Sunteți pe pagina 1din 42

SUPORT

CURS

coala Postliceal Sanitar

Modulul 44 CERCETARE N NURSING


Suport curs realizat dup curriculum apro at pri! OMEdCT !r" #$%&'#("%%"#))$ *ome!iul+ Sntate i Asisten Pedagogic Ni,elul+ 3 Avansat -aloare Credite+ 1.0 Cali.icare Pro.esio!al+ Asistent Medical Generalist

Pro.esor+

Modulul 44: CE CE!A E "# #$ S%#G


C&MPE!E#'A 1 ( )ESC %E P %#C%PA*E*E )&ME#%% A*E CE CE!+ C$ S 1 Pro,ovarea sntii i -revenirea .,/olnvirilor
#oiuni de /a0 des-re cercetare )e,ersul tiini1ic Conce-tul de sntate )e1iniii ale -ro,ovrii sntii -rin co,unicare !i-uri de co,unicare -entru sntate Prevenirea .,/olnvirilor
%% "# #$ S%#G

Pa/e 0 #

-. 3 -. 3 -. 3 -. 4 -. 2 -. 3 -. 3 -. 5 -. 5 -. 5 -. 6 -. 6 -. 11 -. 11 -. 16 -. 41 -. 44 -. 45

C$ S 4 "nelegerea sau acce-tarea trata,entului -rescris


)e1inirea trata,entului e1u0ul trata,entului Eecul aderenei tera-eutice Me,orarea in1or,aiilor o1erite de ,edic .n -rocesul tera-eutic

C$ S 3 P &CES$* )E "#G %7% E

Procesul de .ngri8ire la -acienii cu anore9ie &/e0itate Alcoolul ( a treia -ro/le, de sntate -u/lic Stresul Consu,ul de droguri

C$ S 4 Gru-ele de -o-ulaie cu risc de .,/olnvire


-. 31 %denti1icarea 1actorulor de risc i a su/stratului cau0al 1actori de risc proprii e2ecuta!tului 1actori de risc proprii sarci!ii de mu!c 1actori de risc proprii mi3loacelor de producie 1actori de risc proprii mediului de mu!c 1actori de risc proprii mediului social de mu!c p" &% p" &# p" && p" &4 p" 4%

C$ S : E9-lic ,etodele; te<nicile de investigare .n nursing


Metode de cercetare+ %" &/servatia clinica+ de.i!itie5 co!ditii etc" #"

E9-eri,entul natural+ de.i!itie5 co!ditii5 rezultate

C$ S 5 E9-lic ,etodele; te<nicile de investigare .n nursing


Metode de cercetare+ &" Anali0a docu,entelor 6a!aliza statistic i a!aliza de co!7i!ut8+

1oaia de o ser,a7ie cli!ic /e!eral

C$ S 6 E9-lic ,etodele; te<nicile de investigare .n nursing

-. 43

Te9!ici i i!strume!te+ %" %nterviul direct:i!direct5 cu i!tre ari i!c9ise'desc9ise5 cli!ic 4. !estul i c<estionarul Pa/e 0 & 3. Si,ulrile sau Studiul de ca0 4. Centrul de evaluare sau Metoda AC ;" Anc<eta demo/ra.ica5 socio:eco!omica5 *ome!iul+ S!tate i asiste!7 peda/o/ic5 so!da3ul de opi!ie5 c9estio!arul cu i!tre ari sta!dardizate"

C$ S 6 Co!ceperea u!ui proiect <! !ursi!/


C&#CEPE EA $#$% P &%EC! "# #$ S%#G
=datorita stilului de ,iata5 co!ditiilor de mediu5 o is!ui!telor .amiliale etc"> C"&" Co!cepe u! proiect de cercetare <! !ursi!/" Etapele cercetarii <! !ursi!/+ %" Pregatirea cercetarii+ ale/erea temei i a o iecti,elor i!,esti/atiei5 sta ilirea ipotezelor de lucru5 ale/erea mi3loacelor de i!,esti/atie 6metodele i te9!icile de cercetare8"

C$ S 4 Conce-erea unui -roiect de cercetare .n nursing Eta-ele cercetarii .n nursing


#" &" 4"

-. 3

%" Pregatirea cercetarii+ ale/erea temei i a o iecti,elor i!,esti/atiei5 sta ilirea ipotezelor de lucru5 ale/erea
mi3loacelor de i!,esti/atie 6metodele i te9!icile de cercetare8" Colectarea datelor? necesare+ acti,itatea de tere!5 e.ortul cercetatorului etc" Anali0a i inter-retarea datelor+ su iecti,e5 o iecti,e5 sem!e cli!ice etc" edactarea unui ra-ort 1inal cu propu!eri i solutii5 care respecta a!o!imatul persoa!elor5 a co!.ide!tialitatii i!.ormatiilor= i!.ormarea .orurilor ierar9ic superioare i!teresate de pro lema cercetata"

C$ S 10 Co!ceperea u!ui proiect <! !ursi!/

Colectarea datelor necesare+ acti,itatea de tere!5 e.ortul cercetatorului etc" Anali0a i inter-retarea datelor+ su iecti,e5 o iecti,e5 sem!e cli!ice etc"

C$ S 11 Co!ceperea u!ui proiect <! !ursi!/

edactarea unui ra-ort 1inal cu propu!eri i solutii5 care respecta a!o!imatul persoa!elor5 a co!.ide!tialitatii i!.ormatiilor= i!.ormarea .orurilor ierar9ic superioare i!teresate de pro lema cercetata"

C$ S 14 Recapitulare i e,aluare

C&MPE!E#A 1 ( )ESC %E P %#C%PA*E*E )&ME#%% A*E CE CE!+ %% "# #$ S%#G

C$ S 1 ( P &M&@A EA S+#+!+%% % P E@E#% EA "MA&*#+@% %*&


#&%$#% )E AAB+ )ESP E CE CE!A E
*up *ic7io!arul E2plicati, al >im ii Rom?!e5 terme!ul cercetare se traduce drept un studiu a,nunit; e1ectuat .n ,od siste,atic; cu sco-ul de a cunoate cevaC investigaie" E2ist i o le/e care se re.er <! mod strict la acti,itatea de cercetare:dez,oltare5 i a!ume >e/ea !r" &#4'#))&5 pri,i!d cercetarea @tii!7i.ic @i dez,oltarea te9!olo/ic5 ce cupri!de cercetarea fundamental5 cercetarea aplicativ5 dezvoltarea tehnologic @i inovarea" *epi!z?!d de pu!ctul de ,edere di! care este pri,it5 cercetarea -oate 1i descris ca+ : o cutare a cu!oa@terii @i <! ale/erea lucrurilor5 : o e2perie!7 i!teresa!t @i5 c?teodat5 util5 : u! proces de cali.icare5 : o carier5 u! stil de ,ia75 : u! proces ese!7ial pe!tru asi/urarea succesului comercial5 : u! mod de <m u!t7ire a calit7ii ,ie7ii5 : u! impuls de satis.acere a e/o:ului5 : 3usti.icarea alocrii de .o!duri pe!tru u! departame!t @i 3usti.icarea .u!c7io!rii sale%" Cercetarea tiini1ic ar putea .i de.i!it ca u! proces de lr/ire a cu!o@ti!7elor realizat pri!tr: o ate!t @i o iecti, o ser,are5 i!,esti/are @i e2perim e!tare5 a,?!d ca 7i!t descoperirea sau i!terpretarea u!or !oi i!.orma7ii" )EME S$* D!%%#'%E%C Co!st di! a!sam lul opera7iilor care permit omului s cu!oasc 6s <!7elea/5 s:@i e2plice8 lumea material @i le/ile ei 6.r a recur/e la tra!sce!de!t8" Acesta este posi il /ra7ie modului de .u!c7io!are al creierului uma! @i or/a!elor de sim7" ! .aza actual de dez,oltare a @tii!7elor e2acte5 cu!oa@terea e2trase!zorial este respi!s5 .ii!d co!siderat !e.u!dame!tat A teoretic @i e2perime!tal" ! co!seci!75 demersul tiinific face apel exclusiv la datele senzoriale" Ca-tarea in1or,aiilor de ctre receptori reprezi!t opera7ia i!i7ial 6senzaia8" Ea este imediat urmat de recunoatere 6percepia5 identificarea8" *ecizia de recu!oa@tere 6sau de !erecu!oa@tere8 se .ace pe aza u!or i!dici 6de recu!oatere8 e2trai di! stocurile de mesa3e pstrate @i clasi.icate <! memoria cere ral" P %#C%P%%*E C$#&AD!E %% D% C$#&D!%#'E*& D!%%#'%E%CE reprezi!t co!siste!7a lo/ic5 o iecti,itatea @i repeta ilitatea" Pri!cipiul cercetrii @tii!7i.ice .u!dame!tale este !oul @i corectul <!tr:u! dome!iu @tii!7i.ic co!stituit istoric @i recu!oscut ca atare de o comu!itate @tii!7i.ic= !oul @i corectul se de.i!esc <! raport cu metodele5 co!ceptele @i !ormele proprii dome!iului" ! a!sam lul cercetrii @tii!7i.ice @i dez,oltrii te9!olo/ice5 cercetarea @tii!7i.ic .u!dame!tal ocup pozi7ia ce!tral" Ea o.er !oi metode @i co!cepte cercetrii aplicate @i dez,oltrii te9!olo/ice @i sta ile@te !oi direc7ii de cercetare" Cercetarea @tii!7i.ic aplicat @i dez,oltarea te9!olo/ic au ca eleme!t !ecesar cercetarea @tii!7i.ic .u!dame!tal"

Pa/e 0 4

To!B Gree!.ield5 Research Methods5 Pu lis9er Codder Ar!old5 #))#"

! disci-linele ,edicale datele o 7i!ute pri! cercetare @tii!7i.ic pot .i utilizate pe!tru+ : a elucida a!umite aspecte di! etiolo/ia u!ei a!umite oli5 : a ide!ti.ica persoa!ele predispuse u!ui a!umit risc de <m ol!,ire5 : a determi!a !e,oile u!ui a!umit /rup popula7io!al5 : a stimula i!teresul pu lic <!tr:o a!umit pro lem de s!tate pu lic5 : a e,alua e.icie!7a u!ui pro/ram de s!tate <! curs de des.@urare5 : a e,alua acurate7ea @tii!7i.ic a u!ui articol sau comu!icri"

Pa/e 0 ;

=alime!taia5 .umatul5 sede!tarismul5 pla!i.icarea e2ami!rilor periodice etc"8

P &M&@A EA S+#+!+%% % P E@E#% EA "MA&*#+@% %*&


C&#CEP!$* )E S+#+!A!E

Aa cum este el de.i!it de ctre Or/a!izaia Mo!dial a S!tii5 se re.era la D o bun stare fizic, psihic i socialE5 lr/i!d ast.el s.era !oiu!ii di! dome!iul iolo/ic <! cel social" S!tatea e2prim capacitatea adaptati, a i!di,idului la mediul !atural i social" Mu!ca5 ca i modalitate speci.ic uma! de adaptare la mediu5 este i cel mai eloc,e!t criteriu de apreciere a strii de s!tate5 co!diio!?!d at?t starea iolo/ic5 c?t i cea de i!te/rare social" E2ista o relatie irecio!ala <!tre starea de s!tate i capacitatea de mu!c5 i!di,idul s!tos preze!t?!d o adaptare la mu!c i o producti,itate optim5 iar pe de alt parte mu!ca reprezi!t sursa u!strii sociale i de aseme!ea i!.lue!eaz starea .izic" Pre,e!irea <m ol!,irilor pro.esio!ale i promo,area s!tii a!/a3atilor reprezi!t scopul pri!cipal al medici!ii mu!cii5 ceea ce <! .i!al se traduce i <! producti,itate i e!e.icii eco!omice" Promo,area s!tii este de.i!it ca .ii!d tii!a i arta de a a3uta oame!ii sa a3u!/ la o stare optim de s!tate pri! creterea co!tie!tizrii5 adoptarea de sc9im ari e!e.ice <! stilul de ,ia i <! mediul de ,ia" $n e9e,-lu si,-lu i elocvent .n ceea ce -rivete /olile -ro1esionale + u!a di! olile le/ate de pro.esie determi!ate de e2pu!erea la z/omotul pro.esio!al peste limitele le/ale admise este 9iperte!siu!ea arteriala= dar aceasta oala poate trece !eo ser,ata <! .azele i!itiale i .ara u! pro/ram de scree!i!/ la /rupele de a!/a3ati e2pusi la z/omot5 9iperte!siu!ea arteriala e,olueaza i poate co!duce la pierderea capacitatii de mu!ca 6i!,aliditate8" Pri!tr:o atitudi!e acti, se pot depista precoce a!umite oli i se pot lua msuri de co!tracarare a e,oluiei i complicaiilor acestora" >e/isla7ia <! ,i/oare pri,i!d pre,e!irea <m ol!,irii @i promo,area s!ta7ii presupu!e cu!oa@terea &rdonanei de $rgen a Guvernului nr. 103F44.10.40035 pe!tru modi.icarea i completarea *egii nr. 342F40045 pri,i!d asi/urarea pe!tru accide!te de mu!c i oli pro.esio!ale 6Publicat n Monitorul Oficial, Partea nr! "#" din $%&'(&$(() 85 dar @i *egea nr. 303F45.02.4004 pri,i!d e2ercitarea pro.esiei de asiste!t medical i a pro.esiei de moa5 precum i or/a!izarea i .u!cio!area Ordi!ului Asiste!ilor Medicali i Moaselor di! Rom?!ia" Este di.icil de.i!irea strii de s!tate5 dar este <!deo @te a/reat c a .i s!tos este mult mai mult dec?t Da nu fi bolnavE" Starea de s!tate i!clude5 de aseme!ea5 @i Fstarea de bineE @i a ilitatea persoa!ei de a:@i ati!/e pote!7ialul" Or/a!iza7ia Mo!dial a S!t7ii de.i!e@te promo,area s!t7ii ca+ procesul care permite unei persoane s i controleze i s i mbunteasc starea de sntate" S!tatea este i!.lue!7at de mai mul7i .actori5 precum stilul de ,ia7 @i comportame!tul 6ce pot .i co!trola7i de ctre i!di,id85 dar i de .actori asupra crora oame!ii au pu7i! co!trol precum ,e!iturile5 co!di7iile de locuit5 re7elele de tra!sport sau calitatea aerului" Promo,area s!t7ii ia <! co!siderare @i !e,oia de a crea mediul .a,ora il u!or ale/eri e!e.ice pe!tru s!tate" *e aseme!ea5 recu!oa@te @i !e,oia de a .ur!iza i!.orma7ii potri,ite @i la timp pe!tru a a3uta oame!ii s .ac Dalegeri sntoaseE"
S!tatea !u este o stare pe care o ai <! <!tre/ime sau o pierzi <! <!tre/ime" Starea de s!tate complet este aproape la .el de iluzorie ca @i cea a .ericirii"

Comple2itatea strii de s!tate este dat de dime!siu!ile5 compo!e!tele @i /radele di.erite pe care le presupu!e+

I. Dimensiunile sntii:
iolo/ic 6a!atomic5 .iziolo/ic @i ioc9imic8= psi9olo/ic 6co/!iti,5 emo7io!al5 comportame!tal8= socio:pro.esio!al 6roluri5 rela7ii5 aspira7ii8= spiritual 6,alori5 reli/ie5 e2perie!7e !o!:cotidie!e8

Pa/e 0 G

II. Componentele sntii:


a se!7a olii5 dis.u!c7iei @i diza ilit7ii reziste!7 .izic @i .iziolo/ic atitudi!ea poziti, .a7 de ,ia7 6a percepe scopul @i sem!i.ica7ia ,ie7ii8 asumarea co!trolului propriei ,ie7ii acceptarea de si!e rela7io!are social poziti, stare su iecti, de i!e

III. Grade ale sntii:


s!tate optim s!tate s!tate apare!t s!tate precar s!tate .oarte precar

Promo,area s!t7ii este di.erit de promo,area u!or produse sau ser,icii comerciale" DS!tateaE !u este palpa il la .el cum este u! produs comercial @i e!e.iciile <! a urma <!dem!ul u!ui mesa3 de s!tate !u su!t5 <! multe cazuri5 o 7i!ute imediat" ! cazul produselor @i ser,iciilor comerciale e!e.iciile ,i! imediat dup ce pu licului co!sumator i se cere s ac7io!eze <!tr:u! a!umit .el" O campa!ie implic .ur!izarea coordo!at de i!.orma7ii sau o serie de e,e!ime!te @i acti,it7i" Scopul u!ei campa!ii de i!.ormare pu lic poate .i oricare di!tre urmtoarele5 sau o com i!a7ie a lor+ o s sc9im e credi!7e @i atitudi!i= o s .ur!izeze !oi i!.orma7ii= o s <!cura3eze adoptarea u!or practici !oi sau o sc9im are a stilului de ,ia7" Ideal este s comu!ici u! mesa3 simplu" Este di.icil s sc9im i atitudi!i sau s <!cura3ezi oame!ii s adopte comportame!te !oi mai ales dac asta implic u! e.ort de re!u!7are la comportame!te cure!te care produc satis.ac7ii @i ucurie" Este importa!t5 de aseme!ea de 7i!ut mi!te c u! mesa3 !u poate .i tra!smis ctre popula7ia /e!eral" Asta pe!tru c !ici mcar u! mesa3 simplu !u poate .i tra!smis e.icie!t @i <!7eles de ctre u! pu lic at?t de di,ers ca ,?rste5 !e,oi @i i!terese ca popula7ia /e!eral" U! eleme!t c9eie al succesului u!ei campa!ii de i!.ormare pu lic este de.i!irea5 c?t se poate de restr?!s5 a celor care se dore@te s rspu!d la respecti,a campa!ie"

)EE%#%'%% A*E P &M&@+ %% S+#+!+'%% P %# C&M$#%CA E


)e1iniia 1. Procesul de promo,are a s!t7ii pri! disemi!area de mesa3e pri! i!termediul mass media5 ca!alelor i!terperso!ale sau a e,e!ime!telor" Poate i!clude acti,it7i di,erse precum i!terac7iu!ea cli!icia!:pacie!t5 cursuri5 /rupuri de suport5 tra!smiterea de materiale pri! po@t5 li!ii tele.o!ice tip 9otli!e5 campa!ii mass media sau e,e!ime!te" E.orturile pot .i direc7io!ate ctre i!di,izi5 re7ele5 /rupuri5 or/a!iz7atii5 comu!it7i sau c9iar catre !a7iu!i" =*ealth +ommunication ,nit, +entre for *ealth Promotion, ,niversit- of .oronto/"

)e1iniia 4. D>ocul u!de practicile u!e de promo,area a s!t7ii se <!t?l!esc cu practicile u!e de comu!icareE 6 rv Rootman and 0arr- *ershfield, 1*ealth +ommunication Research2 3roadening the 4cope,5 n *ealth +ommunication, %6'/, %78"$8 )e1iniia 3. Campa!iile cupri!ztoare de promo,are a s!t7ii su!t+ o <!cercri cu scop clar de a i!.orma5 persuada sau moti,a o sc9im are de comportame!t= o <! mod ideal orie!tate ctre i!di,id5 re7ele5 or/a!iza7ii sau societate= Pa/e 0 $ o 7i!ti!d o audie!7 lar/ @i i!e de.i!it 6deci !u reprezi!t doar persuasiu!e de la om la om8= o duc la e!e.icii !ecomerciale pe!tru i!di,id @i'sau societate= o se des.@oar pe o perioad dat de timp de la c?te,a sptm?!i la mai mul7i a!i= o su!t cele mai e.icie!te atu!ci c?!d i!clud o com i!a7ie de acti,it7i media5 i!terperso!ale @i e,e!ime!te= o implic dez,oltarea u!ui set structurat de acti,it7i de comu!icare care s i!clud mi!imum producerea @i distri uirea de mesa3e" 6E,erett M" Ro/ers5 a!d H" *ou/las StoreB5 FCommu!icatio! Campai/!s5E <! C9arles R" Ier/er a!d Ste,e! C" C9a..ee 6eds"8 *andboo9 of +ommunication 4cience5 Sa/e+ NeJ urB ParK5 CA5 %(448

!%P$ % )E C&M$#%CA E PE#! $ S+#+!A!E


%" Co,unicare -ersuasiv sau co,-orta,ental. Aceasta i!clude e.orturile de a persuada o audie!7 s adopte o idee sau o practic" I!clude te9!icile de marKeti!/ social" #" Co,unicare a riscului. Se re.er la a3utarea i!di,izilor s <!7elea/ !atura @i seriozitatea u!or riscuri5 ast.el <!c?t s ia decizii i!.ormate despre cum s trateze acele riscuri" Ideal5 comu!icarea riscului este Dun proces interactiv de schimb de informaii ntre indivizi, grupuri i instituiiE 6Ca!ada Natio!al Researc9 Cou!cil5 %(4(8" &" AdvocacG -rin ,edia. Este .olosirea strate/ic a media pe!tru a promo,a o i!i7iati, de politic pu lic 6US *epartme!t o. Cealt9 a!d Cuma! Ser,ices5 %(4(8" 4" Educaia -rin divertis,ent ( edutain,ent. Implic .olosirea produc7iilor de di,ertisme!t precum s9oJ : urile T-5 radio5 e!zile dese!ate5 teatrul etc pe!tru a tra!smite mesa3e persuasi,e @i lec7ii despre pro leme de s!tate" ;" Co,unicarea interactiv -entru sntate. Este de.i!it ca @i i!terac7iu!ea u!ui i!di,id A co!sumator5 pacie!t5 cadru medical A pri! i!termediul u!ei te9!olo/ii sau a u!ui mi3loc electro!ic pe!tru a accesa sau tra!smite i!.orma7ie de s!tate sau pe!tru a primi s.aturi @i spri3i! <!tr:o pro lem de s!tate" G" Co,unicarea -artici-atorie. Aceasta presupu!e implicarea popula7iei 7i!t <! pla!i.icarea @i impleme!tarea u!ei campa!ii de comu!icare

