Sunteți pe pagina 1din 29

ORDIN Nr.

29 din 8 ianuarie 2010


privind aprobarea Listei standardelor romneti care adopt standardele europene armonizate
referitoare la maini
EMITENT:
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 29 din 14 ianuarie 2010
Avnd n vedere prevederile art. 45 alin. (2) lit. b) din Legea securitii i sntii n
munc nr. 319/2006 i ale art. 9 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 1.029/2008 privind
condiiile introducerii pe pia a mainilor,
n baza Hotrrii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul muncii, familiei i proteciei sociale emite urmtorul ordin:
ART. 1
Se aprob Lista standardelor romneti care adopt standardele europene armonizate
referitoare la maini - publicate n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 214/01 din 8
septembrie 2009 -, prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
ART. 2
La data publicrii prezentului ordin se abrog Ordinul ministrului muncii, familiei i
egalitii de anse nr. 164/2008 privind aprobarea Listei standardelor romne care adopt
standarde europene armonizate referitoare la maini industriale, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 232 din 26 martie 2008.
ART. 3
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Ministrul muncii, familiei i proteciei sociale,
Mihai Constantin eitan
Bucureti, 8 ianuarie 2010.
Nr. 29.

ANEXA 1
LISTA
standardelor romneti care adopt standardele europene armonizate referitoare la maini,
publicate n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 214/01 din 8 septembrie 2009
______________________________________________________________________________
| Indicativ SR EN
|
Indicativ EN
|
Titlul standardului
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 81-3+A1:2008 |EN 81-3:2000+A1:2008
|Reguli de securitate pentru
|
|
|
|execuia i montarea
|
|
|
|ascensoarelor. Partea 3:
|
|
|
|Ascensoare mici de materiale
|
|
|
|electrice i hidraulice
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 81-40:2009
|EN 81-40:2008
|Reguli de securitate pentru
|
|
|
|execuia i montarea
|
|
|
|ascensoarelor. Ascensoare de
|
|
|
|persoane i de materiale.
|
|
|
|Partea 40: Ascensoare pentru
|
|
|
|scri i platforme pentru
|
|
|
|persoane cu dizabiliti de
|
|
|
|micare
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 81-43:2009
|EN 81-43:2009
|Reguli de securitate pentru
|
|
|
|execuia i montarea
|
|
|
|ascensoarelor. Ascensoare
|
|
|
|speciale pentru transportul
|
|
|
|persoanelor i materialelor.
|
|
|
|Partea 43: Ascensoare pentru
|
|
|
|instalaii de ridicat
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 115-1:2008
|EN 115-1:2008
|Securitatea scrilor i
|
|
|
|trotuarelor rulante. Partea 1: |
|
|
|Construcie i montare
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 289+A1:2008
|EN 289:2004+A1:2008
|Maini pentru materiale plastice|
|
|
|i cauciuc. Prese. Cerine de
|
|
|
|securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 349+A1:2008
|EN 349:1993+A1:2008
|Securitatea mainilor. Distane |
|
|
|minime pentru prevenirea
|
|
|
|strivirii prilor corpului uman|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 378-2+A1:2009 |EN 378-2:2008+A1:2009
|Sisteme frigorifice i pompe de |
|
|
|cldur. Condiii de securitate |
|
|
|i de mediu. Partea 2:
|
|
|
|Proiectare, execuie, ncercri,|
|
|
|marcare i documentaie
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 415-1+A1:2009 |EN 415-1:2000+A1:2009
|Securitatea mainilor de
|
|
|
|ambalat. Partea 1: Terminologia |
|
|
|i clasificarea mainilor de
|
|
|
|ambalat i a echipamentului
|
|
|
|asociat
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 415-7+A1:2008 |EN 415-7:2006+A1:2008
|Securitatea mainilor de
|
|
|
|ambalat. Partea 7: Maini de
|
|
|
|grupat i de ambalat secundare |
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 415-8:2008
|EN 415-8:2008
|Securitatea mainilor de
|
|
|
|ambalat. Partea 8: Maini de
|

|
|
|nchis cu cleme
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 422:2009
|EN 422:2009
|Maini pentru materiale plastice|
|
|
|i cauciuc. Maini de modelat
|
|
|
|prin suflare. Cerine de
|
|
|
|securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 474-1+A1:2009 |EN 474-1:2006+A1:2009
|Maini de terasament.
|
|
|
|Securitate. Partea 1: Cerine
|
|
|
|generale
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 474-2+A1:2009 |EN 474-2:2006+A1:2008
|Maini de terasament.
|
|
|
|Securitate. Partea 2: Cerine
|
|
|
|pentru buldozere
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 474-3+A1:2009 |EN 474-3:2006+A1:2009
|Maini de terasament.
|
|
|
|Securitate. Partea 3: Cerine
|
|
|
|pentru ncrctoare
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 474-6+A1:2009 |EN 474-6:2006+A1:2009
|Maini de terasament.
|
|
|
|Securitate. Partea 6: Cerine
|
|
|
|pentru dumpere
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 474-7+A1:2009 |EN 474-7:2006+A1:2009
|Maini de terasament.
|
|
|
|Securitate. Partea 7: Cerine
|
|
|
|pentru screpere
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 474-8+A1:2009 |EN 474-8:2006+A1:2009
|Maini de terasament.
|
|
|
|Securitate. Partea 8: Cerine
|
|
|
|pentru gredere
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 474-9+A1:2009 |EN 474-9:2006+A1:2009
|Maini de terasament.
|
|
|
|Securitate. Partea 9: Cerine
|
|
|
|pentru pozatoare de conducte
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 474-10+A1:2009|EN 474-10:2006+A1:2009 |Maini de terasament.
|
|
|
|Securitate. Partea 10: Cerine |
|
|
|pentru sptoare de anuri
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 474-11+A1:2009|EN 474-11:2006+A1:2008 |Maini de terasament.
|
|
|
|Securitate. Partea 11: Cerine |
|
|
|pentru compactoare de pmnt i |
|
|
|deeuri
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 474-12+A1:2009|EN 474-12:2006+A1:2008 |Maini de terasament.
|
|
|
|Securitate. Partea 12: Cerine |
|
|
|pentru excavatoare cu cablu
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 500-2+A1:2009 |EN 500-2:2006+A1:2008
|Maini mobile pentru construcia|
|
|
|drumurilor. Securitate.
|
|
|
|Partea 2: Cerine specifice
|
|
|
|frezelor rutiere
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 500-3+A1:2009 |EN 500-3:2006+A1:2008
|Maini mobile pentru construcia|
|
|
|drumurilor. Securitate.
|
|
|
|Partea 3: Cerine specifice
|
|
|
|pentru maini de stabilizat
|
|
|
|terenul i maini de reciclat
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 500-6+A1:2009 |EN 500-6:2006+A1:2008
|Maini mobile pentru construcia|
|
|
|drumurilor. Securitate.
|
|
|
|Partea 6: Cerine specifice
|
|
|
|finisoarelor
|
|____________________|________________________|________________________________|

|SR EN 528:2009
|EN 528:2008
|Translator stivuitor. Securitate|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 547-1+A1:2009 |EN 547-1:1996+A1:2008
|Securitatea mainilor.
|
|
|
|Dimensiuni ale corpului uman.
|
|
|
|Partea 1: Principii de
|
|
|
|determinare a dimensiunilor
|
|
|
|necesare deschiderilor destinate|
|
|
|accesului corpului operatorului |
|
|
|n maini
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 547-2+A1:2009 |EN 547-2:1996+A1:2008
|Securitatea mainilor.
|
|
|
|Dimensiuni ale corpului uman.
|
|
|
|Partea 2: Principii de
|
|
|
|determinare a dimensiunilor
|
|
|
|necesare pentru deschiderile de |
|
|
|acces
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 547-3+A1:2009 |EN 547-3:1996+A1:2008
|Securitatea mainilor.
|
|
|
|Dimensiuni ale corpului uman.
|
|
|
|Partea 3: Date antropometrice
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 574+A1:2008
|EN 574:1996+A1:2008
|Securitatea mainilor.
|
|
|
|Dispozitive de comand
|
|
|
|bimanual. Aspecte funcionale. |
|
|
|Principii de proiectare
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 614-1+A1:2009 |EN 614-1:2006+A1:2009
|Securitatea mainilor. Principii|
|
|
|ergonomice de proiectare.
|
|
|
|Partea 1: Terminologie i
|
|
|
|principii generale
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 614-2+A1:2009 |EN 614-2:2000+A1:2008
|Securitatea mainilor. Principii|
|
|
|ergonomice de proiectare.
|
|
|
|Partea 2: Interaciuni ntre
|
|
|
|proiectarea mainilor i a
|
|
|
|sarcinilor de munc
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 626-1+A1:2008 |EN 626-1:1994+A1:2008
|Securitatea mainilor. Reducerea|
|
|
|riscurilor pentru sntate
|
|
|
|datorate substanelor
|
|
|
|periculoase emise de maini.
|
|
|
|Partea 1: Principii i condiii |
|
|
|tehnice pentru productorii de |
|
|
|maini
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 626-2+A1:2008 |EN 626-2:1996+A1:2008
|Securitatea mainilor. Reducerea|
|
|
|riscurilor pentru sntate
|
|
|
|datorate substanelor
|
|
|
|periculoase emise de maini.
|
|
|
|Partea 2: Metodologie care
|
|
|
|conduce la proceduri de
|
|
|
|verificare
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 676+A2:2008
|EN 676:2003+A2:2008
|Arztoare automate, cu tiraj
|
|
|
|forat, care utilizeaz
|
|
|
|combustibili gazoi
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 676+A2:2008/ |EN 676:2003+A2:2008/
|Arztoare automate, cu tiraj
|
|AC:2009
|AC:2008
|forat, care utilizeaz
|
|
|
|combustibili gazoi
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 692+A1:2009
|EN 692:2005+A1:2009
|Maini-unelte. Prese mecanice. |
|
|
|Securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|

