Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea tefan cel Mare - Suceava Facultatea de Inginerie Electric i tiina Calculatoarelor Speciali area!

"e#nici avansate $n %ainii i acionrii electrice

Proiectarea unui sistem de acionare cu automat programabil pentru un grup de ase pompe care asigur necesarul de ap ntr-o cldire

Conductor tiinific: Conf. univ. dr. ing. Cezar Popa

Masterand: ing. Cristina Petronela GAVRILIUC

Schema de principiu pentru un grup de ase pompe care asigur necesarul de ap ntr-o cldire Se d sc e!a din figura ".

Grupul de po!pe care po!peaz pe conducta " este grupul principal de po!pare. #n func$ie de presiunea din conducta " %i de de&itul din aceea%i conduct' acest grup poate func$iona cu "' ( sau ) po!pe. Grupul de po!pe care po!peaz pe conducta ( este grup de rezerv %i se activeaz doar *n caz de incendiu sau dac e+ist un consu! e+agerat de !are la consu!atorii aferen$i conductei ". Siste!ul este cu panou de co!and care asigur co!anda !anual si auto!at a po!pelor. ,re&uie s se conceap un siste! de ac$ionare cu auto!at progra!a&il astfel *nc-t s se *ndeplineasc cerin$ele. Co!anda po!pelor sa se poat face !anual %i auto!at Po!pele s poat fi pornite %i oprite !anual /prirea auto!at a po!pelor c-nd se atinge presiunea !a+i! de lucru 0aca se lucreaz la !otorul unei po!pe din grupul principal de po!pare s se introduc auto!at po!pele de rezerv Siste!ul tre&uie s asigure rota$ia func$ionrii po!pelor astfel *nc-t ti!pul de func$ionare al fiecreia s fie relativ egal /prirea auto!at a po!pelor dac nivelul apei din rezervorul ta!pon a sczut la nivelul !ini! Controlul auto!at al nu!rului !a+i! de porniri pe or' pentru a nu for$a te!peratura de func$ionare nor!al 1!a+i! 23 de porniri pe or4 Pornirea decalat *n ti!p a po!pelor pentru a preveni %ocurile idraulice de pornire Conectarea grupurilor *ntre ele prin inter!ediul vanei auto!ate' *n cazul unei avarii sau *n cazul unui consu! foarte !are

Proiectarea schemei electrice de automatizare 5odul de alocare a varia&ilelor de intrare ie%ire %i func$iile *ndeplinite de senzorii %i ele!entele de e+ecu$ie din siste! sunt prezentate *n ta&elul ur!tor. Tabelul : alocarea varia&ilelor I6/
Si!&ol *n sc e!a electric S"." S".( S(." S(.( S)." S).( S8." S8.( S9." S9.( S2 S: S; S< S"3 S"" S"(." S"(.( S") S"8 S"9 S"2 S": S"; S"< S(3 S(" S(( A"." Varia&ila I6/ I333 I33" I33( I33) I338 I339 I332 I33: I33; I33< I3"3 I3"" I3"( I3") I3"8 I3"9 I3"2 I3": I3"; I3"< I3(3 I3(" I3(( I3() I3(8 I3(9 I3(2 I3(: /333 7unc$ie *n proces Confir!are nivel !ini! de ap *n &azin Confir!are nivel !a+i! de ap *n &azin 0e&it!etru confir!are de&it !a+i! *n conducta " 0e&it!etru confir!are de&it !ini! *n conducta " Presostat confir!are presiune !a+i! *n conducta " Presostat confir!are presiune !ini! *n conducta " 0e&it!etru confir!are de&it !a+i! *n conducta ( 0e&it!etru confir!are de&it !ini! *n conducta ( Presostat confir!are presiune !a+i! *n conducta ( Presostat confir!are presiune !ini! *n conducta ( Confir!are per!isiune de lucru cu !otorul 5" Confir!are per!isiune de lucru cu !otorul 5( Confir!are per!isiune de lucru cu !otorul 5) Confir!are per!isiune de lucru cu !otorul 58 Confir!are per!isiune de lucru cu !otorul 59 Confir!are per!isiune de lucru cu !otorul 52 Confir!area pozi$iei I=C>IS a vanei auto!ate VA Confir!area pozi$iei 0?SC>IS a vanei auto!ate VA Confir!are tensiune de ali!entare trifazat Confir!are cuplare *ntreruptor principal #ntreruptor /=6/77 co!and de pornire6oprire !otorului 5" #ntreruptor /=6/77 co!and de pornire6oprire !otorului 5( #ntreruptor /=6/77 co!and de pornire6oprire !otorului 5) #ntreruptor /=6/77 co!and de pornire6oprire !otorului 58 #ntreruptor /=6/77 co!and de pornire6oprire !otorului 59 #ntreruptor /=6/77 co!and de pornire6oprire !otorului 52 Co!utator selectare !od de lucru !anual6auto!at @uton se!nalizare incendiu Co!anda *nc idere van auto!at VA