P E@E#% E "MA&*#+@% %*&


Promo,area sa!atatii i pre,e!irea olilor !ecesita i!,estire de timp5 e!er/iesi resurse5 <! spera!ta determi!arii u!ei im u!atatiri a sa!atatii5 care sa merite aceasta i!,estitie" *i! pacate5 e2ista o i!.ormare limitata asupra e.icacitatii promo,arii sa!atatii i e.orturilor pe!tru pre,e!irea olilor" I!ter,e!tiile care determi!a o reducere relati,a speci.ica a co!seci!telor !e/ati,e are u! e.ect a solut mai mare la populatiile cu risc crescut" *e e2emplu5 aceeasi reducere relati,a a ,alorii colesterolului seric are u! e..ect e!e.ic a solut mai mare la persoa!ele cu u! !i,el seric mai mare al colesterolului sau la cei cu alti .actori de risc asociati" ! /e!eral5 i!ter,e!tiile pe!tru modi.icarea .actorilor de risc au u! e.ect mai mic odata cu scaderea actiu!ii acestora" Atat pacie!tii5 cat i societatea asteapta ca medicul sa ai a u! rol de co!ducere <! promo,area sa!atatii i pre,e!irea olilor" Pacie!tii asteapta i doresc ca medicii lor sa le .aca recoma!dari pri!d actitatea .izica5dieta i asupra altor pro leme ale stilului de ata5 iar medicii uita de multe ori aceste pro leme" *aca medicii !u se implica5 pacie!tii cauta s.atul <! alta parte5 e2ista!d riscul sa ii i!.lue!teze surse ero!ate" Ca!d medicii se implica acti, <! promo,area sa!atatii5 pacie!tii raspu!d .rec,e!t i <i modi.ica adec,at comportame!tul" *e e2emplu5 i!cura3area de catre medic de a i!te!si.ica actitatea .izica5 <! special daca se asociaza cu su/estii clare5 ,a determi!a pro a il modi.icari ale comportame!tului5 de aceea timpul

co!sumat de catre medic pare a .i e.icie!t" S.atuirea de catre medic a u!ui pacie!t de a scadea <! /reutate sau de a i!trerupe.umatul este i!cu!u!ata cu succes la o mica parte di! cazuri5 i!sa este u! prim pas e2cele!t pri!d promo,area sa!atatii i pre,e!irea olilor" I!ter,e!tiile directe ale medicului asupra dietei reduc de o icei !i,elul colesterolului seric cu apro2imati, 4L" Tratame!tul medicame!tos poate .i mai e.icie!t5 i!sa este mai scump" *e e2emplu5 tratame!tul cu lo,astati! la ar ati5 pe!tru pre,e!irea primara a olilor coro!arie!e5 costa peste Pa/e 0 4 ;)"))) dolari pe a! de ata sal,ata5 e2cepta!d persoa!ele cu risc .oarte mare" Strate/iile de tratame!t pe!tru9iperte!siu!ea arteriala su!t mai e.icie!te= costul apro2imati, al scree!i!:/ului i tratame!tului 9iperte!siu!ii arteriale5 lua!d <! calcul ratele medii de complia!ta de medicatie i tratarea cu u! a!ta/o!ist eta:adre!er/ic ,ariaza de la apro2imati, %;"))) dolari pe a! de ,iata sal,ata la u! pacie!t cute!siu!e arteriala diastolica de %); mmC/ sau mai mare pa!a la apro2imati, #;"))):&)"))) de dolari pe!tru o persoa!a cu te!siu!e arteriala diastolica cupri!sa i!tre (; i %)4 mmC/" Costurile ,or .i mai mari pri! utilizarea u!or medicame!te mai scumpe5 desi costul este 3usti.icat daca o reducere a e.ectelor ad,erse detemi!a o im u!atatire a calitatii eticii" Imu!izarea5 i!clusi, ,acci!area a!tip!eumococica i a!ti:/ripala la ,arst!ici i la pacie!tii cu risc crescut5 este o metoda e.icie!ta de a reduce !umarul de im ol!ari i c9eltuielile pe!tru ele" -acci!arile asi/ura protectia adultilor i copiilor .ata de di.erite oli" <! plus5 reduc i tra!smiterea olii la alte persoa!e" Imu!izarile au determi!at o scadere importa!ta a .rec,e!tei epidemiilor" Imu!izarea costa mai puti! decat tratame!tul olii .ata de care se realizeaza protectia5 are .oarte puti!e e.ecte ad,erse /ra,e i adesea este !ecesara la i!trarea <! scoala sau /radi!ita" Pro/ramul sta!dard de imu!izare al copilului i!clude ,acci!uri pe!tru+ di.terie5 teta!us @i pertusis 6*TP8 poliomielita 6,acci! polio i!acti,at sau -PI8 ru3eola5 oreio! 6,acci! urlia!85 ru eola 6 ROR'RUR8 ,aricela 9epatita I 6Cep I8 9epatita A 6Cep A8 Caemop9ilus i!.lue!zae tip 6Ci 8 ,acci!ul a!tip!eumococic 6PC-8 pe!tru copiii mai mici de ; a!i /ripa" -acci!ul a!ti/ripal !u este i!dicat copiilor mai mici de G lu!i" Acesta este recoma!dat pe!tru+ : toti copiii cu ,arsta cupri!sa i!tre G :#& lu!i : copiii <! ,arsta de #4 lu!i sau mai mari cu di.erite a.ectiu!i 6ca siastmul5 oala cardiaca sau cro!ic sau cu sistem imu! de.icitar8 : co!tactii apropiati5 i!cluza!d co!tactii de la domiciliu i <! a.ara casei5 supra,e/9etorii copiilor mai mici de #& lu!i i a copiilor mai mari de #4 lu!i care prezi!ta u! risc crescut pe!tru complicatii post/ripale" -acci!arile i!cep de la !astere i au u! orar sta ilit pa!a ce copilul impli!este %4 lu!i5 rapelurile 6!oile doze8 ,acci!ale su!t admi!istrate i!tre 4 i G a!i" Cate,a ,acci!ari su!t !ecesare dupa ,arsta de G a!i A mai ales cele care s:au admi!istrat a!ual 6,acci!ul a!ti/ripal8 sau <! mod re/ulat pa!a la maturitate 6,acci!ul a!titeta!ic8" Toate ,acci!arile tre uie sa .ie admi!istrate la timp co!.orm pro/ramului sta!dard de ,acci!ari" -acci!arile suplime!tare pot .i !ecesare <! cazul calatoriilor <! di.erite parti ale lumii"

C&MPE!E#A 1 ( )ESC %E P %#C%PA*E*E )&ME#%% A*E CE CE!+ %% "# #$ S%#G

C$ S 4 ( "#E*EGE EA SA$ ACCEP!A EA ! A!AME#!$*$% P ESC %S


="# E$#C%E )E &A%CE%$ %; M&!%@A%A PAC%E#!$*$%; @H
S!A; SEI; #%@E* E)$CA%&#A* E!C.>

Pa/e 0 (

)EE%#% EA ! A!AME#!$*$%
! timp ce stii!ta o.era remedii !oi iar medicii .ac e.orturi de a trata tot mai ra.i!at di.erite tul urari5 prea multi pacie!ti pe!tru care su!t preco!izate aceste i!ter,e!tii se pare ca !u reusesc sa e!e.icieze de aceste e.orturi5 i !u di! cauza lipsei de e.icacitate a tratame!tului" Este u! parado2 apare!t : desi a,em tratame!te e.icace5 raspu!sul terapeutic <! tul urarile psi9iatrice !u se ridica i!totdeau!a la !i,elul acestei e.icacitati" <! Grecia a!tica5 Cipocrate a o ser,at ca pacie!tii <i pot impiedica propria ,i!decare pri! sustra/erea de la tratame!tele prescrise si5 pro a il pe!tru prima oara <! istoria medici!ei5 atra/ea ate!tia asupra !o!complia!tei" *upa #4 de secole5 pro lema persista" Noua di! zece pacie!ti !u iau corect medicame!tele prescrise sau !u le iau deloc" Pe!tru ca remisiu!ea i recuperarea sa de,i!a o realitate tre uie e,itate recaderile ori cro!icizarile5 iar u!ul di!tre .actorii importa!ti <! procesul terapeutic este repreze!tat de complia!ta" O de.i!itie .ormala a complia!tei la tratame!t este : /radul <! care utilizarea de catre o persoa!a a medicame!telor coi!cide cu i!dicatia medicului 6mai /e!eral : masura <! care comportame!tul u!ei persoa!e corespu!de cu s.atul medical8"

EE$B$* ! A!AME#!$*$%
Nu e2ista i!ca o de.i!itie /e!eral acceptata <! ceea ce pri,este capacitatea pacie!tului de a urma u! tratame!t i!dicat" Metodele de mo!itorizare electro!ica au aratat ca peste &)L di!tre pacie!ti omit multe di!tre dozele prescrise5 i!di.ere!t de oala5 pro/!ostic sau simptome" O serie de studii arata ca peste $)L di! toate medicame!tele prescrise !u su!t de .apt co!sumate5 ca 4):;)L di!tre tratame!te !u reusesc sa produca rezultatul dorit sau determi!a complicatii di! cauza utilizarii i!adec,ate i ca e2ista o complia!ta mai sla a la a!tidepresi,e .ata de tratame!tele somatice" E2perie!ta cu pacie!ti su.eri!d de *M 6dia et za9arat85 i!su.icie!ta re!ala5 TIC i CTA arata ca adere!ta la tratame!t e <! 3urul a 4):G)L iar !i,elul complia!tei A complia!ta i!seam!a : adeziu!e a ol!a,ului la mi3loacele terapeutice !ecesare ameliorrii strii sale de s!tate85 !u este le/at direct de se,eritatea a.ectiu!ii" Cel puti! ;)L di!tre pacie!ti pleaca di! ca i!etul medical i !u <i ami!tesc ce li s:a spus i ce tre uie sa .aca" I!tre pacie!tii cu oli cro!ice5 4)L aplica i!corect cel puti! u! aspect al pro/ramului de autoi!/ri3ire recoma!dat" Complia!ta este u! comportame!t al pacie!tului care 3oaca u! rol .u!dame!tal <! succesul sau esecul .i!al al oricarui tratame!t deoarece este o co!ditie !ecesara 6desi/ur !u i su.icie!ta8 pe!tru succesul terapeutic" Re.uzul total de a lua medicame!tul5 su dozarea su sta!tiala a u!ui medicame!t e.icace5 dozarea i!termite!ta 6erori ale i!ter,alelor di!tre doze8 sau i!treruperea prematura i !u <! ultimul ra!d supradozarea : duc la e.icie!ta cli!ica redusa 6sau c9iar a se!ta8 i riscuri su sta!tiale ale tratame!tului" Complia!ta e le/ata mai ales de perceptia de catre pacie!t a starii lui de oala5 de atitudi!ea pacie!tului .ata de tratame!t i de co!stii!ta olii5 de costurile medicame!telor5 e.ectele

secu!dare ale tratame!tului i tratame!tul i!adec,at a simptomelor de oala" Complia!ta cu tratame!tul de lu!/a durata este mai /reu de o ti!ut decat pe!tru cel de scurta durata"

EDEC$* A)E E#'E% !E APE$!%CE


Poate .i determi!at de doua mari cate/orii de .actori : !ei!te!tio!ali 6uitarea5 !ei!tele/erea re/imului5 ariere de lim a35 deme!ta5 alte oli cu a.ectare co/!iti,a5 sc9im ari de pro/ram5 Pa/e 0 %) imposi ilitatea o ti!erii practice a medicame!telor8 i i!te!tio!ali 6se simte mai i!e i crede ca !u mai are !e,oie de medicame!te5 .rica de e.ecte secu!dare5 perceperea medicame!telor ca lipsite de e.icacitate5 re/im co!siderat prea complicat5 .rica de depe!de!ta8" *eseori <! literatura de specialitate e2ista ideea ca adere!ta ar .i doar o pro lema de comportame!t a pacie!tului" Pacie!tul tre uie i!cura3at sa comu!ice orice e.ecte secu!dare apar" Pri! comu!icare pacie!tul ia parte acti,a la propria sa!atate i u!astare" Orice moti,e ar e2ista pe!tru a !u lua medicame!tele5 .ie pretul sau !ei!crederea <! !ecesitatea u!ui tratame!t medicame!tos5 pacie!tul tre uie i!cura3at sa comu!ice aceste lucruri" *aca pacie!tul este de dorit sa comu!ice5 datoria medicului este i!tele/erea" Rolul u!ui doctor i!tr:o ec9ipa este de a i!tele/e !u !umai oala pacie!tului ci i cea mai u!a ma!iera ' a/e!t care sa amelioreze oala" *eseori pacie!tilor le e 3e!a sa i!tre e" E2ista mai multe situatii <! care este !ecesara ameliorarea complia!tei" E.ectele secu!dare i!tolera ile tre uie sa determi!e ale/erea altor medicame!te cu pro.il mai .a,ora il al e.ectelor secu!dare" U!eori ameliorarea cli!ica duce la opi!ia pacie!tului ca medicame!tele !u mai su!t !ecesare i <! acest caz tre uie utilizata psi9oeducatia pacie!tului" Perceperea lipsei de e.icacitate imediata se corecteaza daca pacie!tul e i!.ormat ca poate e2ista o late!ta de raspu!s de saptama!i sau lu!i pa!a la o ti!erea e.ectului depli!" *aca pacie!tul uita sa <i ia medicame!tul : reducerea .rec,e!tei prizelor creste adesea complia!ta" Credi!tele pacie!tului au u! e.ect deose it asupra adere!tei terapeutice" Oame!ii care cred <! e.icacitatea medicame!telor ,or .i mai adere!ti decat cei sceptici <! aceasta pri,i!ta 6pri! /radul de percepere a e!e.iciilor8" *aca pacie!tul i!tele/e scopul tratame!tului i moti,ul precis al admi!istrarii medicame!telor5 se o ti!e u! /rad superior de adere!ta" U! studiu co!trolat !u a o ser,at i!sa di.ere!te sem!i.icati,e i!tre pacie!tii cu tul urari somatice i cei cu tul urari psi9iatrice" Su.eri!ta emotio!ala !eatri ui ila ,reu!ei a.ectiu!i psi9iatrice poate scadea adere!ta" Pe!tru u!ii pacie!ti5 !umarul pilulelor i re/imul de admi!istrare reprezi!ta u! meme!to dureros asupra co!ditiei lor i acesti pacie!ti pot sa i!cerce e,itarea acestui meme!to pri! suspe!darea pur i simplu a medicatiei" Alte e.ecte ale su.eri!tei emotio!ale pot .i+ reducerea motivatiei, greutate n memorarea sarcinilor i dificultati de concentrare! I!satis.actia pacie!tilor <i a,ea ori/i!ea <! di.erite aspecte5 pri!tre care u!ele a.ecti,e 6perceperea lipsei susti!erii emotio!ale i a i!tele/erii85 aspecte comportame!tale sau le/ate de compete!ta ale medicului 6modul de prescriere5 lipsa e2plicatiilor adec,ate5 dia/!osticul etc"8" Complia!ta e puter!ic le/ata de capacitatea de i!tele/ere a pacie!tului !u !umai a !aturii olii dar i a re/imului de tratame!t i a proceselor implicate <! acest tratame!t"

MEM& A EA %#E& MA'%%*& P &CES$* !E APE$!%C

&EE %!E

)E

ME)%C

"#

C9iar daca pacie!tii raporteaza u! !i,el ridicat de satis.actie .ata de co!sultatie i o u!a i!tele/ere a co!ditiei lor5 daca !u reti! s.aturile5 aceasta a.ecteaza desi/ur complia!ta" S:a o ser,at ca dupa co!sultul medical5 apro2imati, o treime di!tre pacie!ti !u <i ami!tesc !umele medicame!tului prescris5 .rec,e!ta dozelor sau durata tratame!tului" *eG =1656> a /asit ca urmatorii .actori psi9olo/ici cresc memorizarea i!.ormatiei+ scaderea a!2ietatii5 cresterea cu!osti!telor medicale5 !i,el i!telectual mai i!alt5 importa!ta i .rec,e!ta a.irmatiilor medicului re.eritoare la medicame!te5 e.ectul de NprimacBN 6i! care reti!em <! pri!cipal primul lucru care !i se spu!e8" *aca pacie!tul are rude care !u susti! ideea de .armacoterapie5 aceasta poate i!sem!a o opozitie desc9isa5 ori u! sa ota3 al procesului terapeutic pri! reami!tirea co!ti!ua a !ecesitatii de a:si lua tratame!tul ceea ce stimuleaza comportame!tul opozitio!al al pacie!tului"

U!eori apelarea la medicame!te i impi!/erea pacie!tului sa le ia su!t moti,ate de reziste!ta .amiliei de a accepta ,reo respo!sa ilitate ca ar co!tri ui la stresu di! ,iata pacie!tului care ar putea alime!ta tul urarea psi9ica" Pacie!tul simte ca a lua medicame!tul e ec9i,ale!t cu a admite ca pro lema e doar a lui i ceilalti !u <i ,or sc9im a comportame!tul" Se recoma!da de aceea <! cazul u!or pacie!ti !o!: adere!ti i o sedi!ta terapeutica impreu!a cu .amilia pe!tru a e2plora atitudi!ea /e!erala a .amiliei .ata de pacie!t i particulara .ata de tratame!tul medicame!tos" Starea de sa!atate i e.ectele Pa/e 0 %% secu!dare" Reprezi!ta .actori ma3ori ai adere!tei terapeutice" !reis,an =4001> arata ca cei cu oli cro!ice care !u mai percep simptome sau simt o ameliorare <i pot suspe!da admi!istrarea medicame!telor deoarece cred ca !u mai au !e,oie de ele" *e aseme!ea cei care simt o a/ra,are sau e.ecte secu!dare pot de,e!i la u! mome!t dat mai puti! adere!ti" Stilul de ,iata" A!umite comportame!te pot i!.lue!ta capacitatea de a me!ti!e u! tratame!t5 u!ul di!tre cele mai e,ide!te .ii!d co!sumul de alcool sau de su sta!te psi9oacti,e" C<esneG 616638 i Eldred 616638 co!sidera ca ar .i ,or a mai cura!d de stilul de ,iata 9aotic al acestor pacie!ti decat de utilizarea dro/ului <! si!e" Alte pro leme pot .i determi!ate de o ,iata acti,a5 i!carcata5 perceperea admi!istrarii medicame!telor ca .actor de pertur are al acti,itatilor sau mome!telor placute precum co!cediul5 o calatorie5 etc" dar i i!.lue!ta asupra complia!tei pe care o aduc modi.icarile ruti!elor di! timpul acti,itatilor ami!tite"

C&MPE!E#A 1 ( )ESC %E P %#C%PA*E*E )&ME#%% A*E CE CE!+ %% "# #$ S%#G

=PE#!

$ PAC%E#%% C$ A#& EI%E; C&#S$M )E ) &G$ %; A*!E A EA S!%ME% )E S%#E E!C.>

C$ S 3 ( &CES$* )E "#G %7% E =#$ S%#G>

Pa/e 0 %#

P &CES$* )E "#G %7% E *A PAC%E#'%% C$ A#& EI%E


Anore9ia este o tul urare a co!duitei alime!tare caracterizat pri!tr:u! re.uz mai mult sau mai puti! sistematic de a se 9r!i5 i!ter,e!i!d ca mod de rspu!s la a!umite co!.licte psi9ice" A!ore2ia este o oal care <i .ace simit preze!a mai ales <! ra!dul adolesce!ilor i al .emeilor triste i si!/ure" *e.i!it su .orma u!or tul urri de alime!taie di! pu!ctul de ,edere al medici!ei /e!erale5 sau a u!or tul urri dismor.ice di! pu!ctul de ,edere al u!ui psi9olo/5 aceast oal !ecesit o mare ,oi! di! partea ol!a,ului dor!ic s se ,i!dece" Anore9ia implic <!totdeau!a re.uzul i!di,idului de a me!i!e o /reutate corporal rezo!a il" Su!t descrise dou su tipuri de a!ore2ie+ a!ore2ia <! care aportul alime!tar este restrictio!at i a!ore2ia caracterizata pri! episoade recure!te de alime!tare !eco!trolata i e,acuarea co!i!utului i!testi!al pri! pur/ati,e" Siste,ele a1ectate de anore9ie sunt+ : cardio,ascular5 : e!docri!'meta olic5 : /astroi!testi!al5 : !er,os : reproducator" -?rsta predomi!a!t la care se ma!i.esta a!ore2ia este adolesce!a" Anore9ia de/utea0a insidios" Pri!tre primele sem!e de a!ore2ie se !umara+ ame!oreea5 pacie!tul !ea/a e2iste!ta pro lemei i se co!sidera suprapo!deral c9iar <! preze!ta starii de emaciere5 preocuparea e2cesi,a pe!tru dime!siu!ile corpului i co!trolul /reutatii" Se poate o ser,a u! ritual al alime!tarii5 pre/atirea alime!telor <! mod ela orat" Pot aparea .racturi cauzate de e.ortul .izic prelu!/it5 pierderea i!teresului se2ual5 izolare sociala5 te/ume!te des9idratate5 cu .isuri i rarirea parului la !i,elul scalpului" Se opreste cresterea5 scade se!si ilitatea la durere5 apare 9ipote!siu!ea i radicardia5 pacie!tul poate a,ea stari de 9ipotermie i i!tolera!ta la .ri/" Su!t .rec,e!te edemele peri.erice5 de tip casectic5 alterarea co/!iti,a i co!stipatia" I!/ri3irea adec,ata a pacie!tilor su.eri!zi de anorexie implica spitalizare daca /reutatea este su $;L di! ,aloarea !ormala corespu!zatoare ,arstei i i!altimii5 daca e2ista 9ipote!siu!e ortostatica marcata5 radicardie cu mai puti! de 4) de atai pe mi!ut5 temperatura ce!trala su &$ ) C sau daca pacie!tul are te!di!ta la suicid" Scopul i!itial este resta ilirea /reutatii corpului" Conditii asociate cu anore9ia + depresie ma3ora sau distimie5 .o ie sociala5 tul urare o sesi,: compulsi,a5 a uzuri de su sta!te5 perso!alitate e,ita!ta" A!ore2icii de o icei !ecesita co!ti!uarea tratame!tului pe!tru lu!i sau a!i i e.ectuarea de co!troale repetate la medic pe!tru o e,aluare psi9iatrica i pe!tru ,eri.icarea /reutatii" Suplime!tar acesti pacie!ti tre uie sa i!,ete sa:si cu!oasca oala5 sa e,ite recure!ta simptomele i sa /aseasca di.erite modalitati de a co!trola stresul" A!ore2ia este o oala de terme! lu!/ 6cro!ic8" Apro2imati, 4)L se ,i!deca5 &) L <i im u!atesc starea de sa!atate i &) L ,or a,ea pro leme le/ate de a!ore2ie de:a lu!/ul i!tre/ii ,ieti" Persoa!ele a!ore2ice ti!ere care i!cep tratame!utul precoce au o e,olutie u!a de o icei" Apro2imati, 3umtate di! cei cu a!ore2ie ,or dez,olta comportame!te de culpa ilitate : dez,i!o,ire

asociate ulimiei !er,oase" Pacie!tii care prezi!ta i alte a.ectiu!i psi9ice asociate a!ore2iei5 ca de e2emplu depresia sau tul urarea o sesi, compulsi,a5 de o icei !ecesita u! tratame!t mai i!delu!/at decat persoa!ele care su.era doar de a!ore2ie" *ismor.ic <!seam! c te ,ezi alt.el dec?t eti" Morfos <!seam! form i dis <!seam! n Pa/e 0 %& neregul, complicat, dificil5 altfel dec:t e normal" ! /e!eral5 tul urarile dismor.ice presupu! o preocupare e2cesi, pe!tru propriile apare!e5 co!sumarea u!ui timp e2cesi, pe!tru acest lucru5 u! co!ti!uu distres psi9olo/ic i o <!rutire a relaiilor sociale5 ocupatio!ale sau alte arii de .u!ctio!are" Acea persoa!a se ,ede alt.el decat o ,ad ceilalti i su.era u! stres u!eori i!suporta il5 dat de .aptul ca !u se poate accepta asa cum se percepe" A!ore2icele5 de e2emplu5 <i percep .oarte di.erit propriul corp5 ca .ii!d mai /ras5 mai de.ormat decat <! realitate" <! cazul <! care o a!ore2ica este pusa sa se dese!eze pe o coala de 9artie5 de o icei ima/i!ea sc9itata arata cu totul alt.el .ata de cum arata respecti,a persoa!a <! realitate"