|SR EN 693+A1:2009
|EN 693:2001+A1:2009
|Maini-unelte. Securitate. Prese|
|
|
|hidraulice
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 709+A2:2009
|EN 709:1997+A2:2009
|Maini agricole i forestiere. |
|
|
|Motocultoare echipate cu freze |
|
|
|purtate, motopritoare i freze|
|
|
|pe roat (roi) motric (e).
|
|
|
|Securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 746-3+A1:2009 |EN 746-3:1997+A1:2009
|Echipamente pentru procese
|
|
|
|termice industriale. Partea 3: |
|
|
|Cerine de securitate pentru
|
|
|
|generarea i utilizarea gazelor |
|
|
|atmosferice
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 791+A1:2009
|EN 791:1995+A1:2009
|Maini de forat. Securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 792-1+A1:2009 |EN 792-1:2000+A1:2008
|Maini portative neelectrice.
|
|
|
|Cerine de securitate. Partea 1:|
|
|
|Maini de asamblat pentru
|
|
|
|elemente de asamblare mecanice |
|
|
|nefiletate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 792-2+A1:2009 |EN 792-2:2000+A1:2008
|Maini portative neelectrice.
|
|
|
|Cerine de securitate. Partea 2:|
|
|
|Maini de debitat i maini de |
|
|
|sertizat
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 792-3+A1:2009 |EN 792-3:2000+A1:2008
|Maini portative neelectrice.
|
|
|
|Cerine de securitate. Partea 3:|
|
|
|Maini de gurit i filetat
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 792-4+A1:2009 |EN 792-4:2000+A1:2008
|Maini portative neelectrice.
|
|
|
|Cerine de securitate. Partea 4:|
|
|
|Maini nerotative cu percuie
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 792-5+A1:2009 |EN 792-5:2000+A1:2008
|Maini portative neelectrice.
|
|
|
|Cerine de securitate. Partea 5:|
|
|
|Maini de gurit rotative cu
|
|
|
|percuie
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 792-6+A1:2009 |EN 792-6:2000+A1:2008
|Maini portative neelectrice.
|
|
|
|Cerine de securitate. Partea 6:|
|
|
|Maini de asamblat pentru
|
|
|
|elemente de asamblare filetate |
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 792-7+A1:2009 |EN 792-7:2001+A1:2008
|Maini portative neelectrice.
|
|
|
|Cerine de securitate. Partea 7:|
|
|
|Maini de polizat
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 792-8+A1:2009 |EN 792-8:2001+A1:2008
|Maini portative neelectrice.
|
|
|
|Cerine de securitate. Partea 8:|
|
|
|Maini de lefuit i lustruit
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 792-9+A1:2009 |EN 792-9:2001+A1:2008
|Maini portative neelectrice.
|
|
|
|Cerine de securitate. Partea 9:|
|
|
|Maini de polizat pentru
|
|
|
|matrierie
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 792-10+A1:2009|EN 792-10:2000+A1:2008 |Maini portative neelectrice.
|
|
|
|Cerine de securitate.
|
|
|
|Partea 10: Maini cu compresie |
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 792-11+A1:2009|EN 792-11:2000+A1:2008 |Maini portative neelectrice.
|

|
|
|Cerine de securitate.
|
|
|
|Partea 11: Maini de tiat prin |
|
|
|ronire i forfecare
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 792-12+A1:2009|EN 792-12:2000+A1:2008 |Maini portative neelectrice.
|
|
|
|Cerine de securitate.
|
|
|
|Partea 12: Maini de debitat tip|
|
|
|ferstru circular, tip
|
|
|
|ferstru oscilant i tip
|
|
|
|ferstru alternativ
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 792-13+A1:2009|EN 792-13:2000+A1:2008 |Maini portative neelectrice.
|
|
|
|Cerine de securitate.
|
|
|
|Partea 13: Maini portative de |
|
|
|asamblat pentru acionarea
|
|
|
|elementelor de fixare
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 815+A2:2009
|EN 815:1996+A2:2008
|Securitatea mainilor fr scut |
|
|
|pentru executat tuneluri i
|
|
|
|mainilor de forat fr prjin |
|
|
|de traciune, pentru piatr
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 818-1+A1:2008 |EN 818-1:1996+A1:2008
|Lanuri cu zale scurte pentru
|
|
|
|ridicat. Securitate. Partea 1: |
|
|
|Condiii generale de recepie
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 818-2+A1:2008 |EN 818-2:1996+A1:2008
|Lanuri cu zale scurte pentru
|
|
|
|ridicat. Securitate. Partea 2: |
|
|
|Lan de toleran mijlocie
|
|
|
|pentru lanuri de legare.
|
|
|
|Clasa 8
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 818-3+A1:2008 |EN 818-3:1999+A1:2008
|Lanuri cu zale scurte pentru
|
|
|
|ridicat. Securitate. Partea 3: |
|
|
|Lan de toleran mijlocie
|
|
|
|pentru lanuri de legare.
|
|
|
|Clasa 4
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 818-4+A1:2008 |EN 818-4:1996+A1:2008
|Lanuri cu zale scurte pentru
|
|
|
|ridicat. Securitate. Partea 4: |
|
|
|Lanuri de legare. Clasa 8
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 818-5+A1:2008 |EN 818-5:1999+A1:2008
|Lanuri cu zale scurte pentru
|
|
|
|ridicat. Securitate. Partea 5: |
|
|
|Lanuri de legare. Clasa 4
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 818-6+A1:2008 |EN 818-6:2000+A1:2008
|Lanuri cu zale scurte pentru
|
|
|
|ridicat. Securitate. Partea 6: |
|
|
|Lanuri de legare. Specificaii |
|
|
|pentru informaiile pentru
|
|
|
|utilizare i mentenan care
|
|
|
|trebuie precizate de productor |
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 818-7+A1:2008 |EN 818-7:2002+A1:2008
|Lanuri cu zale scurte pentru
|
|
|
|ridicat. Securitate. Partea 7: |
|
|
|Lanuri cu toleran fin pentru|
|
|
|palane, clasa T (tipurile T, DAT|
|
|
|i DT)
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 842+A1:2009
|EN 842:1996+A1:2008
|Securitatea mainilor. Semnale |
|
|
|vizuale de pericol. Cerine
|
|
|
|generale, proiectare i
|
|
|
|ncercri
|
|____________________|________________________|________________________________|

|SR EN 869+A1:2009
|EN 869:2006+A1:2009
|Securitatea mainilor. Condiii |
|
|
|de securitate pentru instalaii |
|
|
|de turnare sub presiune a
|
|
|
|metalelor la presiune nalt
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 894-1+A1:2009 |EN 894-1:1997+A1:2008
|Securitatea mainilor. Cerine |
|
|
|ergonomice de proiectare a
|
|
|
|surselor de informaii i a
|
|
|
|organelor de comand. Partea 1: |
|
|
|Principii generale ale
|
|
|
|interaciunilor dintre
|
|
|
|operatorul uman, sursele de
|
|
|
|informaii i organele de
|
|
|
|comand
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 894-2+A1:2009 |EN 894-2:1997+A1:2008
|Securitatea mainilor. Cerine |
|
|
|ergonomice de proiectare a
|
|
|
|surselor de informaii i a
|
|
|
|organelor de comand. Partea 2: |
|
|
|Surse de informaii
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 894-3+A1:2009 |EN 894-3:2000+A1:2008
|Securitatea mainilor. Cerine |
|
|
|ergonomice de proiectare a
|
|
|
|surselor de informaii i a
|
|
|
|organelor de comand. Partea 3: |
|
|
|Organe de comand
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 953+A1:2009
|EN 953:1997+A1:2009
|Securitatea mainilor.
|
|
|
|Protectori. Cerine generale
|
|
|
|pentru proiectarea i
|
|
|
|construcia protectorilor fici |
|
|
|i mobili
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 981+A1:2009
|EN 981:1996+A1:2008
|Securitatea mainilor. Sistem de|
|
|
|semnale acustice i vizuale de |
|
|
|pericol i de informare
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 982+A1:2009
|EN 982:1996+A1:2008
|Securitatea mainilor. Cerine |
|
|
|de securitate referitoare la
|
|
|
|sistemele de acionare
|
|
|
|hidraulice i pneumatice i la |
|
|
|componentele acestora.
|
|
|
|Hidraulic
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 983+A1:2009
|EN 983:1996+A1:2008
|Securitatea mainilor. Cerine |
|
|
|de securitate referitoare la
|
|
|
|sistemele de acionare
|
|
|
|hidraulice i pneumatice i la |
|
|
|componentele acestora.
|
|
|
|Pneumatic
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 996+A3:2009
|EN 996:1995+A3:2009
|Maini pentru nfigerea
|
|
|
|piloilor. Cerine de securitate|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 999+A1:2008
|EN 999:1998+A1:2008
|Securitatea mainilor.
|
|
|
|Amplasarea echipamentelor de
|
|
|
|protecie n funcie de vitezele|
|
|
|de apropiere a prilor corpului|
|
|
|uman
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1005-1+A1:2009|EN 1005-1:2001+A1:2008 |Securitatea mainilor.
|
|
|
|Performana fizic uman.
|
|
|
|Partea 1: Termeni i definiii |
|____________________|________________________|________________________________|

|SR EN 1005-2+A1:2009|EN 1005-2:2003+A1:2008 |Securitatea mainilor.


|
|
|
|Performana fizic uman.
|
|
|
|Partea 2: Manipularea manual a |
|
|
|mainilor i componentelor
|
|
|
|mainilor
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1005-3+A1:2009|EN 1005-3:2002+A1:2008 |Securitatea mainilor.
|
|
|
|Performana fizic uman.
|
|
|
|Partea 3: Limite de fore
|
|
|
|recomandate pentru utilizarea
|
|
|
|mainilor
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1005-4+A1:2009|EN 1005-4:2005+A1:2008 |Securitatea mainilor.
|
|
|
|Performana fizic uman.
|
|
|
|Partea 4: Evaluarea poziiilor |
|
|
|de lucru i a micrilor n
|
|
|
|relaie cu mainile
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1028-1+A1:2008|EN 1028-1:2002+A1:2008 |Pompe utilizate n incendiu.
|
|
|
|Pompe centrifuge cu dispozitiv |
|
|
|de amorsare utilizate n
|
|
|
|incendiu. Partea 1: Clasificare.|
|
|
|Condiii generale i de
|
|
|
|securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1028-2+A1:2008|EN 1028-2:2002+A1:2008 |Pompe utilizate n incendiu.
|
|
|
|Pompe centrifuge cu dispozitiv |
|
|
|de amorsare utilizate n
|
|
|
|incendiu. Partea 2: Verificarea |
|
|
|condiiilor generale i de
|
|
|
|securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1032+A1:2009 |EN 1032:2003+A1:2008
|Vibraii mecanice. ncercarea
|
|
|
|mainilor mobile pentru
|
|
|
|determinarea valorii emisiei de |
|
|
|vibraii
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1037+A1:2008 |EN 1037:1995+A1:2008
|Securitatea mainilor.
|
|
|
|Prevenirea pornirii neateptate |
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1088+A2:2008 |EN 1088:1995+A2:2008
|Securitatea mainilor.
|
|
|
|Dispozitive de interblocare
|
|
|
|asociate cu protectori.
|
|
|
|Principii de proiectare i
|
|
|
|alegere
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1093-1:2009
|EN 1093-1:2008
|Securitatea mainilor. Evaluarea|
|
|
|emisiei de substane periculoase|
|
|
|transportate de aer. Partea 1: |
|
|
|Alegerea metodelor de ncercare |
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1093-2+A1:2008|EN 1093-2:2006+A1:2008 |Securitatea mainilor. Evaluarea|
|
|
|emisiei de substane periculoase|
|
|
|transportate de aer. Partea 2: |
|
|
|Metoda cu gaz trasor pentru
|
|
|
|evaluarea debitului de emisie a |
|
|
|unui poluant dat
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1093-3+A1:2008|EN 1093-3:2006+A1:2008 |Securitatea mainilor. Evaluarea|
|
|
|emisiei de substane periculoase|
|
|
|transportate de aer. Partea 3: |
|
|
|Metod de msurare pe stand a
|
|
|
|debitului de emisie al unui
|
|
|
|poluant dat
|

