Sunteți pe pagina 1din 16

EPIDEMIOLOGIE IGIENA AERULUI Aerul pur este ,teoretic ,un amestec de oxigen i azot n proporie de .

n realitate este un amestec de gaze format din Azot 78-79 %, Oxigen !- " %, #ioxid de $ar%on !,!&!,!' % i alte gaze( argon, neon, ozon etc. )rin actul respirator se modific* compoziia aerului i cantitatea de +apori de ap*, aerul respirat fiind practic saturat. )rin poluarea aeruluise n elege prezena n atmosfer* a unor su%stane care,n funcie de concentraie i,sau tip de aciune,produc modific*ri ale s*n*t*ii sau altereaz* mediul. -u consider*m atmosfera poluat* dec.t n m*sura n care su%stan ele prezente n aer exercit* un efect noci+ asupra mediului sau a omului. /xist* dou* categorii de poluani( ".0uspensiile din aer, care cuprind poluanii dispersai n aer, su% forma de su%stane n stare de agregare lic1id* sau solid*. .2azele i +aporii de poluani aflai n aer su% form* de dispersie molecular* 3gazoas*4. 0ursele de poluare a atmosferei se pot clasifica n( surse naturale i surse artificiale sau antropogene. 0ursele naturale (-erupiile +ulcanice -descompuneri naturale ale materialului organic -erodarea solului -pul%erile de meteorii,etc 0ursele antropogene( -procesele de com%ustie -transporturile -procesele industriale n aciunea polu*rii aerului asupra s*n*t*ii distingem( -aciunea direct*,caracterizat* prin efectul patogen al poluan ilor n funcie de natura, concentraia, timpul de aciune a acestora, i -aciunea indirect* 5rezult* din efectul d*un*tor asupra mediului. Aciunea direct a polurii aerului asupra sntii. n cadrul acestei ac6iuni distingem efectele( a4. acute5dup* expuneri de scurt* durat* %4. cronice 5dup* expuneri de lung* durat*

c4. tardi+e 5fenomenele polu*rii apar latent 7in punct de +edere al efectului direct ,agen ii poluani pot fi clasificai n urm*toarele grupe( -poluani iritani -poluani axfixiani -poluani sistemici -poluani cancerigeni -poluani fi%rozani -poluani alergizani. Poluanii iritani - sunt reprezentai de gaze iritante i suspensii. /fectul lor dominant se realizeaz* la ni+elul aparatului respirator put.nd produce ntoxicaii acute cu leziuni ale mucoasei oculare i ale c*ilor respiratorii. Alte efecte( creterea semnificati+* a mortalit*ii, agra+area %ronitei cronice. /fectele cronice sunt( %ronitele cronice, emfizemul pulmonar, astmul %ronic. Poluanii asfixiani - cuprind acele su%stane al c*ror efect patogen predominant l reprezint* 1ipoxia sau anoxia, prin %locarea aparatului transportului sau utiliz*rii Oxigenului n procesele meta%olice. /fectele acute( 1ipoxie, modific*ri senzoriale i psi1omotorii. Apare fenomenul de isc1emie, p.n* la infarctul miocardic acut. /fecte cronice( alter*ri miocardice gra+e, arteroscleroza, malforma ii congenitale, deficit ponderal important la nou n*scui. Poluanii fi ro!ani 5cuprind grupe de su%stane care,p*trunse n pl*m.n,determin* reacii fi%roase, de ex. silicoza. Poluanii canceri"eni5sunt n general su%stanele c1imice. 7intre cancerigeniig*sii ca poluani atmosferici unii sunt organici, alii anorganici. -$ancerigeni organici( 1idrocar%urile policiclice aromatice 5dez+olt* cancerul %ron1opulmonar, cancerul +ezical, angiosarcom 1epatic. -$ancerigenii anorganici( arseniu, nic1elul, crom-dez+olt* pl*ci pleurale i peritoneale, cancerul %ron1opulmonar. Poluanii aler"i!ani5sunt responsa%ili de creterea frec+enei %olilor alergice i n mod deose%it a alergiilor respiratorii. 8actori alergizani( polenul, produi +olatili, praful din cas*. 7ez+olt* astmul %ron ic. 9*surile principale pentru pre+enirea i com%aterea contamin*rii aerului sunt( -:entilaia -$ur*enia -7ezinfecia aerului

$lima i relaia cu s*n*tatea

$lima este definit* ca totalitatea factorilor fizici i %iologici caracteristici pentru o anumit* regiune i care acioneaz* asupra omului. $eea ce caracterizeaz* clima sunt factorii meteorologici.