CE "#SEAM#+ PE CEP%E )%SM& E%C+J

CA$BE*E A#& EI%E%


Nu su!t pe depli! i!telese" Se poate dez,olta pri!tr:o com i!atie de .actori decla!satori+ iolo/ici5 psi9olo/ici i sociali" C9iar daca !u s:a demo!strat5 persoa!ele cu a!ore2ie prezi!ta u! !i,el crescut de seroto!i!a5 u! !eurotra!smitator5 care poate duce la aparitia u!or ma!i.estari comportame!tele a!ore2ice ca i retra/erea sociala i reducerea apetitului alime!tar" Nu este clar daca cel mai mare !i,el al seroto!i!ei este preze!t i!ai!te sau dupa de utul i!.ometarii" Studii rece!te au demo!strat ca prezi!ta u! risc crescut de a dez,olta a!ore2ie persoa!ele care au <! .amilie u! mem ru cu aceasta a.ectiu!e 6pari!te5 sora sau .ratele8" Totusi5 implicatia /e!etica reprezi!ta doar o mica po!dere a cauzei" Alti .actori i!clud cate,a trasaturi de perso!alitate precum i presiu!ile sociale i culturale" E,e!ime!tele stresa!te di! ,iata ca i mutatul5 di,ortul5 decesul u!ei persoa!e dra/i5 pot decla!sa a!ore2ia"

S%MP!&ME*E A#& EI%E%


Simptomele .rec,e!te i actiu!ile corelate cu a!ore2ia i!clud+ : .rica i!te!sa de a casti/a <! /reutate : restrictia co!sumului de alime!te sau al u!or a!umite tipuri de alime!te care co!ti! orice .el de /rasime : /reutate mai mica decat 4;L di! /reutatea sta!dard corespu!zatoare i!altimii5 6la u! copil sau adolesce!t5 pierderea sau !ecasti/area <! /reutate <! timpul perioadei de crestere reprezi!ta u! moti, de i!/ri3orare8 : aprecierea propriului corp ca i suprapo!deral5 <! ciuda .aptului ca pacie!tul are o /reutate su limita sta!dard 6aceasta tul urare poarta de!umirea de ima/i!e distorsio!ata a corpului8 : u! pro/ram de e2ercitii isto,itor : ascu!derea alime!telor i e,iarea a ordarii su iectelor le/ate de tul urarile de alime!tatie sau pierdere <! /reutate : u!ele persoa!e a!ore2ice <i pro,oaca ,oma sau utilizeaza la2ati,e sau diuretice pe!tru a pierde <! /reutate" : distru/erea smaltului de!tar este cel mai .rec,e!t simptom care se dez,olta ca urmare a episoadelor repetate de ,oma" Sem!ele o is!uite ale mal!utritiei cupri!d+ : /reutate mica a corpului : co!stipatia si /olirea i!ceti!ita a stomacului : par .ra/il5 piele uscata i u!/9ii .ria ile : sa!i micsorati : oprirea me!struatiei sau perioade lu!/i de ame!oree : se!zatia de .ri/5 cu o temperatura a corpului mai scazuta decat <! mod !ormal : presiu!e sa!/ui!a scazuta

radicardie5 mai puti! decat G) de atai pe mi!ut dimi!uarea se!si ilitatii !ocicepti,e 6perceptiei durerii8 colorarea ,iolacee a pielii de la !i,elul e2tremitatilor 6 ratelor i picioarelor8 datorita circulatiei i!e.icie!te : edeme la !i,elul mai!ilor i picioarelor : piele de culoare /al e!:portocalie5 <! special la !i,elul palmelor i mai!ilor" Pa/e 0 %4 Persoa!ele cu a!ore2ie adesea dez,olta ade,arate ritualuri asociate cu alime!tarea care pot i!clude+ : ale/erea de modalitati speciale de a ma!ca alime!tele5 de a acumula alime!tele5 de a colecta recipie!tele i de a prepara ma!caruri ela orate pe!tru alte persoa!e .ara a ma!ca di! preparatele /atite : petrecerea u!ei perioade lu!/i de timp pe!tru a taia i reara!3a ma!carea pe platouri pe!tru a creea impresia ca s:a ma!cat de3a : aceste persoa!e pot ascu!de ma!carea sau sa se scape de ea pe ascu!s <! timpul mesei"

: : :

MECA#%SM E%B%&PA!&GE#E!%C
A!ore2ia adesea de uteaza cu i!ceperea u!ei diete !ormale <! scopul de a pierde cate,a Kilo/rame dar aceasta dieta este depasita ca!d persoa!a de,i!e o sedata de dieta i <i limiteaza aportul de alime!te mai mult decat este sa!atos" Cu timpul5 persoa!a <i restrictio!eaza ca!titatea i tipurile de alime!te" Restrictia de alime!te !u se limiteaza de o icei !umai la dieta ci i la !e,oia de a co!trola ce,a <! ,iata= aceste persoa!e /asi!d u! se!s al puterii ca!d <i co!troleaza setea i .oamea" A!ore2icii de,i! retrasi social i <i perd i!teresul pe!tru lumea di! e2terior" Pe masura ce oala a,a!seaza5 apar ma!i.estari comportame!tale iratio!ale5 ca si+ : impu!erea de re/uli alime!tare A de e2emplu5 elimi!area produselor de co!sum zil!ic sau car!ea5 deoarece acestea co!ti! multe calorii : creearea de ritualuri alime!tare A mestecarea alime!telor de cate,a ori : dez,oltarea u!ei a,ersiu!i .ata de ma!care A teama de a casti/a <! /reutate daca alime!tul se co!suma <! i!tre/ime : pierderea se!zatiei de .oame : e.ectuarea de e2ercitii <! mod e2cesi,5 pa!a <! mome!tul producerii de leziu!i : admi!istrarea de la2ati,e sau diuretice sau pro,ocarea ,omei datorita .ricii de a casti/a <! /reutate : i!.ometarea si mal!utritia asociate a!ore2iei <! mod o is!uit cauzeaza complicatii ca i osteoporoza sau aritmiile cardiace" *eseori5 alte a.ectiu!i psi9ice de uteaza impreu!a cu a!ore2ia5 ca de e2emplu depresia5 i!/reu!a!d tratame!tul" Tratame!tul precoce al a!ore2iei o.era cel mai u! pro/!ostic de recuperare" Cu cat o persoa!a prezi!ta u! comportame!t alime!tar mai iratio!al5 cu atat este mai di.icil de a:i impleme!ta o perspecti,a sa!atoasa a !utritiei" *i! mome!t ce e2ista o !e/are puter!ica a pro lemei i deseori este o ser,ata disimularea alime!tarii5 parte!erul de o icei este prima persoa!a care apeleaza la tratame!t de specialitate pe!tru persoa!a a!ore2ica" Persoa!a care su.era de a!ore2ie este de o icei e2ami!ata de medic pe!tru alte simpome corelate cu a!ore2ia" Acestea pot i!clude+ : .ati/a ilitatea i apatia 6lipsa de e!er/ie8 : dureri a domi!ale i cateodata co!stipatie : ame!oree : episoade .rec,e!te de ,oma 6c9iar daca persoa!a !u recu!oaste ca i le pro,oaca8 : simptome ale depresiei : dureri articulare 6cauzate de e2ercitii e.ectuate e2cesi, sau dezec9ili rul 9idroelectrolitic8"

EAC!& % )E %SC
O persoa!a cu risc pe!tru dez,oltarea a!ore2iei prezi!ta+ : istoric de tul urari alime!tare <! ra!dul rudelor de /radul I ca i mama5 sora i <! mod special <! cazul /eme!ilor : di.erite trasaturi de perso!alitate5 ca de e2emplu per.ectio!ismul i parerea proasta despre si!e

di.erite presiu!i culturale i sociale5 <! mod particular co!.lictele <! .amilie a!tecede!t de a uz se2ual sau .izic 6c9iar daca !u toate ,ictimele a uzurilor dez,olta tul urari de alime!tare8" Pari!tele poate a,ea moti,e de i!/ri3orare daca+ : copilul <i e2prima preocuparea le/ata de /reutate la o ,arsta .ra/eda : o adolesce!ta care este suprapo!derala primeste complime!te pe masura ce i!cepe sa Pa/e 0 %; piarda <! /reutate" : :

C&#S$*!$* )E SPEC%A*%!A!E
Se recoma!da co!sultul medical de specialitate daca o persoa!a dra/a+ : prezi!ta sem!e de a!ore2ie ca de e2emplu pierderea rapida <! /reutate5 re.uzul de a se alime!ta5 ca!alizarea ate!tiei pe me!ti!erea /reutatii5 pro,ocarea de ,arsaturi sau a uzul de la2ati,e sau diuretice" Perceptia distorsio!ata a ima/i!ii proprii ca .ii!d suprapo!deral i co!ti!uarea dietei <! ciuda ati!/erii u!ei /reutati mult su limita !ormala : pierderea mare <! /reutate i co!ti!uarea pierderii <! /reutate : i!stalarea ame!oreei : pro/ram de e2ercitii i!te!si,e care determi!a aparitia de leziu!i i cu toate acestea persoa!a a!ore2ica !u sisteaza e.ectuarea e2ercitiilor : .rica i!te!sa .ata c9iar i de u! casti/ mic <! /reutate5 aceasta i!ter.era!d cu co!sumarea de preparate alime!tare sa!atoase : a .ost dia/!osticata cu a!ore2ie i prezi!ta ameteli5 tul urari de som! sau simptome ale depresiei sau a!2ietatii : sa se apeleze la u! tratame!t de specialitate daca o persoa!a este tratata de a!ore2ie i prezi!ta u! ritm cardiac !ere/ulat sau palpitatii5 lipotimii 6lesi!uri8 sau dureri se,ere <! orice portiu!e a corpului5 ca de e2emplu la !i,elul articulatiilor"

ME)%C% SPEC%A*%!% EC&MA#)A%


Urmatorii medici pot dia/!ostica sau trata tul urarile de alime!tare+ : medicul /e!eralist : psi9iatrul : psi9olo/ul : dietiticia!ul" Spitalizarea sau i!ter!area pe!tru tratame!tul u!ei tul urari de alime!tatie este u!eori !ecesara pe!tru a co!trola a!ore2ia" <! aceasta situatie o ec9ipa de cadre medicale specializate ,or acorda i!/ri3ri pa!a ce pacie!tul se re.ace su.icie!t pe!tru a .i i!/ri3it la domiciliu"

%#@ES!%GA%%
Nu e2ista teste speci.ice pe!tru dia/!osticul a!ore2iei" O ana,ne0a detailata5 u! e9a,en o/iectiv co,-let5 i!tre ari speci.ice de screening pot a3uta <! ide!ti.icarea tul urarilor de alime!tare" Sta ilirea statusului me!tal poate .i !ecesar pe!tru dia/!osticul a!ore2iei sau al altor a.ectiu!i asociate5 ca de e2emplu depresia" %ndicele de ,asa cor-orala tre uie sta ilit pe!tru a determi!a daca o persoa!a prezi!ta o /reutate mai mica decat /reutatea sta!dard" <! /e!eral este co!siderata preze!ta a!ore2ia daca IMC 6i!dicele de masa corporala8 este e/al sau mai mic de %$"; la adulti" Anali0ele sanguine ar tre ui e.ectuate de aseme!ea pe!tru a sta ili /radul de !utritie" Se recoma!da realizarea de radio/ra.ii pe!tru a determi!a daca e2ista o reducere a masei osoase cauzata de osteoporoza5 care deseori apare ca i rezultat al a!ore2iei" Alte teste pot .i e.ectuate daca a.ectarea cardiaca sau re!ala datorata mal!utritiei este suspectata" *ia/!osticul a!ore2iei poate .i di.icil5 <! special daca persoa!a care prezi!ta a.ectiu!ea i!cearca sa ascu!da pro lema" Este de pre.erat ca o persoa!a apropiata sa i!soteasca pacie!tul a!ore2ic la medic5 .ii!d ast.el dispo!i ila sa raspu!da la i!tre arile le/ate de comportame!tul

alime!tar al persoa!ei <! cauza" Ne/area pro lemei i disimularea alime!tarii su!t cele mai .rec,e!te caracteristici ale a!ore2iei"

)%AG#&S!%C P EC&CE
*epistarea i tratame!tul precoce al a!ore2iei su!t importa!te p!tru recuperarea i pre,e!irea e,olutiei pro/resi,e a olii spre o .orma mai /ra,a" Cu cat are o durata mai mare a!ore2ia5 cu atat este mai di.icil de a corecta comportame!tul alime!tar i!adec,at" Pa/e 0 %G *eoarece ma3oritatea cazurilor de a!ore2ie de uteaza <! adolesce!ta5 mem rii .amiliei ar tre ui sa .ie primii care sa recu!oasca simptomele a.ectiu!ii" C9iar daca adolesce!tul poate re.uza tratame!tul de specialitate5 este importa!t pe!tru .amilie co!sultul u!ui medic daca apar moti,e de i!/ri3orare <! mome!tul <! care copilul prezi!ta cate,a simptome de a!ore2ie" Cu cat tratame!tul este i!stituit mai precoce5 cu atat este mai pro a ila recuperarea completa dupa aceasta a.ectiu!e cro!ica" *i! !e.ericire5 !u e2ista scree!i!/ de ruti!a pe!tru tul urarile de alime!tare" Persoa!ele cu a!ore2ie5 de o icei !u cer a3utor specializat" Cel mai des5 o persoa!a apropiata suspecteaza ca e2ista o pro lema i apeleaza i i!cura3eaza pacie!tul sa ceara i!/ri3iri de specialitate" Totusi5 simptomele pot .i e,ide!te doar dupa ce a!ore2ia a .ost preze!ta pe!tru o lu!/a perioada de timp"

! A!AME#! %#%%A*
Toate persoa!ele care su.era de a!ore2ie !ecesita tratame!t" O iecti,ele tratame!tului su!t de a resta ili o /reutate !ormala i u! comportame!t alime!tar adec,at i de a trata a.ectiu!ile somatice i psi9ice asociate cu mal!utritia5 ca de e2emplu osteoporoza sau depresia"Corectarea perceptiilor5 atitudi!ilor i comportame!telor a!ormale corelate cu tul urarile de alime!tare reprezi!ta o parte a tratame!tului e2ti!s" Ideal5 tratame!tul este .ur!izat de catre o ec9ipa care cupri!de psi9iatrul5 medicul de .amilie i !utritio!istul" <! .u!ctie de /ra,itatea olii5 tratame!tul de i!itiere cupri!de <! mod o is!uit+ : resta/ilirea greutatii nor,ale" *o a!direa u!ei /reutati !ormale deseori ate!ueaza sau elimi!a tul urarile de alime!tare5 ca de e2emplu stra!/erea de alime!te sau comportame!tul o sesi, compulsi, 6tul urare a!2ioasa caracterizata pri! repetarea /a!durilor i ima/i!ilor <! mi!tea pacie!tului cu comportame!te repetiti,e ulterioare8 : acordarea de consiliere -ro1esionala5 pe!tru a a3uta persoa!a a!ore2ica sa realizeze ca are o pro lema i sa:si im u!atateasca perceptia ima/i!ii corpului5 sa se co!ce!treze pe a.ectarea relatiilor5 de o icei pri! terapie i!di,iduala sau de .amilie : acordarea de s1aturi de catre nutritionist5 pe!tru a a3uta <! sta ilirea u!or pri!cipii alime!tare sa!atoase i pe!tru o mai u!a i!tele/ere a co!ceptului de alime!tatie ec9ili rata : trata,entul altor a1ectiuni care 1recvent a-ar asociate cu a!ore2ia ca de e2emplu depresia sau a.ectiu!ile cardiace" Preze!ta i a altor a.ectiu!i co!comite!t cu a!ore2ia complica tratame!tul puta!d e2ti!de durata i i!te!sitatea tratame!tului aplicat" I! cazul .ormelor /ra,e sau ame!i!tatoare de deces5 tratame!tul de i!itiere <! spital cupri!de+ : tratarea in1o,etarii" Aceasta implica tratarea a.ectiu!ilor medicale determi!ate de a!ore2ie5 ca des9idratarea5 dezec9ili rul 9idroelectrolitic sau a.ectiu!ile cardiace" U!eori5 .luidele i alime!tele su!t admi!istrate pri!tr:u! tu plasat <! stomac pri! !as 6so!da !azo/astrica8 sau pare!teral 6i!ra,e!os8 : re1acerea statusului nutritional A o iecti,ul tratame!tului este de a casti/a <! /reutate cu /ri3a i treptat5 cu!osca!d ca!d este preze!ta se!zatia de .oame sau satietate i i!,ata!d cum sa se alime!teze sa!atos : ingri8irea a1ectiva i de0voltarea increderii .n ,edic reprezi!ta o parte importa!ta a recuperarii care poate i!clude+ i!,atarea de !oi comportame!te alime!tare i!,atarea co!trolului a.ecti, dez,oltarea i!crederii <! persoa!ele care acorda a3utor"

! A!AME#! "# CAB$* AG A@+ %% A&*%%


U!ele persoa!e cu a!ore2ie !er,oasa pot !ecesita spitalizare sau i!ter!are pe!tru a li se acorda i!/ri3iri specializate de ur/e!ta pa!a <! mome!tul <! care pacie!tul se recupereaza su.icie!t ca sa

urmeze u! tratame!t am ulator" <! /e!eral se recoma!da ca persoa!ele a caror /reutate este cu #)L mai mica decat /reutatea sta!dard corespu!zatoare i!altimii sa .ie tratate <! spital" Nu este !eo is!uit pe!tru o persoa!a care a pierdut <! /reutate mai mult decat &) L di! /reutatea sta!dard sa !ecesite #:G lu!i de tratame!t de specialitate <! spital" Persoa!ele cu o /reutate mai mica de 4;L di! /reutatea sta!dard <i recupereaza /reu /reutatea daca !u su!t i!clusi i!tr:u! pro/ram .oarte i!e structurat pe!tru persoa!ele cu tul urari de alime!tare" Pa/e 0 %$ O /reutate mult su limita !ormalului poate cauzades9idratare5 i!.ometare i dezec9ili ru electrolitic5 toate acestea puta!d duce la deces" Acoperirea asi/urarilor pe!tru tratame!tul <! spital al tul urarilor de alime!tatie ,ariaza" Tratame!tul a!ore2iei ,a .i mai di.icil cu cat o persoa!a a preze!tat a.ectiu!ea i !u a .ost capa ila sa:si remedieze relatiile <! cadrul .amiliei sau prezi!ta o tul urare de perso!alitate 6ca de e2emplu perso!alitatea o sesi,:compulsi,a85 a uzeaza de la2ati,e sau diuretice sau <i pro,oaca ,arsaturi"

! A!AME#! AMA$*A!& %$
Co!ti!uarea u!ei u!e i!/ri3iri la domiciliu a3uta <! recuperarea pacie!tilor a!ore2ici" O iecti,ele tratame!tului i!di,idual ,or .i sta ilite de catre medicul de .amilie5 psi9iatru i !utritio!ist" Cate,a di!tre o iecti,e cupri!d+ : i!,atarea de comportame!te alime!tare !oi : propriul co!trol emotio!al : dez,oltarea i!crederii <! persoa!ele care i!cearca sa le acorde a3utor : mem rii .amiliei ,or tre ui de aseme!ea sa susti!a o iecti,ele psi9ice i somatice pe!tru a .acilita ,i!decarea" I!.ormarea despre oala ,a .i .olositoare pe!tru mem rii .amilei la .el de mult ca i pe!tru persoa!ele care prezi!ta a.ectiu!ea : acordarea de spri3i! persoa!ei apropiate care su.era de a!ore2ie !er,oasa : suport o.erit de catre .amilie persoa!ei a!ore2ice"

! A!AME#! ME)%CAME#!&S
Antide-resivele 6ca i .luo2eti!e8 pot .i .olosite daca persoa!ele cu a!ore2ie su.era i de depresie sau alta tul urare de a!2ietate5 ca i tul urarea o sesi, : compulsi,a" U!ele studii i!dica .aptul ca i!9i itorul selecti, al seroto!i!ei .luo2eti!e 6de e2emplu5 Prozac8 poate reduce i!cide!ta recidi,elor a!ore2iei" Persoa!ele cu a!ore2ie care utilizeaza i alte medicame!te pe!tru alte a.ectiu!i !ecesita o mo!itorizare stricta i sa .ie e2ami!ate <! mod periodic de catre medic" Aceste persoa!e !ecesita ,eri.icarea ritmului cardiac5 temperaturii i presiu!ii sa!/ui!e" Tre uie e.ectuate acestor persoa!e i teste sa!/ui!e pe!tru a e,alua ca!titatea de medicame!t di! sa!/e5 deoarece mal!utritia i /reutatea .oarte mica pot modi.ica e.icie!ta medicame!telor" Este .oarte importa!ta a,izarea pacie!tilor5 .amiliei i persoa!elor care o.era i!/ri3iri medicale sa supra,e/9eze i!deaproape adultii i copiii care utilizeaza a!tidepresi,e di! cauza posi ilitatii de suicid" Acest lucru este <! mod special importa!t la i!ceputul tratame!tului sau ca!d su!t modi.icate dozele" Pacie!tii tre uie de aseme!ea supra,e/9eati pe!tru a o ser,a daca se acce!tueaza a!2ietatea5 atacurile de pa!ica5 a/itatia5 irita ilitatea5 i!som!ia5 impulsi,itatea5 ostilitatea i ma!ia" Este .oarte importa!t de supra,e/9eat aceste comportame!te <! ra!dul copiilor care su!t mai puti! capa ili sa:si co!troleze impulsi,itatea la .el de mult ca i adultii i cateodata prezi!ta risc mai mare de a .i e2pusi impulsurilor suicidale" Nu se recoma!da oprirea admi!istrarii de a!tidepresi,e5 ci doar simpla mo!itorizare a persoa!elor care utilizeaza acest tip de medicame!te i daca apar moti,e de i!/ri3orare sa se apeleze la medic"

! A!AME#! CK% $ G%CA*


Nu e2ista tratame!t c9irur/ical pe!tru a!ore2ie"

A*!E ! A!AME#!
Co!silierea pro.esio!ala reprezi!ta o parte importa!ta a pro/ramului de recuperare a persoa!elor a!ore2ice" Co!silierea i!di,iduala este .rec,e!t !ecesara pa!a la u! a! i poate dura pa!a la ;:G a!i pe!tru a asi/ura o i!dreptare completa a trasaturilor psi9olo/ice ale a.ectiu!ii" Co!silierea

