Sunteți pe pagina 1din 78

TAHAL

CONSULTING ENGINEERS LTD.

MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR i DEZVOLTRII RURALE

Reabilitarea i Reforma Sectorului de Irigaii Studiu de Fezabilitate i Proiect Tehnic pentru reabilitarea infrastructurii principale de irigaii. Subproiecte Faza II.

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU SISTEMUL DE IRIGAII CMPIA COVURLUI
TAHAL CONSULTING ENGINEERS

Beneficiar: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR i DEZVOLTRII RURALE, ROMANIA

Septembrie 2007

Cuprins
Introducere .........................................................................................................................................5 Cap.1. Descrierea proiectului..........................................................................................................12 1.1. Tipul de proiect ......................................................................................................................12 1.2. Necesitatea proiectului ...........................................................................................................12 1.3. Amplasamentul.......................................................................................................................12 1.4. Starea actual a sistemului de irigaii Cmpia Covurlui ........................................................14 1.5. Alternativele de reabilitare .....................................................................................................18 1.6. Faza de constructie .................................................................................................................27 1.7. Managementul deeurilor.......................................................................................................28 Cap.2. Date de baz privind condiiile de mediu..........................................................................29 2.1. Resurse fizice ..........................................................................................................................29 2.2. Ecologie i conservarea naturii ...............................................................................................43 2.3. Dezvoltarea economica a zonei..............................................................................................47 2.4. Resurse socio - culturale .........................................................................................................49 2.5. Concluzii privind calitatea mediului .......................................................................................52 Cap.3. Impactul de mediu ...............................................................................................................55 Cap.4. Analiza alternativelor ..........................................................................................................62 4.1. Alternative de reabilitare a sistemului de irigaie....................................................................62 4.2. Alternative pentru reabilitare. .................................................................................................63 Cap.5. Impactul de mediu i msuri de reducere a impactului ...................................................66 Cap. 6. Planul de monitorizare ......................................................................................................69 6.1. Etape de monitorizare..............................................................................................................69 6.2. Condiii de monitorizare..........................................................................................................69 6.3. Bugetul necesar monitorizrii .................................................................................................70 6.4. Instituii responsabile de monitorizare ....................................................................................74 Cap. 7. Consultarea publicului........................................................................................................76 Cap.8. Concluzii i recomandri....................................................................................................77 8.1. Concluzii .................................................................................................................................77 8.2. Recomandri............................................................................................................................77 Rezumat fr caracter tehnic ANEXE: Anexa 1 Lista autorilor Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Anexa 2 Materiale documentare utilizate Anexa 3 Raport al edinelor de lucru i de dezbatere public Anexa 4 Preuri unitare pentru analize de ap i sol

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigaii Cmpia Covurlui

Uniti de msur mm milimetri cm centimetri m metru km metru

1 cm = 10 mm 1 m = 100 cm 1 km = 1000 m

m3 (mc) metru cub ha hectar kg kilogram mCA metri coloan de ap

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigaii Cmpia Covurlui

LISTA DE ABREVIERI
AMM Acord de mediu multilateral AMN Analiza de mediu naionala ANIF Agenia Naionala de mbuntiri Funciare AT Asistenta tehnica APM Agenia de Protecia Mediului ATPP Asistenta tehnica de pregtire a proiectului AUAI Asociaia Utilizatorilor de Ap pentru Irigaii ARPM Agenia Regionala de Protecia Mediului BME Beneficiu Monitoring i Evaluare BIRD Banca Internaionala pentru Reconstrucie i Dezvoltare CAT Comitet de Analiz Tehnic CDB Convenia privind Diversitatea Biologica CIID Comisia Internaionala pentru Irigaii i Drenaj CSTL Cadru strategic pe termen lung DRDD Departament regional de dezvoltare durabila EIM Evaluarea Impactului de Mediu EM Evaluare de Mediu EMI Examinare de mediu iniiala ESI Evaluare sociala iniiala GM Garda de mediu GoR Guvernul Romniei ICITID Institutul pentru Cercetare i Inginerie Tehnologica pentru Irigaii i Drenaj ICPA Institutul de Cercetare pentru Pedologie i Agricultur INM Institutul Naional de Meteorologie INHGA Institutul Naional de Hidrologie i gospodrirea Apelor MADR Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale MMDD Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile MAP Memorandum de Administrare a Proiectului MO Manual de Operare ONG Organizaii non-guvernamentale OSPA Oficiul Judeean pentru Studii Pedologice i Agrochimice OUAI Organizaia Utilizatorilor de Ap pentru Irigaii PC Producii Curate PDS Program de dezvoltare sectoriala PMM Plan de Management de Mediu PNADR Planul Naional pentru Agricultur i Dezvoltare Rurala PSD Plan social de dezvoltare PSN Program Strategic Naional RAM Responsabil Achiziii de Mediu RFP Raport de finalizare a Proiectului RNAR Regia Naionala Apele Romane SEIA Rezumat al evalurii impactului de mediu SEM edina de examinare a managementului TOR Termeni de Referin ( Terms of reference) UMP Unitatea de Management a Proiectului WB Banca Mondial (World Bank)

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigaii Cmpia Covurlui

Introducere
Raportul la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului prezint impactul rezultat din implementarea sub-proiectului Reabilitarea sistemului de irigaii Cmpia Covurlui, parte integrant din Reabilitarea i Reforma Sectorului de Irigaii - Studiu de Fezabilitate i Proiect Tehnic pentru reabilitarea infrastructurii principale de irigaii. Subproiecte Faza II, co-finanat de BIRD i GR. Sistemul de irigaii Cmpia Covurlui este amplasat n Cmpia Brganului de Nord, n partea de est a Romaniei, n judeul Galai. Proiectul de reabilitare vizeaz infrastructura de irigaii ce deservete o arie de 26440 ha. Din punct de vedere administrativ sistemul de irigaie Cmpia Covurlui este situat n judeul Galai i se afla n administrarea ANIF sucursala Moldova de Sud, unitile de administrare regionale Galai Sud i Galai Nord. Beneficiarul Proiectului este Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale prin Unitatea de Management a Proiectului denumit n continuare Beneficiar. Constantul Proiectului este Tahal Consulting Engineers Ltd. denumit n continuare Consultant. Prezentul Raport la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului este ntocmit n conformitate cu cerinele de coninut ale Ordinului 863/2002 i cu cerinele Ghidului de evaluarea a impactului asupra mediului (EnviLeimental assessment guidelines ) al WB. Raport la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului va urma toate etapele de supunere la dezbateri publice i analiza CAT prevzute de Ordinul 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i de emitere a acordului de mediu pn la obinerea Acordului de mediu, necesar nceperii lucrrilor de reabilitare a sistemului de irigaii Cmpia Covurlui. De asemenea, Raportul la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului va face parte din documentaia ce va fi transmisa BIRD pentru cofinanare. Pe parcursul elaborrii raportului s-a colaborat cu MAPDR UMP, ANIF Moldova Sud i cu APM Arad. Sub-Proiectul Reabilitarea sistemului de irigaii Cmpia Covurlui pentru care s-a elaborat prezentul Raport la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului se afla n faza de Studiu de Fezabilitate, astfel incat orice sugestii pertinente ce vor rezulta din Dezbaterile Publice si/sau din sedintele CAT vor putea fi analizate i incluse n Proiect. Raportul a fost ntocmit de specialitii angajai de Consultant, persoane acreditate de MMDD pentru elaborarea lucrrilor de mediu. Acetia sunt prezentai n lista din Anexa 1. Contractanii lucrrii In anul 2003 a fost ncheiat un Contract de mprumut ntre GoR i BIRD pentru finanarea proiectului de reform i reabilitare a sistemelor de irigaii din Romnia. Implementarea proiectului este prevzut pentru perioada 2004 2011 pentru o arie de 11030 ha i se va realiza n 2 etape. Cinci sisteme de irigaie sunt prevzute pentru etapa a II-a: Terasa Viziru, Terasa Brilei, Cmpia Covurlui n estul rii, n judeele Brila i Galai i n vestul rii, n Judeul Arad: Fntnele-ag i emlac-Pereg.
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigaii Cmpia Covurlui

Criteriile de selectie, indeplinite, evident, i de Sistemul de irigaii Cmpia Covurlui, au fost: Alegerea sitemelor de utilitate publica aflate n administrarea ANIF; Excluderea sistemelor de irigaie sau a partilor din acestea care implica o inaltime de pompare peste 70 m; Sisteme care au fost folosite pentru irigare n perioada 2000-2005 a minimum 25 % din suprafaa; Aria irigata n ultimii 3 ani sa fi fost mai mare de 25 % din cea care necesita o inaltime de pompare mai mica de 70 m; Aria administrata de OUAI sa fi fost de minimum 10% din aria sistemului de irigare; Sistemul sa nu fi beneficiat anterior de alte finantari. Scopul proiectului reabilitarea celor cinci sisteme de irigaie pe baza unor proiecte care s asigure o eficien maxim tehnico-economic i un impact minim asupra factorilor de mediu. Obiectivele proiectului sunt: reducerea pierderilor de apa; reducerea costurilor de operare i de intretinere prin implementarea unor tehnologii moderne; reducerea consumului de energie prin cresterea eficientei alimentarii i distributiei apei. Scopul Raportului de mediu este sa identifice impactul de mediu pentru fiecare alternativa a subproiectului de reabilitare a sistemului de irigaii Cmpia Covurlui i alternativa optima din punct de vedere al impactului minim asupra factorilor de mediu i a costurilor minime pentru masurile de reducere a impactului i monitorizare. Obiectivul Raportului de mediu este identificarea i minimizarea aspectelor de mediu care ar putea afecta factorii de mediu pe durata de viata a utilizarii sistemului de irigaii reabilitat. Din punct de vedere al impactului de mediu, conform clasificarii facute de WB, Proiectul se inscrie n Categoria B, respectiv este un proiect care chiar daca poate avea efecte negative asupra mediului, acestea sunt locale, reversibile i este posibil a fi eliminate. In cuprinsul Raportului de mediu se va raspunde cerintelor TOR de a evalua: a) Resursele de apa: calitatea apei conformarea cu standardul de calitate a apei pentru irigaii, coninutul de sedimente i coninutul de poluani provenii din agricultura, industrie i gospodarii locale i impactul pe care l-ar putea avea utilizarea prezenta i viitoare a apei de respectiva calitate, n sistemul de irigaii; se vor identifica poteniale utilizri conflictuale ale apei n amonte i aval de sistemul de irigaii Cmpia Covurlui i eventuale prejudicii aduse utilizatorilor din aval; se va evalua orice impact negativ existent sau potenial al apei din interiorul sistemului de irigare i de desecare; poluarea rezultata din sistemul de desecare: calitatea apei evacuate din sistemul de desecare i impactul sau actual sau potenial asupra zonelor din afara sistemului de desecare. b) Excesul de umiditate i salinizarea solului identificate sau poteniale n interiorul sau n afara ariei irigate: c) Efectul reabilitrii propuse i efecte adiionale de mediu; d) Monitorizare i masuri de reducere a impactului Cadrul legal, administrativ i politica de mediu

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigaii Cmpia Covurlui

CADRUL LEGAL Evaluarea impactului de mediu va respecta att legislaia romneasc de mediu, ct i pe cea a WB. Cadrul legal pentru desfurarea aciunilor de protecia mediului n Romania este stabilit de LEGEA nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind Protecia Mediului. Legislaia romneasc de baz care reglementeaz elaborarea Studiul de evaluare a impactului asupra mediului i obinerea Acordului de mediu este: - HG 1213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice i private - Ordinul M.A.P.M. nr. 860/2002 privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului i de emitere a acordului de mediu - Ordinul MAPAM nr.210/25.03.2004 privind modificarea Ordinului M.A.P.M. nr.860/2002 Ordinul M.A.P.M. nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului. - Ordinul MMGA nr. 1037/2005 privind modificarea ordinului M.A.P.M nr. 860/2002 Proiectul pentru care se realizeaz prezentul Raport la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului se ntocmete i se va derula conform Ordinului 860/2002 privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului i de emitere a acordului de mediu . Totodat, ca parte a documentaiei de cofinanare a proiectului de ctre WB, raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului va corespunde i cu cerinele Ghidului de evaluarea mediului (EnviLeimental assessment guidelines ) al WB OP and BP 4.01- Aspecte de mediu (EnviLeimental Aspects of WB) i OP 4.00 Annex A Evaluare de mediu (Environmental Assessment). ORDINUL nr. 860/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i de emitere a Acordului de mediu, stipuleaz n Anexa I.2 la punctul 1 litera c: 1. Agricultura: c) proiecte de gospodrire a apelor pentru agricultur, inclusiv proiecte pentru irigaii i desecri; Principalele normative care reglementeaz activitatea de mbuntiri funciare sunt:

Legea mbuntirilor funciare nr. 138/2004 - Legea mbuntirilor Funciare stabilete ca lucrrile de mbuntiri funciare sunt Lucrri publice de Interes Naional sau Regional, sunt finanate de la Bugetul de Stat i sunt considerate Proprietate Publica; Legea 290/07.07.2006 pentru modificarea i completarea Legii mbuntirilor funciare nr. 138/2004 HG 1874/2005 privind modificarea i completarea HG 1309/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare a ANIF Legea nr. 233/ 2005 pentru modificarea i completarea Legii mbuntirilor funciare nr. 138 / /2004 face urmtoarele precizri:

"Oricare persoan fizic sau persoan juridic, care deine n baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosin teren situat pe teritoriul organizaiei sau care are, n condiiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia, n administrare ori n folosin astfel de terenuri sau infrastructur de mbuntiri funciare aflate n proprietatea public ori privat a statului sau a unitilor administrativ-teritoriale, poate fi membr a unei organizaii." Asociaiile utilizatorilor de ap pentru irigaii, nfiinate potrivit Ordonanei de urgen a Guvernului nr.147/1999 privind asociaiile utilizatorilor de ap pentru irigaii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 573/2001, cu modificrile ulterioare, care se reorganizeaz, n condiiile prezentei legi, n Organizaii ale Utilizatorilor de Ap pentru
7

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigaii Cmpia Covurlui

Irigaii, preiau bunurile mobile i imobile aflate n proprietatea sau n folosina acestora, precum i: a) dreptul de proprietate deinut de asociaia utilizatorilor de ap pentru irigaii asupra infrastructurii de irigaii, constnd din staii de pompare de punere sub presiune i construcii hidrotehnice, mpreun cu dotrile i terenul aferent, conducte subterane, precum i alte asemenea bunuri situate pe teritoriul organizaiei i obligaiile corelative; b) dreptul de folosin deinut de asociaia utilizatorilor de ap pentru irigaii asupra infrastructurii de irigaii aparinnd domeniului privat al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale, constnd din staii de pompare de punere sub presiune i construcii hidrotehnice, mpreun cu dotrile i terenul aferent, conducte subterane, precum i alte asemenea bunuri situate pe teritoriul organizaiei."

HG 1872/2005 este hotrrea care aproba Normele metodologice de aplicare a Legii 138/2004 cu modificrile i completrile aduse de Legea 233/2005. n conformitate cu Art. 80 din HG 1872/2005 sunt stabilite criteriile de declarare a unei amenajri sau a unei pri dintr-o amenajare, de utilitate public. HG 1582/08.11.2006 aproba, n Anexa 1 Lista de amenajri de mbuntiri funciare sau a parilor de amenajri de mbuntiri funciare declarate de utilitate public, care se administreaz de ANIF i n Anexa 2 Lista de amenajri de mbuntiri funciare sau a parilor de amenajri de mbuntiri funciare, crora li se retrage recunoaterea de utilitate publica. Legea nr.573/2001 pentru aprobarea i modificarea OUG nr.147/1999 privind asociaiile utilizatorilor de ap pentru irigaii, cu modificrile i completrile ulterioare. STAS 1343 /4 86 Alimentarea cu apa - determinarea cantitilor de apa de alimentare pentru irigaii; STAS 9450 / 88 Apa pentru irigarea culturilor agricole clasificare, calitate

Legea mbuntirilor funciare transpune n Legislaia Romneasc prevederile urmtoarelor actelor normative ale Comunitaii Europene: Directiva Parlamentului i Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/60/CEE privind stabilirea unui cadru de aciune comunitar n domeniul politicii apei, Comunicarea Comisiei Europene nr. 2000/C28/02 pentru ajutorul de stat n sectorul agricol, Directiva Consiliului Europei nr. 92/50/CEE privind coordonarea procedurilor pentru acordarea contractelor de servicii publice, Rezoluia nr. 1972/19 a Comitetului Minitrilor Europei privind Carta european a solurilor i Convenia privind cooperarea pentru protecia i utilizarea durabil a fluviului Dunrea, semnat la Sofia la 29 iulie 1994 i ratificat de Parlamentul Romniei prin Legea nr. 14/1995. CADRUL ADMINISTRATIV Lucrrile de mbuntiri funciare ca subiect de utilitate publica de interes naional sunt finanate din bugetul statului i din alte surse atrase, n cazul de fata din mprumutul BIRD. OUG 233 /2005 statueaz caracterul de unic manager al sistemului de mbuntiri funciare. Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale ofer ANIF fonduri din partea statului, pentru lucrrile efectuate pe domeniul public pentru: lucrri de irigaii (captarea apei, staii de pompare, canale din reele de distribuie a apei, canale colectoare pentru reelele de drenaj i staii aferente de pompare), lucrri pentru controlul eroziunii solului, lucrri de protecie mpotriva inundaiilor, etc. Tot n OUG 233 /2005 se stipuleaz ca lucrrile de irigaii care nu aparin domeniului public vor fi administrate de compania ANIF pn cnd vor fi transferate gratuit, la cerere, ctre OUAI. OUAI sunt persoana juridica fr scop lucrativ care are obligaia de a utiliza i de a ntreine eficient sistemul de irigaii. OUAI are obligaia de a reinvesti n totalitate beneficiul obinut din utilizarea sistemului de irigaie.
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigaii Cmpia Covurlui

POLITICA DE MEDIU n Romnia, protecia mediului este un domeniu de sine stttor al politicilor naionale, ce stabilete Strategia Naional de Protecia Mediului. Strategia face o trecere n revist a principalelor resurse naturale, elemente privind starea economic i calitatea factorilor de mediu, iar strategia propriu-zis stabilete principiile generale de protecie a mediului, prioritile, obiectivele pe termen scurt, mediu i lung. Principiile urmrite sunt: conservarea i mbuntirea condiiilor de sntate a oamenilor; dezvoltarea durabil; prevenirea polurii; conservarea biodiversitii; conservarea motenirii culturale i istorice, principiul poluatorul pltete; stimularea activitii de redresare a mediului (prin acordarea de subvenii, credite cu dobnd mic, etc.). Prioritile identificate reflect nu numai nevoile naionale, dar i tendinele i iniiativele existente pe plan global, ele fiind: meninerea i mbuntirea sntii populaiei i calitii vieii; meninerea i mbuntirea potenialului existent al naturii; aprarea mpotriva calamitilor i accidentelor naturale; raportul maxim cost-beneficiu; respectarea programelor i conveniilor internaionale privind protecia mediului. In cadrul politicii de mediu un loc important este ocupat de impactul sectorului agricol, sector ce aduce un aport de cca. 14 % din PIB. Agricultura din ariile studiate are aceleai dezavantaje structurale care sunt ntlnite i la nivel naional. Se realizeaz o agricultura de subzistenta sau de semi-subzistena, n ferme mici, individuale, slab echipate, cu randament relativ sczut folosind incomplet fora de munc a proprietarilor i utiliznd cea mai mare parte a produciei pentru uz propriu. Situaia este contrabalansata de societile agricole comerciale, care stpnesc cca. 50% din terenuri, avnd terenuri concesionate sau luate n arenda, sunt relativ bine echipate, au randament ridicat, dar care cu toate acestea nu folosesc pmntul la adevratul lui potenial. In anul 2005 n Romania reeaua de irigaii acoperea cca. 2,8 milioane de hectare, din care 1,5 milioane de hectare avnd infrastructura de irigaii recent reabilitata. Aceasta larga reea de irigaii a fost subexploatat n ultimii ani (1998 - 2003), procentul de utilizare fiind intre 15,6 37,9% din totalul suprafeelor cu infrastructura recent reabilitata. Reabilitarea i dezvoltarea sectorului de irigaii este un imperativ de prim ordin n conditiile unui climat semi-arid cu precipitaii sub 500 mm sau mai puin de 250 mm n anii secetoi. Sistemele de irigaii existente nainte de 1990, din rndul crora face parte i sistemul de irigaii Fntnele Sag sunt n marea lor majoritate deteriorate, incomplete i nvechite fizic i moral. Politica actuala guvernamentala n domeniul irigaiilor se concentreaz pe urmtoarele obiective: Subvenionarea proiectelor de investiii prioritare i susinerea financiara a proiectelor n desfurare; Obinerea de cofinanri externe pentru investiiile n sisteme de irigaii prioritare, care vor aduce profituri imediate i sigure; Continuarea reabilitrii i mbuntirea planurilor viabile de irigaii; Stimularea financiara a OUAI i a fermierilor; Promovarea asociaiilor de fermieri;
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigaii Cmpia Covurlui

mbuntirea capacitii instituionale pentru privatizarea proiectelor de reabilitare i modernizare a sistemelor de irigaii; iniierea i dezvoltarea aciunilor administrative. In acest context se elaboreaz i Raportul la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru sistemul de irigaii Cmpia Covurlui, care face o evaluare a resurselor de mediu din aria de desfurare a proiectului i evalueaz impactul diferitelor alternative ale proiectului asupra factorilor de mediu. Structura Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Conform cerinelor TOR Raportul la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului trebuie sa respecte legislaia romneasc i cerinele WB. Aceste cerine i coninutul raportului la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului adaptat la cerinele normativelor enumerate sunt prezentate n tabelul 1.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigaii Cmpia Covurlui

10

STRUCTURA RAPORTULUI
Tabelul 1.

Ordinul 863/2002 Raport la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului 1. Informaii generale

WB OP 4.01-Anexa B Raport de evaluare a impactului SUMAR EXECUTIV 1. Cadrul Legal, Administrativ i Politica de mediu

Structura Studiului de evaluare a impactului asupra mediului, adaptat cerinelor legislaiei romneti i a WB INTRODUCERE - prezentarea subiectului raportului de mediu i relaia cu celelalte seciuni ale programului de Reabilitare i Reform a Sectorului de Irigaii, precum i categoria de proiect pentru care se elaboreaz Raportul la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului . Cadrul legal i politica de mediu Cap.1. Descrierea proiectului - descrierea strii actuale a infrastructurii de irigaii i propunerea alternativelor de reabilitare; Cap.2. Starea actual a mediului prezint starea actual a factorilor de mediu din zona de impact a sistemului de irigaii Cmpia Covurlui incluznd resursele fizice, economice i socio-culturale; Cap.3. Impactul de mediu evalueaz impactul previzibil al proiectului de reabilitare a sistemului de irigaii Cmpia Covurlui asupra factorilor de mediu n cazul fiecrei alternative propuse i se evalueaz i posibilitatea apariiei unui efect transfLeitier. Cap.4. Analiza alternativelor (de investiie, amplasamente, tehnologii i soluii de proiectare) Cap.5. Planul de msuri prezint o sintez a efectelor negative de mediu i msurile propuse pentru prevenirea reducerea i compensarea acestora, 6. Plan de monitorizare Cap.7. Consultarea publicului Cap.8. Concluzii i recomandri REZUMAT FR CARACTER TEHNIC

2. Procese tehnologice; 3. Deeuri

2. Descrierea proiectului 3. Starea actuala a factorilor de mediu

4. Impactul potenial, inclusiv cel transfLeitier, asupra componentelor mediului i msuri de reducere a acestora 5. Analiza alternativelor

7. Situaii de risc 8. Descrierea dificultilor 6. MONITORIZAREA semnificative de mediu

4. Impacturi poteniale de mediu (predicie i evaluare a impacturilor de mediu i posibilitatea de reducere a acestora) 5. Analiza alternativelor (de investiie, amplasamente, tehnologii i soluii de proiectare) 6. Planul de msuri (de prevenire,
reducere i compensare a efectelor de mediu )

efectelor

7. Plan de monitorizare 8. Consultarea publicului -

9. REZUMAT FR CARACTER TEHNIC.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigaii Cmpia Covurlui

11

Cap.1. Descrierea proiectului


1.1. Tipul de proiect
Din punct de vedere al impactului de mediu, conform clasificrii fcute de WB, Proiectul se nscrie n Categoria B, respectiv este un proiect care chiar dac poate avea efecte negative asupra mediului, acestea sunt locale, reversibile i este posibil a fi eliminate. Proiectul Reabilitarea i Reforma Sectorului de Irigaii Studiu de Fezabilitate i Proiect Tehnic pentru reabilitarea infrastructurii principale de irigaii. Subproiecte Faza II este structurat n trei faze: 1. Faza 1: pregtirea Studiului de Fezabilitate, a Raportului de mediu i Evalurii Sociale pentru fiecare din cele cinci sisteme de irigaii din proiect. 2. Faza 2: proiectarea tehnologica de detaliu pentru fiecare schema de irigaii, 3. Faza 3: asigurarea asistentei tehnice pe perioada lucrrilor de execuie. In prezent se deruleaz Faza I-a a proiectului. n cadrul ei s-a elaborat Studiu de Fezabilitate i prezentul Raport la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru Sub-Proiectul Reabilitarea sistemului de irigaii Cmpia Covurlui .