!anual a !anual a !anual a !anual a !anual a !anual a

A".( A(." A(.( A(.) A(.8 A(.9 A(.2 A)

/33" /33( /33) /338 /339 /332 /33: /33; ,333 ,33" ,33( ,33) ,338 ,339 ,332 ,33: ,33; ,33< ,3"3 ,3""

Co!anda desc idere van auto!at VA Co!and pornire !otor 5" Co!and pornire !otor 5( Co!and pornire !otor 5) Co!and pornire !otor 58 Co!and pornire !otor 59 Co!and pornire !otor 52 Co!and *ntreruptor principal pentru cuplare la re$ea ,e!porizare la ac$ionare ,/= a !otorului 5( 1"3 s4 ,e!porizare la ac$ionare ,/= a !otorului 5) 19 s4 ,e!porizare la ac$ionare ,/= a !otorului 58 1"3 s4 ,e!porizare la ac$ionare ,/= a !otorului 59 19 s4 ,e!porizare la ac$ionare ,/= a !otorului 52 1"3 s4 ,e!porizare la ac$ionare ,/= a !otorului 5" 19 s4 ,e!porizare durat !a+i! de func$ionare a !otor 5" 193 !in.4 ,e!porizare durat !a+i! de func$ionare a !otor 5(123 !in.4 ,e!porizare durat !a+i! de func$ionare a !otor 5)189 !in.4 ,e!porizare durat !a+i! de func$ionare a !otor 58199 !in.4 ,e!porizare durat !a+i! de func$ionare a !otor 59183 !in.4 ,e!porizare durat !a+i! de func$ionare a !otor 52123 !in.4

Consider c fiecare !otor este ali!entat prin inter!ediul unui contactor. Pentru a realiza cerin$ele i!puse siste!ului de ac$ionare este nevoie de un auto!at progra!a&il cu !ini! "3 ie%iri %i (; de intrri' de preferin$ cu ie%irile pe releu. 0e ase!enea auto!atul tre&uie s ai& capacitatea de a realiza func$ia de te!porizare %i nu!rare a i!pulsurilor. Auto!atul progra!a&il ales este produs de ctre 5I,SU@IS>I ?L?C,RIC %i are codul M!"S!C #$ %-&' cu un nu!r de )2 intrari %i (8 ie%iri' intrarile digitale sunt cu ie%ire pe releu #n continuare se prezint c-teva infor!a$ii %i date te nice referitoare la auto!atul progra!a&il %i la !odulul de e+tensie a intrrilor %i ie%irilor. Aceste produse sunt denu!ite Alp a. 5icroauto!atele Alp a includ *n aceea%i unitate co!pact cu ga&arit redus intrri6 ie%iri 1I6/4' unitate central'!e!orie' surs de ali!entare %i interfa$a cu operatorul. Progra!area acestora se realizeaz *ntrBun !od intuitiv' cu !ediul softCare ALBPCS6 DI= &azat pe utilizarea func$iilor &loc. Alp a u!ple golul dintre releele %i te!porizatoarele tradi$ionale %i un PLC. Aceste PLCBuri co!pacte ofer func$ionalitate' fia&ilitate %i fle+i&ilitate' fr a avea *ns griEa costurilor indirecte. Alp a este produsul perfect pentru *ntre$inere %i totu%i poate controla un nou proces' *n !od corespunztor' de la *nceput.

Alp a ( poate prelucra p-n la (33de &locuri de func$ii *ntrBun singur progra!' iar fiecare func$ie 1te!porizatoare' nu!rtoare' prelucrarea se!nalelor analogice' calendar' ceas' etc.4 poate fi utilizat de oric-te ori este nevoie *n orice progra!e.