|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1093-4+A1:2008|EN 1093-4:1996+A1:2008 |Securitatea mainilor. Evaluarea|
|
|
|emisiei de substane periculoase|
|
|
|transportate de aer. Partea 4: |
|
|
|Eficiena captrii unui sistem |
|
|
|de aspiraie. Metoda cu trasor |
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1093-6+A1:2008|EN 1093-6:1998+A1:2008 |Securitatea mainilor. Evaluarea|
|
|
|emisiei de substane periculoase|
|
|
|transportate de aer. Partea 6: |
|
|
|Eficiena separrii masice,
|
|
|
|evacuare liber
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1093-7+A1:2008|EN 1093-7:1998+A1:2008 |Securitatea mainilor. Evaluarea|
|
|
|emisiei de substane periculoase|
|
|
|transportate de aer. Partea 7: |
|
|
|Eficiena separrii masice,
|
|
|
|ieire racordat
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1093-8+A1:2008|EN 1093-8:1998+A1:2008 |Securitatea mainilor. Evaluarea|
|
|
|emisiei de substane periculoase|
|
|
|transportate de aer. Partea 8: |
|
|
|Concentraia poluantului, metoda|
|
|
|de ncercare pe stand
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1093-9+A1:2008|EN 1093-9:1998+A1:2008 |Securitatea mainilor. Evaluarea|
|
|
|emisiei de substane periculoase|
|
|
|transportate de aer. Partea 9: |
|
|
|Concentraia poluantului, metoda|
|
|
|de msurare n ncperea de
|
|
|
|ncercare
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 1093-11:2001+A1:2008 |Securitatea mainilor. Evaluarea|
|1093-11+A1:2008
|
|emisiei de substane periculoase|
|
|
|transportate de aer. Partea 11: |
|
|
|Indice de decontaminare
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1114-2+A1:2009|EN 1114-2:1998+A1:2008 |Maini pentru cauciuc i
|
|
|
|materiale plastice. Maini i
|
|
|
|linii de extrudare. Partea 2:
|
|
|
|Cerine de securitate pentru
|
|
|
|granulatoare frontale cu filier|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1114-3+A1:2009|EN 1114-3:2001+A1:2008 |Maini pentru cauciuc i
|
|
|
|materiale plastice. Maini i
|
|
|
|linii de extrudare. Partea 3:
|
|
|
|Cerine de securitate pentru
|
|
|
|extractoare
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1127-2+A1:2008|EN 1127-2:2002+A1:2008 |Atmosfere explozive. Prevenirea |
|
|
|i protecia la explozie.
|
|
|
|Partea 2: Concepte fundamentale |
|
|
|i metodologie pentru minerit
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1218-2+A1:2009|EN 1218-2:2004+A1:2009 |Securitatea mainilor pentru
|
|
|
|prelucrarea lemnului. Maini de |
|
|
|profilat. Partea 2: Maini cu
|
|
|
|dublu cap de cepuire i/sau
|
|
|
|profilare acionate cu lan sau |
|
|
|lanuri
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1218-3+A1:2009|EN 1218-3:2001+A1:2009 |Securitatea mainilor pentru
|
|
|
|prelucrarea lemnului. Maini de |
|
|
|profilat. Partea 3: Maini cu
|

|
|
|avans manual i mas mobil
|
|
|
|pentru tierea elementelor de
|
|
|
|cadre de lemn pentru acoperi
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1218-4+A2:2009|EN 1218-4:2004+A2:2009 |Securitatea mainilor pentru
|
|
|
|prelucrarea lemnului. Maini de |
|
|
|profilat. Partea 4: Maini de
|
|
|
|placat muchiile acionate cu
|
|
|
|lan(uri)
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1248+A1:2009 |EN 1248:2001+A1:2009
|Maini pentru turntorie.
|
|
|
|Cerine de securitate pentru
|
|
|
|echipamente de sablare abraziv |
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1265+A1:2009 |EN 1265:1999+A1:2008
|Securitatea mainilor. Cod de
|
|
|
|ncercare a zgomotului la maini|
|
|
|i echipamente pentru turntorie|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1299+A1:2009 |EN 1299:1997+A1:2008
|Vibraii i ocuri mecanice.
|
|
|
|Izolarea mainilor mpotriva
|
|
|
|vibraiilor. Informaii privind |
|
|
|realizarea izolrii sursei
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1398:2009
|EN 1398:2009
|Instalaii de ridicat. Rampe
|
|
|
|ajustabile
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1417+A1:2009 |EN 1417:1996+A1:2008
|Maini pentru cauciuc i
|
|
|
|materiale plastice.
|
|
|
|Amestectoare cu dou valuri. |
|
|
|Cerine de securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1417+A1:2009/ |EN 1417:1996+A1:2008/
|Maini pentru cauciuc i
|
|AC:2009
|AC:2009
|materiale plastice.
|
|
|
|Amestectoare cu dou valuri. |
|
|
|Cerine de securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1492-1+A1:2009|EN 1492-1:2000+A1:2008 |Cabluri de legare. Securitate. |
|
|
|Partea 1: Cabluri plate de
|
|
|
|legare din band din fibre
|
|
|
|chimice, pentru uz general
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1492-2+A1:2009|EN 1492-2:2000+A1:2008 |Cabluri de legare. Securitate. |
|
|
|Partea 2: Cabluri rotunde de
|
|
|
|legare din fibre chimice, pentru|
|
|
|uz general
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1492-4+A1:2009|EN 1492-4:2004+A1:2008 |Cabluri de legare. Securitate. |
|
|
|Partea 4: Cabluri de legare din |
|
|
|fibre naturale sau artificiale, |
|
|
|pentru uz general
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1493+A1:2009 |EN 1493:1998+A1:2008
|Elevatoare pentru vehicule
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1494+A1:2009 |EN 1494:2000+A1:2008
|Cricuri mobile sau
|
|
|
|transportabile i echipament de |
|
|
|ridicare asociat
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1501-3:2008
|EN 1501-3:2008
|Vehicule de colectare a
|
|
|
|deeurilor i dispozitive
|
|
|
|asociate de ridicare a
|
|
|
|containerelor. Condiii generale|
|
|
|i condiii de securitate.
|
|
|
|Partea 3: Vehicule de colectare |
|
|
|a deeurilor cu ncrcare prin |

|
|
|partea frontal
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1501-4:2008
|EN 1501-4:2007
|Vehicule de colectare a
|
|
|
|deeurilor i dispozitive
|
|
|
|asociate de ridicare a
|
|
|
|containerelor. Condiii generale|
|
|
|i condiii de securitate.
|
|
|
|Partea 4: Cod de ncercare
|
|
|
|acustic pentru vehicule de
|
|
|
|colectare a deeurilor
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1526+A1:2008 |EN 1526:1997+A1:2008
|Securitatea crucioarelor de
|
|
|
|manipulare. Cerine suplimentare|
|
|
|pentru funciile automate ale
|
|
|
|crucioarelor
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1547+A1:2009 |EN 1547:2001+A1:2009
|Echipamente pentru procese
|
|
|
|termice industriale. Procedura |
|
|
|de ncercare acustic pentru
|
|
|
|echipamente termice industriale,|
|
|
|inclusiv echipamente de
|
|
|
|manipulare auxiliare
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1550+A1:2008 |EN 1550:1997+A1:2008
|Securitatea mainilor-unelte.
|
|
|
|Cerine de securitate pentru
|
|
|
|proiectarea i construcia
|
|
|
|mandrinelor portpiese
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1612-1+A1:2009|EN 1612-1:1997+A1:2008 |Maini pentru cauciuc i
|
|
|
|materiale plastice. Maini de
|
|
|
|formare prin reacie. Partea 1: |
|
|
|Cerine de securitate pentru
|
|
|
|unitile de dozare i
|
|
|
|amestectoare
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1672-2+A1:2009|EN 1672-2:2005+A1:2009 |Maini pentru industria
|
|
|
|alimentar. Noiuni
|
|
|
|fundamentale. Partea 2: Cerine |
|
|
|de igien
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1677-1+A1:2009|EN 1677-1:2000+A1:2008 |Accesorii pentru cabluri de
|
|
|
|legare. Securitate. Partea 1:
|
|
|
|Accesorii de oel forjat,
|
|
|
|clasa 8
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1677-2+A1:2008|EN 1677-2:2000+A1:2008 |Accesorii pentru cabluri de
|
|
|
|legare. Securitate. Partea 2:
|
|
|
|Crlige de oel forjat, cu
|
|
|
|siguran, clasa 8
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1677-3+A1:2008|EN 1677-3:2001+A1:2008 |Accesorii pentru cabluri de
|
|
|
|legare. Securitate. Partea 3:
|
|
|
|Crlige de oel forjat cu
|
|
|
|autoblocare, clasa 8
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1677-4+A1:2009|EN 1677-4:2000+A1:2008 |Accesorii pentru cabluri de
|
|
|
|legare. Securitate. Partea 4:
|
|
|
|Zale, clasa 8
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1677-5+A1:2009|EN 1677-5:2001+A1:2008 |Accesorii pentru cabluri de
|
|
|
|legare. Securitate. Partea 5:
|
|
|
|Crlige forjate de oel pentru |
|
|
|ridicare, cu siguran, clasa 4 |
|____________________|________________________|________________________________|

