Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 3

Nr._______ din ____________


CTRE,
Facultatea de ______________________________
Catedra de ________________________________

Subsemnatul _____________________________________________, student(a) la Facultatea de


____________________________, specializarea ________________________________, anul
de studiu _____, grupa ________, telefon __________________, e-mail __________________,
v

rog

aprobai

efectuarea

stagiului

de

practic

la

instituia/

compania

______________________________________________, din localitatea ___________________


cu domeniul de activitate ____________________.
Coordonatele persoanei de contact din cadrul instituiei/ companiei sunt (numele i prenumele/
adresa/ numrul de telefon/ e-mail) ________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Student,
___________________________