(utomate programabile compacte Auto!atele progra!a&ile co!pacte sunt utilizate pe scar larg' de la controlul !a%inilor p-n la realizarea de siste!e *n re$ea. Renu!ita ga! 7F de auto!ate progra!a&ile 5itsu&is i constituie una dintre cele !ai rsp-ndite ga!e de !icro auto!ate progra!a&ile de pe pia$' dup cu! de!onstreaz v-nzrile de peste opt !ilioane de controlere la nivel !ondial. #ntrBo singur unitate sunt *nglo&ate I6/' procesorul' !e!oria %i sursa de ali!entare. 0e%i denu!ite co!pacte e+ist posi&ilitatea adugrii de e+tensii' cu! ar fi !odule I6/ digitale sau analogice'!odule pentru controlul te!peraturii. Una dintre cele !ai i!portante caracteristici o reprezint posi&ilitatea de conectare *n re$ea. Se poate opta pentru !odule de re$ea cu! ar fi ?t ernet' Profi&usB0P' CCBLinG' 0evice=et' CA=open sau ASBInterface.

(utomate programabile modulare Auto!atele progra!a&ile !odulare AnS> %i SHste! I constituie clasa de v-rf *n ceea ce prive%te controlerele 5itsu&is i. Perfor!an$ele %i func$iile acestora sunt i!presionante. ,i!pul de rspuns este de ordinul nanosecundelor. #n acest caz' ali!entarea' unitatea central' intrrile %i ie%irile sunt asigurate prin !odule separate cu !ontare pe racG. Prin adugarea *n siste! a racGurilor de e+tensie este acoperit orice necesitate de dezvoltare. /p$iunile speciale includ !odule analogice' de co!unica$ie' de re$ea' o interfa$ dedicat 5?S' precu! %i posi&ilitatea conectrii la internet prin inter!ediul unui Ce&server.

SHste!I este cel !ai &un e+e!plu *n ceea ce prive%te &eneficiile unei platfor!e de auto!atizare. Conceput ca structur !ultiprocesor' SHste! I face posi&il integrarea pe aceea%i platfor! a p-n la patru unit$i centrale de tip PLC' control de proces' !o$ion' PC industrial %i !ai nou a controlerului C. / co!para$ie *ntre aceste categorii de auto!ate poate fi fcut din graficul sau ta&elul de !ai Eos.
5icroauto!ate Alp A( I6/ !e!orie progra! ti!p procesare 6 instr. logic "3 (; (33 7unc$ii &loc (3 Js Auto!ate co!pacte 7a!ilia 7F "3 );8 ( 28 G 3'329 3'99 Js Auto!ate !odulare AnS> )( "3(8 (; 23 G 3'3:9 3'( Js SHste! I )( ;"<( (; (9( G 3'3)8 3'( Js

(utomate programabile compacte din familia #$ PLCBurile co!pacte au oferit o !ul$i!e de posi&ilit$i *n do!eniul auto!atizrilor industriale datorit di!ensiunilor !ici %i costurilor lor reduse. Aceasta vine *n &eneficiul !ultor aplica$ii care p-n acu! nu au fost niciodat luate *n considerare de la &ariere p-n la siste!e de securitate %i !ulte altele. 7a!ilia 7F cuprinde PLCBurile ieftine' tip Kcr!idL' cu cele !ai !ari v-nzri din lu!e' ce se co!pun din cinci ga!e independente %i co!pati&ile de produse. #n func$ie de aplica$ia %i cerin$ele de control se poate alege *ntre seria 7F"S de PLCBuri co!pacte' autono!e' cu un pre$ atractiv' seria 7F"= de PLCB uri e+tensi&ile' sau seriile 7F(=' 7F)U %i 7F)UC de PLCBuri !ai puternice. ,oate PLCBurile seriei 7F' cu e+cep$ia 7F"S' pot fi e+tinse pentru adaptarea lor la cerin$ele sc i!&toare ale instala$iilor %i aplica$iilor. Integrarea *n re$ea este de ase!enea suportat' fc-nd posi&il co!unicarea controlerelor 7F cu alte PLCBuri' controlere %i >5IBuri. La cerere sunt disponi&ile versiuni speciale cu etic et ?B5arG 1regle!entri ?C?BR"34 pentru aplica$ii *n industria auto!o&ilului. Caracteristicile echipamentelor Module de comunicaii

