Sunteți pe pagina 1din 46

DREPT EXECUIONAL PENAL

Lect. Cristinel Ichim

CUPRINS I. DREPT EXECUIONAL PENAL...........................................................................................3 1.1. Noiune i obiect...................................................................................................................3 1.2. Izvoarele dreptului execuional penal...................................................................................4 1.3. Principiile dreptului execuional penal.................................................................................4 II. RAPORTUL JURIDIC EXECUIONAL PENAL...............................................................7 2.1. Noiune..................................................................................................................................7 2.2. Trsturile specifice ale raportului juridic execuional penal...............................................7 2.3. le!entele raportului juridic execuional penal..................................................................." III. PUNEREA N EXECUTARE A PEDEPSEI NC ISORII...............................................! 3.1. #tribuiile instanei de executare..........................................................................................$ 3.2. Punerea %n executare a pedepsei %nc&isorii 'i a deten(iunii pe via(...................................1) 3.3. *eno!ene psi&osociale ale !ediului privativ de libertate..................................................12 I". SISTE#UL PENITENCIAR $I CATE%ORII DE CONDA#NAI N SISTE#UL PENITENCIAR...........................................................................................................................&3 4.1. Penitenciarul+ scop 'i sarcini...............................................................................................13 4.2. Principii de executare a pedepselor %n penitenciar..............................................................14 4.3. ,r-anele #d!inistra(iei Na(ionale a Penitenciarelor.........................................................14 4.4. .epartizarea conda!na(ilor %n penitenciare / %nceperea executrii pedepsei....................10 4.1. Pri!irea de(inu(ilor %n penitenciar......................................................................................17 4.0. 2alculul 'i conse!narea duratei executrii........................................................................1$ 4.7. 2ate-orii de conda!na(i la %nc&isoare %n siste!ul penitenciar...........................................1$ ". RE%I#UL PENITENCIAR %ENERAL.............................................................................'& 1.1. *elurile re-i!urilor de executare a pedepselor privative de libertate %n .o!3nia.............21 1.1.1. .e-i!ul penitenciar -eneral........................................................................................22 1.1.2. .e-i!ul penitenciar special.........................................................................................22 1.2. #ctivitatea socio4educativ.................................................................................................22 1.3. ,bli-a(iile conda!na(ilor...................................................................................................21 2

1.4. 5anc(iuni disciplinare 'i procedura disciplinar.................................................................20 1.1. .eco!pense acordate de(inu(ilor........................................................................................2" 1.1.1. Procedura acordrii reco!penselor.............................................................................2" 1.1.2. Per!isiunea ie'irii din penitenciar...............................................................................2$ 1.0. 6repturile conda!na(ilor....................................................................................................2$ 1.0.1. 6reptul la libertatea con'tiin(ei7 a opiniilor 'i a credin(elor reli-ioase........................3) 1.7. .e-i!ul penitenciar special diferen(iat..............................................................................30 1.". .e-i!ul penitenciar se!i4liber...........................................................................................30 1.".1. 8unca fr paz %n afara penitenciarului.....................................................................30 1.".2. ,bli-a(ii 'i drepturi speciale ale an-aja(ilor................................................................37 1.".3. 5uprave-&erea conda!na(ilor de ctre al(i conda!na(i la locurile de !unc...........3" 1.$. 9iberarea condi(ionat........................................................................................................3" "I. EXECUTAREA PEDEPSEI A#EN(II PENALE............................................................)' 0.1. 2onsidera(ii introductive.....................................................................................................42 0.2. 8odalit(i de executare a a!enzii penale...........................................................................43 0.3. :nlocuirea pedepsei a!enzii penale....................................................................................44 0.4. Pedeapsa a!enzii aplicat !inorilor..................................................................................41 I. DREPT EXECUIONAL PENAL &.&. N*i+ne i *,iect

Profesorul Ioan ,ancea definete dreptul execuional penal ca fiind ;ra!ura de drept alctuit din totalitatea nor!elor juridice prin care se re-le!enteaz relaiile sociale privind executarea sanciunilor penale %n scopul asi-urrii unei influenri educative eficiente al acelor persoane supuse executrii %n scopul prevenirii sv3ririi de noi infraciuni i a aprrii ordinii de drept<. ,biectul dreptului execuional penal %l for!eaz relaiile sociale cu privire la activitatea de executare a pedepselor. #ceste relaii iau un anu!it specific la care particip anu!ite or-ane de stat = peniteciarele / %n cazul pedepsei cu %nc&isoarea7 finanele / %n cazul pedepsei cu 3

a!enda> i pe de alt parte persoanele conda!nate. .elaiile sociale din aceast ra!ur de drept sunt relaii de constr3n-ere ce presupun drepturi i obli-aii pentru participani. &.'. I-.*/rele 0re1t+l+i e2ec+i*n/l 1en/l Prin izvor al dreptului execuional penal se %nele-e actul nor!ativ sau actele nor!ative prin care expri! voina de stat cu privire la nor!ele juridice privind executarea sanciunilor penale. Izvoarele dreptului execuional penal sunt dispoziiile cuprinse %n+ a> 2onstituia .o!3niei? b> 2odul Penal =art. 12 / pedeapsa i scopul ei7 art. 17 4 re-i!ul de de inere7 art. 1$ / 01 / liberarea condiionat7 art. 02 / executarea pedepsei %ntr4o unitate !ilitar7 art. 03 / a!enda7 art. "1 / "0 / suspendarea condiionat al executrii pedepsei7 art. "7 / calculul pedepselor >? c> 9e-ea 271@2))0 privind executarea pedepselor. 9a aceste cate-orii trebuie adu-at+ a> .e-ula!entul privind or-anizarea i funcionarea judectorilor7 tribunalelor7 curilor de apel? b> .e-ula!entul de aplicare a 9e-ii 271@2))0 privind executarea pedepselor i a !surilor dispuse de or-anele judiciare %n cursul procesului penal. &.3. Princi1iile 0re1t+l+i e2ec+i*n/l 1en/l 6reptul execuional penal este cluzit de o sea!a de principii de drept prin care se orienteaz i direcioneaz toat activitatea de executare a sanciunilor penale. xist dou cate-orii de principii7 i anu!e+ 4 4 -enerale? speciale.

6in cate-oria principiilor -enerale face parte+ &. Princi1i+l le3/lit4ii e2ec+t4rii 1e0e1sel*r. xecutarea pedepselor se realizeaz %n confor!itate cu 2odul Penal7 cu 9e-ea privind executarea pedepselor i alte le-i. #cest principiu este unul din principiile funda!entale a tuturor ra!urilor de drept7 principiu prevzut i %n 2onstituia .o!3niei %n art. 1 alin. 1 A respectarea 4

2onstituiei a supre!aiei sale i a le-ilor este obli-atorie < se desprinde i principiul le-alitii executrii pedepselor. Pentru realizarea acestui principiu se i!pun ur!toarele cerine+ 4 4 activitatea de executare a pedepselor nu se poate desfura dec3t de or-anele statului prevzute de le-e s o fac i %n li!itele atribuiilor conferite de le-e? or-anele judiciare trebuie s respecte drepturile celor conda!nai i s asi-ure condiiile nor!ale de %ncarcerare %n penitenciare i la locurile de !unc potrivit le-ii. Pentru asi-urarea le-alitii executrii pedepselor intervine un siste! co!plex de -aranii procesuale c3t i nu!eroase sanciuni aplicabile persoanelor care au %nclcat le-ea cu ocazia punerii %n executare a &otr3rii penale definitive. '. Princi1i+l in0i.i0+/li-4rii e2ec+t4rii 1e0e1sel*r. xecutarea pedepselor i a celorlalte sanciuni penale trebuie adaptat dup felul individului7 al personalitii lui. :n viziunea acestui principiu executarea sanciunilor de drept penal trebuie s se fac la locul de deinere7 %n concret %n raport cu -ravitatea faptei sv3r ite i persoana conda!natului astfel %nc3t s se atin- scopul pedepsei. Individualizarea executrii pedepselor se reor-anizeaz de or-anele ad!inistrative de executare a pedepsei individualizare care poate privi re-i!ul de executare dar i durata executrii efective a pedepsei. 6eci !ijloacele de realizare pot avea caracter ad!inistrativ sau !ixt i fr voina or-anelor ad!inistrative nu este practic posibil opera de individualizare a executrii pedepselor.

3. Princi1i+l +m/nism+l+i e2ec+t4rii 1e0e1sel*r. xecutarea pedepselor nu trebuie s aduc suferin conda!natului. xecutarea pedepsei %nc&isorii presupune un ru i o suferin la care nu trebuie s se !ai adau-e i altele. Principiul presupune ca %ntrea-a re-le!entare %n !aterie execuional penal trebuie s porneasc de la persoana conda!natului. :n centrul activitii se afl ,8B97 reeducarea i resocializarea sa7 de aceea trebuie s existe un ec&ilibru %ntre coerciie i reeducare. Pedeapsa %nc&isorii este un ru i o suferin care nu trebuie s dezu!anizeze. ). Princi1i+l res1ect4rii 0emnit4ii +m/ne. #cest principiu presupune ca persoanele conda!nate %n locurile de executare nu trebuie s fie tratate inu!an.

:n vederea -arantrii acestui principiu a fost incri!inat ca infraciune distinctiv tortura = dureri sau suferine puternice7 fizice sau psi&ice pentru obinerea de infor!aii sau !rturisiri ori pentru a pedepsi sau inti!ida %n le-tur cu un act pe care persoana l4a co!is >. Personalul din locurile executare trebuie s pre%nt3!pine suferina cauzat de unii conda!nai altora i s se preocupe de prevenirea acestora %ntr4o lu!e %n care ni!eni nu te poate feri de ni!ic pentru c %n -eneral nu are cu!. 6in cate-oria principiilor speciale fac parte+ &. Princi1i+l *,li3/ti.it4ii. #ceste principiu se refer la faptul c dispozitivul &otr3rilor judectoreti penale trebuie adus la %ndeplinire %n !od obli-atoriu de ctre instana de executare. Punerea %n executare se realizeaz cu excepia situaiilor %n care exist o %!piedicare le-al. :n dreptul penal nu este recunoscut procedura investirii cu for!ul executorie a &otr3rilor iar punerea %n executare nu r!3ne la latitudinea prilor din proces. 6i!potriv punerea %n executare este atributul instanei de executare fr a fi condiionat de o cerere prealabil de executare. '. Princi1i+l e2ec+t/,ilit4ii. Principiul executabilitii reprezint un efect al pronunrii de ctre instana de judecat a unei soluii av3nd un caracter absolut %n cazul r!3nerii definitive ca efect al autoritii de lucru judecat. :n afar de condiia pozitiv privind existena unei &otr3ri penale definitive este necesar s fie %ndeplinit i o condiie ne-ativ i anu!e inexistena vreunei suspendri a executrii. 3. Princi1i+l 5+ris0ici*n/lit4ii. #ctivitatea de executare se pornete i se desfoar din iniiativa i sub suprave-&erea instanei de executare care este co!petent s soluioneze i incidentele la executare. Cudectorul dele-at cu executarea &otr3rilor judectoreti penale poate sesiza instana de executare dac cu ocazia punerii %n executare a &otr3rii sau %n cursul executrii se ivete vreo nel!urire sau %!piedicare. ). Princi1i+l c*ntin+it4ii. 6in !o!entul ce s4a declanat faza de punere %n executare a &otr3rii aceasta se desfoar %n !od continuu p3n la epuizare7 p3n la co!pleta ducere la %ndeplinire a ceea ce

instana de judecat a &otr3t nu!ai %n !od excepional7 &otr3rea put3nd fi a!3nat sau %ntrerupt. II. RAPORTUL JURIDIC EXECUIONAL PENAL '.&. N*i+ne .aportul juridic execuional penal const %n relaiile sociale de executare a sanciunilor penale re-le!entate prin nor!e juridice execuional penale7 relaii statornicite %ntre or-anele de stat i conda!nat potrivit crora statul are dreptul de a pune pe conda!nat s execute pedeapsa sau o alt sanciune penal aplicat printr4o &otr3re penal definitiv iar conda!natul are obli-aia s o execute. '.'. Tr4s4t+rile s1eci6ice /le r/1*rt+l+i 5+ri0ic e2ec+i*n/l 1en/l a> :ntre raportul juridic execuional penal i raportul juridic penal exist o str3ns le-tur. 8ai %nt3i se nate raportul juridic penal de conflict ca ur!are a transfor!rii lui din raport juridic penal de confor!are. 5v3rirea unei infraciuni st la baza naterii acestui raport juridic. .aportul juridic de conflict privit ca !ijloc de realizare a ordinii de drept poart denu!irea de raport juridic de rspundere penal. , etap %n desfurarea acestuia este executarea sanciunii de drept penal aplicate. #ceast etap %n cadrul raportului juridic penal ia for!a unui raport juridic special i anu!e a raportului juridic execuional penal. .aportul juridic execuional penal deriv din raportul juridic penal. b> .aportul juridic execuional penal se refer la relaiile de executare a sanciunilor penale care se deosebesc de relaiile de tra-ere la rspundere penal care conduc la for!area raportului juridic penal. c> 6ei pentru epuizarea raportului juridic execuional penal se apeleaz la acte procesuale penale proprii = punerea %n executare a pedepsei %nc&isorii7 a pedepselor co!ple!entare > re-le!entate prin nor!e juridice procesual penale totui cele dou raporturi juridice nu se confund7 ele r!3n3nd raporturi juridice distincte %ntr4o str3ns interdependen.