|SR EN 1677-6+A1:2009|EN 1677-6:2001+A1:2008 |Accesorii pentru cabluri de


|
|
|
|legare. Securitate. Partea 6:
|
|
|
|Zale, clasa 4
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1710+A1:2008 |EN 1710:2005+A1:2008
|Echipamente i componente
|
|
|
|destinate utilizrii n
|
|
|
|atmosfere parial explozive, n |
|
|
|mine subterane
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1755+A1:2009 |EN 1755:2000+A1:2009
|Securitatea crucioarelor de
|
|
|
|manipulare. Funcionare n
|
|
|
|atmosfer potenial exploziv. |
|
|
|Utilizare n atmosfere
|
|
|
|inflamabile n prezena gazelor,|
|
|
|ceii, vaporilor i prafului
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1756-1+A1:2008|EN 1756-1:2001+A1:2008 |Platforme cu oblon ridictor.
|
|
|
|Platforme ridictoare care se
|
|
|
|monteaz pe vehicule pe roi.
|
|
|
|Cerine de securitate. Partea 1:|
|
|
|Platforme cu oblon ridictor
|
|
|
|pentru mrfuri
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1760-1+A1:2009|EN 1760-1:1997+A1:2009 |Securitatea mainilor.
|
|
|
|Dispozitive de protecie
|
|
|
|sensibile la presiune. Partea 1:|
|
|
|Principii generale pentru
|
|
|
|proiectarea i ncercarea
|
|
|
|covoarelor i pardoselilor
|
|
|
|sensibile la presiune
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1760-2+A1:2009|EN 1760-2:2001+A1:2009 |Securitatea mainilor.
|
|
|
|Dispozitive de protecie
|
|
|
|sensibile la presiune. Partea 2:|
|
|
|Principii generale pentru
|
|
|
|proiectarea i ncercarea
|
|
|
|muchiilor i barelor sensibile |
|
|
|la presiune
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1760-3+A1:2009|EN 1760-3:2004+A1:2009 |Securitatea mainilor.
|
|
|
|Dispozitive de protecie
|
|
|
|sensibile la presiune. Partea 3:|
|
|
|Principii generale pentru
|
|
|
|proiectarea i ncercarea
|
|
|
|paraocurilor, plcilor,
|
|
|
|cablurilor i dispozitivelor
|
|
|
|similare, sensibile la presiune |
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1777+A1:2009 |EN 1777:2004+A1:2009
|Platforme hidraulice aeriene
|
|
|
|(HP) pentru serviciile de
|
|
|
|pompieri i salvare. Cerine de |
|
|
|securitate i ncercri
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1829-2:2008
|EN 1829-2:2008
|Maini cu jet de ap de nalt |
|
|
|presiune. Cerine de securitate.|
|
|
|Partea 2: Tuburi flexibile,
|
|
|
|linii de tuburi flexibile i
|
|
|
|elemente de racordare
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1845:2008
|EN 1845:2007
|Maini pentru confecionarea
|
|
|
|nclmintei. Maini de
|
|
|
|injectat nclminte. Cerine |
|
|
|de securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|

|SR EN 1846-2+A3:2009|EN 1846-2:2001+A3:2009 |Vehicule pentru servicii de


|
|
|
|salvare i lupt mpotriva
|
|
|
|incendiilor. Partea 2: Cerine |
|
|
|comune. Securitate i
|
|
|
|performane
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1846-3+A1:2009|EN 1846-3:2002+A1:2008 |Autospeciale de stingere a
|
|
|
|incendiilor i de salvare.
|
|
|
|Partea 3: Echipament instalat
|
|
|
|permanent. Securitate i
|
|
|
|performan
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1870-1+A1:2009|EN 1870-1:2007+A1:2009 |Securitatea mainilor pentru
|
|
|
|prelucrarea lemnului. Ferstraie|
|
|
|circulare. Partea 1: Ferstraie |
|
|
|circulare de tmplrie cu mas |
|
|
|(cu sau fr mas mobil),
|
|
|
|ferstraie pentru formatizare i|
|
|
|ferstraie pentru antier
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1870-3+A1:2009|EN 1870-3:2001+A1:2009 |Securitatea mainilor pentru
|
|
|
|prelucrarea lemnului. Ferstraie|
|
|
|circulare. Partea 3: Maini de |
|
|
|retezat cu tiere descendent i|
|
|
|maini de retezat mixte cu
|
|
|
|tiere pe mas
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1889-2+A1:2009|EN 1889-2:2003+A1:2009 |Utilaj minier pentru exploatri |
|
|
|subterane. Maini mobile
|
|
|
|subterane. Securitate. Partea 2:|
|
|
|Locomotive pe ine
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1915-1+A1:2009|EN 1915-1:2001+A1:2009 |Echipament pentru deservirea la |
|
|
|sol a aeronavelor. Cerine
|
|
|
|generale. Partea 1: Cerine de |
|
|
|baz pentru securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1915-2+A1:2009|EN 1915-2:2001+A1:2009 |Echipament pentru deservirea la |
|
|
|sol a aeronavelor. Cerine
|
|
|
|generale. Partea 2: Cerine de |
|
|
|stabilitate i de rezisten,
|
|
|
|calcule i metode de ncercare |
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1915-3+A1:2009|EN 1915-3:2004+A1:2009 |Echipament pentru deservirea la |
|
|
|sol a aeronavelor. Cerine
|
|
|
|generale. Partea 3: Metode de
|
|
|
|msurare i de reducere a
|
|
|
|vibraiilor
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 1915-4+A1:2009|EN 1915-4:2004+A1:2009 |Echipament pentru deservirea la |
|
|
|sol a aeronavelor. Cerine
|
|
|
|generale. Partea 4: Metode de
|
|
|
|msurare i de reducere a
|
|
|
|zgomotului
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO 2151:2009 |EN ISO 2151:2008
|Acustic. Cod de ncercare a
|
|
|
|zgomotului pentru compresoare i|
|
|
|pompe de vid. Metod tehnic
|
|
|
|(clasa de precizie 2)
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO 2860:2009 |EN ISO 2860:2008
|Maini de terasament. Dimensiuni|
|
|
|de acces minime
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO 2867:2009 |EN ISO 2867:2008
|Maini de terasament. Mijloace |

|
|
|de acces
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO 3164:2009 |EN ISO 3164:2008
|Maini de terasament. Evaluarea |
|
|
|n laborator a structurilor de |
|
|
|protecie. Specificaii pentru |
|
|
|volumul limit de deformare
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO 3411:2007 |EN ISO 3411:2007
|Maini de terasament. Dimensiuni|
|
|
|ergonomice ale conductorilor i |
|
|
|spaiu nconjurtor minim al
|
|
|
|postului de conducere
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO 3449:2009 |EN ISO 3449:2008
|Maini de terasament. Structuri |
|
|
|de protecie mpotriva cderii |
|
|
|de obiecte. ncercri de
|
|
|
|laborator i cerine de
|
|
|
|performan
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO 3450:2009 |EN ISO 3450:2008
|Maini de terasament. Sisteme de|
|
|
|frnare ale mainilor pe pneuri.|
|
|
|Cerine de performan i
|
|
|
|proceduri de ncercare
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO 3457:2009 |EN ISO 3457:2008
|Maini de terasament.
|
|
|
|Protectori. Definiii i cerine|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO 3471:2009 |EN ISO 3471:2008
|Maini de terasament. Structuri |
|
|
|de protecie la rsturnare.
|
|
|
|ncercri de laborator i
|
|
|
|cerine de performan
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO 5674:2009 |EN ISO 5674:2009
|Tractoare i maini agricole i |
|
|
|forestiere. Protectori pentru
|
|
|
|arborii cardanici de transmisie |
|
|
|de la priza de putere. ncercri|
|
|
|la rezistena mecanic i la
|
|
|
|uzur i criterii de acceptare |
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO 6682:2009 |EN ISO 6682:2008
|Maini de terasament. Zone de
|
|
|
|confort i de accesibilitate la |
|
|
|organele de comand
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO 6683:2009 |EN ISO 6683:2008
|Maini de terasament. Centuri de|
|
|
|securitate i ancoraje pentru
|
|
|
|centurile de securitate. Cerine|
|
|
|de performan i ncercri
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO 7096:2009 |EN ISO 7096:2008
|Maini de terasament. Evaluarea |
|
|
|n laborator a vibraiilor
|
|
|
|transmise la scaunul
|
|
|
|conductorului
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO 7096:2009/|EN ISO 7096:2008/AC:2009|Maini de terasament. Evaluarea |
|AC:2009
|
|n laborator a vibraiilor
|
|
|
|transmise operatorului prin
|
|
|
|scaun
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO 7731:2009 |EN ISO 7731:2008
|Ergonomie. Semnale de pericol
|
|
|
|pentru locurile publice i
|
|
|
|locurile de munc. Semnale
|
|
|
|acustice de pericol
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO
|EN ISO 8230-1:2008
|Cerine de securitate pentru
|
|8230-1:2009
|
|mainile de curat chimic.
|