1.2. Necesitatea proiectului


Exploatarea sistemului de irigaii Cmpia Covurlui cu o suprafaa neta este de 26440 ha se face n prezent cu mari pierderi de apa i energie, n principal datorita pierderilor provocate de deteriorarea impermeabilizrii canalelor, datorita defeciunilor nodurilor hidrotehnice i a uzurii fizice i morale a Staiilor de pompare. Reabilitarea sistemului de irigaii Cmpia Covurlui este necesara pentru - reducerea pierderilor de ap; - reducerea costurilor de exploatare i ntreinere prin aplicarea de tehnologii moderne i eficiente; - reducerea consumului de energie prin perfecionarea livrrii i distribuiei apei. n consecin, pentru repunerea lui n funciune cu costuri reduse de operare i ntreinere. Aducerea sistemului la parametri optimi de funcionare a impus realizarea proiectului de reabilitare pentru care s-au efectuat Studiul de Fezabilitate i Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.

1.3. Amplasamentul
Sistemul de irigaii Cmpia Covurlui este amplasat n Cmpia Brganului de Nord fiind delimitat astfel: - la Nord de limita dintre judeul Galai i judeul Vaslui; - la Sud de fluviul Dunrea i rul Siret; - la Est, rul Prut. - la Vest, limita dintre judeul Galai i judeul Vrancea i parial rul Siret; In Figurile 1i 2 sunt indicate amplasarea sistemului de irigaii Cmpia Covurlui n teritoriul rii i schema sistemului de irigaii cu aria propus pentru reabilitare.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

12

Figura 1. Amplasarea sistemului de irigaii Cmpia Covurlui

Judetul Galati Sistemul de irigatii Campia Covurlui

Figura 2. Amplasarea sistemului de irigatii Campia Covurlui

Sistemul de irigatii Campia Covurlui

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

13

Figura 3. Schema sistemului de irigatii Campia Covurlui

1.4. Starea actual a sistemului de irigaii Cmpia Covurlui


Sistemul de irigaii Cmpia Covurlui are urmtoarele suprafee caracteristici: suprafaa de 115.438 ha din care numai 26.440 ha a fost selectate pentru reabilitare. Suprafaa de 88.998 ha din acest sistem nu a fost luata n considerare pentru reabilitare din motive economice (70.293 ha necesita repompare de cca. 90 m iar 18.705 ha nu reprezint utilitate publica). sursa principala de alimentare a sistemul de irigaii ,,CMPIA COVURLUI este Dunrea iar pentru suprafee mai mici sursele sunt rurile Siret i Prut . Parametri de proiectare Consumul de apa pentru irigaii pentru luna de vrf, iulie, care a fost luat n considerere la proiectarea i executarea lucrrilor a fost stabilit pe baza unui plan de cultura mediu n care porumbul reprezint 50%. Norma neta de udare n luna de vrf a rezultat de 1600 mc/ha putnd fi aplicata n norme fracionate de 600 mc/ha. Irigarea efectiva n cmp s-a considerat de 20 ore pe zi. Metoda de udare prevzuta este aspersiunea, iar ca tip de amenajare, conducte sub presiune deservite de staii de punere sub presiune, electrice.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

14

Starea actuala a sistemului de irigaii Cmpia Covurlui i cerine de reabilitare DATE GENERALE Suprafaa total de 26.440 ha din Cmpia Covurului pentru care se solicit reabilitarea infrastructurii de aduciune i distribuiei apei de irigaii este constituit din suprafeele urmtoarelor cinci sisteme de irigaii funcional independente. - subsistemul Lieti 5201 ha cu Hp = 6 m avnd priza de alimentare la rul Siret la km 488; - subsistemul Vame 6910 ha cu Hp = 6 m avnd priza de alimentare la rul Siret la km 548; - subsistemul endreni (Barboi) 3166 ha cu Hp = 58 m cu alimentare din rul Siret la km 561; - subsistemul SPA Dunre 5566 ha cu Hp = 7 m i priz de alimentare la km 78,4 pe Dunre; - subsistemul SPA Prut (Brateul de Jos) cu Hp = 4 m i priza la km 685 pe Prut. Din datele de mai sus rezult c din cele 26.440 ha doar pentru 3.166 ha, apa este pompat la cca. 60 m, restul de 23.274 ha sunt alimentate prin pomparea apei la mai puin de 7 m. Aceast caracteristic este un argument important n reabilitarea i consolidarea acestor suprafee irigate. Amplasamentele acestor sisteme este redat n schia (planul) amenajrii hidroamelioratoare complexe Cmpia Covurului anexat. Diferena de cca. 89.000 ha amenajat pentru irigaii din Cmpia Covurului, nu a fost inclus pentru reabilitare deoarece nu este considerat amenajare de utilitate public, avnd nlimea de pompare peste 70 m. Prima treapt de repompare (Vntori) care alimenteaz aceast suprafa are o nlime de cca. 94 m la care se adaug i alte trepte de staii de repompare. O caracteristic comun acestor 5 subsisteme, este faptul c toate canalele principale i de distribuie nu au fost impermeabilizate, fapt care a contribuit foarte mult la starea precar n care se gsesc n prezent, precum i a costurilor pe care le genereaz pentru ntreinere, reparaii i acoperirea cheltuielilor necesare pentru pomparea pierderilor de ap. Sub-sistemul de irigaii SPA LIESTI: Debitul pompat de SPA LIESTI este de 3,2 mc/s la un Hp = 7 mca. Apa din Siret este pompat prin canalele de alimentare CP2 LUNCA i CD2-1, cu lungimi de 6000 m i respectiv 1750 m. Canalele de alimentare nu sunt impermeabilizate. Fiecare din ele distribuie apa necesara irigaiilor prin aspersiune la cate o staie de punere sub presiune i din acestea ctre amenajrile interioare din conducte PREMO i azbociment. Lucrrile necesare pentru reabilitare Pentru subsistemul SPA LIESTI sunt necesare lucrri de reabilitare a staiei de alimentare (care la viitura de pe Siret din anul 2005 a fost inundat), iar pentru reducerea pierderilor de apa prin infiltraii se propune impermeabilizarea secunii canalelor CP2 LUNCA i CD2-1. Construciile hidrotehnice de pe traseul canalelor de alimentare (stvilare, deversoare, podee, etc.) trebuie reabilitate, ntruct au suferit degradri importante n timp i ca urmare a inundaiilor din anul 2005. Lucrrile necesare pentru reabilitare - canale principale i de distribuie n lungime total de 8,11 km care n prezent sunt neimpermeabilizate; - 8 construcii hidrotehnice pe canale (stvilare, podee i subtraversri); - staia de pompare (SPA) dotat cu 4 agregate. Randamentul actual al subsistemului SPA LIESTI este de 40 % i prin lucrrile propuse se estimeaz ca va creste la 60 %

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

15

Sub-sistemul de irigaii SPA VAME Priza de pe rul Siret i Staia de alimentare SPA VAME pompeaz apa n canalele de alimentare CP1-LUNCA i CD1-1. Debitul pompat de SPA VAME este de 5,44 mc/s. Canalele CP1 LUNCA i CD1-1 sunt neimpermeabilizate i au lungimi de 19.920 m i respectiv 1930 m. Ele distribuie apa necesara irigaiilor prin aspersiune staiilor de punere sub presiune, care o distribuie amenajrilor interioare din conducte PREMO i azbociment. Sunt 3 staii de punere sub presiune pe CP 1 LUNCA i 1 staie de punere sub presiune pe CD1-1. Lucrrile necesare pentru reabilitarea sub-sistemului Vame. Pentru subsistemul Vame sunt necesare lucrri de reabilitare a staiei de alimentare SPA VAMES iar pentru reducerea pierderilor de ap prin infiltraii se propune impermeabilizarea seciunii canalelor CP1 LUNCA i CD1-1. Canalele CP1 LUNCA i CD1-1 au pe traseu construcii hidrotehnice (stvilare, deversoare, podee, etc.) care de asemenea trebuie reabilitate. Lucrrile necesare pentru reabilitare: - canale principale i de distribuie n lungime total de 22,03 km care n prezent sunt neimpermeabilizate; - 28 construcii hidrotehnice pe canale (stvilare, podee i subtraversri); - staia de pompare de alimentare (SPA Vame) dotat cu 4 agregate. Randamentul actual al subsistemului SPA VAMESU este de 40% i prin lucrrile propuse se estimeaza ca va creste la 60 %

Sub-sistemul de irigaii SPA ENDRENI (BARBOI) Staia de alimentare SPA ENDRENI (BARBOSI) asigur prin priza de pe rul Siret i canalul de alimentare CPA BARBOI apa necesar pentru irigare. Debitul pompat SPA Barbosi era de 1,35 mc/s la un Hp = 58 mca. Canalul CPA Barbosi are o lungime de 3600 m i nu este impermeabilizat. Din el apa necesara irigaiei prin aspersiune este distribuita la doua staii de punere sub presiune ce deservesc fiecare cate un plot amenajat din conducte premo i azbociment. Lucrrile necesare pentru reabilitarea sub-sistemului endreni. Pentru subsistemul endreni sunt necesare lucrri de reabilitare a Statiei de alimentare SPA Barbosi care incepand cu anul 2005, cand a fost inundata a fost scoasa din functiune. Canalul CPA Barbosi se propune sa se impermeabilizeze pentru reducerea pierderilor prin infiltraii. Drept urmare Lucrrile necesare pentru reabilitarea subsistemului de irigaie SPA Barbosi , respectiv reconstrucia staiei SPA Barbosi i impermeabilizarea canalului CPA Barbosi sunt : - un canal principal de 3,6 km; - o conduct de transport de legtur ntre SPP1 i SPP2 n lungime de 3,4 km; - 2 construcii hidrotehnice pe canale (stvilare); - SPA Barbosi, care este nefuncional. Randamentul actual al subsistemului SPA BARBOSI este de 40 % i prin lucrrile propuse se estimeaza ca va creste la 60 %

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

16

Sub-sistemul de irigaii SPA Dunarea STAIA de Pompare de Alimentare SPA DUNAREA preia din fluviul Dunarea, prin priza gravitaional un debit de 54 mc/s i pompeaz apa n Canalul Magistral din Lunc CML. Canalul are o lungime de 19.240 m. Cu apa din CML s-a propus s se irige numai suprafaa de 5.566 ha amplasat pe prima teras (suprafaa care necesita un debit de cca. 3,00 mc/s). Surplusul de debit de 50 mc/s era destinat irigrii suprafeelor situate pe terasele superioare ce necesitau o nlime de pompare Hp > 90 m (ridicarea la nivelul cerut se realiza prin Staia de repompare SPR VANATORI). Din canalul CML se alimenteaz 6 staii de punere sub presiune, pentru a se iriga prin aspersiune suprafaa de 5.566 ha. Amenajrile interioare constau din reea de conducte PREMO i azbociment prevzute cu hidrani. Distribuia apei pe canale este asigurata de stvilarul principal - un stvilar cu trei deschideri cu batardou i stavile plane situat pe CAL la km 7+200 Se precizeaz ca prin canalul CML se realizeaz i desecarea i evacuarea excesului de apa. Evacuarea se face n rul Prut, prin STAIA de evacuare SPR Ghimia (amplasat la km. 114+000). Lucrrile necesare pentru reabilitare - Canalul CML necesita lucrri de reabilitare prin decolmatri, reparaii sau nlocuirea unor mici zone de pereu de la partea superioara a taluzelor, care s-au degradat i s-au prbuit pe fundul canalului. Pentru readucerea canalului CML la parametri de funcionare proiectai este nevoie sa se execute lucrri de decolmatare. Sedimentele depuse pe fundul canalului au o grosime medie de 40-50 cm. - Stvilarul principal de pe CAL de la km 7+200 trebuie sa fie reabilitat. Este un stvilar cu trei deschideri cu batardou i stavila plana pe fiecare deschidere, pentru care sunt necesare reparaii la construcii, completarea cu nc doua stvilare i nlocuirea dispozitivelor de acionare electrica. - Staia de Alimentare SPA Dunrea necesit lucrri de reabilitare a doua agregate de pompare , care vor asigura debitul necesar pentru irigarea suprafeei deservite de infrastructura care se reabiliteaz. - adaptarea canalului CML n lungime total de 19,20 km pentru a asigura apa necesar irigrii a 5.566 ha; - o construcie hidrotehnic (2 stavile); - asigurarea pomprii prin SPA Dunre a debitului necesar suprafeei de 5566 ha. Randamentul actual al subsistemului SPA Dunrea este de 40% i prin lucrrile propuse se estimeaz c va creste la 55% Sub-sistemul de irigaii SPA Prut (Brateul de Sus) STAIA de Pompare de Alimentare SPA PRUT preia prin priza de pe Rul Prut, un debit de apa 2,38 mc/s pe care l pompeaz n canalul CPA Canalul CPA Prut alimenteaz prin intermediul canalului CCE2, 4 staii de punere sub presiune, ce asigur presiunea n patru ploturi amenajate cu conducte PREMO i azbociment. n cadrul acestui subsistem sunt necesare lucrri de reabilitare la SPA Prut iar pentru nlturarea pierderilor de ap se propune impermeabilizarea canalului CPA Prut n lungime de 1,2 km. Canalul CCE2 are rol dublu i de irigaie i de desecare. Lucrrile necesare pentru reabilitare. - canale principale i de distribuie n lungime total de 1,2 km; - staia de pompare de alimentare SPA Prut are n dotare 2 electropompe DV6-70/100 kw. Randamentul actual al subsistemului SPA PRUT este de 40% i prin lucrrile propuse se estimeaza ca va creste la 55%
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

17

Sursele i debitele de alimentare necesare pentru suprafeele irigate de infrastructura reabilitat sunt: 1. SURSA DUNARE Subsistemul de irigaii SPA Dunrea: va prelua un debit de 4,00 mc/s; 2. SURSA PRUT Subsistemul de irigaii SPA PRUT: va prelua un debit de 2,38 mc/s; 3. SURSA SIRET Subsistemul de irigaii SPA VAMESU: va prelua un debit de 5,44 mc/s; Subsistemul de irigaii SPA LIESTI: va prelua un debit de 3,2 mc/s; Subsistemul de irigaii SPA BARBOSI (ENDRENI): va prelua un debit de 1,35 mc/s; Debitul total alimentat din SURSA SIRET este de 10 mc/s. Sistemul de desecare Condiiile de microrelief i cele pedohidrologice au impus executarea n cadrul sistemului Cmpia Covurlui a unei reele de desecare din canale (in lungime de 743 km )si drenaj nchis (de 338,7 km) pe o suprafaa de 38309 ha. Dintre acestea numai 852 ha sunt desecate prin evacuare gravitaional, restul desecrilor fcndu-se prin cele 15 staii de pompare de evacuare. Infrastructura de desecare-evacuare (canale, staii de pompare) este n funciune i nu este cuprins n contractul de reabilitare a sistemului de irigaii Cmpia Covurlui. Totui, n urma vizitelor n teren s-a observat ca n sistemul de desecare trebuie sa realizeze lucrri de ntreinere : de nlturare a vegetaiei, decolmatri, unele reparaii la construciile hidrotehnice, etc.). Monitorizare In prezent nu se realizeaz monitorizarea sistemului de irigaii. Dup reabilitare se va realiza un program complet de monitorizare a factorilor de mediu (aa cu este prezentat n cap. 6) iar debitele de apa vor fi contorizate pentru a putea aplica un mamagement eficient al sistemului de irigaii. Asociaii OUAI In ntreaga suprafaa a sistemului de irigaii Cmpia Covurlui exista raporturi contractuale cu 20 Organizaii OUAI.

1.5. Alternativele de reabilitare


Aa cum s-a menionat n capitolul precedent se vor prezenta i analiza alternativele de reabilitare pentru fiecare din cele 5 sisteme de irigaii independente care fac parte din amenajarea hidroameliorativ complex Cmpia Covurului. SISTEMUL DE IRIGAII LIETI A. Reabilitarea infrastructurii de transport a apei a fost analizat n trei alternative i anume: Alternativa 1 denumit AS BUILD n care se prevd urmtoarele lucrri de reabilitare: - refacerea seciunii canalelor conform soluiei iniiale prin lucrri de terasamente fr cptueal;
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

18

aducerea construciilor hidrotehnice la condiiile n care au fost executate iniial (structurile de beton i confeciile metalice aferente). Dezavantajele pe care le prezint aceast opiune sunt: - meninerea pierderilor de ap la nivelul actual (2 800 mii m anual) cu toate efectele pe care acestea le au asupra costului apei livrate utilizatorilor i asupra proteciei mediului; - costuri ridicate pentru ntreinerea canalelor i durata de via redus. Alternativa 2 denumit AS BUILD mbuntit, n care fa de Alternativa 1 sunt prevzute lucrrile necesare impermeabilizrii canalelor pe toat lungimea cu dale din beton armat de 2,5x1,0x0,08 m. Suprafaa total ce urmeaz a fi cptuit este de cca. 43.900 mp. Valoarea total a lucrrilor n aceast opiune este estimat la 8191,2 mii LEI. Fa de Alternativa 1, reabilitarea n Alternativa 2 prezint urmtoarele avantaje: - reduce pierderile de ap pe canale cu cca. 230 mii m anual cu toate efectele economice i tehnice ce deriv din aceast reducere fa de Alternativa 1; - reduce costurile de ntreinere i prelungete durata de via a canalelor. Alternativa 3 prevede introducerea de conducte cu scurgere liber din PAFSIN n locul canalelor cu seciune deschis. Toate canalele n lungime de 8,1 km care n Alternativa 1 sunt neimpermeabilizate, iar n Alternativa 2 s-au prevzut s fie impermeabilizate cu dale de beton, s-a propus s fie nlocuite cu conducte din PAFSIN cu diametrul de 1000 mm i 1200 mm i crearea a 3 bazine de stocare care s asigure corecta funcionare din punct de vedere hidraulic a celor 3 staii de pompare de punere sub presiune. Valoarea total estimat a lucrrilor propuse este de 10,425,4 mii LEI (cu 4.234,2 mii LEI ,51%, mai mult dect valoarea din Alternativa 2). Lucrrile propuse n Alternativa 3, prezint avantajul c reduc pierderile de ap prin infiltraii la numai 97 mii m anual. De asemenea, se reduc substanial cheltuielile de ntreinere i exploatare, iar durata de serviciu poate ajunge la peste 30 de ani. B. Reabilitarea staiei de pompare de alimentare SPA Lieti Debitul pentru care a fost dimensionat staia de pompare a fost 3,8 mc/s cu H = 7 mCA. Staia este echipat cu 4 buc electropmpe DV5-47/110 kW de producie romneasc. Pentru reabilitarea acestei staii au fost analizate dou alternative pe care le prezentm n continuare. Alternativa 1 Reabilitarea AS BUILD Pentru aducerea staiei de pompare ct mai aproape de parametrii iniiali s-au propus urmtoarele lucrri de reabilitare. a. Repararea i modernizarea celor patru pompe tip DV5-47 existente, prin repararea sau nlocuirea majoritii subansamblelor principale cu unele de calitate mai bun, modernizate de productor (rotor, stator, arbore, inele labirint, etc.); b. Reabilitarea motoarelor electrice, prin demontarea de pe amplasament i trimiterea lor la fabrica productoare sau un alt atelier de specialitate pentru verificarea bobinajelor, izolaiilor i testarea lor pe stand. c. Revizuirea, repararea i nlocuirea prilor deteriorate din instalaiile electrice de for i auxiliare dintre postul de transformare i consumator; d. Completarea cldirii staiei de pompare, astfel nct agregatele s funcioneze n spaii nchise, dotarea cu instalaii de ridicare i manevr i repararea construciei staiei electrice; e. Reabilitarea bazinelor de aspiraie i refulare i nlocuirea conductelor de aspiraie i refulare; f. Repararea tuturor instalaiilor auxiliare prin nlocuirea cu subansamble noi i instalarea aparaturii necesare pentru msurarea debitelor i funcionarea staiei n regim automatizat. 19

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

Valoarea total estimat pentru reabilitarea staiei de pompare n aceast opiune este de 1.801,1 mii LEI. Randamentul agregatelor de pompare dup reabilitare va ajunge la 70% fa de 42% estimat n prezent. Consumul de energie electric estimat pentru 1000 mc de ap pompat va fi de cca. 42 kWh. Durata de via a echipamentelor dup reabilitare este estimat la 8 10 ani, iar costurile cu ntreinerea i reparaiile curente se reduc cu minimum 20% fa de situaia actual. Alternativa 2 nlocuirea agregatelor de pompare vechi cu agregate de pompare noi. Pentru reabilitarea staiei de pompare n aceast opiune sunt necesare urmtoarele grupe de lucrri: a. nlocuirea actualelor patru agregate de pompare DV5-47/110 kW cu 590 rpm, cu 3 buci agregate de pompare submersibile care au parametrii superiori, respectiv 700 rpm, Q = 1,2 m3/s i H = 8 mca, cu aceiai putere a motorului de 110 kW care pot asigura un debit total instalat de 3,6 mc/s care poate asigura necesarul pentru suprafaa total de 5200 ha; b. nlocuirea i adaptarea instalaiei electrice de for i auxiliare pentru cele 3 electropompe; c. Completarea i reabilitarea construciilor pentru staia de pompare i a staiei electrice ca i n Alternativa 1; d. Reabilitarea bazinelor de aspiraie i refulare i nlocuirea conductelor de aspiraie i refulare. e. Reabilitarea i adaptarea tuturor instalaiilor i echipamentelor auxiliare i nlocuirea acestora unde este cazul i montarea dispozitivelor necesare pentru msurarea debitelor pe fiecare agregat precum i funcionarea n regim automatizat a staiei de pompare. Valoarea total estimat pentru reabilitarea staiei de pompare n aceast opiune este de 2.010,0 mii LEI fa de 1801 mii LEI estimai pentru Alternativa 1. Avantajele Alternativei 2: - randamentul electropompelor este 81% - durata de funcionare a echipamentelor 12 15 ani; - consumul de energie electric 31 kwh/1000 mc; - costurile de ntreinere i reparaii se reduc cu cca. 25%. SISTEMUL DE IRIGAII VAME Coloana vertebral a sistemului o constituie canalul principal, denumit CP1 Lunc cu o lungime de 20,1 km i CD2-1 n lungime de 1,93 km, care sunt executate n semirambleu neimpermeabilizate i puternic colmatate. Starea actual a canalului i a celor 28 construcii hidrotehnice este necorespunztoare. Aceste canale mpreun cu CH aferente necesit lucrri importante de reabilitare care se vor analiza n 3 alternative. Alimentarea cu ap a sistemului de irigaie se realizeaz printr-o staie de pompare fix amplasat la km 548 pe Siret compus din 4 agregate principale DV5-47, acionate de motoare electrice. Att echipamentele principale i auxiliare ct i construciile au nevoie de lucrri importante de reabilitare care sunt menionate n mod detailat, pe obiecte, n cele dou alternative prezentate mai jos. A. Reabilitarea reelei de canale i construcii hidrotehnice n acest amenajare (subsistem) s-au analizat pentru canale i construcii 3 alternative i anume: Alternativa 1 denumit AS BUILD prin care se urmrete aa cum se prevede i n contract, aducerea lucrrilor n condiii de funcionare similare cu cele de la punerea n funciune. Principalele lucrri de reabilitare prevzute n aceast opiune sunt: - refacerea seciunii canalelor la caracteristicile iniiale, prin lucrri de terasamente fr lucrri de impermeabilizare; - repararea i completarea tuturor componentelor construciilor hidrotehnice astfel nct acestea s poat funciona la parametrii iniiali. Valoarea total a costurilor estimate pentru reabilitarea canalelor n aceast opiune este de 2.291,04 mii LEI.
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

20

Se precizeaz c reabilitarea n aceast Alternativa nu corespunde cerinelor tehnico-economice actuale, care de altfel sunt menionate i n termenii de referin ai contratului. Pierderile de ap (cca. 10 600 mii m anual) i costurile ce se vor nregistra pentru apa livrat utilizatorilor vor fi ridicate. Alternativa 2 AS-BUILD-MBUNTIT Aceast Alternativa difer de Alternativa 1 AS BUILD prin aceea c se prevd lucrrile necesare impermeabilizrii canalelor pe toat lungimea lor, cu dale din beton armat cu dimensiunile 2,5x1,0x0,08 m. Suprafaa total ce urmeaz a fi dalat este de cca. 164.000 mp. Valoarea total a lucrrilor n aceast Alternativa este de cca. 26.000 mii LEI. Fa de Alternativa 1, reabilitarea prin lucrrile prevzute n Alternativa 2 se creeaz urmtoarele avantaje: - pierderile de ap pe reea se reduc la cca. 880 mii m anual din volumul de ap vehiculat cu toate efectele favorabile din punct de vedere tehnic i economic pe care le aduc; - se diminueaz costurile de ntreinere i reparaii, prelungindu-se n acelai timp durata de via a canalelor. Alternativa 3 Introducerea de conduct cu scurgere liber, n locul canalelor cu seciune deschis. n aceast opiune se prevede ca ambele canale cu o lungime total de cca. 22 km, care n Alternativa 1 sunt neimpermeabilizate, iar n Alternativa 2, cptuite cu dale de beton, s fie nlocuite cu conducte din PAFSIN cu scurgere liber, dimensionate telescopic cu diametre cuprinse ntre 2400 mm i 1000 mm. Aceast soluie impune i realizarea a patru bazine de compensare pentru cele 4 staii de punere sub presiune. Valoarea total estimat pentru lucrrile prevzute n aceast opiune este de cca. 50876 mii LEI, respectiv cu 96% mai mult dect n Alternativa 2 (canale dalate). Realizarea reabilitrii cu lucrrile propuse n Alternativa 3 prezint avantajul reducerii pierderilor de ap din reeaua de transport la cca. 130 mii m anual, cu efectele pozitive cunoscute n ceea ce privete preul de livrare a apei i asupra proteciei mediului. De asemenea se reduc cheltuielile de ntreinere i reparaii, se prelungete durata de serviciu la peste 50 ani. B. Reabilitarea Staiei de Pompare de alimentare SPA Vame Staia de pompare SPA Vame a fost proiectat i executat pentru un debit instalat de 3,8 mc/s asigurat de 4 electropompe DV5-47/110 kW pentru H = 6 mca, cu un randament teoretic de 85%. n ultimii ani echipamentele de pompare au funcionat cu un randament de 45%. n prezent SPA Vame este ntr-o stare tehnic precar datorit i faptului c n anul 2005 a fost inundat, fapt ce a contribuit la deteriorarea motoarelor electrice. Reabilitarea a fost analizat n dou alternative: Alternativa 1 AS BUILD Pentru asigurarea funcionrii staiei aproximativ la parametrii iniiali sunt necesare urmtoarele lucrri de reabilitare. a. Reabilitarea celor patru pompe DV5-47/110 kW prin nlocuirea majoritii subansamblelor (care nu mai pot fi reparate) cu componente noi de calitate superioar care se pot obine n prezent i cu performane hidraulice mult mai bune (rotor, stator, arbori, etc.). b. Reabilitarea motoarelor principale (4 buc) prin demontarea lor de pe amplasament i trimiterea la furnizor sau alt atelier de specialitate pentru a fi verificate, eventual rebobinate i testate pe stand; c. nlocuirea instalaiilor de for i auxiliare; d. Reabilitarea construciilor pentru staia de pompare i staia electric; e. Reabilitarea bazinelor de aspiraie i de refulare i nlocuirea conductelor de aspiraie i refulare perforate sau cu grad avansat de corodare.
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