'.3. Elementele r/1*rt+l+i 5+ri0ic e2ec+i*n/l 1en/l a> 5ubiecii raportului juridic execuional penal. 9a raportul juridic execuional penal particip statul prin or-anele sale speciale7 pe de o parte7 %n calitate de subiect activ i conda!natul7 pe de alt parte7 %n calitate de subiect pasiv. :n situaia executrii pedepsei %nc&isorii %!puternicitul statului este conducerea penitenciarului sau a locului de !unc care acioneaz prin conductorul ei. :n situaia executrii pedepsei a!enzii statul particip %n cadrul raportului prin or-anul financiar. 5ubiectul pasiv al raportului este conda!natul care va executa pedeapsa aplicat printr4o &otr3re definitiv av3nd %n aceast situaie o serie de drepturi i obli-aii prevzute %n le-ea privind executarea pedepselor. :n cadrul raportului juridic execuional penal subiecii dob3ndirea o anu!it specificitate7 calitatea lor fiind deosebit de cea %nt3nit %n cadrul celorlalte raporturi juridice penale sau procesual penale. b> 2oninutul raportului juridic execuional penal. Prin coninutul raportului juridic execuional penal %nele-e! drepturile i obli-aiile fiecrei pri specifice acestui raport. ,r-anul de stat are dreptul s cear conda!natului s execute pedeapsa %nc&isorii sau s execute pedeapsa a!enzii prin plata acesteia sau s fie internat i s r!3n %n penitenciar. 5tatul are o poziie de autoritate cu rol do!inant %n raport cu conda!natul. #celeai drepturi le are statul %n cazul executrii unei !suri educative sau a unei !suri de si-uran. :n penitenciar statul prin or-anele sale are !ai !ulte drepturi derivate din cel enunat !ai sus i anu!e dreptul de a cere s se respecte disciplina i ordinea %n penitenciar7 de a obli-a pe conda!nai s participe la activiti educative7 etc. 2u privire la obli-aiile statului ne refri! la obli-aia de a asi-ura conda!natului respectarea drepturilor sale la locul de deinere7 respectarea dreptului la odi&n7 la asisten !edical7 respectarea duratei pedepsei7 etc. 2onda!natul are obli-aia de a desfura aciuni cuprinse %n pedeapsa aplicat pe care le cere or-anul de executare. 2onda!natul are obli-aia s respecte re-i!ul de penitenciar confor! re-ula!entelor de ordine interioar7 nor!ele de i-ien sanitar precu! i disciplina !uncii. 2onda!natul are dreptul de a executa doar pedeapsa la care a fost conda!nat7 de a i se respecta dreptul la odi&n7 la coresponden i dreptul la vizite. c> ,biectul raportului juridic execuional penal. "

,biectul raportului juridic execuional penal %l constituie pedeapsa sau !surile de si-uran ce trebuie executate. Naterea7 !odificarea i stin-erea raportului juridic execuional penal are loc ca la orice raportul juridic penal. de trei feluri+ 4 4 4 constitutive? !odificatoare? extinctive de raport juridic execuional penal. l este deter!inat de existena unor fapte juridice penale7 execuionale penale fiindc drepturile i obli-aiile se !anifest doar %n prezena acestora. #ceste fapte sunt

*aptul juridic constitutiv poate fi o &otr3re judectoreasc definitiv de conda!nare la o pedeaps sau sanciune penal7 actul de punere %n executare i !andatul de executare ce se e!ite de instana de executare. *aptul juridic !odificator este cel ce sc&i!b coninutul !odificrii unei pedepse fc3nd4 o !ai sever7 !ai puin sever sau %nltur3nd4o = -raierea7 a!nistia7 sv3rirea unei noi infraciuni >. *aptul juridic extinctiv de executare a unei pedepse sunt+ executarea efectiv i co!plet a pedepsei7 a!inistia7 -raierea personal7 toate acestea duc3nd la %ncetarea executrii pedepsei.

III. PUNEREA N EXECUTARE A PEDEPSEI NC ISORII 3.&. Atri,+iile inst/nei 0e e2ec+t/re :n ara noastr atribuia de punere %n executare a pedepsei %nc&isorii revine instanei de judecat nu!it instan de executare. :n perioada interbelic punerea %n executare a pedepsei se fcea de ctre 8inisterul Public = procurorii > %ns trebuie s ine! sea!a c instana judectoreasc este cea !ai %n !sur s duc la %ndeplinire dispoziiile &otr3rii de conda!nare i s decid asupra eventualelor !odificri care s4ar i!pune %n ti!pul executrii sanciunilor. :n aceast activitate instana de judecat coopereaz i cu alte or-ane co!petente cu! ar fi Poliia7 Parc&etul7 dar rolul principal %i revine instanei de judecat. 6eter!inarea instanei de executare se face av3nd %n vedere instana care a judecat cauza %n fond. 6ac %n perioada cuprins %ntre !o!entul r!3nerii definitive a &otr3rii de conda!nare i !o!entul punerii %n executare a acestei &otr3ri se !odific co!petena de $

judecat %n pri! instan7 instana de executare va fi cea care potrivit noii le-i ar fi judecat cauza ca instan de fond. Instana de executare are obli-aia -eneral de a iniia executarea &otr3rilor penale a cror executare este dat %n co!petena sa adic de a dispune punerea %n executare a acestora precu! i pentru a lua !surile ce se i!pun pentru efectuarea executrii. Instana de executare delea- pe unii dintre judectorii si pentru realizarea punerii %n executare a pedepsei. :n !od concret %n baza ordinului de serviciu e!is de preedintele instanei exist un judector sau !ai !uli care coordoneaz i suprave-&eaz co!parti!entul de executri penale din cadrul fiecrei instane judectoreti. Pentru executarea acestei atribuiuni judectorul dele-at cu punerea %n executare a &otr3rii penale este ajutat de un -refier sau !ai !uli dup caz. #tribuii ale judectorului dele-at cu executarea &otr3rilor penale definitive+ 4 4 4 4 4 4 ur!rete %nre-istrarea corect i la ti!p a sentinelor penale i nu!erotarea acestora? ur!rete i controleaz !odul %n care se e!it i se co!unic !andatele de executare i suprave-&eaz luarea tuturor !surilor pentru ducerea la %ndeplinire a acestora? ia !suri pentru rezolvarea tuturor cererilor ivite %n cursul executrii sanciunilor? suprave-&eaz co!unicarea %n ter!en a sentinelor penale? verific existena %ntreruperilor i a a!3nrilor de executare a pedepsei %nc&isorii i %ntoc!ete adresele de revenire? sesiseaz instana de executare %n cazul %n care cu prilejul punerii %n executare a &otr3rilor penale sau %n cursul executrii se ivete vreo nel!urire sau un i!pedi!ent la executare? 4 4 4 infor!eaz conducerea instanei despre %nt3rzierile nejustificate %n executare? verific expedierea %n ter!en a dosarelor %n apel i recurs? rezolv corespondena aferent activitii de punere %n executare a &otr3rilor penale.

Cudectorul dele-at pentru executarea pedepselor privative de libertate este dese!nat pentru penitenciarul %n al crui circu!scripie se afl un centru de reinere i arestare preventiv i suprave-&eaz7 controleaz le-alitatea %n executarea pedepselor i a !surilor privative de libertate. :n perioada dese!nrii cu aceast calitate judectorul nu %ndeplinete alte atribuii dec3t cele prevzute de 9e-ea 271@2))0 privind executarea pedepselor. 3.'. P+nere/ 7n e2ec+t/re / 1e0e1sei 7nchis*rii 8i / 0eten9i+nii 1e .i/94

1)

Punerea %n executare se realizeaz prin e!iterea de ctre judectorul dele-at cu executarea !andatului de executare a pedepsei %nc&isorii sau a deten(iunii pe via(. 8andatul de executare este ordinul de punere %n executare e!is de ctre instan(a de executare. 8andatul de executare se %ntoc!e'te %n 3 exe!plare cuprinz3nd+ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 denu!irea instan(ei care a e!is !andatul? data e!iterii? datele viitoare la persoana conda!natului? nu!rul 'i data &otr3rii care se execut? nu!irea instan(ei care a pronun(at4o? pedeapsa pronun(at? textul de le-e aplicat? ti!pul re(inerii 'i arestrii preventive care s4a dedus din durata pedepsei? !en(iunea dac cel conda!nat este recidivist? ordinul de arestare 'i de de(inere? se!ntura judectorului dele-at precu! 'i 'ta!pila instan(ei de executare.

Pentru aducerea la %ndeplinire a !andatului de executare se tri!it 2 exe!plare dup caz or-anului de poli(ie =c3nd conda!natul este liber>7 co!andantului blocului de de(inere =conda!natul este arestat>7 co!andantului unit(ii !ilitare unde face serviciul !ilitar cel conda!nat. :n baza !andatului de executare a-en(ii de poli(ie procedeaz la arestarea conda!natului. 2elui arestat i se %n!3neaz un exe!plar al !andatului 'i este dus la locul de de(inere cel !ai apropiat unde or-anele de poli(ie %n!3neaz cellalt ex!plar al !andatului de executare. 6ac persoana %!potriva creia s4a e!is !andatul nu este -sit7 or-anele de poli(ie constat aceasta printr4un proces verbal 'i ia !suri pentru darea %n ur!rire. Bn exep!lar de pe procesul verbal 'i un exe!plar al !andatului de executare se tri!it instan(ei care a e!is !andatul. 2o!andantul unit(ii !ilitare pri!ind !andatul de executare !andatul de executare %n!3neaz un exe!plar conda!natului 'i ia !suri pentru tri!iterea acestuia la locul de executare a pedepsei. 23nd conda!natul este arestat7 un exe!plar al !andatului de executare i se %n!3neaz co!andantului locului de de(inere. #cesta conse!neaz %ntr4un proces verbal la data la care a %nceput executarea pedepsei 'i o copie o tri!ite instan(ei de executare. 11

:n cazul conda!nrii la pedeapsa %nc&isorii cu suspendare sau cu suspendarea sub suprave-&ere7 instan(a atra-e aten(ia celui conda!nat asupra dispozi(iilor a cror nerespectare conduce la revocarea suspendrii. :n situa(ia suspendrii executrii pedepsei sub suprave-&ere7 pre'edintele face cunoscut celui conda!nat !surile de suprave-&ere la care este supus 'i obli-a(iile care trebuie s le respecte. 6ac inculpatul nu este prezent la pronun(area &otr3rii 'i instan(a apreciaz c nu este necesar c&e!area lui7 acestuia i se face o co!unicare scris %n care i se atra-e aten(ia asupra !surilor de suprave-&ere. :n toate cazurile %n care s4a pronun(at conda!narea cu suspendarea condi(ionat a executrii pedepsei ori suspendarea executrii pedepsei sub suprave-&ere7 instan(a de executare aduce la cuno'tin(a unit(ii unde conda!natul %'i desf'oar activitatea sau or-anului de poli(ie din localitatea unde do!iciliaz conda!natul. Pentru a pune %n executare o &otr3re penal7 aceasta trebuie s fie definitiv 'i irevocabil. 3.3. :en*mene 1sih*s*ci/le /le me0i+l+i 1ri./ti. 0e li,ert/te

Denirea individului %n penitenciar nu este ur!area unei ac(iuni proprii de voin( sau a unei obli-a(ii cet(ene'ti7 ci reprezint o for! de sanc(ionare aplicat de societate individului care s4a abtut de la nor!ele ei nor!ale 'i juridice. ,dat cu intrarea %n penitenciar7 individul resi!te %ntr4o !sur !ai !are sau !ai !ic7 %n func(ie de v3rst7 de structura sa psi&olo-ic7 de !aturizarea social 'i de nivelul de cultur7 efectul privrii de libertate 'i reac(ioneaz %ntr4un !od personal la aceast nou situa(ie. Eocul depunerii %n penitenciar deter!in fr!3ntri psi&o4sociale care %ncep cu criza de detn(ie !anifestat de la %nc&iderea %n carapacea tcerii p3n la co!porta!entele a-resive 'i de auto4a-resiune =sinucidere7 auto!utilri>. 2ontactul cu subcultura din %nc&isoare %l face pe de(inut s4'i for!eze o nou viziune a propriei persoane 'i s4'i elaboreze o nou strate-ie de supravie(uire. :n rela(iile lor7 de(inu(ii strecoar o und de fatalitate pentru faptul de a fi ajuns %n penitenciar. Percep(ia de(inutului asupra pedepsei 'i a !ediului privativ este una specific. #cest feno!en este deter!inat de cele !ai !ulte ori de !odul cu! a rezolvat fiecare de(inut proble!a isp'irii c3nd pedeapsa este apreciat ca fiind !sura faptei sau c3nd pedeapsa este vzut ca 12

fiind !ai aspr dec3t infrac(iunea co!is. 2a ur!are7 de(inutul va r!3ne ne%!pcat7 revendicativ 'i ostil ad!inistra(iei locului de de(inere. :n interiorul penitenciarului se realizeaz o ierar&ie %ntre de(inu(i7 care le confer un anu!it statut7 o pozi(ie %n acel -rup. :n cadrul !ediului privativ unii de(inu(i beneficiaz de !ici avantaje datorate unor activit(i pe care le desf'oar iar %n acest caz statutul lor cre'te cre3ndu4se de fapt o ierar&ie infor!al. :n fruntea ierar&iei infor!ale se afl ;'!ec&erii<7 statutul lor se ob(ine odat cu cre'terea experien(ei de penitenciar7 cu cre'terea valorilor su!elor furate sau jefuite sau cu -radul de %ndrzneal %n actul infrac(ional. 5tatutul de ;'!ec&er< poate fi dob3ndit 'i prin protec(ia unui prieten sau a unei rude aflate %n penitenciar7 dac acesta din ur! are o pozi(ie ierar&ic superioar. Br!eaz apoi %n ierar&ie indivizii care afi'eaz 'i pretind un statut ridicat fr a fi capabili s4l !en(in un ti!p %ndelun-at. Pe al treilea nivel se afl ;nepo(ii<7 adic cei ce %ndeplinesc !uncile de cur(enie 'i ordine afla(i la discre(ia celor de ran- superior. .olurile sociale sunt !ult !ai diversificate %n acest !ediu. Personalit(ile deosebite cu un statut foarte ridicat sunt nu!i(i ;jup3ni<7 iar un nu!e -eneric dat celor din zonele inferioare din ierar&ie este cel de ;fraier<. xist 'i lideri infor!al al cror statut ridicat se datoreaz pre-tirii lor profesionale sau intelectuale. 5tatutul lor poate evolua rapid %n func(ie de avantajele de care cei din pozi(iile superioare pot beneficia. 5ubcultura din penitenciar sus(ine instalarea unei ase!enea ierar&ii. 5iste!ul de(inu(ilor de de(inere a infor!a(iilor se focalizeaz asupra noilor veni(i pentru a afla infrac(iunile pentru care au fost conda!na(i7 statutul lor social 'i probabilitatea de a fi cuta(i. I". SISTE#UL PENITENCIAR $I CATE%ORII DE CONDA#NAI N SISTE#UL PENITENCIAR ).&. Penitenci/r+l; sc*1 8i s/rcini

5copul or-anizrii 'i func(ionrii penitenciarelor este de a asi-ura locul de executare a deten(iunii pe via( 'i a %nc&isorii. 13