n grupul mare al acestora tre%uie f*cute diferen ieri ntre noiunile de clim* i +reme. $lima este reprezentat* de suma factorilor care caractarizeaz* din punct de +edere meteorologic un teritoriu 3temperatur*, precipita ii, umiditate, +.nt, etc4. Are sta%ilitate foarte mare un timp i sufer* modific*ri aprecia%ile. :remea se caractrizeaz* n primul r.nd printr-o foarte mare insta%ilitate sc1im%.nduse uneori c1iar de mai multe ori pe zi. /ste determinat* de deplasarea unor mase de aer cu caracter meteorologic diferite 3temperatur*, umiditate, presiune atmosferic*4. ;ona polar*-numar redus de %oli infectioase,dar forme gra+e. ;ona temperata 5 sunt frec+ente %olile micro%iene si cele +irotice,%olile reumatismale si inflamatorii si %olile cronice si degenerati+e. ;ona tropicala 5 predomina %olile parazitare si %olile su%nutritie.

<2</-A A)/<
Apa este indispensa%il* organismului. Organismele unicelulare, n a%sena apei ii pierd aparent orice form* de +ia*, dar e suficient o singur* pic*tur* de ap* ca s* re+in* la +ia*=. >olul apei. -a%sor%ie -transportul -eliminarea -termoreglare -ec1ili%ru acido-%azic -procesul de osmoz* ?i sintez* Apa reprezint* @!% din greutatea omului, 9!% lanou n*scut, 7!% la adolescent, @!% la adul6i ?i AA% la +.rstnici. $ea mai mare cantitate de ap* este in lic1idele %iologice, iar cea mai mic* n 6esutul adipos ?i osos. -e+oile de ap* ale organismului( ,A l ap* ,zi, din care ",A l ap* consumat* ca atare, iar "l ap* din alimente. Apa este( endogen* 5particip* la procesele meta%olice exogen* 5din afara organismului /liminarea apei din organism este de ,A l,zi astfel( ",A l 5urin* !,A l transpira6ie !,& l respira6ie !, l deBec6ii )ierderile ?i aportul de ap* sunt ec1i+alente, ceea ce realizeaz* ec1ili%rul 1idric al organismului. 0c*derea cantit*6ii de ap* din organism cu "% din greutatea corpului pro+oac* senza6ia de sete. 0enza6ia de sete dispare la ingestia de ap* c1iar dac* nu s-a recuperat cantitatea. Apa este consumat* pentru( --e+oi fiziologice --e+oi indi+iduale 3cur*6enie corporal*, sp*larea alimentelor, etc4 -0alu%ritatea localit*6ilor --e+oi industriale --e+oi zoote1nice 0C>0/ 7/ )ODCA>/ A A)/<

".0urse organizateE surse cunoscute ?i acceptateF contra lor nu se pot lua m*suri de protec6ie nc.t s* nu fie degradate. .0urse neorganizateE surse nt.mpl*toare, necunoscute. )oluan6i( -2ermeni -0u%stan6e toxice -0u%stan6e radioacti+e -0uspensii Autopurificarea apei se realizeaz* prin procese fizice, fizico-c1imice, %iologice ?i %ioc1imice. )AGODO2<A <-8/$H<OA0I G>A-09<0I )><- A)I #olile transmise prin ap* E %oli cu extindere n mas* E %oli infec6ioase $ondi6ii n care apar %olile 1idrice( "./liminator de germeni 3%olna+ sau poluant4 .2ermenele care este rezistent la ap* &.>eceptor 7up* modul de apari6ie im%oln*+irile sunt( "4/pidemii 1idrice -8orma cea mai gra+* --um*r mare de persoane infectate 4/ndemia. #oala cuprinde un num*r mic de cazuri. &49anifestarea sporadic* ( cazurile ntre care nu se poate sta%ili o rela6ie ntre cazurile ap*rute )><-$<)AD/D/ #OD< G>A-09<0/ )><- A)I #$%oler(- Afec6iune %acterian* digesti+* -:i%rionul 5germen pu6in preten6ios ?i supra+ie6uie?te A!-@! de zile -0e manifest* prin diaree, gre6uri +*rs*turi. 9*suri de pre+enire( 7ezinfec6ia apei. &$'e ra tifoid( )ro+ocat* de %acilul tJp1ic, care supra+ie6uie?te !( " de zile )$Di!enteria( %acilul dizentericrezist* '-7 zile *$Leptospiro!a 5pro+ine de la deBec6ii animale +$,u erculo!a 5%acilul KO$L, rezist* "!!-"A! de zile -$,urale.ia - se nt.lne?te mai rar ?i este r*sp.ndit* de ?o%olani. /$0rucelo!a -surse de r*sp.ndire E %o+inele ?i porcinele. #rucele rezist* '!-@! de zile . :<>O;/ #.Polio.elita d* epidemii 1idrice, +accinul antipoliu reduce considera%il %oala, +irusul rezist* " ! zile n ap*. &.%epatita 1iral. /+olu6ie mai pu6in gra+*, +irusul rezist* "A!-"8! zile n ap*. ).2on3uncti1ita de a!in 5adeno+irus sensi%il la dezinfectant )A>A;<GO;/ #.Giardio!a. >ezist* n apa de %*ut, nu se trateaz* doar c.nd d* tul%ur*ri gra+e &.,rico.onia!a. Gricomonus+aginalis 5c*ile de transmisie sunt %azinele de inot si lenBeria. )AGODO2<A -/<-8/$H<OA0I )>O7C0I )><- A)I .

