Sunteți pe pagina 1din 1

Vl.

Intocmirea schemei electrice monofilare detaliate cu


indicarea tipului de aparataj in schema.
Pentru centrala electrica de termoficare se va adopta schema
electrica pentru
care au rezultat cele mai mici cheltuieli totale
actualizate.
Se vor nota toate tipurile de aparate ce intra in componenta
acestei scheme.
ffi*o-,,o,u
, I ,
I
I
.:
:r
[-4!ft''.u-uw
I . 9
- t snnl okv
-i
i-
l2soA
--.r_-
+r
|
|
lro-Ap
12630
S
"'*"
-
.,o
*u
{sn"row
Y
r2s0A
I
LI
TIUS:NL
1,6MVA
l ro,,o*u
-f rzsor.pt.lm
QcEsu-lrokv
fl
ro r rorreoo
T
cu3MoP
{-Aststrotv
I
-L sTE ll0kv
{
rzso,r, pr elc
(P cEsu-r rokv
TJ ro l to/l6oo
I
'
l o3MoP
J-
. i - ^STEl l okv
| ?iifrei.-ir"m
t a-
snn lokv
y \r.
t2s0A
;q
I
I
lrGAPrz63o --r-
/T) crRs -
1o kv
.y
f
sTIn tokv
--
'1 -
STIn l0kV/3l5OA
-l ^sThrokv
Y
\r- l2soA
;[
L1_IIGAP
rz680
q[ crns - ro rv
.f
9gi1orv
H
|
|
lrcro/2ioo
S",*"-to*
li- sfir rokvBrsoA
Fig. 8. Schema electrica monofilara detaliata a centralei electrice de termoficare