5arcinile or-anozrii 'i func(ionrii penitenciarelor pot fi prezentate pe scurt pe tre direc(ii+ a> de(inerea persoanelor conda!nate la pedeapsa %nc&isorii sau a deten(iunii pe via(? b> aplicarea re-i!uluire-al de de(inere? c> or-anizarea 'i desf'urarea procesului de educare a persoanelor arestate 'i conda!nate. Penitenciarele se %nfiin(eaz 'i desfiin(eaz prin &otr3re a Fuvernului7 fiind institu(ii cu personalitate juridic subordonate #d!inistra(iei Na(ionale a Penitenciarelor =#NP>. ).'. Princi1ii 0e e2ec+t/re / 1e0e1sel*r 7n 1enitenci/r

1. Legalitatea executrii pedepselor presupune ca executarea pedepselor s se fac %n confor!itate cu dispozi(iile 2odului Penal7 2odului de Procedur Penal 'i de 9e-i prin executarea pedepselor. 2. Temeiul executrii pedepselor presupune c pedepsele se execut nu!ai %n te!eiul &otr3rilor judectore'ti de conda!nare r!ase definitive. 3. Respectarea demnitii umane i a drepturilor la integritate psihic i fizic %n sensul c pedepsele se execut %n condi(ii %n care s se asi-ure respectarea de!nit(ii u!ane. 4. Interzicerea supunerii la tortur, tratamente inumane sau degradante ori la alte rele tratamente. 1. Interzicerea oricrei forme de discriminare adic %n ti!pul executrii pedepdelor este interzis orice for! de discri!inare pe te!e de ras7 na(ionalitate7 etnie7 li!b7 reli-ie sau7 %n special7 infec(ie GID@5I6#. 6. Respectarea drepturilor persoanelor condamnate pe timpul executrii pedepselor n penitenciare. 7. Indi!idualizarea aplicrii regimului de detenie care se realizeaz de ctre conducerea penitenciarelor %n func(ie de celelalte principii enun(ate !ai sus 'i de scopul executrii pedepselor %n penitenciar. ).3. Or3/nele A0ministr/9iei N/9i*n/le / Penitenci/rel*r

#NP dispune de 43 de unit(i7 iar %n func(ie de volu!ul7 co!plexitatea sarcinilor 'i de -radul de pericol social al de(inu(ilor7 penitenciarele sunt de !axi! si-uran( 'i de cate-oria I. 14

5tabilirea cate-oriei se face prin decizia directorului -eneral al #NP. Bn nu!r de $ penitenciare sunt clasificate a fi de !axi! si-uran(7 cu! ar fi+ #iud7 #rad7 Hucure'ti7 Cilava? 24 sunt de cate-oria I =%ntre care 'i un penitenciar pentru fe!ei 'i unul pentru !inori> 'i 3 centre de reeducare pentru !inori =Fie'ti7 T3r-u ,cna7 Tic&ile'ti>. Penitenciarele sunt locuri anu!e destinate pentru executarea pedepsei %nc&isorii 'i a deten(iunii pe via( 'i se %nfiin(eaz prin &otr3re a Fuvernului? au personalitate juridic 'i sunt %n subordinea #NP din cadrul 8inisterului Custi(iei. Penitenciarele trebuie s dispun de a!enajrile7 dispozitivele7 personalul 'i !ijloacele te&nice necesare pentru suprave-&erea 'i controlul peri!etrului7 al spa(iilor interioare 'i al cilor de acces 'i trebuie s dispun 'i de ar!a!entul 'i !uni(ia necesar. :n cazul unor situa(ii deosebite7 #NP poate apela la sprijinul 8inisterului #d!inistra(iei 'i Internelor pentru restabilirea ordinii 'i disciplinei din interiorul penitenciarului. :n cadrul penitenciarelor se pot %nfiin(a prin decizia directorului -eneral al #NP sec(ii interioare sau sec(ii exterioare ale penitenciarelor %n raport cu re-i!ul de executare a pedepselor cu cate-oriile de persoane conda!nate 'i cerin(ele speciale ale anu!itor cate-orii de conda!na(i. #stfel #NP 'i ad!inistra(ia penitenciarului respectiv au obli-a(ia de a asi-ura protec(ia 'i asisten(a !artorului aflat %n stare de pericol sau care execut pedeapsa privativ de libertate sau este arestat preventiv. 5erviciile din penitenciare sunt si!ilare cu cele ale oricrei institu(ii =paz 'i suprave-&ere7 serviciu ad!inistrativ7 serviciu contabil 'i bu-et7 serviciu social7 !edical 'i psi&olo-ic>. Personalul penitenciarului este de trei cate-orii+ 4 4 4 de conducere? de paz 'i protec(ie 'i suprave-&ere? personal de specialitate.

Trebuie asi-urat un nu!r suficient de personal 'i la penitenciarele de fe!ei iar !ajoritatea !e!brilor acestui personal7 dac nu c&iar %n totalitate7 trebuie s fie personal fe!inin cu execep(ia cazurilor c3nd din !otive profesionale este necesar personal fe!inin. :n cadrul penitenciarelor sunt or-anizate 'i clar deli!itate+ 4 4 4 4 sectorul de de(inere? sectorul ad!inistrativ? sectorul de produc(ie? alte spa(ii auxiliare. 11

.e-ula!entul privind executarea pedepselor stabilesc atribu(iile penitenciarelor7 care %n principal se refer la+ 4 4 4 4 4 4 4 4 transpunerea %n practic a prevederilor le-ale prin executarea pedepsei? paza 'i aprarea locului de de(inere7 a punctelor de lucru7 escortarea 'i suprave-&erea de(inu(ilor7 aplicarea diferen(iat a re-i!ului de deten(ie? acordarea drepturilor prevzute de le-e pentru de(inu(i? !en(inerea ordinii 'i disciplinei %n r3ndul de(inu(ilor? prezentarea de(inu(ilor la instan(ele de judecat 'i la or-anele de ur!rire penal? e!inen(a no!inal a persoanelor conda!nate? desf'urarea activit(ilor !enite s ajute la reinte-rarea social a fo'tilor de(inu(i.

Pentru asi-urarea bunei or-anizri 'i func(ionri a fiecrui loc de de(inere din subordinea ,r-aniza(iei Na(ionale a Penitenciarelor =#NP>7 acestea sunt supuse inspec(iilor 'i controlurilor curente7 ocazionale7 inopinate7 te!atice sau specializate. #NP este o institu(ie cu personalitate juridic %n subordinea 8inisterului Custi(iei ce are ca scop coordonarea 'i controlul activit(ii unit(ilor care se or-anizeaz 'i func(ioneaz %n subordinea sa. ,r-anizarea7 func(ionarea 'i atribu(iile #NP se stabilesc prin ordin al 8inisterului Custi(iei care nu!e'te 'i directorul -eneral al acestei institu(ii. :n structura or-anizatoric a #NP se afl+ 4 4 4 direc(ii? servicii? co!parti!ente.

).). Re1/rti-/re/ c*n0/mn/9il*r 7n 1enitenci/re < 7nce1ere/ e2ec+t4rii 1e0e1sei

.epartizarea conda!na(ilor %n penitenciare nu este o opera(ie si!pl ci o opera(ie ad!inistrativ co!plex7 cu caracter juridic reeducativ. 6up caracteristicile penale 'i !orale7 conda!na(ii sunt sunt %ndru!a(i spre penitenciare corespunztoare7 activitate ce presupune o cunoa'tere exact a conda!natului. .epartizarea se face %n penitenciare speciale pentru pentru !inori7 brba(i7 fe!ei7 %n pedepse de scurt durat 'i %n cele de lun- durat 7 (in3ndu4se sea!a de natura infrac(iunilor7 durata pedepsei 'i starea de recidiv7 de co!porta!entul 'i receptivitatea conda!natuluila activitatea de reeducare. 10

.e-i!ul de executare al pedepsei privative de libertate se stabile'te la pri!irea persoanei conda!nate %n pri!ul penitenciar la care aceasta ur!eaz s execute pedeapsa7 de ctre 2o!isia pentru Individualizarea .e-i!ului de xecutare a Pedepselor Privative de 9ibertate. 2onda!natul este predat la penitenciar alturi de !andatul de arestare 'i executare 'i din acest !o!ent conda!natul intr %n deten(ia penitenciarului7 nsc3ndu4se raportul juridic de drept execu(ional penal. 2on(inutul !andatului de executare este stabilit de 2odul de Procedur Penal care stipuleaz c este e!is de ctre instan(a de executare %n trei exe!plare 'i cuprinde+ 1. denu!irea instan(ei care a e!is !andatul? 2. data e!iterii? 3. date privind persoana conda!natului? 4. nu!rul7 data &otr3rii la care se execut 'i denu!irea instan(ei care a pronun(at4o? 1. pedeapsa aplicat 'i textul de le-e ob(inut? 0. ti!pul re(inerii 'i al re(inerii preventive care s4a redus din durata pedepsei? 7. !en(iunea dac cel conda!nat este recidivist? ". se!ntura judectorului dele-at? $. 'ta!pila instan(ei de executare. 6etaliile !andatului de executare a %nc&isorii au %n practic o i!portan( deosebit iar verificarea atent a con(inutului su de ctre reprezentantul ad!inistrrii penitenciarului care %l pri!e'te pe conda!nat este de(inutului. ).=. Primire/ 0e9in+9il*r 7n 1enitenci/r 2onda!na(ii sunt pri!i(i cu dosarele de penitenciar care %n prezent sunt %ntoc!ite de or-anele %nsrcinate cu %ndeplinirea !andatului de executare a %nc&isorii sau c&iar de ctre func(ionarii locului de de(inere. 6osarul de penitenciar este un docu!ent de o deosebit i!portan( care7 indiferent de nu!rul transferurilor sau cel al %ntreruperilor executrii pedepselor cu %nc&isoarea7 %nso(e'te un conda!nat pe toat perioada deten(iei7 !arc3nd evolu(ia acestuia sub ac(iunea coercitiv 'i reeducatoare a pedepsei aplicate 'i %n final7 !arc3nd -radul de eficien( a re-i!ului de deten(ie la care a fost supus. 17 o condi(ie necesar pentru respectarea principiului le-alit(ii de(inerii 'i a posibilit(ilor de individualizare al re-i!ului de executare ce ur!eaz a fi aplicat

6osarul de penitenciar cuprinde printre altele+ 4 4 4 4 4 4 datele bio-rafice ale conda!natului? starea de recidiv? antecedentele sale penale? datele referitoare la !unca depus de de(inut pe ti!pul deten(iei precu! 'i caracterizri ale conda!natului? reco!pensele acordate 'i !surile disciplinare luate %!potriva sa? data expirrii pedepsei.

6osarul este confiden(ial 'i poate fi studiat de ctre de(inut sau avocat cu acordul co!andantului penitenciarului. 6up identificarea persoanei7 func(ionarul care efectueaz pri!irea aduce la cuno'tin(a conda!natului bunurile care pot fi pstrate asupra sa7 bunurile care sunt interzise 'i consecin(ele ce decur- din nedeclararea 'i pstrarea lor %n ascuns7 trec3nd apoi la executarea perc&ezi(iei corporale =trebuie fcut de o persoan de acela'i sex cu persoana conda!natului>. #ceast obli-a(ie a conda!natului de a se supune perc&ezi(iei trebuie %ndeplinit 'i pe parcursul de(inerii ori de c3te ori este necesar. ,dat cu ter!inarea perc&ezi(iei se restituie conda!natului bunurile pe care are dreptul s le poarte asupra sa7 celelalte fiind inventariate 'i date spre pstrare penitenciarului sau tri!ise fa!iliei la cererea conda!natului. I se aduc de ase!enea la cuno'tin( obli-a(iile care %i revin pe ti!pul executrii pedepsei %nc&isorii7 !surile disciplinare care i se aplic %n cazul sv3r'irii de abateri c3t 'i reco!pense pe care le poate ob(ine ca ur!are a struin(ei depuse %n !unca unei co!portri corespunztoare. *elul %n care aceast discu(ie este purtat de ctre func(ionarul penitenciarului are o i!portan( deosebit !ai ales %n cazul infractorilor fr antecedente penale. Pri!ul contact cu penitenciarul are un i!pact &otr3tor %n conduita ulterioar a conda!natului. 6ac %n acest !o!ent se va reu'i s se insufle ideea c institu(ia nu ur!re'te repri!area lui ci inte-rarea sa social ca peroan util societ(ii7 receptivitatea conda!natului la actiunea educativ 'i deci rezultatele ob(inute vor fi printre cele !ai satisfctoare. 9a pri!irea %n penitenciar conda!na(ii sunt supu'i unor !suri sanitare 'i de i-ien. 6up ec&ipare sunt condu'i 'i repartiza(i =cu respectarea criteriilor de separare> %n ca!ere. 2onda!na(ilor afla(i %n pri!a zi de de(inere li se efectueaz exa!enul !edical 'i vaccinrile necesare %ntr4un ti!p de 72 ore7 iar dup caz se vor lua unele !suri i-ienico4sanitare adecvate pentru intrarea %n colectivitate. 1"

8edicul ur!eaz s stabileasc starea snt(ii 'i capacit(ilor de !unc %n pri!ele 21 de zile de deten(ie. Totodat fiecrui de(inut i se va %ntoc!i o fi' !edical care %ntoc!ai ca 'i dosarul de penitenciar %l va %nso(i pe de(inut pe toat durata executrii pedepsei cu %nc&isoarea. Persoanele private de libertate poart (inut corespunztoare 'i pri!esc un set de produse i-ienico4sanitare aprobate de directorul -eneral al #NP. 9a %nc&eierea perioadei de carantin 'i observare7 persoana privat de libertate se!neaz un proces verbal care se depune la dosarul individual. ).>. C/lc+l+l 8i c*nsemn/re/ 0+r/tei e2ec+t4rii 2unoa'terea duratei executrii este i!portant pentru repartizarea %ntr4un anu!it penitenciar7 %ntr4o anu!it sec(ie precu! 'i pentru aplicarea re-i!ului de executare. :n principiu durata este precizat %n &otr3re 'i %n !andat. Pe perioada executrii pedepsei pot aprea !odificri cu privire la durata executrii pedepsei7 ziua de %ncepere a executrii acesteia fiind ziua %n care este arestat 'i depus %n penitenciar. 6ac cele 2 zile nu coincid se ia %n calcul ziua arestrii. Iiua de eli!inare a duratei este c3nd executarea a luat sf3r'it. #ceast zi 'i cea de %ncepere intr %n calcul c&iar dac nu sunt de 24 de ore. 9a calculul pedepsei executate se ia %n calcul 'i arestul preventiv. 6ac conda!natul se afl %n spital7 bolnav7 dup ce a %nceput executarea pedepsei7 durata de spitalizare intr %n con(inutul duratei de executare a pedepsei. ).7. C/te3*rii 0e c*n0/mn/9i l/ 7nchis*/re 7n sistem+l 1enitenci/r ste de dorit s se cunoasc cate-oriile de conda!na(i %n vederea repartizrii lor 'i apoi %n vederea individualizrii ad!inistrative a executrii pedepsei. #r trebui s fie cunoscut fiecare conda!nat %n parte dar este suficient 'i o cunoa'tere a conda!na(ilor pe -rupe. 6up durata conda!nrii la %nc&isoare distin-e!+ 4 conda!na(i la pedeapsa %nc&isorii de lun- durat care se execut %n penitenciare speciale de ctre cei conda!na(i la deten(iunea pe via( 'i la pedepse de peste 11 ani?