/ste determinat* de compozi6ia c1imic* a apei. #.Gu4a ende.ic5lipsa de iod. 8orme gra+e( cretinism ?i surdo-mutitate. Alimentele cu con6inut %ogat n iod sunt +arza ?i conopida. &.2aria dentar. $auze( cantitatea prea mic* de 8luor, alimenta6ia ?i igiena. $oncentra6ia de 8luor din ap* tre%uie s* fie de !,A mg,dm&. $omplica6ii( pulpita ?i gangrena. 2ONDI5II DE PO,A0ILI,A,E A APEI Ap* pota%il*E apa care este consumat* cu pl*cere ?i nu are efecte noci+e asupra consumatorului. $ondi6ii fizice. ".Gemperatura. Apa rece su% A% produce o sc*dere a rezisten6ei locale a organismului fa6* de infec6ii. 8a+orizeaz* producerea de( amigdalite, faringite, laringite, cre?te tranzitul intestinal. Apa cald* peste "7 $, gust nepl*cut, nu satisface senza6ia de sete. Gemperatura apei tre%uie s* fie cuprins* ntre 7-"A M $ .$uloarea apei. /ste dat* de su%stan6ele dizol+ate n ap*, care pot a+ea pro+enien6* natural*, dar ?i ca urmare a polu*rii apei. &.Gur%iditatea produs* de su%stan6ele minerale sau organice, insolu%ile n ap*. '.>adioacti+itatea apei este suma radioacti+it*6ii naturale ?i artificiale conferite apei prin poluare ?i su%stan6ele radioacti+e 3uraniu, stron6iu4 $ondi6ii climatice. 0u%stan6e noci+e(-Azota6i -$ianuri -9ercur -$rom --ic1el -0eleniu -Craniu 0u%stan6ele indezira%ile( nu sunt toxice, dar fac apa de nefolosit, pentru c* au $a, 8e ?i 8enol n cantit*6i prea mari, mangan, sulfa6i, zinc. 0u%stan6ele indicatoare ale polu*rii. /le indic* modific*ri n sensul polu*rii apei, ele pot fi( -Organice, amoniacul care indic* poluare recent* --itri6ii, care indic* o poluare mai +ec1e $ondi6ii %acteriologice -Dipsa total* din ap* a germenilor patogeni -8oarte greu de depistat( a4germeni mezofili, carese dez+olt* la &7 $ %42ermenii saproli6i, care apar la ! $ $ondi6ii %iologice pentru pota%ilitatea apei. ".0* nu con6in* organisme d*un*toare s*n*t*6ii .0* nu con6in* organisme +izi%ile cu oc1iul li%er &.0* nu con6in* un num*r mare de organisme care s* modifice calitatea organoleptic* a apei '.0* nu con6in* mai mult de ! de organisme mici A.0*nu con6in* tripton industrial sau fecaloid Gripton E con6inutul a%iotic, suspensii, organisme moarte din ap*.