|
|
|Partea 1: Cerine generale de
|
|
|
|securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO
|EN ISO 8230-2:2008
|Cerine de securitate pentru
|
|8230-2:2009
|
|mainile de curat chimic.
|
|
|
|Partea 2: Maini utiliznd
|
|
|
|percloretilen
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO
|EN ISO 8230-3:2008
|Cerine de securitate pentru
|
|8230-3:2009
|
|mainile de curat chimic.
|
|
|
|Partea 3: Maini utiliznd
|
|
|
|solveni combustibili
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO
|EN ISO 10218-1:2008
|Roboi pentru medii industriale.|
|10218-1:2009
|
|Cerine de securitate. Partea 1:|
|
|
|Roboi
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO
|EN ISO 10472-1:2008
|Cerine de securitate pentru
|
|10472-1:2009
|
|maini de splat industrial.
|
|
|
|Partea 1: Cerine comune
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO
|EN ISO 10472-2:2008
|Cerine de securitate pentru
|
|10472-2:2009
|
|maini de splat industrial.
|
|
|
|Partea 2: Maini de splat i
|
|
|
|maini de splat centrifugat
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO
|EN ISO 10472-3:2008
|Cerine de securitate pentru
|
|10472-3:2009
|
|maini de splat industrial.
|
|
|
|Partea 3: Linii tunel de splat,|
|
|
|inclusiv mainile componente
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO
|EN ISO 10472-4:2008
|Cerine de securitate pentru
|
|10472-4:2009
|
|maini de splat industrial.
|
|
|
|Partea 4: Usctor cu aer
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO
|EN ISO 10472-5:2008
|Cerine de securitate pentru
|
|10472-5:2009
|
|maini de splat industrial.
|
|
|
|Partea 5: Maini de clcat,
|
|
|
|alimentat i pliat pentru
|
|
|
|articole plate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO
|EN ISO 10472-6:2008
|Cerine de securitate pentru
|
|10472-6:2009
|
|maini de splat industrial.
|
|
|
|Partea 6: Prese de clcat i
|
|
|
|termocolat
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO
|EN ISO 11102-2:2009
|Motoare cu ardere intern, cu
|
|11102-2:2009
|
|micare alternativ. Echipament |
|
|
|de pornire manual. Partea 2:
|
|
|
|Metod de ncercare a unghiului |
|
|
|de decuplare
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO 11145:2008|EN ISO 11145:2008
|Optic i fotonic. Laseri i
|
|
|
|echipament cu laseri. Vocabular |
|
|
|i simboluri
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO 11252:2008|EN ISO 11252:2008
|Laseri i echipamente cu laser. |
|
|
|Dispozitive cu laser. Cerine
|
|
|
|minime pentru documentaie
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO
|EN ISO 11553-1:2008
|Securitatea mainilor. Maini de|
|11553-1:2009
|
|prelucrat cu laser. Partea 1:
|
|
|
|Cerine generale de securitate |
|____________________|________________________|________________________________|

|SR EN ISO
|EN ISO 11553-2:2008
|Securitatea mainilor. Maini de|
|11553-2:2009
|
|prelucrat cu laser. Partea 2:
|
|
|
|Cerine de securitate pentru
|
|
|
|dispozitivele portabile cu laser|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO 11554:2008|EN ISO 11554:2008
|Optic i fotonic. Laseri i
|
|
|
|echipamente asociate laserilor. |
|
|
|Metode de verificare a puterii, |
|
|
|energiei i caracteristicilor
|
|
|
|temporale ale fasciculului
|
|
|
|laser
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO
|EN ISO 11680-1:2008
|Maini forestiere. Cerine de
|
|11680-1:2009
|
|securitate i ncercri pentru |
|
|
|mainile de elagat echipate cu |
|
|
|motor. Partea 1: Maini echipate|
|
|
|cu motor cu ardere intern
|
|
|
|integrat
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO
|EN ISO 11680-2:2008
|Maini forestiere. Cerine de
|
|11680-2:2009
|
|securitate i ncercri pentru |
|
|
|mainile de elagat echipate cu |
|
|
|motor. Partea 2: Maini echipate|
|
|
|cu motor purtat n spate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO
|EN ISO 11681-1:2008
|Maini forestiere. Cerine de
|
|11681-1:2009
|
|securitate i ncercri ale
|
|
|
|ferstraielor portabile cu lan.|
|
|
|Partea 1: Ferstraie cu lan
|
|
|
|pentru lucrri forestiere
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO
|EN ISO 11681-2:2008
|Maini forestiere. Cerine de
|
|11681-2:2009
|
|securitate i ncercri ale
|
|
|
|ferstraielor portabile cu lan.|
|
|
|Partea 2: Ferstraie cu lan
|
|
|
|pentru ntreinerea arborilor
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO 11806:2009|EN ISO 11806:2008
|Maini agricole i forestiere. |
|
|
|Aparate portabile pentru curat|
|
|
|tufiuri i tiat iarb,
|
|
|
|acionate de un motor cu ardere |
|
|
|intern. Securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12012-1:2007+A1:2008 |Maini pentru cauciuc i
|
|12012-1+A1:2009
|
|materiale plastice. Maini de
|
|
|
|mrunire. Partea 1: Cerine de |
|
|
|securitate referitoare la
|
|
|
|mainile de mrunire cu lame
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12012-2:2001+A2:2008 |Maini pentru cauciuc i
|
|12012-2+A2:2009
|
|materiale plastice. Maini de
|
|
|
|mrunire. Partea 2: Cerine de |
|
|
|securitate referitoare la
|
|
|
|mainile de mrunire pentru
|
|
|
|nur
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12012-3:2001+A1:2008 |Maini pentru cauciuc i
|
|12012-3+A1:2009
|
|materiale plastice. Maini de
|
|
|
|mrunire. Partea 3: Cerine de |
|
|
|securitate referitoare la
|
|
|
|mainile de mrunire cu valuri|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12012-4:2006+A1:2008 |Maini pentru cauciuc i
|
|12012-4+A1:2009
|
|materiale plastice. Maini de
|

|
|
|mrunire. Partea 4: Cerine de |
|
|
|securitate referitoare la
|
|
|
|mainile de aglomerare
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 12013+A1:2009 |EN 12013:2000+A1:2008
|Maini pentru cauciuc i
|
|
|
|materiale plastice.
|
|
|
|Amestectoare interne. Cerine |
|
|
|de securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 12016+A1:2008 |EN 12016:2004+A1:2008
|Compatibilitate
|
|
|
|electromagnetic. Standard gam |
|
|
|de produse pentru ascensoare,
|
|
|
|scri i trotuare rulante.
|
|
|
|Imunitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 12053+A1:2008 |EN 12053:2001+A1:2008
|Securitatea crucioarelor de
|
|
|
|manipulare. Metode de ncercare |
|
|
|pentru msurarea emisiilor de
|
|
|
|zgomot
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12077-2:1998+A1:2008 |Securitatea instalaiilor de
|
|12077-2+A1:2008
|
|ridicat. Cerine pentru sntate|
|
|
|i securitate. Partea 2:
|
|
|
|Limitatoare i indicatoare
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 12110+A1:2009 |EN 12110:2002+A1:2008
|Maini pentru executat tuneluri.|
|
|
|Sasuri pneumatice. Cerine de
|
|
|
|securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 12162+A1:2009 |EN 12162:2001+A1:2009
|Pompe pentru lichide. Cerine de|
|
|
|securitate. Procedur pentru
|
|
|
|ncercarea hidrostatic
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12198-1:2000+A1:2008 |Securitatea mainilor.
|
|12198-1+A1:2009
|
|Aprecierea i reducerea
|
|
|
|riscurilor datorate radiaiilor |
|
|
|emise de maini. Partea 1:
|
|
|
|Principii generale
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12198-2:2002+A1:2008 |Securitatea mainilor.
|
|12198-2+A1:2009
|
|Aprecierea i reducerea
|
|
|
|riscurilor datorate radiaiilor |
|
|
|emise de maini. Partea 2:
|
|
|
|Proceduri de msurare a
|
|
|
|emisiilor de radiaii
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12198-3:2002+A1:2008 |Securitatea mainilor.
|
|12198-3+A1:2009
|
|Aprecierea i reducerea
|
|
|
|riscurilor datorate radiaiilor |
|
|
|emise de maini. Partea 3:
|
|
|
|Reducerea radiaiilor prin
|
|
|
|atenuare sau ecranare
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 12254+A2:2008 |EN 12254:1998+A2:2008
|Ecrane pentru locuri de munc cu|
|
|
|laseri. Cerine i ncercri de |
|
|
|securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 12301+A1:2009 |EN 12301:2000+A1:2008
|Maini pentru cauciuc i
|
|
|
|materiale plastice. Calandre.
|
|
|
|Cerine de securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12312-1:2001+A1:2009 |Echipament pentru deservirea la |
|12312-1+A1:2009
|
|sol a aeronavelor. Cerine
|
|
|
|specifice. Partea 1: Scri
|

|
|
|pentru pasageri
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12312-2:2002+A1:2009 |Echipament pentru deservirea la |
|12312-2+A1:2009
|
|sol a aeronavelor. Cerine
|
|
|
|specifice. Partea 2: Vehicul de |
|
|
|catering
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12312-3:2003+A1:2009 |Echipament pentru deservirea la |
|12312-3+A1:2009
|
|sol a aeronavelor. Cerine
|
|
|
|specifice. Partea 3:
|
|
|
|Transportoare cu band
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12312-4:2003+A1:2009 |Echipament pentru deservirea la |
|12312-4+A1:2009
|
|sol a aeronavelor. Cerine
|
|
|
|specifice. Partea 4: Puni de
|
|
|
|mbarcare pentru pasageri
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12312-5:2005+A1:2009 |Echipament pentru deservirea la |
|12312-5+A1:2009
|
|sol a aeronavelor. Cerine
|
|
|
|specifice. Partea 5: Echipament |
|
|
|de alimentare cu combustibil
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12312-6:2004+A1:2009 |Echipament pentru deservirea la |
|12312-6+A1:2009
|
|sol a aeronavelor. Cerine
|
|
|
|specifice. Partea 6: Degivroare,|
|
|
|echipament de degivrare i de
|
|
|
|antigivrare
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12312-7:2005+A1:2009 |Echipament pentru deservirea la |
|12312-7+A1:2009
|
|sol a aeronavelor. Cerine
|
|
|
|specifice. Partea 7: Vehicule
|
|
|
|pentru deplasarea aeronavelor
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12312-8:2005+A1:2009 |Echipament pentru deservirea la |
|12312-8+A1:2009
|
|sol a aeronavelor. Cerine
|
|
|
|specifice. Partea 8: Scri i
|
|
|
|platforme pentru ntreinere
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12312-9:2005+A1:2009 |Echipament pentru deservirea la |
|12312-9+A1:2009
|
|sol a aeronavelor. Cerine
|
|
|
|specifice. Partea 9:
|
|
|
|ncrctoare de containere/
|
|
|
|palete
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12312-10:2005+A1:2009|Echipament pentru deservirea la |
|12312-10+A1:2009
|
|sol a aeronavelor. Cerine
|
|
|
|specifice. Partea 10:
|
|
|
|Transportoare pentru palete i |
|
|
|containere
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12312-12:2002+A1:2009|Echipament pentru deservirea la |
|12312-12+A1:2009
|
|sol a aeronavelor. Cerine
|
|
|
|specifice. Partea 12: Vehicul de|
|
|
|alimentare cu ap potabil
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12312-13:2002+A1:2009|Echipament pentru deservirea la |
|12312-13+A1:2009
|
|sol a aeronavelor. Cerine
|
|
|
|specifice. Partea 13: Vehicul de|
|
|
|vidanjare
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12312-14:2006+A1:2009|Echipament pentru deservirea la |
|12312-14+A1:2009
|
|sol a aeronavelor. Cerine
|
|
|
|specifice. Partea 14: Vehicul
|