1$

conda!na(i la %nc&isoare de durat !ijlocie care execut pedepse cu %nc&isoarea de 24 11 ani 'i care sunt !ai pu(ini dar conda!na(i !ai dificili7 !ai periculo'i 'i care ridic proble!e la executare?

conda!na(i la %nc&isoarea de scurt durat7 cei care sunt pedepsi(i de p3n la 2 ani+ pericolul lor rezid din faptul c sunt %n nu!r !are 'i din faptul c sunt vulnerabili.

9a r3ndul lor penitenciarele pot fi+ 4 4 4 4 4 liber. 2onda!na(ii recidivi'ti prezint pericol social !ai !are 'i pun proble!e la executare. i sunt cei care au !ai sav3r'it infrac(iuni anterior7 fc3ndu4se 'i %ntre ei o diferen(iere %n func(ie de nu!rul infrac(iunilor sv3r'ite7 unii dintre ei fiind !ulti4recidivi'ti. 2onda!na(ii !ai pot fi+ !inori 'i !ajori. 2onda!na(ii !ajori sunt acei conda!na(i cu v3rst !ai !are de 1" ani. #ce'tia se %!part %n+ 4 4 !ajori pri!ari? !ajori recidivi'ti =a doua7 a treia conda!nare>. de !axi! si-uran( 4 pentru executarea deten(iunii pe via( 'i a %nc&isorii de peste 11 ani? %nc&isori %nc&ise pentru executarea pedepsei %ntre 2 / 11 ani? %nc&isori desc&ise pentru pedepsele cuprinse %ntre 1 / 11 ani. conda!na(i pri!ari? conda!na(i recidivi'ti.

6istin-e! de ase!enea+

2onda!na(ii pri!ari sunt cei care se afl la pri!a infrac(iune 'i au re-i! !ai u'or7 se!i4

2onda!na(ii !inori sunt cei cu v3rsta cuprins %ntre 14 'i 10 ani7 care sunt plasa(i %n locuri speciale7 %n penitenciare cu re-i! 'i trata!ent special. #lte cate-orii de conda!na(i sunt+ 4 4 4 fe!ei? btr3ni? bolnavi.

*e!eile ocup un loc i!portant %n penitenciare7 iar !ajoritatea au sv3r'it infrac(iuni !ai pu(in -rave.

2)

Htr3nii care au v3rsta de 0) de ani 'i fe!eile care au v3rsta de 11 de ani ce au slbiciuni necesit o aten(ie deosebit din partea personalului penitenciarului7 asi-ur3ndu4le !edica!ente 'i trata!ent !edical. 2onda!na(ii bolnavi care au boli survenite din conda!nare sau sufer de boli necunoscute la conda!nare sunt du'i7 dup caz7 %n penitenciare spital. ". RE%I#UL PENITENCIAR %ENERAL

.e-i!ul penitenciar poate fi definit ca fiind felul %n care este or-anizat via(a 'i activitatea conda!natului %n penitenciar pe durata executrii %n scopul reeducrii lui 'i al prevenirii sv3r'irii de noi infrac(iuni. l presupune drepturile 'i obli-a(iile conda!natului a'a cu! rezult din prevederile le-ii 271@2))0.

=.&. :el+rile re3im+ril*r 0e e2ec+t/re / 1e0e1sel*r 1ri./ti.e 0e li,ert/te 7n R*m?ni/ le!entele con(inutului re-i!ului penitenciar sunt ur!toarele+ 4 4 4 4 4 4 obli-a(ia conda!natului de a se supune internrii %n penitenciar? obli-a(ia conda!natului de a respecta 'i suporta re-i!ul de de(inere? obli-a(ia zilnic a conda!natului de a se supune unei discipline 'i a unei ordini interioare? obli-a(ia conda!natului de a depune !unc 'i a respecta re-i!ul de !unc? obli-a(ia conda!natului7 dup caz7 de a se %ncadra %n siste!ul de calificare profesional7 %nv(tur 'i reeducare? obli-a(ia conda!natului de a executa anu!ite sanc(iuni disciplinare dac a %nclcat re-i!ul din penitenciar. :n ti!pul executrii pedepsei7 conda!na(ii sunt obli-a(i s respecte pro-ra!ul zilnic7 disciplina 'i ordinea interioar7 s execute dispozi(iile date de personalul penitenciarului7 s se supun perc&ezi(iei7 s respecte re-i!ul de i-ien 'i prescrip(iile !edicului locului de de(inere.

21

5.1.1. Regimul penitenciar general ste re-i!ul tip !ai extins 'i cuprinde obli-a(iile la care se supun to(i conda!na(ii 'i drepturile de care beneficiaz ace'tia.

5.1.2. Regimul penitenciar special ste !ai restr3ns ca ur!are a principiilor individualizrii executrii %nc&isorii7 aplicabil anu!itor cate-orii de conda!na(i 'i ca ur!are apar anu!ite diferen(e %ntre ei+ brba(i7 fe!ei7 !ajori7 !inori. 9e-ea 271@2))0 privind executarea pedepselor prevede 1 tipuri de re-i! penitenciar 'i anu!e+ 4 4 4 4 4 re-i!ul aresta(ilor preventiv? re-i!ul de !axi! si-uran(? re-i!ul %nc&is? re-i!ul se!i desc&is? re-i!ul desc&is.

Tipurile de re-i! se deosebesc prin activit(i specifice 'i anu!e+ cazare7 ec&ipare7 folosire la !unc7 dreptul la pac&ete 'i vizite7 !surile de paz 'i suprave-&ere. Nu este obli-atoriu ca de(inu(ii s treac prin toate tipurile de re-i!. =.'. Acti.it/te/ s*ci*@e0+c/ti.4

#re drept scop atenuarea influen(ei ne-ative a privrii de libertate asupra de(inu(ilor7 identificarea 'i dezvoltarea aptitudinilor 'i abilit(ilor care s le per!it inte-rarea %ntr4o via( social nor!aldup ie'irea din penitenciar. :n penitenciare se desf'oar ur!toarele cate-orii de activit(i individuale 'i colective+ 1. 2unoa'terea personalit(ii de(inu(ilor 'i evaluarea nevoilor socio4educative ale acestora. 2. Instruirea 'colar. 3. *or!area profesional. 4. :nsu'irea re-ulilor de co!porta!ent %n societate. 1. #c(iuni social4educative de educa(ie fizic 'i sport. 0. :ncurajarea 'i sprijinirea le-turilor cu fa!ilia 'i co!unitatea. 7. duca(ia !oral4cre'tin 'i asisten(a reli-ioas. 22

". #c(iuni per!anente 'i te!porare pentru recreere 'i ocuparea ti!pului liber. ". #unoaterea deinuilor ste o activitate necesar 'i obli-atorie at3t pentru planificarea individual a executrii pedepsei7 c3t 'i pentru interven(ie educativ adecvat la nevoie7 confor! cu cerin(ele ce decurdin personalitatea 'i evolu(ia co!porta!ental a acestuia. #ceast cunoa'tere %ncepe din !o!entul depunerii %n penitenciar 'i se desf'oar pe tot parcursul executrii pedepsei7 fiind analizat de ctre un personal profesionalizat7 anu!e dese!nat. 2unoa'terea fiecrui de(inut conda!nat definitiv se concretizeaz %ntr4un buletin de cunoa'tere 'i orientare. Planificarea individual a executrii pedepsei se realizeaz %!preun cu de(inutul pe baza cunoa'terii acestuia 'i a 'anselor de %!bunt(ire a co!porta!entului7 a dezvoltrii cuno'tin(elor culturale7 'colare 'i profesionale7 a condi(iilor ce trebuie s le %ndeplineasc pentru a beneficia de avantaje pe care le-ea le prevede pentru scurtarea ti!pului de privare de libertate 'i !ai ales pentru reu'ita sa dup punerea sa %n libertate. $. Instruirea colar :n locurile de deten(ie se or-anizeaz cursuri de 'colarizare %n vederea pro!ovrii ciclurilor pri!are de ctre to(i de(inu(ii care nu au absolvit aceast treapt de %nv(!3nt 'i au capacitate intelectual necesar. 2u de(inu(ii ne'tiutori de carte se or-anizeaz cursuri pentru %nv(area cititului7 scrisului 'i ale unor opera(ii si!ple de arit!etic. 6ac exist un nu!r suficient de de(inu(i care %ndeplinesc condi(iile prevzute de le-e se pot or-aniza cursuri 'colare -i!naziale pe baza solicitrii scrise a celor interesa(i. #ctivitatea de 'colarizare se or-anizeaz %n condi(ii stabilite de 8inisterul duca(iei %!preun cu 8inisterul Custi(iei sub %ndru!area 'i conducerea direct a Inspectoratelor 'colare. 6ocu!entele de absolvire eliberate de or-anele de %nv(!3nt se pstreaz la dosarul de penitenciar7 %n!3n3ndu4se de(inu(ilor la punerea lor %n libertate. :n aceste docu!ente nu se !en(ioneaz starea de deten(ie a persoanei. 6e(inu(ii interesa(i 'i a cror situa(ie penal le per!ite7 pot ur!a cursuri de %nv(!3nt !ediu sau superior7 for!a frecven( redus7 potrivit le-ii %nv(!3ntului7 la propunerea co!andantului locului de de(inere 'i cu aprobarea directorului -eneral al #NP. 23

Taxele 'i c&eltuielile le-ate de frecventarea acestor for!e de %nv(!3nt sunt suportate de ctre de(inu(i 'i alte persoane interesate %n acest sens. %. &ormarea profesional Br!re'te calificarea7 recalificarea sau ini(ierea de(ini(ilor %n diferite !eserii av3nd %n vedere resursele financiare 'i !ateriale ale penitenciarului7 op(iunile 'i aptitudinile de(inu(ilor.cursurile pentru calificarea de(inu(ilor se or-anizeaz la unit(ile care func(ioneaz %n interiorul penitenciarelo sau la unit(i stabilite %n acest scop prin acorduri %nc&eiate cu #NP7 ad!inistra(ia penitenciarului respecti 'i unit(ile de profil. Taxele sunt suportate de 8inisterul persoane fizice sau juridice. 8inorilor conda!na(i la pedeapsa privativ de libertate li se asi-ur condi(ii pentru efectuarea studiilor 'i pentru dob3ndirea unei calificri profesionale7 %n func(ie de op(iunile 'i aptitudinile lor. duca(iei7 8inisterul 8uncii7 #NP sau de alte

4. 'i(lioteca n penitenciar :n fiecare loc de de(inere se or-anizeaz o bibliotec pentru de(inu(i cu un nu!r suficient de cr(i7 (in3nd sea!a de diversitatea nivelului cultural 'i de respectarea libert(ii de ale-ere %n raport de posibilit(ile 'i solicitrile de(inu(ilor. Hiblioteca poate fi dotat 'i cu literatur %n alte li!bi. *ondul de carte se constituie prin cu!prarea de ctre ad!inistra(ia locului de de(inere7 prin sponsorizri 'i dona(ii. 2onda!na(ii %'i pot procura din resurse proprii ziare7 cr(i7 publica(ii7 reviste 'i pot participa la editarea de reviste. Penitenciarel pot colabora cu bibliotecile locale %n vederea %!pru!utrii de cr(i 'i or-anizarea unor ac(iuni social4culturale7 artistice 'i literare. :n penitenciare se desf'oar 'i activit(i terapeutice de consiliere psi&olo-ic 'i asisten( social7 care au ca scop inte-rarea social a persoanei conda!nate la pedepse privative de libertate. ). *cti!itatea religioas