IGIENA 6OLULUI 0olulE acea parte a scoar6ei p*m.ntului n care au loc procese %iologice. /ste format din grunBi sau granule care sunt particule solide de form* ?i dimensiuni +aria%ile ?i pori forma6i din spa6iile li%ere dintre granule ?i formeaz* porozitatea solului. )ropriet*6i fizice( ".Per.ea ilitatea pentru aer5calitatea solului de a fi str*%*tut de aer. $u c.t solul con6ine o cantitate mai mare de aer, cu at.t procesele %iologice sunt mai acti+e. .Per.ea ilitatea pentru ap5calitatea solului de a fi str*%*tut de ap*. $u c.t porozitatea unui sol este mai mare, cu at.t re6inerea apei n porii solului este mai mareF nisipul are o porozitate n Bur de &A%, pe c.nd argila de peste @A%. &.2apilaritatea5capacitata solului de a permite apei su%terane s* se ridice prin porii s*i c*tre straturile superficiale. '.6electi1itatea5calitatea solului de a re6ine n porii s*i diferite impurit*6i care l str*%at, acestea fiind purtate de aer ?i de ap* A.,e.peratura 5asigur* +ia%ilitatea organismelor. Gemperatura este dependent* de( >adia6iile solare )rocesele %ioc1imice din sol $*ldura central* a solului ->*u conduc*tor de c*ldur* -Da ad.ncimi de 7-8 m 5temperatur* constant* )oluarea solului5se datoreaz* ndep*rt*rii ?i depozit*rii neigienice a reziduurilor lic1ide ?i solide, a deBectelor animale, cada+relor, de?eurilor industriale. #.Poluarea iolo"ic E diseminarea pe sol odat* cu di+ersele reziduuri a germenilor patogeni. 2ermenii patogeni sunt grupe( a./xcreta6i de om ?i transmi?i prin intermediul solului , contaminare om-sol-om %.Ai animalelor ?i transmi?i prin intermediul solului, contaminare animal-sol-om. Contaminarea om -sol-om este caracteristic* mai ales pentru grupa germenilor de pro+enien6* intestinal* ca %acilul tific ?i %acilii paratifici, %acilii dizenterici, +irusul 1oleric, +irusurile poliomielice, +irusul 1epatic ?i strepto-stafilococi. Au rezisten6* redus* la sol. Contaminarea animal-sol-om recunoa?te un num*r mult mai mare de germeni ca %acilul tetanic, %acilul antracis, germenii gangrenei gazoase, leptospire, %rucele, %acilul %otulinic. 2ermenii din sol se transmit omului rezult.nd %oala. /xemplu( %acilul %otulinic ENprin conser+e E toxinfec6ii $iuperci EN 1istoplasmozaF tricomicoza )arazitoze #io1elmi6i 2eo1elmin6i &.Poluarea c7i.ic5produs* prin reziduuri menaBere ?i zoote1nice, reziduuri industriale ?i radioacti+e, utilizarea su%stan6elor c1imice n agricultur*. 8ndeprtarea re!iduurilor solide a.>eziduuri menaBere - Kg , locuitor , zi ->esturi alimentare, 1.rtieF materiale plastice, sticl*, metale -#ogate n su%stan6e organice ?i germeni.

%.>eziduuri industriale E su%stan6e c1imice, metale, suspensii c.>eziduuri zoote1nice E fecale animale, furaBe, a?ternut d.>eziduuri speciale E periculoase. >eziduuri de spital ?i cele radioacti+e 3izotopi4 8ndeprtarea i"ienic a re!iduurilor lic7ide E sunt reziduuri care se dizol+* n ap* ?i sunt transportate de ap* a4>eziduuri menaBere -pro+in din locuin6e ?i institu6ii 3%*i, sp*l*torii, spitale, ?coli, 1oteluri4 -#ogate n su%stan6e organice, germeni ?i detergen6i %4>eziduurile industriale 5 su%stan6e toxice ?i radioacti+e c4>eziduurile zoote1nice 5su%stan6e organice, germeni, stimulatori, anti%iotice. d4>eziduurile meteorice E apele plu+iale O su%stan6e organice O suspensii $olectarea5sisteme de canalizare 5ndep*rtarea se face n mai pu6in de ore.

<2</-A >A7<AH<<DO>
>adia6iile pot fi ( ionizante si neionizante. >adia6ii ionizante5n contact cu materia produc ioni nc*rca6i electric 5ac6ioneaz* direct asupra materiei 6int* 5se propag* la organe ?i 6esuturi +ecine Radiaiile neioni!anteE radia6ii electromagnetice care transfer* la locul de a%sor%6ie energii care nu sunt capa%ile a produce fenomenul de ionizare sau l produc foarte sla%. )rincipalele radia6ii neionizate( -ultra+iolete -Duminoase principala surs* soarele -<nfraro?ii -9icroundele Radiaiile ultraviolete -Dungimea de und* cuprins* ntre "! ?i '!! -0e mpart n & zone( P;ona A cu efect cutanat pigmentogen P;ona # cu efect eritematogen asupra pielii P;ona $ cu puternic efect de distrugere a celulelor neproteBate /fecte asupra organismului uman Asupra metabolismului 5intensificarea oxid*rilor celulare Asupra pielii: ->eac6ii cutanate -Cscat* ?i ridat* -/fect cancerigen -9elanomul malign Asupra ochilor -8otooftalmie 5simptome conBuncti+ale -Deziuni corneene ENfotoc1erafit* >adia6iile luminoase -Ac6iune general* asupra organismului Pmeta%olismul 7

Pimunitatea
-Actiune specifica asupra oc1ilor

-acuitatea +izuala -sensi%ilitatea de contrast -+iteza perceperii +izuale -sta%ilitatea +ederii -Actiune asupra scoartei cere%rale -rosu-excitant -+erde-sedati+ -gal%en,portocaliu dau caldura -al%astru,+erde 5 senzatie rece -gal%en 5 +izi%ilitatea cea mai mare Radiatiile infrarosii ( principala cale prin care se realizeaza sc1im%uri de caldura intre corpuri de temperaturi diferite. /fecte asupra pielii( - de incalzire,arsuri,pigmentatii discrete. /fecte asupra oc1ilor ( -arsuri,cataracte. /fecte asupra sistemului ner+os ( - iritatie meningeala-insolatie.