|
|
|pentru transportul persoanelor |
|
|
|cu dizabiliti
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12312-15:2006+A1:2009|Echipament pentru deservirea la |
|12312-15+A1:2009
|
|sol a aeronavelor. Cerine
|
|
|
|specifice. Partea 15:
|
|
|
|Autotractoare pentru bagaje i |
|
|
|echipamente
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12312-16:2005+A1:2009|Echipament pentru deservirea la |
|12312-16+A1:2009
|
|sol a aeronavelor. Cerine
|
|
|
|specifice. Partea 16: Echipament|
|
|
|pentru pornire cu aer
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12312-17:2004+A1:2009|Echipament pentru deservirea la |
|12312-17+A1:2009
|
|sol a aeronavelor. Cerine
|
|
|
|specifice. Partea 17:
|
|
|
|Echipamente de climatizare
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12312-18:2005+A1:2009|Echipament pentru deservirea la |
|12312-18+A1:2009
|
|sol a aeronavelor. Cerine
|
|
|
|specifice. Partea 18:
|
|
|
|Echipamente de alimentare cu
|
|
|
|oxigen i azot
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12312-19:2005+A1:2009|Echipament pentru deservirea la |
|12312-19+A1:2009
|
|sol a aeronavelor. Cerine
|
|
|
|specifice. Partea 19: Cricuri
|
|
|
|pentru aeronave, cricuri pentru |
|
|
|schimb roi i cricuri
|
|
|
|hidraulice
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12312-20:2005+A1:2009|Echipament pentru deservirea la |
|12312-20+A1:2009
|
|sol a aeronavelor. Cerine
|
|
|
|specifice. Partea 20: Echipament|
|
|
|de alimentare cu energie
|
|
|
|electric la sol
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 12321+A1:2009 |EN 12321:2003+A1:2009
|Maini pentru exploatri
|
|
|
|subterane. Specificaie pentru |
|
|
|cerinele de securitate ale
|
|
|
|transportoarelor blindate cu
|
|
|
|lan cu raclete
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 12336+A1:2009 |EN 12336:2005+A1:2008
|Maini pentru executat tuneluri.|
|
|
|Scuturi, echipamente pentru
|
|
|
|mpingere, echipamente pentru
|
|
|
|forat-spat, echipamente pentru |
|
|
|montarea mbrcmintei
|
|
|
|tunelurilor. Cerine de
|
|
|
|securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 12348+A1:2009 |EN 12348:2000+A1:2009
|Maini de extras carote, cu
|
|
|
|coloan. Securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12385-1:2002+A1:2008 |Cabluri de oel. Securitate.
|
|12385-1+A1:2009
|
|Partea 1: Condiii generale
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12385-2:2002+A1:2008 |Cabluri de oel. Securitate.
|
|12385-2+A1:2008
|
|Partea 2: Definiii, notare i |
|
|
|clasificare
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12385-3:2004+A1:2008 |Cabluri de oel. Securitate.
|
|12385-3+A1:2008
|
|Partea 3: Informaii pentru
|

|
|
|utilizare i pentru mentenan |
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12385-4:2002+A1:2008 |Cabluri de oel. Securitate.
|
|12385-4+A1:2008
|
|Partea 4: Cabluri cu toroane
|
|
|
|pentru aplicaii generale de
|
|
|
|ridicat
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12385-10:2003+A1:2008|Cabluri de oel. Securitate.
|
|12385-10+A1:2008
|
|Partea 10: Cabluri elicoidale
|
|
|
|pentru aplicaii generale n
|
|
|
|construcii
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 12409:2009
|EN 12409:2008
|Maini pentru cauciuc i
|
|
|
|materiale plastice. Maini
|
|
|
|pentru formare la cald. Cerine |
|
|
|de securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 12417+A2:2009 |EN 12417:2001+A2:2009
|Maini-unelte. Securitate.
|
|
|
|Centre de prelucrare
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 12418+A1:2009 |EN 12418:2000+A1:2009
|Maini de tiat zidrie i
|
|
|
|piatr pe antier. Securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 12545+A1:2009 |EN 12545:2000+A1:2009
|Maini pentru confecionarea
|
|
|
|nclmintei i a articolelor |
|
|
|de piele i nlocuitori de
|
|
|
|piele. Cod de ncercare la
|
|
|
|zgomot. Cerine generale
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 12547+A1:2009 |EN 12547:1999+A1:2009
|Centrifuge. Cerine comune de
|
|
|
|securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 12549+A1:2009 |EN 12549:1999+A1:2008
|Acustic. Cod de ncercare a
|
|
|
|zgomotului pentru maini de
|
|
|
|asamblat. Metod tehnic
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 12635+A1:2009 |EN 12635:2002+A1:2008
|Ui i pori pentru spaii
|
|
|
|industriale, comerciale i
|
|
|
|pentru garaje. Instalare i
|
|
|
|utilizare
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 12643+A1:2009 |EN 12643:1997+A1:2008
|Maini de terasament. Maini
|
|
|
|echipate cu pneuri. Cerine
|
|
|
|pentru sisteme de direcie
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12644-1:2001+A1:2008 |Instalaii de ridicat.
|
|12644-1+A1:2008
|
|Informaii pentru utilizare i |
|
|
|ncercare. Partea 1:
|
|
|
|Instruciuni
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12644-2:2000+A1:2008 |Instalaii de ridicat.
|
|12644-2+A1:2008
|
|Informaii pentru utilizare i |
|
|
|ncercare. Partea 2: Marcare
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 12649:2008
|EN 12649:2008
|Maini pentru compactarea i
|
|
|
|netezirea betonului. Securitate |
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 12693:2008
|EN 12693:2008
|Sisteme de refrigerare i pompe |
|
|
|de cldur. Cerine de
|
|
|
|securitate i de mediu.
|
|
|
|Compresoare volumetrice pentru |
|
|
|fluide frigorifice
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 12717+A1:2009 |EN 12717:2001+A1:2009
|Securitatea mainilor-unelte.
|

|
|
|Maini de gurit
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 12733+A1:2009 |EN 12733:2001+A1:2009
|Maini agricole i forestiere. |
|
|
|Motocositori cu operator
|
|
|
|pedestru. Securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12881-1:2005+A1:2008 |Benzi transportoare. ncercri |
|12881-1+A1:2008
|
|de simulare a inflamabilitii. |
|
|
|Partea 1: ncercri cu arztor |
|
|
|cu propan
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12881-2:2005+A1:2008 |Benzi transportoare. ncercri |
|12881-2+A1:2008
|
|de simulare a inflamabilitii. |
|
|
|Partea 2: ncercare la foc de
|
|
|
|mare amploare
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 12882:2009
|EN 12882:2008
|Benzi de transport de uz
|
|
|
|general. Cerine de securitate |
|
|
|electric i de protecie
|
|
|
|mpotriva inflamabilitii
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12921-2:2005+A1:2008 |Instalaii de curat i de
|
|12921-2+A1:2009
|
|pregtire a suprafeelor
|
|
|
|pieselor industriale care
|
|
|
|utilizeaz lichide sau vapori. |
|
|
|Partea 2: Securitatea
|
|
|
|instalaiilor care utilizeaz
|
|
|
|lichide de curare pe baz de |
|
|
|ap
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12921-3:2005+A1:2008 |Instalaii de curat i de
|
|12921-3+A1:2009
|
|pregtire a suprafeelor
|
|
|
|pieselor industriale care
|
|
|
|utilizeaz lichide sau vapori. |
|
|
|Partea 3: Securitatea
|
|
|
|instalaiilor care utilizeaz
|
|
|
|lichide de curare inflamabile |
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 12921-4:2005+A1:2008 |Instalaii de curat i de
|
|12921-4+A1:2009
|
|pregtire a suprafeelor
|
|
|
|pieselor industriale care
|
|
|
|utilizeaz lichide sau vapori. |
|
|
|Partea 4: Securitatea
|
|
|
|instalaiilor care utilizeaz
|
|
|
|solveni halogenai
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 12957+A1:2009 |EN 12957:2001+A1:2009
|Maini-unelte. Securitate.
|
|
|
|Maini de prelucrare prin
|
|
|
|electroeroziune
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 12981+A1:2009 |EN 12981:2005+A1:2009
|Instalaii de aplicare. Cabine |
|
|
|de aplicare prin pulverizare de |
|
|
|produse de vopsire sub form de |
|
|
|pulbere organic. Cerine de
|
|
|
|securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 13001-1:2004+A1:2009 |Instalaii de ridicat.
|
|13001-1+A1:2009
|
|Proiectare general. Partea 1: |
|
|
|Principii generale i cerine
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 13001-2:2004+A3:2009 |Instalaii de ridicat.
|
|13001-2+A3:2009
|
|Proiectare general. Partea 2: |
|
|
|Efectele ncrcrii
|
|____________________|________________________|________________________________|