24

#cordarea asisten(ei reli-ioase %n penitenciare const %ntr4o %ndatorire pastoral4!isionar a bisericii %nte!eiat pe %nv(tura7 tradi(ia7 canoanele 'i le-iuirile ei biserice'ti7 %n virtutea crora7 %ncep3nd cu 1 iulie 1$$) aceast activitate a fost reluat oficial %n penitenciarele din .o!3nia. 2onstat3nd c prezen(a 'i activitatea preo(ilor %n penitenciare rspunde cerin(elor spirituale 'i de %ndreptare a persoanelor care execut pedeapsa privativ de libertate7 8inisterul justi(iei a aprobat %nfiin(area unor posturi %n care s fie %ncadra(i preo(ii care acord asisten( reli-ioas. :n prezent7 %n .o!3nia7 %n fiecare unitate de deten(ie a fost construit sau a!enajat un loc special pentru desf'urarea activit(ilor de asisten( reli-ioas. :ntruc3t structura confesional din (ar se reflect 'i %n penitenciare7 aproxi!ativ $)J dintre de(inu(i apar(in cultului ortodox. Persoanele private de libertate pot s pri!easc7 s pstreze 'i s foloseasc obiectele de cult 'i publica(ii cu caracter reli-ios. 6. *cti!itatea sporti! #d!inistra(ia locului de de(inere asi-ur practicarea individual sau %n colectiv a unor jocuri 'i activit(i sportive %n raport de starea de sntate a de(inu(ilor7 de aptitudini7 de v3rst 'i preferin(e %n locuri special a!enajate. Toate activit(ile sportive se or-anizeaz 'i se desf'oar sub suprave-&erea unui personal specializat7 instruit 'i autoriza(i denu!i(i !onitori de sport. #NP poate autoriza or-anizarea unor %ntreceri sportive %ntre diferite locuri de de(inere7 participarea la !anifestri %n condi(iile unor %ntreceri pe plan local 'i na(ional. =.3. O,li3/9iile c*n0/mn/9il*r 6e la pri!ul contact pe care conda!natul %l are cu penitenciarul7 i se aduc la cuno'tin( drepturile 'i obli-a(iile pe care le are %n ti!pul executrii pedepsei cu %nc&isoarea. Persoanele conda!nate la %nc&isoare sau deten(ie pe via( au ur!toarele obli-a(ii+ 4 s rspund confor! prevederilor le-ii prin executarea pedepsei privative de libertate7 prin respectarea re-ula!entelor de aplicare a acestora7 a re-ula!entelor de ordine interioar a penitenciarelor7 a re-ula!entelor de i-ien colectiv 'i individual? 4 s se supun perc&ezi(iei corporale ori de c3te ori aceast !sur este necesar %n condi(iile re-ula!entului? 21

s %ntre(in %n !od corespunztor bunurile %ncredin(ate de penitenciar 'i bunurile din

dotarea unit(ilor unde presteaz !unca. 5e i!pune aici precizarea c persoana conda!nat rspunde civil7 !aterial7 disciplinar7 penal7 dup caz7 pentru faptele sv3r'ite %n ti!pul executrii pedepsei privative de libertate. #ceste obli-a(ii sunt valabile 'i pentru !inorii care sunt sanc(iona(i cu !suri educative de internare %ntr4un centru de reeducare =institute !edical4educative>. 5unt considerate %nclcri ale disciplinei7 abateri disciplinare ur!toarele+ 4 4 4 4 4 4 4 %nclcarea obli-a(iilor de internare 'i r!3nere %n penitenciar =evadarea>? prezen(a %n zone interzise 'i la ore neper!ise %n anu!ite zone din penitenciar 'i tulburarea %n orice !od a pro-ra!ului de !unc7 a pro-ra!elor social4educative care procurarea 'i de(inerea de bani7 bunuri sau alte valori %n alte condi(ii dec3t cele co!unicarea cu exteriorul prin !ijloace de co!unicare la distan( %n alte condi(ii utilizarea %n alte condi(ii dec3t cele prevzute de le-e a bunurilor puse la dispozi(ie de nerespectarea oricrei obli-a(ii care revine persoanelor conda!nate le executarea unei

nerespectarea orei de revenire %n penitenciar? se deruleaz %n penitenciar? prevzute de le-e? dec3t cele prevzute de le-e? ad!inistra(ia penitenciarelor? pedepse privative de libertate. =.). S/nc9i+ni 0isci1lin/re 8i 1r*ce0+r/ 0isci1lin/r4 Pentru %nclcarea re-ulilor de disciplin se poate lua %!potriva conda!natului una din ur!toarele !suri disciplinare+ a> avertis!ent? b> suspendarea dreptului de a participa la activit(i culturale7 artistice 'i sportive pe o perioad de cel !ult o lun? c> suspendarea dreptului de presta o !unc cel !ult o lun? d> suspendarea dreptului de a pri!i 'i cu!pra bunuri7 cu excep(ia celor necesare pentru i-iena individual pentru cel !ult dou luni? e> suspendarea dreptului de a pri!i vizite cel !ult trei luni? f> izolarea pentru !axi! zece zile. 9a !inori sanc(iunile prevzute de la litera b>7 e> se reduc la ju!tate. 20

5anc(iunile de la litera d>7 e>7 f> nu se aplic fe!eilor %nsrcinate sau celor care au %n %n-rijire copii %n vrst de p3na la un an. 6e ase!enea izolarea nu se aplic !inorilor. 5anc(iunea disciplinar privind izolarea de zece zile se aprob doar cu avizul !edicului7 care are obli-a(ia de a vizita zilnic 'i ori de c3te ori este nevoie persoanele conda!nate crora li se va aplica aceast sanc(iune. #plicarea sanc(iunilor disciplinare nu pot %n-rdi dreptul la aprare7 dreptul de peti(ionare7 dreptul la coresponden(7 dreptul la asisten( !edical7 dreptul la &ran7 la lu!in 'i dreptul la pli!bare zilnic. Hanii sau alte valori procurate ori de(inute %n alte condi(ii dec3t cele prevzute de le-e se confisc 'i se valorific confor! le-ii. 5anc(iunile cu caracter colectiv 'i sanc(iunile corporale sunt interzise. .spunderea disciplinar nu exclude rspunderea penal sau civil a persoanei conda!nate. 6ac abaterea disciplinar %!brac for!a unei infrac(iuni7 personalul penitenciarului va sesiza obli-atoriu or-anele de cercetare penal 'i provizoriu va aplica o sanc(iune disciplinar. #baterile disciplinare se constat de ctre personalul ad!inistra(iei penitenciarului 'i se conse!neaz %ntr4un raport de incidente cere se depune %n 24 de ore de 'eful sec(iei unde este %ncarcerat persoana respectiv. Eeful sec(iei va sesiza co!isia de disciplin iar directorul penitenciarului va dese!na %n 24 de ore o persoan care va efectua cercetarea prealabil 'i care trebuie s prezinte un raport %n 1 zile. 6up ascultarea persoanei indisciplinate 'i a oricrei persoane ce are cuno'tin( de fapt7 va proceda la individualizarea sanc(iunii disciplinare. viden(a sanc(iunilor disciplinare se (ine %ntr4un re-istru special7 &otr3rea se eviden(iaz 'i %n dosarul individual al conda!natului. :!potriva &otr3rii co!isiei de disciplin se poate face pl3n-ere la judectorul dele-at cu executarea pedepselor privative de libertate %n ter!en de trei zile de la pri!irea ei. :!potriva acestei %nc&eieri se poate introduce contesta(ia la judectoria %n a crei circu!scrip(ie se afl penitenciarul %n ter!en de 3 zile de la co!unicarea %nc&eierii. Gotr3rea este definitiv 'i pl3n-erea %!potriva &otr3rii co!isiei 'i contesta(ia %!potriva %nc&eierii nu sunt suspensive de executare a sanc(iunii.

27

=.=. Rec*m1ense /c*r0/te 0e9in+9il*r 2onda!na(ii care dau dovezi te!einice de %ndreptare7 sunt disciplina(i7 !uncesc con'tiincios7 %ndeplinesc sau dep'esc %n !od obi'nuit nor!ele de produc(ie7 cei care au rezultate pozitive %n !unca terapeutic7 de consiliere7 psi&olo-ie 'i asisten( social %n pre-tirea 'colar 'i profesional li se pot acorda de ctre directorul penitenciarului ur!toarele reco!pense+ a> %ncredin(area unei responsabilit(i %n cadrul activit(ilor educative7 terapeutice7 culturale7 etc? b> ridicarea unei !suri disciplinare luate anterior? c> supli!entarea dreptului la pac&ete7 vizite 'i coresponden(e? d> acordarea de pre!ii const3nd %n !ateriale pentru activit(ile ocupa(ionale? e> per!isiunea de ie'ire din penitenciar pe durata de o zi dar nu !ai !ult de 11 zile pe an? f> per!isiunea de ie'ire din penitenciar pe o durat de 1 zile dar s nu dep'easc 21 zile pe an? -> per!isiunea de ie'ire din penitenciar pe o durat de cel !ult 1) zile dar nu !ai !ult de 3) zile pe an. #'adar7 reco!pensele constituie un sti!ulent pentru reeducarea o!ului %n -eneral 'i a conda!natului %n special7 iar pentru a le ob(ine trebuie s fac fapte de bun co!portare 'i fapte de !erit. 5unt asi!ilate unor fapte de bun co!portare disciplina %n toate zilele7 respectarea unor pro-ra!e de lucru7 respectarea dispozi(iilor conducerii7 respectarea re-ulilor de bun conduit 'i participarea la pro-ra!ele de calificare cultural4educative7 etc. *aptele de bun co!portare au influen( asupra co!porta!entului celorlal(i conda!na(i. Prin fapte de !erit sau de curaj trebuie s %n(ele-e! acele fapte prin care conda!na(ii au salvat sau au pus via(a %n pericol pentru a salva bunuri 'i via(a altora7 au elaborat bunuri 'tiin(ifice7 au avut contribu(ii la reeducarea celorlal(i sau au prevenit ac(iunile ostile cu! ar fi evadrile. 5.5.1. Procedura acordrii recompenselor #cordarea reco!penselor se face de co!isiapentru individualizarea re-i!ului de executare a pedepselor privative de libertate la propunerea 'efului sec(iei unde este de(inut persoana conda!nat =%ncredin(area de responsabilit(i7 ridicarea sanc(iunii aplicate7 supli!entarea pac&etelor 'i vizitelor7 pre!ii7 ie'irea din penitenciar de la 1 la 11 zile>. #cordarea celorlalte reco!pense se face de directorul -eneral al #NP la propunerea co!isiei de !ai sus. 2"

5.5.2. Permisiunea ieirii din penitenciar #ceast reco!pens poate fi acordat %n ur!toarele situa(ii+ a> %n situa(ia prezentrii persoanei conda!nate la un concurs %n vederea ocuprii unui loc de !unc dup punerea sa %n libertate? b> pentru !en(inerea rela(iilor de fa!ilie a persoanei conda!nate? c> sus(inerea unui exa!en de ctre persoana conda!nat? d> pre-tirea reinte-rrii sociale a persoanei conda!nate? e> participarea persoanei conda!nate la %n&u!area so(iei7 a so(ului7 a unui copil7 frate7 sor. Per!isiunea de ie'ire pe durata unei zile se poate acorda persoanei conda!nate care execut pedeapsa privativ de libertate %n re-i! %nc&is. Persoanelor care execut pedeapsa privativ de libertate %n re-i! se!i4desc&is li se pot acorda pentru acelea'i situa(ii per!isiunea de ie'ire din penitenciar pentru cel !ult 1 zile. #v3nd %n vedere situa(ia execep(ional care apare %n cazul decesului unei rude apropiate7 le-ea prevede c este posibil a se acorda 1 zile per!isiunea7 dac se %ndeplinesc condi(iile de !ai sus. 9a ie'irea din penitenciar pe o durat !ai !ult de 24 ore7 conda!natului i se aduce la cuno'tin( data 'i ora %napoierii. .e-ulile pe care trebuie s le respecte 'i consecin(ele nerespectrii acestora i se aduc la cuno'tin(7 c&eltuielile ocazionate de ie'irea din penitenciar sunt ocazionate de de(inut. =.>. Dre1t+rile c*n0/mn/9il*r 6repturile persoanelor conda!nate se exercit potrivit 2onstitu(iei 'i le-isla(iei %n vi-oare. ,rice %n-rdire a acestora se poate face tot %n contextul acestor acte nor!ative. #si-urarea respectrii drepturilor persoanelor conda!nate se face de ctre judectorul dele-at pentru executarea pedepselor privative de libertate. ,rice conda!nat care consider c drepturile sale i4au fost %nclcate7 se poate adresa cu pl3n-ere7 %n ter!en de 1) zile de la aflarea !surii luate %!potriva sa de ctre ad!inistra(ia penitenciarului. 5olu(ionarea pl3n-erii se face de ctre acela'i judector7 dup ce a ascultat pe conda!nat7 dup caz7 pe orice persoan care poate furniza infor!a(ii %n acest sens7 prin %nc&eiere !otivat7 2$

%n ter!en de 1) zile de la pri!irea pl3n-erii. :nc&eierea se co!unic peti(ionarului %n ter!en de 2 zile de la data pronun(rii acesteia. Prin %nc&eiere se poate ad!ite pl3n-erea7 'i i!plicit se poate anula7 revoca sau !odifica !sura luat sau se poate respin-e pl3n-erea. :!potriva %nc&eierii7 conda!natul peti(ionar poate for!ula contesta(ie la judectoria %n a crei circu!scrip(ie se afl penitenciarul7 %n ter!en de 1 zile de la co!unicarea %nc&eierii. 2ontesta(ia se judec potrivit procedurii de la contesta(ia la executare7 prevzut la art. 40) 'i ur!. 2. proc. pen. Gotr3rea judectoriei este definitiv. :n penitenciare se pot efectua vizite de ctre reprezentan(ii or-aniza(iilor ne-uverna!entale care desf'oar activit(i %n do!eniul protec(iei drepturilor o!ului7 dac au ob(inut aprobarea directorului -eneral al #d!inistra(iei Na(ionale a Penitenciarelor. :ntrevederile au loc asi-ur3ndu4se confiden(ialitatea lor7 dar sub suprave-&ere vizual. 6repturile conda!na(ilor sunt prezentate %n 2ap. ID din 9e-ea privind executarea pedepselor7 la art. 4)414. 5.6.1. Dreptul la libertatea contiinei, a opiniilor i a credinelor religioase. 2onda!na(ii pot participa liber la servicii 'i %ntruniri reli-ioase7 pot consulta liber reviste7 cr(i cu caracter reli-ios. 6e ase!enea7 %n penitenciar7 ei pot de(ine !ateriale de cult. #cest drept !ai presupune %nlturarea oricrei %n-rdiri sau discri!inri pe te!e de opinii7 convin-eri7 credin(e reli-ioase. 5.6.2. Dreptul la informaie =art. 0) din .e-ula!ent>. #d!inistra(ia Na(ional a Penitenciarelor are obli-a(ia de a lua toate !surile care s per!it accesul ne%n-rdit la infor!a(ii de interes public al fiecrei persoane aflate %n executarea pedepsei. #ccesul la infor!a(ii publice se realizeaz %n condi(iile le-ii7 prin publica(ii7 e!isiuni radiofonice 'i televizate7 sau prin orice !ijloace autorizate de ctre ad!inistra(ia penitenciarului. 5.6.3. Dreptul la consultarea documentelor de interes personal . #cest drept per!ite ca persoana conda!nat sau orice alt persoan7 cu acordul persoanei conda!nate7 s aib acces la dosarul individual7 la dosarul !edical 'i la rapoartele de incident 'i s poat ob(ine7 la cerere7 fotocopii ale acestora.