5odule de co!unica$ie prevzute cu interfe$e RS()(6RS8((6RS8;9 pentru conectarea perifericelor sau pentru co!unica$ii *ntre PLCBuri. 5odule de re$ea pentru Profi&us60P' CCBLinG' ASBInterface' CA=open' ?t ernet' 5od&us R,U6ASCII %i pentru configurarea re$elelor proprii 5itsu&is i. Module de poziionare 5odule nu!rtoare de !are vitez cu suport pentru conectarea traductoarelor incre!entale rotative %i a !odulelor de pozi$ionare pentru servoac$ionri %i !otoare pas cu pas. Module de intrri/ieiri digitale Pentru o varietate de nivele de se!nal cu co!utatoare cu releu sau co!utatoare tranzistorizate. Module de intrri/ieiri analogice Pentru prelucrare se!nalelor de curent6tensiune %i *nregistrarea te!peraturii cu o op$iune de cone+iune direct pentru ter!orezisten$e Pt"33 %i ter!ocupluri. Capacitate de extindere i putere 7a!ilia 5?LS?C 7F este foarte fle+i&il' per!i$-nd configurarea %i progra!area rapid %i eficient a aplica$iei curente. ?ste alegerea ideal' fie c este nevoie de instalarea unei aplica$ii si!ple de control ce necesit p-n la )8 I6/17F"S4 sau a unui siste! co!ple+ %i e+igent cu p-n la );8 puncte de I6/ 17F)U67F)UC4. Capacitatea CPUBurilor din fa!ilia 7F poate fi e+tins cu casete de !e!orie. Casete cu !e!orie nevolatil cu o capacitate de p-n la 28 G pa%i de progra! sunt disponi&ile pentru stocarea fia&il' pe ter!en lung a proiectelor de PLC. Pe l-ng celelalte avantaEe aceasta per!ite sc i!&area i!ediat a progra!elor' prin si!pla *nlocuire a casetei. Sunt cinci serii *n 7a!ilia 7F' fiecare serie fiind destinat pentru un profil diferit de aplica$ie. Graficul scoate *n eviden$ capacit$ile fiecrui tip de PLC 7F. 7acilit$i oferite de auto!atele progra!a&ile co!pacte 5?LS?C din fa!ilia 7F

M!"S!C #$ S) #$ %) #$*%) #$+,) #$+,C

Aceast ga! de auto!ate progra!a&ile ofer ur!toarele facilit$i. 7le+i&ilitate sporit gra$ie !odulelor cu func$ii speciale Ceas de ti!p real integrat Set evoluat de instruc$iuni' inclusiv instruc$iuni PI0' PD5' SP0' instruc$iuni trigono!etrice' log' e+p' procesare %iruri de caractere %i &locuri de date' instruc$iuni pentru controlul convertizoarelor de frecven$ prin re$ea' etc. Intrri de nu!rare rapid %i ie%iri *n frecven$ p-n la "33 G>z direct pe unitatea de &azM suport pentru aplica$ii de control a ( sau ) a+e direct pe unitatea de &az Ga! e+tins de !odule speciale. !odule analogice' !odule pentru reglare te!peratur' nu!rare rapid' pozi$ionare' co!unica$ie Posi&ilit$i de co!unica$ie cu alte dispozitive pe oricare din interfe$ele standard RS()(' RS8((' RS8;9' US@ Posi&ilit$i de integrare *n re$ele desc ise ca ?t ernet' PR/7I@US60P' CCBLinG' 0evice=et' CA=open sau ASBI Utilizare la nivel glo&al 1?C' UL6cUL4' confor!itate cu toate standardele interna$ionale relevante' agre!entri pentru !ediu !arin
Serie Ali!entare =r. total intrri 6 ie%iri ,ip ie%iri disponi&ile Ciclu instruc$iune logic 7F"S "33B(83 Vca' (8Vcc !a+. )8 releu' tranzistor 3'99 Js 7F"= "33B(83 Vca' "(B(8Vcc !a+. ")( releu' tranzistor 3'99 Js 7F(= "33B(83 Vca' (8Vcc !a+. (92 releu' tranzistor 3'3; Js 7F)U "33B(83 Vca' (8Vcc !a+. );8 releu' tranzistor 3'399 Js 7F)UC (8Vcc !a+. );8 tranzistor 3'399 Js

1 0

5e!orie progra! 0i!ensiuni 1L+I+A4 !!