21

Reabilitarea prin reparaii sau nlocuire a tuturor instalaiilor auxiliare (electrice, mecanice, hidraulice); g. Echiparea staiei cu instalaiile necesare pentru msurarea debitelor i funcionrii n regim automatizat. Valoarea total a costurilor de reabilitare n aceast opiune este de 1.915,0 mii LEI. Dup reabilitarea staiei n aceast opiune se apreciaza obinerea urmtorilor parametrii: - randamentul electropompelor = 70%; - durata de funcionare a echipamentelor 8 10 ani; - costurile cu reparaiile i ntreinerea se vor reduce cu 20%; - consumul de energie electric = 44 kWh/1000 mc. Alternativa 2 nlocuirea actualelor agregate de pompare cu electropompe noi n aceast opiune sunt prevzute urmtoarele operaiuni de reabilitare: a. nlocuirea celor 4 electropompe existente DV5-47/110 kW, 590 rpm cu 3 electropompe submersibile care au parametrii superiori la 700 rpm i care pot asigura un debit instalat de 3,6 mc/sec i H = 8 mca; b. Adaptarea i repararea prii de construcie a staiei la numrul de 3 agregate de pompare precum i a staiei electrice; c. Adaptarea i nlocuirea instalaiei electrice de for i auxiliare; d. Reabilitarea bazinelor de aspiraie i de refulare i nlocuirea conductelor de aspiraie i refulare; e. Montarea echipamentelor necesare pentru msurarea debitelor pompate i de automatizare a staiei de pompare. Valoarea total a costurilor de reabilitare n aceast opiune este de 2.068,0 mii LEI. Parametrii preliminai a se realiza dup reabilitarea staiei sunt urmtorii: - randamentul electropompelor 81% - durata de funcionare a echipamentelor 10 15 ani; - consumul de energie electric 31 kwh/1000 mc; - costurile de ntreinere i reparaii se reduc cu cca. 25%. SISTEMUL DE IRIGAII ENDRENI (BARBOI) A. Reabilitarea infrastructurii sistemului de irigaii endreni. Canalul de aduciune n lungime total de 3,6 Km este executat n semirambleu, neimpermeabilizat i care datorit neutilizrii din ultimii ani este puternic degradat. Pe acest canal sunt executate i 2 stvilare cu acionare manual care de asemenea, sunt n prezent nefuncionale i se solicit s fie reabilitate. Reabilitarea aduciunii cu alimentare din Siret s-a analizat n 3 alternative i anume: Alternativa 1 AS BUILD care cuprinde: a. Decolmatarea canalului i refacerea coronamentelor pentru a funciona n continuare neimpermeabilizat; b. Reabilitarea structurii de beton i a confeciilor metalice la cele dou stvilare acionate manual. Costul lucrrilor este de 214,4 mii LEI. Reabilitarea canalului n aceast opiune nu va contribui la reducerea pierderilor de ap i va menine costurile ridicate pentru ntreinere i reparaiile anuale. Pierderile de ap prin infiltraie sunt de cca. 1600 mii m .

f.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

22

Alternativa 2 AS BUILD- MBUNTIT n aceast opiune sunt prevzute n plus fa de Alternativa 1, lucrrile necesare pentru impermeabilizarea canalului pe cei 3,6 km cu dale din beton armat prefabricate (2,5x1,0x0,08 m) i reconstruirea stvilarelor cu stavile acionate electric. Costul lucrrilor este de 374,4 mii LEI. Reabilitarea CPA n aceast opiune conduce la o reducere a pierderilor de ap anuale prin infiltraie la 134 mii m, fa de Alternativa 1 (1.607,0 mii m) i reduce cheltuielile anuale de ntreinere i reparaii. Alternativa 3 Introducerea unei conducte din PAFSIN n locul canalelor deschise. n aceast opiune, conducta din PAFSIN cu diametrul de 1600 1400 mm ar urma s fie pozat n actuala seciune a canalului. Introducerea conductei n locul canalului deschis elimin necesitatea reabilitrii construciilor hidrotehnice, dar impune n schimb executarea a dou bazine de stocare i compensare n faa celor dou SPP-uri. Pierderile de ap prin infiltraie n aceast opiune sunt de numai 55 mii m anual. Costul lucrrilor este de 9388 mii LEI. Reabilitarea canalului CPA n aceast opiune va elimina aproape n totalitate pierderile de ap i ar reduce la minimum costurile de ntreinere i reparaii pe o perioad de 25 30 ani. Pierderile de ap anuale prin infiltraii n acast opiune sunt de numai 55 mii m. B. Reabilitarea staiei de pompare SPA endreni (Barboi) innd seama de starea actual a staiei de pompare i de cerinele minime actuale n ceea ce privete randamentele unei astfel de obiectiv au fost analizate dou alternative i anume: Alternativa 1 - AS BUILD n aceast opiune s-au analizat lucrrile necesare aducerii staiei de pompare n situaia de a funciona la parametrii ct mai apropiai de cei prevzui iniial. Pentru aceasta se apreciaz c este necesar s fie executate urmtoarele operaiuni: a. Repararea celor trei pompe 14NDS/400 kW/1500 rpm prin nlocuirea principalelor elemente (rotor, arbore, inele, labirint, buce de uzur) cu altele executate din inox, precum i a elementelor de fixare, repararea rosturilor subansamblelor i testarea agregatelor pe standul de probe al executantului; b. Demontarea motoarelor electrice i trimiterea lor la fabricant sau alt atelier specializat, pentru verificare, reparare i testare pe stand; c. Refacerea ntregii instalaii electrice de for i auxiliare; d. Reconstruirea bazinelor de aspiraie i refulare i nlocuirea conductelor de aspiraie i refulare; e. Montarea echipamentelor necesare pentru msurarea debitelor pompate. Detaliile privind categoriile i cantitile de lucrri necesare precum i costul acestora sunt prevzute n anexele B3, B4, B5 i B9. Costul total de reabilitare a staiei n aceast opiune este estimat la 1.369,0 mii LEI. Se estimeaz ca dup reabilitare staia va funciona la urmtorii parametrii: - randamentul electropompelor 69%; - consumul de energie electric va fi 52 kWh/1000 mc; - durata de via a electropompelor reabilitate va fi de cca. 8 ani. Alternativa 2 n aceast opiune se propune nlocuirea staiei actuale cu o staie de pompare fix, echipat cu 2 electropompe submersibile ntubate, nclinate pe taluz. Sorbul pompei ar urma s fie fixat la cca. 2
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

23

m sub nivelul minim (la asigurarea de 90 95%) iar fundul bazinului de absorbie va fi astfel realizat nct s permit o gard de colmatare de cel puin 1 m. Pompele se livreaz ntr-un cheson (tub metalic) cu 1200 mm care se fixeaz pe taluz prin intermediul unor confecii metalice tip sanie fixate pe masive de beton. n condiii de montare menionate pompele pot fi ridicate la cote superioare n cazul nregistrrii de nivele mari pe rul Siret. Operaiunile necesare pentru reabilitarea staiei n aceast opiune sunt: a. Montarea a 2 electropompe noi, submersibile nclinate cu un Q = 1,0 mc/s pe agregat, un H = 62 mCA; b. Realizarea instalaiei electrice de for i auxiliare de la postul de transformare la consumatori; c. Executarea taluzului nclinat i a dispozitivelor de fixare i manevrare a agregatelor; d. Montarea instalaiilor de msurare a debitelor i de automatizare a staiei. Parametrii de funcionare ai staiei reabilitate n condiiile menionate la aceast opiune ar fi urmtorii: - randamentul electropompelor 82% - consumul de energie electric la un H = 62 va fi 35 kWh/1000 mc - durata de via a agregatelor 15 20 ani - costurile anuale de ntreinere i reparaii se reduc cu cca. 35% fa de Alternativa 1.

SISTEMUL DE IRIGAII PRUT Staia de pompare SPA Prut amplasat la km 685 este echipat cu dou pompe vertical axiale DV670 cu Q=1,19 m/s i H=9 mCA. A-REABILITAREA CANALULUI DE ALIMENTARE CPA PRUT. n urma studierii documentaiilor existente i a constatrilor din teren fcute mpreun cu reprezentanii din teritoriu ai ANIF a rezultat c este oportun s fie analizate 2 alternative de reabilitare a canalului CPA Prut (canal existent neimpermeabilizat) i anume: Alternativa 1 AS BUILD MBUNATAIT- care const n impermeabilizarea canalului CPA Prut cu dale de beton armat (2,50x1,00x0,08 m) rostuite cu mastic bituminos. Costul lucrrilor este de 1,302,6 mii LEI. Reabilitarea canalului de alimentare CPA Prut n aceast opiune conduce la o reducere a pierderilor de ap prin infiltraii de 12 ori fa de situaia actual (426 mii m pierdere anual n prezent faa de 36 mii m pierdere anual dup rebilitare). Alternativa 2- Introducerea unei conducte din PAFSIN n locul canalului deschis. n aceast opiune conducta din PAFSIN cu diametrul de 1600 mm ar urma s fie pozat n actual seciune a canalului propus pentru reabilitare. Introducerea conductei din PAFSIN n locul canalului deschis elimin n totalitate pierderile de ap prin infiltraii. Costul lucrrilor pentru toate obiectele este de 2,541,7 miii LEI. Pe langa faptul c prin introducerea conductei din PAFSIN se elimin n totalitate pierderile de ap prin infiltraie, fa de canalul deschis se reduc n mod apreciabil i costurile de ntreinere i reparaii pe o perioad de caa. 30 de ani.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

24

B.REABILITAREA STAIEI DE POMPARE SPA PRUT Debitul instalat al staiei este de Q=2,3 m/s i H=5 m fiind asigurat cu 2 electropompe DV6-70/100 kw, n= 590 rpm. Pentru reabilitarea staiei de pompare SPA Prut s-au analizat 2 alternative Alternativa 1 AS BUILD S-au prevzut urmtoarele operaiuni: a) Repararea i modernizarea a 2 buc. Pompe DV6-70 folosite i n prezent prin utilizarea de subansamble noi cu hidraulici noi performante (rotor, arbore, stator, inele labirint) toate executate din inox. Prin reabilitare se va asigura un debit de Q=2,4 m/ i H= 6 m. b) nlocuirea instalaiei electrice de for i auxiliare. c) Repararea construciei staiei de pompare i construciei staei electrice. d) Repararea bazinului de aspiraie i refulare i nlocuirea conductelor de aspiraie i refulare. e) Reabilitarea tuturor instalaiilor auxiliare prin repararea sau nlocuirea cu altele noi, precum i echiparea cu instalaii de msurarea a debitelor pompate si funcionarii in regim automat. Costurile cu ntreinerea i reparaia se vor reduce cu 15 % fa de situaia actual. Costul total estimat pentru reabilitarea acestei staii va fi de 1124,4 mii LEI . Randamentul electropompelor reabilitate va fi de cca. 72 %, consumul de energie electric estimat pentru 1000 m de apa pompat va fi de 38 kwh. Durata de via estimat pentru electropompe va fi de maxim 10-12 ani. Alternativa 2 Operaiunile prevzute pentru reabilitarea staiei SPA Prut n Alternativa 2 constau n: a) nlocuirea a 2 buc. electropompe DV6-70/100 kw, n=580 rpm cu 2 buc. electropompe submersibile cu Q=1,2 m/s si H=7,2 m care asigur un debit instalat pentru staie de 2,4 m/s suficient pentru a asigura irigarea a 5 597 ha presupuse pentru reabilitare. b) nlocuirea instalaiei electrice de for i auxiliare de la postul de transformare pn la electropompe. c) Reapararea construciei staiei de pompare si repararea construciei staiei electrice. d) Reabilitarea tuturor instalaiilor auxiliare prin refolosirea pe cat posibil a celor existente si montarea de dispozitive pentru msurarea debitelor. Costul total pentru reabilitarea SPA Prut cu agregate noi inclusiv autoamtizarea staiei va fi de 1.372,0 mii LEI. Randamentul electropompelor submersibile utilizate va fi de 81 %. Consumul de energie electric pe 1000 m de ap pompat va fi de 32 kwh. Durata de via estimat pentru electropompele submersibile utilizate va fi de 32 kwh. Costurile cu mentenaa si reparaiile se vor reduce cu 30 % fa de situaia actual. SISTEMUL DE IRIGAII DUNREA (SPA DUNREA) Conform prevederilor din termenii de referin se solicit reabilitarea echipamentelor principale i auxiliare din SPA Dunrea i a canalului magistral din Lunc (CML = 19,24 km). Aa cum s-a mai artat, aceste dou obiecte au fost dimensionate i executate pentru un debit de 54 mc/s n timp ce debitul necesar pentru suprafaa irigabil din lunc este de maximum 3 mc/s. n condiiile n care suprafeele deservite de staiile de repompare SRPA0 i SRPA1 Vntori sunt excluse de la reabilitare, considerm c debitul necesar pentru suprafaa din lunc poate fi asigurat prin funcionarea unui singur agregat de pompare (din cele dou existente) iar CML are capacitatea s transporte debitul necesar fr a fi decolmatat. Pe baza datelor i considerentelor menionate Consultantul a ajuns la concluzia c este indicat s se analizeze dou alternative de reabilitare att pentru canal ct i pentru SPA.
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

25

A. Reabilitarea Canalului Magistral CML Cele dou alternative analizate pentru CML sunt: Alternativa 1 AS BUILD Aceast opiune include operaiunile menionate n termenii de referin i anume: a. Decolmatarea canalului pentru realizarea seciunii iniiale b. Repararea i completarea impermeabilizrii cu c. dale pe suprafaa cptuit iniial (numai partea superioar la taluzele din zona de val) d. Repararea i completarea stvilarului principal (construcia de beton, stavile i batardou, alimentarea cu energie electric). Costul lucrrilor este de 2992 mii LEI. Se apreciaz c n condiiile n care se exclude de la irigaii suprafaa din aval de SRP Vntori, nu este oportun decolmatarea CML debitul necesar pentru lunc putnd fi asigurat de seciunea disponibil n prezent. Alternativa 2 AS BUILD fr decolmatare. n aceast opiune, se menin lucrrile de reabilitare prevzute n Alternativa 1, mai puin decolmatarea CML care din considerente artate mai sus se apreciaz c nu este oportun n prezent (pn la luarea unei decizii cu privire la irigarea suprafeelor de pe terasa nalt). Valoarea total a lucrrilor de reabilitare n aceast opiune se estimeaz la 710 mii LEI. B. Reabilitarea SPA Dunrea SPA Dunrea are n componen 12 aregate AVR-1409 cu un debit total instalat de 50,4 m3/s la un H = 5 m. Staia de pompare este n general n condiii tehnice acceptabile, dei majoritatea agregatelor nu funcioneaz la parametrii proiectai, iar unele motoare sunt defecte. Se are n vedere reabilitarea unui singur agregat de pompare, urmnd s fie folosit ca agregat de pompare de rezerv una din cele dou electropompe reparate n urm cu un an. Pentru reabilitarea staiei n aceste condiii s-au analizat dou alternative i anume: Alternativa 1 AS BUILD Pentru aceast Alternativa sunt necesare urmtoarele operaiuni: a. Reabilitarea unui agregat de pompare AVR 1405/400 AkW la 4200 rpm prin nlocuirea rotorului, statorului, inelului labirint i a arborelui, cu piese noi cu parametri mbuntii; b. Reabilitarea motorului prin demontarea de pe amplasament i trimiterea lui la furnizor sau un atelier de specialitate pentru verificare, reparare i testare pe bancul de prob al furnizorului; c. Verificarea instalaiei electrice de for i auxiliar aferent acestui agregat; d. Verificarea i repararea conductelor de aspiraie i refulare precum i a celorlalte componente montate pe aceste conducte; e. Reabilitarea tuturor instalaiilor auxiliare prin complectri i reparaii i montarea de debitmetre. Valoarea total a lucrrilor de reabilitare n aceast opiune este de 1019 mii LEI. Reabilitarea n aceast opiune conduce la funcionarea agregatului la urmtorii parametri: - randamentul electropompei 78%; - consumul de energie electric 37 kWh/1000 mc - durata de serviciu va fi de 8 10 ani; - costurile anuale de ntreinere i reparaii se reduc cu cca. 15%.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

26

Alternativa 2 Lucrrile de reabilitare a staiei n aceast opiune sunt urmtoarele: a. nlocuirea uneia din electropompe uzate existente, cu o electropomp vertical, axial cu debit reglabil, cu Q = 2 4 mc/s la un H = 4,5 7 m, echipate cu motor vertical cu 415 kW. b. Realizarea celorlalte lucrri menionate la Alternativa 1 (punctele c e) Valoarea total a reabilitrii SPA n aceast opiune este de 1502 mii LEI. Parametrii pe care i poate realiza staia de pompare n aceast opiune de reabilitare ar fi urmtorii: - randamentul electropompei 83%; - consumul de energie electric 30 kWh/1000 mc; - durata de via a electropompei 20 ani; - costurile anuale de ntreinere i reparaii se reduc cu cca. 25% fa de situaia actual.

1.6. Faza de constructie


Perioada de construcie este stabilita la 24 de luni, cu ncepere din anul 2008. ALTERNATIVA 1 Lucrri de reabilitare canale Intr-o prima faza a lucrrilor se vor nltura sedimentele din canale, prin dragaj. Sedimentele vor fi mprtiate pe terenul adiacent sau vor fi transportate ntr-un amplasament autorizat, funcie de componentele chimice poluante ce vor fi determinate prin analize. Sptur n taluzul canalului pentru realizarea profilului, conform proiectului iniial Balastul va fi adus din luncile rurilor din perimetrul sistemului de irigaii, din balastiere, existente, sau din zone special autorizate pentru acest scop. Reabilitarea construciilor hidrotehnice i a staiilor de pompare Lucrrile necesare vor fi construcii civile, instalaii, reparaii sau nlocuiri de agregate de pompare, montaj, amenajri generale, instalaii electrice i de automatizare, etc. Aceste lucrri vor implica transportul materialelor de construcie, organizarea de antier, in situ, i angajarea unei fore de munc specializate n lucrri de construcii, hidro, electrice i de automatizare. ALTERNATIVA 2 Lucrrile de construcii, aprovizionarea i transportul se vor face la fel ca n Alternativa 1, doar cantitile de materiale i manopera vor fi diferite. Pentru pregtirea impermeabilizrii se va organiza producia de dale la o unitate de prefabricate de beton din zon. Transportul dalelor se va face cu camioane i operaiile de ncrcare descrcare i punere n oper va presupune angajarea unui important numr de muncitori. Rostuirea impermeabilizrii din dale de beton armat se va face cu mastic bituminos ce va fi procurat de la o ntreprindere de profil i transportat n amplasament tot cu mijloace auto. Reabilitarea staiilor de pompare necesit lucrri diferite, n sensul c se va pune accentul pe montarea unor echipamente i construcii anexe noi, iar lucrrile de reparaii vor avea o pondere mult mai mic dect n alternativa 1.
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

27

ALTERNATIVA 3 Lucrrile de reabilitare propuse de Alternativa 3 prevd introducerea de conducte de PAFSIN pe tronsoanele de canale ce trebuie reabilitate. Fa de alternativele anterioare se vor desfura lucrri de nivelare a patului pentru pozarea conductelor pe fundul canalelor, alinierea i realizarea pantei acestora, acoperirea i nivelarea pmntului de acoperire a conductelor i construirea unor bazine de egalizare. Lucrrile de reabilitare a construciilor hidrotehnice i a staiilor de pompare sunt aceleai ca n alternativa 2.

1.7.

Managementul deeurilor

Managementul deeurilor rezultate din activitatea de construcii va respecta reglementrile n vigoare din legislaia romneasc. Astfel: Pmntul de pe fundul canalelor va fi ndeprtat n urmtoarele condiii: va fi mprtiat pe terenul adiacent dac analizele baseline nu evideniaz o poluare peste limitele admise de Ordin 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecia mediului, n special a solurilor, cnd se utilizeaz nmolurile de epurare n agricultur; se vor umple cu el gropile de mprumut din care a fost luat pmnt pentru alte lucrri, cerndu-se acordul autoritilor locale i de mediu, dac nu se ncadreaz n condiiile de calitate din Ord. 344/2004. Betonul degradat colectat din pereul canalelor, de la nodurile hidrotehnice i de la staiile de pompare va fi transportat la o staie de concasare, iar pietriul rezultat va fi folosit pentru a fi mprtiat pe drumurile de acces din incinta sistemului de irigaii. Deeurile metalice se vor valorifica prin firme specializate. Deeurile menajere ce vor fi colectate n perioada construciei di organizrile de antier vor fi preluate de firmele de specialitate ce opereaz n zon, n baza unor contracte ce se vor ncheia pe perioad determinat, de cca. 2 ani.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

28

Cap.2. Date de baz privind condiiile de mediu


2.1. Resurse fizice
[1]

CLIMA

Situat n parte de sud a Judeului Galai, Sistemul de irigaii Cmpia Covurlui, aparine sectorului cu clim continental[1]. Partea sudic a judeului se ncadreaz n zona cu clim de cmpie. Verile sunt foarte calde i uscate, iar iernile geroase, marcate de viscole puternice, dar i cu ntreruperi frecvente provocate de adveciile de aer cald i umed din S i SV, care determin intervale de nclzire i de topire a stratului de zpad. Pe fundalul climatic general, luncile Siretului, Prutului i Dunrii introduc n valorile i regimul principalelor elemente meteorologice, modificri care conduc la crearea unui topoclimat specific de lunc, mai umed i mai rcoros vara i destul de umed i mai puin rece iarna.

