Sunteți pe pagina 1din 5

1. Situaia economico-financiar la S.C. A S.A.

Tabelul 1
Nr. crt 0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. INDICATOR U.M.

Nivel anul t-2 Nivel anul t-1

Nivel anul t 5 40591 157280 162395 180650 176337 170310 1890 225750 169731 55125 19950 33975 54600 54600 2191 44696 77731,6 20,4 8,53 2,4 2,4 1,9 2,65

1 Capital social Capital propriu Capital permanent Venituri totale Cheltuieli totale Cifra de afaceri Profit brut Pierdere Investiii Active totale Active fixe Active circulante Stocuri Creane Datorii Datorii pe termen scurt Numr de salariai Fond salarii Productivitatea muncii Salariul mediu Rotaia stocurilor Durata recuperrii creanelor Rata rentabilitii stocurilor Rata rentabilitii veniturilor Rata rentabilitii activelor Rata rentabilitii economice Rata rentabilitii financiare Rata lichiditii patrimoniului Lichiditatea parial Solvabilitatea Rata datoriilor

2 mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei nr. mil. lei mil. lei/sal. mil. lei/an rotaii/an zile % % % % % % % % %

3 40591 34646 45612 66614 77743 63880 11129 920 82013 64211 16508 9235 6483 36368 31227 2463 23786 25935,9 9,65 9,65 -

4 40591 160886 170484 155667 143730 154226 1107 225531 169501 54737 20446 33139 64586 54590 2348 38283 65684 16,3 7,54 8,3 7,7 5,3 7

Se cere: calcularea indicatorilor economico-financiari.

2. Analiza resurselor umane la S.C. A S.A.


Tabelul 2 Analiza circulaiei i fluctuaiei personalului Perioada t-2 t-1 Specificaie Nr. Nr. % % personal personal 5 5 A. TOTAL INTRRI B. TOTAL IEIRI din care: 57 120 10 17 transfer 6 4 pensie

T Nr. personal 7 164 25 11

Specificaie demisie desfacere contract de munc disciplinar ntrerupere ngrijire copil plecat n armat omaj deces C. MICARE TOTAL DE PERSONAL D. COEFICIENT DE FLUCTUAIE E. NUMR TOTAL DE PERSONAL

t-2 Nr. personal 4 3 2 2 30 1 62 %

Perioada t-1 Nr. % personal 1 2 100 1 125

T Nr. personal 1 2 125 171 %

2463

2348

2191 Tabelul 3

Structura personalului Nr. crt. 0 1. 2. 3. 4. 5.


CATEGORII DE PERSONAL

1 Muncitori direct productivi Muncitori indirect productivi Total muncitori Personal TESA TOTAL PERSONAL (3 +4)

t-2 2 1699 374 2073 390 2463

REALIZRI t-1 3 1605 362 1967 381 2348

T 4 1488 337 1825 366 2191 Tabelul 4

Structura personalului conform pregtirii REALIZRI Nr. CATEGORII DE PERSONAL crt. t-2 t-1 STUDII SUPERIOARE, total 210 198 din care: pregtire tehnic 1. 162 150 36 36 pregtire economic 12 12 altele 2. STUDII MEDII (liceu) 1650 1616 3. CULTUR GENERAL 603 534 4. TOTAL 2463 2348 Se cere: analiza circulaiei i fluctuaiei personalului. Analiza circulaiei i fluctuaiei personalului:

T 193 146 35 12 1512 486 2191

coeficientul intensitii intrrilor = coeficientul intensitii ieirilor =

procentual

coeficientul circulaiei totale = coeficientul fluctuaiei = forei de munc


3. Analiza productivitii muncii la S.C. A S.A.


Tabelul 5 Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5.
INDICATORI U.M.

