cuvantul primavara 1-serv&nd mac6eta ((4rimavara#( discut!m despre anotimpul 'n care ne a$l!m. ((4entru a canta $rumos tre-uie sa e+ecutam cateva e+ercitii de respiratie.# E4erci,iide respiraie: 4ropun elevilor s!0/i ima)ine e c! se a$l! 'ntr0o poienita(unde vom cule)e $lori( apoi vor e+ecuta

conversatia mac6eta e+plicatia

capacitatea de a caracteri a anotimpul primavara

e+ercitiul

c&teva e+erci,ii de respira,ie. =ecit versurile: e+plicaia 1; Spatele de scaun rezemm Pieptul nainte l ndreptm Trandafirul rou cu drag mirosim, i rostim: Ce frumos miroase floarea ! e+erciiul "2Activitati mu/icale ! "alonul mare acum l umplem #eci cu to$ii aer n el s suflm! >nv!, elevii s! respire corect costodia$ra)matic ?prin tra)erea umerilor 'napoi( scoaterea pieptului 'n $a,!( inspira,ie pro$und! pe nas /i e+pira,ie pe )ur! @rm!resc reali area unei respira,ii ample( lun)i /i -ine do ate. <ocmai ce au trecut sar-atorile pascale.Sa stin)em lumanarea cu care am $ost la -iserica. E4erci,ii de dic,ie: E+erci,ii de dic,ie /i de respira,ie prin *ocul: ()epet dup mine'* (Trenul pleac de la gar i str%ate!ntreaga $ar& Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu& To%a %ate: %um! %um! %um! 'ai copii cu to$i la drum! 1; e+plicaia

$rontal

capacitatea de a re olva sarcinile date

o-servaia

capacitatea de a re olva sarcinile date e+erciiul Arontal

1;

e+plicaia

()ntr!un lift, pe covora, o-servaia *n pui mic de iepura Pl+nge c n!are cura, S se urce la eta,& E4erci,ii de 1ncl/ire vocal : 0 vocali e cu a*utorul vocalelor a( demonstra,ia e( i( o( u. 0 vocali e pe sunetele arpe)iului )amei Do 0 e+plic( demonstre ( e+ecut e+erciiul concomitent cu elevii /i urm!resc corectitudinea e+erci,iilor. E4ercitii de improvi/atie mu/icala

$rontal

Boc mu ical 0 3:atalo)ul# : Des$!/urarea *ocului: c&te un elev '/i spune numele dup! o melodie improvi at! de el( iar clasa in r!spunde pe aceea/i melodie. E+emple: 1. elev: 34e mine m! c6eam!C.#. clasa: 34e tine te c6eam!C# 2. elev: 3Dumele meu esteC#. clasa: 3 Dumele t!u esteC# E. elev: 3Eu sunt C#. clasa. 3 <u e+ercitiul *ocul mu ical individual

e/tiC# etc. 2 E4erci,ii de intona,ie -i de omogeni/area vocilor: =epetarea( dup! modelul 'nv!,!toarei( a scurte $ra)mente melodice: 1. pe vocale ?vocali eF: a( e( i( o( u. 2. pe sila-e desc6ise: ma( me( ta( tu( le( li. E. pe sila-e 'nc6ise: tic( poc( -um( lir( dim. E4erci,ii ritmice5 cu tactare pe silabe cu durate egale de un timp: ?se reaminte/te c! tactarea 'ncepe din po i,ia cu -ra,ul sus( se e+ecut! un scurt moment de 'nc!l ire 3*os0sus( *os0sus#( /i se preci ea ! c! versurile se vor rosti pe sila-eF: 1. 3Bos( sus( noi to,i tact!m( =itmul -un s! 'l p!str!m.# 2.# "er)em unul dup! altul Gi p!str!m cu )ri*! pasul.#

$rontal

urmaresc e+piratia( acordarea vocilor pe sunete lun)i(omo)eni a0 rea si emisia vocilor.

e+ercitiul

#2 (eactuali/area
cunotinelor

$2 Anun,area temei -i a
obiectivelor

Boc: ((G6ice/te c&ntecul# >ntr0un co/ule, se a$l! -ile,ele cu versuri din c&ntecele 'nv!,ate. Dup! citirea -iletului elevii )6icesc despre ce c&ntec este vor-a( apoi 'l c&nt!. Ha re$ren se poate -ate din palme. ((:opacelul din )radina# Vine primavara cu0 alaiul ei de $lori (( "ii de al-ine(sute de $luturi...#0 # Se va interpreta alternand vocea cu cantarea in )and(mentinandu0se ritmul cu a*utorul cutiilor cu )raunte. Sunt enumerate pasarile ale caror denumiri le0au descoperit in versurile cantecelor intonate anterior. Anun, tema leciei i o-iectivele operaionale propuse( pe 'nelesul elevilor. Voi anuna titlul noului c&ntec pe care 'l vom 'nv!a 'n ora de a i: #:@:@H# .He voi e+plica elevilor ca aceasta pasare este sin)uratica(dar putin sireata( in sensul ca isi depune ouale in cui-urile altor pasari(acestea clocindu0le ca si cum ar $i ale lor. 1uale $emelei cuc sunt de dimensiuni ceva mai mari si imprumuta culoarea oualor

conversa,ia e+erciiul

$rontal co/ule, $rontal evaluare continu!