<2</-A LA#<GAGCDC< C9ALa%itatE mediul artificial creat ?i dez+oltat de Om. <nfluen6a ur%aniz*rii asupra s*n*t*6ii. 7ez+oltarea ur%an* creaz* condi6ii superioare de +ia6* ?i de munc*, dar constituie ?i un moti+ de nelini?te, pus* de unele consecin6e negati+e asupra mediului ?i implicit asupra omului ?i s*n*t*6ii sale. n urma unorcercet*ri realizate de Organiza6ia 9ondial* a 0*n*t*6ii s-a constatat c* principalele %olicare domin* ast*zi omenirea ?i care se g*sesc predominant n ora?e sunt( "4#oli cardio+asculare, mai ales cardiopatia isc1emic* ?i 1ipertensiunea arterial*F 4#oli respiratorii croniceF &4#oli neuropsi1ice 5psi1oze, psi1asteniiF '4#oli endocrine 5de nutri6ie ?i meta%olism, dia%etul ?i tiroidiileF A4Accidentele de circula6ie ?i de domiciliu <giena locuin6ei. Docuin6aE climat de protec6ie fa6* de factorii necorespunz*tori din mediu O90 ( locuin6a este locul unde omul ?i petrece cea mai mare parte a timpului, se odi1ne?te, ?i reface for6a de munc*, munce?te ?i se distreaz*. O90 a sta%ilit trei condi6ii de sta%ilitate a locuin6ei( ".0* satisfac* ne+oile fiziologice ?i psi1ologice ale organismului uman .0* nu fie noci+ 3 infec6ii, infesta6ii, intoxica6ii, accidente4F &.0* asigure confort indi+idului ?i familiei sale.

Poluarea interioar5surse( a.-r. de persoane din nc*pere %.)rezen6a animalelor ?i a plantelor c.<nstala6iile de nc*lzit d.)repararea alimentelor e.<grasia, fumatul f.9aterialele de construc6ii g.9o%ilierul, co+oarele, draperiile 1.Acti+it*6ile gospod*re?ti i.Qocul copiilor Poluarea sonor -Aparatul auditi+ percepe "@- !!!! Lz 3f r ec + e n 6* 4 -Acuitatea auditi+* scade cu +.rsta EN"!!!-'!! Lz -<ntensitatea 5%eli 5deci%al 3pt. om4-la om E !-" deci%eli )oluan6i sonori surse externe (-zgomot industrial, comercial E zgomot de fond -9iBlocace de transport 0urse interioare( -Dift, instala6iile de ap*, canalizare, aspiratorul, ma?ina de sp*lat, radio, G:, Boaca, dansul. Iluminatul locuinei 5naturalF artificial. ntre6inerea locuin6ei( efect noci+, degradare RE cur*6enie perfect* -Aerisire zilnic* -Aspira6ie -)r*fuire -/xpunerea lenBeriei de pat la soare $ur*6enia ncepe n dormitor, %uc*t*rie, locul de colectare a rezidurilor $ur*6enia periodic* 5aspirarea, scuturarea co+oarelor, sp*larea geamurilor, perdelelor, u?ilor, dezinfectante.

<2</-A AD<9/-GA>A
0unt A grupe de su%stan6e nutriti+e( proteine9 lipide9 "lucide9 .inerale9 1ita.ine . Alimenta6ia este ra6ional* dac* asigur* cantit*6i optime din toate su%stan6ele nutriti+e de care are ne+oie organismul n diferite st*ri fiziologice ?i condi6ii ale mediului am%iant. Alimentele tre%uie s* fie salu%re ?i oferite ntr-o form* accepta%il* de consumator. Necesarul ener"etic. /nergia -N consumat* n sinteza de su%stan6e pentru cre?tere ?i repararea uzurii, contrac6iile +oluntare ?i in+oluntare ale mu?c1ilor, secre6ie, excre6ie, asigurarea unei temperaturi constante. 8urnizori de energie 5 glucidele, lipidele, proteinele. Ne1oile calorice ( !- A Kcal., Kg corp , zi $.nd( 9