!u este i!ceputa <! mod !ormal decat dupa ce persoa!a a depasit criza !utritioa!ala c9iar daca pacie!tul este lipsit temporar de moti,atie sau i!tele/ere" Tipuri de co!siliere care su!t e.icie!te <! tratame!tul a!ore2iei cupri!d+ : consilierea -si<ologica" Terapia co/!iti,:comportame!tala poate .i .olosita <! tratame!tul Pa/e 0 %4 a!ore2iei" Acest tip de terapia i!,ata pacie!tii cum sa:si sc9im e atitudi!ea i comportame!tele .ata de alime!tatie" C9iar daca s:a demo!strat e.icie!ta <! tratame!tul altor tul urari alime!tare 6ca de e2emplu ulimia !er,oasa85 cercetarile co!ti!ua pe!tru a co!.irma e.icie!ta acestei terapii i <! tratarea a!ore2iei" <! mod o is!uit tratame!tul co/!iti,:comportame!tal co!sta <! #) de sedi!te de terapie de:a lu!/ul a cator,a lu!i5 cu toate ca <! cazul a!ore2iei5 !ecesitatea tratame!tului poate co!ti!ua pe!tru cati,a a!i5 mai repede decat pe!tru cate,a zile= : tera-ia de gru- A pro/ramul de tratame!t impreu!a cu alte persoa!e poate .i .oarte .olositoare" Persoa!ele cu aceste a.ectiu!i <i pot impartasi succesele i esecurile5 sa se i!cura3eze5 sa <i acorde s.aturi utile" Totusi5 este importa!t pe!tru pacie!t sa co!ti!ue sedi!tele de terapie i!di,iduala suplime!tar i!tal!irilor de /rup= : tera-ia de 1a,ilie A cateodata mem rii .amiliei i!ter.era <! !ecu!osti!ta de cauza cu pro/ramul de recuperare a a!ore2iei" Pri! terapia de .amilie se educa i!trea/a .amilie despre a!ore2ie i acest lucru .ii!d .oarte e.icie!t <! tratarea acestei a.ectiu!i" I!itial5 se poate a3uta persoa!a sa recupereze <! /reutate" Pe de alta parte5 terapia de .amilie se co!ce!treaza i se co!.ru!ta cu alte pro leme .amiliale= : s1atul nutritionistului A este .oarte importa!t pe!tru persoa!ele a!ore2ice sa primeasca s.atul !utrio!istului" U! dietiticia! a3uta <! alcatuirea u!ei diete" *ietiticia!ul i!cearca sa sc9im e .ocalizarea pacie!tului de pe !umararea caloriilor alime!telor pe co!sumarea ma!carii pre.erate i!tr:u! mediu rela2a!t i placut" Persoa!ele care prezi!ta aceasta a.ectiu!e tre uie sa casti/e <! /reutate saptama!al pa!a ce a3u!/ la /reutatea sta!dard corespu!zatoare i!altimii" *upa aceea se recoma!da me!ti!erea /reutatii" Pe!tru a .acilita casti/ul <! /reutate suplime!tele !utritio!alelic9ide ca i E!sure i Sustacal pot .i .olosite= : tera-ia su-li,entara A u! studiu rece!t su/ereaza ca zi!cul poate .i adau/at pe!tru a recupera <! /reutate <! cazul persoa!elor care su!t tratate <! spital" Totusi5 su!t !ecesare mai multe cercetari pe!tru a co!.irma orice e!e.iciu" P &E%*AI%A Nu e2ista !ici o metoda pe!tru a pre,e!i a!ore2ia" Tratame!tul precoce poate repreze!ta cea mai u!a modalitate de a pre,e!i pro/resia olii" Cu!osca!d simptomele de de ut i apelarea imediata la u! tratame!t de specialitate poate a3uta <! pre,e!irea complicatiilor a!ore2iei !er,oase" Cercetarile rece!te i!dica medicame!tul .luo2eti!e 6ca de e2emplu Prozac8 care este util <! reducerea recidi,elor acestei oli" Apelarea la u! dia/!ostic i tratame!t precoce poate 3uca u! rol importa!t <! pre,e!irea pro/resiei olii spre o .orma mai /ra,a" C9iar daca !u e2ista metode de a pre,e!i a!ore2ia5 e2ista multe metode pri! care adultii pot a3uta copiii i adolesce!tii sa:si dez,olte o parere corespu!zatoare despre ei i!sasi i sa i!,ete sa a ordeze alime!tatia i e2ercitiile cu o atitudi!e poziti,a" Realiza!d aceasta se poate pre,e!i <! ra!dul copiilor i adolesce!tilor dez,olarea a!ore2iei"

&/e0itate este o stare patolo/ic : di! /rupul olilor de !utriie : sau .iziolo/ic cu pote!ial patolo/ic5 care se re.er la persoa!ele suprapoderale5 6/reutatea corporal raportat la <!lime8" *ome!iul medical care se ocup de o ezitate se !umete D ariatrieE" ! secolul #% se ,or e@te tot mai des despre o ezitate ca despre o epidemie a ci,iliza7iei moder!e" Statisticile i!ter!a7io!ale i!dic5 pe!tru prima dat5 c o ezitatea .ace mai multe ,ictime Pa/e 0 %( dec?t .umatul" O ezitatea reprezi!t o pro lem cu care copiii se co!.ru!t di! ce <! ce mai des" ! ultima ,reme5 pe l?!/ e.orturile educa7io!ale ale pri!7ilor de a:i <!,7a pe ace@tia cum s m!?!ce s!tos @i s .ac mi@care <! mod re/ulat5 copiii au <!ceput s .ie trata7i de o ezitate ca @i adul7ii" Aceste tratame!te i!clud medicame!te ce co!troleaz /reutatea5 dar @i c9irur/ia de tip Bpass /astric" Ca @i adul7ilor5 !ici copiilor !u le este deloc u@or sau comod s scad <! /reutate @i ast.el mare parte di! copiii o ezi se tra!s.orm <! adul7i o ezi" O ezitatea este u!a di!tre cele mai /ra,e pro leme de s!tate cu care se co!.ru!t uma!itatea5 <! u!ele di!tre 7ri ea .ii!d c9iar a doua cauz a mortalit7ii" Co!.orm studiilor rece!te5 <! Rom?!ia rata o ezita7ii este de #;L5 iar ;)L di!tre rom?!i su!t suprapo!derali" O ezitatea este o oala cro!ic ce are la az !umero@i .actori5 ea <!s@i repreze!t?!d u! .actor de risc ma3or pe!tru s!tate5 produc?!d oli de i!im5 cre@terea presiu!ii s?!/elui5 dia etul @i ca!cerul" O ezitatea reprezi!t a doua cauz de mortalitate dup co!sumul de tutu!" U! eleme!t importa!t al strate/iei de pre,e!7ie a /u,er!ului rita!ic <l co!stituie reducerea deceselor pri! <m u!t7irea dietei @i !utri7iei" ! A!/lia s:a i!trodus u! !ou pro/ram+ F; a daB tar/etO ; pieces o. ,e/eta les or .ruitsE"

&AEB%!A!EA

C*AS%E%CA EA
O ezitatea poate .i+ : si,-l : pri! i!/erare caloric e2cesi, i o acti,itate !ormal sau sla deteriorat 6o ezitatea DsumoE8= : ,or/id : limiteaz acti,itatea !ormal5 respiraia5 circulaia sa!/,i! i impu!e pacie!tului perioade <!delu!/ate de odi9! <! urma u!or e2erciii uoare 6si!dromul PicKJicK8= : <i-otala,ic.

)%AG#&S!%C
E2ist di.erite criterii di.erite de apreciere i determi!are a o ezitii+ %nde9ul Aroca Acesta este u! raport di!tre <!limea persoa!ei e2primat <! ce!timetri mi!us %)) de ce!timetri i /reutatea <! Kilo/rame" I! a doua 3umtate a secolului PP se co!sidera i!dicele ideal : pe!tru r ai : )5( i : pe!tru .emei : )54 %nde9ul Cor-?Greutate =engle0 Body-Mass Index, BMI> Se calculeaz dup .ormula de mai 3os5 i!?!du:se co!t de ,?rst m; greutate n 9g< l; nlime n metri su po!deral !ormal predispoziie o ezitate de /radul I o ezitate de /radul II o ezitate de /radul III " AM% 4:%$"( %4A#4"( #;A#("( &)A&4"( &;A&("( Q 4)

Aceast metod .ii!d co!tro,ersat5 co!sider?!du:se c tre uie i!ut co!t i de locul /eo/ra.ic" a-ortul talieFold =engle0 Waist-Hip- atio, WH >. I/!or <!limea i /reutatea corporal5 azi este luat <! co!siderare dar !umai corelat cu ali i!dici" Peri,etrul a/do,inal. Aceast metod e2prim raportul perimetrului a domi!al .a de <!lime5 i/!or?!d /reutatea corporal"

Pa/e 0 #)

)iagnosticul di1erenial

! dia/!osticarea o ezitii tre uesc elimi!ate+ : Gra,iditatea" : S'P 6status post8 tratame!t cu corticoizi" : Ioli de e2creie 6i!su.icie! re!al8" : Ioli cardio:lim.o:,asculare 6ascita8" : Ioli parazitare 6Ele.a!tiasis : il9arzia'sc9istosomiasis5 c9isturi 9idatice8" : Ioli e!docri!e" : Si!dromul Cus9i!/" : Creteri tisulare mari5 mali/!e sau e!i/!e5 etc" : Si!dromul PicKJicK : o .orm de o ezitate care este asociat i cu o a!umit stare de retardare i!telectual"

CA$BE*E P %#C%PA*E A*E &AEB%!+%%


O cauzele+ : : :

ezitatea este o stare care se auto:<!trei!e i se auto:au/me!teaz5 perpetu?!d i a/ra,?!d

*e.ectele de educaie+ pri!ii suprapo!derali ,or crete copii suprapo!derali" Starea ulimic se auto:au/me!teaz pri! creterea perma!e!t a masei esutului adipos" =oamea de alime!te car o9idrate5 dulciuri5 /rsimi5 duce la o depe!de! psi9olo/ic de respecti,ele alime!te" Cauzele pri!cipale ale o ezitii pot .i+ : *iet !eec9ili rat5 o/at <! car o9idrate 6dulciuri i /rsimi85 <! disproporie cu !ecesitile e!er/etice ale or/a!ismului+ o ca urmare a u!ei educaii de.ectuoase5 o a sistrii rute a u!ei acti,iti .izice i!te!si,e i prelu!/ite <! timp5 o <! sportul 3apo!ez sumo5 u!de suprapo!derea a,a!ta3eaz sporti,ii5 care se <!/ra <! mod i!te!io!at" : >ipsa de micare5 de e.ort .izic comparati, : <! timp : cu pote!ialul e!er/etic al 9ra!ei" : Tul urri de !utriie5 ca rezultat al u!or psi9opatolo/ii 6depresiu!e psi9ic5 tul urri de comportame!t8 ca de e2emplu5 patima sau ma!ia de a m?!ca 6 ulimia" : *is.u!cii 9ormo!ale 69ipotiroidism5 si!drom adiposo:/e!ital5 etc"8" : 1actori /e!etici 6ereditari : s:a descoperit /e!ul de o ezitate la o ola!i8" : Tul urri meta olice 6si!dromul meta olic5 care este adesea u! rezultat i !u o cauz a o ezitii8"

P &G#&B+
O ezitatea !u este o patolo/ie5 ci o stare cu u! <!alt pote!ial patolo/ic" Persoa!ele o eze prezi!t o predispoziie la o serie de patolo/ii+ o oli cardio,asculare : 9iperte!siu!e5 isc9emie cardiac5 ateroame= o 9er!ii= o ,arice= o osteoartrite : ale sistemului ortostatic i locomotor5 ale articulaiilor5 ale coloa!ei ,erte rale suprasolicitate= o e!docri!e : dia et tip II 6!o!:i!suli!:depe!de!t8= o litiaz uri!ar=

o .rec,e!te complicaii postoperatorii" E.ecte i!directe+ Co!sumul e2cesi, de car!e i /rsimi determi! creterea i!cide!ei ca!cerului i!testi!al" O ezitatea mai poate determi!a sterilitate5 impote! se2ual" U!a di! urmrile .rec,e!te a o ezitii pot s .ie tul urrile de perso!alitate persoa!a o ez simi!du:se mar/i!alizat <! societate"

! A!AME#!
O sl ire drastic streseaz or/a!ismul5 9a!dicapeaz i pro,oac meta olismul i are a!se Pa/e 0 #% mi!ime de reuit <! timp" *eoarece .actorul psi9olo/ic este domi!a!t5 tratame!tul o ezului : i !u a o ezitiiR : tre uie ales i coordo!at5 <mpreu! cu pacie!tul5 de u! /rup de trei specialiti : medic cura!t5 psi9olo/ i !utriio!ist : care ,or lua <! co!sideraie+ %8 *etermi!area corect a cauzelor" U! tratame!t .i2at pe alterarea ec9ili rului caloric i care oculteaz cauzele este sortit eecului" #8 Reeducarea pacie!tului spre o !utriie corect i o acti,itate co!sumatoare de e!er/ie 6micare5 sport8 &8 *iete 9ipocalorice" 48 I!ter,e!ii i!,azi,e : care dau rezultate imediate5 spectaculare dar cu periclitate <!alt+ : C9irur/ie de!tar : .i2area ma!di ulei de ma2il pri! li/aturi la !i,elul di!ilor care permit alime!tarea e2clusi, cu lic9ide i semilic9ide" : C9irur/ie /astro:i!testi!al : limitarea capacitii /astrice pri! i!elare sau li/aturi la !i,elul stomacului i'sau scurtri i!testi!ale 63e3u!8" : Reducerea c9irur/ical a depozitelor adipoase 6Da sor irea de /rsimeN8" )ietele <i-ocalorice -reluate de -acient din literatur; 1r controlul; -regtirea i asistena s-ecialitilor; cu toate e1orturile de-use; duc la re0ultate nedorite; de0a,giri; evoluii L.n acordeonM; un lan descura8ant de scderi i creteri alternative .n greutate" ! a!ul %($& pro.esorul dr" Ezra Mo9ar5 directorul I!stitutului de 1iziolo/ie al Ce!trului Medical Tel:Cas9omer al .acultii de medici! a U!i,ersitii Tel:A,i, a pu licat o carte : est seller <! care descria o serie de .emei i r ai s!toi5 cu /rade di.erite de o ezitate5 care au pierdut <! ase lu!i de tratame!t i!te!si, circa %'& 6<! medie8 di! /reutatea i!iial" Mece a!i mai t?rziu el pu lica rezultatele u!ui co!trol de urmrire 6e!/lez follo>8up8 a /rupei respecti,e+ toii au re,e!it sau au depit /reutatea i!iial5 cu e2cepia a trei cazuri5 di!tre care doi 6cam ;L8 s:au me!i!ut : cu perma!e!te sacri.icii : la /reuti !ormale i u! decedat di! cauze i!depe!de!te de su iect"

P E@E#% E
O i!uirea cu o alime!taie ec9ili rat i s!toas completat cu acti,area or/a!ismului 6sport8 <!cep?!d cu primul a! de ,ia" Consu,ul de dulciuri i de alcool sunt o/iceiuri -roaste i nu necesiti ale organis,ului" Este i!terzis s educm copiii c om oa!a5 ciocolata5 pr3itura su!t o compe!saie5 u! premiu de u! purtare sau de cumprare a simpatiei u!ui copil : cu timpul5 el ,a co!ti!ua s se auto compe!seze cu dulciuri i'sau cu pa9arul .a de succesele sau i!succesele ,ieii" Educaia spre o !utriie corect5 s!toas5 completat cu o acti,itate .izic moderat la toate ,?rstele" *epistarea di! timp i tratarea cauzelor trata ile ale o ezitii 69ipotiroidismul etc"8

Alcoolul este su sta!7a de a uz cea mai lar/ dispo!i il @i cea mai accepta il di! pu!ct de ,edere cultural" Co!.orm Or/a!iza7iei Mo!diale a S!t7ii 6OMS85 <! Europa alcoolul ocup locul trei <! ierar9ia celor mai importa!7i .actori de risc pe!tru decesele premature @i <m ol!,iri e,ita ile 6dup .umat @i 9iperte!siu!e arterial8" U! /9id OMS di! %(4G pri,i!d depe!de!7a de dro/uri @i Pa/e 0 ## alcool5 clasi.ica alcoolul <! cate/oria dro/uri sedati,e5 alturi de 9ip!otice @i tra!c9iliza!te" Pro lemele le/ate de alcool apar la apro2imati, &)L di! utori" Cel mai i!e Nmer/eN alcoolul" Este stupe.ia!tul !r" % <! Germa!ia @i are o istorie multimile!ar" *e!umirea de NalcoolN pro,i!e di! lim a ara @i <!seam! Ncel mai !o ilN" E.ectele sale !u su!t <!s tocmai !o ile+ #5; milioa!e de depe!de!7i <! Repu lica 1ederal Germa!ia5 4)"))) de mor7i a!ual5 di! care aproape %";)) deceda7i <! tra.icul rutier" Iuturile alcoolice su!t co!siderate Nmi3loace ce o.er plcereN" Alcoolul este u! .actor de risc mai importa!t dec?t !i,elul crescut al colesterolului @i o ezitate5 de trei ori importa!t dec?t dia etul @i de ci!ci ori mai importa!t dec?t astmul" U!a di! %) <m ol!,iri @i decese premature di! Europa este cauzat de alcool" Se estimeaz c produsele pe az de alcool su!t rspu!ztoare pe!tru apro2imati, (L di! totalul de oli" Co!sumul de alcool duce la accide!te @i ,iole!7 @i este respo!sa il pe!tru reducerea spera!7ei de ,ia7" Co!sumul de alcool a crescut <! ultimul timp ca ,olum @i .rec,e!t5 iar ,?rsta de utului pe!tru ut a sczut" *e@i <! ultimii a!i s:au <m u!t7it sem!i.icati, i!.orma7iile re.eritoare la co!sumul de alcool @i e.ectele asupra s!t7ii pu lice5 totu@i mai su!t multe de a.lat <! acest dome!iu" ! multe 7ri di! Europa5 decide!7ii politici se pl?!/ de lipsa i!.orma7iilor despre co!sumul real de alcool5 despre o iceiurile co!sumului de alcool <! .u!c7ie de se25 ,?rst @i alte caracteristici popula7io!ale rele,a!te5 ca @i de e.ectele !e/ati,e ale co!sumului5 <! di,ersele sale .orme" *e@i media co!sumului de alcool5 ca @i i!cide!7a cirozei5 co!ti!u s .ie i!dicatori importa!7i pe!tru situa7ia actual a co!sumului de alcool5 acestea !u su!t su.icie!te pe!tru a estima realitatea @i a ela ora politici sociale adaptate realit7ii" *e aceea este !e,oie de u! pro/ram de ac7iu!e pe!tru pre,e!irea @i reducerea co!sumului a uzi, de alcool"

A*C&&*$* ( A ! E%A P &A*EM+ )E S+#+!A!E P$A*%C+

CA$BE*E C ED!E %% C&#S$M$*$% )E A*C&&*


cre@terea produc7iei @i di,ersitatea uturilor alcoolice dispo!i ilitatea @i accesi ilitatea lar/ percep7ia cultural de i!/redie!t .esti, a alcoolului= cre@terea !i,elului de trai5 a ,e!itului pe cap de locuitor= promo,area sa drept scop recrea7io!al5 dete!sio!a!t5 de cre@tere a u!ei:dispozi7ii5 de Flia!t socialE5 pe!tru umplerea timpului li er sau di! FplictisealE5 lipsa de ocupa7ie5 pasi,itate= : modelele 6pri!7i5 pro.esori5 staruri de muzic sau ci!ema5 sporti,i etc"8 ce o.er aceast ima/i!e'atitudi!e= : tradi7ia co!sumului 6 ere <! *a!emarca5 ,i! <! Roma!ia8" Studiile e.ectuate de OMS arat c o iceiul co!sumului de alcool <!cepe di! adolesce!t @i la de utul ,?rstei adulte5 dar co!seci!7ele patolo/ice !u apar dec?t dup mai mul7i a!i" Adolesce!7ii su!t rareori co!sumatori cro!ici de alcool= mai de/ra au te!di!7a de a ceda ocazio!al te!ta7iei u!ui co!sum e2cesi, de alcool" *epe!de!7a de alcool se i!staleaz dup mai &) a!i" ! !umeroase 7ri5 co!sumul de alcool de ctre ti!eri este co!siderat drept o co!solidare a ima/i!ii masculi!e de ,irilitate @i maturitate" Pe!tru a <m u!t7ii calitatea ,ie7ii5 este !ecesar reducerea e.ectelor !e/ati,e ale co!sumului de alcool5 ac7iu!e care tre uie pri,it ca o importa!t pro lem de s!tate pu lic" Ca @i <! cazul altor politici pu lice5 ac7iu!ile pe!tru pre,e!irea @i reducerea co!sumului de alcool tre uiesc .o!date pe i!.orma7ii reale" : : : : :

AC'%$#EA A*C&&*$*$%
Alcoolul ac7io!eaz predomi!a!t pe sistemul !er,os al omului5 mai ales pe ce!trii ce coordo!eaz .u!c7iile cere rale comple2e cum ar .i co!@tie!7a @i emo7iile5 @i mai pu7i! pe .u!c7iile i!.erioare5 ,e/etati,e" C?t de tare este @i c?t de mult 7i!e acest e.ect5 depi!de de co!ce!tra7ia de alcool di! or/a!ism5 ce se determi! di! s?!/e 6alcoolemia8 @i se msoar <! /rame de alcool la litrul de s?!/e" Cele mai multe decese sur,e!ite <! urma u!ei i!to2ica7ii eta!olice au e,ide!7iat o alcoolemie Pa/e 0 #& cupri!s <!tre %54 @i G5$ /rame'l" Co!ce!tra7iile letale su!t cupri!se <!tre ;5) @i 45) /'l= ()L di!tre persoa!ele ce prezi!t aceste ,alori decedeaz"smittel8

Ma<,ureala
Co!seci!7ele u!ei !op7i lu!/i de petrecere su!t cu si/ura!7 cu!oscute de toat lumea+ o ma9mureal puter!ic" Aceasta se caracterizeaz pri! se!za7ia de presiu!e la !i,elul creierului5 ce.alee i!te!s5 !er,ozitate @i irita ilitate crescut5 se!si ilitate la stimuli e2ter!i5 o oseal precoce <! cazul e.ortului .izic5 precum @i tra!spira7ia pro.uz @i o stare /e!eral de epuizare5 ca dup o rceal zdra,!"