|SR EN 13015+A1:2008 |EN 13015:2001+A1:2008


|Mentenana ascensoarelor i
|
|
|
|scrilor rulante. Reguli pentru |
|
|
|elaborarea instruciunilor de
|
|
|
|mentenan
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 13019+A1:2009 |EN 13019:2001+A1:2008
|Maini pentru curat suprafaa |
|
|
|drumului. Cerine de securitate |
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 13021+A1:2009 |EN 13021:2003+A1:2008
|Maini pentru lucrri pe timp de|
|
|
|iarn. Cerine de securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 13035-1:2008 |EN 13035-1:2008
|Maini i instalaii pentru
|
|
|
|fabricarea, tratarea i
|
|
|
|prelucrarea sticlei plane.
|
|
|
|Cerine de securitate. Partea 1:|
|
|
|Echipament pentru depozitare,
|
|
|
|manipulare i transport n
|
|
|
|interiorul fabricii
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 13035-2:2008 |EN 13035-2:2008
|Maini i instalaii pentru
|
|
|
|fabricarea, tratarea i
|
|
|
|prelucrarea sticlei plane.
|
|
|
|Cerine de securitate. Partea 2:|
|
|
|Echipament pentru depozitare,
|
|
|
|manipulare i transport n
|
|
|
|exteriorul fabricii
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 13059+A1:2008 |EN 13059:2002+A1:2008
|Securitatea crucioarelor de
|
|
|
|manipulare. Metode de ncercare |
|
|
|pentru msurarea vibraiilor
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 13102+A1:2009 |EN 13102:2005+A1:2008
|Maini pentru materiale
|
|
|
|ceramice. Securitate. ncrcare |
|
|
|i descrcare a plcilor
|
|
|
|ceramice
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 13120:2009
|EN 13120:2009
|Jaluzele interioare. Condiii de|
|
|
|performan, inclusiv de
|
|
|
|securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 13128+A2:2009 |EN 13128:2001+A2:2009
|Securitatea mainilor-unelte.
|
|
|
|Maini de frezat (inclusiv
|
|
|
|maini de alezat)
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 13155+A2:2009 |EN 13155:2003+A2:2009
|Instalaii de ridicat.
|
|
|
|Securitate. Echipamente
|
|
|
|detaabile pentru prinderea
|
|
|
|sarcinii
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 13218+A1:2008 |EN 13218:2002+A1:2008
|Maini-unelte. Securitate.
|
|
|
|Maini de rectificat fixe
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 13218+A1:2008/|EN 13218:2002+A1:2008/ |Maini-unelte. Securitate.
|
|AC:2009
|AC:2008
|Maini de rectificat fixe
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 13355+A1:2009 |EN 13355:2004+A1:2009
|Instalaii de aplicare. Cabine |
|
|
|mixte de aplicare i uscare.
|
|
|
|Cerine de securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 13367+A1:2009 |EN 13367:2005+A1:2008
|Maini pentru materiale
|
|
|
|ceramice. Securitate. Platforme |
|
|
|i crucioare pentru transfer
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 13411-1:2002+A1:2008 |Accesorii de capt pentru
|

|13411-1+A1:2009
|
|cabluri din srm de oel.
|
|
|
|Securitate. Partea 1: Rodane
|
|
|
|pentru cabluri de legare de oel|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 13411 2:2001+A1:2008 |Accesorii de capt pentru
|
|13411-2+A1:2009
|
|cabluri din srm de oel.
|
|
|
|Securitate. Partea 2: Matisri |
|
|
|de ochei pentru cabluri de
|
|
|
|legare
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 13411 3:2004+A1:2008 |Accesorii de capt pentru
|
|13411-3+A1:2009
|
|cabluri din srm de oel.
|
|
|
|Securitate. Partea 3: Manoane |
|
|
|i ochei manonai
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 13411-4:2002+A1:2008 |Accesorii de capt pentru
|
|13411-4+A1:2009
|
|cabluri din srm de oel.
|
|
|
|Securitate. Partea 4: Manoane |
|
|
|cu adaos de metal sau de rin |
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 13411-5:2003+A1:2008 |Accesorii de capt pentru
|
|13411-5+A1:2009
|
|cabluri din srm de oel.
|
|
|
|Securitate. Partea 5: Clem U
|
|
|
|pentru fixarea capetelor de
|
|
|
|cablu
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 13411-6:2004+A1:2008 |Accesorii de capt pentru
|
|13411-6+A1:2009
|
|cabluri din srm de oel.
|
|
|
|Securitate. Partea 6: Papuc
|
|
|
|asimetric pentru fixarea
|
|
|
|capetelor de cablu
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 13411-7:2006+A1:2008 |Accesorii de capt pentru
|
|13411-7+A1:2009
|
|cabluri din srm de oel.
|
|
|
|Securitate. Partea 7: Papuc
|
|
|
|simetric pentru fixarea
|
|
|
|capetelor de cablu
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 13414-1:2003+A2:2008 |Cabluri de legare din srm de |
|13414-1+A2:2009
|
|oel. Securitate. Partea 1:
|
|
|
|Cabluri de legare pentru
|
|
|
|aplicaii generale de ridicat
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 13414-2:2003+A2:2008 |Cabluri de legare din srm de |
|13414-2+A2:2009
|
|oel. Securitate. Partea 2:
|
|
|
|Specificaii furnizate de
|
|
|
|productor pentru informaii cu |
|
|
|privire la utilizare i
|
|
|
|mentenan
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 13414-3:2003+A1:2008 |Cabluri de legare din srm de |
|13414-3+A1:2009
|
|oel. Securitate. Partea 3:
|
|
|
|Cabluri de legare inelare i
|
|
|
|cabluri de legare mpletite
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 13418+A1:2009 |EN 13418:2004+A1:2008
|Maini pentru cauciuc i
|
|
|
|materiale plastice. Maini de
|
|
|
|bobinat pentru filme i foi.
|
|
|
|Cerine de securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 13478+A1:2008 |EN 13478:2001+A1:2008
|Securitatea mainilor.
|
|
|
|Prevenirea i protecia
|
|
|
|mpotriva incendiului
|
|____________________|________________________|________________________________|

|SR EN 13490+A1:2009 |EN 13490:2001+A1:2008


|Vibraii mecanice. Autovehicule |
|
|
|industriale. Evaluarea n
|
|
|
|laborator i specificarea
|
|
|
|vibraiilor transmise
|
|
|
|operatorului prin scaun
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 13524+A1:2009 |EN 13524:2003+A1:2009
|Maini pentru ntreinerea
|
|
|
|drumurilor. Cerine de
|
|
|
|securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 13531+A1:2009 |EN 13531:2001+A1:2008
|Maini de terasament. Structur |
|
|
|de protecie la basculare (TOPS)|
|
|
|pentru miniexcavatoare.
|
|
|
|ncercri de laborator i
|
|
|
|cerine de performan
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 13557+A2:2008 |EN 13557:2003+A2:2008
|Instalaii de ridicat. Organe de|
|
|
|comand i posturi de comand
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 13561+A1:2009 |EN 13561:2004+A1:2008
|Jaluzele exterioare. Cerine de |
|
|
|performan, inclusiv de
|
|
|
|securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 13586+A1:2008 |EN 13586:2004+A1:2008
|Instalaii de ridicat. Mijloace |
|
|
|de acces
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 13617-1:2004+A1:2009 |Staii de combustibil. Partea 1:|
|13617-1+A1:2009
|
|Cerine de securitate
|
|
|
|referitoare la construcia i
|
|
|
|funcionarea pompelor dozatoare,|
|
|
|distribuitoarelor i unitilor |
|
|
|de pompare de la distan
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 13659+A1:2009 |EN 13659:2004+A1:2008
|Elemente de nchidere pentru
|
|
|
|goluri echipate cu ferestre.
|
|
|
|Cerine de performan, inclusiv|
|
|
|de securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 13683+A1:2009 |EN 13683:2003+A1:2009
|Maini pentru grdinrit. Maini|
|
|
|de tocat/mrunit cu motor
|
|
|
|integrat. Securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 13731:2008
|EN 13731:2007
|Sisteme de ridicare cu pern
|
|
|
|utilizate de serviciul de
|
|
|
|pompieri i de salvare. Cerine |
|
|
|de securitate i performan
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 13732+A2:2009 |EN 13732:2002+A2:2009
|Maini pentru industria
|
|
|
|alimentar. Rcitoare pentru
|
|
|
|lapte n vrac pentru ferme.
|
|
|
|Cerine constructive,
|
|
|
|performane, aptitudine de
|
|
|
|utilizare, securitate i igien |
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO
|EN ISO 13732-1:2008
|Ergonomia ambianelor termice. |
|13732-1:2009
|
|Metode de evaluare a rspunsului|
|
|
|uman la contactul cu
|
|
|
|suprafeele. Partea 1: Suprafee|
|
|
|fierbini
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO
|EN ISO 13732-3:2008
|Ergonomia ambianelor termice. |
|13732-3:2009
|
|Metode de evaluare a rspunsului|
|
|
|uman la contactul cu
|
|
|
|suprafeele. Partea 3: Suprafee|

|
|
|reci
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 13736+A1:2009 |EN 13736:2003+A1:2009
|Securitatea mainilor-unelte.
|
|
|
|Prese pneumatice
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO 13753:2008|EN ISO 13753:2008
|Vibraii i ocuri mecanice.
|
|
|
|Vibraii mn-bra. Metod de
|
|
|
|msurare a factorului de
|
|
|
|transmitere a vibraiilor pentru|
|
|
|materialele elastice solicitate |
|
|
|de sistemul mn-bra
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO
|EN ISO 13849-1:2008
|Securitatea mainilor. Pri
|
|13849-1:2008
|
|referitoare la securitate ale
|
|
|
|sistemelor de comand. Partea 1:|
|
|
|Principii generale de proiectare|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO
|EN ISO 13849-1:2008/
|Securitatea mainilor. Pri
|
|13849-1:2008/AC:2009|AC:2009
|referitoare la securitate ale
|
|
|
|sistemelor de comand. Partea 1:|
|
|
|Principii generale de proiectare|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO
|EN ISO 13849-2:2008
|Securitatea mainilor. Pri ale|
|13849-2:2008
|
|sistemelor de comand
|
|
|
|referitoare la securitate.
|
|
|
|Partea 2: Validare
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO 13850:2008|EN ISO 13850:2008
|Securitatea mainilor. Oprire de|
|
|
|urgen. Principii de proiectare|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO 13857:2008|EN ISO 13857:2008
|Securitatea mainilor. Distane |
|
|
|de securitate pentru a preveni |
|
|
|atingerea zonelor periculoase cu|
|
|
|membrele superioare i
|
|
|
|inferioare
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 13862+A1:2009 |EN 13862:2001+A1:2009
|Maini pentru tiat pardoseal. |
|
|
|Securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 13889+A1:2009 |EN 13889:2003+A1:2008
|Chei de tachelaj forjate pentru |
|
|
|aplicaii generale de ridicat. |
|
|
|Chei de tachelaj drepte i
|
|
|
|curbe. Clasa 6. Securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 13898+A1:2009 |EN 13898:2003+A1:2009
|Maini-unelte. Securitate.
|
|
|
|Maini cu ferstru pentru
|
|
|
|tierea metalelor la rece
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 13951+A1:2009 |EN 13951:2003+A1:2008
|Pompe de lichid. Cerine de
|
|
|
|securitate. Echipamente pentru |
|
|
|industria alimentar. Reguli de |
|
|
|proiectare pentru asigurarea
|
|
|
|igienei la utilizare
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 13985+A1:2009 |EN 13985:2003+A1:2009
|Maini-unelte. Securitate.
|
|
|
|Foarfece ghilotin
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 14017+A1:2009 |EN 14017:2005+A1:2008
|Maini agricole i forestiere. |
|
|
|Maini de administrat
|
|
|
|ngrminte solide. Securitate |
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 14043+A1:2009 |EN 14043:2005+A1:2009
|Mijloace de ridicat la nlime |
|
|
|pentru lupt mpotriva
|
|
|
|incendiului. Scri pivotante cu |