-aportul R consum EN gr*simea de rezer+* - aportul N consum EN Kg n plus, ateroscleroz* cere%ral*, 1ipertensiune arterial*, dia%et za1arat, artroze. Necesar de proteine - "@-"9% din greutatea corporal* - rol plasticF intr* n structura enzimelor Necesar de lipide. - acizi gra?i ( satura6i, nesatura6i - >ol( - energetic " g lipide E 9, Kcal. - )rotec6ie mecanic*, termoreglare - A%sor%6ia +itaminelor 1iposolu%ile Necesar de "lucide. /x.( glucoz*, fructoz*. >ol( - /nergetic 5 " g glucide E '," Kcal - n meta%olism - )lastic - Anti%iotic - 7igestie Necesarul de .inerale - -u pot fi sintetizate n organism - 9acroelemente 5 natriu, calciu, magneziu, clor, potasiu - 9icroelemente 5 fier, zinc, cupru, moli%denS 0u%stan6ele nutriti+e nu se g*sesc ca atare n natur*, ci sunt incluse n compozi6ia diferitelor alimente naturale ?i a produselor o%6inute prin prelucrarea culinar* sau industrial* a lor. $antitatea de su%stan6e nutriti+e +ariaz* de la un aliment la altul ?i depinde de specie, +arietate, ras*, partea anatomic*, condi6ii de culti+are, modul de 1r*nire ?i ngriBire, re6eta ingredientelor folosite ?i te1nologia de fa%rica6ie. Alimentele pot fi grupate dup* pro+enien6a ?i +aloarea lor nutriti+* astfel( ". Dapte ?i produse lactate . $arne ?i pe?te &. Ou* '. Degume ?i fructe A. )roduse cerealiere ?i leguminoase uscate @. ;a1*r ?i produse za1aroase 7. 2r*simi alimentare 8. #*uturi nealcoolice ?i alcoolice.

$ele mai importante conditii pentru o unitate cu profil alimentar 3care comercializeaza produse de origine animala si nonanimala4 sunt(

10

O%iecti+ele din domeniul alimentar tre%uie sa fie mentinute curate si in stare %una de functionare si intretinereF )roiectarea, designul, constructia, localizarea si marimea unitatilor din domeniul alimentar tre%uie sa permita aplicarea %unelor practici de igiena pentru alimente, inclusi+ protectia impotri+a contaminarii 3inclusi+ pe calea aerului4 si, in special, controlul daunatorilor. 7e asemenea, caracteristicile te1nice ale locatiei magazinului tre%uie sa ofere, dupa caz, conditii adec+ate de manipulare si depozitare a alimentelor, la o temperatura controlataF Gre%uie sa se asigure la+oare pentru curatarea mainilor, pre+azute cu apa curenta calda si rece, cu materiale pentru spalarea mainilor si pentru uscare igienicaF Gre%uie sa se asigure miBloace potri+ite si suficiente de +entilatie naturala sau mecanicaF Agentii de curatare si su%stantele dezinfectante nu tre%uie sa fie depozitate in zonele in care se manipuleaza alimente.

)ersonalul din unit*ile de producie are ndatorirea de a se supune unor reguli de ordin sanitar strict o%ligatorii, n scopul asigur*rii condi iilor igienice de fa%ricare a produselor alimentare i de a e+ita r*sp.ndirea %olilor molipsitoare, i ndeose%i a toxiinfeciilor alimentare. <giena personalului este deose%it de importanta. )ersonalul din unitatea alimentara in conformitate cu legislatia sanitara tre%uie sa poarte in timpul lucrului o im%racaminte pentru protectia sanitara a alimentelor.Acesta proteBeaza produsele alimentare de impurificari micro%iene sau mecanice 3praf4 pro+enite de la im%racamintea de strada. /c1ipamentul tre%uie sa fie al% si sa contina (1alate,Bac1ete,sorturi,%onete,cizme de cauciuc si 1aine impermea%ile./c1ipamentul personalului de la curatenie tre%uie sa fie de alta culoare pentru a fi deose%it de cel producti+. AngaBatii tre%uie sa cunoasca regulile de igiena pentru industria respecti+a si cerintele igienice deoarece influenteaza starea de sanatate a unei intregi colecti+itati care consuma produsele realizate de persoana respecti+a. 0palarea si dezinfectarea ec1ipamentului de protectie se realizeaza centralizat,atat la unitate intr-un spatiu dotat cu masini de spalat,uscator si masini de calcat cat si in unitati prestatoare de ser+icii specializate.

