Sunteți pe pagina 1din 4

Lucrarea practic nr.

Determinarea vitezelor n cazul unui autoturism care lovete cu faa spatele altui autoturism
Scopul lucrrii: A lua cunotin de metodica determinrii vitezelor n cazul unui autoturism care lovete cu faa spatele altui autoturism. 1. Noiuni generale O asemenea coliziune presupune c autovehiculul care lovete se deplaseaz naintea impactului cu o vitez mai mare dect a autoturismului lovit. Pentru gruparea calculelor [1] se definesc urmtoarele momente i etape n desfurarea coliziunii ! momentul iniial t " #$ cnd faa primului autoturism$ care se deplaseaz cu viteza W1$ atinge spatele celui de al doilea autoturism %fig. &.1'$ care circul cu viteza W (

!ig. 4.1. )omentul iniial al coliziunii$ *1 + *, ! etapa -$ n care progreseaz deformarea am.elor autoturisme i pe parcursul creia primul i micoreaz viteza iar viteza celui de al doilea crete %fig. &.,'(

!ig. 4. . Poziie intermediar n evoluia coliziunii$ *1 + *, ! momentul final al coliziunii %fig. &./'$ n care vitezele *1 i *, se egaleaz i suma deformaiilor caroseriilor lor atinge valoarea ma0im(

!ig. 4.". )omentul atingerilor deformaiilor ma0ime$ *1 " *, ! etapa --$ care se deruleaz din momentul despririi autoturismelor i n care autoturismul lovit circul cu o vitez mai mare decat primul %fig. &.&'. 1

!ig. 4.4. )omentul ulterior coliziunii$ *1 1 *, 2up un timp t din momentul iniial$ primul autoturism parcurge distana S1$ iar cellalt$ distana S %fig. &.3'( aceste distane nu sunt egale. 4ntruct caroseriile autoturismelor s!au deformat de5a$ suma deformaiilor poate fi determinat din relaia 6 1 76 , " 81 8, %&.1' unde 6 1 76 , ! suma deformaiilor caroseriilor autoturismelor$ m# S1 i S $ distanele parcurse de autoturisme$ m.

!ig. 4.%. 8chem pentru determinarea vitezelor n cazul coliziunilor frontal!spate 2ac se noteaz cu ! fora care produce deformaia total 6 1 76 ,$ cu &1 i & coeficienii de deformare a prii frontale a primului autoturism i respectiv a prii din spate a celuilalt autoturism i cu & coeficientul glo.al de deformare$ se poate scrie &1 " 9: 6 1 & " 9: 6 , & " 9:% 6 1 76 ,' & " '&1 & ( : % &1 7 & ' ;iteza unghiular a autovehiculelor < se determin din relaia %&.,'

< " )*+% )


unde

7),' : ')1 ),(, =>

%&./'

< ! viteza unghiular a autovehiculelor$ rad:s( ? rdcina patrat( )1 i ), ! masele autovehiculelor$ @g( = ! coeficientul glo.al de deformare$ AB:m.

4n mod o.inuit$ dup impact autoturismele imprim urme pe carosa.il$ pe .aza crora pot fi evaluate vitezele lor *1C i *,C din momentul desprinderii caroseriilor( n acest moment tre.uie ca *1C " *,C. ;itezele autoturismelor naintea impactului pot fi determinate din relaiile *1 " *1C 7' 6 1 76 ,( =:' )1 <' *, " *1C 7' 6 1 76 ,( D[=:' )1 <'] ? < > %&.&' %&.3'

. -ersul lucrrii: ./emplu 0e 0eterminare a vitezelor n cazul unui autoturism care lovete cu faa spatele altui autoturism ,

8e d n continuare un e0emplu de calcul cu privire la coliziunea dintre partea din fa a unui autoturism )EF=E2E8 2G ,#1 care a lovit partea din spate a unui autoturism ;OHA8*AIEB IOH9 -- aflat n micare$ n acelai sens. 2up impact s!a msurat o deformaie 6 1 " #$13 m la partea frontal a primului autoturism i o deformaie 6 , " #$1, m la partea din spate a celui de al doilea( &1 " 1/JK 1#/ B :m i & " 1#,K 1#/ B :m. 2up urmele de la locul accidentului s!a putut sta.ili *,C " 1, m:s. =u rel. %&.,' se determin coeficientul glo.al de deformare & " '&1 & ( : % &1 7 & ' & " '1/JK 1# 1#,K 1#/ ( : '1/JK 1#/ 7 1#,K 1#/ ( " 3L#$#K 1#/ B :m
/

Mtiind c )1 " 1/1# Ag i ), " LL3 Ag$ se calculeaz 1 cu rel. %&./'

< " )*+% )

7),' : ')1 ),(, => LL3(, 3L#$#K 1#/ > " /,$/# rad:s

< " ) *+% 1/1# 7LL3' : '1/1#

;itezele *1 i *, se sta.ilesc cu rel. %&.&' i %&.3' *1 " *1C 7' 6 1 76 ,( =:' )1 <' *1 " 1, 7' #$13 7#$1,( 3L#$#K 1#/ :' 1/1# /,$/#' " 13$KN m:s " 3N$K @m:h *, " *1C 7' 6 1 76 ,( D[=:' )1 <'] ? < > *, " 1, 7' #$13 7#$1,( 3L#$#K 1#/ D[3L#$#K 1#/ :' 1/1# /,$/#'] ? /,$/# > " " K$#& m:s " ,3$/ @m:h &oncluzie: Au fost determinate vitezele n cazul unui autoturism care lovete cu faa spatele altui autoturism *1 " 13$KN m:s " 3N$K @m:h ( *, " K$#& m:s " ,3$/ @m:h. ". &oninutul 0rii 0e seam 1.2enumirea lucrrii practice( ,.8copul lucrrii practice( /.2atele iniiale pentru calcule %ta.. &.1' ( &.8chema pentru determinarea vitezelor n cazul coliziunilor frontal!spate %fig. &.3' ( 3.Felaiile necesare pentru calcule cu e0plicaii i calculele( N.=oncluzie. 232L34567!3. 1. Fadu Iaiginschi. Feconstrucia i e0pertiza accidentelor rutiere. Gucureti Editura tehnic$ ,##L$ 31L p. % pag. ,J&!,JL '. 8a9elul 4.1. 2atele iniiale pentru calculeC

Nr. variantei 1 , / & 3 N K J L 1# 11 1, 1/ 1& 13 1N 1K 1J 1L ,# ,1 ,, ,/ ,& ,3 ,N ,K ,J ,L /# /1 /,

-asa -1: ;g 111N 1&,L 111K 113N 1K&L 11L& 11K1 11N& 13L, 11N# 1&1& LKL NLN 1&&/ 1,/& 1,L& JKJ 1,1, 11KJ 1#K, 1#KK 1,&1 1NL/ 1&1# 1#,3 L/# 1,## LL3 1#/# LN# 1#J# K3#

-asa - : ;g 11/J 11&& 11K& 13#K 1&/1 NLN 113& 1#LK JK& 1#31 11/J 11&& 11K& 13#K 1&/1 NLN 113& 1#LK JK& 1#31 11/J 11&& 11K& 13#K 1&/1 NLN 113& 1#LK JK& 1#31 11/J 11&&

Deformaia Deformaia &oeficientul &oeficientul < 1$ m < $ m &1: =N>m & : =N>m #$3&N #$/#L N&N KJK #$3#J #$&3& LN, L&3 #$331 #$,K& N&& ,3L# #$&3L #$/1& LJK ,31N #$&L# #$/33 1,N3 1KKK #$33N #$&3& NK1 &K# #$31J #$&3J K&/ L3# #$331 #$&K& NN, J/1 #$N1, #$,LL K1& 1K11 #$&J# #$,KL J/L ,//1 #$3&J #$/#L J,& KJK #$331 #$&3& 33K L&3 #$&3& #$,K& &K# ,3L# #$&3, #$/1& 1,,K ,31N #$&L3 #$/33 J3J 1KKK #$&&K #$&3& 111J &K# #$,N& #$&3J 1,K, L3# #$3N/ #$&K& NNL J/1 #$NN, #$,LL &N# 1K11 #$&3L #$,KL L13 ,//1 #$&3& #$/#L L#, KJK #$3## #$&3& J/L L&3 #$//# #$,K& ,K,1 ,3L# #$,L3 #$/1& J## ,31N #$&3, #$/33 N3N 1KKK #$3,1 #$&3& N11 &K# #$,J/ #$&3J N,K L3# #$&KN #$&K& &J/ J/1 #$311 #$,LL N11 1K11 #$/J, #$,KL N3N ,//1 #$333 #$/#L N,3 KJK #$&&& #$&3& 3,# L&3

C ! pentru toate variantele

*1C " *,C " 1, m:s

&