|
|
|micri combinate. Cerine de
|
|
|
|securitate i de performane i |
|
|
|metode de ncercare
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 14044+A1:2009 |EN 14044:2005+A1:2009
|Mijloace de ridicat la nlime |
|
|
|pentru lupt mpotriva
|
|
|
|incendiului. Scri pivotante cu |
|
|
|micri secveniale. Cerine de |
|
|
|securitate i de performane i |
|
|
|metode de ncercare
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 14070+A1:2009 |EN 14070:2003+A1:2009
|Securitatea mainilor-unelte.
|
|
|
|Maini de transfer i maini
|
|
|
|speciale
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO
|EN ISO 14121-1:2007
|Securitatea mainilor.
|
|14121-1:2008
|
|Aprecierea riscului. Partea 1: |
|
|
|Principii
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO 14159:2008|EN ISO 14159:2008
|Securitatea mainilor. Cerine |
|
|
|referitoare la igiena i
|
|
|
|proiectarea mainilor
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 14439+A2:2009 |EN 14439:2006+A2:2009
|Instalaii de ridicat.
|
|
|
|Securitate. Macarale turn
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 14462+A1:2009 |EN 14462:2005+A1:2009
|Echipamente de tratare a
|
|
|
|suprafeelor. Cod de ncercare a|
|
|
|zgomotului pentru echipamente de|
|
|
|tratare a suprafeelor, inclusiv|
|
|
|echipamentul de manipulare
|
|
|
|auxiliar. Clase de exactitate 2|
|
|
|i 3
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 14466+A1:2008 |EN 14466:2005+A1:2008
|Pompe de incendiu. Pompe
|
|
|
|portative. Cerine de securitate|
|
|
|i performan, ncercri
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 14502-2:2005+A1:2008 |Instalaii de ridicat.
|
|14502-2+A1:2008
|
|Echipament pentru ridicarea
|
|
|
|persoanelor. Partea 2: Posturi |
|
|
|de comand ridicabile
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 14677:2008
|EN 14677:2008
|Securitatea mainilor.
|
|
|
|Metalurgie secundar. Maini i |
|
|
|echipamente pentru tratarea
|
|
|
|oelului lichid
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 14710-1:2005+A2:2008 |Pompe de incendiu. Pompe
|
|14710-1+A2:2009
|
|centrifuge de incendiu fr
|
|
|
|dispozitiv de amorsare.
|
|
|
|Partea 1: Clasificare, cerine |
|
|
|generale i de securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN
|EN 14710-2:2005+A2:2008 |Pompe de incendiu. Pompe
|
|14710-2+A2:2009
|
|centrifuge de incendiu fr
|
|
|
|dispozitiv de amorsare.
|
|
|
|Partea 2: Verificarea cerinelor|
|
|
|generale i de securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO 14738:2009|EN ISO 14738:2008
|Securitatea mainilor. Cerine |
|
|
|antropometrice pentru
|
|
|
|proiectarea poziiilor de lucru |
|
|
|la maini
|

|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 14753:2008
|EN 14753:2007
|Securitatea mainilor. Cerine |
|
|
|de securitate pentru maini i |
|
|
|echipamente de turnare continu |
|
|
|a oelului
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 14886:2008
|EN 14886:2008
|Maini pentru materiale plastice|
|
|
|i cauciuc. Maini de tiat cu |
|
|
|cuit-band pentru blocuri de
|
|
|
|materiale spongioase. Cerine de|
|
|
|securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 14910+A1:2009 |EN 14910:2007+A1:2009
|Maini pentru grdinrit. Maini|
|
|
|de tiat gazon, echipate cu
|
|
|
|motor i cu conductor pedestru. |
|
|
|Securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 14930+A1:2009 |EN 14930:2007+A1:2009
|Maini agricole i forestiere i|
|
|
|maini pentru grdinrit. Maini|
|
|
|inute cu mna i cu conductor |
|
|
|pedestru. Determinarea riscului |
|
|
|de contact cu suprafeele
|
|
|
|fierbini
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 14958+A1:2009 |EN 14958:2006+A1:2009
|Maini pentru industria
|
|
|
|alimentar. Maini de mcinat i|
|
|
|prelucrat fin i gri. Cerine|
|
|
|de securitate i igien
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 14973+A1:2008 |EN 14973:2006+A1:2008
|Benzi transportoare pentru
|
|
|
|utilizare n instalaii
|
|
|
|subterane. Cerine de securitate|
|
|
|electric i de inflamabilitate |
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO 14982:2009|EN ISO 14982:2009
|Maini agricole i forestiere. |
|
|
|Compatibilitatea
|
|
|
|electromagnetic. Metode de
|
|
|
|ncercare i criterii de
|
|
|
|acceptabilitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 15000:2009
|EN 15000:2008
|Securitatea crucioarelor
|
|
|
|industriale. Crucioare cu furc|
|
|
|retractabil variabil
|
|
|
|autopropulsate. Specificaii,
|
|
|
|exigene de performan i
|
|
|
|cerine de ncercare pentru
|
|
|
|indicatorii momentului de
|
|
|
|sarcin longitudinal i
|
|
|
|limitatorii momentului de
|
|
|
|sarcin longitudinal
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 15027+A1:2009 |EN 15027:2007+A1:2009
|Maini de tiat mobile de perete|
|
|
|i cu cablu, pentru antier.
|
|
|
|Securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 15056+A1:2009 |EN 15056:2006+A1:2009
|Instalaii de ridicat. Cerine |
|
|
|pentru dispozitivele de
|
|
|
|manipulare a containerelor
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 15059:2009
|EN 15059:2009
|Echipamente pentru ntreinerea |
|
|
|zpezii. Cerine de securitate |
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 15061+A1:2009 |EN 15061:2007+A1:2008
|Securitatea mainilor. Cerine |
|
|
|de securitate pentru maini i |

|
|
|utilaje de prelucrare a benzilor|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 15067:2008
|EN 15067:2007
|Maini pentru cauciuc i
|
|
|
|materiale plastice. Maini de
|
|
|
|fabricat saci i pungi din
|
|
|
|folie. Cerine de securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 15093:2009
|EN 15093:2008
|Securitatea mainilor. Cerine |
|
|
|de securitate pentru laminoare |
|
|
|de evi la cald
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 15094:2009
|EN 15094:2008
|Securitatea mainilor. Cerine |
|
|
|de securitate pentru laminoare |
|
|
|de evi la rece
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 15095+A1:2009 |EN 15095:2007+A1:2008
|Elevatoare de stocare, carusele |
|
|
|i rafturi mobile acionate.
|
|
|
|Cerine de securitate
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 15162:2008
|EN 15162:2008
|Maini i instalaii pentru
|
|
|
|extracia i prelucrarea pietrei|
|
|
|naturale. Cerine de securitate |
|
|
|pentru ferstraie alternative
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 15163:2008
|EN 15163:2008
|Utilaje i instalaii de
|
|
|
|extracie i procesarea pietrei |
|
|
|naturale. Securitate. Cerine
|
|
|
|pentru ferstraie cu cablu
|
|
|
|diamantat
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 15164:2008
|EN 15164:2008
|Maini i instalaii pentru
|
|
|
|extracia i prelucrarea pietrei|
|
|
|naturale. Securitate. Cerine
|
|
|
|pentru maini de tiat cu lan |
|
|
|i cu band
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 15166:2009
|EN 15166:2008
|Maini pentru industria
|
|
|
|alimentar. Maini automate de |
|
|
|despicat carcase de animale
|
|
|
|pentru mcelrie. Cerine de
|
|
|
|securitate i igien
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 15268:2009
|EN 15268:2008
|Staii de combustibil. Cerine |
|
|
|de securitate referitoare la
|
|
|
|construcia ansamblurilor de
|
|
|
|pompe submersibile
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO
|EN ISO 15536-1:2008
|Ergonomie. Manechine
|
|15536-1:2009
|
|informatizate i gabarite umane.|
|
|
|Partea 1: Cerine generale
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO 15744:2009|EN ISO 15744:2008
|Maini portabile neelectrice.
|
|
|
|Cod de msurare a zgomotului.
|
|
|
|Metod tehnic (clasa de
|
|
|
|precizie 2)
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO 19432:2008|EN ISO 19432:2008
|Maini i echipamente de
|
|
|
|construcii. Maini portabile de|
|
|
|tiat cu disc, acionate de un |
|
|
|motor cu ardere intern. Cerine|
|
|
|de securitate i ncercare
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO 20361:2009|EN ISO 20361:2009
|Pompe de lichide i agregate de |
|
|
|pompare. Cod de ncercare la
|

|
|
|zgomot. Clasele de exactitate 2 |
|
|
|i 3
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO 20643:2008|EN ISO 20643:2008
|Vibraii mecanice. Maini inute|
|
|
|n mn i ghidate cu mna.
|
|
|
|Principii pentru evaluarea
|
|
|
|emisiei de vibraii
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO 22867:2009|EN ISO 22867:2008
|Maini forestiere. Cod de
|
|
|
|ncercare a vibraiilor pentru |
|
|
|mainile portabile inute cu
|
|
|
|mna echipate cu motor cu ardere|
|
|
|intern. Vibraii la nivelul
|
|
|
|mnerelor
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN ISO 22868:2009|EN ISO 22868:2008
|Maini forestiere. Cod de
|
|
|
|ncercare acustic pentru
|
|
|
|mainile portabile, inute cu
|
|
|
|mna, echipate cu motor cu
|
|
|
|ardere intern. Metod de
|
|
|
|expertiz (clasa de
|
|
|
|exactitate 2)
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 30326-1:2003 |EN 30326-1:1994
|Vibraii mecanice. Metod de
|
|
|
|laborator pentru evaluarea
|
|
|
|vibraiilor scaunului de
|
|
|
|vehicul. Partea 1: Cerine de
|
|
|
|baz
|
|____________________|________________________|________________________________|
|SR EN 30326-1:2003/ |EN 30326-1:1994/A1:2007 |Vibraii mecanice. Metod de
|
|A1:2007
|
|laborator pentru evaluarea
|
|
|
|vibraiilor scaunului de
|
|
|
|vehicul. Partea 1: Cerine de
|
|
|
|baz. Amendament 1
|
|____________________|________________________|________________________________|

---------------