11

<n tot cursul prepararii produselor alimentare, la locul de munca tre%uie mentinuta o curatenie perfecta. $uratenia tre%uie sa fie un proces continuu prin care sa se indeparteze murdaria, imediat dupa ce a aparut. )e suprafetele si ustensilele murdare raman resturi alimentare pe care se dez+olta microorganisme de alterare si patogene, mai ales daca nu se asigura curatenia corecta si la momentul oportun. <gienizarea suprafetelor si a ustensilelor se considera corespunzatoare, cand se realizeaza urmatoarele( - din punct de +edere fizic, indepartarea tuturor reziduurilor +izi%ile de pe suprafeteF - din punct de +edere c1imic, eliminarea tuturor urmelor de su%stante c1imice pro+enind de la solutiile de spalare si dezinfectieF - din punct de +edere micro%iologic, reducerea la maximum a microflorei existente. $uratenia efectuata la locul de munca im%raca trei forme( - curatenia in timpul functionarii unitatiiF - curatenia curentaF3 0e executa zilnic sau de cate+a ori pe zi, la sfarsitul unui ciclu de munca. Aceasta curatenie cuprinde suprafetele de lucru murdarite in timpul acti+itatii si tre%uie efectuata respectand riguros ordinea operatiilor de igienizare.4 - curatenia de fond 3$uratenia de fond sau generala consta in spalarea atenta cu apa calda si detergent a intregii unitati 3pereti, podele, mese, dulapuri, +itrine, spatii frigorifice, utilaBe, precum si asigurarea curateniei in Burul unitatii.4

<2</-A $O)<DCDC< 0< A7OD/0$/-GCDC<


>eprezinta studiul factorilor care influen6eaz* starea de s*n*tate a colecti+it*6ilor de copii ?i tineri. /tapele dez+olt*rii ". )rima copil*rie - nou-n*scut ! - 8 zile - sugar " 5 " luni - copil mic " & ani . A doua copil*rie - pre?colar mic & 5 ' ani - pre?colar miBlociu ' 5 A ani - pre?colar mare A 5 @ ani &. A treia copil*rie - ?colar mic @ 5 "! ani - ?colar miBlociu "! 5 "A ani '. Adolescent - "& 5 "8 ani A. Ginere6ea - "8 5 A ani

Igiena activitii colare


)rocesul instructi+-educati+ EN dez+. psi1o-intelectual* ?i socio-comportamental* >andament 5 maxim 9 5 " ?i "A 5 "8 miercuri ?i Boi -9inim "& 5 "A ?i ! 5 8 luni ?i s.m%*t*F sf.r?itul semestrelor . 0emnele o%oselii apar dup* '5A ore de cursuri . $auzele o%oselii( -intensitatea ?i durata prea mare a efortului

12

-recrea6ie ?i odi1n*redus* -lips*de acti+itate ?i mi?care -acti+itate extra?colar* prelungit* -pu6ine ore de somn -s*n*tate deficitar* -condi6ii de lucru deficitare )re+enirea ?i com%aterea %olilor transmisi%ile n institu6iile pt. copii ( ".0ursa de infec6ie( om %olna+, animal .$alea de transmitere( contact - direct - indirect( aer, ap*, alimente &. Organul receptor( omul -izolarea suspec6ilor 5 separarea suspec6ilor T domiciliu, spital 9*suri 5 ". GriaB epidemiologic - zilnic - semestrial - la angaBare 3pt. personal4 . 9*suri de com%atere n focar a4 depistare %4 declarare c4 transport ?i izolare d4 dezinfec6ie &. <giena indi+idual*-o%iecte de igien* personal* -sp*larea m.inilor -lenBerie proprie <giena claselor ?i a grupurilor sanitare-dezinfec6ieF dezinsec6ieF deratizare '. 9*suri asupra org. receptor( - imunizare 3+accinare4 - izolarea %olna+ilor, e+itarea aglomera6iilor Ocrotirea s*n*t*6ii-profilaxie E totalitatea metodelor +iz.nd p*strarea s*n*t*6ii mpiedicare apari6iei %olii ?i pre+enirea apari6iei sec1elelor. )rofilaxie "./xamen medical pre+enti+ .GriaBul epidemiologic &./xamen medical periodic '.7ispensarizare E urm*rirea pacien6ilor din e+iden6ele speciale A.Ac6iuni medicale specifice @./duca6ie sanitar*. $erinte igienice in unitatile scolare ( -amplasarea-aproape de locuinte 3minim &!! m de cai ferate,fa%rici,uzine4 -cladirea cu incaperile ei 5 dotate cu apa pota%ila,toalete, -exostenta la%oratoarelor,salii de sport -pardoseala la+a%ila -mo%ilier scolar adec+at. 9*surile de pre+enire a accidentelor con+en6ional pot fi di+izate n grupe, prima m*surile administrati+e 3decizii, dispozi6ii, 1ot*r.ri etc.4 ndreptate spre nl*turarea cauzelor o%iecti+e ale accidentelor -amenaBarea terenurilor, str*zilorF organizarea grupelor cu regim semiintem n ?coli, a clu%urilor de copii de pe l.ng* 0/D etc.F a