Temperatura
Conform ANM Centrul Meteorologic Regional Moldova temperatura medie anual este, de 10oC iar temperatura medie a verii este de 21,3 oC. n timpul iernii, deasupra judeului Galai vin din nord i nord-est mase de aer rece care produc scderi de temperatur care oscileaz ntre 0,2oC i -3oC. Temperatura medie lunar este mai sczut n ianuarie cnd are valori de -3 -4oC. Temperatura medie a lunii iulie este de 21,7oC. n timpul anului sunt cca. 210 zile cu temperaturi de peste 10oC. Temperaturile nregistrate n anul 2006 comparativ cu intervalul ultimilor 40 de ani sunt prezentate n Tabelul 2. Temperatura Aerului (oC)
Tabelul 2.

indicator Media Minima absolut (oC/data) Maxima absolut (oC/data) Precipitaii

Ultimii 40 ani 10,5 -21,8/19 februarie 1985 40,2/5 iulie 2000

2006 11,4 -21,4/ianuarie 36,1/iulie

Precipitaiile atmosferice cuprind totalitatea produselor de condensare i cristalizare a vaporilor de ap din atmosfer, denumite i hidrometeori, sub form lichid (ploaie i avers de ploaie, burni etc.), solid (ninsoare i avers de zpad, grindin etc.) sau sub ambele forme n acelai timp (lapovi i avers de lapovi). n meteorologie, observaiile asupra precipitaiilor atmosferice se efectueaz vizual (felul, durata i intensitatea lor) i instrumental, msurndu-se i nregistrndu-se continuu cantitatea de ap czut n timpul cderii precipitaiilor. Particularitile i repartiia precipitaiilor, ca i a altor elemente meteorologice, depind direct de caracterul micrilor aerului, respectiv de gradul de dezvoltare al conveciei termice, dinamice sau orografice, precum i de deplasrile advective. Precipitaiile atmosferice fiind un element meteorologic dificil de msurat, comport unele erori inerente, legate, n principal, de aciunea vntului i de evaporaie.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

29

Precipitaii Atmosferice (l/m2)


Tabelul 3.

indicator Media Minima anual (l/m2 / anul - luna) Maxima anual (l/m2 / anul - luna)

Ultimii 40 ani 442,6 346,7/1994 666,8/1966

2006 400,4 8,5/noiembrie 70,4/aprilie

Sursa: ANM Centrul Meteorologic Regional Moldova

Cantitatea de precipitaii nregistrat pe teritoriul judeului n 2006 a fost de 401 mm/an. Pe parcursul anului 2006 fenomene meteo deosebite s-au nregistrat n perioadele: 23 ianuarie viscol cu transport de zpad la sol 1 martie ninsoare cu transport de zpad la sol martie aprilie, n care s-au produs creteri frecvente de debite pe majoritatea rurilor din ar, cu depiri ale cotelor de inundaie. Inundaiile de pe Dunre din perioada martie-mai 2006 au avut cel mai mare debit nregistrat din toat perioada 1840-2006. Durata acestei viituri este de asemenea cea mai mare din istoria nregistrrilor, conducnd astfel la o probabilitate total de depire mai mare de 1/100 ani. In judeul Galai, luna aprilie a constituit apogeul acestor situaii, cnd s-au nregistrat creteri ale nivelului Dunrii cu aproape 69 de cm n decurs de o lun, de la 592 cm (ct a msurat fluviul pe 26, 27 i 28 martie) la 661 cm n aceeai perioad din aprilie. Apele au depit cotele istorice nregistrate n 1970, 1942, 1921 i 1897. Au fost afectate antierul Naval, Portul Docuri, Portul Bazinul Nou i au fost inundate gospodrii i drumuri comunale n localitatea Barboi datorit efectului resimit pe rul Siret. [7] Prognoza temperaturilor pentru anul agricol 2006-2007 prezentata de INM la Simpozionul organizat de MMDD, INH i Academiei de tiine Agricole i Silvice Gheorghe Ionescu-Siseti Seceta n agricultur este prezentata n graficul din Figura 4.
Figura 4. Temperatura medie anuala a aerului n ani agricoli extremi secetoi / 1945-1946, 2002-2003 i 2006-2007, la staii meteorologice reprezentative pentru agricultura

Temperatura medie anuala ( C)

14 12 10 8 6 4 2 0
A R A TI D M IS O A R C A O N S TA N TA IA B S U I C U R E S TI B U ZA U C A LA R A S I G IU R G IU P LO IE S TI R M .S TR AR .M AT A G U R E LE C R AI O V R A M .V IL C E A

1945 - 1946 2002 - 2003 2006 - 2007

*pentru calculul temperaturii medii a aerului din anul agricol 2006-2007 s-au folosit temperaturile medii lunare inregistrate n intervalul septembrie 2006 mai 2007, iar pentru lunile iunie-august 2007, valorile medii multianuale lunare

Se constata ca temperatura medie a intervalului 2006-2007 este sensibil mai mare dect temperaturile celor mai secetoi ani din ultimii 60 de ani. Conform previziunilor INM urmtorii ani vor avea temperaturi similare anului 2007.
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

S IB IU TG .M U R E S

B AC AU

G A LA TI

30

Umiditatea relativa anuala a aerului ajunge la peste 72%, iarna depete 80%, n timp ce vara reprezint numai 65%. Deficitul de umiditate din sol, n perioada aprilie septembrie, calculat ca diferena intre evapoteanspiratie i precipitaii este de cca. 350 mm/sezon. Acest deficit indic necesitatea irigrii complementare a culturilor. Conform estimrilor prognostice pe termen lung, este de ateptat ca, n intervalul iulie-septembrie 2007, n culturile pritoare (porumb, floarea soarelui) deficitele de apa din sol sa se menin i chiar sa se accentueze n intensitate, pe aproape ntreg teritoriul agricol al tarii, seceta pedologica fiind moderata, puternica i extrema, funcie de zona, de regimul pluviometric excesiv de secetos (sub 350 mm n intervalul 1 septembrie 2006-18 iunie 2007) i de cerinele maxime de apa ale plantelor pritoare din perioada critic (iulie-august). n aceste condiii, cele mai afectate suprafee vor fi cele din sudul, sud-estul, estul i vestul tarii, unde deficitele de apa vor nregistra cele mai ridicate valori (850-2200 mc/ha), n aceste zone seceta pedologica se prognozeaz a fi puternica pana la extrema. In luna septembrie, n stratul de sol 0-20 cm (ogor), deficite accentuate de umiditate (250-550 mc/ha) se vor putea nregistra n special pe suprafeele agricole din sud-estul, sudul i estul tarii. Tot din datele prezentate le Simpozionul Seceta n Agricultura prezentam n figura 5 i figura 6 precipitaiile medii lunare czute pe teritoriul Romniei, comparativ cu mediile multianuale din perioada 1961 - 1990: Figura 5. Cantitatea medie lunar de precipitaii czut pe teritoriul Romniei n anul 2006, comparativ cu normala climatologic (1961-1990)
140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 I II III IV V 2006 VI VII VIII 61-90 IX X XI XII mm

[1]

[7]

Figura 6. Cantitatea medie lunara de precipitaii czuta pe teritoriul Romniei in intervalul 01.01-18.06.2007, comparativ cu normala climatologica (1961-1990)
mm 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 I II III IV V 2007 VI VII VIII 61-90 IX X XI XII

Se constata ca deficitul de precipitaii din lunile septembrie decembrie 2006 nu este compensat de valorile puin mai mari din primul trimestru al anului 2007, iar la nceputul sezonului agricol n lunile aprilie-iunie, deficitul de precipitaii este semnificativ.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

31

Vnt Circulaia general a atmosferei are ca trsturi principale frecvena relativ mare a adveciilor lente de aer temperat - oceanic din V i NV (mai ales n sezonul cald), frecvena de asemenea mare a adveciilor de aer temperat - continental din NE i E (mai ales n anotimpul rece), precum i adveciile mai puin frecvente de aer arctic din N i aer tropical maritim din SV i S. Vntul predominant bate din direcia Nord - Nord - Est cu o frecvena de 18,4%, iar intensitatea medie anual este de 3 grade Beaufort, corespunznd la o vitez medie de 8 m/s. Frecvena medie anual a vnturilor din direcia Nord - Est este de 18,6%, iar intensitatea medie anual de 2,3 grade Beaufort. Vntul se intensific ncepnd din octombrie i ajunge la apogeu n aprilie, cnd se nregistreaz n medie 5,5 zile cu vnturi de intensitate depind 6 grade Beaufort, pn la 8,7 grade Beaufort. Schimbrile climatice, n special nclzirea global, au afectat deja majoritatea sistemelor biologice i fizice n multe pri ale lumii. Sporirea frecvenei precipitaiilor abundente cauzeaz inundaii, alunecri de teren, creterea eroziunii solului, distrugerea florei i faunei din zonele inundate, distrugerea proprietilor umane, riscuri la adresa sntii i existenei oamenilor din zon etc. Conform studiilor realizate de Administraia Naional de Meteorologie, exist diferenieri regionale de temperatur. n afara Carpailor, n Moldova, Muntenia, Oltenia, creterea medie a temperaturii este mai mare dect n spaiul intracarpatic, n Transilvania. Consecina creterii temperaturii medii este o nmulire a fenomenelor meteorologice extreme, precum: ploile abundente; creterea frecvenei zilelor caniculare; descreterea frecvenei zilelor de iarn; majorarea semnificativ a mediei temperaturii minime din timpul verii; ridicarea mediei temperaturii maxime n timpul iernii i verii (pn la dou grade C, n sudul i sud-estul rii), ngustarea plajelor ca urmare a creterii nivelului mrii etc. n anul 2005, inundaiile au afectat vieile umane, au distrus numeroase case i infrastructur important. In concluzie: Sistemul de irigaii Cmpia Covurlui este situat ntr-o zon cu climat continental, cu veri foarte calde i uscate i ierni geroase, marcate de viscole puternice. n ultimii ani temperaturile sunt mai ridicate i precipitaiile mai sczute dect mediile multianuale. Vnturile predominante bat din direcia Nord - Nord-Est cu o frecvena de 18,4%, iar intensitatea medie anual este de 3 grade Beaufort, corespunznd unei medii de 8 m/s. In condiiile tendinei de aridizare climatologic, cnd deficitul de umiditate din sol atinge n perioada de vegetaie cca. 350 mm/sezon, irigarea culturilor este imperios necesar.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

32

TOPOGRAFIE I SOLURI Topografie Sistemul de irigaie Cmpia Covurlui este situat n unitatea de relief Cmpia Romn n extremitatea de nord-est a acesteia, n interfluviul rurilor Siret i Prut. Altitudinea terenului este cuprins ntre 35 m i 10 m n Lunca Siretului. Zona cmpiei Siretului inferior se caracterizeaz prin suprafee de cmpii interfluviale cu pante din ce n ce mai mici ctre sud i sud-vest. Cele dou terase ale Siretului se termin spre Dunre i spre lacul Brate prin taluzuri aproape verticale. Prin scurgerea apelor superficiale pe suprafaa acestora s-au creat rpe i viroage, care, lrgindu-se au creat adevrate vi, multe din ele fiind n prezent colmatate natural. SOLUL SOLUL este definit ca stratul de la suprafaa scoarei terestre. Este format din particule minerale, materii organice, apa, aer i organisme vii. Este un sistem foarte dinamic care ndeplinete multe funcii i vital pentru activitile umane i pentru supravieuirea ecosistemelor. Ca interfaa dintre pmnt, aer i apa, solul este o resursa neregenerabil care ndeplinete mai multe funcii vitale: producerea de hrana/biomasa; depozitarea, filtrarea i transformarea multor substane (incluznd apa, carbonul, azotul) sursa de biodiversitate, habitate, specii i gene; servete drept platform /mediu fizic pentru oameni i activitile umane, surs de materii prime, patrimoniu geologic i arheologic etc; Tipuri de soluri din cuprinsul sistemului de irigaii
Majoritatea suprafeei subsistemelor de irigaii ce urmeaz a fi reabilitate se afl pe solurile din lunca Siretului , Dunrii i Prutului i doar o mic suprafa din subsistemul endreni se situeaz i pe teras. Solurile tipice ntlnite n lunc sunt cele aluviale iar pe teras se gsesc cernoziomuri, cernoziomuri gleizate i levigate (aa cum se evideniaz n Figura 7).

Figura 7. Soluri caracteristice sistemului de irigaii Cmpia Covurlui


Sistemul de irigatii Cmpia

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

33

n zona Brateului de Jos (SPA Prut) i n lunca ndiguit a Siretului (Nmoloasa) apar pe cca. 1% din suprafa soluri salinizate i soluri alcalizate de adncime. Cauza salinizrii se datoreaz att irigrii, ct i compoziiei apei freatice mineralizate de tip sulfato-clorurice-bicarbonatice sau cloruro-bicarbonatice. Repartiia solurilor pe clase de calitate Din suprafaa agricol a judeului Galai, 289.328 ha reprezint teren arabil, iar tipul de sol care predomin este cernoziomul cambic i cernoziomul pretabil la arabil fr restrticii. Celelalte tipuri de soluri se preteaz la folosin ca arabil cu restricia de ordin natural (textur nisipoas sau argiloas), terenuri cu exces de umiditate (solurile aluviale i coluviale), terenuri cu eroziuni puternice (erodisoluri). Gruparea terenurilor pe clase de calitate s-a realizat lundu-se n considerare natura i intensitatea factorilor limitativi: textura, panta terenului, eroziuni ale solului, alunecrile de teren, excesul de umiditate freatic, excesul de umiditate de suprafa, srturarea, neuniformitatea terenului, etc. n urma aplicrii principiilor i criteriilor de grupare pe teritoriul judeului Galai, s-au identificat 5 clase de calitate: - clasa I: 1,3% - terenuri cu pretabilitate bun pentru cultura de cmp; - clasa II: 18,42% terenuri cu pretabilitate mijlocie, cu limitri reduse pentru cultura de cmp ; - clasa III: 43,35%terenuri cu pretabilitate mijlocie, cu limitri moderate pentru cultura de cmp ; - clasa IV: 27,03% terenuri cu pretabilitate slab, cu limitri severe pentru cultura de cmp ; - clasaV: 9,86% terenuri cu limitri foarte severe nepretabile pentru cultura de cmp, vii, livezi. Presiuni asupra calitii solurilor In condiiile neaplicrii irigrii terenului, intr-o zon cu deficit de umiditate i n actualele condiii climatice cu tendin de accentuare a secetei se vor produce modificri ale unor nsuiri i funcii ale solului: a) Modificri ale unor procese i nsuiri fizice Reducerea sau stoparea deplasrii pe vertical a substanelor solubile. Formarea de crpturi Reducerea capacitii pentru ap i a porozitii; ntrirea sau prinderea n mas (hardsetting); distrugerea structurii. b) Modificri ale unor procese i nsuiri chimice i mineralogice: Modificarea apreciabil a dinamicii materiei organice. Reducerea nitrificrii i a coninutului de forme nitrice de azot (NO3). Creterea pH-ului i amplificarea riscului de carene de microelemente. Reducerea accesibilitii fosforului i fierului datorit predominrii mediului oxidant. Reducerea accesibilitii K. Recarbonatarea unor cernoziomuri cambice Salinizarea solurilor din areale cu nivel freatic la mic adncime, chiar dac apa freatic este iniial slab mineralizat sau nemineralizat; Formarea unor minerale argiloase

[2]

Alte presiuni asupra calitii solurilor ngrmintele chimice sunt substane ce conin cel puin un element nutritiv de baz pentru sol azot, fosfor, potasiu.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

34

Chimizarea n exces a agriculturii duce la tulburarea echilibrului solului ca i la acumularea n sol i n apa freatic a unor substane minerale (ex.: nitrii care au efect methemoglobinizant pentru om i animale i distrug bacteriile fixatoare de azot atmosferic). De asemenea, modific echilibrul ecologic din sol, afectnd procesul de conversie ceea ce duce la scderea potenialului productiv. Acest lucru poate fi prentmpinat prin asocierea lor cu ngrminte naturale sau alternarea folosirii lor. Impactul cel mai puternic asupra sntii umane i a mediului l au ngrmintele cu azot i fosfor. Azotaii din sol sunt levigai i dui n apa izvoarelor iar de aici ajung n organismul uman, fiind transformai n azotii care ptrund n snge dereglnd respiraia intracelular. Folosirea n concentraii tot mai mari a ngrmintelor azotoase are drept urmare creterea acestora n esuturile vegetale. Fosforul acumulat n sol i ap n doze mari poate inhiba procesele vitale ale plantelor: anhidrida fosforic n sol, peste o anumit limit, poate duce la o caren de zinc prin imobilizarea lui i implicit la scderea recoltelor. Pentru o bun productivitate a solului este necesar asocierea ngrmintelor minerale cu cele organice, sau alternarea administrrii lor, astfel ca ngrmintele organice s fie administrate cel puin o dat la 3 - 4 ani. Creterea cantitilor de ngrminte chimice reduce tot mai mult componentele organice i humusul din sol. Aceasta are drept efect deteriorarea structurii pedologice, contribuind astfel la declinul complexului absorbant argilo-humic din sol. Cantitile de ngrminte chimice utilizate n anul 2005, pe raza judeului Galai: azotoase 11.550 tone pe o suprafa de 49.261 ha; fosfatice 2.906 tone pe o suprafa de 32.840 ha; potasice 160 tone pe o suprafa de 3.440 ha . Pesticidele, nebiodegradabile n majoritatea lor, se concentreaz de-a lungul lanurilor trofice, fiind toxice pentru plante i animale, iar duntorii devin rezisteni sub aciunea lor, fiind necesar crearea de noi substane de sintez, eficiente dar mai toxice pentru mediu. Pentru reducerea efectelor negative ce pot aprea la utilizarea pesticidelor, pentru evitarea polurii cu reziduuri de pesticide a plantelor, solului, apei i a altor componente ale agroecosistemelor este necesar respectarea tehnologiilor de aplicare i supravegherea atent a utilizatorilor i prestatorilor de servicii a acestor produse. Zone critice sub aspectul degradrii solurilor Degradarea solului const n pierderea prin eroziune a stratului de humus. Poluarea solului const n schimbarea compoziiei sale, calitative i cantitative, schimbare care afecteaz evoluia normal a biocenozei aferente lui. Aceste procese sunt grave, deoarece formarea humusului este un proces foarte lent, n timp ce distrugerea sa poate avea loc foarte rapid. In cuprinsul sistemului Cmpia Covurlui zonele critice pentru soluri sunt zonele inundabile din lunca Siretului: Branitea 100 ha; Cosmeti 15 ha; Fundeni 394 ha; Iveti 43 ha; Lieti 65 ha; Nmoloasa 146 ha; Piscu 232 ha; Schela 187 ha; Slobozia Conachi 149 ha; Tudor Vladimirescu 15 ha.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

35

Numrul exploataiilor agricole a crescut cu 49937 concomitent cu reducerea suprafeei medii agricole de la 4,1 ha la 3,0 ha. Alarmant este faptul c la exploataiile individuale suprafaa medie este foarte mic i n scdere de la 1,9 ha la doar 1,7 ha. Evoluia comparat 2004 2005 a suprafeelor cultivate i a produciei realizate la principalele produse agricole vegetale este urmtoarea:
Tabelul 4

2004 Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 Denumirea indicatorului Cereale pentru boabe Floarea soarelui Sfecl de zahr Legume Vii pe rod Fructe
Suprafaa cultivat
-ha-

2005
Producia realizat
- mii to-

Suprafaa cultivat
-ha-

Producia realizat
- mii to-

199513 36414 456 16952 17568 1060

867,1 59,6 10,2 405,9 96,7 23,8

175954 45713 42 7905 17193 902

641,6 62,2 0,8 167,4 41,2 6,3

Producia de cereale boabe a nregistrat o scdere fa de anul precedent cu 225,5 mii to (11,8%) pe seama scderii nsemnate a produciei de porumb (-233,5 mii tone) ca urmare a condiiilor meteorologice nefavorabile activitilor agricole. Scderi nsemnate de producii agricole s-au nregistrat i la legume ( -238,5 mii to), struguri (-55,5 mii to) i la furaje ( -17,5 mii tone). Impactul activitilor din sectorul agricol asupra mediului Meninerea terenului n bune condiii pentru practicarea agriculturii dar i pentru dezvoltarea diverselor ecosisteme specifice, include respectarea standardelor pentru protejarea solului prin meninerea structurii i coninutului n substane organice i conservarea biodiversitii. n plus, la acestea se adaug necesitatea meninerii constante a suprafeelor punilor prin limitarea transformrii lor n suprafee arabile. La nivelul judeului Galai, impactul activitilor din sectorul agricol asupra mediului se manifest n special prin soluri afectate de reziduuri zootehnice, majoritatea localitilor din jude fiind lipsite de platforme comunale betonate, necesare compostrii acestor reziduuri, n conformitate cu prevederile legale. Deeurile zootehnice sunt amestecate cu deeuri menajere i mprtiate la ntmplare pe teren. Agenia a acionat prin prevederile impuse n autorizaiile de mediu i prin contientizarea populaiei rurale asupra beneficiilor utilizrii compostului pentru obinerea de produse agricole ecologice net superioare produselor obinute prin chimizare i ierbicidare. Utilizarea durabil a solului n agricultur, n cadrul Programelor Fermierul, SAPARD, dar i a altor programe s-a urmrit nfiinarea de exploataii agricole de mrimi optime, att n producia vegetal ct i n creterea animalelor, prin comasarea suprafeelor mici deinute de majoritatea gospodriilor populaiei, extinderea serviciilor de aprovizionare cu semine selecionate, material sditor, ngrminte, utilaje, carburani, dar i de preluare a produselor agricole de la micii productori pentru desfacere i prelucrare n condiii igienice i de eficien; S-a urmrit de asemenea implementarea unor programe sectoriale care s fie n concordan cu tratatul de aderare la Uniunea European care s conduc la realizarea unei strategii de dezvoltare economic durabil. Ca rspuns la neajunsurile agriculturii convenionale, apare necesitatea presant de a se trece la alte sisteme de agricultur i anume :
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

36

Agricultura alternativ sistem de producie care aplic tehnici i informaii pentru a reduce costurile, a mbunti eficiena i a menine nivelele de producie prin aplicarea unor principii i practici cum sunt : rotaia culturilor, sisteme integrate vegetale/ animale, cultivarea leguminoaselor fixatoare de azot, generalizarea lucrrilor care promoveaz protecia, ameliorarea i valorificarea superioar a solului, gospodrirea integrat a elementelor nutritive, reciclarea deeurilor i reziduurilor din gospodria agricol ca biofertilizatori i condiionatori ai solului, combaterea integrat a bolilor i duntorilor. Agricultura durabil o aciune cu scop pe termen lung prin care se urmrete s se depeasc problemele i restriciile cu care se confrunt agricultura convenional, societatea n general, pentru a se asigura: viabilitatea economic, starea bun a mediului nconjurtor, acceptarea sistemului de agricultur alternativ. In concluzie: Solurile din perimetrul sistemului de irigaii Cmpia Covurlui, predominant cernoziomice, cu clasa III i IV de pretabilitate slaba pentru agricultur. Nivelul de aplicare a ngrmintelor chimice este redus, ceea ce asigura un impact redus asupra factorilor de mediu dar prezint i pericolul epuizrii resurselor nutritive ale solurilor. Aplicarea pesticidelor prezint un risc de poluare a solului apelor i apelor freatice. n aria sistemului de irigaii Cmpia Covurlui s-a aplicat o cantitate redusa de pesticide, cca 50% din necesar, iar substanele folosite au fcut parte din grupa a IIIa i a IVa de toxicitate, deci substane mai puin toxice. Pe numeroasa suprafee din lunca Siretului care sunt inundabile solurile sunt n pericol de erodare Eroziunea eoliana este redusa n perioada de vegetaie deoarece stropirea terenurilor produce i creterea coeziunii particulelor. Datorita calitii apei Dunri, Prutului i Siretului care au clasa de salinitate C2 / C3 solurile pot suferi un proces lent de salinizare. Solurile din perimetrul sistemului de irigaii Cmpia Covurlui se preteaz la aplicarea irigaiilor nsoite de sistemul de desecare aferent i necesita aplicarea unor tehnologii agricole adaptate culturilor planificate, care sa asigure o utilizare durabila a solurilor i o protecie a subsolului.

HIDROLOGIE
Apa este un element esenial att pentru existena vieii ct i pentru dezvoltarea social i economic a umanitii. Ea reprezint o resurs natural regenerabil, disponibil n cantiti limitate i cu caracteristici calitative deosebit de vulnerabile la factorii ce influeneaz i agreseaz mediul ambiant: substane poluante i deeuri emise de unitile industriale i agricole, exploatri miniere i de hidrocarburi, aglomerri urbane. Utilizat ca materie prim pentru activitile productive, ca surs de energie, cale de transport, acvacultur i agrement, o putem considera indispensabil societii omeneti.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

37

[1]

Resurse de ap teoretice i tehnic utilizabile

Totalul resurselor teoretice este de 1932,7 milioane m3 de ap. Surse de ap de suprafa tehnic utilizabile -183 milioane mc Surse de ap subteran 22,9 milioane mc. Principalele folosine ale apelor de suprafa i de adncime pe sectoare ale activitilor socioeconomice sunt: alimentri cu ap pentru populaie; alimentri cu ap pentru industrie; alimentri cu ap pentru zootehnie; alimentri cu ap pentru irigaii; alimentri cu ap pentru piscicultur.

Apa de suprafa
a) Fluviul Dunrea. Dunrea constituie cel mai mare i mai important fluviu al Europei Centrale i Sud-Estice. Lung de 2860 km, fluviul dreneaz o suprafa bazinal de 805.300 km2. Din lungimea totala a Dunrii mai mult de o treime este pe teritoriul Romaniei:1.075 km. Pe Sectorul nord-dobrogean al Dunrii, care se desfoar ntre Brila i Ceatalul Izmail, pe 80 km lungime, fluviul curge pe o singur albie, a crei lime variaz ntre 0,4 i 1,7 km i are adncimi mari (ntre 20 i 34 m). Pe malul stng Dunrea primete, n acest sector, doi aflueni importani: Siretul (222 m3/s) i Prutul (85 m3/s). ntre Dunre i Prut se ntindea pn n 1964, lacul Brate, unul dintre cele mai mari lacuri dunrene. Lacul a fost ameliorat i redat n bun parte, agriculturii; o suprafa de 2400 ha a fost amenajat pentru piscicultur. Din Studiul Hidrologic elaborat conform contractului ncheiat ntre Consultant i INHGA pentru Proiectul Reabilitarea i Reforma Sectorului de Irigaii Studiu de Fezabilitate i Proiect Tehnic pentru reabilitarea infrastructurii principale de irigaii. Subproiecte Faza II. au fost prezentate urmtoarele valori caracteristice pentru Dunre. Valorile sunt prezentate pentru, n seciunea monitorizata Grindu, aflata la 3.6 km de SPA Dunrea. Debit mediu multianual Q= 6300 m3/s;

[6]

Debit minim (cu probabilitate de asigurare de 97%) Q= 1730 m3/s; Debit maxim (cu probabilitate de depire 1%) Q = 15850 m3/s; Debit maxim (cu probabilitate de depire 2%) Q = 15200 m3/s; Debit maxim (cu probabilitate de depire 5%) Q = 13860 m3/s; Debit mediu lunar Q lunar este prezentat n tabelul urmtor:
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Luna Q , m3/s

4900

5300

6800

7900

7350

6450

5500

4450

3750

3800

4800

5200

Debitul ce trebuie preluat din Dunre pentru alimentarea subsistemului Dunrea este de 4 m3/s, reprezentnd cca. 0,23% din debitul minim cu probabilitate de asigurare de 97% al Dunrii i 0,06% din debitul mediu multianual.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

38

Calitatea apelor Dunrii. Dunrea, care curge pe o distan de 22 Km la limitele dintre judeul Galai i Tulcea, colecteaz apele rului Prut i Siret i a afluenilor acestora. Supravegherea calitii apelor Dunrii s-a efectuat att n flux informaional rapid, ct i n flux informaional lent. Monitorizarea n flux informaional rapid a asigurat n mod operativ cunoaterea situaiei de poluare zilnic. Prin monitorizarea n flux informaional lent s-a realizat evaluarea tendinelor globale ale calitii apelor n decursul anului. Pe sectorul judeului Galai fluviul Dunrea se ntinde pe o lungime de 22 km, ntre confluena cu rul Siret i confluena cu rul Prut calitatea apelor fluviului, la indicatorii de poluare care caracterizeaz regimul de oxigen, nutrienii i salinitatea apa se ncadreaz n clasa II-a de calitate, iar coninutul de metale grele i micropoluani, nu depesc limitele admisibile ale clasei I-a de calitate, conform OM 161/2006. Comparnd valorile normate pentru clasa a II-a de calitate a apelor conform OM 161/2006 cu limitele maxim admise de STAS 9450 / 88 Apa pentru irigarea culturilor agricole clasificare, calitate reiese ca apa corespunde din punct de vedere calitativ exigentelor de alimentare a sistemului de irigaii b) Rul Prut Rul Prut, lung de 953 km, izvorte din Carpaii Pduroi din Ucraina, de unde curge spre est, mare parte din curs fiind apoi pe direcia sud-est. Se vars n Dunre lng Reni, la est de oraul Galai. Formeaz grania ntre Romnia i Republica Moldova. Pe teritoriul Romniei rul are o lungime de 742 km i un bazin hidrografic de 10990 km Studiu hidrologic menionat mai sus indica urmtoarele valori pentru seciunea monitorizata de pe Prut de la Staia Hidrologica Sivita, aflata la 2 km amonte de SPA Prut

Debit mediu multianual Q= 105 m3/s; Debit minim (cu probabilitate de asigurare de 97%) Q= 13,2 m3/s; Debit maxim (cu probabilitate de depire 1%) Q= 910 m3/s; Debit maxim (cu probabilitate de depire 2%) Q= 800 m3/s; Debit maxim (cu probabilitate de depire 5%) Q= 640 m3/s;

Debitul ce trebuie preluat din Prut pentru alimentarea subsustemului 2 este de 2,4 m3/s, reprezentnd cca. 18% din debitul minim cu probabilitate de asigurare de 97% al rului i 2.3% din debitul mediu multianual.