EABE*E A*C&&*%SM$*$%
%" Ea0a -realcoolic+ o iceiul de a se rela2a cu utura5 cu te!di!7a de a cre@te ca!titatea i!/erat= #" Ea0a -rodro,al+ co!sumul5 <! secret5 de alcool5 /?!dire orie!tetat mereu spre co!sum5 apari7ia se!time!telor de ,i!o,7ie5 Nrupturi ale .ilmuluiN= &" Consu,ul -rin constrNngere+ pierderea co!troluluiR *eraierea total <! rela7iile sociale5 accese de .urie5 /elozie5 mil .a7 de propria persoa!5 preocupare pe!tru asi/urarea u!or ca!tit7i su.icie!te5 utul de dimi!ea7= 4" Ea0a cronic+ decderea perso!alit7ii5 tul urri co/!iti,e" I!di,idul ea <mpreu! cu persoa!e di! medii sociale i!.erioare" Pierderea tolera!7ei la alcool5 tremurturi5 stri de a!2ietate5 stri de colaps

C&#SEC%#'E 1i0iceF/iologice
: : : : /astrit5 ulcer /astric5 tul urri de a sor 7ie a ,itami!ei I%# .icat de staz 6.icat /ras85 ciroz 9epatic cu ,arice eso.a/ie!e impote!75 poli!europatie 6a.ectarea tuturor !er,ilor peri.erici8 leziu!i cere rale to2ice 6modi.icri de caracter5 scderea per.orma!7elor i!telectuale8

Nu este !iciodata usoara5 cu precadere daca este ,or a despre ca!titati mari i perioade lu!/i de timp" Ast.el5 ti!a!d co!t de .aptul ca or/a!ismul !ecesita admi!istrarea acestei auturi pe!tru a .u!ctio!a <! parametrii !ormali5 primele saptama!i ale perioadei de se,ra3 su!t decisi,e pe!tru recuperarea pacie!tului" *epe!de!ta de alcool se ma!i.esta dupa co!sumul u!ei ca!titati tot mai mari de alcool pe!tru o perioada i!delu!/ata de timp" <! aseme!ea cazuri or/a!ismul !ecesita doza zil!ica de alcool pe!tru ca .u!ctiile sale sa poata .i des.asurate <! co!ditii !ormale" <! caz co!trar persoa!a <! cauza poate e2perime!ta stari de irasci ilitate5 depresii5 !er,ozitate5 tremuratul mai!ilor sau dureri de cap5 toate acestea .ii!d speci.ice perioadei de se,ra3"

SE@ EA7$* i "#! E $PE EA C&#S$M$*$% )E A*C&&*

Eeno,ene de sevra8
Ciperte!siu!ea arterial5 tra!spira7ia pro.uz5 tremurturi5 dureri la !i,elul <!tre/ului corp 6la !i,elul tru!c9iului85 a!2ietate5 predelir5 tul urri de som!" U! si!drom acut de se,ra3 reprezi!t <!totdeua!a o i!dica7ie pe!tru i!ter!area <! spital" Aici5 se urmeaz u! tratame!t cu medicame!te psi9otrope a!2iolitice5 9ipote!soare @i per.uzii pe!tru corectarea pierderii de lic9ide" Si,-to,ele -erioadei de sevra8 Simptomele perioadei de se,ra3 pot .i moderate sau se,ere <! .u!ctie de durata depe!de!tei de alcool5 precum i de /radul de a.ectare al sistemului imu!itar i a altor .u!ctii ale or/a!ismului"

4. Si,-to,e ,oderate ale -erioadei de sevra8 includ: o stare de !er,ozitate i a/itatie= o a!2ietate= irasci ilitate= o stare de o oseala= o episoade de depresie= o tra!spiratie a u!de!ta i cresterea ritmului cardiac= o stare de /reata i ,arsaturi= o tremuratul mai!ilor= o miscari rapide ale /lo ilor oculari= i!som!ii= o scaderea po.tei de ma!care= o co!.uzie i i!capacitate de co!ce!trare= o paloare la !i,elul .etei i al pielii" 3. Si,-to,ele severe ale -erioadei de sevra8 includ: o delirium treme!s5 caracterizat de preze!ta 9aluci!atiilor5 cosmarurilor i a starii de co!.uzie= o a/resi,itate5 co!,ulsii i a/itatie= o .e ra mare= o pierderi de memorie5 cu precadere <! ceea ce pri,este perioadele <! care pacie!tul a co!sumat alcool" )urata -erioadei de sevra8 *urata perioadei de se,ra3 este acea perioada de timp <! care simptomatolo/ia speci.ica se,ra3ului a.ecteaza or/a!ismul pacie!tului5 <! mome!tul <! care acesta a i!ceput pro/ramul de rea ilitare" <! mod !ormal5 se,ra3ul se ma!i.esta timp de #:& zile de la co!sumul ultimului pa9ar cu auturi alcoolice" <! cazul persoa!elor cu .orme la!de ale depe!de!tei de alcool5 durata perioadei de se,ra3 poate .i c9iar mai mica" Cazurile se,ere de alcoolism !ecesita admiterea i!tr:u! ce!tru specializat ast.el i!cat pacie!tul sa poata .i ti!ut su o ser,atie medicala" Ast.el5 <! aceste ce!tre .iecare pacie!t tre uie sa .ie tratat cu la!dete i compasiu!e5 precum i sa .ie i!cura3at sa participe la sedi!te de terapie5 i!di,iduala sau de /rup" <! acelasi timp5 suportul .amiliei i al persoa!elor apropiate 3oaca u! rol e2trem de importa!t <! procesul de recuperare al pacie!tului" *esi perioada medie a se,ra3ului a .ost sta ilita 6co!.rom datelor o.erite de pacie!ti8 pe!tru #:& zile5 durata acesteia ,ariaza <! .u!ctie de se,eritatea depe!de!tei5 precum i de particularitatile .iecarui or/a!ism" ! a!ii S()5 <! 7rile europe!e5 <! aza a trei acorduri s:au sta ilit ac7iu!ile me!ite s reduc @i s pre,i! co!sumul de alcool" Aceste acorduri su!t+ DS!tate pe!tru to7iE 6Cealt9 .or All85 DPolitica Europea! <! pri,i!7a alcooluluiE 6Europea! Alco9ol Actio! Pla!85 DAcordul Europea! re.eritor la alcoolE 6Europea! C9arter o! Alco9ol8" ! #))% a .ost adoptat de 7rile mem re ale UE5 *eclara7ia+ ti!erii @i alcoolul" 6*eclaratio! o! Bou!/ people a!d alco9ol8" Ele su li!iaz .aptul c pro lemele cauzate de co!sumul de alcool5 la !i,el i!ter!a7io!al5 reprezi!t o pro lem de s!tate pu lic" *e aseme!ea sta ilesc pri!cipalele strate/ii de com atere a e.ectelor !e/ati,e produse de co!sumul de alcool" Acordul LSntate -entru toiM =Kealt< 1or All> Acest acord a .ost i!i7iat <! %($( de ctre OMS" >a aza acestui acord era o politic /lo al de s!tate care i!te!7io!a s produc sc9im ri su sta!7iale <! s!tate <! dece!iile trecute" ! %((45 acest acord a .ost <!trit de o !ou declara7ie a OMS5 cu o !ou politic de s!tate+ DS!tate pe!tru to7i <! secolul #%E" Acest declara7ie ide!ti.ic #% de o iecti,e pe!tru secolul #%= o/iectivul 14 al acestei declaraii se re1er la reducerea e1ectelor nocive ale alcoolului; drogurilor i tutunului+ DP?! <! a!ul #)%;5 tre uie reduse sem!i.icati,5 <! toate statele mem re ale UE5 e.ectele !e/ati,e ale co!sumului de su sta!7e adicti,e cum ar .i tutu!ul5 alcoolul @i alte dro/uri psi9oacti,eE" 6sesiu!ea di! septem rie%((4 a TCO : comitetul re/io!al pe!tru Europa8"

Pa/e 0 #4

Stres5 sau stress5 reprezi!t si!dromul de adaptare pe care i!di,idul <l realizeaz <! urma a/resiu!ilor mediului= a!sam lu care cupri!de <!cordare5 te!siu!e5 co!str?!/ere5 .or5 solicitare5 te!siu!e5 mo i!/" Por!i!d de la co!ceptul de stres5 me!io!m c terme!ul apari!e lui Ca!s Cu/o Iru!o SelBe care co!sider c stresul se lea/ de si!dromul de adaptare reacia la stress pe care i!di,idul <l Pa/e 0 #; realizeaz <! urma a/resiu!ilor mediului" Ca!s SelBe de.i!ete stresul ca a!sam lu de reacii al or/a!ismului uma! .a de aciu!ea e2ter! a u!or a/e!i cauzali 6.izici5 c9imici5 iolo/ici i psi9ici8 co!st?!d <! modi.icri mor.o:.u!cio!ale5 cel mai adesea e!docri!e" ! cazul <! care a/e!tul stresor are o aciu!e de durat ,or im de si!dromul /e!eral de adaptare care presupu!e o e,oluie stadial" Stresul a .ost de!umit N oala secolului PPN" ! %((45 OMS a realizat u! raport pri! care arat c stresul pro.esio!al @i cel di! ,ia7a perso!al su!t .actorii determi!a!7i ai u!ei s!t7i @u rede" Acest raport co!cluzio!a c stresul pro.esio!al mre@te riscul <m ol!,irilor" Acesta !u depi!de !umai de caracteristicile psi9olo/ice ale i!di,idului5 ci @i de mediul <! care mu!ce@te" U! studiu cele ru NT9ite9all StudBN 6citat <! IurroJ5 #)))85 care pe parcursul a %; a!i a urmrit starea s!t7ii a peste %)))) de e!/lezi5 a co!.irmat .aptul c starea s!t7ii se a.l <! le/tur cu pozi7ia !oastr <! cadrul societ7ii" Cei di! e2ecuti, su!t mai pu7i! a.ecta7i dec?t cei di! ma!a/eme!tul de mi3loc5 iar ace@tia su.er mai pu7i! dec?t simpli mu!citori" Cu c?t ptru!dem mai 3os <! ierar9ie cu at?t cre@te !umrul pro lemelor de s!tate" Studiul a msurat e.ectele caracteristice ale mu!cii+ puterea de decizie 6co!trol85 ceri!7ele slu3 ei @i spri3i!ul social de la locul de mu!c @i a descoperit c mu!ca i!e/al duce la rezultate i!e/ale asupra s!t7ii" Aceasta este i!depe!de!t de ceilal7i .actori de risc"

S! ES$*

C&#SEC%#'E*E ME)%CA*E
C?!d !e sim7im ame!i!7a7i sau c?!d !e co!.ru!tm cu a!umite ceri!7e e2ter!e sau stresori5 corpul5 automat5 d u! rspu!s .izic @i ioc9imic" Adre!ali!a @i al7i 9ormo!i5 colesterolul @i acizii /ra@i su!t la!sa@i <! sa!/e5 i!ima ate mai repede5 tra!spirm mai mult5 mu@c9ii se te!sio!eaz @i respirm accelerat @i super.icial" Stresul <!ti!s pe o perioad mai lu!/ a.ecteaz s!tatea" Stresul cro!ic duce la o acumulare <! artere a colesterolului @i /rsimilor5 ceea ce reprezi!t u! risc crescut pe!tru oli cardio,asculare" I!capacitatea de a !e ma!i.esta .rustrarea @i .uria5 !eputi!7a de a sc9im a situa7ia stresa!t sau de a o prsi este u! i!dicator al apari7iei pro lemelor cardiace" Stresul cro!ic este cel care du!eaza cel mai mult s!t7ii5 .ii!d tipic pe!tru locurile de mu!c <! care a!/a3a7ii !u au co!trol asupra di.eritelor situa7ii5 au ceri!7e cople@itoare @i !u <!tre,ed !ici u! sem! de u@urare" E.ectele asupra strii .izice i!clud+ te!siu!e mare5 tra!spira7ie5 di.icult7i de respira7ie5 te!siu!e muscular @i tul urri /astroi!testi!ale" Stresul co!duce la oli coro!arie!e5 dureri de spate5 mi/re!e5 dureri de a domi!ale @i o ,arietate de pro leme psi9ice" Este di.icil de precizat <! ce masura stresul i!.lue!7eaz s!tatea5 dar .oarte multe <m ol!,iri su!t le/ate de stres" m ol!,irile di! cauza stresului reprezi!t o po,ar pe!tru oame!i @i or/a!iza7ii5 costurile .ii!d mai e,ide!te la !i,elul i!di,izilor dec?t la !i,elul or/a!iza7iilor" Stresul pro.esio!al ac7io!eaz @i asupra sistemului imu!itar" S9eldo! Co9e! de U!i,ersitatea Car!e/ie Mello! USA 6citat <! IurroJ5 #)))8 a artat c a!/a3a7ii care su.er de stres cro!ic su!t de la trei p?! la ci!ci ori mai predispu@i la i!.ec7ii ,irale respiratorii dec?t ceilal7i" Acela@i studiu a descoperit c cei care se co!.ru!t doar cu u! si!/ur e,e!ime!t stresa!t pe parcursul u!ui a! !u su!t ,ul!era ili" Pri!cipalele pro leme de s!tate ide!ti.icate ca .ii!d datorate <! mare msura stresului pro.esio!al su!t urmtoarele+ astmul5 psoriasis5 ulcer /astro:duode!al5 tul urri di/esti,e @i si!dromul colo!ului irita il5 pro leme se2uale5 depresii5 co!sum de alcool5 de dro/uri sau a uz de medicame!te"

S!A)%% C*%#%CE
Pri,ul stadiul este cel al reaciilor de alarm i are dou su etape+ .aza de oc5 c?!d pot aprea 9iperte!siu!e i 9ipotermie" .aza de co!traoc5 c?!d or/a!ismul i!di,idului realizeaz o co!tracarare a simptomelor di! .aza de oc i are la az rspu!suri de tip e!docri!" Acest stadiu este caracteristic perioadei copilriei c?!d reziste!a iolo/ic este .oarte sczut" Pa/e 0 #G Stadiul al doilea este cel de reziste! speci.ic 6re,e!ire85 c?!d dup primul co!tact cu a/e!tul stresor or/a!ismul se adapteaz5 comportame!tul i!di,idului .ii!d apare!t !ormal5 persist?!d modi.icri speci.ice stadiului a!terior5 <! special de la .aza de co!traoc" ! pla! o!to/e!etic5 acest stadiu corespu!de maturitii5 c?!d i!di,idul are o reziste! u!5 .ii!d posi il adaptarea la aproape orice tip de stres di! mediu" Stadiul al treilea este cel de epuizare 6apari!e tr?!eii8 c?!d scad aproape toate resursele adaptati,e ale or/a!ismului" Adaptarea !u se mai me!i!e di! cauza scderii reaciilor de tip ,e/etati," Apar ,dit co!seci!ele !e/ati,e ale aciu!ii <!delu!/ate a acestor meca!isme !euro,e/etati,e"

CA AC!E %S!%C%*E S! ES$*$%


Orice tip de stres apare pe .o!dul adaptrii perma!e!te a or/a!ismului la mediu c?!d se poate produce u! dezec9ili ru marca!t <!tre solicitrile mediului i posi ilitile de rspu!s reale ale i!di,idului" Adaptarea presupu!e pstrarea i!te/ritii or/a!ismului care este <! perma!e! ame!i!at de a/e!ii stresori de toate tipurile" ! plus adaptarea presupu!e realizarea u!ui ec9ili ru di!amic cu mediul" Stresul apare <! mome!tul c?!d acest ec9ili ru al adaptrii se pertur " Aceast pertur are este re,ersi il" Stresul reprezi!t5 dup >a!dB5 u! dezec9ili ru i!te!s perceput su iecti, de ctre i!di,id <!tre ceri!ele or/a!ismului i ale mediului i posi ilitile de rspu!s i!di,iduale" ! .u!cie de !atura a/e!tului stresor5 stresul poate .i psi9ic5 .izic5 c9imic i iolo/ic" ! .u!c ie de !umrul persoa!elor a.ectate5 stresul poate .i i!di,idual sau colecti,"

EEEC!E*E
Pe terme! lu!/ e2pu!erea prelu!/it la stres /e!ereaz o serie de pro leme serioase de s!tate cum ar .i+ dia etul za9arat5 oli cardio,asculare5 i!cide!7a crescut pe!tru ca!cerul mamar la .emei= sl irea sistemului imu!itar" Putem ide!ti.ica c?te,a di!tre costurile u!ei or/a!iza7ii le/ate de co!seci!7ele stresului pro.esio!al+ asi/urrile de s!tate5 pierderea u!or zile de lucru @i accide!tele" Atu!ci c?!d !i,elul stresului este .oarte mare @i !umrul accide!telor este mare" Aceasta se <!t?mpl di! dou moti,e+ co!di7iile de mu!c care cauzeaz stres pot cauza @i accide!te @i cel de:al doilea moti, este acela c atu!ci c?!d mu!cim prea mult5 c?!d su!te presa7i de timp sau teroriza7i de @e.i su!tem mai ,ul!era ili la accide!te" Se produc mai multe accide!te atu!ci c?!d a!/a3a7ii lucreaz <! co!di7ii periculoase5 c?!d ei .olosesc ec9ipame!te so.isticate5 c?!d ma!ipuleaz o iecte /rele5 c?!d rm?! pe!tru mai mult timp <!tr:o pozi7ie static sau !eco!.orta il5 c?!d au sarci!i plictisitoare sau care se repet la !es.?r@it @i c?!d tre uie s .ie perma!e!t ,i/ile!7i" Cercetrile 6Cellrie/el5 %((#8 au rele,at .aptul c atu!ci c?!d a!/a3a7ii se tem de pierderea slu3 ei5 ei au mai multe accide!te5 se <m ol!,esc mai des" Statistic5 aproape &:4L di! accide!tele i!dustriale su!t cauzate de i!capacitatea de a .ace .a7 pro lemelor emo7io!ale pro,ocate de stres" Se estimeaz c .iecare a!/a3at care su.er de ,reo oal cauzat de stres a se!teaz apro2imati, %G zile lucrtoare pe a!" A!/a3atorul ,a tre ui sa /seasc deci u! ec9ili ru <!tre stresul i!dus salaria7ilor @i per.orma!7ele or/a!iza7iei" Co!.orm 1edera7iei Mo!diale de S!tate Me!tal5 N.a7a <!tu!ecat a eco!omiei /lo aleN a determi!at o criz <! s!tatea me!tal" *epresiile @i olile cardio,asculare au de,e!it o pro lem de s!tate ma3or" Am?!dou su!t /e!erate de stresul pro.esio!al" Atu!ci c?!d !e a.lm <! situa7ii stresa!te @i !u putem !ici lupta5 !ici .u/i5 o reac7ie comu! este s !e reprimm se!time!tele @i s co!ti!um" Ast.el5 stresul produce e.ecte comportame!tale5 ioc9imice @i psi9olo/ice"

E.ectele asupra psi9icului duc la pro leme de co!ce!trare5 <!credere @i moti,a7ie5 ori !e .ac sa !e sim7im .rustra7i5 !ea3utora7i sau .urio@i" Ca urmare .uria5 a!2ietatea5 depresia5 stima de si!e sczut5 i!telectul sl it5 pro lemele de co!ce!trare @i de luare a deciziilor5 !er,ozitatea5 irita ilitatea5 i!satis.ac7ia <! mu!ca su!t c?te,a di! e.ectele pe care stresul le rs.r?!/e asupra strii emo7io!ale a oame!ilor" Aceste e.ecte duc la o deteriorare a s!t7ii psi9ice" ! cazuri e2treme5 stresul pro.esio!al <i determi! pe u!ii a!/a3a7i sa se si!ucid5 mai ales atu!ci c?!d ace@tia su!t teroriza7i" Pa/e 0 #$ E.ectele asupra comportame!tului i!clud+ per.orma!7a <! scdere5 a se!teism5 cre@terea !umrului accide!telor5 cre@terea a uzului de alcool sau medicame!te5 impulsi,itate5 cre@te !umrul a a!do!urilor @i de aseme!ea apar di.icult7i <! comu!icare" Stresul are impact @i asupra ,ie7ii perso!ale @i sociale" Cu c?t su!tem mai stresa7i la ser,iciu5 cu at?t impactul este mai mare <! ,ia7a perso!al @i perso!ale @i pertur implicarea <! ,ia7a cultural @i social" Este /reu s me!7ii u! ec9ili ru <!tre mu!ca @i .amilie pe!tru c stresul pro.esio!al creeaz u! cerc ,icios" A .i a.ectat de stresul pro.esio!al !u este o sl iciu!e perso!al pe!tru c oame!ii au tolera!7e di.erite .a7 de situa7iile stresa!te" Ni,elul de stres pe care ci!e,a <l poate tolera <!ai!te de apari7ia stresului reprezi!t pra/ul stresului" U!ii oame!i la cea mai mic sc9im are sau ur/e!7 reac7io!eaz imediat" Al7ii su!t calmi5 stp?!i pe si!e5 pe situa7ie deoarece au <!credere <! capacitatea lor de adaptare" Ei simt u! stres .oarte mic5 acesta de,e!i!d mai mare dac stresul este ma3or sau prelu!/it"

S! ES$* PS%K%C
Paul 1rasse de.i!ete stresul psi9ic ca totalitatea co!.lictelor perso!ale sau sociale ale i!di,idului care !u:i /sesc soluia pe mome!t" Mi9ai Golu de.i!ete stresul psi9ic ca stare de te!siu!e5 <!cordare sau disco!.ort5 determi!at de a/e!i a.ecto/e!i cu sem!i.icaie !e/ati,5 stare de .rustrare 6reprimare8 a u!or tre ui!e5 dori!e sau aspiraii" Stresul psi9ic are u! du lu caracter+ primar i secu!dar" Caracterul primar ,or ete despre stres ca rezultat al u!ei a/resiu!i recepio!at direct <! pla! psi9ic" Caracterul secu!dar ,or ete despre stres ca reacie de co!tie!tizare <! pla! psi9ic a u!ui stres .izic5 cruia i!di,idul <i acord o sem!i.icaie de realipula"

Caracteristicile stresului -si<ic


A/e!ii stresori psi9ici su!t+ stimulii ,er ali 6i!clusi, cei care apari! lim a3ului i!terior8 care su!t ,e9iculai pe ci !er,oase la corte2" Acetia se di.ere!iaz total de celelalte cate/orii de a/e!i stresori di! cauza sem!i.icaiei lor5 pe!tru i!di,id ei a,?!d caracter pote!ial de a produce stres psi9ic" Acest caracter pote!ial este ,alidat de sem!i.icaia cu care <l i!,estete i!di,idul" U!ul i acelai a/e!t stresor psi9ic5 <! a.ar de .aptul c !u produce stres psi9ic la to i i!di,izii5 !u produce stres psi9ic de .iecare dat la acelai i!di,id" Acest lucru este co!diio!at de dispoziiile de mome!t ale i!di,idului i de sem!i.icaia pe care o acord <! acel mome!t i!di,idul" Apariia i amploarea stresului psi9ic depi!d mult de caracterele /e!etice ale i!di,idului 6caractere co/!iti,e5 ,oliio!ale5 moti,aio!ale i a.ecti,e8" -ul!era ilitatea psi9ic la stres este co!stituio!al sau do ?!dit" -ul!era ilitatea psi9ic este o trstur proprie doar a!umitor persoa!e i se ma!i.est pri! reacio!are uoar5 pri! stare de stres psi9ic5 la o /am lar/ de a/e!i stresori" Situaii /e!eratoare de stres psi9ic+ e2iste!a u!or circumsta!e !eo i!uite pe!tru i!di,id care <l surpri!d pe acesta !epre/tit pe!tru a le .ace .a" sem!i.icaia u!ui e,e!ime!t" a!/a3area i!di,idului <!tr:o aciu!e sau relaie e2a/erat" particularitile co!te2tului social" lipsa co!diiilor i!ter!e" modul su iecti, de a percepe solicitrile mediului" su solicitare ' suprasolicitare" situaiile co!.lictuale e2iste!te <! .amilie5 pro.esie sau la !i,el i!telectual"

criza de timp" izolarea" apariia u!ui o stacol .izic sau psi9ic <! calea u!ui scop care duce la .rustrare" situaii pertur atoare cauzate de a/e!i .izici 6z/omote5 ,i raii5 .luctuaii de temperatur8"