3)

2onsultarea docu!entelor se poate face nu!ai %n prezen(a unei persoane dese!nate de directorul penitenciarului. #d!inistra(ia penitenciarelor este obli-at s asi-ure7 %n locuri accesibile din penitenciar7 %n li!ba ro!3n sau %n li!ba pe care o %n(ele-7 liberul acces la infor!a(iile de interes public7 confor! dispozi(iilor le-ale clin 2odul penal 'i de procedur penal7 ale 9e-ii de executarea pedepselor7 ale 9e-ii nr. 144@2))1 privind liberul acces la infor!a(iile de interes public. 6ac cei interesa(i au deficien(e de co!unicare7 conducerea penitenciarului va identifica acele !odalit(i care per!it %n(ele-erea acestora. Toate !surile luate %n sensul celor de !ai sus se vor conse!na %ntr4un proces4verbal. 5.6.4. Dreptul de petiionare =art. 1) din .e-ula!ent>. Prin peti(ie se %n(ele-e orice cerere sau sesizare adresat autorit(ilor publice7 institu(iilor publice7 or-anelor judiciare7 instan(elor sau or-aniza(iilor interna(ionale. 5tatul7 prin conducerea penitenciarelor7 -aranteaz acest drept persoanelor conda!nate. Peti(iile 'i rspunsul la acestea au caracter confiden(ial 'i nu pot fi desc&ise sau re(inute. 5.6.5. Dreptul la coresponden =art. 11 din .e-ula!ent>. 6reptul la coresponden( este -arantat7 iar coresponden(a are7 un caracter de confiden(ialitate7 neput3nd fi desc&is sau re(inut dec3t %n li!itele 'i %n condi(iile prevzute de le-e. Persoanele conda!nate pot pri!i 'i expedia scrisori %n li!ba !atern7 cu respectarea prevederilor art. 41 din le-e. 2oresponden(a poate fi desc&is %n prezen(a persoanei destinatare7 fr a fi citit7 pentru a se evita introducerea prin inter!ediul ei a dro-urilor7 substan(elor toxice7 explozibililor sau a altor ase!enea obiecte a cror de(inere este interzis. 6e ase!enea7 ea poate fi desc&is fr acordul destinatarului7 dar cu infor!area %n scris a acestuia7 dac sunt indicii c s4a sv3r'it o infrac(iune. 2oresponden(a este re(inut 'i clasat %ntr4un dosar special care se pstreaz la ad!inistra(ia penitenciarului. 6esc&iderea 'i re(inerea coresponden(ei se poate face %n baza dispozi(iilor e!ise7 %n scris 'i !otivat7 de ctre judectorul dele-at pentru executarea pedepselor privative de libertate. 6esc&iderea sau re(inerea coresponden(ei nu se poate face %n situa(ia %n care ea se realizeaz cu aprtorul su7 cu or-aniza(iile ne-uverna!entale %n do!eniul protec(iei drepturilor o!ului7 precu! 'i cu instan(ele 'i or-aniza(iile interna(ionale a cror co!peten( este acceptat ori recunoscut de .o!3nia. 31

6irectorul penitenciarului trebuie s ia !surile necesare pentru crearea cadrului necesar ridicrii coresponden(ei din penitenciar de ctre furnizorul de servicii po'tale7 de a asi-ura cutii po'tale %n penitenciar7 'i predrii de %ndat a acesteia destinatarului7 sub se!ntur. 2&eltuielile ocazionate de exercitarea dreptului la peti(ionare sau coresponden( sunt suportate de persoanele conda!nate7 iar dac acestea nu dispun de !ijloacele bne'ti necesare7 sunt suportate de ad!inistra(ia penitenciarului. 2oresponden(a pri!it de ctre persoana privat de libertate este supus controlului antiterorist 'i de specialitate. 5.6.6. Dreptul la convorbiri telefonice. Pentru asi-urarea exercitrii acestui drept7 este nevoie de instalarea %n penitenciare a unor telefoane publice cu cartel7 la care7 sub suprave-&ere vizual7 %n li!ba !atern7 conda!na(ii pot efectua convorbiri telefonice a cror confiden(ialitate trebuie asi-urat. 2&eltuielile ocazionate de aceste convorbiri se suport de ctre cei care le fac.

5.6.7. Dreptul la plimbare zilnic =art. $7 clin .e-ula!ent> i dreptul de a primi vizite =art. 3"44) din .e-ula!ent>. *iecrei persoane conda!nate i se asi-ur zilnic7
atunci c3nd condi(iile cli!aterice per!it7 pli!barea %n aer liber ti!p de cel pu(in 2 ore7 %n cur(i special a!enajate %n aer liber7 dac nu presteaz !unca sau nu desf'oar activit(i de instruire 'colar. 2eilal(i conda!na(i7 care efectueaz aceste activit(i7 au dreptul la pli!bare cel pu(in o or pe zi. 6ac vre!ea este nefavorabil7 atunci pli!barea se asi-ur %ntr4un alt spa(iu corespunztor. Dizitele se pri!esc %n spa(ii special a!enajate7 sub suprave-&erea vizual a personalului ad!inistra(iei penitenciarului. ,rice persoan care viziteaz un conda!nat este supus unui control specific. 6iscu(iile %n cadrul acestor vizite se realizeaz %n li!ba !atern7 iar durata 'i periodicitatea acestora se stabilesc prin ordin al !inistrului justi(iei. #prtorul poate vizita oric3nd persoana conda!nat pe care o reprezint7 iar discu(iile dintre ei sunt confiden(iale 6irectorul locului de de(inere poate aproba vizite %ntre persoane private de libertate7 indiferent de re-i!ul de executare7 %n sectorul de acordare a drepturilor la vizite7 %n spa(ii

32

prevzute cu dispozitive de separare. 6espre efectuarea vizitei se fac !en(iuni %n docu!entele de eviden( ale fiecrei persoane conda!nate. #cordarea dreptului la vizit i!plic efectuarea perc&ezi(iei corporale a conda!natului7 at3t %nainte7 c3t 'i dup efectuarea vizitei7 %n scopul prevenirii unor eveni!ente deosebite sau unor situa(ii de risc. ,rice nerespectare a re-ula!entului conduce la %ntreruperea vizitei7 iar !otivele sunt conse!nate %ntr4un re-istru special. Persoanele private de libertate pot beneficia tri!estrial de vizit inti!7 cu durata de 2 ore. :n cazul unui conda!nat7 %n pri!ul an de cstorie7 vizita poate fi lunar. Pentru acordarea acestui beneficiu7 persoanele trebuie s %ndeplineasc condi(iile de la art. 44 din .e-ula!ent. 5.6.8. Dreptul de a primi bunuri =art. 11 din .e-ula!ent>. Persoanele conda!nate aflate %n penitenciare au dreptul la pri!irea de bunuri 'i bani. Nu!rul7 -reutatea bunurilor 'i valoarea su!elor de bani se stabilesc prin ordin al !inistrului justi(iei. 5u!ele de bani se conse!neaz %n fi'a contabil no!inal a fiecrui conda!nat. Toate su!ele de bani dob3ndite de ctre conda!nat fie din !unca prestat7 fie din su!ele pri!ite7 se folosesc de ctre acesta la exercitarea dreptului de peti(ionare7 de coresponden(7 a dreptului la convorbiri telefonice7 pentru efectuarea exa!enului !edical7 pentru cu!prarea de bunuri7 pentru sprijinirea fa!iliei sau alte ase!enea scopuri7 pentru repararea pa-ubelor cauzate bunurilor puse la dispozi(ie de ad!inistra(ia penitenciarului 'i pentru plata transportului p3n la do!iciliu7 la punerea %n libertate. 6ac la punerea %n libertate nu se dispune de aceste fonduri7 #d!inistra(ia Na(ional a Penitenciarelor va asi-ura acestora contravaloarea transportului p3n la do!iciliu7 la nivelul tarifelor practicate de 5N2*.. Hunurile interzise 'i su!ele de bani -site asupra conda!na(ilor7 cu prilejul perc&ezi(iilor7 se confisc. Hunurile confiscate se valorific sau se distru- potrivit le-ii7 iar su!ele de bani se pstreaz 'i se folosesc pentru c&eltuielile din penitenciar ale persoanei conda!nate. Persoanele private de libertate au dreptul de a cu!pra spt!3nal7 de la punctele co!erciale din incinta locurilor de de(inere7 %n li!ita a K din valoarea salariului !ini! brut pe econo!ie7 ali!ente7 ap !ineral7 buturi rcoritoare7 precu! 'i cele necesare exercitrii drepturilor de peti(ionare7 la coresponden( 'i la convorbiri telefonice.

33

8edicul poate restric(iona cu!prarea unor ali!ente contraindicate %n afec(iunile de care sufer7 sau a tutunului. 5.6.9. Dreptul la asisten medical =art. 23431 din .e-ula!ent>. 5tatul ro!3n -aranteaz %n penitenciare dreptul la asisten( !edical. #ceast asisten( este asi-urat ori de c3te ori este necesar sau la cerere7 cu personal calificat7 %n !od -ratuit7 potrivit le-ii. Fratuitatea exist 'i pentru trata!ente !edicale 'i pentru !edica!ente. :n penitenciare7 la pri!ire se realizeaz exa!enul !edical7 care continu %n !od periodic 'i pe ti!pul executrii pedepsei privative de libertate. xa!enul !edical este realizat %n condi(ii de confiden(ialitate7 pe c&eltuiala conda!natului dac este cerut de acesta. 8edicul care efectueaz exa!enul !edical are obli-a(ia de a sesiza procurorul ori de c3te ori constat c persoana conda!nat a fost supus la tortur7 trata!ente inu!ane sau de-radante7 ori rele trata!ente7 precu! 'i obli-a(ia de a conse!na %n fi'a !edical cele constatate 'i declara(iile persoanei conda!nate %n le-tur cu acestea7 sau cu orice alt a-resiune declarat de persoana conda!nat. Persoana conda!nat poate solicita7 pe c&eltuiala sa7 exa!inarea 'i de ctre un !edic le-ist sau de un !edic din afara siste!ului penitenciar7 dese!nat de persoana conda!nat. 2onstatrile !edicului din afara siste!ului se conse!neaz %n fi'a !edical a persoanei conda!nate7 iar certificatul !edico4le-al se anexeaz la fi'a !edical7 dup ce conda!natul a luat la cuno'tin( de con(inutul su7 sub se!ntur. Persoanelor private de libertate li se asi-ur 'i servicii de !edicin dentar %n cadrul cabinetelor de la locurile de de(inere. #ce'tia beneficiaz7 -ratuit7 de !edica!entele prevzute %n No!enclatorul produselor !edica!entoase de uz u!an7 aprobat de #-en(ia Na(ional a 8edica!entului. Persoanele private de libertate nu pot fi supuse7 nici c&iar cu consi!(!3ntul lor7 experi!entelor 'tiin(ifice =art. 31 din .e-ula!ent>. 5.6. !. "sistena medical #n cazuri speciale =art. 3043 7 clin .e-ula!ent>. *e!eile conda!nate la pedepse privative de libertate7 care sunt %nsrcinate7 beneficiaz de asisten( !edical prenatal 'i postnatal7 lu3ndu4se !suri ca na'terea s aib loc %n afara penitenciarului. 6up acest !o!ent7 ad!inistra(ia penitenciarului va lua !surile necesare7 la solicitarea !a!ei7 ca aceasta s %'i poat %n-riji copilul p3n la v3rsta de 1 an.

34

9a %!plinirea v3rstei de 1 an sau anterior7 copilul poate fi dat %n %n-rijire7 cu acordul !a!ei7 fa!iliei sau persoanei indicate de aceasta. 6ac nu este posibil aceast %ncredin(are7 atunci se poate recur-e la %ncredin(area unei institu(ii specializate7 cu %n'tiin(area autorit(ilor co!petente pentru protec(ia copilului. 5.6.

. Dreptul la asistent diplomatic =art. 4"44$ clin .e-ula!ent>.

Persoanele conda!nate care nu au cet(enia ro!3n au dreptul s se adreseze reprezentan(elor diplo!atice sau consulare din .o!3nia ale statului ai crui cet(eni sunt 'i au dreptul de a fi vizita(i de func(ionarii acestora7 %n condi(ii de confiden(ialitate7 %n acest scop7 ad!inistra(iile penitenciarelor au obli-a(ia s coopereze cu aceste institu(ii7 pentru realizarea asisten(ei diplo!atice. Persoanele conda!nate la pedepse privative de libertate7 cu statut de refu-ia(i sau apatrizi7 precu! 'i persoanele cu alt cet(enie dec3t cea ro!3n7 al cror stat nu este reprezentat diplo!atic sau consular %n .o!3nia7 pot solicita ad!inistra(iei penitenciarului s contacteze autoritatea intern sau interna(ional co!petent7 %n scopul vizitrii de ctre ace'tia7 %n condi(ii de confiden(ialitate. 5.6. 2. Dreptul la #nc$eierea unei cstorii =art. 217 din .e-ula!ent>. Bn alt drept al persoanelor conda!nate aflate %n penitenciar este 'i cel la %nc&eierea unei cstorii7 %n condi(iile le-ii7 %n aceste locuri de de(inere. #d!inistra(ia penitenciarului are obli-a(ia asi-urrii condi(iilor necesare acestor cstorii. :n certificatul de cstorie se %nscrie localitatea unde se afl penitenciarul7 ca fiind locul %nc&eierii cstoriei. 6up oficierea cstoriei7 so(ii pot r!3ne %!preun %ntr4o ca!er din penitenciar ti!p de 4" de ore7 cu aprobarea directorului penitenciarului. 6ac pedeapsa se execut %n re-i! se!idesc&is sau desc&is7 conda!na(ii pot pri!i o %nvoire de la directorul penitenciarului7 de p3n la 1 zile7 care face posibil %nc&eierea cstoriei %n localitatea de do!iciliu sau %n loc se afl penitenciarul. 9a %nc&eierea cstoriei pot participa+ judectorul dele-at pentru executarea pedepselor privative de libertate7 directorul locului de de(inere7 un reprezentant al 5erviciului de educa(ie 'i interven(ie psi&o4social7 precu! 'i un nu!r de !axi!u! 1) persoane7 rude p3n la -radul ID7 sau alte cuno'tin(e ale viitorilor so(i.