( G pa%i 23B"33 + <3 + 8<B:9

; G pa%i <3B":9 + <3 + :9

; G pa%i 1RA5 intern4 ")3B)93 + <3 + ;:

28 G pa%i 1RA5 intern4 ")3B)93 + <3 + ;2

28 G pa%i 1RA5 intern4 )8B;9'8 + <3 + :8

Componente necesare pentru un sistem P"C #$ Un siste! PLC 7F de &az se poate co!pune dintrBo unitate de &az autono!' a crui func$ionalitate %i ga! de I6/ poate fi !rit prin adugarea de !odule de e+tensie de I6/ %i !odule de func$ii speciale. Sec$iunea ur!toare ofer o prezentare general a op$iunilor disponi&ile. Uniti de baz #ntreaga ga! de PLCBuri 7F poate fi ali!entat *n c.a. sau c.c. cu diverse co!&ina$ii de intrri %i ie%iri. PLCBurile pot fi progra!ate cu softCareBul de progra!are u%or de utilizat GF sau GF I?C 0eveloper' per!i$-nd transferul progra!elor *ntre diverse PLCBuri 7F. ,oate unit$ile de &az ale PLCBurilor dispun de un ceas de ti!p real integrat. Unit$ile de &az sunt disponi&ile cu diverse configura$ii de I6/ *ntre "3 %i "(; puncte de intrare6ie%ire dar pot fi e+tinse p-n la );8 puncte de intrare6ie%ire *n func$ie de ga!a 7F selectat. Plci de extensie Plcile de e+tensie se pot instala direct *n unitatea de &az %i de aceea nu necesit un spa$iu supli!entar de instalare. Pentru un !ic nu!r de I6/ 1( N 84 poate fi instalat o plac de e+tensie direct *n controlerul 7F"S sau 7F"= 1pe partea st-ng4. Plcile de interfa$ pot de ase!enea oferi PLCBurilor 7F interfe$e RS()( sau RS8;9 supli!entare. Pentru conectarea !odulelor de func$ii speciale 1de e+. un !odul ?t ernet4 tre&uie instalat un adaptor de co!unica$ii. Module de extensie de I/O La PLCBurile 7F"=' 7F(=' 7F)U %i 7F)UC pot fi adugate !odulele de e+tensie de I6/ cu ali!entare %i fr ali!entare. Pentru !odulele de e+tensie ali!entate de la unitatea de &az' tre&uie calculat consu!ul de putere' deoarece !agistrala de 9 V c.c. poate suporta nu!ai un nu!r li!itat de I6/ de e+tindere. Module de funcii speciale Pentru PLCBurile 7F"=' 7F(=' 7F)U %i 7F)UC sunt disponi&ile o varietate de !odule de func$ii speciale. Acestea acoper func$ionalitatea de re$ea' controlul analogic' ie%irile *n tren de i!pulsuri %i intrrile de te!peratur. Dispoziti ele periferice 1 1

7iecare PLC7F dispune de op$iuni pentru casete de !e!orie' unit$i de progra!are porta&ile precu! %i pentru cone+iune la interfe$e >5I %i G/,

Seria #$ % Controlerul 7F"= co!&in &eneficiile unui controler co!pact la un pre$ redus cu capacit$ile fle+i&ile ale unui siste! de control !odular. Poate fi e+tins p-n la "(; de intrri %i ie%iri %i suport o ga! larg de !odule cu func$ii speciale. Controlerul 7F"= include de ase!enea un controler de pozi$ionare foarte perfor!ant. Capacit$ile de co!unica$ie %i de transfer de date ale controlerului 7F"= fac din acesta solu$ia ideal pentru aplica$ii *n care sunt esen$iale di!ensiunea ardCareBului' caracteristicile de co!unica$ie' func$iile speciale %i viteza de procesare. 1 2

Caracteristici ale seriei !"#$% "8 p-n la "(; de intrri %i ie%iri Vitez de procesare crescut 13'99Os per instruc$iune logic4 Capacitate !are de stocare a progra!elor 1;333 de pa%i4 %i acoperire !are a dispozitivelor Controler de pozi$ionare integrat Ga! co!plet de acoperire a func$iilor speciale %i a !odulelor de e+tensie pentru necesit$i individuale Controler PI0 integrat Suport pentru conectarea la re$ele desc ise Ceas *n ti!p real integrat Progra!are intuitiv cu pac etul de progra!are softCare &azat pe siste!ul de operare 5S DindoCs sau cu unitatea de progra!are !o&il Procesare de se!nale analogice cu adaptoare de e+tensie op$ionale

1 3