13

doua -m*surile ndreptate spre nl*turarea cauzelor ?i factorilor ce fa+orizeaz* pro+enirea accidentelor - supra+eg1erea de c*tre adul6i a regimului de +ia6* al copiluluiF nsu?irea deprinderilor igienice de conduit*, de circula6ie, de comportare pe ap*F respectarea te1nicii securit*6iiF folosirea utilaBului ?i a instrumentarului n stare perfect*F educa6ia sanitara etc. Igiena copilului mic 0-3 ani -greutatea la nastere ( &!!!-&A!!g -inaltimea la nastere ( A!O,- cm -durata sarcinii ( &8-'! saptamani Dezv. motorie - & luni ridic* capul - @ luni ?ede - 8 luni se deplaseaz* t.r.? - 9-"" luni merge cu spriBin - ' luni lo+e?te mingea cu piciorul - &! luni mers pe +.rfuri - &@ luni pedaleaz* - ' luni prinde o%iectele cu toat* m.na - @ luni flecteaz* degetele - 8 luni duce o%iectul la gur* - 9 luni opune policele celorlalte degete -"! luni pensa police 5 index -"A luni suprapune o%iectele - ' luni r*sfoie?te, m*n.nc* singur Dezv. vorbirii - " lun* 6ip*t monoton-modular - @ luni grupe de sunete - 7-8 luni n6elege c.te+a cu+inte - " luni roste?te cu+inte - "A luni pronun6*cu+inte pt. a exprima dorin6e >egimul zilnic - ne+oia de somn "@ ore 5 - %aie, nf*?at, alimentat, plim%*ri luni T" ore 5 &@ luni

Cerine igienico-sanitare ale creelor -copii ! - & aniF 8 -" ore , ziF A zile , s*pt*m.n* -amplasarea - departe de noxe, fum, zgomot, miros.... -teren - "!! mp pt. fiecare grup* de copii - de Boc cu aparate, paBi?te, nisip $l*direa - & 5 "& grupeF parter O " etaB 3maxim4 - circuite func6ionale - camer*de primire - leg*tur*direct*cu grupul sanitar, sp*l*tor, toalet* - triaB epidemiologic la intrare - camer* de grup*5 teras* - %locul alimentar izolat 5 comunic*printr-un oficiu - %uc*t*ria 5 spa6ii pt. - %uc*t*ria de lapte - cur*6atul zarza+aturilor - p*strarea alimentelor

14

- sp*larea +aselor - +estiar separat pt. personal - sp*l*torie - fier%erea rufelor - uscare - c*lcare $amera de grup*- & mp , copilF n*l6imea &, ! mF ferestre de la @! 5 8! cm 7ormitoarele 5 " m de la perete ?i ntre r.nduri <luminatul 5 natural <zolarea termic*5 temperatura - ' gr$F umiditate '!-A! %F curen6i de aer !,"!,&m, s Aerisirea 5 n func6ie de temperatura ext. )odeaua ?i mo%ilierul 5 ?ters umed, dezinfectat 2rup sanitar 5 c*di6* " la "! copii - " c1iu+et*la A copii - " U$ la A copii - " du? la "! copii - su% ani oli6e indi+iduale 5 sp*late, dezinfectate dup* fiecare folosire === <giena personalului de ngriBire <giena ruf*riei 7ezinfec6ia +eselei . Igiena copiilor 3 6 ani & ani 5 9Acm 5 "'VgF 7 ani 5 ""8cm 5 ",7Vg $ondi6ii de +ia6*( alimenta6ia, locuin6a, caracterul acti+it*6ilor, ni+elul de instruire ?i educa6ie a familiei, m*suri de ocrotire a s*n*t*6ii. <giena procesului instructi+ educati+ 5caracterizat* prin acti+it*6i +ariate, %ogate n mi?c*ri nso6ite de procese complementare ?i complexe de cunoa?tere ?i manifest*ri emo6ional-afecti+e ?i +oliti+e. Igiena copiilor de vrst colar 6 ( ! - "# ani -faza n care se des*+.r?e?te copil*ria -faza de maturizare sexual*Tadolescent 7ez+. motorie - mi?c*ri precise, coordon*ri complexe ale mi?c*rilor - sudarea oaselor %azinului - erup6ia din6ilor permanen6i 7ez+. neuropsi1ic*- perfec6ionarea 0-$ 3sistem ner+os central4 - aten6ia - cogniti+* - +oliti+* - memoria 5 se dez+. intens 3progreseaz*mai rapid dec.t g.ndirea logic*4 - +ia6a afecti+*-de+ine mai-pu6in timid, capricios -o%raznic, explozi+ -sentimentele de+in mai sta%ile, mai dura%ile -no6iunile morale ncep s*se diferen6ieze )u%ertatea - prepu%ertatea - pu%ertatea propriu-zis* - post pu%ertate -transform*ri - neuro-endocrineF intelectual-afecti+e -matura6ie sexual* -precoce su% 9 ani

15

-tardi+* "A 5 "@ ani -se dez+. memoria logic* -percep6ia sintetic*, glo%al* -treceri %ru?te ale rela6iilor afecti+e .

16