31

=.7. Re3im+l 1enitenci/r s1eci/l 0i6eren9i/t Pe l3n- re-i!ul -eneral pentru anu!ite cate-orii de conda!na(i se i!pune un re-i! special pe criterii de sex7 v3rst7 antecedente penale7 natura infrac(iunii sv3r'ite7 durata pedepsei7 etc. :n felul acesta se realizeaz un re-i! penitenciar individualizat7 !ai adaptat %n func(ie de ele!entele individuale sociale sau de conduit ale fiecrui conda!nat7 pentru reeducarea lui. Individualizarea executrii pedepsei %nc&isorii %ntr4un loc de deten(ie %n raport de cate-oriile de conda!na(i realizeaz o individualizare pe -rupe de conda!na(i. :n penitenciare se realizeaz o individualizare ad!inistrativ de ctre conducerea penitenciiarului7 adic o adaptare a executrii pedepsei %nc&isorii la persoana fptuitorului. 6up datele personale 'i sociale ale acestuia 'i dup datele care privesc conduita acestuia pe te!eiul executrii exist re-i!uri penitenciare speciale+ 4 4 4 4 4 4 conda!na(i la pedeapsa privativ de lun- durat? conda!na(i la pedeapsa privativ de scurt durat? conda!na(i recidivi'ti 'i pri!ari? conda!na(i !inori 'i tineri !ajori? conda!na(i v3rstnici? conda!na(i fe!ei7 etc.

:n func(ie de astfel de conda!na(i se creeaz re-i!uri diferite de penitenciar. =.A. Re3im+l 1enitenci/r semi@li,er #v3nd %n vedere critica re-i!ului %nc&is s4a ajuns la un alt !od de executare a pedepsei %n re-i! se!i4liber care constituie un re-i! !ixt7 %n sensul c o parte din pedeaps se execut obli-atoriu %n re-i! %nc&is %n penitenciar7 iar o parte din pedeaps se execut %n afara penitenciarului. 5.8.1. Munca r pa! "n a ara penitenciarului #ceast for! const %n aceea c unii conda!na(i %n anu!ite condi(ii pot executa o parte din pedeaps %n penitenciar iar diferen(a sau restul de pedeaps prin !unc fr paz %n afara penitenciarului7 %ns sub %ndru!area 'i controlul penitenciarului.

30

2onda!na(ii care pot beneficia de aceast de executare trebuie s %ndeplineasc anu!ite condi(ii %n !o!entul acordrii ei 'i totodat s4'i asu!e anu!ite obli-a(ii pe toat perioada executrii ei+ a> pedepse care au fost aplicate s fie de p3n la 1 ani? b> conda!natul s fi dat dovezi te!einice de %ndreptare7 struin( %n !unc 'i disciplin? c> persoanele private de libertate clasificate ini(ial %n re-i! desc&is care au co!is o abatere disciplinar 'i au devenit inco!patibile cu acest re-i!? d> persoanele private de libertate clasificate ini(ial %n re-i! %nc&is care au avut o co!portare bun? e> %n !od excep(ional7 persoanele cu pedeaps p3n la 11 ani %n func(ie de considerarea naturii sau %n func(ie de !odul de sv3r'ire a infrac(iunii 'i nu %n ulti!ul r3nd a persoanei conda!nate. .e-i!ul se!i4liber se execut %n penitenciare anu!e destinate ori %n locuri sau sec(ii special a!enajate7 %n interiorul ori exteriorul altor penitenciare. 5tabilirea acestui re-i! de se!i4libertate se face de ctre judectorul pentru executarea pedepsei la propunerea co!isiei din penitenciar condus de directorul penitenciarului. #ceast cerere poate fi fcut de ctre conda!nat dar ea trebuie s treac prin filtrul aceleia'i co!isii care va face propunerea judectorului. 5.8.2. #bligaii i drepturi speciale ale anga$ailor 6e a !unci7 de a4'i %ndeplini nor!a 'i de a respecta disciplina !uncii precu! 'i celelalte obli-a(ii ce rezid din re-ula!entul de or-anizare a ti!pului de lucru. 2onda!natul are obli-a(ia s se %ntoarc zilnic %n penitenciar unde va r!3ne peste noapte 'i %n zilele nelucrtoare av3nd obli-a(ia 'i de a se supune re-ulilor de ordine intern din penitenciar privind+ pro-ra!ul zilnic7 orele de !as7 orele de dor!it7 re-ulile sanitare 'i de i-ien7 cele privind participarea la activit(ile educative 'i culturale7 fiind supus dup caz de indisciplin re-i!ului sanc(ionator intern. 2onda!natul beneficiaz 'i de drepturi din care cel !ai i!portant este cel de a se !i'ca liber p3n la locul de !unc7 %n ti!pul !uncii 'i de la locul de !unc la penitenciar7 de a avea contact restr3ns cu lu!ea liber7 de a lucra fr paz %n afara penitenciarului. 2onda!natul beneficiaz totodat de o lr-ire a drepturilor existente7 cu! ar fi dreptul la vizite7 la pac&ete7 coresponden(7 etc.

37

Pentru !unca %n afara penitenciarului7 conda!natul pri!e'te o adeverin( de ie'ire din penitenciar7 care constituie actul de le-iti!are care %i justific !i'carea liber. Pe toat aceast perioad de ti!p7 dac infractorul co!ite o alt infrac(iune i se revoc obli-atoriu acest re-i! se!i4liber de executare a pedepsei. 5.8.%. &upra'eg(erea condamnailor de ctre ali condamnai la locurile de munc #ceast for! de executare este apropiat de !unca fr paz %n afara penitenciarului. 6e'i exist ase!nri %ntre ele se desprind 'i puncte de deosebire7 !otiv pentru care sunt apreciate ca for!e separate de executare. Pre!isa adoptrii acestei for!e de ctre le-isla(ia noastr a constituit4o nu!rul !are de de(inu(i dintr4un penitenciar7 precu! 'i nu!rul !ic al personalului de suprave-&ere pe de o parte7 iar pe de alt parte s4a avut %n vedere 'i eviden(a persoanelor conda!nate pentru infrac(iuni din culp %n care se poate avea %ncredere. :n vederea aplicrii acestei for!e de executare trebuie %ndeplinite acelea'i condi(ii care sunt necesare pentru aplicarea nu!ai fr paz %n afara penitenciarului. #le-erea conda!na(ilor care suprave-&eaz trebuie s fie fcut cu -rij de ctre conducerea penitenciarului. :n ceea ce prive'te obli-a(iile 'i drepturile conda!na(ilor preciz! c au toate obli-a(iile unui conda!nat la locul de de(inere privind ordinea 'i disciplina %n penitenciar7 conduita fa( de ceilal(i conda!na(i 'i fa( de conducerea penitenciarului. Pe l3n- aceste obli-a( !ai exist o obli-a(ie special7 aceea de a suprave-&ea pe al(i conda!na(i la locul de !unc. #ceast obli-a(ie const %n conducerea altor conda!na(i la locul de !unc7 %n incinta 'i %n afara penitenciarului7 ur!at de (inerea eviden(ei acestora7 care se %!plete'te cu suprave-&erea efectiv la locul de !unc. 6repturile de care beneficiaz ace'ti conda!na(i sunt acelea de a se !i'ca liber p3n 'i de la locul de !unc la penitenciar. #u drepturi sporite %n ceea ce prive'te coresponden(a7 fa!ilia7 pac&ete 'i vizita sau vizite din partea fa!iliei.
=.!. Li,er/re/ c*n0i9i*n/t4

ste o institu(ie co!ple!entar re-i!ului de executare a pedepsei 'i un !ijloc de individualizare ad!inistrativ a acesteia.

3"

#ceast institu(ie const %n liberarea conda!natului %nainte de %!plinirea duratei de executare a pedepsei %nc&isorii ori a deten(iunii pe via(7 dac sunt %ndeplinite anu!ite condi(ii. #. #cordarea liberrii condi(ionate. Pentru exa!inarea situa(iei fiecrui conda!nat cu privire la %ndeplinirea condi(iilor cerute de le-e7 pe l3n- fiecare penitenciar func(ioneaz o co!isie de individualizare a re-i!ului de executare a pedepsei privative de libertate care face propuneri pentru liberarea condi(ionat. 2ererea poate fi for!ulat 'i direct de ctre conda!nat. Principala atribu(ie a co!isiei pentru liberarea condi(ionat este de a analiza situa(ia fiecrui conda!nat 'i de a sesiza7 %n cazul %ndeplinirii condi(iilor prevzute de le-e7 instan(a de judecat co!petent %n vederea acordrii liberrii condi(ionate. 2o!isia va redacta un proces verbal care constituie actul de sesizare a instan(ei la care se anexeaz docu!ente justificative. 6ac se constat c nu se %ndeplinesc condi(iile7 co!isia va %ntoc!i7 de ase!enea7 un proces verbal %n care se fixeaz un ter!en de reanalizare a situa(iei %n cel !ult un an. 2onda!natul se poate adresa instan(ei de judecat cu cerere de liberare condi(ionat7 dar instan(a de judecat va decide nu!ai dup pri!irea procesului verbal al co!isiei de propunere. 9iberarea condi(ionat constituie un sti!ulent i!portant pentru %ndreptarea 'i reeducarea persoanei conda!nate. H. 2ondi(ii de acordare a liberrii condi(ionate. Pentru a se putea dispune liberarea condi(ionat este necesar ca de(inutul %n cauz s fi executat o parte din pedeaps7 s fi fost struitor %n !unc7 disciplinat 'i s fi dat dovezi te!einice de %ndreptare. 9iberarea se acord facultativ c3nd sunt prezente ur!toarele condi(ii+ a> s se execute o parte din pedeaps fiindc nu!ai atunci se poate aprecia c s4a %ndreptat conda!natul. :n calcul se va lua 'i ti!pul c3t conda!natul a executat o parte din pedeaps %n for!a obli-rii la !unc corec(ional dac ea a fost revocat 'i continuat %ntr4un loc de de(inere. *rac(iunea de pedeaps difer dup cuantu!ul pedepsei aplicate7 dup for!a de vinov(ie7 dup v3rsta conda!natului 'i dup folosul lui %n !unc. :n cazul infrac(iunii inten(ionate dac pedeapsa aplicat nu dep'e'te 1) ani7 trebuie s se fi executat 2@3 din durata ei7 iar dac este !ai !are de 1) ani trebuie executat L din durata ei. 3$

:n cazul infrac(iunii din culp liberarea poate fi acordat dup ce conda!natul a executat cel pu(in ju!tate din durata pedepsei %n cazul %nc&isorii care nu dep'e'te 1) ani sau cel pu(in 2@3 %n cazul %nc&isoriide peste 1) ani. Prtea de pedeaps poate fi redus sub aceste li!ite (in3ndu4 se sea!a de !unca prestat7 dar reducerea nu poate fi sub 1@3 din durata pedepsei p3n la 1) ani 'i K c3nd pedeapse este !ai !are de 1) ani. :n raport de v3rst7 liberarea condi(ionat poate fi acordat conda!na(ilor !inori c3nd ajun- la 1" ani7 precu! 'i conda!na(ilor trecu(i de 0) de ani pentru brba(i 'i 11 ani pentru fe!ei7 dup executarea unei trei!i din durata pedepsei %n cazul %nc&isorii care nu dep'e'te 1) ani7 iar K %n cazul %nc&isorii ce dep'e'te 1) ani. b> conda!natul s fie struitor %n !unc7 fapt ce trebuie s reias din rezultatele ob(inute =eforturile depuse %n activitatea educativ cultural7 terapeutic7 de consiliere psi&olo-ic 'i asisten( social7 instruire 'colar 'i for!are profesional>. c> 2onda!natul s fie disciplinat7 adic s respecte re-ula!entul de ordine interioar pe toat durata de ti!p c3t s4a aflat %n penitenciar p3n la punerea sa efectiv %n libertate. d> 2onda!natul s dea dovezi te!einice de %ndreptare sub aspect !oral care s exclud posibilitatea co!iterii acestuia a unei noi infrac(iuni. 5unt considerate dovezi te!einice de %ndreptare participarea efectiv la activitatea de educa(ie civic 'i !oral4cre'tin7 !odul de executare a unor sarcini de ordin -ospodresc7 buna co!portare la locul de de(inere. Pe l3n- aceste condi(ii7 se vor avea %n vedere 'i antecedentele penale ale conda!natului7 %n sensul c vor ob(ine !ai u'or liberarea cei care nu au antecedente penale. 2. 9iberarea condi(ionat %n cazuri speciale 2onda!natul care din cauza snt(ii sau din alte cauze nu a fost niciodat folosit la !unc ori nu !ai este folosit poate fi liberat condi(ionat dup executarea frac(iunilor de pedeaps artate !ai sus 'i care d dovezi te!einice de disciplin 'i %ndreptare. :n cazul %n care pedeapsa ce se execut este rezultatul concursului de infrac(iuni %ntre infrac(iunile co!ise din culp 'i infrac(iunile inten(ionate se va aplica re-ula liberrii condi(ionate %n cazul infrac(iunii inten(ionate. 23nd conda!natul execut !ai !ulte pedepse cu %nc&isoarea care nu se contopesc 7 frac(iunile de pedeaps se socotesc cu totalul pedepselor. 6. fectele liberrii condi(ionate

9iberarea condi(ionat produce efecte %n dou !o!ente diferite 'i anu!e unele i!ediate 'i altele provizorii 'i altele definitive care se produc %n !o!entul expirrii duratei pedepsei. 4)

fectul i!ediat const %n punerea %n libertate a conda!natului %n aceast perioad de liberare condi(ionat7 pedepsele accesorii se execut7 iar dac nu a !ai co!is o alt infrac(iune7 va avea eficien( efectul definitiv consider3ndu4se executat pedeapsa inte-rant. 6ac %n ti!pul liberrii condi(ionate conda!natul a co!is din nou o infrac(iune7 instan(a (in3nd cont de -ravitatea acesteia7 poate dispune fie !en(inerea7 fie revocarea liberrii condi(ionate. .evocarea este facultativ c3nd infrac(iunea nou co!is prezint un -rad de pericol social redus 'i este obli-atorie c3nd fapta co!is este o infrac(iune contra si-uran(ei statului7 contra pcii 'i o!enirii7 o infrac(iune de o!or sau o infrac(iune inten(ionat care a avut ca ur!are !oartea unei persoane sau prin care s4au produs consecin(e deosebit de -rave. 23nd se dispune revocarea7 noua pedeaps stabilit %!preun cu restul r!as de executat %n !o!entul liberrii se vor contopi7 la care instan(a poate adu-a un spor de p3n la 1 ani de %nc&isoare7 executarea fc3ndu4se %n penitenciar. :n cazul deten(iunii pe via(7 condi(iile acordrii liberrii condi(ionate sunt acelea'i prevzute pentru cei conda!na(i la pedeapsa %nc&isorii cu precizarea c trebuie executa(i 2) de ani de %nc&isoare efectiv. 2onda!na(ii trecu(i de v3rsta de 0) de ani pentru brba(i 'i 11 de ani pentru fe!ei pot fi libera(i condi(ionat dup executarea efectiv a 11 ani de deten(ie7 dac sunt %ndeplinite 'i celelalte condi(ii prevzute de le-e. fectul definitiv7 adic considerarea pedepsei ca fiind executat se produce dac %n ter!en de 1) ani de la liberare conda!natul nu a !ai co!is o alt infrac(iune. :n caz contrar instan(a va revoca sau va !en(ine liberarea condi(ionat proced3ndu4se confor! re-ulilor aplicabile la pedeapsa %nc&isorii. . Partea din durata pedepsei care se consider ca executat pe baza !uncii prestate sau a instruirii 'colare 'i a for!rii profesionale Pedeapsa %n aceste situa(ii se calculeaz %n felul ur!tor+ a> %n cazul %n care se presteaz o !unc re!unerat %n condi(iile prevzute %n art. 1$7 alin. 1 'i 2 =c3nd ziua de !unc este de " ore iar spt!3na de 4) de ore7 respectiv 0 ore@zi 'i 3) de ore pe spt!3n> din le-ea privind executarea pedepselor. 5e consider 1 zile executate pentru 4 zile de !unc %n cazul conda!na(ilor !ajori 'i 3 zile executate pentru 2 zile de !unc %n cazul conda!na(ilor !inori 'i tineri.

