Sunteți pe pagina 1din 3

MONEDA SI MASA MONETARA

1. Abordari ale monedei 1.1.Rolul monedei in economie: diferentiere intre ACTIVELE FINANCIARE (Grossman definindu-le drept proba scrisa a unui contract legal care dau dreptul proprietarului de a obtine in viitor o anumita suma in moneda) si MONEDA (acelasi autor definind-o ca fiind anumite obiecte care pot fi utilizate ca mijloc de schimb general acceptat). a. Rolul macroeconomic al monedei i. Stabili area macroeconomica reali ata !rin intermediul monedei: - sustinatorii NON- INTERVENTIONISMULUI (ce includ clasivcii, neo-clasicii, monetaristii, neo-monetaristii), o ciclul economic decurge din activitatea agentilor economici care urmaresc optimizarea activitatii proprii, concretizate, in principal, in nivelul profitului. o exceptie - monetari"tii care sustin ca moneda joaca un rol determinant la nivelul ciclului economic. o politica monetara nu poate juca un rol central in realizarea stabilizarii macroeconomice, stiut fiind faptul ca exista un decalaj destul de mare intre masurile adoptate la nivel monetar si efectele inregistrate la nivelul variabilelor macroeconomice. o realizarea stabilizarii macroeconomice depinde de un regim monetar cat se poate de stabil. sustinatorii INTERVENTIONISMULUI (keynesistii si neo-keynesistii). o evidentiaza incapacitatea pietelor, pe parcursul ciclului economic, de a determina un potential ridicat economiei. o nterventia statului permite stabilizarea macroecnomica pe baza unui pachet de politici macro! politica fiscala si bugetara, politica monetara

ii. Moneda "i conte#tul international: "conomiile actuale sunt considerate economii deschise. n aceste conditii, politica monetara, prin statutul monedei de convertibilitate, influenteaza cursurile valutare. #rocesul de integrare a pietelor valutare internationale a determinat nenumarate probleme la nivelul bancilor centrale, probleme vizand, in principa, regimul valutar adoptat. $inta in aceasta directie este alegerea regimului valutar optimal determinat de! - curs valutar fi% sau fle%ibil& - coordonarea politicilor monetare intre tari& - crearea zonelor monetare optime legate intre ele prin cursuri valutare fle%ibile. iii. Moneda ca "ur"a de $inantare la ni%el &u%ernamental

'

$rebuie pornit in aceasta directie de la faptul ca banca centrala emite ()*) +,-"$).) (prin componenta principala a acesteia / emisiune monetara) / cumparand titluri de stat. )stfel, prin emisiune monetara se poate asigura statului finantarea unei parti a activitatilor proprii / activitate cunoscuta sub denumirea de 0"- ,.)1. (banca centrala obtine profit din detinerea de titluri de stat / sub forma dobanzii incasate, in timp ce ea nu bonifica dobada pentru moneda pusa in circulatie. n aceste conditii, inregistratn un profit ridicat din aceste operatiuni, o parte semnificativa este dirijata catre stat sub forma impozitului pe profit). b. Rolul microeconomic - evidentiat de functiile jucate de moneda in economie! o mijloc de intermediere a tranzac2iilor (medium of exchange)& o etalon al valorii (unit of account /standard of va ue)& o instrument de rezerv3 a valorii (store of va ue)& o etalon al pl32ilor am4nate (standard of deferred !a"ment). 1.'. A(ORDAREA MONEDEI DIN )*NCT DE VEDERE AL )RO)RIETATILOR ACESTEIA: 5hiar de la apari2ia acesteia, moneda s-a diferen2iat de alte bunuri (care au 6ndeplinit o anumit3 perioad3 7i rolul de bani-marf3). )ceste elemente au fost eviden2iate de 8eynes (6n lucrarea 9$eoria General3:), prin eviden2ierea propriet32ilor monedei. 5onform afirma2iilor lui 8eynes! elasticitatea ofertei de moned3 este nul3! elasticitatea substitu2iei monedei este nul3! 6n condi2iile unei cantit32i insuficiente de moned3+ Condi,ii minime !entru ca un acti% "- $ie inclu" .n cate&oria de bani : u7urin23 6n utilizare durabilitate divizibilitate posibilitatea de recunoa7tere. '. CLASIFICAREA SEMNELOR MONETARE: 5lasificarea semnelor monetare impune luarea 6n considerare a mai multor criterii! forma de e%isten23 a monedei& o +,-";) +)$". )<)& o +,-";) 05. #$=.)<)& emitentul& o +,-";) 5.")$) ;" ()-5 o +,-";) 5.")$) ;" $"*)=.& o +,-";) 5.")$) ;" )G"-$ "5,-,+ 5 valorea intrinsec3! o +,-";) 5= >)<,)." -$"G.)<)& o +,-";) 0"+- (? ;=5 ).)). obliga2iile asumate de c3tre emitent& o +,-";) 5,->".$ ( <)& @

o +,-";) -"5,->".$ ( <) capacitatea liberatorie. o +,-";) <"G)<)& o +,-";) ?.)5$ ,-)<)& o +,-";) ?)5=<$)$ >).

DEFINIREA MASEI MONETARE a. $",. ) 5)-$ $)$ >)! M v = P Q b. )(,.;A. $",."$ 5" )<" +)0" +,-"$)." i. )(,.;).") $.)-*)5$ ,-)<)& ii. )(,.;).") ; - #=-5$ ;" >";"." )< < 5B ; $)$ . +)0) +,-"$).) poate fi definit3 ca fiind ansamblul activelor ce pot fi utilizate pentru procurarea bunurilor 7i serviciilor 7i pentru plata datoriilor ntr-o economie, +)0) +,-"$).) este reflectata de A0RE0ATELE MONETARE 1. A0RE0ATELE MONETARE C indicatori statistici ce reflecta capacitatea de consum a agentilor non financiari rezidenti. C regrupeaza toate mijloacele de plata la care se adauga activele financire care pot fi transformate in mijloace de plata rapid si cu riscuri de pierdere de valoare reduse. Gruparea se face in functie degradul de lichiditate / ;"05."05)$,. 5el mai amre agregat este determinat de gradul de dezvoltare al procesului de intermediere la nivelul economiei respective, de disponibilitatea statistica rapida a datelor aferente elementelor ce-l compun si, bineinteles, de gradul de reprezentativitate la nivelul economiei vizate. )rinci!alele a&re&ate monetare: - (A2A MONETARA3 - MASA MONETARA IN SENS RESTRANS3 - MASA MONETARA IN SENS LAR0 - M/ 4. CONTRA)ARTIDELE MASEI MONETARE: C ."#."* -$) 5.")-$"<" 0 0$"+=<= ()-5). )0=#.) "5,-,+ " . - 5,-$.)#).$ ;) "D$".-)& - 5,-$.)#).$ ;) -)$ ,-)<)

/.

S-ar putea să vă placă și