E2ist dou .orme speciale de stres 6SelBe8+ distress i eustress" *istress:ul implic toate Pa/e 0 #4 tipurile de stres e!umerate 6stresul o i!uit8" Eustress:ul este starea de stres special care este ,alidat pri! a!umite reacii e!docri!e speci.ice" Se di.ere!iaz de distress pri!+ !atura a/e!ilor stresori 6eustress A stimuli plcui ai am ia!ei5 tririle plcute ale i!di,idului8" co!seci!ele aciu!ii a/e!ilor stresori care de cele mai multe ori su!t plcute" <! plus .a de distress5 eustress:ul are implic i stres .izic" A/e!ii stresori ai stresului psi9ic au urmtoarele caracteristici+ caracter pote!ial stresa!t 6/e!ereaz stres psi9ic doar <! a!umite co!diii85 caracter de ame!i!are perma!e!t pe!tru i!di,id i caracter !e/ati, al co!seci!elor a/e!ilor stresori" E2ist dou cate/orii de a/e!i stresori+ u!ii care acio!eaz pe calea celui de:al doilea sistem de sem!alizare 6a/e!ii psi9o/e!i8 i stimulii se!zoriali e2ter!i5 care de,i! a/e!i stresori psi9ici ,erita ili atu!ci c?!d om ardeaz repetat scoara cere ral i c?!d au i!te!sitate peste medie" Parametrii de aciu!e ai u!ui a/e!t stresor+ i!te!sitate5 durat5 repeta ilitate5 !outate i rusc9ee" Asupra i!di,idului acio!eaz co!stelaii de a/e!i stresa!i" Clasi.icarea a/e!ilor stresori+ <! .u!cie de !umrul lor5 ei su!t+ u!ici i multiplii" <! .u!cie de asociere5 ei su!t+ co!/lomerai i co!.i/urai" <! .u!cie de domi!a!a aciu!ii5 ei su!t+ pri!cipali i secu!dari" <! .u!cie de !umrul i!di,izilor a.ectai5 ei su!t+ a/e!i stresori cu sem!i.icaie strict i!di,idual5 colecti, i /e!eral" <! .u!cie de !atura lor5 ei su!t+ .izici 6so!ori5 lumi!oi etc85 c9imici5 iolo/ici5 psi9olo/ici"

! A!AME#!
Tratame!tul este u!eori limitat la decoperirea simptomului .izic particular implicat5 de e2emplu5 9iperte!siu!ea poate .i co!trolata medicame!tos" Terapiile ce implica meditaia5 Bo/a i alte metode de rela2are pot a3uta o persoa!a sa descopere sursa stresului sau sa i!,ete sa:i .aca .ata mai e.icie!t" Com i!atiile de e2ercitii .izice si terapie psi9ica su!t u!eori recoma!date5 dar tot mai des perma!e!tele sc9im ari i! stilul de ,iata sau i! stilul de lucru5 sau a sc9im arilor temporare5 cum ar .i ,aca!tele5 pot .i .olositoare i! ali!area stresului"

Astazi <! toata lumea su!t <! 3urul %() milioa!e utilizatori de dro/urilor"Utilizarea dro/urilor sporeste <! r?!dul ti!erilor di! lume" Ma3oritatea utilizatorilor au ,?rsta su &) de a!i" ! %(((5 !umarul tarilor care raporteaza utilizarea dro/urilor pri! i!3ectare a .ost de %&G5 !umarul .ii!d de 4) <! %((#" *i!tre acestea5 (& de tari de aseme!ea ide!ti.ica CI- pri!tre i!3ectatorii de dro/uri" Ca!!a is este cel mai utilizat dro/ <! toate partile lumii" Costul eco!omic total al a uzului de Pa/e 0 #( dro/uri <! Statele U!ite se estimeaza apro2imati, la $) miliarde dolari a!ual" A uzul de cocai!a pri!tre somerii di! Colum ia este de %) ori mai mare dec?t pri!tre persoa!ele a!/a3ate" I!dustria dro/urilor cla!desti!a se estimeaza la 4)) miliarde dolari pe a!" A uzul de dro/uri i!seam!a orice utilizare e2cesi,a5 co!ti!ua ori sporadica5 i!compati ila sau <! relatie cu practica medicala5 a u!ui dro/" Co!sumul poate .i e2ceptio!al5 <! scopul de a <!cerca odata sau de mai multe ori u! dro/5 .ara a co!ti!ua <!sa= ocazio!al5 su .orma i!termite!ta5 .ara a a3u!/e la depe!de!ta= episodic5 <!tr:o circumsta!ta determi!ata= sistematic5 caracteriz?!du:se pri! depe!de!ta"

C&#S$M$* )E ) &G$ %

)EPE#)E#'A
*epe!de!ta se de.i!este ca .ii!d starea .izica sau psi9ica ce rezulta di! i!teractiu!ea u!ui or/a!ism cu o su sta!ta5 caracterizata pri! modi.icari de comportame!t i alte reactii5 <!sotite <!totdeau!a de !e,oia de a lua su sta!ta <! mod co!ti!uu sau periodic5 pe!tru a:i resimti e.ectele psi9ice i pe!tru a e,ita su.eri!tele"

M&!%@E CA E )$C *A C&#S$M$* )E ) &G$ %


Curio0itatea A Nu <!seam!a ca de,e!ii depe!de!t doar pe!tru ca ai <!cercat5 dar !u co!ti!ua A utilizarea sistematica duce la depe!de!ta5 iar <! cazul dro/urilor puter!ice5 prima doza poate .i .atala 69eroi!a5 cocai!a5 >S*5 E2tasB5 am.etami!e5 .e!ciclidi!a8 !eri/ilis,ul A Co!sumul de dro/uri poate .i ,azut ca e2cita!t i pro,ocatori" U!ii su!t te!tati sa <!.ru!te riscurile implicate5 departe de a .i <mpiedicati de ,or e precum FpericolE" Poti sa iesi <! e,ide!ta i <! mod poziti,5 .ara sa co!sumi dro/uriR Cauta alter!ati,eR Presiunea gru-ului ( Este importa!t sa stii sa spui NNUN asta do,edeste ca ai o perso!alitate puter!ica" !cearca sa .ii tu <!suti5 c9iar daca cei di! 3urul tau au alta opi!ie " Pro/le,e 6<! .amilie5 scoala5 priete!i8 A U!ii ti!eri pot .olosi dro/uri pe!tru a acoperi pro lemele e2iste!te 6di,ortul pari!tilor5 a uz sau !e/li3e!ta di! partea pari!tilor sau a scolii8" Tre uie <!teles sa .olosirea dro/urilor rezol,a doar apare!t i temporar pro lema5 ea co!ti!u?!d sa e2iste i sa se a/ra,eze"

SEM#E*E D% S%MP!&ME*E C&#S$M$*$% )E ) &G$ %


Se,ne 1i0ice: : pierderea'cre@terea po.tei de m<!care5 o i!e2plica il scderea sau cre@terea <! /reutate5 orice sc9im are a o iceiurile alime!tare" : sc9imarea ritmului mersului5 o <!ceti!ire sau o <!7epe!ire a mersului5 o sla coordo!are a mmi@crilor : i!som!ie5 trezirea la ore !eo i@!uite5 o le!e !eo i@!uit : oc9ii ro@ii @i <!lcrima7i5 pupile mai mari sau mai mici dec<t de o icei5 la!K stare : palme umede @i reci5 m<i!i tremurtoare : .a7 ro@ie sau palid : miros de su sta!7e la e2pira7ie5 di! corp sau de pe 9ai!e : .oarte acti,5 e2cesi, de ,or re7 : secre7ii !azale ca la rceal5 e2tremit7i reci : urme de <!7epturi pe a!te ra7e sau picioare : mereu mucos5 /re7uri @i ,ome .rec,e!te5 sau tra!spira7ii e2cesi,e : tremurturi ale m<i!ilor5 picioarelor sau capului

: puls !ere/ulat Se,ne co,-orta,entale: : sc9im are <! atitudi!e5 comportame!t sau perso!alitate .r o cauz apare!t : sc9im area priete!ilor sau e,itarea celor ,ec9i5 !u ,rea s ,or easc despre priete!ii cei !oi sau ace@tia su!t cu!oscu7i ca @i co!sumatori de dro/uri" : sc9im are <! acti,it7i5 9o B:uri sau i!terese Pa/e 0 &) : scderea per.orma!7elor @colare5 sau la mu!c5 <!t<tzieri la @coal5 a se!tri !emoti,ate sau a a!do! @colar : sc9im area comportame!tului acas5 pierderea i!teresului pe!tru .amilie @i acti,it7ile de .amilie : di.icult7i de co!ce!trare5 distrat5 uituc : o lips de moti,a7ie <! /e!eral5 pierderea e!er/iei5 a stimei de si!e5 o atitudi!e de !epsare : .rec,e!t 9iperse!si il5 <7i pierde repede cumptul5 sau are rese!time!te puter!ice : stri de irita ilitate sau m<!ie : stare de prostra7ie sau dezorie!tare : comportame!t e2cesi, de secretos : accide!te de ma@i! : !eci!ste cro!ic : o !e,oie i!e2plica il de a!i5 .ur a!i sau o iecte pe!tru a .i ,<!dute : para!oia : scim ri ale o iceiurilor de toalet *e@i este /reu de crezut5 pe la!/a toate dro/urile care su!t i ile/ale5tot <! aceasta cate/orie 6a dro/urilor8 putem i!clude i tutu!ul5 Coca:Cola5 ceaiul i ca.eaua" *i.ere!ta di!tre ele este ca aceatea su!t le/ale i !u produc depe!de!ta care sa duca la stari ca atu!ci ca!d am .i co!sumat dro/uri precum 9eroi!a5 cocai!a etc" Nicoti!a di! tutu! este u! dro/ co!sumat pe scara lar/a <! societate"1umatul .ru!zelor este di! pu!ct de ,edere .izic .oarte !oci,51umatul poate pro,oca u!ele .orme de ca!cer5cum ar .ii cel de la plama!i i /at i poate de aseme!ea u!ele oli la !i,elul i!imii i ,aselor sa!/,i!e" Co!sumatorii de tutu! pot de,e!ii depe!de!ti di! pu!ct de ,edere psi9olo/ic5c9iar daca su!t co!stie!ti de riscurile la care se e2pu!5!u se pot lasa de .umat"

SE@ A7$*
Acest terme! se re.era la simptomele .izice i psi9ice care apar atu!ci c?!d u! i!di,id este pri,at de u! dro/ de care el a de,e!it depe!de!t" Termi!olo/ie+ : A/u0 de droguri : E2presia desem!eaza auto:admi!istrarea repetata de dro/uri5 <! scopuri medicale" : Eu1oria : Este se!zatia de u!a dispozitie o ti!uta arti.icial5 eu.oria este o stare <! care i!di,idul !u simte !ici o a!2ietate i scapa de i!.lue!tele e2terioare" : Kalucinatiile : Su!t perceptii pro,ocate de 9aluci!o/e!e5 care !u corespu!d realitatii o iecti,e" I!di,idul care are 9aluci!atii N,ede ima/i!iN i Naude su!eteN care !u e2ista <! realitate"

C*AS%E%CA EA ) &G$ %*&


)u-a e1ectul -rodus asupra sistemului !er,os ce!tral+ : Produse depresoare 6opiul5 mor.i!a5 9eroi!a5 ar ituricele5 e!zodiazepi!ele5 9ip!oticele5 tra!c9iliza!tele5 metaUualo!a etc"8 : Produse stimulente 6cocai!a5 cracK:ul5 K9at:ul5 am.etami!ele5 a!ore2i/e!ele5 etc"8 : Produse perturbatoare sau halucinogene 6ca!!a is:ul5 >S*:ul5 .e!cBclidi!a5 mescali!a5 psilocB i!a etc"8" )u- originea -rodusului+ : Produse !aturale : Produse de semi:si!teza

: Produse de si!teza )u-a regi,ul 8uridic al su sta!telor+ : Su sta!te a caror .a ricare'admi!istrare su!t supuse co!trolului 6mor.i!a5 ar iturice etc"8 : Su sta!te total i!terzise 6>S*5 9eroi!a5 cracK8 )u-a de-endenta generata: : *ro/uri care creeaza depe!de!ta .izica : *ro/uri care creeaza depe!de!ta psi9ica : *ro/uri care creeaza depe!de!ta mi2ta )u- e1ectele -rovocate organis,ului: *ro/uri care in<i/a centrii nervosi+ : ca!!a is : opiacee + : opiu : mor.i!a : deri,atii de mor.i!a : 9eroi!a5 metado!a5 petidi!a : codei!a : ar iturice : tra!c9iliza!te *ro/uri care sti,ulea0a centrii nervosi+ : cocai!a5 am.etami!e5 cracK:ul *ro/uri <alucinogene+ : >S* : ecstasB : p9e!ciclidi!a : peBote : psilocB i!a i psilocB!a %n<alanii+ : sol,e!ti or/a!ici : lacuri5 ,opsele 6DAurolacE8 : /az : adezi,i : e!zi!e usoare

Pa/e 0 &%

! A!AME#!
Prima etapa a tratame!tului A eta-a tera-iei de de0into9icare si de 1orti1iere generala A i!clude prescrierea de su sta!te medicame!toase i! doze terapeutice5 cum ar .i+ tra!c9iliza!te5 !euroleptice5 preparate deto2i.ia!te5 ,itami!e5 medicatie simptomatica 6a!al/etice s"a"8" *aca este cazul5 se poate e.ectua piroterapie5 9emosor tie" I! .azele ulterioare se prescrie .izioterapie" Actiu!ea medicame!toasa este i!sotita de psi9oterapie ratio!ala 6e2plicati,a8" Etapa terapiei medicame!toase tre uie sa .ie realizata i! co!ditii spitalicesti 6mai rar i! am ulatoriu8 de specialisti psi9iatri:!arcolo/i" Eta-a actiunii orientate asupra perso!alitatii !arcoma!ului este alcatuita di!+ psi9oterapia tul urarilor de /ra!ita+ a!2ietatea5 depresia5 irasci ilitatea5 te!siu!ea i!terioara5 i!som!ia s"a"= i!sotirea psi9oterapeutica a remisiu!ii= psi9oterapia de .amilie= a!aliza circumsta!telor care pot pro,oca recaderea si cautarea i! comu! a cailor de i!,i!/ere a acesteia= scoaterea la lumi!a a trasaturilor poziti,e ale perso!alitatii celui ce su.era de !arcoma!ie si spri3i!irea pe ele i! cursul procesului recuperator= dia/!osticarea psi9olo/ica si ela orarea u!ui comple2 de recoma!dari potri,ite cu tipul psi9olo/ic de perso!alitate al su.eri!dului" U!a di!tre cele mai importa!te sarci!i ale psi9oterapiei ortodo2e este a3utarea omului 6pacie!tului8 sa co!stie!tizeze meca!ismele psi9olo/ice patimase ale olii ori situatiei co!.lictuale= .ormarea la cei ce su.era de !arcoma!ie a u!ei atitudi!i care pri,este !arcoma!ia ca pe o oala ce ti!e de pacat= e2ami!area pro lemelor pri,itoare la se!sul ,ietii5 la co!ceptele de DpacatF si DpatimaF5 co!,or iri despre ,irtutile cresti!esti= pre/atirea du9o,!icesc:psi9olo/ica pe!tru Tai!a Spo,eda!iei= co!lucrarea la im isericirea ol!a,ului"

C&MPE!E#A 1 ( )ESC %E P %#C%PA*E*E )&ME#%% A*E CE CE!+ %% "# #$ S%#G


Pa/e 0 &#

G $PE*E )E P&P$*A'%E C$ %SC )E "MA&*#+@% E


=)A!&
%!+ S!%*$*$% )E @%A'+; C&#)%'%%*& )E ME)%$; &A%D#$%#'E*& EAM%*%A*E E!C.>

C$ S 4 (

I!di.ere!t c se aplic sau !u u! ma!a/eme!t @tii!7i.ic al securit7ii @i s!t7ii <! mu!c5 dou opera7ii su!t strict !ecesare <! acti,itatea pre,e!ti,+ ide!ti.icarea @i e,aluarea riscurilor" Importa!7a lor este rele,at @i de .aptul c su!t statuate ca o li/atorii pri! Normele /e!erale de protec7ie a mu!cii5 iar rspu!derea realizrii lor este atri uit at?t co!ducerii .irmei5 c?t @i perso!alului di! cadrul compartime!telor de protec7ie a mu!cii"

Ide!ti.icarea .actorilor de risc @i a su stratului lor cauzal este o ac7iu!e comple25 care !ecesit <m i!area mai multor procedee5 adaptate de .iecare dat co!di7iilor respecti,ei .irme" ! pri!cipiu5 se procedeaz ast.el+ : se a!alizeaz ,izual5 pri! studiu de caz5 simulare etc"5 pe!tru .iecare loc de mu!c5 pe r?!d5 toate eleme!tele sistemului de mu!c a.ere!t @i se sta ilesc5 pe aceast az5 ce de.icie!7e5 a ateri5 caracteristici @"a" ar putea co!duce la accide!te sau <m ol!,iri pro.esio!ale= : se e.ectueaz determi!ri cu a3utorul metodelor @i mi3loacelor speci.ice5 <! cazul .actorilor come!sura ili su aspectul !i,elului sau co!ce!tra7iei sau pe!tru care se pot realiza a!alize ale !aturii eleme!telor compo!e!te= : se a!alizeaz starea de mor iditate sau di,ersele simptome care ar putea i!dica preze!7a u!ei a.ec7iu!i datorate co!di7iilor de mu!c= : se ide!ti.ic eleme!tele depistate <! listele presta ilite de .actori de risc @i .actori de su strat cauzal" Ordi!ea de e2ecutare a acestor opera7ii !u este predetermi!at5 dar tre uie parcurse toate pe!tru a se o 7i!e u! rezultat corect" ! co!ti!uare ,om <!cerca s preze!tm .iecare /rup de .actori de risc5 cu modalit7ile co!crete de ma!i.estare @i e.ectele ac7iu!ii lor asupra e2ecuta!tului5 iar acolo u!de s:a impus s:au dat e2plica7ii suplime!tare pe!tru .actorii de su strat cauzal5 ca suport pe!tru a!alizele pe care le au de e.ectuat proiecta!7ii sistemului de MSSM"

%)E#!%E%CA EA EAC!& %*& )E %SC D% A S$AS! A!$*$% CA$BA*

Eactorii de risc -ro-rii e9ecutantului


Studiile @i a!alizele e.ectuate pri,i!d .e!ome!ul de accide!tare @i <m ol!,ire pro.esio!al au rele,at i!cide!7a ma3or a .actorilor de risc proprii e2ecuta!tului" ! raport cu .actorii de risc o iecti,i5 cu e2cep7ia u!or cazuri reduse ca !umr 6calamit7i !aturale85 .actorii su iecti,i A proprii e2ecuta!tului A se situeaz @i la ori/i!ea acestora5 deoarece omul este ela oratorul @i totodat cel care ,eri.ic @i poate i!ter,e!i asupra celorlalte eleme!te ale sistemului de mu!c+ mi3loacele de produc7ie5 mediul @i sarci!a de mu!c" I!di.ere!t de reparti7ia sarci!ilor <!tre om @i ma@i!5 acti,itatea de mu!c pe care o des.@oar e2ecuta!tul cupri!de patru sec,e!7e pri!cipale+ : recep7io!area @i co!stituirea i!.orma7iei= : ela orarea @i adoptarea deciziilor= : e2ecu7ia= : autore/larea"

Po!derea acestor sec,e!7e <! structura di.eritelor posturi de mu!c sau a u!uia @i aceluia@i post5 <! perioade de timp di.erite5 poate ,aria 5 dar preze!7a tuturor este o li/atorie" Modul cum e2ecuta!tul realizeaz aceste sec,e!7e de.i!e@te comportame!tul su de mu!c A totalitatea .aptelor5 actelor5 reac7iilor 6motorii5 ,er ale5 a.ecti,e8 pri! care o persoa! rspu!de solicitrilor sarci!ii de mu!c" *i! pu!ctul de ,edere al securit7ii mu!cii disti!/em u! comportame!t !ormal5 care !u co!duce la periclitarea s!t7ii sau i!te/rit7ii a!atomo:.u!c7io!ale a e2ecuta!tului @i u! Pa/e 0 && comportame!t i!adec,at5 care poate .a,oriza sau decla!@a u! accide!t sau o <m ol!,ire pro.esio!al" Comportame!tul !ormal presupu!e dou compo!e!te+ : e,itarea riscurilor pri! respectarea prescrip7iilor te9!ice @i a re/leme!:trilor pri,i!d securitatea @i s!tatea <! mu!c re.eritoare la modul <! care tre uie <!depli!it sarci!a= : !eutralizarea situa7iilor de risc create5 ceea ce implic sesizarea rapid a acestora 6c9iar a!ticiparea lor85 a eleme!telor critice5 prelucrarea rapid a i!.orma7iilor5 decizia @i e2ecu7ia ei prompte @i rapide" Comportame!tul i!adec,at su aspectul securit7ii @i s!t7ii <! mu!c se ma!i.est pri! co!duite !esi/ure sau !ecorespu!ztoare situa7iilor o i@!uite sau !eo i@!uite de mu!c" Alt.el spus5 el reprezi!t a aterea e2ecuta!tului de la modul ideal de <!depli!ire a celor patru sec,e!7e ale acti,it7ii pri! care se realizeaz sarci!a de mu!c5 a atere care poate co!sta <!tr:o omisiu!e sau o ac7iu!e /re@it" ! co!seci!75 .actorii de risc de accide!tare @i <m ol!,ire pro.esio!al proprii e2ecuta!tului se pot su suma u!ei erori la !i,elul ,eri/ilor de az ale acti,it7ii de mu!c+ : erori de recep7ie5 prelucrare @i i!terpretare a i!.orma7iei= : erori de decizie= : erori de e2ecu7ie= : erori de autore/la3" *eose it de importa!t pe!tru sta ilirea msurilor de pre,e!ire este cu!oa@terea su stratului cauzal al comportame!tului i!adec,at di! pu!ctul de ,edere al securit7ii @i s!t7ii <! mu!c" >a modul /e!eral5 comportame!tul <! mu!c reprezi!t co!cretizarea capacit7ii de mu!c a i!di,idului @i re.lect rela7ia di!tre !i,elul e2i/e!7elor adresate e2ecuta!tului 6su .orma sarci!ii de mu!c8 @i capacitatea sa de a le rspu!de"