Calitatea apelor Prutului


Pe parcursul anului 2006 informaiile privind rul Prut cuprinse n Raportul privind starea factorilor de mediu n judeul Galai sunt urmtoarele: Nu s-au semnalat depiri la indicatorii de poluare analizai. Rul Prut este cel mai curat ru care strbate judeul Galai. Apa rului Prut se ncadreaz pe tronsonul din jude Galai pn la confluena cu fluviul Dunrea n clasa a II-a de calitate. Calitatea apelor Prutului monitorizat n seciunea ivia se nscrie n clasa de calitate II conform OM 161/2006. Ca i pentru apa Dunrii se poate concluziona ca apa corespunde din punct de vedere calitativ exigentelor de alimentare a sistemului de irigaii STAS 9450 / 88. c) Rul Siret Izvorte din Carpaii Bucovinei de Nord de pe teritoriul Ucrainei de azi. Parcurge 706 km i se vars n Dunre, lng Galai. Dintre afluenii Dunrii de pe teritoriul Romniei are cel mai mare bazin hidrografic: 42 890 km2. Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui 39

Principalii aflueni ai Siretului sunt: pe partea dreapt, Suceava, Moldova, Bistria, Trotu, Putna i Buzu; pe partea stng, Brlad. Pe cursul su, au fost realizate n perioada comunist mai multe baraje i lacuri de acumulare, care reduc dar nu elimina pericolul de inundaii. Inundaiile cele mai recente au fost n anul 2005. Debitele nregistrate n bazinul hidrografic Siret, n august 2005 au fost intre 15 i 40 de ori mai mari dect debitul mediu lunar al lunii august de 91 m3/s. Este rul intern cu cel mai mare debit de pe teritoriul Romniei Alimentarea Sistemului de irigaii Cmpia Covurlui din rul Siret se face din trei puncte prin staiile SPA Liesti, SPA Vames i SPA Barbosi: In studiul hidrologic au fost prezentate valorile de la staiile hidrologice de monitorizare a rului astfel: pentru SPA Lieti sunt prezentate datele de la Staia hidrologica Lungoci aflata la 14 km aval de Liesti i la 37 km amonte de SPA Vames, iar valorile pentru SPA Barbosi sunt cele monitorizate la Staia Hidrologica Sendreni aflata n aceeasi sectiune a rului. Datele sunt prezentate n tabelul 5. Valori caracteristice ale debitului rului Siret n seciunile monitorizate
Tabelul 5.

Nr. crt. 1 2 3 4

Sectiunea SPA Lieti


(aval de confl cu r.Barlad)

Q alimentare mc/s 3,2 5,45 1,35

Qmax cu probabilitate de
depasire de p%

1% 3800 3950 3900 4060

2% 3290 3425 3385 3520

5% 2635 2755 2725 2835

multi anual

Qmed

Qmin cu probabilitate de asigurare 97% 11.92 1.47

191 207 210 240

SH Lungoci
(amonte de confl cu r.Rmnicu Srat)

SPA Vame
(aval de confl cu pr.Geru)

SPA Barboi
(in sectiunea SH endreni)

Debitul preluat din rul Siret reprezint cca. 27% pentru seciunea Liesti 45% n seciunea Vame i aproape 100% n seciunea Barboi pentru cazul debitelor minime cu probabilitate de asigurare de 97% i respectiv 1,7% , 2,6% i 0,6% pentru aceleai seciuni n cazul debitelor medii multianuale.

Calitatea apelor Siretului


Raportul privind starea factorilor de mediu n judeul Galai face urmtoarele constatri: Poluare rului este redus, n uoar cretere din amonte n aval. Gradul de poluare mai ridicat n seciunea endreni se datoreaz n mare parte deversrilor de materii organice din surse difuze din amonte de endreni; Metalele nu au avut evoluii diferite fa de anii anteriori, situndu-se n limite normale. Ca urmare se poate concluziona: Calitatea apelor Siretului monitorizata n seciunile Lungoci Cosmeti i endreni se nscrie n clasa de calitate II conform OM 161/2006. Ca i pentru apa Dunrii se poate concluziona ca apa corespunde din punct de vedere calitativ exigentelor de alimentare a sistemului de irigaii STAS 9450 / 88.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

40

Toate cele tei surse de alimentare cu ap a sistemelor de irigaii au n punctele de prelevare clasa de calitate II pentru grupele de poluani Consum de oxigen, nutrieni i salinitate i clasa I pentru ceilali poluani specifici. Conform Ordin 161/2006, pentru concentraii medii anuale ale indicatorilor determinai valorile sunt cele prezentate n tabelul 6. Concentraiile poluanilor cuprini n clasele de ncadrare fizico-chimice
Tabelul 6.

RTA I pH 6,5 8,5

Elemente de calitate chimice i fizico-chimice RO, mgO2/l NUTR, mg/l SAL, mg/l Metale, g/l II II II I Cr3+ 6+ =25 Oxigen dizolvat =7 NH4+ = 0,8 Rez Fitr.= 750 CBO5 = 5 NO2- = 0,03 Cu2+ =20 Cl- = 50 2+ CCO-Mn = 10 NO3 = 3 SO4 =120 Pb6 = 5 32+ CCO-Cr = 25 PO4 = 0,2 Ca =100 As3+ =10 2+ Mg = 50 Fe2+ 3+ = 300 Na+ = 50 Mn 2+ 7+ =50 Ni 5 = 10

AICR, g/l I Fenoli = 1 Detergenti anionici=10 0

STAS 9450 / 88 Apa pentru irigarea culturilor agricole clasificare, calitate, normeaz concentraiile admise pentru diferite clase de calitate a apei utilizate pentru irigaii, aa cum sunt prezentate n tabelul 7. Concentraii maxim admise de STAS 9450 / 88
Tabelul 7.

RO, mgO2/l Oxigen dizolvat =CBO5 = CCO-Mn = CCO-Cr = Nu se normeaza

NUTR, mg/l NH4+ = NO2- = NO3- = PO43-= Nu se normeaza

SAL, mg/l Rez Fitr.= 500/C2; 1500 /C3 Cl- = 120/C2 SO42+ = 320/C2 Ca2+ = Mg2+ = Na+ = 120/C2/S1 - C2, C3:clasa de salinitate 2, respectiv 3* - S1 subclasa alcalinizare redusa

Metale, g/l Cr 6+ =100 Cu2+ =200 Pb6 =2000 Zn2+ =100 As3+ =100 Ba2+ = Fe2+ 3+ = 1000 Mn 2+ 7+ =200 Ni 5 = 200

AICR, g/l Fenoli = Detergenti Anionici = Nu se normeaza

*) C2 clasa de salinitate Moderata utilizabila pe soluri permeabile i la plante moderat tolerante la salinitate; C3 clasa de salinitate Ridicata utilizabila pe soluri permeabile i la plante tolerante la salinitate; S1 subclasa de alcalinitate redus utilizabil pe majoritatea solurilor Se constata ca apa Dunrii corespunde cerinelor STAS 9450/88, cu precizarea ca salinitatea ei depete cu puin valoarea clasei C2, dar este cu mult sub clasa C3, care impune precauii privind toleranta plantelor la salinitate.

HIDROGEOLOGIE
Apa subteran este nmagazinat n orizonturi de pietriuri i nisipuri, prin infiltrarea apelor din precipitaii, topirea zpezii ct i din apele din reeaua hidrografic, formndu-se straturi acvifere ntinse sau locale situate la adncimi de 10 - 30 de m ctre terasele Siretului, unde adncimea acestora descrete treptat. Sistemul de irigaii Cmpia Covurlui nu se alimenteaz din pnza freatic. Resursa de apa subterana este utilizata pentru potabilizare sau pentru utilizare industriala. Disponibilitatea apei subterane n calitate de resurs natural este limitat de trei factori: cantitatea total, ce se acumuleaz rezultnd din precipitaii, infiltrare i scurgeri din ruri i lacuri;
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

41

calitatea; proprietile solului i ale bazinului acvifer (permeabilitate etc.) n judeul Galai, Direcia Apelor Iai - SGA Galai a urmrit semestrial calitatea apelor subterane din straturile acvifere amplasate n bazin hidrografic Prut, cu urmtoarele rezultate. Stratul acvifer din luna Prutului cuprinde rezervele din zona Brate i din lunca cursului inferior al Prutului. Cele mai importante rezerve sunt cantonate la est i la nord de lacul Brate, n depozite alctuite din pietriuri i nisipuri grosiere. Nivelul este ascensional i chiar artezian, iar debitele au valori cuprinse ntre 500-100 mc/zi. Spre nord, lunca Prutului se ngusteaz, granulometria devine mai fin i debitele se reduc simitor. Din totalul de foraje analizate n bazinul hidrografic Prut, nici unul nu corespunde potabilitii conform Legii nr. 458/ 2002 modificat i completat de Legea 311/2004 S-au nregistrat depiri permanente la NH4 i CCO-Mn, la toate forajele bazinului hidrografic Prut. [3] n perioada de monitorizare a apelor freatice efectuat de ANIF Moldova(1976-1989) n sectorul sudic al sistemului de irigaii apa freatic prezenta o mineralizare (Reziduu fix) de 2,8 -3,4 g/l. Cauzele polurii apelor freatice: Datorit fondului natural, resursele acvifere freatice din Lunca Prutului i Lunca Dunrii prezint un risc ridicat de poluare, att pe termen lung, ct i pe termen scurt. Din aceste considerente, ele nu pot constitui surse de alimentare cu ap pentru populaie. n general, poluarea freaticului este un fenomen ireversibil i ca atare, depoluarea acestui tip de ap este anevoioas, dac nu chiar imposibil. Principalele cauze pentru care apele freatice nu corespund cerinelor pentru a fi utilizate direct n scopuri potabile sunt: poluarea apelor de suprafa, condiiile i procesele hidrogeochimice naturale care favorizeaz trecerea n soluie a diferiilor anioni i cationi, dezvoltarea intensiv a agriculturii n ultimele decenii cu utilizarea excesiv a ngrmintelor chimice pe baz de azot i fosfor i a pesticidelor, care a condus la acumularea n sol a unora dintre acetia, efectele pasivitii fostelor complexe zootehnice de capaciti mari privind msurile pentru conservarea factorilor de mediu, particularitile climatice, hidrogeologice i exploatarea sistemelor de irigaii care au contribuit la mineralizarea materiei organice din sol i migraia substanelor rezultate din aceste procese. In concluzie: resursa de apa pentru Sistemul de irigaii Cmpia Covurlui sunt fluviul Dunrea i rurile Prut i Siret. - Debitul ce trebuie preluat din Dunre pentru alimentarea subsistemului Dunrea este de 4 m3/s, reprezentnd cca. 0,23% din debitul minim cu probabilitate de asigurare de 97% al Dunrii i 0,06% din debitul mediu multianual. - Debitul ce trebuie preluat din Prut pentru alimentarea subsistemului Prut este de 2,4 m3/s, reprezentnd cca. 18% din debitul minim cu probabilitate de asigurare de 97% al rului i 2.3% din debitul mediu multianual. - Debitul preluat din rul Siret reprezint cca. 27% pentru subsustemul Lieti (din seciunea Lieti), 45% pentru subsustemul Vame (in sectiunea Vame) i aproape 100% pentru subsustemul endreni (n seciunea Barboi) pentru cazul debitelor minime cu probabilitate de asigurare de 97% i respectiv 1,7% , 2,6% i 0,6% pentru aceleai seciuni n cazul debitelor medii multianuale.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

42

Ca urmare se poate aprecia c impactul asupra capacitii de diluare a polurii din aval este nesemnificativ pentru Dunre i Prut, i sunt semnificative pentru Siret, mai ales n cazul debitelor minime. calitatea apei surselor de alimentare corespunde standardului de apa pentru irigaii; nu sunt i nu se prevd conflicte legate de utilizarea apei. calitatea apei din primul stratul freatic nu corespunde normativului de ap potabil, datorit influentei impactului antropic asupra apelor de suprafaa(cu care comunica acviferul freatic) i n mai mica msur, asupra solurilor. Desi apa featica nu este utilizata n pentru udarea culturilor, calitatea prezenta a acesteia va fi utilizata ca punct 0, de reper, pentru monitorizarea impactului sistemului de irigaii reabilitat. Monitorizarea apei freatice va permite optimizarea managementului apei n sistem i urmrirea impactului irigrii asupra calitii solurilor. Se poate concluziona ca: Sistemul de irigaii Cmpia Covurlui nu este un poluator semnificativ al apelor, iar masurile de reabilitare prin impermeabilizarea canalelor de irigaie i reabilitarea instalaiilor hidrotehnice va reduce n i mai mare msura impactul asupra apelor.

2.2. Ecologie i conservarea naturii


Biodiversitatea este constituit din sistemele ecologice care funcioneaz n regim natural i seminatural i din sistemele antropizate prin transformarea i simplificarea primelor categorii. Biodiversitatea cuprinde toate nivelurile ierarhiei sistemelor biologice: individ, specie, biom i este rezultatul evoluiei raportului dintre rata speciaiei i rata extinciei. De aceea, ea nu trebuie raportat ca o stare de fapt, ci ca un proces (Cartea Roie a vertebratelor din Romnia - Bucureti 2005). In momentul de fa conceptul de biodiversitate cuprinde: diversitatea sistemelor ecologice ca suport al vieii (include diversitatea sistemelor biologice biocenoze, biom, biosfer - i diversitatea unitilor hidrogeomorfologice); diversitatea speciilor i a taxonilor (diversitatea din interiorul speciilor i dintre specii); diversitatea structurii genetice a populaiilor i speciilor, respectiv a resurselor genetice, inclusiv a speciei Homo sapiens sapiens; diversitatea etno-cultural a sistemelor socio-economice. Habitatele naturale. Flora i fauna slbatic Deoarece sistemele ecologice sunt sisteme funcionale cu organizare complex, n general, modificrile structurale la nivelul acestora nu sunt sesizabile de la un an la altul, doar n cazul unor accidente ecologice majore i pe termen scurt, ulterior, prin eliminarea factorului perturbator, mediul natural se poate reface. Cu excepia marilor zone agricole i a unor ecosisteme terestre i acvatice aflate sub impactul negativ al unor surse de poluare, n care se nregistreaz modificri ale structurii i dinamicii diversitii biologice, restul mediului natural se pstreaz n parametrii naturali de calitate, oferind condiiile necesare conservrii diversitii biologice specifice.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

43

Flora i fauna slbatic Nivelul ridicat al diversitii habitatelor reflect i un nivel ridicat al diversitii speciilor de flor i faun. Flora i fauna slbatic constituie un patrimoniu natural de valoare estetic, tiinific i cultural. Flora cuprinde toate speciile de plante care apar i se dezvolt spontan, inclusiv speciile care s-au nmulit artificial n diferite regiuni formnd n acest fel plantaii n care plantele cresc independent. Flora judeului Galai cuprinde 1442 de specii i 305 subspecii, aparinnd la 502 genuri i 108 familii de plante superioare; dintre acestea, nou specii sunt ferigi, dou specii sunt gimnosperme cultivate, iar 1431 specii sunt angiosperme dintre care 49 specii sunt hibride, iar 19 specii sunt subspontane. Fauna include toate speciile de animale care triesc n libertate, inclusiv cele care au fost reproduse artificial ntr-o anumit regiune, formnd o populaie de animale care se nmulete de sine stttor. Din cele 24 de specii de mamifere identificate din fauna judeului, 21 au nevoie de msuri de ocrotire, dintre care 79,17% sunt protejate la nivel judeean, prin Legea nr. 462/2001; 41,46% sunt incluse n Cartea Roie, 66,67% sunt listate n anexele Conveniei de la Berna. Din cele 230 specii de psri, ntlnite n judeul Galai, 46 fac obiectul Crii Roii, nscriindu-se n prevederile legilor sau conveniilor interne i internaionale. Dintre acestea 65,65% sunt protejate la nivel judeean prin Legea nr. 462/2001; 20% se regsesc n Cartea Roie; 95,65% sunt incluse n anexele Conveniei de la Berna. De asemenea 38,46% din cele 13 specii de reptile, 57,14% din cele 14 specii de amfibieni i 11,43% din cele 35 specii de ihtiofaun, identificate din fauna judeului, sunt incluse n Cartea Roie a Romniei. Arii naturale protejate Figura 8. Amplasarea ariilor naturale protejate3 din Judeul Galai

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

44

DUNELE DE NISIP DE LA HANU CONACHI Aria naturala 199,3 ha se situeaz pe teritoriul administrativ al comunei FUNDENI, judeul Galai, mai exact la vest de satul Hanu Conachi. Sunt protejate Dune mobile embrionare, Pduri eurosiberiene stepice cu Quercus robur, Pajiti panonice nisipoase. Rezervaia Hanu Conachi este amplasat la contactul a dou uniti geomorfologice - cmpia Tecuciului cu cmpia Siretului inferior, pe depozite Holocene (Cuaternar) reprezentate de depozite aluviale cu stratificaie ncruciat, nisipuri i loessuri; Relieful din aria rezervaiei se prezint sub form de dune, cu altitudinii variabile de origine fluviatil i eolian. Rezervaia cuprinde patru staiuni alese dup criterii tipologice: 1. Pdure de stejar cu pducel i salcm avnd un covor vegetal bine dezvoltat; 2. Asociaii de coada oricelului i secar; 3. Plcuri de mesteacn i asociaii de Brometem tectori ; 4. Zona dunelor propriu-zise cu vegetaie srac cu elemente de flor arenicol Rezervaia se afl ntre subsistemele de irigaii Lieti i Vame, n afara ariei fiecreia dintre ele. BALTA TLBASCA Aria natural se situeaz pe teritoriul administrativ al comunei TUDOR VLADIMIRESCU, respectiv, n albia major a cursului inferior al rului Siret. Lac de lunc cu ap dulce, de 139 ha, din Cmpia Siretului Inferior, alimentat din prul Clmui, dar i din izvoare subterane. Flora este caracteristic zonelor umede i este reprezentat prin stuf (Phragmites communis), papur (Thypha angustifolia), rogoz (Scirpus lacustris) i altele ce ofer adpost pentru psrile de balt sedentare ct i pentru celelalte specii de faun de balt. Speciile de ornitofaun care cuibresc n stufriul blii sunt: egreta mic (Egretta garzetta), raa mic (Anas craeca), nagul (Vanellus vanellus), liia (Fullica atra), ginua de balt (Gallinula chloropus), etc. Ihtiofauna este reprezentat de specii specifice lacurilor cu ap dulce: crap (Cyprinus carpio), caras auriu (Carassius auratus gibelio), alu (Stizostedion lucioperca),tiuca (Esox lucius), biban (Perca fluviatilis), roioara (Scardinius erythrophthalmus). Balta se afl n vestul comunei Tudor Vladimirescu, la sud de drumul spre Hanu Conachi, n afara ariei sistemului de irigaii Vame. BALTA POTCOAVA Aria naturala protejata afla situata pe raza administrativa a comunei BRANISTEA, din sudul judeului Galai - 49 ha Genetic, este un lac de curs prsit al Siretului (sau de meandru). Nu a putut fi desecat n urma aciunii de ndiguirea luncii Siretului inferior, datorit suprafeei i adncimii mai mare i datorit legturii strnse cu stratul de ap freatic. ntre balta Potcoava i rul Siret se afl pduri de lunc. Flora de lunca joasa inundabila este intens reprezentata de asociaii vegetale specifice din genurile Pragmites, Thypha, Nimphoides, Scirpus i altele. Balta Potcoava se situeaz la cca 1200 m de el mai apropiat canal din subsistemul de irigaii Sendreni. PDUREA GARBOAVELE Aria natural se situeaz pe teritoriul administrativ al comunei TULUCESTI, la cca. 15 km NE de municipiul Galai i la 1,5 km de Tuluceti.
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

45

Din punct de vedere geologic, Pdurea Grboavele ( 230 ha ) este amplasat pe depozite cuaternare loessoide cu coninut mai bogat de nisipuri fine i pulberi, care au favorizat dezvoltarea proceselor de solificare spre soluri cu caractere de fragipan. Geografic, Pdurea Grboavele este situat la limita nord-estic a Cmpiei Romne, n cmpia de tip Brgan, a crei limit nord-estic include zona Tulucesti-Grboavele, la contactul nemijlocit cu Colinele Covurluiului. Zona se caracterizeaz prin cmpii ntinse, ntrerupte de interfluvii largi slab fragmentate, formate pe depozite vechi fluvio-lacustre i aluvionare, acoperite cu depozite loesoide. Pdurea se afl n afara ariei subsistemelor de irigaii Dunrea i Prut, la vest de DN26. LOCUL FOSILIFER TIRIGHINA BARBOI Aria naturala protejat cu suprafaa de 1 ha este situata pe teritoriul municipiului Galai, n partea de sud-vest. Este amplasat pe Dealul Tirighina, din apropierea municipiului Galai. n aceasta formaiune de origine marin se afla cochilii de molute (melci i scoici) cuaternare. Primele cercetri asupra acestui sit paleontologic fosilifer au fost fcute de geologul romn Grigore Cobalcescu, care, n materialul colectat, de molute fosile, a identificat 12 specii noi pentru tiin: Viviparus sadleri, Melanopsis acicularis, Dreissena poliymorpha, Pisidium sp., Didacna sp., Hydrobia sp., s.a., expuse la Muzeul de Istorie din Galai. Fiind pe teritoriul Municipiului Galai, situl fosilifer este n afara zonei de impact a sistemelor de irigaii. OSTROVUL PRUT Aria naturala protejat cu suprafaa de 62 ha este situata pe fluviul Dunrea, n dreptul gurii de vrsare a Prutului n fluviu, pe raza administrativa a municipiului GALAI. Geomorfologia de lunc inundabil, cu orientare N-S, are un substrat geologic, respectiv litologic, format din nisipuri i pietriuri cu incluziuni argiloase, aparinnd domeniului sedimentar de tipul luturilor argilo-marnoase. Zona este un grind insular, inundabil parial la viiturile de primvara, cu soluri de mlatin, soluri noi aluvionare i lcoviti.

Presiuni antropice exercitate asupra biodiversitii Organizarea i desfurarea diferitelor activiti economice pe teritoriul rii genereaz presiuni asupra mediului legate de ocuparea terenurilor, modificarea peisajelor i a ecosistemelor, distrugerea spaiului natural, utilizarea neraional a solului, supraconcentrarea activitilor pe o zon foarte sensibil i cu mare valoare ecologic, etc. Modificarea biotopului, nsoit de schimbarea unuia sau a tuturor factorilor abiotici (baraje, poluare industrial, poluare organic, despduriri, incendii) este urmat de desfiinarea unor sisteme i nlocuirea lor cu altele simplificate (n medii poluate), artificiale (agrosistemele) sau dispariie fr nlocuire (deertificare). Creterea i meninerea biodiversitii este considerat un proces de importan crucial n meninerea vieii pe pmnt. In concluzie: In prezent flora i fauna specifice stepei, care predominau n Cmpia Covurlui, sunt mult modificate, locul lor fiind luat de culturi agricole i animale domestice. Sistemul de irigaii are un impact nesemnificativ asupra habitatelor terestre dar se estimeaz c evacuarea apei din sistemul de desecare poate avea, n timp, impact asupra habitatelor acvatice. n perimetrul sistemului de irigaii sunt mai multe arii protejate, aflate n custodia organelor locale desemnate legal: Dunele de nisip de la Hanu Conachi, Balta Tlbasca, Balta Potcoava, Ostrovul Prut, Pdurea
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

46

Garboavele, Locul fosilifer Tirighina Barbo, dar care sunt n afara subsistemelor de irigaii, fr a fi supuse impactului acestora.

