Sunteți pe pagina 1din 32

NORMATIV PRIVIND PREPARAREA SI UTILIZAREA BETOANELOR USOARE (Extrase)

Indicativ C !!"#$ %n&'c(ie)te C !!"# Cuprins * PREZENTARE +ENERALA

1.1. Prezentul normativ stabilete domeniile de utilizare, caracteristicile, modul de preparare i punere n oper, pentru urmtoarele categorii de betoane uoare: a) Betoane uoare de rezisten cu structur compact, folosind agregate poroase naturale sau artificiale categoria de densitate 1,!"#,$)% b) Betoane uoare de izolaie i rezisten cu structur compact sau cu micropori nglobai, cu agregate poroase i diferite adaosuri categoria de densitate 1,1"1,&)% c) Betoane de izolaie foarte uoare realizate prin spumare categoria de densitate $,'"1,$). 1.#. Prevederile prezentului normativ nu se refer la: Betoane cu structur macroporoas sau semicompact% Betoane uoare de izolaie, realizate prin autoclavizare. 1.(. Betoanele uoare se grupeaz pe categorii de densitate densitate n stare uscat la mas constant), conform tabelului 1.1. Betoanele ce fac obiectul prezentului normativ se pot realiza cu urmtoarele tipuri de agregate uoare: " granulit )lasa *(a i *(b +P) " ,ureeni% +,) " Buzu% +P) " -ugo.% )+-* " )/mpulung)% " zgur e0pandat )1 2alai i )1 3unedoara)% " zgur granulat )1 2alai)% " steril de min ars de 1c4itu 2olesti " *rge i )oroeti, .ud. 3unedoara% " cinerite andezitice de 5/rfuri .ud *rad% " scorie bazaltic de 6aco " +7+*,) " Braov% " tufuri vulcanice de P/glisa .ud. )lu., +2)- " 24erla% ,/rsid .ud. 1la., ,+-,) )imentul 8urda% )epari .ud. Bistria 9sud%

" piatra ponce de 8unad " -acul 1f. *na% " diatomit ars de :ilia .ud. )ovasna% " perlit e0pandat, staia pilot Buftea a ,+-,)"),).

8*B7-;- 1.1.

8ip beton uor

)ategoria de densitate

<ensitatea betonului uscat la mas constant =g>m()

)onductivitatea termic

$,'

?$1...'$$

$,&

'$1...&$$

$,! Betoane de izolaie $,@

&$1...!$$

!$1...@$$

$,A

@$1...A$$

1,$

A$1...1$$$

Betoane de izolaie i rezisten

1,1

1$$1...11$$

1,#

11$1...1#$$

1,(

1#$1...1($$

1,?

1($1...1?$$

1,'

1?$1...1'$$

1,&

1'$1...1&$$

1,!

1&$1...1!$$

1,@ Betoane de rezisten 1,A

1!$1...1@$$

1@$1...1A$$

#,$ 9ot: " conductivitatea termic de calcul.

1A$1...#$$$

1.?. )lasele de betoane, conform, clasificrii 18*1 (&##"@& BBetoane de cimentB, se pot realiza utiliz/nd tipurile de agregate cuprinse n tabelul 1.#.

CLASELE DE BETOANE ,UNC-IE DE NATURA A+RE+ATELOR

)lasa de densitate

)lasa de beton

2ranulit

1corie bazaltic

Cgur e0pandat

Cgur granu" lat

8uf vulcanic

1teril de min

Piatr ponce

)inerite

Bc ('

"

"

"

"

"

"

"

Bc ($ Betoane de rezisten 1,#...#,$

"

"

"

"

"

"

"

Bc ##,'

"

"

"

"

"

"

"

Bc #$

"

"

"

"

"

Bc 1' Betoane de rezisten i Bc 1$

"

"

"

"

"

"

Bc !,' izolaie 1,1...1,! Bc '

"

Betoane de izolaie $,'...1,$

Bc (,'

"

Bc #,'

"

"

"

"

"

"

EtopF

.* DOMENII DE UTILIZARE
#.1. 8ipurile de betoane, principalele domenii de utilizare n construcii precum i caracteristicile acestora sunt prezentate n tabelele: " #...( betoane rezisten% " ?...1& betoane de izolaie i rezisten% " 1! betoane de izolaie. Betoanele uoare se vor nota cu indicativele cuprinse n tabelele # " 1!. #.#. ;tilizarea betoanelor uoare este interzis la realizarea: " lucrrilor 4idrote4nice% " lucrrilor de drumuri% " tuburilor de presiune% " zidurilor subterane, fundaiilor i soclurilor cldirilor sub nivelul stratului de 4idroizolaie orizontal. #.(. Prezentul normativ nu cuprinde prevederi pentru utilizarea betoanelor n urmtoarele domenii: " la realizarea cldirilor la care atmosfera conine ageni c4imici duntori, ca de e0emplu: gaze fluor, o0id de azot, gaze sulfuroase, amoniac, clor), carbornai i clorur de sodiu, sulfai, azotai sub form de vapori, pulberi etc% " elemente solicitate la ncrcri repetate, care fac necesar o verificare la starea limit la oboseal.

#.?. Gn cazul n care apare necesar utilizarea lor n unul din domeniile prevzute la pct. #.( la realizarea unor construcii cu caracter deosebit, precum i n cazul unor te4nologii speciale de preparare i punere n oper, normativul are un caracter orientativ, fiind necesar elaborarea unor condiii te4nice speciale. Gn cazul utilizrii betonului uor la realizarea panourilor de nc4idere, pentru asigurarea ntreinerii i durabilitii construciilor, funcie de clasele de agresivitate ale mediului, definite n B+nstruciunile te4nice pentru protecia elementelor din beton armat i beton precomprimat supraterane n medii agresive naturale sau industrialeB ) 1!$"@!, se vor respecta prevederile din *ne0a 1 a B9ormativului pentru proiectarea i e0ecuia panourilor monostrat din betoane uoare cu adaosuri de cenui i spumani pentru 4ale parterB ) ##&"@!.

8*B7-;- #

DOMENIILE DE UTILIZARE /I PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR CU +RANULIT CLASA A"0A

<ensitatea aparent beton =g>m() 8ipul de beton <omeniul de utilizare 1tructura )lasa Proaspt val. ma0.)

$
(W/mk)

Gntrit la #@ de zile

;scat mas const val. ma0.)

Betoane de rezisten

7lementele de construcii e0ecutate monolit sau prefabricat pentru cldiri civile, industriale, agrozoote4nice, pasarele, estacade pentru conducte, buiandrugi, centuri, planee, panouri de perei interiori i e0teriori, elemente de acoperi etc

)ompact

Bc2 1$>1,!

1@$$

1!$$

1&'$

Bc2")8 1$>1,&

1!'$

1&'$

1&$$

Bc2 1'>1,!

1@'$

1!'$

1!$$

Bc2")8 1'>1,!

1@$$

1!$$

1&'$

Bc2 #$>1

1@'$

1!'$

1!$$

Bc2")8 #$>1,!

1@$$

1!$$

1&'$

Bc2 ##,'>1,@

1A$$

1@$$

1!'$

9ot: $ H )onductivitatea termic n stare uscat% H )ond. de calcul

8*B7-;- (

DOMENIILE DE UTILIZARE /I PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR CU +RANULIT CLASA A"0B

<ensitatea aparent beton =g>m() 8ipul de beton <omeniul de utilizare 1tructura )lasa Proaspt val. ma0.)

$
I>m=)

Gntrit la #@ de zile

;scat mas const val. ma0.)

Betoane de rezisten

7lemente de construcii e0ecutate monolit sau prefabricat pentru cldiri civile, industriale, agrozoote4nice, pasarele, estacade, buiandrugi, centuri, plansee, panouri de perei interiore i e0terioare, elemente de acoperi etc.

)ompact

Bc2 1$>1,@

1A$$

1@$$

1!'$

Bc2")8 1$>1,!

1@'$

1!'$

1!$$

Bc2 1'>1,@

1A'$

1@'$

1@$$

Bc2")8 1'>1,@

1A$$

1@$$

1!'$

Bc2 #$>1,@

1A'$

1@'$

1@$$

Bc2")8 #$>1,@

1A$$

1@$$

1!'$

Bc2 ##,'>1,A

#$$$

1A$$

1@'$

2rinzi, plci, elemente de suprafa i elemente din beton precomprimat

Bc2 ($>1,A

#$'$

1A'$

1A$$

Bc2 ('>1,A

#$'$

1A'$

1A$$

9ot: $ H )onductivitatea termic n stare uscat% H )ond. de calcul

8*B7-;- ?

DOMENIILE DE UTILIZARE /I PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR CU +RANULOZITATE DISCONTINU1 UTILIZ2ND +RANULIT SORT 3"0 44 /I CENU/1 DE TERMOCENTRALE

9ot: $ H )onductivitatea termic n stare uscat% H )ond. de calcul

8*B7-;- '

DOMENIILE DE UTILIZARE /I PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR CU A+RE+ATE DE SCORIE BAZALTIC1

<ensitatea aparent beton =g>m() 8ipul de beton <omeniul de utilizare 1tructura )lasa Proaspt val. ma0.)

$
I>m=)

Gntrit la #@ de zile

;scat mas const val. ma0.)

Betoane de izolaie i rezisten

Blocuri mari i panouri de perei pt. cldiri de locuit, industriale i agrozoote4nice. 7lemente de parapet

Bc1B 1$>#,$ )ompact Bc1B 1'>#,$

#1$$

#$$$

1A'$

#1'$

#$'$

#$$$

9ot: $ H )onductivitatea termic n stare uscat% H )ond. de calcul

8*B7-;- &

DOMENIILE DE UTILIZARE /I PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR CU A+RE+ATE DE Z+UR1 E5PANDAT1

<ensitatea aparent beton =g>m() 8ipul de beton <omeniul de utilizare 1tructura )lasa Proaspt val. ma0.)

Gntrit la #@ de zile

;scat mas const val. ma0.)

(W/mk)

Blocuri mari. Betoane de izolaie i )ompact Panouri pentru BcC7 !,'>1,@ 1A'$ 1@'$ 1@$$

BcC7")8 !,'>1,@ perei la construcii civile, industriale i agrozoote4nice rezisten BcC7")8 1$>1,@ Betoane armate pentru perei e0teriori

1A$$

1@$$

1!'$

BcC7 1$>1,@

1A'$

1@'$

1@$$

1A$$

1@$$

1!'$

BcC7 1'>1,@ cu <+1*9

1A'$

1@'$

1@$$

9ot: $ H )onductivitatea termic n stare uscat% H )ond. de calcul

8*B7-;- !

DOMENIILE DE UTILIZARE /I PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR CU A+RE+ATE DIN TU, VULCANIC " CARIERA MIR/ID6 PI+LI/A /I CEPARI

<ensitatea aparent beton =g>m() 8ipul de beton <omeniul de utilizare 1tructura )lasa

0
)ontracia mm>m)

Proaspt val. ma0.)

Gntrit la #@ de zile

;scat mas const val. ma0.)

I>m=)

Betoane de izolaie

Blocuri mari de zidrie 7lemente de perei e0teriori i interiori realizai sub form de f/ii sau blocuri mari. Panouri mari de perei

)ompact

Bc8 '>1,!

1@'$

1!'$

1&'$

1,1

Betoane de izolaie i rezisten

Bc8 !,'>1,!

1@'$

1!'$

1&'$

1,$

Bc8 1$>1,@

1A$$

1@$$

1!$$

1,$

Bc8 1'>1,A

#$'$

1A'$

1@'$

$,@

Bc8 #$>1,A

#$'$

1A'$

1@'$

$,@

9ot: $ H )onductivitatea termic n stare uscat% H )ond. de calcul

8*B7-;- @

DOMENIILE DE UTILIZARE /I PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR REALIZATE CU +RANULIT SORT 3"0 MM CENU/1 DE CENTRALE TERMOELECTRICE /I ADAOS DE NISIPURI PERLITICE

<ensitatea aparent beton =g>m() 8ipul de beton <omeniul de utilizare 1tructura )lasa Proaspt val. ma0.)

Gntrit la #@ de zile

;scat mas const val. ma0.)

I>m=)

Beton de izolaie

Blocuri de izolaie

Bc2")8" P '>1,# )ompact Bc2")8" P !,'>1,(

1?'$

1#'$

1#$$

Beton de izolaie i rezisten

Blocuri mari pt. construcii civile, industriale i agrozoote4nice

1'$$

1($$

1#'$

9ot: $ H )onductivitatea termic n stare uscat% H )ond. de calcul

8*B7-;- A

DOMENIILE DE UTILIZARE /I PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR REALIZATE CU Z+UR1 E5PANDAT16 CENU/1 DE CENTRALE TERMOELECTRICE /I SPUMANT

<ensitatea aparent beton =g>m() 8ipul de <omeniul de 1tructura )lasa

Panouri de nc4idere la const. civile, ind. i agrozoote4nice

BcC7")8 1$>1,&

1!'$

1&$$

1''$

9ot: $ H )onductivitatea termic n stare uscat% H )ond. de calcul

8*B7-;- 1$

DOMENIUL DE UTILIZARE /I PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR REALIZATE CU A+RE+ATE DIN TU, VULCANIC6 CENU/1 DE CENTRALE TERMOELECTRICE6 SPUMAN-I /I ADAOS DE NISIPURI PERLITICE

<ensitatea aparent beton =g>m() 8ipul de beton

<omeniul de utilizare

1tructura

)lasa Proaspt val. ma0.) Gntrit la #@ de zile

;scat mas const val. ma0.)

I>m=)

Bc8"P (,'>$,&

A$$

!$$

&$$

Beton de izolaie

Betoane de izolaie

)ompact dar cu micropori nglobai n masa betonului

Bc8"P (,'>$,&

1('$

1##$

11$$

Bc8"P '>1,#

1?'$

1(#$

11'$

Beton de izolaie i rezisten

Blocuri mari pentru perei e0teriori

Bc8")8 !,'>1,?

1&'$

1'($

1?$$

9ot: $ H )onductivitatea termic n stare uscat%

H )ond. de calcul

8*B7-;- 11

DOMENII DE UTILIZARE /I PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR REALIZATE CU STERIL DIN MINA SC7ITU"+OLE/TI6 CENU/1 DE ELECTRO,ILTRE DE LA CENTRALE TERMOELECTRICE /I SPUMANT

Densitatea aparent beton (kg/m3) Tipul de beton Domeniul de utilizare Structura Clasa roaspt (!al" ma#") 'scat mas const (!al" ma#")

$ntrit la %& de zile

Contracia(mm/m) (W/mk)

(locuri mari de zidrie *nlocuitori de crmid (eton de rezisten )i izolaie +,)ii pt" perei despritori anouri de *nc-idere la cons" ci!ile. ind )i agrozoote-nice Compact dar cu micropori *nglobai *n masa betonului (cS/0 CT 1.2/3 3500 3520

3400

3300

3.1

9ot: $ H )onductivitatea termic n stare uscat%

H )ond. de calcul

8*B7-;- 1#

DOMENIILE DE UTILIZARE /I PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR REALIZATE CU +RANULIT CLASA A"0B CENU/1 DE CENTRALE TERMOELECTRICE /I SPUMAN-I

Tipul de beton

Domeniul de utilizare

Structura

Clasa

Densitatea aparent beton (kg/m3)

Contracia (mm/m)

roaspt (!al" ma#") (locuri mari de zidrie. *nlocuitori de crmid Compact dar cu micropori *nglobai *n masa betonului

$ntrit la %& de zile

'scat mas const (!al" ma#")

(W/mk)

(eton de izolaie

(c60 CT3.2/3.3

3200

3500

3300

3.3

+,)ii pentru perei despritori anouri de (eton de izolaie )i *nc-idere la rezisten constr" ci!ile. ind" )i agrozoote-nice

(c60CT 1.2/3.3

3200

3500

3300

3.5

(c60CT 30/3.2

3420

3220

3520

3.0

9ot: $ H )onductivitatea termic n stare uscat%

H )ond. de calcul

8*B7-;- 1(

DOMENIILE DE UTILIZARE /I PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR REALIZATE CU SCORIE BAZALTIC1 DE RACO/6 CENU/1 DE CENTRALE TERMOELECTRICE /I SPUMAN-I

Densitatea aparent beton (kg/m3) Tipul de beton Domeniul de utilizare 'scat mas const (!al" ma#") 3%20

$ Contracia (mm/m)

Structura

Clasa

roaspt (!al" ma#")

$ntrit la %& de zile

(W/mk)

(eton de izolaie

(locuri mari de zidrie. *nlocuitori de crmid

Compact dar cu micropori

(cS(0 CT 3.2/3.3

3200

3500

3.0%

(cS(0 CT 3.2/3.5 +,)ii pentru perei despritori (eton de izolaie )i rezisten anouri de *nc-idere la cons" ci!ile. ind" )i agrozoote-nice *nglobai *n masa betonului (cS(0 CT 1.2/3.5 (cS(0 CT 1.2/3.2

3250

35&0

3350

3.0

3240

3510

33%0

3.%

3430

3220

3500

3.3

9ot: $ H )onductivitatea termic n stare uscat%

H )ond. de calcul

8*B7-;- 1?

DOMENII DE UTILIZARE /I PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR CU Z+UR1 +RANULAT1 DE +ALA-I6 CENU/I TERMOELECTRICE /I SPUMAN-I

<ensitatea aparent beton =g>m() 8ipul de beton <omeniul de utilizare 1tructura )lasa Proaspt val. ma0.) Gntrit la #@ de zile

0
)ontracia mm>m A$ zile

;scat mas const val. ma0.)

(W/mk)

Beton de izolaie

Blocuri mari de zidrie, nlocuitori de crmid :/ii pt. perei despritori Panouri de nc4idere la cons. civile, ind. i agrozoote4nice

Beton de izolaie i rezisten

)ompact dar cu micropori nglobai n masa betonului

BcC2" )8 (,'>1,(

1''$

1?$$

1($$

BcC2" )8 !,'>1,?

1''$

1?'$

1('$

9ot: $ H )onductivitatea termic n stare uscat%

H )ond. de calcul

8*B7-;- 1'

DOMENII DE UTILIZARE /I PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR REALIZATE CU STERIL DE PIATR1 PONCE"TU/NAD (LACUL S,*ANA) CENU/1 DE CENTRALE TERMOELECTRICE /I SPUMAN-I

<ensitatea aparent beton =g>m() 8ipul de beton <omeniul de utilizare 1tructura )lasa Proaspt val. ma0.) Gntrit la #@ de zile

0
)ontracia mm>m A$ zile

;scat mas const val. ma0.)

(W/mk)

Beton de izolaie i rezisten

Blocuri mari de zidrie nlocuitori de crmid :/ii pt. perei despritori Panouri de nc4idere la construcii civile, ind. i agrozoote4nice

)ompact dar cu micropori nglobai n masa betonului

BcP")8 (,'>1,?

1'@$

1?$$

1(#$

3.0

BcP")8 !,'>1,'

1&@$

1'#$

1?#$

3.%

9ot: $ H )onductivitatea termic n stare uscat%

H )ond. de calcul

8*B7-;- 1&

DOMENII DE UTILIZARE /I PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR REALIZATE CU CINERITE ANDEZITICE DE V2R,URI6 CENU/1 DE CENTRALE TEMOELECTRICE /I SPUMAN-I

8ipul de beton

<omeniul de utilizare

1tructura

)lasa

<ensitatea aparent beton =g>m()

)ontracia mm>m A$ zile

Proaspt val.

Gntrit la #@

;scat mas

(W/mk)

ma0.) Blocuri mari de zidrie nlocuitori de crmid

de zile

const val. ma0.)

Beton de izolaie i rezisten

:/ii pt. perei despritori

)ompact dar cu micropori nglobai n masa betonului

Bc)" )8 (,'>1,'

1!$$

1&$$

1'$$

1,1

Bc)" )8 !,'>1,&

1!'$

1&&$

1''$

1,#

9ot: $ H )onductivitatea termic n stare uscat%

H )ond. de calcul

8*B7-;- 1!

DOMENII DE UTILIZARE /I PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR ,OARTE U/OARE

<ensitatea aparent beton =g>m() 8ipul de beton <omeniul de utilizare

0
)ontracia mm>m A$ zile 6ezistena medie admisibil 6ad 9mmp)

1tructura

)lasa Proaspt val. ma0.)

Gntrit la #@ de zile

;scat mas const val. ma0.)

(W/mk)

Beton de izolaie

Plci pentru straturi termoizolatoare

)ompact dar cu micropori nglobai n masa betonului

Bc:;

!$$

&'$

&'$

#,#

1,$...#,'

Bc:;)J

!$$

&$$

'$$

1,!

Bc:;CJ

!$$

&$$

&'$

1,'

Bc:;PJ

!'$

&'$

?'$

#,$

Bc:;<J

!'$

&'$

''$

1,'

Bc:;8J

!'$

&'$

''$

1,!

Bc:;P1J

!'$

&$$

?'$

#,?

9ot: $ H )onductivitatea termic n stare uscat%

H )ond. de calcul

J) ) " )enu% P " Perlit% 8 " 8uf% C " Cgur% < " <iatomit% P1 " Pulbere de silice EtopF

0* CONDITII TE7NICE PENTRU MATERIALE UTILIZATE LA PREPARAREA BETOANELOR USOARE Ci4ent (.1. *legerea tipului de ciment se va face funcie de tipul de beton, condiiile de e0ploatare, condiiile de e0ecuie, adopt/nd tipul de ciment recomandat n tabelul 1@. A8re8ate (.#. *gregatele uoare folosite la prepararea betoanelor trebuie s corespund condiiilor te4nice impuse de 18*1 #(@&"!A B*gregate minerale uoare. )ondiii te4nice generale de calitateB.

8*B7-;- 1@

8ipul de ciment )lasa betonului 6egim de ntrire P?' P ?$ P (' , ($

normal Bc (,'...Bc !,' tratament termic normal Bc 1$...Bc 1' tratament termic normal Bc #$...Bc ##,' tratament termic normal Bc ($...Bc (' tratament termic 9K8L: 6"ciment recomandat a se utiliza% ; " ciment utilizabil n locul celui recomandat.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

(.(. 5erificarea caracteristicilor agregatelor uoare se face conform 18*1 #(@&"!$ i 18*1 ?&$&"@$ B*gregate naturale grele pentru betoane i mortar cu liani minerali. ,etode de ncercareB. (.?. Pentru prepararea betoanelor uoare se vor utiliza agregatele pe sorturile indicate n tabelele de la capitolul ?. 2ranulozitatea fiecrui sort sau amestec de sorturi trebuie s ndeplineasc condiiile din tabelul 1A.

8*B7-;- 1A

<iametrul oc4iurilor ciururilor de control

dmin

ciur intermediar

dma0

6est pe ciur M n greutate)

'$...1$$

($...'$

$...1$

<imensiunea ma0im a granulelor ce rm/n pe ciurul superior trebuie s nu depeasc 1,' dma0 . (.'. Gn compoziia betoanelor uoare n general la cele de clasa NBc 1$) se utilizeaz ca parte fin i nisipul de balastier sort $...( mm, care trebuie s corespund prevederilor 18*1 1&&!"!& B*gregate naturale grele pentru betoane i mortare cu liani mineraliB i s se ncadreze n domeniul de granulozitate din tabelul #$.

8*B7-;- #$

Kc4iurilor cu de mm

$,#

8recere M

'...($

('...!'

A$...1$$

Cen()a (.&. Gn compoziia unor tipuri de betoane uoare se utilizeaz ca adaos direct n masa betonului cenui de centrale termoelectrice. )enua poate constitui un adaos activ atunci c/nd aceasta are indicele de activitate puzzolanic conform 18*1 @@1A"@@ B)enua de centrale termoelectrice utilizat ca adaos n betoane i mortareB sau un adaos inert n cazul cenuilor cu activitate puzzolanic subnormal. (.!. )enua de centrale termoelectrice trebuie s ndeplineasc condiiile te4nice din 18*1 @@1A"@@ tip * pentru cea cu activitate normat i tip B pentru adaos nlocuitor de parte fin. (.@. -a unitile de construcii, poligoane, baze de producie, staii de sortare, cenua se va utiliza conform prevederilor din 9ormativul ) 1?$"@& *ne0a +. (.A. 5erificarea calitii cenuii de central termoelectric se va face conform prevederilor ) 1?$" @& *ne0a D.1. Pra9(& de si&ice (.1$. Praful rezidual de silice rezult ca produs secundar la linia de elaborare a fero"siliciului de la )ombinatul ,etalurgic 8ulcea ce se capteaz uscat la electrofiltre. (.11. Pentru utilizarea ca adaos n betoanele foarte uoare, praful rezidual de silice trebuie s ndeplineasc condiiile prevzute n B9ormele te4nice provizorii privind utilizarea prafului de silice ca adaos activ n masa betonuluiB indicativ 9P?!"@@ *ne0a D++).

.... (.1&. <ozarea prafului de silice din siloz n betonier se va face cu acelai tip de dozatoare care se folosesc la dozarea cimentului. <ozatoarele pentru praf de silice se vor verifica identic ca cele de ciment i cenua de ctre organul autorizat. A:a (.1!. *pa pentru prepararea betoanelor uoare, precum i apa utilizat pentru preumezirea agregatelor i stropirea betoanelor n perioada de ntrire, trebuie s ndeplineasc condiiile prevzute de 18*1 !A$"@? B*pa pentru mortare i betoaneB. 7ste interzis utilizarea apei de mare i a apelor minerale. EtopF

;* ADAOSURI ?.1. Gn scopul mbuntirii lucrabilitatii, a reducerii cantitii de ap, la betoanele uoare de rezisten, i de izolaie i rezisten, se recomand utilizarea plastifiantului mi0t <+1*9"*. ?.#. Gn scopul reducerii densitii, precum i antrenrii unei cantiti diri.ate de aer i crearea unor pori nc4ii n masa betonului, la betoanele uoare de izolaie i rezisten se recomand utilizarea spumanilor vezi *ne0a 5.1.) ... ?.?. )ondiiile de utilizare i proporiile n care sunt folosite adaosurile sunt precizate n *ne0ele 5.1 i 5.#. EtopF

!* STABILIREA COMPOZITIEI BETONULUI '.1. 1tabilirea compoziiei betoanelor uoare se face pe baz de ncercri preliminare. '.#. )ompoziia betoanelor uoare trebuie astfel stabilit nc/t s se asigure condiiile impuse prin proiect n ceea ce privete densitatea aparent a betonului precum i rezistenele mecanice finale i la diferite faze te4nologice) cu un consum minim de ciment. '.(. -a ncercrile preliminare, n vederea stabilirii compoziiei iniiale, este necesar s se ia n considerare: " densitatea aparent a betonului proaspt conform prevederilor din tabelele #"1!% " condiiile te4nologice de punere n oper pentru adoptarea consistenei corespunztoare. '.?. 8ipul de ciment ce urmeaz a se folosi se va adopta in/nd seama de tabelul 1$.

'.'. *gregatul total agregatul uor O nisip de balastier), la compoziiile de betoane la care se folosesc agregate cu granulozitate continu, trebuie s se ncadreze n limitele de granulozitate, n funcie de clasa i tipul betonului. 1e determin granulozitatea fiecrui sort de agregat i stabilesc proporiile din sorturi astfel nc/t s se ncadreze n limitele zonei adoptate. '.&. *supra sorturilor de agregate se efectueaz urmtoarele determinri: " densitatea aparent a granulelor, conform metodologiei din 18*1 #(@&"!A% " absorbia pe sortul ("! mm sau '"1$ mm dup 1># 4 de intrare n ap, conform 18*1 #(@&"!A% valoarea obinut se consider ca aplicabil i pentru celelalte sorturi de agregate uoare $"( i !"1& mm sau $"' i 1$"#$ mm)% " umiditatea pentru toate sorturile de agregate, conform 18*1 ?&$&"@$ respectiv #(@&"!A% " volumul de goluri pentru sortul 1&"(1 mm, conform 18*1 #(@&"!A. '.!. 1tabilirea proporiilor n care intervin diferitele componente n alctuirea unui m ( de beton se face lu/nd ca baz volumele absolute ale acestora. Pentru calculul compoziiei betonului se iau n considerare urmtorii parametrii: " coninutul de aer cuprins n structura betonului care reprezint: cca #M, respectiv #$ dm(>m( beton% 1$"#$M, respectiv 1$$ dm(>m( sau #$$ dm(>m(% N?$M, respectiv ?$$ dm(>m( sau mai mare. " cantitatea de ap denumit convenional Bap liberB necesar 4idratrii cimentului i asigurrii lucrabilitii, care se consider egal cu #$$ dm(>m( beton), corespunztor unui grad de compactare Ialz. '.@. Pentru betoanele cu granulozitate continu relaia de baz pentru calculul compoziiei este:

n care: 5)+ H volumul absolut de ciment, dm(% 5)6 H volumul absolut al cenuii, dm( apare n calcul numai n cazul compoziiilor cu cenu)% 5n H volumul aparent al granulelor de nisip de balastier $"( mm, dm (% 5g1 H volumul aparent al granulelor sortului de agregat uor $"( mm, dm (% 5g# H volumul aparent al granulelor sortului de agregate uor ("! mm, dm (% 5g( H volumul aparent al granulelor sortului de agregat uor !"1& mm, dm (%

5apa lib. H #$$ dm(>m( beton% 5aer H #$ dm(>m( beton, sau volumului de aer. '.A. Gn cazul betoanelor cu granulit, cu granulozitate discontinu utiliz/nd sort 1&"(1 mm i cenu de centrale termoelectrice, stabilirea proporiilor n care intervin diferitele componente n alctuirea unui m( de beton se face lu/nd ca baz volumul de goluri determinat pe sortul 1&"(1 mm conform 18*1 #(@&"!A).

n care:

g H densitatea n gramad n stare af/nat i uscat a sortului de granulit 1&"(1 mm% a H densitatea aparent a granulelor 1&"(1 mm.
)unosc/nd volumul de goluri dintre granulele agregatului 1&"(1 mm, se calculeaz volumul absolut al matri0ului mortar H ciment O ap O nisip O cenu) cu a.utorul relaiei: 5 abs. matri0 M H 5goluriM O 'M) O 5aer M n care: 'M H coeficient stabilit e0perimental necesar pentru asigurarea lucrabilitii i realizrii structurii compacte a betonului)% 5aer M H coninutul de aer cuprins n beton care reprezint #$ dm (>m( beton. )unosc/nd betonul matri0ului mortarului), rezult c diferena de volum p/n la 1$$$ dm ( ocupat de agregatul mare, deci: 5 agr. tot. dm() H 1$$$ dm() " 5 abs. matri0 dm() n care: 5 abs. matri0 dm() H 5)+ dm() O 5ap liber dm() O 5aer dm() O 5 nisip $"( mm dm() O 5)8 dm() rezult: 5)8 O 5n $"( H 1$$$ " 5agr. tot. O 5)+ O 5ap lib. O 5aer )dm( cu meniunea c pentru stabilirea fiecrui component se vor respecta proporiile corespunztoare. '.1$. )unosc/nd densitatea aparent a granulelor agregatelor, a nisipului i cenuii de centrale termoelectrice # =g>dm( i consider/nd c densitatea absolut a cimentului este ( =g>dm () se calculeaz densitatea aparent a betonului n stare proaspat.

5aloarea obinut trebuie s fie cel mult egal cu valoarea din tabelele #"1!. '.11. )ompoziiile orienative ale betoanelor sunt dependente de clasa agregatului uor utilizat. -a stabilirea compoziiilor de betoane de rezisten cu agregate uoare se vor avea n vedere i urmtoarele: cantitatea de ciment plus nisip de balastier $"( mm s fie de minim &'$ =g>m ( beton pentru clasele Bc ##,' i de minim !'$ =g>m( beton pentru Bc ($ " ('. '.1#. Pe baza volumului total de agregate i proporiilor stabilite conform punctelor '.'% '.! i '.1$ se determin volumul de agregate pe sorturi. Pentru determinarea compoziiilor preliminare se fac coreciile necesare in/nd seama de umiditatea agregatelor i de absorbia acestora. '.1(. Gn ane0ele +% ++% +++ i +5 ea prezint c/teva e0emple de stabilire a compoziiei preliminare. '.1?. )u compoziia astfel stabilit se va prepara un amestec preliminar de ?$ l i se va face verificarea lucrabilitii. '.1'. :uncie de tipul elementului i de condiiile te4nologice de punere n oper, se indic orientativ domeniile optime de lucrabilitate a betonului proaspat, e0primat prin grad de compactare Ialz determinat imediat dup preparare). '.1&. 2radele de compactare recomandate presupun punerea n oper prin vibrare a betoanelor cuprinse n cazurile 1"? i c intervalul dintre preparare i turnare nu depeste &$ minute n cazul 1, respectiv ($ minute n cazurile #, ( i ?. Betoanele uoare cuprinse n cazul ', av/nd lucrabilitate foarte bun nu necesit vibrare iar intervalul dintre preparare i turnare nu va depi ($ minute. Pentru cazurile #"', dac nu se poate asigura intervalul de timp menionat, se va reduce gradul de compactare astfel nc/t s se permit o punere n oper corespunztoare. Pentru doza.ele de ciment nu se recomand adoptarea unui grad de compactare mai mic dec/t cel prevzut, deoarece pot s apar agregri sau separarea apei. <e asemenea, nu se recomand adoptarea unor grade de compactare mai mari de 1,#' ntruc/t pot s apar dificulti la punerea n oper. '.1!. Gn cazul n care consistena betonului obinut pe amestecul prelimiar prezint abateri mai mari de $,$' 2e Ialtz fa de gradul de compactare luat n considerare, se reface amestecul corect/ndu"se corespunztor cantitatea de ap de amestecare. '.1@. Pe amestecul de consistena corespunztoare se determin densitatea aparent a betonului n stare proaspat. Gntre valoarea obinut i cea calculat se admite o abatere de =g>m(. Kbinerea unor abateri mai mari denot c s"au produs erori n aprecierea caracteristicilor agregatelor i este necesar verificarea acestora, refacerea calculului compoziiei i repetarea probei preliminare. '.1A. Gn cazul betoanelor foarte uoare pct.1.1.c.) pe amestecul preliminar se va determina densitatea aparent a betonului n stare proaspat at/t imediat c/t i la intervalul de & ore de la

'$

preparare, pentru verificarea stabilitii amestecului ntre valorile obinute i cele calculate se admite o abatere de '$ =g>m(. Kbinerea unor abateri mai mari denot c s"au produs erori fie n aprecierea caracteristicilor materialelor, fie la formarea spumei i este necesar verificarea acestora, refacerea calculului compoziiei i repetarea probei preliminare. '.#$. Gn cazul utilizrii adivitului <+1*9 se vor respecta prevederile din B9ormativul pentru e0ecutarea lucrrilor din beton i beton armatB, indicativ ) 1?$"@& cu meniunea c nu este indicat a se utiliza aditivul n proporie mai mare de $,&M substan activ uscat) raportat la cantitatea de ciment. 9u se recomand utilizarea aditivului <+1*9 * n cazul betoanelor ntrite n condiii de tratare termic. 5olumul de aer eclus se recomand a fi de ma0imum @M. 1e va avea n vedere c utilizarea aditivului are ca efect posibilitatea reducerii cantitii de ap cu cca. &M fa de cea indicat. Gn cazul n care se utilizeaz <+1*9 *, la stabilirea compoziiei betonului se procedeaz conform punctului '.@ fc/ndu"se n prealabil urmtoarele corecii: " se reduc cantitile de nisip de balastier $"( mm i de cenu cu c/te #$ dm (>m( beton% " se reduce cantitatea de ap liber cu 1$ dm(>m( beton. '.#1. Gn cazul utilizrii unui spumant 1+% 9:& i spumogenul) se vor respecta prevederile din ane0a 5. 5olumul de aer introdus se recomand a fi ma0. 1'M n cazul betoanelor de clasa Bc !,'.

'.##. Pentru verificarea rezistenelor mecanice se confecioneaz & epruvete cubice din amestecul stabilit conform punctelor '.@ sau '.A. i n paralel c/te & epruvete similare av/nd doza.e de ciment diferite cu #' =g>m( i cantitatea de ap rezultat pentru amestecul corespunztor doza.ului mediu de ciment. 1e menioneaz c n cazul betoanelor cu adaos de cenu i aer antrenat, creterea rezistenelor n timp este mai lent dec/t n cazul betoanelor uoare realizate fr adaosuri. '.#(. Gn cazul betoanelor tratate termic, epruvetele confecionate conform punctului '.## vor fi supuse condiiilor de tratament, urm/nd a fi ncercate ( la #? 4 i ( la ! zile. '.#?. <in cele ( variante se va alege compoziia cu doza.ul minim de ciment care ndeplinete urmtoarele condiii: a) Pentru betoanele prevzute la punctul 1.1.a: " n cazul ntririi n condiii normale, rezistena la compresiune la ! zile s fie cel puin $,! din rezistena la #$ zile% " n cazul ntririi accelerate prin tratare termic, rezistena la compresiune la decofrare s fie cel puin $,& din rezistena la #( zile. b) Pentru betoanele prevzute la punctul 1.1.b:

" n cazul ntririi normale, rezistena la compresiune la ! zile s fie cel puin $,& din rezistena la #@ zile% " n cazul ntririi accelerate prin tratare termic, rezistena la compresiune la decofrare s fie cel puin $,' din rezistena la #A de zile. c) Pentru betoanele prevzute la punctul 1.1.c: " n cazul ntririi normale, rezisten la compresiune la ! zile s fie cel puin $,' din rezisten la #A zile% " dac se dovedete eficient din punct de vedere economic, aceste betoane se vor putea supune unui tratament termic moderat dup #? ore de la turnare. '.#'. 6ezistenele obinute la v/rsta de #@ zile vor fi analizate n vederea corectrii compoziiei, in/nd seama de rezistena real a cimentului, prin multiplicarea rezistenei nregistrate cu raportul dintre rezistena normal a cimentului i cea efectiv. EtopF

3* PREPARAREA SI TRANSPORTUL BETOANELOR &.1. Prepararea betoanelor uoare de tipul 1.1.a i 1.1. se face conform prevederilor din 9ormativul ) 1?$"@&, cu urmtoarele meniuni suplimentare: &.1.1. 1e recomand ca sorturile de agregate, la introducerea n mala0or, s aib o umiditate de cca.1$M corespunztor absorbiei la 1># 4, preumezind agregatele n depozit prin stropire cu ap. 9u se vor folosi agregate complet uscate ntruc/t apar modificari reologice importante ale betonului proaspt, creind i dificulti la punerea n oper. 9u se recomand folosirea agregatelor imersate sau cu umiditate mai mare dec/t absorbia la 1># 4. &.1.#. Gn mala0or se introduc mai nt/i agregatele i '$M din cantitatea de ap stabilit pentru amestecul respectiv. <up o mala0are de cca.1 minut, se adaug cimentul i cenua, se mala0eaz, adaug/ndu"se restul cantitii de ap. &.1.(. 8impul total de mala0are trebuie s fie de minimum ( minute pentru betoanele fr adaos de spumant i de minimum ' minute la cele cu spumant. &.1.?. Gn cazul utilizrii aditivilor <+1*9, 1+ sau spumogen) acetia se adaug n apa de amestecare care se introduce la sf/rit n mala0or, dup introducerea cantitii de ciment. &.1.'. 5erificarea reproducerii n serie a reetei stabilite prin probele preliminare se va face n mod obligatoriu prin verificarea pe betonul proaspt a gradului de compactare Ialz i a densitii aparente. &.#. Prepararea betoanelor foarte uoare de tipul 1.1.c se face astfel: &.#.1. Pentru amestecurile preliminare se va utiliza un mala0or de tip 6KBK8 cu o capacitate de #$ l, cu agitator vertical, cu # turaii de ('$ respectiv !'$ rotaii>minut.

&.#.#. Pentru producia acestor betoane se va utiliza mala0orul cu o capacitate de 1 m ( prevzut cu # turaii de ('$ respectiv !'$ rotaii>minut. &.(. :uncie de spumantul utilizat, se va adopta urmtorul procedeu de preparare a betoanelor foarte uoare. &.(.1. Gn cazul spumanilor 1+ i 1pumogen " antrenor de aer prin spumare direct n masa betonului " se recomand ca n mala0or s se introduc mai nt/i agregatele i '$M din cantitatea de apa stabilit pentru amestecul respectiv. <up o mala0are de cca. 1 minut, utiliz/nd turaia de ('$ rotaii>minut se adaug cimentul, cenua i restul cantitii de ap n care s"a introdus i spumantul, clorura de calciu sau silicatul de sodiu, continu/ndu"se mala0area pe aceeai treapt de turaii cca 1 minut. 1e trece apoi la treapta a #"a de turaie !'$ rotaii>minut) i se mala0eaz cca.1$ minute. &.(.#. Gn cazul spumantului 9: & n mala0or se introduce mai nt/i apa, spumantul, clorura de calciu sau silicatul de sodiu i se mala0eaz timp de ( minute utiliz/nd treapta a #"a de turaii !'$ rotaii>minut). 1e recomand ca dizolvarea clorurii de calciu s se efectueze n prealabil i s se in seama de volumul de ap necesar acesteia, astfel nc/t apa total menionat s fie respectat. 1e introduce apoi treptat, mala0/nd continuu, utiliz/nd turaia mic de ('$ rotaii>minut, cimentul, cenua i agregatul funcie de compoziia adoptat) i se mala0eaz nc cca.1 minut. &.?. Kbinerea unor valori ale densitii aparente n limita a '$ =g>m ( fa de densitatea aparent a betonului proaspt menionat n tabelele ?1. ?#. ?(,. confirm realizarea corect a acesteia, compoziia put/nd fi reprodus n serie. &.?.1. Gn cazul n care valoarea densitii aparente este mai mare, se prelungete timpul de mala0are cu nc 1 minut i se efectueaz din nou verificarea densitii. <ac nici n acest mod nu s"a realizat densitatea dorit, este necesar repetarea amestecului cu o cantitate sporit de spumant de $,1M fa de doza.ul de ciment. <e e0emplu: <ac pentru un doza. de ('$ =g>m ( ciment s"au utilizat ! l spumant soluie #$M, suplimentarea se va efectua cu p/n la $,('$ l spumant. &.?.#. Gn cazul n care dup cele 1$ minute de mala0are, amestecul este mult mai uor, se reface turnarea i se reduce cu 1 minut timpul de mala0are. <ac i n acest caz amestecul rezultat este prea uor, este necesar reducerea doza.ului de spumant n acelai mod n care s"a indicat suplimentarea lui la punctul &.?.1. &.'. -a fiecare sar. de beton turnat se va verifica reproducerea n serie a compoziiei stabilite cu a.utorul probelor preliminare prin verificarea pe betonul proaspt a densitii aparente. 1e preleveaz c/te ( cuburi cu latura de 1$ cm i se urmresc sub aspectul densitii aparente i a stabilitii n primele #? 4. EtopF

<* PUNEREA %N OPERA SI TRATAREA ULTERIOARA A BETOANELOR

!.1. Punerea n oper, compactarea i tratarea ulterioar a betoanelor uoare se face n conformitate cu prevederile 9ormativului ) 1?$"@& " capitolul &, cu meniunea c stropirea suprafeelor cu ap s nceap dup #? 4 de la turnare. 1e recomand ca stropirea s se fac prin pulverizarea apei. !.#. Betoanele uoare de izolaie i rezisten i foarte uoare realizate prin spumare, av/nd o lucrabilitate foarte bun, nu necesit vibrare. 7le se vor compacta prin baterea lateralelor tiparelor i apoi nivelare. 5ibrarea mecanic poate provoca eliminarea aerului antrenat la mala0are i deci modificarea caracteristicilor betonului. !.(. 8ermenele de decofrare se vor stabili pe epruvetele pstrate n aceleai condiii cu elementele de beton turnate. 5iteza de ntrire a betoanelor foarte uoare este lent i n consecin termenele de decofrare trebuie prelungite corespunztor. !.?. Punerea n oper a betonului se va face numai la temperaturi de peste O ' o). EtopF

#* ACCELERAREA %NTARIRII BETOANELOR @.1. Pentru accelerarea ntririi betoanelor uoare de rezisten cu structur compact cuprinse la punctul 1.1.a al prezentului normativ se vor respecta prevederile din 9ormativul ) 1?$"@& ane0a 5+++ B*ccelerarea ntririi betoanelor prin tratamente termiceB. @.#. Pentru accelerarea ntririi betoanelor uoare de izolaie i rezisten sau de izolaie prevzute la punctul 1.1.b i 1.1.c al prezentului normativ, ciclul de tratament termic optim ce se va aplica acestor betoane va fi: " perioada de ateptare #? ore% " perioada de cretere a temperaturii # ore, cu o vitez de ridicare a temperaturii de cca.1' o)>4% " perioada de izotermie A ore, la o temperatura de '$ " perioada de rcire 1( 4. @.(. :uncie de flu0ul te4nologic e0istent, unitile productoare de elemente prefabricate vor avea n vedere prevederile de la punctele @.1. i @.#. Gn toate cazurile se vor efectua analize economice ale eficientei aplicrii tratamentului termic% se va evita pe c/t posibil aplicarea tratamentului termic n perioada de var, n vederea economisirii combustibilului i energiei. ... EtopF 'o)%

$*.* C'ntr'&(& ':erativ a& ca&itatii =et'n(&(i A.#.1. *ctivitatea de control cuprinde: " determinrile pe betonul proaspt prevzute n tabelul ?& n scopul evitrii punerii n oper a unui beton necorespunztor% " analizarea imediat dup nregistrare, a rezultatelor privind rezistena la compresiune i densitate la v/rsta de #@ zile, n scopul remedierii operative a unor cazuri necorespunztoare. A.#.# <eterminri pe betonul proaspt: )ondiiile te4nice privind caracteristicile betonului proaspt sunt precizate n tabelul ?&.

8*B7-;- ?&

9r. crt.

)aracteristica

5aloare de referin

-imitele de variaie admisibile

1.

-ucrabilitate

ge grad de compactare medie

g $,'

#.

8emperatura

tmin sau tma0

tmin "1o) tma0 O#o)

(.

<ensitatea aparent

=g>m( M valoare medie

b '$ =g>m(
p '

?.

)oninut de aer oclus

A.#.#.1. <eterminri efectuate la staia de betoane. )aracteristicile care se verific i valorile de referin a acestora se precizeaz de laborator odat cu stabilirea compoziiei betonului i se nscriu n reeta betonului predat efului de staie care este obligat s o afieze. Gn acest scop se vor avea n vedere: " prevederile din proiectul sau caietul de sarcini al lucrrii% " condiiile te4nice precizate% " durata%

" condiii climatice. )ondiiile te4nice vor fi astfel stabilite nc/t s se asigure respectarea celor prevzute n proiect. Kri de c/te ori un rezultat se situeaz n afara limitelor admise conform prevederilor din tabelul ?&, se va repeta imediat determinarea respectiv. <ac i la noua determinare rezultatul nu se nscrie n limitele admise, se va sista prepararea betonului i se vor stabili, dupa caz, msurile te4nologice ce se impun: " verificarea corectitudinii reetei% " umiditatea agregatelor% " cantitatea de ap% " cantitatea de spumant% " timpul de mala0are a proporiei sorturilor de agregate% " verificarea instalaiei. <up aplicarea msurilor stabilite i reluarea preparrii betonului, determinarea caracteristicii respective se va face la fiecare amestec, adopt/ndu"se eventualele corecii necesare p/n c/nd se constat c cel puin ( rezultate consecutive se nscriu n limitele admise. Gn continuare determinarea se va face cu frecvena prevzut n proiect. A.#.1.#. <eterminri efectuate la locul de punere n oper. <eterminrile se refer la verificarea lucrabilitii i a densitii betonului. Gn cazul betoanelor de izolaie " spumante, dup & ore de la punerea n oper se va verifica nivelul betonului dac nu au aprut tasri. )aracteristicile care se verific i valorile de referin ale acestora se precizeaz de constructor i se nscriu n fia te4nologic i note de comand a betonului. Gn acest scop se vor avea n vedere dup caz: " prevederile din proiect sau caietul de sarcini al lucrrii% " mi.loacele folosite pentru transportul betonului basculant, autoagitator, ben, pomp, etc.)% " condiii de punere n oper a betonului dimensiunile elementelor, desimea armturilor, posibiliti de compactare). Kri de c/te ori un rezultat nu se nscrie n limitele admise conform prevederilor din tabelul ?&, se vor efectua pentru acelai transport de beton nc dou determinri. <ac valoarea medie a celor trei determinri se nscrie n limitele admise se va accepta punerea n oper a betonului% dac este depit limita admis, transportul respectiv de beton se refuz.

A.#.(. Gncercri pe beton ntrit la #@ zile. <ensitatea aparent a betonului ntrit la v/rsta de #@ zile, determinat ca medie pe fiecare serie de c/te trei cuburi, se analizeaz de laborator care efectueaz ncercarea imediat dup investigarea rezultatului. Gn cazul n care rezultatul nu se nscrie n limitele admise '$ =g>m() se va determina densitatea aparent a betonului uscat la mas constant, pentru a se elimina condiia de pstrare. Gn cazul n care rezultatul nu se nscrie n limitele admise clasei respective de densitate, n termen de ?@ ore laboratorul va anuna: " conductorul statiei n vederea BopririiB produciei p/n la efectuarea coreciilor corespunztoare asigurrii caracteristicilor betonului impuse prin proiect% " conducerea unitii e0ecutante care va analiza, funcie de tipul de beton i cantitatea pus n oper, oportunitatea convocrii proiectantului, in/nd cont c la betoanele de rezisten depirea densitii aparente conduce la suprancrcri ale structurii, iar la cele de izolaie i rezisten la neasigurarea gradului de protecie termic. 6ezistena la compresiune, determinat ca medie pe fiecare serie de c/te trei cuburi, se analizeaz de laboratorul care efectueaz ncercarea, imediat dup nregistrarea rezultatului. Gn cazul betoanelor de rezisten din categoria 1.1.a, dac rezultatul reevaluat conform tabelului ?!) este mai mic dec/t clasa betonului, se va proceda conform 9ormativului ) 1?$"@&, ane0a D.', punctul (. Gn cazul betoanelor cuprinse n categoria 1.1.b i 1.1.c valorile rezistenelor la compresiune trebuie s ndeplineasc condiiile impuse prin proiect sau condiia de clas. )onductivitatea betonului se va determina conform 18*1 'A1#"@A pe epruvete de 1$ 0 #$ 0 #$ sau conform metodologiei elaborate i omologate de +)7)3+, pentru conductivimetru, pe epruvete de & 0 1# 0 #' uscate la mas constant la v/rsta de #@ zile. <ac rezultatele obinute depesc valorile prevzute n proiect se va proceda identic cu prevederile cuprinse n 9ormativul ) 1?$"@&, ane0a D.', pct.(.

8*B7-;- ?!

8ip ciment utilizat

tm tempera" tura medie din primele ! zile o)

5alorile coeficientului B)$B v/rsta betonului de ncercare BnB zile fiind:

1?

#@

'&

A$

1@$

O'

$,#$

$,?$

$,''

$,!@

1,$'

1,1'

1,1!

O 1$ Pa (' O #$

$,('

$,''

$,!?

$,A'

1,1$

1,1'

1,1!

$,?'

$,&'

$,@#

1,$$

1,1$

1,1'

1,1!

O ($

$,'$

$,!(

$,A$

1,$(

1,1$

1,1'

1,1!

O'

$,($

$,'$

$,&!

$,@'

1,$'

1,1$

1,1#

O 1$ P ?$ O #$

$,?'

$,&'

$,@#

$,A!

1,$!

1,1$

1,1#

$,''

$,!'

$,A$

1,$$

1,$!

1,1$

1,1#

O ($

$,&(

$,@$

$,A(

1,$#

1,$!

1,1$

1,1#

A.#.?. Gncercri orientative pe beton ntrit efectuate la termene scurte Gn cazurile n care se urmrete obinerea de informaii orientative asupra rezistenei i a densitii care va fi atins la v/rsta de #@ zile, se pot efectua ncercri pe cuburi la decofrare, ( zile !# ( ore) sau>i ! zile. *semenea ncercri prezint interes n prima perioad de aplicare a unei noi compoziii de beton. Probele destinate determinrilor orientative vor fi prelevate, confecionate, pstrate i ncercate cu o supraveg4ere competent i n concordan cu prevederile din 18*1 1#!'"@@. Gn special, se va verifica meninerea n limitele admise a temperaturii apei din bazinul de pstrare. Pentru fiecare cub se va nota data i ora confecionrii i ncercrii. 1e recomand ca n cadrul unui sc4imb de lucru s se preleveze minimum ( probe de beton din sar.e diferite, n interval de minimum ( ore% din fiecare prob se va confeciona cel puin dou cuburi. 1e poate considera c este asigurat realizarea clasei de beton prevzute, dac rezistena evaluat pentru v/rsta de #@ zile, conform datelor din tabelul ?! pe baza mediei coninute pe cuburile confecionate n cadrul unui sc4imb, este cel puin egala cu 1,# m(. Gn cazurile n care n cadrul ncercrilor preliminare s"au efectuat determinri la ( i ! zile, sau se dispune de date obinute pe compoziii de beton n care s"a folosit acelai tip de ciment, criteriile

de apreciere orientativ se vor stabili de laborator pe baza analizrii rezultatelor nregistrate, conform pct. '.#?.a, '.#?.b, '.#?.c. A.(. Pentru prelucrarea rezultatelor ncercrilor se vor respecta prevederile din 9ormativul ) 1?$" @& ane0a D.& i eventuale alte indicaii din proiectul lucrrilor. A.?. 5erificarea calitii betonului din elementele prefabricate se face n conformitate cu prevederile 18*1 &&'!>1"!&. EtopF