*ocul didactic conversa,ia o-serva,ia

-ile,ele cu versuri mac6eta calculator

mentinerea ritmului calitatea interpretarii alternative

conversaia

$rontal

e+plicatia

e+istente in cui-. :ucul isi stri)a numele si am sa va pre int povestea acestuia. 4re entare poIer point0 ima)ini cu cucul

calculator

%2 E4ecutarea unor
activiti de +ormare de priceperi i deprinderi

11 12

)2 MEM (A(EA TE6TU7U)2 )ecit integral poezia& dup care elevii o vor memora pe etape. I. Etapele memor!rii: 1. =ecitirea poe iei pe stro$e /i e+plicarea cuvintelor necunoscute( inclusiv a ta-lourilor $iec!rei stro$e: Sunt e+plicate cuvintele necunoscute )asindu0se sinonime acestora: codru0padure -atrana. voios0vesel. melodios0placut(armonios. tara-oi0cearta. avoi0padure tanara 2. >nv!,area poe iei pe stro$e 5 repetarea 'n cor( cu reluarea celei precedente. E. =ecitarea individual! de c!tre doi 5 trei elevi. :ucul 1.4rin codri primavara Eu -or si cant voios

conversa,ia e+plica,ia

o-servare sistematic!

demonstraia

$rontal

e+plicatia

Individual

capacitatea de a sesi a mersul melodic

1E 1J 1; 16

Din ori si pana0n seara :u )las melodios. =e$ren: :ucuK:ucuK Eu -or si cant voios Din ori si pana0n seara :u )las melodios. 2. Du0mi place tara-oiul Si cui- nu am deloc "a stie tot avoiul :a -or din loc in loc e+ercitiul E :and mierlele dau vestea In codrul nes$arsit Spunand a mea poveste Eu cucuK le raspund. 8nvarea c9ntecului C9ntarea model :&nt model cu acompaniament de c6itara.

capacitatea de a c&nta dup! cerin,e

c6itara

$rontal conversatia

Aormule cateva intre-ari: ((Despre cine este vor-a in cantecL# ((:e $ace cucul din ori si pana searaL# Se 'nva! c&ntecul cu 'ntrea)a clas!. Etapele 1nv,rii melodiei: 1. c&ntarea model de dou! ori de c!tre 'nv!,!toare a primei stro$e. 2. repetarea primei stro$e de dou! ori de c!tre elevi. E. c&ntarea individual! de c!tre doi0trei elevi. J. c&ntarea model de dou! ori de c!tre 'nv!,!toare a celei de0a doua stro$e. ;. repetarea celei de0a doua stro$e de dou! ori de c!tre to,i elevii. 6. c&ntarea stro$ei individual de c!tre doi elevi. M. c&ntarea primelor dou! stro$e de c!tre to,i elevii. 9. c&ntarea model de dou! ori de c!tre 'nv!,!toare a celei de0a treia stro$e. 8. repetarea celei de0a treia stro$e de dou! ori de c!tre to,i elevii( 10. c&ntarea stro$ei individual de c!tre doi elevi. 11. c&ntarea celor trei stro$e de

demonstratia or)a e+ercitiul individual omo)eni a rea si emisia vocilor

$rontal

individual demonstratia

E+primare a continutuli cantecului prin mimica( )estica si dans

c!tre to,i elevii: 12. c&ntarea inte)ral! a c&ntecului de c!tre to,i elevii de dou!0trei ori C9ntarea cu nuana potrivit >mpreun! cu elevii( voi c&nta menin&nd ritmul. interpretarea re$renului cu -!t!i din palme pe $iecare sila-!. 19 C9ntarea cu micare corporal Voi cere s! descopere dac! este un c&ntec vesel sau trist /i s! ar)umente e. N>n scopul consolid!rii c&ntecului 'nsu/it /i $iind un c&ntec vesel cer Interpretarea se reali ea !: 0 pe r&nduri. 0cu solist 0 'ntre) colectivul. 0 alternare $eteO-aieti Elevii()rupati cate J primesc un desen ce repre inta cucul(il vor desena( decupa si 5l vor atasa mac6etei din sala de clasa. Se $ac aprecieri asupra modului 'n care a $ost reali at! activitatea de educaie mu ical!. capacitatea de a reproduce c&ntecul 'nv!,at

&2 binerea
per+ormanei

e+plica,ia e+erci,iul

$rontal pe r&nduri( individual

1M

desene conversaia munca pe )rupe e+plicaia $rontal

'2 Activitate
transdisciplinar

: 8nc;eierea activitii

$rontal

aprecieri ver-ale