2.3. Dezvoltarea economica a zonei


Industria reprezint un alt sector economic deosebit de important, n care efectele activitilor antropice asupra mediului nconjurtor se manifest pregnant. Judeul Galai, unul dintre cele mai mari centre industriale ale Romniei, are ca ramuri economice principale: - industrie i construcii: 43% - servicii: 38% - agricultura, silvicultura i exploatri forestiere:19% Constituindu-se ntr-o unitate administrativ reprezentativ pentru Romnia, judeul Galai se afl situat la Dunrea de Jos, pe platforma Covurlui. n prezent, din punct de vedere economic, judeul Galai se afl situat pe unul din primele locuri n ceea ce privete contribuia sa la formarea bugetului naional. Industria Industria judeului Galai este bine reprezentat n ansamblul economiei romneti unde este prioritara n domeniile: siderurgic, construcii navale, industrie alimentar. Structura activitilor industriale: Total jude 100% Industria metalurgic 71,7% Industria chimic 4,3% Industria alimentar 2,8% Alte ramuri industriale 21,2% Agricultura Dispunnd de un patrimoniu agricol divers agricultur mare, viticultur, legumicultur i zootehnie , judeul Galai este n atenia guvernanilor i, deja, se desfoar aciunea de terminare a marelui sistem de irigaii Covurlui. Agricultura este una din activitile cele mai importante pentru Regiunea Sud-Est, deci i pentru Galai. Culturile reprezentative pentru aceasta zon sunt: gru, porumb, orz, floarea soarelui, soia, via de vie (podgoriile de la Nicoreti sunt renumite pentru producerea vinului). Din suprafaa total de 446.632 ha a judeului: suprafaa agricol este de 358.754 ha, din care: - suprafaa arabil 292.229 ha, - vii 20.368 ha, - puni 43.580 ha, - fnee 598 ha, - livezi 1.979 ha pduri i alte terenuri din fondul forestier 36.273 ha ape i bli 13.019 ha alte suprafee 38.586 ha In Judet exist uniti de prelucrare a vinului, a laptelui, morrit i panificaie, prelucrarea crnii, producerea nutreurilor concentrate. n majoritatea dintre aceste societi s-au fcut modernizri sau sunt n curs de efectuare, rezultatul fiind o mbuntire a imaginii produselor i o abordare mai curajoas a pieelor de desfacere. Totui, lipsa fermelor zootehnice afecteaz preul i deci desfacerea produselor finite n cazul laptelui, crnii i a nutreurilor concentrate. Se resimte lipsa industriei productoare de ambalaje la standarde europene, produsele alimentare glene fiind concurate, nu numai ca volum dar i ca aspect, de produse importate sau provenind din alte zone ale rii.
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

47

Zona Liber La Galai exist una din cele 6 Zone Libere din Romnia. Existena Zonei Libere presupune un avantaj pentru ora, ea fiind creat cu scopul de a promova comerul extern i de a atrage capital strin pentru o mai bun punere n valoare a resurselor i pentru introducerea de noi tehnologii. Zona Liber este amplasat n partea de est a municipiului, cu acces la malul Dunrii. Aceast poziie i confer urmtoarele avantaje: accesul la transport pe ap, transport rutier, transport feroviar. Cea mai important caracteristic a Galaiului este amplasarea sa pe artera de navigaie transeuropean Dunre-Rin-Main. Creterea gradului de atractivitate a zonei este condiionat de dezvoltarea zonelor portuare i portuar-industriale ale Zonei Libere i de permeabilizarea teritoriului pentru rutele de transport de interes european, ceea ce presupune realizarea unor ci rutiere - poduri destinate traversrii fluviului Dunre, propuse n zona Brila.Galai.Tulcea - care s completeze coridorul rutier de pe teritoriul rii noastre, preconizat n cadrul Cooperrii Economice din zona Mrii Negre. Invatamant Ca urmare a acestei dezvoltri economice, i sistemul de nvmnt i cultur este reprezentat prin Universitatea Dunrea de Jos care, prin numrul de studeni i de specializri, se situeaz pe primele locuri n ar i prin Universitatea Danubius. Starea de sntate Sectorul public cuprinde: 11 spitale, 13 dispensare-policlinici, 152 dispensare medicale, 11 farmacii, apte cree i un leagn de copii. Sectorul privat cuprinde: un spital, 88 cabinete medicale, 69 cabinete stomatologice, 49 farmacii, 38 laboratoare tehnic dentar, 23 puncte farmaceutice i nou depozite farmaceutice. Sistemul de sntate are numeroase carene: lips de paturi n spitale, lipsa medicamentelor, condiii improprii n unitile spitaliceti, lipsa de aparatur performant, lipsa unor cadre sanitare ultraperfecionate, salarii proaste n sistemul ca atare. La nivelul anului 2000, mortalitatea dar i natalitatea sunt n scdere, pstrnd totui un spor natural n cretere fa de anul precedent. Paradoxal, boli ca TBC i hepatita constituie nc o problem de via i de moarte. Totui campaniile de vaccinare continu s reduc numrul de cazuri mortale de rujeol, rubeol, hepatit viral tip B. Copii sunt cei mai afectai de morbiditate n relaie cu poluarea iritant, numrul de cazuri infantile fiind de aproximativ trei ori mai mare dect la aduli, n special n ceea ce privete bolile respiratorii. Transporturi Lungimea drumurilor publice din jude, pe categorii este: Nationale 222 km Judetene i comunale 1238 km Total 1460 km Lungimea cailor ferate n exploatare, 2004 km Zona de sud a judeului GALAI este strbtuta de DN 25 Tecuci Galai, sosea care trece prin toate localitile importante din sistemul de irigaii Cmpia Covurlui: Liesti, Hanu Conachi, Tudor Vladimirescu, Vames, Piscu, Branistea i Sendreni In Partea de vest se afla DN 26 care pornete din GALAI i strbate toata latura de est a judeului Teritoriul sistemului de irigaii ce va fi supus reabilitrii mai este strbtut de drumurile judeene: DJ 204: Lungoci Hanu Conachi Namoloasa; DJ 255: Piscu - Rediu; DJ 255A: Traian Odaia; Paralel cu DN 25, latura de Sud i Vest a judeului este strabatuta de linia de cale ferataGalai Tecuci. Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui 48

In concluzie: Economia judeului Galai are o un aport nsemnat la nivel naional, dar agricultura nu a atins nivelul de dezvoltare care ar fi fost justificat de solurile fertile, de abundenta surselor de apa, de infrastructura de irigaii, de condiiile de clim, i de tradiia local. Funcionarea actual a sistemului de irigaii Cmpia Covurlui este deficitar datorit randamentului sczut provocat de starea de degradare fizic i moral a infrastructurii. Reabilitarea propusa a sistemului de irigaii l poate aduce la gradul de eficien reclamat de posibilitile de dezvoltare a agriculturii din zon.

2.4. Resurse socio - culturale


Resurse Sociale a) Arealul rural al Campiei Covurlui situat n judeul Galai este format din 14 comune i 34 de sate; numrul mediu de sate care revin pe o comun este de 2,4; populaia acestui areal rural este de 70 217 de locuitori. Densitatea are valori reduse, cuprinse ntre 0,3 locuitor/ha( comuna Jorti) i 1,2 locuitor/ha( comuna Lieti). Capital demografic. Procese, fenomene i structuri demografice Cu o structur demografic normal, din perspectiva indicatorului ponderea populaiei feminine, capitalul demografic al acestui areal are o serie de particulariti: ponderea populaie feminine oscileaz n jurul valorii de 49,0% ceea ce indic un avantaj minimal al ponderii masculine; n cazul comunei Piscu avantajul se mrete pentru c la 955 de femei revin 1000 de brbai. Principalii indicatori ai structurii rurale
Tabelul 8.

Comuna
Branitea Frumuia Fundeni Independena Iveti Jorti Lieti Nicoreti Piscu Sendreni Smrdan Tudor Vladimirescu Tuluceti Vntori Areal rural Cmpia Covurlui

Ponderea femeilor n total populaie-%


50,7 49,8 48,8 50,6 49,4 49,3 49,2 51,0 48,8 49,4 49,0 50,0 49,0 49,5 49,6

Indice de feminitate-
1029 994 956 1001 979 974 971 1046 955 980 960 1000 963 983 988

Fenomenele i procesele demografice descriu riscul demografic cu care se confrunt localitile rurale cuprinse n acest areal; cu valori ale ratei natalitii de 6,0 i ale ratei mortalitii de 24,8 , comuna Jorti nu poate asigura creterea natural a populaiei i nu poate reproduce resursele umane. Implicaiile sociale i economice ale unei descreterii anuale de -3,0 supun acest areal la un risc demografic, major . 49

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

Principalele fenomene demografice


Tabelul 9.

Comuna Branitea Frumuia Fundeni Independena Iveti Jorti Lieti Nicoreti Piscu Sendreni Smrdan Tudor Vladimirescu Tuluceti Vntori Areal rural Cmpia Covurlui

Natalitate (rata natalitii), 8,6 12,3 9,6 8,6 12,6 6,0 11,1 10,9 11,6 11,0 13,2 9,3 8,9 8,3 10,5

Mortalitate (rata mortalitii), 12,5 16,2 13,6 16,7 12,5 24,8 12,6 18,1 15,5 13,4 8,4 15,5 13,7 8,5 13,5

Spor natural ( cretere natural) -3,9 -3,9 -4,0 -8,1 +0,1 -18,7 -1,5 -7,2 -3,9 -2,4 +4,8 -6,2 -4,8 -0,2 -3,0

Cu toate c exist cteva commune care au un spor natural pozitiv ( Smrdan, +5,6, Iveti, + 0,1), ele nu reuesc s atenueze riscul major demografic al ntregului areal al Terasei Covurluiului. Resurse umane structuri socio-economice Variaiile structurale ale resurselor umane descriu tipuri diferite de economii rurale i totodat prezena vizibil a fenomenului de subocupare rural. Ponderea populaiei ocupate n total populaie variaz de la 53,6 %, comuna Fundeni, la 23%, comuna Smrdan. Indicii structurii ocupaionale
Comuna Ponderea populaiei ocupate n total populaie rural,% Tabelul 10. Ponderea populaiei ocupate n agricultur n total populaie ocupat, %

Branitea Frumuia Fundeni Independena Iveti Jorti Lieti Nicoreti Piscu Sendreni Smrdan Tudor Vladimirescu Tuluceti Vntori Areal rural Cmpia Covurlui

37,0 36,4 53,6 30,0 36,3 45,8 24,4 32,5 26,5 27,0 23,0 45,5 40,0 45,6 35,0

72,0 68,4 39,4 49,0 63,3 90,5 29,3 79,4 44,5 30,0 27,2 59,3 64,4 81,0 57,9

Din totalul populaiei rurale aferent acestui areal sunt ocupai 35%; ponderea populaiei ocupate n agricultur din totalul populaiei ocupate este 57,9%. Exist commune puternic dependente de agricultur, Vntori( 81%), Jorti ( 90,5%), Nicorti (79,4%) i comune n care agricultura nu reprezint principala surs de venit, Smrdan (27,2%), Sendreni (30,0%).
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

50

b) Resursele de munc ale unitii de administrare Cmpia Covurlui Resursele de muncxa ale unitatii de administrare cuprind 85 de lucratori. Structura pe sexe , specifica unei asemenea unitatii, este favorabila fortei de munc masculine: 92% din totalul lucratorilor. Structura pe categorii de varsta este caracterizata de preponderenta lucratorilor intre 51-55 ani ( 42%) i a celor care au varsta cuprinsa intre 56-60 ani ( 24%). Din punct de vedere educational resursele de munc au urmatoarea structura: 13% au studii superioare, 23,5% au studii medii, 33,o% au absolvit cscoli profesionale i 30,5% au studii generale. Structura profesionala este caracterizata de preponderenta elecromecanicilor ( 61% din resursele utilizate) i de ponderile relativ semnificative ale inginerilor ( 9%) i agentilor hidro( 6%). Exista la nivelul acestei unitatii un disponibil de posturi vacante, 22 (20,5% din totalul posturilor aprobate). Din punct de vedere organizaional exist raporturi contractuale intre aceasta unitate i 20 organizaii ale utilizatorilor de ap pentru irigaii- OUAI. c) Resurse funciare Tipul de agricultur, extensiv sau intensiv, modalitile de dezvoltare agricol sunt determinate de varietatea condiiilor naturale i implicit de diversitatea categoriilor de folosin. Indiferent de valoarea ponderal i absolut a categoriilor de folosina a terenului agricol n condiiile utilizrii lor eficiente se poate asigura o dezvoltare echilibrat a economiilor rurale locale. Terenul agricol reprezint principala resurs a acestei zone nsumnd 85610 ha ceea ce reprezint o pondere de 81% din suprafaa total a arealului. Structura de folosin arat predominana terenului arabil 81% (31052 ha) care este urmat de puni (11%) i de vii (7%). Cu toate c valorile ponderale sunt reduse n cazul viei de vie nu se poate face abstracie de prezena acesteia pentru c aceast categorie de folosin reprezint o resurs economic care n condiiile exploatrii eficiente determin creterea valorii adugate brute regional e i poate induce o multiplicare a surselor de venit. Presiunea demografic medie asupra terenurilor agricole se cifreaz la 1,13 ha teren agricol ce revin pe locuitor ( superioar valorii nregistrate la nivel naional, 0,65 ha/locuitor) iar asupra terenurilor arabile este de 0,90 ha arabil/ locuitor . Variaiile teritoriale sunt nsemnate mergnd de la un minim de 0,65 ha agricol/locuitor n comuna Lieti pn la un maxim de 3,42 ha/locuitor n comuna Smrdan. Structuri de producie Profilul produciei agricole vegetale este de tip mixt n care se mbin, n principal, cultivarea cerealelor, plantelor tehnice i culturilor horticole. Porumbul i grul sunt culturi dominante ns i floarea soarelui se cultiv pe suprafee relativ extinse. In concluzie : Cu un spor natural negativ de 3 capitalul demografic al acestui sistem rural este supus unui proces de vulnerabilizare existnd posibilitatea unor disfuncionaliti majore cu implicaii grave n reproducerea demografic a resurselor de munc. Populaia ocupat n total populaie rural reprezint 35%. Ponderea populaiei ocupate n agricultur din totalul populaiei ocupate este 57,9%. Exist commune puternic dependente de agricultur, Vntori( 81%), Jorti ( 90,5%), Nicorti (79,4%) i comune n care agricultura nu reprezint principala surs de venit, Smrdan (27,2%), Sendreni(30,0%). Structura educaionala este dominata de preponderenta absolvenilor colilor profesionale, 33,o% din totalul celor angajai; 30,5% reprezint ponderea celor cu studii generale ; 13% reprezint ponderea celor cu studii superioare. Structura profesionala este caracterizata de preponderenta elecromecanicilor ( 61% din resursele utilizate) i de ponderile relativ semnificative ale inginerilor ( 9%) i agentilor hidro( 6%). Din punct de vedere organizational exista raporturi contractuale cu 20 OUAI.
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

51

n arealul studiat presiunea demografic resurselor funciare este mult mai redusa dect la nivel naional. Analiza acestor indicatori ofer o apreciere realist a potenialului funciar agricol, efectiv accesibil pentru dezvoltarea activitii agricole. veniturile fermelor ce beneficiaz n prezent de funcionarea sistemului de irigaii sunt foarte sczute, practicndu-se preponderent o agricultura de subzistenta, pentru consum propriu i care utilizeaz o cantitate redusa de fora de munc. Dotarea cu echipamente agricole este redusa. Un numr mare de fermieri nu dispun de fondurile necesare pentru plata serviciilor de irigaii. Impactul sistemului n starea actuala de funcionare se manifesta printr-un volum considerabil crescut de cheltuieli implicate de randamentul sau sczut. Respectiv, cu cheltuieli suplimentare produse de plata pierderilor de apa, costul suplimentar de energie electrica utilizata n staiile de pompare, energie pierduta nu numai datorita pomprii cantitii suplimentare de apa, dar i datorita randamentului sczut al echipamentelor de pompare, i lipsei automatizrii. Din punct de vedere organizaional exist raporturi contractuale cu 20 OUAI. Nu sunt i nici nu sunt previzibile conflicte legate de sursele de apa pentru irigaii; Resursele umane din aria de cuprindere a sistemului de irigaii Cmpia Covurlui sunt disponibile att ca numr cat i ca pregtire profesionala. Ponderile relativ mari ale populaiei ocupate n agricultur descriu un profil puternic legat de acest sector economic, iar presiunea demografica scazuta asupra resurselor funciare indica un potential de dezvoltare a agriculturii.

2.5. Concluzii privind calitatea mediului


Clima Sistemul de irigaii Cmpia Covurlui este situat intr-o zona cu climat continental, cu veri foarte calde i uscate i ierni geroase, marcate de viscole puternice. n ultimii ani temperaturle sunt mai ridicate i precipitaii mai sczute decat mediile multianuale. Vnturile predominante bat din direcia Nord - Nord-Est cu o frecvena de 18,4%, iar intensitatea medie anual este de 3 grade Beaufort, corespunznd la o vitez medie de 8 m/s. In condiiile tendinei de aridizare climatologica, cnd deficitul de umiditate din sol atinge n perioada de vegetaie cca. 350 mm/sezon, irigarea culturilor este imperios necesara. Topografie i Soluri Solurile din perimetrul sistemului de irigaii Cmpia Covurlui, predominant cernoziomice, cu clasa de pretabilitate III i IV, deci o pretabilitate destul de slaba ceea ce indica necesitatea irigrii i a aplicrii unor tehnologii agricole eficiente. Nivelul de aplicare a ngrmintelor chimice este redus, ceea ce asigura un impact redus asupra factorilor de mediu dar prezint i pericolul epuizrii resurselor nutritive ale solurilor cu pretabilitate slaba. Aplicarea pesticidelor prezint un risc de poluare a solului apelor i apelor freatice. n aria sistemului de irigaii Cmpia Covurlui s-a aplicat o cantitate redusa de pesticide, cca 50% din necesar, iar substanele folosite au fcut parte din grupa a III-a i a IV-a de toxicitate, deci substane mai puin toxice. Pe numeroasa suprafee din lunca Siretului care sunt inundabile solurile sunt n pericol de erodare Eroziunea eoliana este redusa n perioada de vegetaie deoarece stropirea terenurilor produce i creterea coeziunii particulelor. Datorita calitii apei Dunri, Prutului i Siretuluii care au n punctele de prelevare, clasa de calitate II conform OM 161/2006 i clasa de salinitate C2 / C3, solurile pot suferi un proces lent de salinizare.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

52

Solurile din perimetrul sistemului de irigaii Cmpia Covurlui se preteaz la aplicarea irigaiilor insotite de sistemul de desecare aferent i necesita aplicarea unor tehnologii agricole adaptate culturilor planificate, care sa asigure o utilizare durabila a solurilor i o protecie a subsolului. Calitate apa de suprafaa resursa de apa pentru Sistemul de irigaii Cmpia Covurlui sunt fluviul Dunrea i rurile Prut i Siret. - Debitul ce trebuie preluat din Dunre pentru alimentarea subsustemului 1 este de 3 m3/s, reprezentand cca. 0,23% din debitul minim cu probabilitate de asigurare de 97% al Dunrii i 0,06% din debitul mediu multianual. - Debitul ce trebuie preluat din Prut pentru alimentarea subsustemului 2 este de 2,4 m3/s, reprezentand cca. 18% din debitul minim cu probabilitate de asigurare de 97% al rului i 2.3% din debitul mediu multianual. - Debitul preluat din rul Siret reprezinta cca. 27% pentru subsustemul 3 (sectiunea Liesti) 45% pentru subsustemul 4(in sectiunea Vamesu) i aproape 100% pentru subsustemul 5( n sectiunea Barbosi) pentru cazul debitelor minime cu probabilitate de asigurare de 97% i respectiv 1,7% , 2,6% i 0,6% pentru aceleai seciuni n cazul debitelor medii multianuale. Ca urmare se poate aprecia ca impactul asupra capacitii de diluare a polurii aval de punctele de prelevare a apei pentru alimentarea subsistemelor de irigaii este nesemnificativ pentru Dunre i Prut, i sunt semnificative pentru Siret, mai ales n cazul debitelor minime. Trebuie totodat sa precizam ca n perioadele de debit minim udrile sunt restricionate, de aceea important este consumul resursei de ap n perioadele cu regim normal de curgere . - calitatea apei surselor de alimentare corespunde standardului STAS 9450/88 privind calitatea apei utilizate pentru irigarea culturilor agricole, ncadrndu-se puin peste clasa de salinitate C2 Moderata utilizabila pe soluri permeabile i la plante moderat tolerante la salinitate i mult sub clasa de salinitate C3 Ridicata utilizabila pe soluri permeabile i la plante tolerante la salinitate; Subclasa de alcalinitate este S1 Redusa utilizabila pe majoritatea solurilor. Nu exista conflicte prezente sau previzibile privind utilizarea apei din sursa Dunre. Contractarea apei se face cu cele 20 OUAI care s-au constituit n cadrul sistemului de irigaii Cmpia Covurlui - nu sunt i nu se prevd conflicte legate de utilizarea apei. Calitatea apei freatice - sistemul de irigaii Cmpia Covurlui nu folosete apa din surse subterane. Calitatea actuala a apei din primul strat freatic nu corespunde normelor de apa potabila STAS 1342/91 i Legea 458/02 indicatori ap potabil. S-au nregistrat depiri permanente la NH4 i CCO-Mn, la toate forajele monitorizate. Ecologie i conservarea naturii n prezent flora i fauna specifice stepei, care predominau n Cmpia Brganului, sunt mult modificate, locul lor fiind luat de culturi agricole i animale domestice. Sistemul de irigaii are un impact nesemnificativ asupra habitatelor terestre dar se estimeaz ca evacuarea apei din sistemul de desecare are impact asupra habitatelor acvatice. n perimetrul sistemului de irigaii sunt mai multe arii protejate, aflate n custodia organelor locale desemnate legal: dunele de nisip de la Hanu Conachi, Balta Tlbasca, Balta Potcoava, Ostrovul Prut, Pdurea Garboavele, Locul fosilifer Tirighina Barboi. Acestea nu sufer impactul subsistemelor de irigaii ce urmeaz a fi reabilitate. Dezvoltarea economica a zonei Economia judeului Galai are o un aport nsemnat la nivel naional, dar agricultura nu a atins nivelul de dezvoltare care ar fi fost justificat de abundenta surselor de apa, de infrastructura de irigaii, de condiiile de clima, i de tradiia locala. Funcionarea actuala a sistemului de irigaii Cmpia Covurlui este deficitara datorita randamentului sczut provocat de starea de degradare fizica i morala a infrastructurii. Reabilitarea propusa a sistemului de irigaii l poate aduce la gradul de eficienta reclamat de posibilitile de dezvoltare a agriculturii din zona.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

53

Impact socio-economic Cu un spor natural negativ de 3 capitalul demografic al acestui sistem rural este supus unui proces de vulnerabilizare existnd posibilitatea unor disfuncionaliti majore cu implicaii grave n reproducerea demografic a resurselor de munc. Populaia ocupat n total populaie rural reprezint 35%. Ponderea populaiei ocupate n agricultur din totalul populaiei ocupate este 57,9%. Exist commune puternic dependente de agricultur, Vntori( 81%), Jorti ( 90,5%), Nicorti (79,4%) i comune n care agricultura nu reprezint principala surs de venit, Smrdan (27,2%), Sendreni(30,0%). Structura educaionala este dominata de preponderenta absolvenilor colilor profesionale, 33,o% din totalul celor angajai; 30,5% reprezint ponderea celor cu studii generale ; 13% reprezint ponderea celor cu studii superioare. Structura profesionala este caracterizata de preponderenta elecromecanicilor ( 61% din resursele utilizate) i de ponderile relativ semnificative ale inginerilor ( 9%) i agentilor hidro( 6%). n arealul studiat presiunea demografic resurselor funciare este mult mai redusa dect la nivel naional. Analiza acestor indicatori ofer o apreciere realist a potenialului funciar agricol, efectiv accesibil pentru dezvoltarea activitii agricole. veniturile fermelor ce beneficiaz n prezent de funcionarea sistemului de irigaii sunt foarte sczute, practicndu-se preponderent o agricultura de subzistenta, pentru consum propriu i care utilizeaz o cantitate redusa de fora de munc. Dotarea cu echipamente agricole este redusa. Un numr mare de fermieri nu dispun de fondurile necesare pentru plata serviciilor de irigaii. Impactul sistemului n starea actuala de funcionare se manifesta printr-un volum considerabil crescut de cheltuieli implicate de randamentul sau sczut. Respectiv, cu cheltuieli suplimentare produse de plata pierderilor de apa, costul suplimentar de energie electrica utilizata n staiile de pompare, energie pierduta nu numai datorita pomprii cantitii suplimentare de ap, dar i datorita randamentului sczut al echipamentelor de pompare, i lipsei automatizrii. Din punct de vedere organizaional exista raporturi contractuale cu 20 OUAI. Nu sunt i nici nu sunt previzibile conflicte legate de sursele de apa pentru irigaii; Resursele umane din aria de cuprindere a sistemului de irigaii Cmpia Covurlui sunt disponibile att ca numr cat i ca pregtire profesionala. Ponderile relativ mari ale populaiei ocupate n agricultur descriu un profil puternic legat de acest sector economic, iar presiunea demografica scazuta asupra resurselor funciare indica un potential de dezvoltare a agriculturii.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

54

Cap.3. Impactul de mediu


Impactul potenial asupra mediului este evaluat pentru reabilitarea infrastructurii de irigaii Cmpia Covurlui pe o suprafa de 26440 ha. Impactul potenial a fost identificat prin: lista standard a categoriilor de proiecte a Bncii Mondiale (OP 4.01 - 1999); metode de evaluare ICID (Mock &Bolton 1993); analiza documentaiilor elaborate in cadrul studiului de fezabilitate: Raportul opiunilor de reabilitare i Raport privind starea actual a sistemului de irigaii Cmpia Covurlui; vizite n teren i discuii cu reprezentani ANIF.

