Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECTIE - MODEL

UNITATEA DE NVMNT: PROPUNTOR: DATA: CLASA: ARIA CURRICULAR: OBIECTUL DE NVMNT: TEMA LECIEI: TIPUL LECIEI: OBIECTIVE DE REFERIN/COMPETENTE SPECIFICE: OBIECTIVE OPERAIONALE: STRATEGIA DIDACTIC: Metode: Mij o!"e: Fo#$e de #%!&i'!#e: EVALUARE: BIBLIOGRAFIE:

Se"(e&)e e e")iei

O*+ o,+

Do'!#e

Co&)i&-t- .tii&)i/i" ! e")iei

St#!te%i! did!"ti"0 Metode Mij o!"e Fo#$e de o#%!&i'!#e C/F G I

O*1e#(!)ii

2+Mo$e&t o#%!&i'!to#i"

3+C!,t!#e! !te&tiei

4+Re!"t-! i'!#e! idei o# !&"o#!

5+P#e'e&t!#e! &oi o# e e$e&te de "o&ti&-t

6+Di#ij!#e! i&(!t!#ii

7+O*ti&e#e! ,e#/o#$!&te o# 8+A1i%-#!#e! "o&e9i-&ii i&(e#1e :+E(! -!#e! ,e#/o#$!&te o# ;+I&te&1i/i"!#e! #ete&tiei 1i t#!&1/e#2<+I&"=eie#e! !"ti(it!tii

Et!,e e e"tiei MI>TE: Moment organizatoric asigurarea climatului optim pentru desfasurarea lectiei.. Captarea atentiei se refera la starnirea interesului pentru invatare, prin precizarea importantei subiectului (temei) ce urmeaza a fi abordat, in asa fel incat, dorinta elevului de a se implica in mod active sa fie declansata; Anuntarea temei si a obiectivelor prin aceasta etapa se incearca constientizarea elevului in legatura cu ceea ce se asteapta de la el dupa finalizarea secventei de invatare. Reactualizarea ideilor ancora impune aducerea in prim plan a acelor cunostinte ale elevilor care pot fi utile intelegerii noului continut. Prezentarea noilor elemente de continut vizeaza acele informatii de care elevii au nevoie pentru a realiza performantele prevazute de obiectivele operationale enuntate. Diri area invatarii consta in canalizarea operatiilor mintale ale elevilor astfel incat sa se ajunga la rezultatele dorite, in cel mai scurt timp si prin eliminarea incercarilor si erorilor. Obtinerea per!ormantelor implica o scurta consolidare (fixare, aprofundare) a cunostintelor transmise in etapa anterioara. Asigurarea cone"iunii inverse constituie pentru elev confirmarea faptului ca a invatat un anumit continut. Acest fapt este trait ca o recompensa de catre elev, sporindu-i motivatia pentru invatare. entru profesor, conexiunea inversa reprezinta indicatorul ce-i permite trecerea la urmatoarele elemente de continut. Evaluarea per!ormantelor imbraca forma exercitiului de apreciere cu care se inc!eie instruirea ce a vizat o tema sau un capitol. Intensi!icarea retentiei si trans!erul presupune pastrarea in memorie a celor invatate si utilizarea lor ulterioara in situatii variate. Inc#eierea activitatii

Et!,e e e"tiei DE FI>ARE A CUNOSTINTELOR SI DE FORMARE A PRICEPERILOR SI DEPRINDERILOR Organizarea clasei de elevi Anuntarea subiectului si a obiectivelor $eri!icarea cunostintelor des!asurate de elevi E"plicarea si independente teoretice necesare de derularii a activitatii activitatii

demonstrarea

modului

e!ectuare

Munca independenta sau e!ectuarea de catre elevi %sub supraveg#erea cadrului didactic& a activitatii respective Analiza activitatii Tema pentru acasa Et!,e e e"tiei de VERIFICARE CUNOSTINTELOR? PRICEPERILOR @LECTIA DE EVALUAREA Anuntarea subiectului si a obiectivelor lectiei $eri!icarea %evaluarea& cunostintelor' priceperilor si deprinderilor Aprecierea si notarea rezultatelor Et!,e e e"tiei de RECAPITULARE SI SISTEMATIBARE CUNOSTINTELOR? PRICEPERILOR SI DEPRINDERILOR Anuntarea temei' a planului de recapitulare si a bibliogra!iei Recapitularea si sistematizarea cunostintelor' priceperilor si deprinderilor con!orm planului A SI SI APRECIERE A DEPRINDERILOR

Aprecieri si recomandari Tema pentru acasa( Toate aceste etape (momente) ale lectiei evidentiaza rolul orientativ si flexibil al oricarei structuri de lectie, atat in proiectare, cat si in realizarea sa efectiva!