Cifra de afaceri (CA) Numr de salariai (NS) Productivitatea muncii (W) Fond salarii (FS) Salariul mediu / an ( )

mii lei nr. mii lei/sal. mii lei mii lei/an

t-2 63880 2463 23786

Realizri t-1 t-2/t-1 t 154226 241,4 170310 2348 95,3 2191 38283 160,9 44696

t/t-1 110,4 93,3 116,7

Se cere: analiza productivitii muncii. Productivitatea muncii: trebuie respectate urmtoarele dou corelaii ntre principalele obiective i rezultatele obinute din realizarea lor. indicatori cantitativi: ICa IFs INs ICa = indicele cifrei de afaceri; IFs = indicele fondului de salarii INs = indicele numrului de salariai indicatori calitativi:
I

wI

IW = indicele productivitii muncii I = indicele salariului mediu

4. Analiza potenialului material la S.C. A S.A.


Tabelul 6 Nr. crt. 1. 2.
INDICATORI

Cifra de afaceri la 1.000 lei MF Profit la 1.000 lei MF

t-2 994,85 -

Realizri t-1 909,88 70,4

T 1003,41 25,41

Utilizarea eficient a mijloacelor fixe impune, de asemenea, ca regul general devansarea indicelui nzestrrii tehnice (IGI) de ctre indicele productivitii (IW): IW IGI Tabelul 7 Nr. crt. 1. 2.
INDICATORI U.M.

Mijloace fixe (MF) Numr de salariai (NS)

mil. lei nr.

t-2 64211 2463

t-1 169501 2348

Realizri t-2/t-1 95,3

t 169731 2191

t/t-1 93,3

Nr. crt. 3. 4.

INDICATORI

U.M.

t-2

t-1

Realizri t-2/t-1

t/t-1

Grad de nzestrare tehnic GI = Productivitatea muncii

mii lei/sal. mii lei/sal.

Se cere: analiza gradului de nzestrare tehnic. Gradul de nzestrare tehnic (GI) =

5. Analiza eficienei utilizrii activelor circulante la S.C. A S.A.


Tabelul 8 Nr. crt. 1. 2. 3. 4.
INDICATORI U.M.

Cifra de afaceri Stocuri Rotaia stocurilor Durata unei rotaii

mil. lei mil. lei nr. rot. zile

t-2 63880 9235

Realizri t-1 154226 20446

t 170310 19950

Tabelul 9 Nr. crt. 1. 2. 3.


INDICATORI U.M.

Creane Cifra de afaceri Durata recuperrii creanelor

mil. lei mil. lei zile

t-2 6483 63880

Realizri t-1 33139 154226

t 33975 170310

Se cere: determinarea rotaiei stocurilor, a duratei unei rotaii i a duratei recuperrii creanelor. Viteza de rotaie a activelor circulante (a stocurilor): coeficient (nr. de rotaii):

Nr =

sau Nr =

durata unei rotaii:

=
Durata recuperrii creanelor:

DRC =

* 365

6. Analiza patrimonial la S.C. A S.A.


Tabelul 10 Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5.
INDICATORI

Active circulante Datorii pe termen scurt Fond de rulment Stocuri Creane

t-2 16508 31227 9235 6483

Realizri t-1 54737 54590 20446 33139

t 55125 54600 19950 33975

Nr. crt. 6. 7.

INDICATORI

t-2 790

Realizri t-2 1152 Realizri [%] t-1

t-2 1200 Tabelul 11

Nevoia de fond de rulment TREZORERIA NET (3-7)

Nr. crt. 1. 2.

INDICATORI

t-2

Rata de finanare a capitalului circulant Rata de acoperire a stocurilor

Se cere: calcularea fondului de rulment, a nevoii de fond de rulment, a ratei de finanare a capitalului circulant i a ratei de acoperire a stocurilor. Fondul de rulment (calculat cu ajutorul bilanului patrimonial):

FR = Active circulante Datorii pe termen scurt


Nevoia de fond de rulment:

NFR = Stocuri + Creane Obligaii pe termen scurt


Rata de finanare a capitalului circulant = Rata de acoperire a stocurilor =

* 100 * 100