Impactul asupra mediului


Impactul potenial asupra mediului este prezentat sintetic n tabelul 11, n care s-au utilizat urmtorii indicatori standard: Tipul impactului: negativ (-), pozitiv (+), modificri ale condiiilor de mediu care nu sunt nici negative nici pozitive (0), care sunt necunoscute (?), neaplicabile (NA); Magnitudinea impactului: nesemnificativ (NS), mic (L), mediu (M), mare (H), necunoscut (?); Consecine: directe (D), indirecte (I); Durata: temporar (T), sporadic (S) , permanent (P); Evitabil (prin msuri aplicate): Da , Nu; Ireversibil ( prin ncetarea activitii ): Da , Nu Impactul alternativelor de reabilitare a sistemului de irigaii nu difer ca tipuri de poluare, ci doar prin ntinderea ariilor de reabilitare n perioada de construcie i prin diferena de intensitate a impactului n exploatare dat de diferena considerabil a impactului dinte alternativa 1, 2 i 3. Sinteza impacturilor poteniale asupra mediului
Tabelul 11 Parametrul Impact Evaluarea impactului potenial Direct/ Tip Magnitudine Durata Evitabil indirect MEDIU FIZIC (0) NA (0) (-) NA (-) NA (-) NA Tabelul 11 (continuare)
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

Reversibil

Clima Topografie Geologie i soluri

Hidrogeologie Hidrologie

Modificri ale microclimatului Schimbri n topografia terenului Epuizarea resurselor minerale i funciare Compactarea terenului dup irigare Risc pentru stabilitatea terenului Modificarea nivelului i debitului apei freatice Pierderea capacitii de stocare i transfer Reducerea debitului Dunrii Schimbri n morfologia Dunrii

P*

Nu

Da

NS NS

D I

T P

Nu Nu

Nu Nu

Nu

Da

P*

Nu

Da

55

Parametrul

Ecologie i conservarea naturii

Populaie i aezri

Impact socioeconomic

Servicii i faciliti Ci de acces i mijloace de acces Patrimoniul cultural Poluarea apelor de suprafa Poluarea apei freatice

Eroziunea i poluarea solului

Calitatea aerului

Evaluarea impactului potrnial Direct Tip Magnitudine Durata Evitabil / indirect ECOLOGIE I CONSERVAREA NATURII Schimbarea habitatului din NA perimetrul sistemului de irigaie Reducerea gradului de sntate a biotopului acvatic (-) (?) I P* Da Dunre ca urmare a deversrii apelor de desecare Disturbarea vieii faunei (-) NS D T Nu MEDIUL SOCIAL Perturbaii n timpul (-) NS D T Da lucrrilor de reabilitare Schimbarea i migrare NA populaiei Relocarea NA Rolul femeilor (-) NS D P Nu Grupuri de minoriti etnice NA Generarea de locuri de (+) M D T munc pe perioada lucrrilor de reabilitare Veniturile fermierilor (+) M D P Ocuparea forei de munc i (+) L I P economia local Apa potabil i igien (-) L D P Nu Utilizatorii din aval (-) L D P Nu Traficul n zona lucrrilor de (-) NS D T Nu reabilitare Traficul de transport produse (-) NS D P Nu Cauzarea de prejudicii sau NA pierderi siturilor arheologice POLUAREA I DEGRADAREA MEDIULUI Calitatea apei din canalele de (-) (?) D T parial drenaj Apele de suprafa aval de (-) NS/L D T Nu sistemul de irigaii Impactul culturilor irigabile asupra concentraiei de (-) (?) D P parial nitrai, pesticide, etc. Salinitatea apei freatice (-) NS/L D P parial Eroziunea solului (-) NS D P parial Compactarea solului (-) NS D P parial Salinizarea solului (-) L D P parial mbogirea cu nutrieni (-) M D P parial Poluarea cu pesticide i (-) M D P parial metale grele Impactul lucrrilor de (-) L D T Nu construcie Impactul lucrrilor agricole (-) L D T parial Impactul irigrii cu (+) L D T sprinklere Impact

Reversibil

Da Da Da

Nu

Nu Da Da Da

Da Da Nu Da Da parial parial parial Nu Da Da

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

56

Tabelul 11 (continuare) Parametrul Zgomotul Impact Zgomot n perioada de construcie Zgomotul n timpul irigrii Populaia local Buruieni i eutrofizare Vectorii de mbolnvire a habitatelor Duntori Boli ale animalelor Tip (-) (-) (-) (-) NA (-) (-) (?) (?) D I P P Nu Nu Da Da Evaluarea impactului potrnial Direct Magnitudine Durata Evitabil / indirect NS NS (?) (?) D D I D T P P P Nu Da Da Nu Reversibil Da Da Nu Da

Sntatea mediului

Clima Funcionarea sistemului de irigaie poate duce la modificri ale microclimatului zonei n sensul ridicrii umiditii i a scderii temperaturii. Se estimeaz c aceste modificri o s aib o magnitudine medie i se vor manifesta numai n perioada de var. Efectul asupra microclimatului va fi identic cu cel din perioada n care sistemul de irigaii a fost folosit la capacitate maxim. Topografie ntruct se va face o reabilitare a unui sistem existent, aflat n funciune, nu se vor produce schimbri n topografia zonei. Geologie i soluri Pentru alternativele de reabilitare 1 i 2 patul de pietri care se va aterne sub dalele de beton va avea un volum nesemnificativ pentru resursa din luncile Dunrii, Prutului i Siretului. Nisipul i pietriul necesare realizrii patului pe care se vor aeza dalele de beton sau conductele de PAFSIN consum resurse nesemnificative de balastier n comparaie cu disponibilul din luncile Dunrii, Prutului i Siretului. Un efect pozitiv asupra solurilor l-ar avea reabilitarea canalelor n alternativa 3 care prevede montarea de conducte ce vor fi acoperite cu pmnt i terenul va fi redat agriculturii. De-a lungul timpului irigarea produce o compactare a solului. Nivelul acestui efectul negativ asupra solurilor este monitorizat n cadrul programului naional de monitorizare a solului. Nu s-au nregistrat alunecri de teren n incinta celor 5 subsisteme de irigaii din Cmpia Covurlui. Hidrogeologie ncetarea monitorizrii apelor freatice dup 1989 nu a permis obinerea unor informaii recente privind variaia nivelului apei freatice. n perioada de monitorizare 1975 1988 s-a constatat o cretere a nivelului freatic i o scdere a mineralizrii apei freatice. Reducerea irigrii n ultimii 18 ani se estimeaz c a contribuit la scderea nivelului apelor freatice. Nivelul redus de udare din ultimii ani justific aceast estimare. Norma de udare realizat n anul 2006 a fost de 611 mc/ha, iar n 2007 de 722 mc/ha. Nivelul hidrostatic ntlnit n aria sistemului Cmpia Covurlui este cuprins ntre 25 m. Dup reabilitarea sistemului de irigaii norma de udare va crete pn la nivelul normei pedologice, respectiv va atinge nivelul din perioadele de utilizare maxim din trecut, de cca. 1500 m3/ha, cnd n cuprinsul sistemului au aprut terenuri cu exces superficial de umiditate. Se impune monitorizarea atent a apei freatice i corelarea creterilor de nivel observate cu managementul sistemului de desecare.
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

57

Hidrologie Dup reabilitare debitele maxime cu care vor fi alimentate subsistemele de irigaii vor fi de 3,00 mc/s din Dunre, 2,38 mc/s din Prut i 10 mc/s din Siret. Aceste debite reprezint 0,5% din debitul mediu multianual al Dunrii, definind de asemenea un consum nesemnificativ de resurs de ap. Se mai poate remarca faptul c o parte a apei livrate se va ntoarce n fluviu prin intermediul pnzei freatice n care se va infiltra. n aceste condiii reducerea capacitii de diluie i impactul asupra folosinei de ap n aval sunt nesemnificative, n condiiile regimurilor normale de curgere. n perioade cu regim redus de curgere debitul prelevat din Siret constituie un consum semnificativ de resurs de ap. Ecologie i conservarea naturii Preexistena sistemului de irigaii in ntreaga arie de funcionare de dup reabilitare indic un impact nesemnificativ asupra sistemului ecologic. Acest lucru este indicat i mai pregnant de faptul c zona este puternic antropizat, vegetaia i fauna slbatic fiind nlocuite de culturile agricole i de fauna domestic. Acestea din urm nu numai c nu vor fi disturbate dar irigarea va avea indirect un efect benefic asupra lor, datorat favorizrii cultivrii plantelor furajere. Reducerea gradului de sntate a biotopului acvatic Dunre, Prut i Siret ca urmare a deversrii apelor de desecare se poate datora aportului de nutrieni provenii din fertilizarea culturilor agricole. Efectul de eutrofizare, cu impact asupra biotopului acvatic se estimeaz c va fi redus datorit capacitii de autoepurare a fluviului i celor dou ruri. Populaie i aezri Lucrrile de reabilitare a sistemului de irigaii se vor desfura n afara zonei locuite ceea ce nu va disturba viaa social a localitilor. Lucrrile de reabilitare vor avea un grafic de desfurare care s stnjeneasc n ct mai mic msur lucrrile agricole i irigarea. Aceasta se va realiza prin discutarea cu autoritile locale de specialitate i cu reprezentanii OUAI a programului de lucru. Lucrrile de reabilitare a sistemelor de irigaie nu vor produce schimbri i migrarea populaiei. Aceste schimbri pot aprea totui, n timp, prin dispariia unor productori individuali care i vor vinde pmntul unor ferme i asociaii agricole, ce se previzioneaz a se dezvolta n detrimentul micilor productori. Este previzibil un fenomen de urbanizare a zonelor rurale i angajarea fotilor mici proprietari n unitile agricole ce se vor dezvolta i vor avea nevoie de for de munc. Astfel populaia ar putea rmne relativ stabil. Proiectul de reabilitare nu necesit relocri de populaie. Accesibilitatea irigrii culturilor ar conduce la creterea suprafeelor cultivate cu legume, activitate care necesit mai curnd abilitile femeilor. Astfel acestea ar putea fi solicitate suplimentar, ca pe lng munca obinuit din gospodria proprie s se angajeze i n activitatea de producie. Nu sunt cunoscute alte probleme sociale n zon. n zon nu sunt probleme legate de minoriti. Impact socio-economic Lucrrile de reabilitare sunt prevzute pentru o perioad de 2 ani Indiferent de firma care va contracta lucrarea, fora de munc necalificat va fi asigurat din resurse locale. Salariile muncitorilor din construcii fiind mai ridicate dect cele din agricultur pe perioada construciilor se ateapt o cretere a standardului de via n zon. Dup darea n funciune a sistemului reabilitat se ateapt o mrire a venitului fermierilor, diferit in funcie de abilitile de administrare ale acestora. Sunt previzibile schimbri minore n veniturile
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

58

productorilor individuali, care au venituri la limit in prezent, i nu au anse de schimbri semnificative nici n viitor. Fermierii ntreprinztori se estimeaz c vor atinge i creteri de 60% pe o perioad de cca. 10 ani, n timp ce n asociaiile agricole creterea previzibil pentru aceeai perioad este de cca. 40%. Beneficiarii cu cele mai bune anse ai reabilitrii sistemului de irigaii sunt fermele comerciale, care pot atinge creteri de cca. 80% n urmtorii 10 ani. Ocuparea forei de munc i economia local sunt favorizate de utilizarea sistemului de irigaii prin faptul c o viitoare cretere a produciei agricole va necesita o prelucrare a produselor n interiorul zonei productive. Se va produce o cretere a ratei interne de ocupare a forei de munc ce va aduce i beneficii indirecte economiei locale. Efectele pot fi amplificate prin creterea puterii de cumprare a agricultorilor. Servicii i faciliti Apa din stratul freatic este nepotabil ca urmare a efectului nsumat al surselor de poluare industrial i agricol. Tehnicile agricole viitoare vor avea un impact asupra apei freatice, deoarece azotaii i pesticidele reprezint un serios factor de risc pentru sntatea populaiei i animalelor. Reabilitarea sistemului de irigaii este posibil s necesite i folosirea unor cantiti sporite de ngrminte i substane agrochmice, ce vor crete astfel factorul de risc. i n prezent apa din primul strat freatic este recomandat a se folosi numai pentru alte scopuri gospodreti dect ca ap potabil. Programul de ndeplinire a sarcinilor asumate prin tratatul de aderare la UE prevede asigurarea alimentrii cu ap tratat a zonelor rurale (chiar i a celor mai mici localiti), ceea ce va evita folosirea apei freatice n scop potabil. Autoritile locale vor fi ajutate n ndeplinirea acestei sarcini de o cretere a veniturilor locuitorilor ce se vor racorda la reeaua de distribuie a apei. Nu sunt i nu se prevd situaii conflictuale legate de utilizarea apei n aval de sistemul de irigaii. Reabilitarea sistemului de irigaii nu va avea un impact semnificativ asupra ambientului zonei, respectiv asupra peisajului i zonelor de recreere. Ci de acces i mijloace de transport n perioada de desfurare a lucrrilor de reabilitare materialele de construcie se vor aduce cu autocamioane de mare tonaj. Sistemul de irigaii Cmpia Covurlui este strbtut de mai multe drumuri naionale i locale de la nord la sud i de la est la vest, care vor facilita accesul in zonele de lucru. Localitile principale din ariile celor 5 Subsisteme de irigaii sunt strbtute de drumurile naionale DN 25 i DN26. Dup reabilitare, volumul de transport al produselor agricole se va intensifica, urmnd a se reduce dinnou atunci cnd se vor dezvolta uniti de prelucrare locale a acestor produse. Patrimoniul cultural n perimetrul sistemului de irigaii nu sunt situri arheologice cunoscute. Poluarea apelor de suprafa Calitatea apelor drenate din sistemul de irigaii nu se poate defini ca un poluator semnificativ al apelor Dunrii Prutului i Siretului, aceasta pstrnd calitatea a II-a att n amonte ct i n aval de evacuarea din sistemulele de desecare. Pentru cuantificarea efectului poluant este necesar monitorizarea apei receptorilor amonte i aval de amplasamente. n viitor, pe msura dezvoltrii unitilor de prelucrare local a produselor agricole, evacuarea apelor reziduale ar putea fi o surs de poluare, evitabil printr-o epurare optim. Poluarea apei freatice Substanele agrochimice aplicate pe terenurile agricole vor fi levigate de apa de irigare i cea pluvial i in timp vor ajunge i n apa freatic, n care vor aduce un aport de nutrieni, pesticide i
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

59

metale grele. ntruct nu sunt disponibile date privind nivelul actual de poluare, dar este cunoscut acest mecanism poluant, monitorizarea apei freatice este cea care va cuantifica fenomenul. Controlul acestei poluri se va face prin monitorizarea calitii apei din puurile de control existente n perimetrul ariei reabilitate a sistemului de irigaii. Monitorizarea se va face ntr-un numr de minimum 5 puuri hidrogeologice din cele 77 existente n perimetrul sistemului de irigaii. Pentru aceasta cea mai mare parte dinte puurile de control va trebui s fie reabilitate. Eroziunea i poluarea solului Eroziunea solului n cuprinsul sistemului de irigaie se estimeaz a fi nesemnificativ pentru c terenul cu diferene relativ mici de nivel este supus n special eroziunii eoliene, iar aceasta este mult redus n perioada de irigare, att datorit acoperirii cu culturi, ct i faptului c udarea crete coeziunea particulelor de sol. Reabilitarea sistemului de irigaii nu va produce schimbri n privina eroziunii solului. Creterea nivelului de udare scontat n viitor va produce doar o compactare nesemnificativ, innd cont de faptul c udarea nu va depi puterea de absorbie a solului, i nu se vor produce bltiri. Lucrrile agricole nu vor fi efectuate n perioade n care terenul este exagerat de ud i mainile agricole ar putea distruge structura solului. O compactare redus este favorizat i de structura bun a cernoziomurilor i solurilor aluviale care sunt predominante n zon. Drenajul natural dublat de conducerea eficient a sistemului de drenare va reduce efectul perioadelor cu umiditate mare. Apa surselor de alimentare, care are n punctul de alimentare a sistemului o salinitate uor crescut, va conduce n timp la o cretere a salinizrii solului, ce va trebui evitat prin tehnologii agricole adecvate. Intensificarea udrii va impune i creterea cantitii de ngrminte, necesare pentru a nu sectui resursa natural a solului. Intr-o perioad de cca. 20 ani se estimeaz c vor fi atinse valorile de utilizare a nutrienilor specifice zonelor agricole din vestul UE: pn la 180 kg azot/ha i 20-50 kg fosfor/ha. Pe msura dezvoltrii sectorului zootehnic se ateapt i o cretere corespunztoare a procentului de ngrminte naturale n cantitatea total de ngrminte folosit. Se estimeaz i o cretere a cantitilor de pesticide utilizate, n special de viitoarele ferme comerciale. Calitatea aerului Traficul mai intens din perioada de construcie va avea un impact negativ asupra calitii aerului, prin antrenarea de pulberi i emisia de gaze de eapament. n perioada de exploatare a sistemului de irigaie activitatea mainilor agricole i transportul produselor vor intensifica aceste aspecte. Irigarea cu sprinklere va avea un impact pozitiv pentru c prin ridicarea umiditii aerului va produce o reducere a ariei de dispersie a pulberilor i componentelor din gazele de eapament. Zgomotul Zgomotul mai intens specific lucrrilor de reabilitare se va desfura relativ departe de zonele locuite, afectarea populaiei fiind nesemnificativ. n perioada de exploatare a sistemului sursa de zgomot principal vor fi staiile de pompare, dar se estimeaz c efectul lor va fi nesemnificativ. Deci sursele de poluare sonor i nivelul de zgomot nu se va schimba fa de cele din prezent

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

60

Sntatea mediului Datorit posibilului impact al funcionrii sistemului de irigaii asupra apelor de suprafa i freatice, riscul pentru sntatea biotopului acvatic i al sntii oamenilor i animalelor va trebui urmrit prin mijloace de monitorizare a apelor. Nu au existat informaii privind apariia vreunor boli la animale, dezvoltarea anormal a unor duntori sau buruieni n cuprinsul sistemului de irigaii Cmpia Covurlui. Rezumatul consecinelor de mediu i sociale Reabilitarea infrastructurii ce va permite irigarea a 40990 ha va avea urmtoarele beneficii: Reducerea consumului de resurse de ap i energie; Crearea a cca. 200 locuri de munc pe perioada lucrrilor de reabilitare de 2 ani; Creterea veniturilor fermelor agricole dup cca. 10 ani cu cca. 80% pentru fermele comerciale, 60% pentru cele anteprenorilale i 40% pentru asociaiile agricole; Efect de dezvoltare a economiei locale prin creterea puterii de cumprare a fermierilor i a numrului de locuri de munc n industria prelucrtoare a produselor agricole. Efectele negative previzionate se vor manifesta pe perioada construciei cu localizare restrns, sau pe durata de exploatare a sistemului de irigaii cu intensitate nesemnificativ sau redus: Creterea nivelului apei freatice, cu risc de apariie a salinizrii solului pe anumite poriuni de sol; Poluarea solului i a apei freatice cu ngrminte chimice pesticide i metale grele. n perspectiva utilizrii unor cantiti sporite de substane agrochimice care implic un risc pentru sntatea omului i animalelor, poluarea solului i a apelor va impune i va justifica cheltuielile de monitorizare a acestor factori de mediu.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

61

Cap.4. Analiza alternativelor


4.1. Alternative de reabilitare a sistemului de irigaie
In anul 2003 a fost ncheiat un contract ntre GR i BIRD pentru cofinanarea proiectului de reforma i reabilitare a sistemelor de irigaii din Romania. Implementarea proiectului este prevzuta pentru perioada 2004 2011 pentru o arie de 11030 ha i se va realiza n 2 etape. Cinci sisteme de irigaie sunt prevzute pentru etapa a II-a, unul dintre ele fiind reabilitarea sistemului de irigaii Cmpia Covurlui. ALTERNATIVA 0 definete situaia n care investiia ar fi 0, respectiv sistemul de irigaii ar funciona cu infrastructura de irigaie n starea actuala; ALTERNATIVA 1 AS BUILT const n refacerea seciunilor canalelor conform situaiei iniiale, fr cptuire, refacerea construciilor hidrotehnice conform proiectului iniial i repararea agregatelor i instalaiilor din staiile de pompare. ALTERNATIVA 2 AS BUILT MBUNTIT const n impermeabilizarea canalelor pe toat lungimea, refacerea construciilor hidrotehnice i nlocuirea agregatelor de pompare cu unele noi, performante i repararea i/sau nlocuirea instalaiilor din staiile de pompare. ALTERNATIVA 3 consta n nlocuirea canalelor deschise cu conducte de PAFSIN, refacerea construciilor hidrotehnice i reabilitarea staiilor de pompare conform prezentrii din alternaztiva 2. O prezentare a principalilor indicatori ai Alternativelor de reabilitare a celor cinci subsisteme de irigaii din Cmpia Covurlui sunt prezentate n tabelul 12
Tabelul 12 Nr crt Sistemul (subsistemul) de irigaii LIETI Suprafaa irigabil (ha) 5 200 Debumire Cost, mii lei Pierderi ap, mii mc anual Cost energie, kWh/1000 mc 2 VAME Cost, mii lei 6 910 Pierderi ap, mii mc anual Cost energie, kWh/1000 mc 3 ENDRENI (BARBOI) Cost, mii lei 3 166 Pierderi ap, mii mc anual Cost energie, kWh/1000 mc 4 PRUT Cost, mii lei 5 597 Pierderi ap, mii mc anual Cost energie, kWh/1000 mc 5 DUNREA Cost, mii lei 5 566 Pierderi ap, mii mc anual Cost energie, kWh/1000 mc TOTAL CMPIA COVURLUI Cost, mii lei 26 339 Pierderi ap, mii mc/an Costmediu. energie, kWh/1000 mc Alternativa 1 "AS BUILD" 2707,5 2800 42 4206,0 10600 44 1583,0 16000 52 2427,0 36 38 4011,0 *) 37 14935 29436 43 Alternativa 2 "AS BUILD" mbuntit 10201,0 2670 31 28027,0 880 31 6093,0 134 35 3914,0 0 32 2212,0 *) 30 50447 3554 32 (30) 85242 282 (32) Alternativa 3 Introducere conducte 14435,0 97 52944,0 130 (31) 11737 55 (35) (3914,0) (32) (2212,0)

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

62

Valorile prezentate privind costurile, pierderile de ap i consumul de energie pentru pomparea a 1000 mc ap sunt preluate din materialele pregtitoare ale Studiului de Fezabilitate, fiind rezultate din calcule grosiere. La finalizarea SF ele pot suferi modificri n marja de cca. 10%. *) canalele n semidebleu ale subsistemului Dunrea au rol dublu, de irigare i drenare astfel nct nu se poate stabili o pierdere de ap.