Eactorii de risc -ro-rii sarcinii de ,unc


Sarci!a de mu!c se <!cadreaz pri!tre !o7iu!ile cu a3utorul crora se de.i!e@te orice acti,itate de mu!c+ .u!c7ii5 sarci!i5 acti,itate5 opera7ii5 procese5 comportame!t5 ceri!7e etc" *i!tre acestea5 .u!c7iile care co!stituie u!it7i ma3ore ale mu!cii5 pot cupri!de u!a sau mai multe sarci!i @i su!t .oarte ,ariate5 corespu!ztor scopului proceselor de mu!c" 1u!c7ia implic respo!sa ilitatea <! raport cu scopurile sistemului5 are o a!umit .rec,e!7 <! ciclul de mu!c5 i!clude sarci!i @i opera7ii care cer cu!o@ti!7e5 depri!deri speci.ice5 realizeaz u!ul sau mai multe scopuri pri! .olosirea u!or metode5 procedee5 strate/ii @i5 c9iar <! cadrul u!or ceri!7e de ,itez5 precizie5 ca!titate5 calitate etc" U! e2ecuta!t poate <!depli!i o .u!c7ie si!/ur sau <mpreu! cu ma@i!a" Aceea@i .u!c7ie poate .i <!depli!it de e2ecuta!7i a.la7i <! posturi di.erite5 pe li!ii di.erite sau <! cadrul aceleia@i i!stala7ii" Sarci!a este epreze!tat de u! /rup de ac7iu!i le/ate temporar @i realizate cu acelea@i eleme!te i!.orma7io!ale @i mi3loace de mu!c= este o u!itate su ordo!at .u!c7iei5 are o a!umit .rec,e!75 u! scop 6su ordo!at scopului .u!c7iei85 !ecesit a!umite cu!o@ti!7e @i depri!deri @i tre uie s se <!cadreze u!or ceri!7e restricti,e+ ,itez5 precizie etc" Opera7ia este cea mai mic u!itate a mu!cii @i este su ordo!at sarci!ii= se poate caracteriza <! raport cu+ : co!7i!utul A o iecte5 re/uli5 procedee5 o iecti,e= : structura A modul de or/a!izare a eleme!telor compo!e!te= : ceri!7e impuse A a!sam lul co!di7iilor care tre uiesc respectate de operator pe!tru a ati!/e o iecti,ele mu!cii 6parametrii ac7iu!ii+ ,itez5 precizie5 adec,are la re/uli8"

Metoda de mu!c re.lect modul <! care se realizeaz sarci!a @i opera7iile <! co!di7iile te9!olo/ice co!crete @i de <!zestrare te9!ic cupri!de5 <! /e!eral5 ordi!ea de succesiu!e e.icace a eleme!telor opera7iei5 alctuirea ra7io!al a m?!uirilor @i mi@crilor <! co!di7ii te9!ico:or/a!izatorice precizate" ! raport cu aceste !o7iu!i de.i!itorii ale acti,it7ii de mu!c5 se despri!d .actorii de accide!tare @i <m ol!,ire pro.esio!al proprii sarci!ii de mu!c5 co!7i!ut sau structur !ecorespu!ztoare a sarci!ii de mu!c <! raport cu scopul sistemului de mu!c sau cu ceri!7ele Pa/e 0 &4 impuse de situa7iile de risc5 respecti,+ : opera7ii5 re/uli5 procedee /re@ite= : a se!7a u!or opera7ii= : metode de mu!c !ecorespu!ztoare 6succesiu!e /re@it a opera7iilor5 m?!uirilor5 mi@crilor8= : ceri!7e su 'supradime!sio!ate impuse e2ecuta!tului5 respecti, !ecorespu!ztoare posi ilit7ilor acestuia" Prima cate/orie de .actori are la az o i!su.icie!t cu!oa@tere a te9!olo/iilor @i metodelor pri! care se poate a3u!/e la realizarea scopului procesului de mu!c" Modul <! care pot co!duce la accide!tare @i'sau <m ol!,iri pro.esio!ale este e,ide!t5 deoarece determi! eroarea la !i,elul e2ecuta!tului" A doua /rup de .actori pro,i!e di! !eluarea <! co!siderare a ,aria ilei uma!e5 respecti, di! sta ilirea !era7io!al a parametrilor ac7iu!ilor uma!e" ! co!seci!75 di.icultatea @i comple2itatea sarci!ii .ie se situeaz su posi ilit7ile e2ecuta!tului5 .ie le dep@e@te5 pro,oc?!d su sau suprasolicitarea or/a!ismului su" ! am ele situa7ii are loc scderea capacit7ii de mu!c5 datorat o oselii 5 <!tr:u! i!ter,al mai mic dec?t cel !ormal5 cu e.ecte u@or de !uit"

Eactorii de risc -ro-rii ,i8loacelor de -roducie


*up !atura ac7iu!ii lor5 .actorii de risc de accide!tare @i <m ol!,ire pro.esio!al proprii mi3loacelor de produc7ie se pot <mpr7i <! trei cate/orii+ de !atur .izic5 c9imic @i iolo/ic"

Eactori de risc de natur 1i0ic : <! aceast cate/orie su!t i!clu@i .actorii de !atur
meca!ic @i cei de !atur termic"

Eactorii de natur ,ecanic su!t repreze!ta7i de+


Micrile periculoase" Statisticile arat c cele mai multe accide!te de mu!c a,?!d cauze de !atur o iecti, se datoreaz or/a!elor <! mi@care ale ma@i!ilor" ! .u!c7ie de rolul lor <! cadrul procesului de mu!c5 mi@crile ma@i!ilor5 ale meca!ismelor5 or/a!elor de ma@i!i5 pieselor etc" pot .i+ o .u!c7io!ale+ !ormale <! i!ter,alul de timp de .u!c7io!are5 .r restric7ii <! le/tur cu decla!@area5 <!treruperea5 dozarea ,itezei= cu pericolul autodecla!@rii co!trai!dicate 6autopor!ire pri! auto:apri!dere5 co!tact electric etc"5 pri! ac7io!area i!,olu!tar sau di! /re@eal8= cu pericolul <!treruperii impre,izi ile= cu mome!te de pericol <! cazul <! care !u pot .i sau !u su!t co!trolate <! se!sul decla!@rii5 <!treruperii sau dozrii ,itezei= o !e.u!c7io!ale+ de,ieri de la traiectoriile !ormale= recul= ala!s= @ocuri la por!ire sau oprire= despri!derea @i proiectarea de corpuri5 particule= ruperea u!ui eleme!t de le/tur5 despri!derea5 des.acerea u!ei le/turi"

Toate aceste cate/orii de mi@cri co!stituie surse pote!7iale de accide!tare5 put?!d produce ,tmri su .orm de stri,iri5 tieturi5 co!tuzii5 strpu!/eri etc" Pri! urmare5 riscurile meca!ice su!t repreze!tate5 <! /e!eral5 de purttorii de e!er/ie ci!etic ai u!ui ec9ipame!t te9!ic5 respecti, de eleme!tele a.late <! mi@care ale acestuia5 !umite eleme!te periculoase" Accide!tarea se produce pri! co!tactul e2ecuta!tului cu u! eleme!t periculos" Spa7iul situat <! i!teriorul sau <mpre3urul u!ui ec9ipame!t te9!ic <! care preze!7a oricrei persoa!e Pa/e 0 &; o e2pu!e pe aceasta riscului de accide!tare meca!ic este !umit zo! de risc meca!ic sau zo! de pericol meca!ic" Mo!ele de pericol meca!ic pot a,ea co!.i/ura7iile cele mai di,erse" Mi@crile 6eleme!telor mo ile8 des.@urate <! zo!ele de pericol meca!ic au .ost de!umite mi@cri periculoase" Ele se ma!i.est <! cazul mi@crii de rota7ie ale u!ui si!/ur eleme!t5 ale mai multor eleme!te5 al mi@crilor de tra!sla7ie @i al celor com i!ate" *i!tre parametrii care pot determi!a caracterul periculos me!7io!m+ : ,alorile ridicate ale tura7iilor sau ,itezelor de tra!sla7ie ale eleme!telor <! mi@care= : masele mari ale eleme!telor a.late <! mi@care= : ,alorile mome!telor de torsiu!e= : ,alorile .or7elor de ac7io!are ale eleme!telor <! mi@care= : amplitudi!ea mi@crilor= : .orma @i ru/ozitatea supra.e7elor eleme!telor a.late <! mi@care= : modul de .i2are a pieselor a.late <! rota7ie= : dista!7a <!tre partea rotitoare @i partea .i2= : dista!7a mi!im di!tre partea mo il @i partea .i2= : 3ocul compo!e!telor= : dime!siu!ile desc9iderilor etc" Caracteristicile e!umerate5 precum @i altele asem!toare5 tre uie co!siderate5 a!alizate @i apreciate5 de la caz la caz5 pe!tru .iecare eleme!t mo il al ec9ipame!tului te9!ic5 precum @i pe!tru zo!ele de pericol meca!ic" !upra"eele sau #ontururile peri#uloase" Pri! !atura @i .orma lor acestea pot .i <!7eptoare5 tioase5 alu!ecoase5 a razi,e5 adezi,e" Pri! co!tactul di!tre e2ecuta!t @i di,ersele pr7i ale mi3loacelor de produc7ie sau o iectelor mu!cii care prezi!t aseme!ea caracteristici se pot produce ,tmri cauzate de alu!ecare @i cdere 6.racturi 5 lu2a7ii85 tiere5 <!7epare etc" $tila%ele su& presiune sau 'id" Acestea pot /e!era <! cazul supra:presiu!ii e2plozii5 iar <! cazul lucrului <! ,id implozii" Pri!cipalele utila3e @i i!stala7ii care lucreaz su presiu!e su!t compresoarele5 autocla,ele @i recipie!tele utelie de /aze comprimate" Pericolul de e2plozie5 <! cazul recipie!telor utelie su presiu!e 5 este deose it de mare la temperaturi ridicate 6 <! cazul amplasrii acestora <! apropierea u!or surse de cldur8" *e aseme!ea5 dac <! recipie!tele su presiu!e se depoziteaz su sta!7e puter!ic corosi,e 5 e2ist riscul producerii u!or !eeta!@eit7i care pot co!duce la e2plozii" Pri!cipalele cauze pote!7iale ale accide!telor la utila3ele su presiu!e su!t+ : dime!sio!area !ecorespu!ztoare a utila3elor5 <! raport cu co!di7iile de lucru= : umplerea !ecorespu!ztoare a autocla,elor @i recipie!telor utelie 6 lipsa u!ui spa7iu de si/ura!7 su.icie!t de mare5 !ecesar <! cazul dilatrii co!7i!utului5 ca urmare a u!or cre@teri !eco!trolate ale temperaturii8= : lipsa aparatelor de msur @i co!trol ale presiu!ii @i temperaturii 6ma!ometre5 termometre8= : lipsa dispoziti,elor de si/ura!7 6discuri de e2plozie5 supape de si/ura!75 mem ra!e de si/ura!75 capace de protec7ie etc"8= : ma!e,rarea !ecorespu!ztoare a recipie!telor5 lo,irea u!uia de cellalt sau de o iecte tari5 rstur!area5 supu!erea lor la trepida7ii= : pstrarea uteliilor la soar 5 <! apropierea surselor de cldur sau <! locuri cu su sta!7e corosi,e= : depozitarea <! aceea@i i!cpere a recipie!telor utelie care co!7i! su sta!7e i!compati ile 6o2i/e! @i 9idro/e!5 o2i/e! @i amo!iac5 amo!iac @i clor5 clor @i 9idro/e!5 clor @i o2i/e! etc"8=

: :

desc9iderea rusc a ,e!tilului uteliilor @i recipie!telor= i!troducerea /azelor comprimate <! recipie!te utelie5 <! ,ase de sticl sau alte recipie!te care .u!c7io!eaz la presiu!i mai reduse= : de.ec7iu!i ale reductoarelor de presiu!e = : u!/erea ,e!tilelor @i a ma!ometrelor de la recipie!tele care co!7i! o2i/e! cu uleiuri sau /rsimi" Pa/e 0 &G I!stala7iile5 utila3ele @i aparatura care lucreaz su ,id pot5 de aseme!ea5 s co!stituie surse /e!eratoare de .actori de risc de accide!tare" Riscurile de implozie apar cel mai .rec,e!t <! urmtoarele cazuri+ : de.ecte ale materialului 6te!siu!i rema!e!te sau !ere/ularit7i struc:turale8= : !eeta!@eit7i ale i!stala7iilor5 <! special c?!d se lucreaz cu produse care5 <! co!tact cu aerul5 .ormeaz amestecuri e2plozi,e= : lipsa u!or para,a!e de protec7ie sau co@uri de protec7ie <! caz de implozie= : reducerea rusc a presiu!ii <! i!stala7ie= : ,i ra7ia puter!ic a recipie!telor su presiu!e redus= : ,aria7ii ru@te de temperatur @i presiu!e <! i!stala7ii= : <!clzirea cu .lacr a aparatelor de distilare <! ,id" At?t <! cazul e2ploziilor c?t @i al imploziilor5 ,tmrile produse co!stau5 <! /e!eral5 <! mutilri par7iale sau totale ale ,ictimei" (i&raiile ex#esi'e ale sculelor5 utila3elor5 i!stala7iilor5 cldirilor etc" U! sistem material scos di! pozi7ia de ec9ili ru 5 pri! aplicarea sau suprimarea u!ei .or7e5 <!cepe s se mi@te" *ac mi@carea sistemului .a7 de starea de re.eri!7 este alter!ati,5 aceasta se !ume@te ,i ra7ie sau oscila7ie" -i ra7iile <!t?l!ite <! te9!ic su!t ,ariate @i pot .i clasi.icate ast.el+ *up .or7ele care ac7io!eaz <! timpul mi@crii sistemului material+ : ,i ra7ii !eamortizate A .or7a reziste!t este !ul = : ,i ra7ii amortizate A .or7a reziste!t este !e/ati, = : ,i ra7ii auto<!tre7i!ute A .or7a reziste!t este poziti, = : ,i ra7ii li ere A .or7a pertur atoare este !ul = : ,i ra7ii .or7ate A .or7a pertur atoare este di.erit de zero" *up !umrul /radelor de li ertate ale sistemului+ ,i ra7ii cu u! /rad de li ertate5 cu dou sau mai multe /rade de li ertate" *up .elul mi@crii+ ,i ra7ii de tra!sla7ie5 de rota7ie5 de torsiu!e" *up e,olu7ia <! timp+ ,i ra7ii periodice5 aperiodice @i aleatorii"

Eactorii de risc de natur ter,ic" ! !umeroase ramuri i!dustriale e2ist locuri de mu!c u!de5 pri! !atura sarci!ii de mu!c5 e2ecuta!tul poate i!tra <! co!tact cu o iecte sau supra.e7e cu temperaturi e2cesi,e + ridicate sau co or?te" Eactorii de risc de natur electric" Ma3oritatea i!stala7iilor5 utila:3elor @i ma@i!ilor
su!t ac7io!ate electric" Cure!tul electric poate co!stitui .actor de risc de accide!tare <! mu!c <! dou situa7ii+ : realizarea co!tactului di!tre or/a!ismul uma! @i pr7ile compo!e!te ale mi3loacelor de mu!c a.late su te!siu!e A .actor de risc direct 6.i!al8= : cre@terea rusc a e!er/iei termice radiate datorit reziste!7ei co!ductorului A .actor i!direct 6i!termediar8" Prima situa7ie apare <! cazul+ : ati!/erilor directe5 respecti, pri! co!tactul cu eleme!te co!ducti,e ale i!stala7iei electrice care se a.l !ormal su te!siu!e5 este scoas de su te!siu!e5 dar a rmas <!crcat cu sarci!i electrice datorit capacit7ii5 pri! omiterea descrcrii acestora dup deco!ectare= a .ost scoas de su te!siu!e5 dar se a.l su o te!siu!e i!dus pe cale electroma/!etic de alte i!stala7ii5 pri! omiterea le/rii la pm?!t a eleme!telor deco!ectate=

ati!/erilor i!directe5 produse pri! co!tactul cu u! eleme!t co!ducti, care <! mod !ormal !u este su te!siu!e5 dar care a i!trat accide!tal su te!siu!e 6deteriorarea izola7iei5 co!tacte electrice cu alte eleme!te a.late su te!siu!e etc"85 pri! el trec?!d Fcure!7i de de.ectE 6cure!7i care circul pe alte ci dec?t cele desti!ate trecerii cure!tului electric8= : te!siu!ii de pas5 respecti, la ati!/erea simulta! a dou pu!cte de pe sol 6co!siderate la o dista!7 de )54 m8 a.late la pote!7iale di.erite ca urmare a scur/erii pri! pm?!t a u!ui Pa/e 0 &$ cure!t electric= te!siu!ile de pas pot s apar <! apropierea u!ui co!ductor czut la pm?!t5 a u!ei li!ii a.late su te!siu!e sau <! apropierea u!ei prize de pm?!t de e2ploatare sau de protec7ie pri! care trece u! cure!t electric" A doua situa7ie se produce atu!ci c?!d reziste!7a co!ductorului !u este corespu!ztoare i!te!sit7ii cure!tului care:l parcur/e5 .ie di! co!struc7ie5 .ie di! cauza u!ei ,aria7ii <!t?mpltoare a i!te!sit7ii cure!tului 6cure!7i suplime!tari i!du@i8 sau cre@terii reziste!7ei datorate de/radrii co!ductorului" ! toate cazurile are loc o cre@tere a radia7iei calorice5 su.icie!t de mare pe!tru a pro,oca apri!derea <m rcmi!tei e2terioare a co!ductorului" ! .u!c7ie de celelalte co!di7ii de mu!c 6mai ales dac su!t preze!te <! ca!titate mare su sta!7e i!.lama ile sau e2plozi,e8 se produc i!ce!dii @i ' sau e2plozii" Cure!tul electric5 <! calitate de .actor de accide!tare <! mu!c5 poate pro,oca dou tipuri de leziu!i+ : electrotraumatismul5 care co!st <! arsuri @i metalizri ale pielii datorate cldurii dez,oltate de arcul electric .ormat la pu!ctele de co!tact sau la trecerea cure!tului electric= : electrocutarea5 respecti, trecerea cure!tului electric pri! or/a!ism"

Eactorii de risc de natur c<i,ic" ! .u!c7ie de propriet7ile c9imice datorit


crora di,erse su sta!7e utilizate <! procesul de mu!c de,i! surse /e!eratoare de accide!te @i <m ol!,iri pro.esio!ale5 disti!/em <! pri!cipal su sta!7ele to2ice5 caustice5 i!.lama ile5 e2plozi,e5 ca!ceri/e!e" !u&stanele toxi#e" Acestea su!t cele care5 ptru!z?!d <! or/a!ism5 au o ac7iu!e du!toare5 pertur ?!d .u!c7iile acestuia @i pro,oc?!d i!to2ica7ii acute sau cro!ice" I!to2ica7ia acut are loc atu!ci c?!d su sta!7a to2ic ptru!de <! or/a!ism <! ca!titate mare @i <!tr:u! i!ter,al scurt de timp 5 /e!er?!d tul urri i!te!se @i imediate= <! situa7ia co!trar A ca!tit7i mici <! i!ter,al mare de timp A apare i!to2ica7ia cro!ic" Su sta!7ele to2ice pot ptru!de <! or/a!ism pe cale respiratorie 6i!9alare85 pri! piele 6cuta!at8 sau pri! tu ul di/esti, 6i!/erare8" Ptru!derea to2icelor pe cale respiratorie este cazul cel mai .rec,e!t <! i!dustrie 6circa () L di! i!to2ica7ii8 @i are co!seci!7ele cele mai /ra,e5 deoarece a sor irea acestora la !i,el celular @i molecular se .ace mai rapid" Ca stare de a/re/are .izic5 aseme!ea su sta!7e se re/sesc su .orm de /aze5 ,apori5 .um5 cea75 aerosoli sau pra." Ptru!derea to2icelor pri! piele are loc5 <! special5 <! cazul su sta!7elor to2ice lic9ide 6 e!zi!5 tolue!5 2ile!5 deri,a7i 9alo/e!a7i ai meta!ului @i e!ze!ului etc"8" I!/erarea su sta!7elor to2ice este mai rar <!t?l!it 5 .ii!d posi il !umai di! !e/li3e!7" Riscul speci.ic de accide!tare @i <m ol!,ire pro.esio!al <! cazul mi3loacelor de produc7ie este de ptru!dere a to2icelor pri! piele" Ac7iu!ea to2icelor asupra or/a!ismului poate .i local5 !umai asupra a!umitor or/a!e 6de e2emplu5 e!ze!ul ac7io!eaz asupra sistemului !er,os ce!tral8 sau /e!eral5 c?!d a.ecteaz toate 7esuturile @i or/a!ele 6de e2emplu5 acidul cia!9idric sau 9idro/e!ul sul.urat8" Nu se poate .ace <!s o delimitare precis dup criteriul tipului de ac7iu!e5 deoarece ma3oritatea su sta!7elor to2ice au5 <! acela@i timp5 @i o ac7iu!e /e!eral @i u!a local asupra or/a!ismului" Ac7iu!ea to2ic a su sta!7elor di! aceea@i clas ,ariaz <! .u!c7ie de compozi7ia lor c9imic" *e e2emplu5 to2icitatea 9idrocar urilor cre@te o dat cu !umrul de atomi de car o! di! molecul" *ac <! molecula u!ei su sta!7e to2ice se <!locuie@te 9idro/e!ul cu o2i/e!5 sul. sau /ruparea 9idro2il 6OC85 to2icitatea cre@te rusc= acela@i e.ect <l are i!troducerea /rupei Fami!oE sau F!itroE <!tr:u! !ucleu aromatic" *e aseme!ea5 to2icitatea cre@te o dat cu /radul de !esaturare+ eta!ul este mai pu7i! to2ic dec?t etile!a5 iar aceasta5 la r?!dul ei5 este mai pu7i! to2ic dec?t acetile!a= o2idul de car o! este to2ic5 <! timp ce io2idul de car o! !u prezi!t o ast.el de caracteristic etc"

!u&stanele #austi#e" Acestea su!t su sta!7e care5 <! co!tact cu or/a!is:mul5 pro,oac arsuri" Arsurile c9imice co!stituie accide!te @i se caracterizeaz pri! leziu!i or/a!ice de i!te!sitate di.erit5 <! .u!c7ie de !atur5 co!ce!tra7ia @i durata co!tactului cu su sta!7a caustic" !u&stanele in"lama&ile" I!.lamarea este o ardere de scurt durat a amestecului de ,apori ai u!ui lic9id com usti il cu o2i/e!ul di! aer @i se produce <! urma cre@terii locale a temperaturii datorit u!ei surse e2ter!e de cldur" No7iu!ea de i!.lamare este le/at5 deci5 !umai de lic9idele Pa/e 0 &4 com usti ile5 spre deose ire de apri!dere5 care este comu! tuturor su sta!7elor com usti ile5 i!di.ere!t de starea de a/re/are" Caracteristic .e!ome!ului de i!.lamare este .aptul c arderea se produce @i <!ceteaz rusc5 deoarece cldura de/a3at !u este su.icie!t pe!tru <!clzirea <!tre/ii ca!tit7i de lic9id care s asi/ure <! co!ti!uare .ormarea ,aporilor" Pu!ctul de i!.lama ilitate 6Pi8 este repreze!tat de temperatura mi!im la care ,aporii u!ei su sta!7e .ormeaz cu aerul u! amestec i!.lama il" ! .u!c7ie de pu!ctul de i!.lama ilitate5 lic9idele pot .i /rupate <! urmtoarele cate/orii+ : lic9ide i!.lama ile+ Pi V #4 WC 6 e!ze!5 eter etilic5 sul.ur de car o!5 acetat de util5 aceto!5 alcool metilic etc"8= : lic9ide u@or i!.lama ile + #4 WC X Pi X 4; WC 6petrol lampa!t5 /azoli!5 tere e!ti!5 e!zi! !a.ta5 rom:pe!ta!5 ciclo9e2ilami! etc"8= : lic9ide com usti ile+ Pi Q 4; WC 6.e!ol5 a!ili!5 pcur5 motori!5 uleiuri5 acizi /ra@i etc"8" Pe l?!/ pericolul de i!ce!diu datorat su sta!7elor i!.lama ile5 <! i!dustrie se pot produce i!ce!dii ca urmare a autoapri!derilor produse de acumulri de cldur pro,e!ite di! procese c9imice sau ioc9imice care au loc <! <!s@i masa su sta!7elor" 1e!ome!ul de autoapri!dere se ma!i.est at?t la su sta!7ele i!.lama ile5 c?t @i la cele com usti ile" Autoapri!derea de !atur c9imic are la az .e!ome!ul de o2idare @i se poate produce <! cazul su sta!7elor care au o capacitate i!te!s de com i!are cu o2i/e!ul di! aer" Pe!tru ca <! timpul reac7iei c9imice de o2idare s se ati!/ temperatura de auto:apri!dere5 este !ecesar ca su sta!7a com usti il s ai o supra.a7 mare de co!tact5 iar mediul am ia!t s prezi!te o temperatur ridicat" Autoapri!derea de !atur ioc9imic se datoreaz acumulrii de cldur <! i!teriorul masei de su sta!75 ca urmare a acti,it7ii iolo/ice a microor/a!ismelor" ! des.@urarea acestui proces se deose esc urmtoarele .aze+ : .aza iolo/ic sau <!ceputul de .erme!ta7ie 5 c?!d temperatura cre@te p?! la ;; WC= : .aza <!ceputului de car o!izare 5 c?!d temperatura se situeaz <! i!ter,alul ;;:%)) WC = : .aza de <!!e/rire a produ@ilor mai pu7i! sta ili5 c?!d temperatura a3u!/e la %4):%;) WC= : .aza de car o!izare5 c?!d se a3u!/e la temperatura de autoapri!dere a su sta!7ei date" !u&stane explozi'e" E2ploziile de !atur c9imic su!t rezultatul u!ei reac7ii c9imice .oarte rapide5 c?!d <!tr:u! timp .oarte scurt rezult produ@i !oi5 cu de/a3are de cldur" E2plozia5 <! se!sul cel mai restr?!s al cu,?!tului5 este u! .e!ome! c9imic 6u! proces de tra!s.ormare c9imic a materiei8 care se des.@oar rapid5 <!so7it de o de/a3are tot at?t de rapid a u!or ca!tit7i aprecia ile de cldur @i /aze sau ,apori puter!ic <!clzi7i5 care produc u! lucru meca!ic de deplasare sau distru/ere" Su sta!7ele e2plozi,e se descompu! su ac7iu!ea temperaturii5 cu .ormare de ca!tit7i mari de /aze" Numeroase su sta!7e5 <! co!tact cu aerul5 .ormeaz amestecuri e2plozi,e" Amestecurile e2plozi,e su!t caracterizate de limite de e2plozie A superioare @i i!.erioare A care reprezi!t ca!titatea ma2im5 respecti, mi!im5 de su sta!75 e2primat <! proce!te5 care .ormeaz cu aerul u! amestec e2plozi," !u&stanele #an#eri)ene su!t cele care /e!ereaz tumori mali/!e5 caracterizate pri!tr:o <!mul7ire e2cesi, a 7esuturilor u!or or/a!e" ! !umeroase le/isla7ii !a7io!ale se i!terzice complet utilizarea i!dustrial a u!or ast.el de su sta!7e5 al cror e.ect este si/ur ca!ceri/e!"

Eactori de risc de natur /iologic " ! mod deose it <! i!dustria .armaceutic5 <! la oratoarele de a!alize medicale5 ca @i <! cercetarea medical o iectul mu!cii <l co!stituie culturi sau preparate cu microor/a!isme /e!eratoare de maladii i!.ec7ioase+ acterii5 ,irusuri5 spiroc9ete5 ciuperci5 protozoare"

*e aseme!ea5 e2ist procese de mu!c u!de se lucreaz cu pla!te periculoase 6de e2emplu5 ciuperci otr,itoare85 precum @i cu a!imale periculoase 6@erpi ,e!i!o@i etc"85 care pot pro,oca accide!te @i'sau i!to2ica7ii acute pro.esio!ale5 decese5 r!iri5 <!7epturi etc"

Eactorii de risc -ro-rii ,ediului de ,unc


Mediul de mu!c este cea de a patra compo!e!t a sistemului de mu!c @i i!clude5 pe de o Pa/e 0 &( parte5 mediul .izic am ia!t 6co!di7iile de microclimat5 ilumi!at5 z/omot5 ,i ra7ii5 radia7ii5 !o2e c9imice5 presiu!ea mediului5 .actori iolo/ici etc"85 iar pe de alt parte5 mediul social 6rela7iile5 atitudi!ile5 i!terac7iu!ile5 modurile de comportame!t etc"8" I!.lue!7a co!di7iilor de mediu asupra celorlalte eleme!te poate s .ie co!sidera il= mai ales asupra e2ecuta!tului pot produce at?t e.ecte .iziolo/ice5 c?t @i psi9olo/ice5 su .orm de ,tmri sau stri patolo/ice"

Eactorii de risc -ro-rii ,ediului 1i0ic de ,unc se clasi1ic ast1el:


*a#tori de ris# de natur "izi#" Aceast prim /rup de .actori i!clude mai multe su /rupe" : Microclimatul locului de mu!c cupri!de+ temperatura e2cesi, a aerului 6ridicat ' sczut8= umiditatea !ecorespu!ztoare a aerului 6ridicat ' sczut8= ,iteza mare a cure!7ilor de aer" 1actorii de microclimat ac7io!eaz asupra mi3loacelor de produc7ie5 caz <! care <!depli!esc rolul de .actori de risc i!direc7i @i asupra e2ecuta!tului ca .actori direc7i" ! calitate de .actori i!direc7i5 i!.lue!7a lor se co!cretizeaz <! a!sam lul tra!s.ormrilor termoc9imice care se produc la !i,elul mi3loacelor de produc7ie5 tra!s.ormri care pertur .u!c7io!area !ormal a acestora @i pot /e!era accide!te sau oli pro.esio!ale" I!.lue!7a asupra e2ecuta!tului se traduce <!tr:o serie de tra!s.ormri .iziolo/ice" !e,-eratura mediului am ia!t determi! .e!ome!ul de termore/lare a or/a!ismului5 care are drept rol me!7i!erea strii de ec9ili ru termic al acestuia" $,iditatea relati, a aerului poate a.ecta direct or/a!ismul uma!" Scderea acesteia su &)L produce uscarea mucoaselor oculare @i respiratorii" Mu!ca <! aer uscat spore@te riscul de <m ol!,ire5 di! cauza scderii capacit7ii de aprare a or/a!ismului .a7 de .lora micro ia! di! aer" Cre@terea umidit7ii relati,e peste $)L de,i!e du!toare pri! <mpiedicarea elimi!rii !ormale a tra!spira7iei5 pertur ?!d procesul de termore/lare" -iteza cure!7ilor de aer are o i!.lue!7 deose it asupra strii de co!.ort termic= la aceea@i temperatur5 <! .u!c7ie de ,iteza lor5 cure!7ii de aer pot pro,oca disco!.ort5 iar la dep@irea a!umitor limite pertur termore/larea" Presiunea e2cesi, a aerului 6ridicat ' sczut85 precum @i supra:presiu!ea <! ad?!cimea apelor" ! co!di7ii !ormale5 presiu!ea atmos.eric e2ercitat asupra or/a!ismului uma! este ec9ili rat de co!trapresiu!ea di! i!terior 6a plasmei sa!/ui!e5 a 7esuturilor5 ca,it7ilor or/a!ismului etc"8 @i de ea depi!d sc9im urile de /aze di!tre or/a!ism @i atmos.er" >a cre@terea sau scderea presiu!ii atmos.erice5 propor7ia /azelor di! aer !u se modi.ic5 <! sc9im ,ariaz !umrul moleculelor pe u!itatea de ,olum 6cre@te la presiu!i ridicate @i scade la presiu!i reduse8" Aceste modi.icri au co!seci!7e asupra solu ilit7ii /azelor <! 7esuturile or/a!ismului5 /e!er?!d tul urri speci.ice" Bgo,otul e2cesi,+ ultrasu!etele" *i! pu!ct de ,edere al perceperii lor de ctre or/a!ul auditi,5 oscila7iile acustice se clasi.ic <!+ i!.rasu!ete5 cu .rec,e!7a su #) Cz5 su!ete5 cu .rec,e!7e <!tre #) @i #)"))) Cz @i ultrasu!ete5 cu .rec,e!7a peste #)"))) Cz" ! mediul i!dustrial5 i!.rasu!etele5 su!etele @i ultrasu!etele se supra:pu! at?t <! ceea ce pri,e@te compo!e!7a spectrului oscila7iilor /e!erate de ma@i!i @i utila3e5 c?t @i <! pri,i!7a ac7iu!ii lor asupra or/a!ismului e2ecuta!7ilor" Numai <! mod e2cep7io!al se <!t?l!esc e2clusi, oscila7ii cu .rec,e!7a su #) Cz sau peste ;)) Cz5 .rec,e!7 care reprezi!t limita superioar de percepere a a!alizorului acustic" M/omotul este de.i!it5 cel mai des5 ca u! su!et !edorit" Su!etul este se!za7ia auditi, pro,ocat de ,i ra7ia acustic 6deci <! dome!iul audi il8 a particulelor u!ui mediu elastic <! 3urul u!ei pozi7ii de ec9ili ru" El apare ca urmare a ,i ra7iilor u!ui corp5 a@a <!c?t sursele so!ore pot .i /rupate <! raport cu !atura .or7elor care produc aceste ,i ra7ii5 surse productoare de z/omot pri! ac7iu!e aerodi!amic5 <! aceast /rup .ii!d cupri!se cur/erile lami!are de .luid pri! ori.icii sau cur/erile tur ule!te5 surse productoare de z/omot pri! ac7iu!e electroma/!etic5 surse productoare de z/omot pri! ac7iu!e termic"

%lu,inatul !ecorespu!ztor" Cercetrile e2perime!tale au demo!strat c 4)L di! solicitarea !er,oas uma! se poate atri ui e2cita7iilor optice" Ca!titatea cea mai mare de i!.orma7ii primite de ctre om <! procesul mu!cii o .ormeaz sem!alele lumi!oase recep7io!ate de a!alizorul optic" !truc?t purttorul de mesa3 <! tra!smiterea @i recep7io!area sem!alelor optice <l co!stituie sem!alele lumi!oase5 calitatea tra!smisiei @i recep7iei i!.orma7iilor este co!di7io!at de calitatea ilumi!atului" adiaiile neioni0ante care i!tereseaz <! mod deose it di! pu!ctul de ,edere al securit7ii @i Pa/e 0 4) s!t7ii <! mu!c su!t+ u!dele radiometrice de <!alt .rec,e!75 microu!dele5 radia7iile i!.raro@ii5 ultra,iolete @i laser" Radia7iile de <!alt .rec,e!7 reprezi!t partea di! spectrul radia7iilor electroma/!etice care corespu!de u!delor radio de la c?7i,a Kilometri la ;) cm" Microundele au lu!/imi de u!d cupri!se <!tre )5)4 cm @i ;) cm" Orice o iect care se /se@te <! c?mpul electroma/!etic care se .ormeaz <! 3urul i!stala7iilor de <!alt .rec,e!7 a soar e o parte di! e!er/ia acestuia" E!er/ia a sor it de or/a!ismul uma! depi!de de caracteristicile c?mpului electroma/!etic 6i!te!sitate5 .rec,e!785 de durata de e2pu!ere5 de dista!7a .a7 de sursa de e!er/ie5 de microclimat 6temperatura5 umiditatea @i ,iteza aerului8 @i de particularit7ile or/a!ismului 6re/iu!ea iradiat5 reziste!7a electric8" Ac7iu!ea u!delor de <!alt .rec,e!7 @i a microu!delor asupra or/a!ismului este cu at?t mai puter!ic cu c?t i!te!sitatea @i .rec,e!7a acestora su!t mai mari 5 respecti, cu c?t lu!/imea de u!d este mai mic" *urata de e2pu!ere are o importa!7 deose it deoarece e.ectul microu!delor este cumulati," adiaiile in1raroii su!t radia7ii electroma/!etice cu lu!/imi de u!d cupri!se <!tre )5$G @i 4#; Y" Ele su!t emise de o iectele calde5 moti, pe!tru care se mai !umesc @i radia7ii termice sau calorice" ! .u!c7ie de ac7iu!ea lor iolo/ic5 radia7iile i!.raro@ii pot .i <mpr7ite <! dou cate/orii+ radia7ii de u!d scurt 6)5$G A %54 Y85 care ptru!d ad?!c <! or/a!ism i radia7ii de u!d lu!/ 6%54 A #; Y85 care su!t a sor ite de straturile super.iciale ale epidermei" Radia7iile i!.raro@ii cu lu!/imea de u!d peste #; Y su!t !epericuloase pe!tru or/a!ism5 a,?!d o i!te!sitate mic @i .ii!d practic a sor ite de aer" Ac7iu!ea iolo/ic a radia7iilor i!.raro@ii se ma!i.est pri! e.ecte locale asupra epidermei @i mucoaselor e2puse5 precum @i pri! e.ecte /e!erale asupra <!tre/ului or/a!ism" Radia7iile ultra,iolete A ac7iu!ea cea mai puter!ic asupra or/a!ismului o prezi!t radia7iile cu lu!/imi de u!d scurte 6#))) A #4)) Z8" Radia7iile cu lu!/imi de u!d <!tre #4)) @i &%;) Z i!.lue!7eaz te/ume!tele5 iar peste &%;) Z ac7iu!ea iolo/ic este .oarte sla " ! cazul u!or e2pu!eri masi,e5 radia7iile ultra,iolete pot s produc arsuri la !i,elul pielii @i mucoaselor mer/?!d p?! la /radul II5 iar la doze .oarte mari de ultra,iolete are loc o de/e!eresce!7 a 7esuturilor" >a !i,elul oc9ilor5 e2pu!erea e2cesi, la radia7ii ultra,iolete co!duce la apari7ia u!or leziu!i acute ale co!3u!cti,elor sau cor!eei5 cu!oscute su de!umirea de electro:sau .otoo.talmie" adiaiiile laser A laserul 6F>i/9t Ampli.icatio! B Stimulated Emissio! o. Radiatio!E8 este o surs de lumi! coere!t 5 ale crei u!de su!t <! acord de .az <!tre ele" >u!/imea de u!d a razelor este <! /e!eral cupri!s <!tre )5&) Y @i )5G) Y <! re/iu!ea spectrului de u!de electroma/!etice5 cupri!z?!d dome:!iul ,izi il 6)54 : )5$; Y85 ultra,iolet 6su )54 Y8 @i i!.raro@u 6peste )5$; Y8" Co!ce!tra7ia de e!er/ie @i .ocalizarea e2cep7io!al a razelor laser co!stituie pericolul pri!cipal pe care acesta <l prezi!t pe!tru or/a!ismele ,ii5 <! /e!eral @i pe!tru om5 <! special" Radia7iile io!iza!te su!t radia7ii corpusculare sau !ecorpusculare care au proprietatea de a crea5 pri! i!teractiu!ea lor direct sau i!direct cu materia5 atomi sau molecule <!crcate electric 6io!i8" Potenialul electrostatic" 1e!ome!ul de <!crcare a corpurilor cu sarci!i electrice este e2plicat <! preze!t pri! dou teorii" +eoria ener)eti# a ,n#r#rii arat c tra!s.erul electro!ilor de la u! corp la altul se poate e.ectua la simplul co!tact al celor dou corpuri" *ac aceste corpuri5 <! co!tact5 su!t separate rusc5 electro!ii 6 sarci!ile electrice care au mi/rat8 !u mai au timp su.icie!t pe!tru a re,e!i pe corpul i!i7ial @i ast.el !u se mai realizeaz compe!sarea5 straturile super.iciale rm?!?!d !ee/ale" U!ul di!tre corpuri ,a a,ea e2ces de electro!i 6deci este <!crcat !e/ati,85 iar cellalt rm?!e <! de.icit de electro!i 6deci <!crcat poziti,8" +eoria &azat pe stratul du&lu ele#tri# 5 a lui Celm9oltz5 implic e2iste!7a la supra.a7a corpurilor a u!ui pote!7ial electric di.erit de cel di! i!terior5 rezult?!d u! c?mp electric cu pote!7ial de supra.a7" Cala,itile naturale" Acestea .ormeaz ultima cate/orie <! /rupa .actorilor de risc de !atur .izic" Su aceast de!umire su!t cupri!se+ trs!etul5 i!u!da7iile5 ,?!tul puter!ic5 /ri!di!a5 ,iscolul5

alu!ecrile5 surprile @i pr u@irile de tere! sau copaci5 a,ala!@ele5 seismul etc" Toate pot ac7io!a <! calitate de cauze directe ale u!or accide!te5 <! ma3oritatea situa7iilor mortale"

Eactori de risc de natur c<i,ic" ! cate/oria .actorilor de mu!c de !atur c9imic proprii mediului de mu!c su!t i!cluse+ Pa/e 0 4% : /azele5 ,aporii5 aerosolii to2ici= : /azele5 ,aporii5 aerosolii caustici= : pul erile <! suspe!sie <! aer5 /azele sau ,aporii i!.lama ili= : pul erile <! suspe!sie <! aer5 /azele sau ,aporii e2plozi,i= : pul erile p!eumoco!io/e!e" Ac7iu!ea primelor patru /rupe asupra or/a!ismului uma! poate .i re/sit la preze!tarea .cut la cate/oria .actorilor de risc de !atur c9imic proprii mi3loacelor de produc7ie" Pul/erile -neu,oconiogene" Atmos.era de la locurile de mu!c are <!totdeau!a u! co!7i!ut de pul eri5 di!tre care cele mai periculoase su!t cele i!,izi ile5 cu diametrul mai mic de ; micro!i" S: a co!statat c o parte di!tre ele pot pro,oca tra!s.ormri pulmo!are5 !umite /e!eric pneumoconioze" Pul erile /e!eratoare de p!eumoco!ioze su!t !umeroase5 at?t de !atur mi!eral5 c?t @i ,e/etal+ pul eri cu co!7i!ut de io2id de siliciu5 az est5 silica7i !aturali5 cr u!e5 u!ele metale 6 eriliu5 alumi!iu5 cr urile metalelor dure85 .i rele de l?!5 de um ac etc"
<! care <! procesul de mu!c se utilizeaz microor/a!isme5 acestea pot s a3u!/ <! suspe!sie <! aer5 pro,oc?!d a.ec7iu!i pulmo!are+ i!.ec7ii5 aler/ii etc"5 /e!erate de acterii5 ,irusuri5 ric9e7ii5 spiroc9ete5 ciuperci5 protozoare" +aracterul special al mediului" ! ultima cate/orie de .actori de risc proprii mediului .izic de mu!c se <!cadreaz caracterul special al acestuia <! a!umite procese de mu!c+ su tera!5 ac,atic5 su ac,atic5 ml@ti!os5 aeria!5 cosmic" Repreze!t?!d u! mediu care !u este propriu e2iste!7ei omului5 ,a produce suprasolicitarea psi9ic a e2ecuta!tului 5 tradus pri! o oseal e2cesi,5 ma!i.estri depresi,e etc"5 mer/?!d p?! la psi9oze de claustro.o ie 5 .oto.o ie @"a" reprezi!t o alt compo!e!t a mediului de mu!c" !tre e2ecuta!t @i colecti,itatea <! cadrul creia <@i des.@oar acti,itatea se creeaz le/turi5 depe!de!7e @i i!ter.ere!7e care ,ariaz <! .u!c7ie de !i,elul i!te/rrii <! colecti, @i care e2ercit o i!.lue!7 determi!a!t asupra comportame!tului su" Co!cep7iile @i o iceiurile di! cadrul u!ei colecti,it7i 5 precum @i modul cum apreciaz /rupul respecti, riscul5 determi! <!tr:o msur .oarte mare comportame!tul su aspectul securit7ii @i s!t7ii <! mu!c" Rela7iile care se sta ilesc <!tre mem rii implica7i <! realizarea u!ui proces de produc7ie5 at?t pe orizo!tal c?t @i pe ,ertical5 alctuiesc Fmediul socialE sau Fam ia!7a socialE de mu!c" 1actorii de risc de accide!tare @i <m ol!,ire pro.esio!al proprii mediului social de mu!c su!t de !atura rela7iilor i!teruma!e" Climatul social !eadec,at su raportul securit7ii @i s!t7ii <! mu!c este caracterizat de+ rela7ii primare @i compete!7e !ecorespu!ztoare !i,elurilor de respo!sa ilitate5 structur comu!ica7io!al de.ectuoas 5 !eco!corda!7e <!tre rela7iile .ormale @i i!.ormale etc" Rela7iile primare !ecorespu!ztoare se ma!i.est pri! pertur ri @i <!treruperi de rela7ii <!tre mem rii colecti,it7ii5 .ormal asimilate5 ceea ce are drept co!seci!7 .aptul c ec9ipa de mu!c5 <! calitate de .orma7ie social5 !u mai .u!c7io!eaz <! co!.ormitate cu scopul su" *i!tre moti,ele pertur rilor de acest /e! putem e!umera+ : adaptarea i!su.icie!t a u!ei persoa!e= : lipsa de asimilare <!tr:u! /rup de mu!c= : izolarea !oului ,e!it= : dezacordul di!tre structurile de /rup= : te!siu!i <!tre cate/oriile de ,?rst= : rela7ii i!su.icie!t co!solidate <!tre mem rii colecti,it7ii"

Eactori de risc de natur /iologic " ! cazul

Eactorii de risc -ro-rii ,ediului social de ,unc

Rela7iile cu cole/ii de mu!c 6rela7ii pe orizo!tal8 su!t mai sem!i.icati,e @i mai importa!te <! ceea ce pri,e@te producerea accide!telor dec?t rela7iile cu superiorii 6rela7ii pe ,ertical85 deoarece co!tactul social este de durat mai mare <! primul caz" *e.icie!7ele di! sistemul de comu!icare co!duc la pertur area acti,it7ii5 la dis.u!c7ii cu repercusiu!i directe <! pla!ul securit7ii mu!cii" >ipsa de satis.ac7ie <! mu!c co!stituie o importa!t cauz de accide!tare" Pa/e 0 4#