41

b> %n cazul %n care se presteaz o !unc nere!unerat %n condi(iile art. 1$ alin. 1 'i 27 se consider 4 zile executate pentru 3 zile de !unc %n cazul conda!na(ilor !ajori 'i 2 zile executate pentru o zi de !unc %n cazul conda!na(ilor !inori 'i tineri. c> %n cazul %n care !unca este prestat de ctre persoane conda!nate pe baza codului scris al acestora7 c3te 1) ore pe zi 'i 1) de ore pe spt!3n se consider 4 zile executate pentru 3 zile de !unc. d> %n cazul %n care !unca este prestat pe ti!pul nop(ii cu acordul scris al conda!natului7 7 ore pe noapte 'i 31 de ore pe spt!3n se consider 3 zile executate pentru 2 nop(i de !unc. e> %n cazul participrii la cursuri de 'colarizare sau de calificare ori recalificare profesional7 se consider 3) de zile executate pentru absolvirea unui se!estru 'colar 'i 1) de zile pentru absolvirea unui curs de calificare ori recalificare profesional. f> %n cazul elaborrii de lucrri 'tiin(ifice publicate sau inven(ii sau inova(ii brevetate se consider 3 zile executate pentru 2 zile de !unc. .educerea frac(iunii de pedeaps care se consider a fi executat pe baza !uncii prestate sau a instruirii 'colare 'i for!rii profesionale nu poate fi revocat.

"I. EXECUTAREA PEDEPSEI A#EN(II PENALE >.&. C*nsi0er/9ii intr*0+cti.e

#!enda este o pedeaps principal 'i const %n su!a de bani pe care conda!natul trebuie s o plteasc 5tatului. xecutarea pedepsei a!enzii di!inueaz silit patri!oniuM conda!natului. 6up natura ei 'i dup obiectul ei7 a!enda este pedeaps pecuniar7 privativ de bani. :n dreptul nostru penal7 a!enda este prevzut alternativ cu pedeapsa %nc&isorii7 ur!3nd ca instan(a s aprecieze c3nd se va aplica una 'i c3nd se va aplica cealalt7 (in3nd sea!a de dispozi(iile art. 72 2. pen. #!enda poate fi prevzut ca unic pedeaps pentru anu!ite infrac(iuni7 re-le!entat !ai ales %n le-ile speciale. 42

:n partea -eneral a 2odului penal7 art. 13 pct. 1 lit. c> !odificat7 li!itele -enerale sunt cuprinse %ntre 1)) lei 'i 1).))) lei. #ceast sanc(iune penal prezint avantaje+ este o pedeaps !ai u'oar 'i per!ite o individualizare !ai corect a pedepsei? conda!natul nu este izolat de fa!ilie 'i nu4'i pierde locul de !unc. a prezint 'i dezavantaje7 deoarece %i lipse'te caracterul personal7 %n sens propriu? ca sanc(iune nu are o rezonan( e-al pentru to(i conda!na(ii. fectul ei este influen(at de starea !aterial a acestora. >.'. #*0/lit49i 0e e2ec+t/re / /men-ii 1en/le Potrivit art. 421 2. proc. pen.7 persoana conda!nat la pedeapsa a!enzii este obli-at s depun recipisa de plat inte-ral a a!enzii la instan(a de executare7 %n ter!en de 3 luni de la r!3nerea definitiv a &otr3rii. 9a alin. =2> al art. 421 2. proc. pen.7 le-iuitorul a re-le!entat situa(ia %n care persoana conda!nat se -se'te %n i!posibilitate de a ac&ita inte-ral a!enda %n ter!enul prevzut de 3 luni. 5olu(ia oferit de ctre le-iuitor este c instan(a de executare7 la cererea conda!natului7 poate dispune e'alonarea pl(ii a!enzii %n rate7 pe o perioad de cel !ult 2 ani. #ceast apreciere a instan(ei se face dac persoana conda!nat nu este %ncadrat %n !unca 'i nu are posibilit(i !ateriale 'i financiare pentru a ac&ita a!enda inte-ral7 dar are capacitate de !unc. 6i!potriv7 dac persoana conda!nat nu are nici un tel de venituri care s asi-ure -aran(ia ac&itrii a!enzii7 o astfel de cerere de e'alonare poate fi respins. Plata a!enzii penale se face de ctre conda!nat la ad!inistra(ia financiar de la do!iciliul su7 care o face venit la bu-etul de stat. , cerere de e'alonare a pl(ii poate fi adresat instan(ei de executare %nuntrul ter!enului de 3 luni. :n practic s4au %nt3lnit solu(ii prin care7 de'i acest ter!en de 3 luni a expirat 'i cererea de e'alonare a fost pro!ovat ulterior7 totu'i s4a ad!is ree'alonarea. 6up plata tuturor ratelor7 pedeapsa se socote'te executat. :n cazul ne%ndeplinirii obli-a(iei de plata %n %ntre-i!e %n ter!en de 3 luni sau de neplata unei rate7 instan(a de executare co!unic un extras de pe acea parte din dispozitiv care prive'te aplicarea a!enzii or-anelor co!petente7 %n vederea executrii a!enzii potrivit dispozi(iilor

43

le-ale privind executarea silit a creanelor fiscale i cu procedura pre!zut de aceste dispoziii. ,r-anul financiar are obli-a(ia de a lua !suri pentru %ncasarea a!enzii 'i de a co!unica instan(ei de executare luarea %n debit pentru a se face !en(iunea corespunztoare %n re-istrul de eviden( al executrii pedepsei. #'adar7 evalu3nd cele de !ai sus7 se poate conc&ide c executarea a!enzii poate fi voluntar7 ca ur!are a executrii ei din proprie ini(iativ de ctre conda!nat7 'i aceasta are un caracter principal7 dar poate fi 'i silit7 av3nd un caracter subsidiar7 care se realizeaz atunci c3nd a!enda nu este ac&itat de bun voie.

>.3. nl*c+ire/ 1e0e1sei /men-ii 1en/le 6ac cel conda!nat se sustra-e cu rea4creclin( de la executarea a!enzii7 instan(a poate %nlocui aceast pedeaps cu pedeapsa %nc&isorii7 %n li!itele prevzute pentru infrac(iunea co!is7 (in3nd sea!a de partea din a!end care a fost ac&itat. .eaua credin( a conda!natului trebuie s fie dovedit7 'i ea nu poate %i presupus doar din faptul neac&itrii a!enzii %n ter!enul prevzut de le-e. :nlocuirea pedepsei a!enzii are loc c3nd se probeaz desf'urarea unei activit(i cu caracter fraudulos7 prin care cel conda!nat %!piedic executarea silit a acestei sanc(iuni7 care se poate %nfptui prin ur!rirea salariului7 pensiei sau a altor venituri din !unc7 ori a bunurilor sale. 2ondi(iile care atra- dup sine %nlocuirea pedepsei a!enzii cu pedeapsa %nc&isorii sunt+ + sustragerea cu rea+credin de la plata a!enzii7 care presupune o sea! de ac(iuni sau inac(iuni pentru a nu se plti a!enda. 6e exe!plu7 ne afl! %n aceast situa(ie c3nd conda!natul7 de'i are !ijloace de plat7 nu plte'te a!enda7 invoc3nd !incinos c&eltuieli personale sau fa!iliale 'i esc&iv3ndu4se astfel cu rea4credin( de la plat? Nu sunte! %n situa(ia de rea4credin( %n cazurile %n care veniturile din !unc ale conda!natului nu4i %n-duie7 datorit c&eltuielilor !ari fa!iliale7 plata a!enzii nici inte-ral 'i nici e'alonat %n rate lunare? 4 nlocuirea n limita amenzii neac&itate. #ceast condi(ie se refer la %!prejurarea c3nd conda!natul a ac&itat o rat sau !ai !ulte din a!enda e'alonat7 iar apoi refuz s !ai fac plata %n continuare. :n acest caz7 %nlocuirea se va face %n raport cu restul de a!end r!as neexecutat? 44

4 nlocuirea n limitele pedepsei nchisorii prevzute de le-e pentru infrac(iunea co!is. :n procedura %nlocuirii a!enzii cu pedeapsa %nc&isorii7 instan(a nu poate %nltura efectul circu!stan(elor atenuante constatate %n favoarea conda!natului7 prin &otr3rea definitiv pus %n executare. ,ri de c3te ori7 %n raport de pedeapsa privativ de libertate prevzut de le-e pentru infrac(iunea co!is 4 ca pedeaps alternativ 4 instan(a7 potrivit art. 70 lit. e> 2. pen.7 a avut posibilitatea s dispun %nlocuirea pedepsei a!enzii7 aceast pedeaps va fi %nlocuit cu pedeapsa %nc&isorii7 sub !ini!ul special p3n la !ini!ul -eneral. :n situa(ia %n care instan(a7 fc3nd aplicarea art. 70 lit. c> 2. pen.7 a fost obli-at s aplice pedeapsa a!enzii7 aceast pedeaps nu va putea fi %nlocuit cu %nc&isoarea7 %n baza art. 03 1 2. pen. Totodat7 c3nd pentru infrac(iunea co!is le-ea prevede doar pedeapsa a!enzii7 aceasta nu va putea fi %nlocuit cu pedeapsa %nc&isorii7 %ntruc3t aceasta din ur! nu este prevzut %n textul de le-e care incri!ineaz infrac(iunea prevzut7 condi(ie ce rezult expres din prevederile art. 031 2. pen. 6ac %n cursul procesului destinat %nlocuirii a!enzii se va ac&ita a!enda7 sesizarea r!3ne fr obiect 'i va fi respins. :nlocuirea a!enzii penale nu se poate dispune c3nd persoana conda!natului a decedat7 deoarece rspunderea penal este personal. Instan(a va proceda la %nlocuirea pedepsei a!enzii cu %nc&isoare 'i7 dac este cazul7 %n !od obli-atoriu va (ine sea!a 'i de partea din a!end care a fost ac&itat7 ur!3nd ca %nlocuirea s se fac pentru restul acesteia. Instan(a co!petent a proceda la aceast %nlocuire de pedepse este instan(a de executare7 adic judectoria co!petent. 5esizarea judectoriei se face din oficiu7 sau de ctre or-anul care7 potrivit le-ii7 execut a!enda. 9a judecarea acestor sesizri participarea procurorului este obli-atorie. >.). Pe0e/1s/ /men-ii /1lic/t4 min*ril*r #!enda reprezint cealalt for! de pedeaps principal7 alturi de %nc&isoare7 ce se poate aplica infractorilor !inori care rspund penal pentru infrac(iunile co!ise. #!enda

41

constituie o pedeaps principal !ai u'oar7 care afecteaz %n principal bu-etul 'i veniturile infractorului !inor. :n practica judiciar se constat c aplicarea pedepsei a!enzii se face atunci c3nd infractorul !inor are o v3rst apropiat de !ajorat7 %n cele !ai !ulte cazuri. :n confor!itate cu art. 1)) 2. pen.7 !inorului care rspunde penal i se poate aplica o !sur educativ ori o pedeaps7 ale-erea sanc(iunii depinz3nd de -radul de pericol social al faptei co!ise7 de starea fizic7 de dezvoltarea intelectual 'i !oral7 de co!portarea7 de condi(iile %n care a fost crescut 'i %n care a trit !inorul7 precu! 'i de alte ele!ente care ar putea s caracterizeze 'i s justifice co!porta!entul acestuia. Pedeapsa se aplic nu!ai dac se apreciaz c luarea unei !suri educative nu este suficient pentru %ndreptarea !inorului7 iar aplicarea pedepsei %nc&isorii ar fi o sanc(ionare prea aspr fa( de pericolul social redus al infrac(iunii sv3r'ite. Prin le-e exist posibilitatea aplicrii pedepsei cu a!end infractorului at3t %n cazul %n care acesta posed !ijloace !ateriale proprii =!o'teniri7 dona(ii>7 salarii pentru !unca prestat7 c3t 'i %n cazul %n care nu posed avere proprie7 dar exist -aran(ia c a!enda se va executa. Pentru a asi-ura eficien( pedepsei penale7 le-ea prevede posibilitatea %nlocuirii pedepsei a!enzii cu %nc&isoarea7 dac cel conda!nat se sustra-e cu rea4credin( de la executarea a!enzii7 %n li!itele prevzute pentru infrac(iunea co!is7 (in3nd cont 'i de partea din a!end care a fost ac&itat. Pentru stabilirea pedepsei a!enzii infractorului !inor7 li!itele !ini!e 'i cele !axi!e se reduc la ju!tate. 9a individualizarea pedepsei se va (ine sea!a de criteriile -enerale de individualizare a pedepsei7 astfel %nc3t infractorul s nu se afle %n situa(ia de a nu4'i putea asi-ura !ijloacele necesare la propria sa %ntre(inere7 %nv(tur 'i pre-tire profesional.

40