4.2. Alternative pentru reabilitare.


ALTERNATIVA 0 ; In cazul investiiei 0 sistemul de irigaie si-ar continua procesul de degradare pana la nivelul n care ar deveni nefunctional. n lipsa totala a irigrii, n condiiile prognozate de asprire a condiiilor climatice, ca urmare a nclzirii globale. Ar deveni iminenta o schimbare radicala a planurilor de cultura, dndu-se prioritate acelora care necesita cea mai redusa cantitate de apa. Consecina acestei situaii ar fi eliminarea cultivrii legumelor i nutreurilor, care sunt mari consumatoare de apa. Pe termen lung, ar fi afectata sntatea oamenilor datorita reducerii calitii alimentaiei. Scderea consumului de legume i de carne, ca urmare a reducerii eptelului i lipsei de legume ar induce boli de nutriie datorate carenei de vitamine, proteine i minerale. Pe de alta parte lipsa apei va duce i la reducerea suprafeelor de teren cultivate, cu consecine dezastruoase asupra veniturilor fermierilor i alte consecine sociale nu numai la nivel local ci i la nivel naional. Astfel lipsa mijloacelor de subzistenta va produce o migrare a forei de munc spre oraele din jude sau spre alte zone cu o mai mare disponibilitate de locuri de munc. Se poate previziona o tendina a proprietarilor de terenuri mici de a le vinde unor persoane fizice sau juridice cu putere financiara suficient de mare pentru a realiza investiiile necesare unei agriculturi moderne i eficiente. Un colaps rapid al sistemului de irigaii nsoit de civa ani foarte secetoi ar putea produce un impact social acut. Daca perioada de declin a sistemului de irigaii s-ar ntinde mai mult de 10 ani este de presupus ca micii fermieri ar gsi resurse de adaptare i impactul social ar putea fi atenuat. Studiile efectuate au artat ca n cazul fermierilor foarte ntreprinztori, n condiiile decderii continue a sistemelor de irigaii, veniturile ar scdea cu cca. 30%. Pe termen lung profitabilitatea asociaiilor de fermieri ar scdea i ea, ducnd chiar i la scderea numrului de membri ai acestora. Veniturile fermelor comerciale se previzioneaz ca vor scdea cu pn la cca. 35% n urmtorii 10 ani, ca urmare a scderii produciei de legume. Se poate previziona ca n absenta sistemului de irigaii nivelul freatic din aria de deservire a sistemului Cmpia Covurlui va scdea iar circulaia apei spre rdcina plantelor va deveni i mai deficitara. Lipsa irigaiilor va transforma agricultura intensiva intr-un tip extensiv de agricultura. n condiiile scderii veniturilor fermierilor se va utiliza o cantitate insuficienta de ngrminte i pesticide, n prezent aceste cantiti fiind deja sub nivelul celor utilizate n tarile vest-europene. Aceasta ar avea un efect pozitiv prin reducerea polurii cu nutrienti i substane toxice apele de suprafaa i freatice, dar ar contribui n i mai mare msura la reducerea recoltelor i implicit a veniturilor fermierilor, cu tot cortegiul de implicaii sociale ale acestui fapt. Eroziunea solului datorat apei i aciunii eoliene nu va nregistra modificri, ambele fiind nesemnificative n condiiile amplasamentului analizat.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

63

Analiza impactului sistemului de irigaii n cazul ALTERNATIVEI 1 ; Alternativa 1 presupune reabilitarea sistemului de irigaii pentru a-l aduce la forma iniiala, respectnd cerinele de contract. Aceasta opiune de proiect ar ridica randamentul actual al sistemului cu cca. 15% prin eliminarea pierderilor de apa datorate impermeabilizrii deteriorate sau neetanrii conductelor, prin repararea stvilarelor nodurilor hidrotehnice i a staiilor de pompare care au nevoie de repararea construciilor de baza i nlocuirea echipamentelor hidromecanice i electrice cu unele noi. Toate aceste modificare se vor concretiza i printr-o reducere a consumului de energie. Reacia fermierilor la utilizarea sistemului de irigare reabilitat va fi variata i va depinde n mare msur de veniturile gospodriei dar i de nivelul de instruire, de iniiativa i tradiiile membrilor ei. Fermierii care cultiva numai pentru uz personal ar putea sa foloseasc irigarea numai parial, funcie de nivelul de precipitaii al perioadelor de cultura, numai pentru anumite culturi agricole i n general sa continue activitatea agricola aa cum o practica i n trecut. Fermierii nteprinztori ar putea sa creasc produciile culturilor care i asigurau n trecut subzistenta, gru, porumb, legume, etc. i sa cultive plantele furajere: porumb de siloz, lucerna, trifoi, care sa-i permit dezvoltarea eptelului. Si-ar asigura astfel nu numai necesarul propriu dar ar putea contracta o parte din produsele animaliere. n acelai context, irigarea i-ar permite sa mreasc suprafaa cultivata cu legume plante care necesita o cantitate mai mare de apa. Beneficiile acestei atitudini ar fi nu numai creterea calitii hranei propriilor familii dar i o cretere a veniturilor gospodriei, cu toate beneficiile ce decurg din aceasta pentru dezvoltarea dotrilor i a standardului de viata n mediul rural. O alta consecina a creterii veniturilor va fi i creterea cantitii de ngrminte i pesticide utilizate, care n prezent au un regim deficitar de utilizare. Aa cum s-a mai menionat n prezenta lucrare, substanele agrochimice au att un efect poluant, n cazul unei aplicri defectuoase, cat i un efect benefic, pentru ca nu epuizeaz resursele nutritive ale solului, n cazul unei cultivri intensive. ntruct nu se poate realiza o aplicare optima a fertilizanilor i pesticidelor fr sa fie determinata acumularea lor n sol i apa freatica, rezulta ca este imperios necesara monitorizarea acestor factori de mediu i corelarea tehnologiei agricole cu rezultatele monitorizarii. Impactul reabilitrii sistemului de irigaii se va manifesta i printr-o economie de resurse. Pentru aceeai unitate de suprafaa irigata, consumul de apa din cele trei surse va fi cu 15-20 % mai mic i la fel i consumul de energie electrica preluata din sistemul naional de distribuie. Analiza impactului sistemului de irigaii n cazul Alternativei 2 ; Alternativa 2 consta n reabilitarea infrastructurii sistemului conform cerinelor din contract i solicitrii ANIF. Lucrrile de refacere a infrastructurii se vor face prin impermeabilizarea canalelor cu dale de beton iar reabilitarea staiilor de pompare se va face cu schimbarea agregatelor uzate cu unele noi ca i nlocuirea unor pri din instalaiile anexe. Toate acestea presupun un volum mai mare de lucrri. Alternativa 2 presupune acelai tip de activiti, dar aria deservita de infrastructura reabilitata va fi mai mare i echipamentele de pompare schimbate vor permite un randament mai mare, cu o reducere considerabila a cheltuielilor de ntreinere fa de situaia actual. Veniturile suplimentare obinute de la utilizatori, conform legii se vor reinvesti n ntreinerea i dezvoltarea sistemului de irigaii.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

64

Analiza impactului sistemului de irigaii n cazul Alternativei 3; Alternativa 3 consta n reabilitarea infrastructurii de transport a apei prin conducte de PAFSIN i construcii hidrotehnice i staii de epurare conform celor prezentate n alternativa 2. Este alternativa care are cel mai mic impact asupra mediului, ntruct pierderile de ap pe tronsoanele reabilitate sunt practic nule. Aceasta duce la o scdere a consumului de energie de pompare, cu consecine asupra costului livrrii de ap ctre utilizatori. Se vor crea condiii pentru ca utilizatorii s contracteze cantiti mai mari de ap i s irige o suprafa mai mare de teren. Pe baza evalurii magnitudinii impacturilor de mediu pentru perioada de exploatare a fiecrei alternative studiate se face comparaia prezentata n tabelul 13 Alternativa 0: i se atribuie punctajul de bonitate 0 Alternativa 1: i se atribuie punctajul de bonitate + 1 Alternativa 2: i se atribuie punctajul de bonitate +1,5 Alternativa 3: i se atribuie punctajul de bonitate +2 Comparaie ntre alternative
Tanelul 13

Comparaie alternativa Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Cu alternativa: Alternativa 0 +1 +1,5 +2 Alternativa 1 -1 +0,5 +1 Alternativa 2 -1.5 - 0,5 +0,5 Alternativa 3 -2 -1 -0,5 -

Suma -4.5 -0,5 +1.5 +3,5

Rezulta ca din punct de vedere al impactului asupra factorilor de mediu alternativa 3 este cea recomandabil pentru reabilitarea sistemului de irigaii Cmpia Covurlui

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

65

Cap.5. Impactul de mediu i msuri de reducere a impactului


Pe baza previzionrii impacturilor de mediu nc din faza de elaborare a proiectului s-au prevzut anumite masuri de reducere a efectelor asupra factorilor de mediu. Monitorizarea de ctre beneficiar (MADR / UMP) a principalilor indicatori de calitate a mediului va permite evidenierea impactului licrrilor de reabilitare iar monitorizarea ce va fi efectuat de ctre viitorii proprietari ai sistemului de irigaii reabilitat (ANIF / OUAI) va evidenia performanele proiectului prin prisma evoluiei calitii mediului i vor avea un feed-back n managementul sistemului. Msurile necesare evitrii sau ameliorrii efectelor negative asupra mediului, efectele reziduale dup aplicarea msurilor de remediere i responsabilitile aplicrii acestora sunt prezentate n tabelul 14. Msurile propuse se nscriu n trei categorii de aplicare: Proiectarea i realizarea elementelor de baza ale sistemului de irigaii; Modificarea modului de operare a sistemului n scopul mbuntirii randamentului utilizrii apei i energiei; Servicii de consiliere a fermierilor asupra celor mai bune practici agricole

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

66

Efecte negative de mediu i msuri de ameliorare propuse


Tabelul 14 Prmetru Aezri /populaie Servicii / faciliti Apa de suprafaa Impact Perturbarea activitilor locale n timpul lucrrilor de reabilitare Calitatea necorespunztoare a apei potabile n localitile din cuprinsul sistemului Poluarea apei Dunrii i a Buzului aval de evacuarea din sistemul de desecare Creterea nivelului de nitrai Apa freatica Creterea nivelului/ debitului apei freatice - posibile bltiri n zone cu apa freatica la mica adncime Msuri de ameliorare Consultarea publicului n timpul proiectrii i al execuiei Susinerea comunitarilor locale implementarea programului MMDD de alimentare cu ap i canalizare Instruirea fermierilor pentru aplicarea corecta a substanelor agro-chimice i a ngrmintelor naturale Instruirea fermierilor pentru aplicarea corecta a substanelor agro-chimice i a ngrmintelor naturale Creterea randamentului apei prin reabilitarea impermeabilizrii i perfecionarea practicilor de irigare / desecare Instruirea fermierilor pentru aplicarea corecta a pesticidelor Analiza calitii sedimentelor din canalele ce urmeaz a fi decolmatate, nainte de nceperea lucrrilor de reabilitare, pentru a stabili dac se pot mprtia pe terenurile adiacente Adaptarea practicilor ameliorative Respectarea normelor de udare Instruirea fermierilor pentru aplicarea corecta a substanelor agro-chimice i a ngrmintelor naturale Efecte reziduale Costul msurilor de ameliorare Etapa Proiectare; Executie; Exploatare Raspunderea UMP/Consultant, Executant n afara ariei de aplicabilitate a proiectului Consilii locale

Se vor determina prin monitorizare

Exploatare

Exploatare Se vor determina prin monitorizare Valorile msurilor de reducere a impactului vor fi cuprinse n devizul din Studiul de Fezabilitate Proiectare; Execuie; Exploatare Execuie; Exploatare

Consilii locale UMP/Consultant, Executant, ANIF Moldova Sud /OUAI

Poluarea solului cu substane agro-chimice i metale grele Sol Salinizarea solului Compactarea solului Acumularea excesiva de nutrieni

Se vor determina prin analize nainte de nceperea lucrrilor de reabilitare ( etapa I-a de monitorizare)

Executie

UMP/Consultant, Executant ANIF Moldova Sud

Se vor determina prin monitorizare

Exploatare Exploatare Exploatare

ANIF Moldova Sud /OUAI

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

67

Prmetru

Impact

Msuri de ameliorare Deeurile de beton rezultate din lucrrile de reabilitare vor fi colectate i eliminate din amplasament. Se propune concasare lor i reutilizarea la ntreinerea drumurilor din amplasament Deeurilor de metal din demolarea construciilor hidrotehnice se vor valorifica prin firme de specialitate. Produsele de balastier vor fi preluate din balastiere existente n zon, care funcioneaz n baza unor autorizaii ale autoritilor locale i de mediu ntreinerea drumurilor din aria sistemului, utilizarea de autovehicule Euro 3 i 4 cu coninut redus de poluani. Respectarea programului de ntreinere i reparaii

Efecte reziduale

Costul msurilor de ameliorare

Etapa

Raspunderea

Poluarea solului cu deeuri din activitatea de construcii Sol Consum de resurse n perioada de construcie produsele de balastier necesare n perioada de construcie Imisii de pulberi i gaze de eapament produse de traficul intens din perioada de construcie Zgomotul produs n staiile de pompare de echipamentele cu piese n micare. Riscul pentru sntatea biotopului acvatic i al sntii oamenilor i animalelor ntrzierea lucrrilor sau chiar modificarea proiectului

Valorile msurilor de reducere a impactului vor fi cuprinse n devizul din Studiul de Fezabilitate

UMP/Consultant, Executant, Proiectare; Execuie;

UMP/Consultant, Executant UMP/Consultant, Executant, ANIF Moldova Sud / Consilii locale

Calitate aer

Cheltuieli curente de ntreinere i reparaii

Execuie;

ANIF Moldova Sud / Executant

Zgomot

Risc de apariie a unor boli la animale, dezvoltarea anormal a unor duntori sau buruieni pe suprafaa sistemului de irigaii -

Din capitolul de buget pentru mentenan

Exploatare

ANIF Moldova Sud / OUAI UMP/ ANIF Moldova Sud / OUAI -Organisme sanitar veterinare judeene UMP / Consultant, Executant

Sntatea mediului

Monitorizarea apelor de suprafa i freatice i supravegherea sanitarveterinar. n cel mult 72 ore se anun primarul localitii pe teritoriul creia s-a fcut descoperirea*
)

Din bugetul de monitorizare Se acoper din capitolul de deviz diverse i neprevzute

Exploatare

Descoperiri arheologice ntmpltoare

Execuie

*) n cazul n care n timpul lucrrilor de construcii are loc o descoperire arheologic ntmpltoare vor fi sistate lucrrile i va fi anunat n cel mult 72 de ore Primarul localitii pe
raza creia s-a fcut descoperirea. Aa cum prevede Articolul 4, paragraful (3) din OUG 43/2000 - Ordonana privind protecia patrimoniului arheologic i declararea unor situri arheologice ca zone de interes naional. Conform atribuiilor ce-i revin, Primarul localitii va lua msurile precizate la Articolul 17 din normativul menionat mai sus.
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Cmpia Covurlui

68

Cap. 6. Planul de monitorizare


6.1. Etape de monitorizare
n scopul determinrii impactului lucrrilor de reabilitare a infrastructurii de irigaii se va realiza un program de monitorizare a factorilor de mediu: ap de suprafa (Sursa de alimentare, canale de aduciune i canale de drenaj), ap freatic (i apa din fntni) sol Acest program se va desfura n dou etape: Etapa I-a Baseline Urmrete s evalueze starea factorilor de mediu nainte de nceperea lucrrilor de reabilitare a sistemului de irigaii Cmpia Covurlui. Pentru aceasta se va efectua o sesiune de prelevare probe nainte de nceperea lucrrilor i a irigrii. Valorile determinate prin aceste analize vor constitui o baz de evaluare att pentru impactul produs n timpul lucrrilor de reabilitare, ct i pentru impactul din perioada de exploatare a sistemului de irigaie reabilitat. Etapa a II-a Impactul lucrrilor de reabilitare Va efectua analiza factorilor de mediu menionai la finalul lucrrilor de reabilitare, din aceleai puncte de prelevare ca i n etapa I-a. Responsabilitatea acestei sesiune de analize revine Clientului MADR - UMP. Programul de monitorizare propus pentru perioada de exploatare Dup recepionarea sistemului reabilitat, i preluarea de ctre Beneficiar, n perioada de exploatare, acestuia i revine sarcina de a monitoriza factorii de mediu, anual, la nceputul i sfritul sezonului de irigaie. Prelevrile de probe din Etapa I i II de monitorizare din perioada construciei se constituie ntr-un ghid de monitorizare pentru perioada de exploatare. Se recomand ca n cazul n care sesiunea de udri ncepe mai trziu primvara, sau se termin mai devreme de luna septembrie, programul s se adapteze i el acestor modificri. Dac se constat depiri ale parametrilor de calitate a factorilor de mediu, fa de normele n vigoare, frecvena de monitorizare i numrul parametrilor analizai vor fi adaptai situaiei din teren.

6.2. Condiii de monitorizare


Monitorizarea apelor de suprafa Prelevarea de probe de ap se va face din Dunre, Prut i Siret din puncte amonte de alimentarea Staiilor de pompare de alimentare. Impactul apei de irigare se va monitoriza prin prelevarea de probe de pe canalele principale de alimentare. De pe canalele de drenaj se vor preleva probe amonte de evacuarea sistemului de desecare a fiecrui subsistem de irigaie n emisari Monitorizarea apelor freatice Pentru monitorizarea impactului lucrrilor de reabilitare asupra apei freatice sunt necesare minimum 5 puuri de observaie hidrogeologice.
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Terasa Brilei

69

n condiiile n care puurile de observaie care au fost folosite la monitorizarea apelor freatice anterior anului 1989 nu au mai fost ntreinute, se impune realizarea unui studiu privind realizarea unei hari a amplasrii puurilor de observaie care mai sunt n funciune. Dac n zona reabilitat nu se mai regsesc minimum 5 puuri n stare de funciune, n zonele lucrrilor de reabilitare se vor folosi fntni de la marginea satelor. Pentru puurile de observaie ce vor fi folosite va trebui s fie nlocuite dispozitivele de msurare. Fntnile ce se vor monitoriza apa potabil din satele din cuprinsul sistemului vor fi alese n localitile Lieti, Vame, Sendreni, Samova i ivia. Monitorizarea solului Monitorizarea impactului lucrrilor de construcii asupra solului necesit 5 puncte de monitorizare. Punctele de prelevare a probelor vor fi semnalizate cu borne i se vor pstra pe tot parcursul procesului de monitorizare, pentru a permite compararea rezultatelor i evoluia procesului de poluare. Se vor face analize ale sedimentelor de pe canalele de irigare nainte de umplerea cu ap a acestora. Astfel se va stabili dac poluanii din sedimente se ncadreaz n limitele admise, caz n care sedimentele vor putea fi mprtiate pe terenurile arabile adiacente canalelor. n caz contrar sedimentele va trebui s fie transportate ntr-un amplasament autorizat; Punctele de monitorizare ap i sol sunt figurate pe Plan amplasare puncte de prelevare probe anexat.

6.3. Bugetul necesar monitorizrii


a) Pregtirea puurilor de observaie Cheltuielile pentru gsirea i poziionarea pe planul de situaie al sistemului Cmpia Covurlui se estimeaz la cca. 700 lei. b) Bugetul de monitorizare Programul de monitorizare pentru etapele enumerate la punctul 6.1 este detaliat n tabelele 15, 16, iar programul propus pentru perioada de exploatare, este cel prezentat n tabelul 17.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Terasa Brilei

70

Program de monitorizare Etapa I-a


Tabelul 15 Tip Locatii Parametri analizati Frecventa de monitorizare Nr. Mostre Metode Autoritatea responsabila Supervizare

Apa de suprafata Fluviul 1 punct amonte de SPA Dunre Dunarea 1 punct amonte de SPA Lieti,; 1 Raul Siret amonte de SPA Vame, 1 punct amonte de SPA endreni, Rul Prut 1 amonte de SPA Prut Canale irigare 5 Puncte de pe canalele de adiciune 5 Puncte de pe canalele de drenaj amonte de evacuarea n emisari 5 puuri de observaie din perimetrul subsistemelor de irigaie Lieti, Vame, Sendreni, Samova i ivia 5 fntni de apa potabila din localitatile Lieti, Vame, Sendreni, Samova i ivia

pH, conductivitate , NO3- , total pesticide, (DDT)

O dat

Metoda Standard

RNAR

UMP/APM Galai *Ord 161/ 2006

pH, conductivitate, MTS, NO3-, NO2-, total pesticide pH, conductivitate, NO3-, PO4-, total pesticide, metale grele Adancime nivel freatic pH, N-NO2; N-NO3; total pesticide Adancime nivel freatic pH, N-NO2; N-NO3; total pesticide, calitate biologica pH, COT, Ntot., Ptot., Metale grele, N-NO2; N-NO3; total pesticide Metale grele, total pesticide.

O dat

Metoda Standard Metoda Standard

ICITID ICITID i ANIF Moldova Sud ICITID i ANIF Brila Oficiul Judetean al Ministerului Sanatatii ICPA i OSPA Braila ICPA i OSPA Braila

Canal drenaj Apa freatica Apa ferarica din put observatie Apa freatica din fantani Sol

1 dat n August

UMP/APM Galai STAS 9450/88 UMP/APM Galai *Ord 161/ 2006 UMP/APM Galai Apa feratica UMP/APM Galai Legea 458/2002

2 ori /an O dat 2 ori /an O dat

10 5 10 5

Metoda Standard Metoda Standard

5 profile de soluri Sol 5 prelevri din stratul de sedimente din canalele de aduciune

1 data/an de la 2 adncimi o dat/ nainte de umplerea canalelor cu ap

10

Metoda Standard Metoda Standard

UMP/APM Galai UMP/APM Galai

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Terasa Brilei

71

Program de monitorizare Etapa II-a


Tabelul 16 Tip Apa de suprafata Fluviul Dunarea Raul Siret Rul Prut Canale irigare Locatii 1 punct amonte de SPA Dunre 1 punct amonte de SPA Lieti,; 1 amonte de SPA Vame, 1 punct amonte de SPA endreni, 1 amonte de SPA Prut 5 Puncte de pe canalele de adiciune 5 Puncte de pe canalele de drenaj amonte de evacuarea n emisari 5 puuri de observaie din perimetrul subsistemelor de irigaie Lieti, Vame, Sendreni, Samova i ivia 5 fntni de apa potabila din localitatile Lieti, Vame, Sendreni, Samova i ivia 5 profile de soluri Parametri analizati Frecventa de monitorizare Nr. Mostre Metode Autoritatea responsabila Supervizare

pH, conductivitate , NO3- , total pesticide, (DDT)

O dat

Metoda Standard

RNAR

UMP/APM Galai *Ord 161/ 2006 UMP/APM Galai STAS 9450/88 UMP/APM Galai *Ord 161/ 2006 UMP/APM Galai Apa feratica UMP/APM Galai Legea 458/2002 UMP/APM Galai

pH, conductivitate, MTS, NO3-, NO2-, total pesticide pH, conductivitate, NO3-, PO4-, total pesticide, metale grele Adancime nivel freatic pH, N-NO2; N-NO3; total pesticide Adancime nivel freatic pH, N-NO2; N-NO3; total pesticide, calitate biologica pH, COT, Ntot., Ptot., Metale grele, N-NO2; N-NO3; total pesticide

O dat 2ori n August i noiembrie 2 ori /an O dat 2 ori /an O dat 1 data/an de la 2 adncimi

Metoda Standard Metoda Standard

ICITID ICITID i ANIF Moldova Sud ICITID i ANIF Brila Oficiul Judetean al Ministerului Sanatatii ICPA i OSPA Braila

Canal drenaj Apa freatica Apa ferarica din put observatie Apa freatica din fantani

10

10 5 10 5

Metoda Standard Metoda Standard Metoda Standard

Sol

10

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Terasa Brilei

72

Program de monitorizare propus pentru perioada de exploatare a sistemului de irigaii


Tabelul 17 Tip Locatii Parametri analizati Frecventa de monitorizare Nr. Mostre Metode Autoritatea responsabila Supervizare

Apa de suprafata Fluviul 1 punct amonte de SPA Dunre Dunarea 1 punct amonte de SPA Lieti,; 1 Raul Siret amonte de SPA Vame, 1 punct amonte de SPA endreni, Rul Prut 1 amonte de SPA Prut Canale irigare 5 Puncte de pe canalele de adiciune 5 Puncte de pe canalele de drenaj amonte de evacuarea n emisari 5 puuri de observaie din perimetrul subsistemelor de irigaie Lieti, Vame, Sendreni, Samova i ivia 5 fntni de apa potabila din localitatile Lieti, Vame, Sendreni, Samova i ivia

pH, conductivitate , NO3- , total pesticide, (DDT)

2 ori la inceputul i sfritul


sezonului de irigaii

Metoda Standard

RNAR

UMP/APM Galai *Ord 161/ 2006

pH, conductivitate, MTS, NO3-, NO2-, total pesticide pH, conductivitate, NO3, PO4-, total pesticide, metale grele Adancime nivel freatic pH, N-NO2; N-NO3; total pesticide Adancime nivel freatic pH, N-NO2; N-NO3; total pesticide, calitate biologica pH, COT, Ntot., Ptot., Metale grele, N-NO2; NNO3; total pesticide

2 ori la inceputul i sfritul


sezonului de irigaii

Metoda Standard Metoda Standard

ICITID ICITID i ANIF Moldova Sud

Canal drenaj Apa freatica Apa ferarica din put observatie Apa freatica din fantani

2ori n August i noiembrie

10

UMP/APM Galai STAS 9450/88 UMP/APM Galai *Ord 161/ 2006 UMP/APM Galai Apa feratica UMP/APM Galai Legea 458/2002 UMP/APM Galai

2 ori / sezonul de irigaii O dat / la sfritul sezonului de irigaii 2 ori / sezonul de irigaii O dat / la sfritul sezonului de irigaii o dat/ de la 2 adncimi
acolo unde s-au detectat concentraii depite n baseline

10 5 10 5

Metoda Standard

ICITID i ANIF Brila Oficiul Judetean al Ministerului Sanatatii ICPA i OSPA Braila

Metoda Standard Metoda Standard

Sol

5 profile de soluri

10

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Terasa Brilei

73

6.4. Instituii responsabile de monitorizare


Responsabilitatea urmririi acestui plan revine: pe durat scurt, n timpul lucrrilor de reabilitare a sistemului de irigaii, UMP; pe durata de exploatare a sistemului de irigaii, ANIF Sucursala Arge-Ialomia-Siret , Unitatea de administrare Moldova Sud i nu difer de planul de monitorizare care trebuia aplicat nainte de reabilitarea sistemului.

Instituii implicate n monitorizare: ICITID Bneasa Giurgiu deine responsabilitatea globala pentru analiza probelor de ap din sistemele de irigaii i drenaj. Regia Naionala Apele Romane rspunde de monitorizarea apei Dunrii ICPA Bucureti poarta rspunderea analizrii probelor de sol. OSPA Galai este unitatea care va ncheia contractele de prelevare probe i efectuare a analizelor cu instituiile susmenionate, n perioada de exploatare i UMP n perioada de construcie. Prelevarea probelor i analizele se vor efectua n conformitate cu legislaia de mediu n vigoare la data efecturii lor. Se va elabora un Raport anual de monitorizare a mediului care va include urmtoarele informaii: Descrierea programului de prelevare probe, nsoit de hrile pe care sunt figurate punctele de prelevare; Un rezumat al informaiilor culese pe parcursul anului, cu date de baza (buletine de analize) prezentate n anexe; Interpretarea datelor, sinteza strii mediului i analiza tendinei de modificare a factorilor de mediu, comparativ cu anul precedent; Prezentarea parametrilor ce depesc valorile limit normate, aciunile ntreprinse pentru remedierea factorilor ce determina depirile i rezultatele acestora; Accidentele ecologice care au avut loc, consecine i masuri de eliminare a acestora. Rapoartele de monitorizare vor fi evaluate de OSPA Galai, vor fi prezentate ANIF Moldova Sud, care le va distribui autoritarilor competente, dup cum urmeaz: Rapoartele de monitorizare vor fi evaluate de OSPA Galai, vor fi prezentate ANIF Moldova Sud, care le va distribui autoritarilor competente, dup cum urmeaz: APM Galai unitate ce rspunde de conformarea cu legislaia de mediu n vigoare, care la va aduce la cunotina ARPM Galai i MMDD Autoritatea Centrala rspunztoare de problemele legate de mediu; UMP, reprezentant al MADR ministerul care poarta rspunderea global a sistemelor de irigaii; OUAI care trebuie sa fie informai astfel nct sa contientizeze ca impacturile negative de mediu pot afecta funcionarea sistemului de irigaii pe termen lung i sntatea locuitorilor. WB. cofinanatorul proiectului Situaia actuala a monitorizrii sistemului Cmpia Covurlui nainte de 1990 sistemul era monitorizat de instituiile enumerate anterior, dar imediat dup aceast data sistemul de monitorizare s-a prbuit din cauza lipsei de fonduri, i lipsei de coordonare ntre instituiile implicate.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Terasa Brilei

74

ANIF Moldova Sud nu dispune de fonduri si laboratoare si nici de personal calificat pentru monitorizarea factorilor de mediu din cuprinsul sistemului. