Sunteți pe pagina 1din 6

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE

DRIIE

PROGRAM 201 ! 201"


Titulatura cursului: Teoria relaiilor internaionale

Titular: Prof. dr. Vasile Secre

Condiii obligatorii de participare


Credite obinute la cursurile-laboratoarele: NU Frecvena: cel puin 50% prezen la cursuri i seminarii Alte condiii: lucrare de semestru (seminar) eseu final

Obiectivul general al cursului Cursul urmrete s ajute studenii s dobndeasc (i s poat utiliza efectiv cunotinele! instrumentele teoretice i conceptele fundamentale necesare pentru "nele#erea vieii internaionale! a comportamentului statului "n e$terior i a procesului de formare a politicii e$terne "n condiiile unei lumi "n sc%imbare! precum i a caracteristicilor structurale i funcionale ale sistemului internaional& a sc%imbrilor care au loc "n privina participanilor la viaa internaional i a trsturilor acestora (noi actori'! alterarea coordonatelor (estp%aliene ale statului etc) ! a distribuiei puterii i a %rii #eopolitice a lumii! a a#endei de securitate)

Obiective Cursul prezint principalele perspective teoretice asupra naturii i funcionrii relaiilor internaionale! precum i conceptele fundamentale utilizate "n analiza spaiului internaional) *n accent deosebit va fi pus pe "nele#erea sc%imbrilor care au loc "n viaa internaional! reclamnd reconsiderarea multora dintre e$plicaiile anterioare cu privire la relaia intern-e$tern i asezarea relaiilor dintre state) +or fi abordate structura i actorii vieii internaionale! mediul internaional! formarea comportamentului e$tern al statului "n le#tur cu interesele naionale i preocuprile de securitate naional! rolul puterii "n acest cadru! politica e$tern i decizia de politic e$tern! relaia "ntre etica i raiunea de stat)

Cursul urmrete de asemenea s asi#ure cunoaterea i "nele#erea: conceptelor referitoare la or#anizarea i funcionarea sistemului internaional! a structurii de putere i ordinii internaionale! ori#inea sistemului internaional modern! a ciclurilor politice! economice i militare "n evoluia acestuia! a determinrilor politicii mondiale i a perspectivei #eopolitice asupra evoluiilor mondiale! a funcionrii ordinii postbelice i a politicii sferelor de influen! a problematicii utilizrii forei armate "n sistem (securitatea internaionala i cuplul rzboi , pace ! precum i a tranziiei actuale ctre un nou sistem internaional! o nou structur #lobal de putere i o nou ordine mondial) Modalitatea de des%$&urare a activit$ilor de curs &i de se#inar Cursurile constau "n prele#eri potrivit tematicii detaliate mai jos (cu accent pe imprimarea unui caracter interactiv i formularea de probleme pentru studeni & seminariile implic dezbateri asupra unei problematici derivate i a biblio#rafiei)

'valuarea studenilor - =valuarea continu (intervenii la curs i seminar i elaborarea unui referat la seminar , ponderea 2<> i prezena .<> - -usinerea de ctre studeni a unui eseu din tematica disciplinei (4<>

Te#atic$
-tructura cursului: .) Actorii i structura relaiilor internaionale) /) 0ediul internaional: factori i condiii) 1) -tatul "n relaiile internaionale: interes naional i putere) 2) 3olitica e$tern) 4) -istemul internaional: #eopolitica raporturilor de fore) 5) Cicluri politice! economice i militare "n evoluia sistemului internaional) 6) -istemul internaional contemporan: ordinea internaionala postbelic) 7) 8lobalizarea relaiilor internaionale la sfritul secolului 99: sc%imbri "n competitivitatea naiunilor) :) -istemul internaional la "nceputul secolului 99;: reaezarea structurilor de putere) .<) -ecuritatea internaionala la "nceputul secolului 99;: ameninri i rspunsuri)

(ibliogra%ie
Nr. crt. .) Lucrarea +asile -ecre! !eoria relaiilor internaionale " Politica mondial (#)$ -uport de curs "n format electronic T%eor? of ;nternational Aorld 3olitics (; /) ;mmanuel Aallerstein! mondial modern$ vol) 1 @elations) Sistemul Editura Anul apari iei /<.. -B-3A! Cucureti /<.1 0eridiane! Cucureti A) Freeman D Co)! Be( ForG .:7: p) /.-/4! 2:-61! 6266! ./4./:! .74/</! /<7/.4! //.//4! /2</21! /42/47! /5:/76! /:11.7! 4.541< p) 2/-4<! 42-57 p) .51.:4! /<//1. .::1 ..-.2 Pa!ina ia

1)

Cruce @ussett D Earve? -tarr! %orld Politics. !&e 'enu for (&oice$ ) rd edition

2)

H) I) Eolsti! #nternational Politics. * +rame,or- for *nal.sis$ /t& edition Ios%ua 8oldstein! 0elations$ 1t& edition #nternational

3rentice Eall ;nternational ;nc)! =n#le(ood Cliffs! B)I) Jon#man! Be( ForG Jitec! 3aris Earper Collins 3ubl) Be( ForG

.::4

4)

/<<. /<</

5)

Iean , Francois 8uil%audis! 0elations #nternationales (ontemporaines Iames =) Kou#%ert?D@obert J) 3faltz#raff Ir)! (ontendin2 !&eories of #nternational0elations. * (ompre&ensi3e Sur3e.$ 1rd edition Eans I) 0or#ent%au! Politics amon2 nations4 t&e stru22le for po,er and peace$ 1rd edition Hennet% Aaltz! 'an$ State and %ar

6)

.::<

7)

Alfred A) Hnopf Be( ForG Columbia *niversit? 3ress! Be( ForG ;nstitutul =uropean! ;ai Cedfors -t 0artins Coston Be( ForG

.:52

:)

.:4:

.<)

-tefano 8uzzini! 0ealism i relaii internaionale C%arles A) He#le? D =u#en @) AittGopf! %orld Politics. !rends and !ransformation

/<<<

..)

/<<.

./)

Carr? Cuzan! Popoarele$ statele i teama -usan -tran#e! State i piee$

Cartier! Cucureti ;nstitutul =uropean! ;ai

.::.

.1)

.::6

p) 4:-.64

.2)

0artin 8riffit%s! @elaii internaionale) Lcoli! curente! #nditori) Miua! Cucureti

/<<1

p) /4-25! 61-:4! :6 si urm)! /<.-///! /2<-/24! /65-/7.! /74 -! 111-! 12:-! 16.-! 2<:5.!6.-66! :4-.<4! ..4-./6! .1:! .44.54

.4)

Andrei 0iroiu i @adu--ebastian *n#ureanu (coord) ! 0anual de relaii internaionale

3olirom! ;ai

/<<5

.5)

Ale$ander Aendt! Social !&eor. of #nternational Politics$ @obert 8ilpin! !&e Political 5conom. of #nternational 0elations @obert N) Heo%ane and I)-) B?e! Po,er and #nterdependence$ 6nd edition

C)*)3) Cambrid#e 3)*)3) 3rinceton Earper Collins 3ublications! Be( ForG

.:::

.6)

.:76

.7)

.:7:

.:)

+asile -ecre! * 7lo8al Perspecti3e on t&e *rms 0ace4 !&e %orld 'ilitar. 9rder 3aul Henned?! !&e 0ise and +all of t&e 7reat Po,ers Iames @osenau! !ur8ulena :n politica mondial Torbjorn J) Hnutsen! !&e 0ise and +all of %orld 9rders Eedle? Cull! Societatea anar&ic4 un studiu asupra ordinii :n politica mondial -amuel 3) ci3ilizaiilor mondiale Euntin#ton! (iocnirea i refacerea ordinii

OCulletin of 3eace 3roposalsP! Nslo! no) 2 Fontana 3ress =d) Academiei! Cucuresti 0anc%ester *niversit? 3ress! 0anc%ester Ltiina! C%iinu Antet! Cucureti F)*)3 Be( Eaven D Jondon

.:7.

/<) /.)

.:7: .::2

//) /1)

.::: .::7

/2)

/<<<

/4)

Ios%ua -) 8oldstein! ;on2 (.cles4 Properit. and %ar in t&e 'odern *2e

.:77

/5)

Carr? Cuzan si altii! Securit.4 * Ne, +rame,or- for *nal.sis Alvin Tofler! Po,er S&ift 0ic%ael 3orter! !&e *d3anta2e of Nations (ompetiti3e

J?nne @ienner! Coulder! Co) Antet T%e Free 3ress! Be( ForG Atlantic 0ont%l? 3ress! Be( ForG

.::7

/6) /7)

.::4 .::<

/:)

@obert Cooper! !&e <rea-in2 of Nations4 9rder and (&aos in t&e !,ent.=first (entur. 8eor#e Friedman! !&e 0usso=7eor2ian %ar and t&e <alance of Po,er Iosep% -) B?e! >escifrarea conflictelor internaionale Lerban Filip Cioculescu! 0om?nia postcomunist :n ecuaia strate2ic a 3ecintilor4 <alcanii$ 'area Nea2r i 9rientul 'i@lociu 5Atins 0i%ai =) ;onescu (coord) ! 0e2iunea 5Atins a 'rii Ne2re4 (oncept$ 53oluie$ Perspecti3e (#) Bilfer Haracasulu! =lif *z#ren! 5Aplainin2 Social (onstructi3ist (ontri8utions to Securit. Studies Hennet% Aaltz! internaionale !eoria politicii

/<<1

.5 - 2/

1<)

-tratfor

Au# ./! /<<7

1.)

Antet! Cucureti =ditura *niversitii din Cucureti

/<<4

1/)

/<<:

5: , /5<

11)

Nccasional 3apers Bo) .< ;-3A;0

/<<6

12)

Q3erceptionsP

-ummer , Autumn /<<6

/6 - 27

14)

3olirom! ;ai N$ford *niversit? 3ress! N$ford

/<<5

15)

Io%n Ca?lis! -teven -mit% (eds) ! !&e 7lo8alization of %orld Politics4 *n #ntroduction to #nternational 0elations$ )rd ed. 3aul @) +iotti! 0arG +) Hauppi! #nternational 0elations and %orld Politics4 Securit.$ 5conomics$ #dentit.$ 1t& ed. -erban Filip Cioculescu! Viitorul nu ia prizonieri$ Polirom 60B)

/<<4

16)

3earson 3rentice Eall! Be( Ierse?

/<<:

17

S-ar putea să vă placă și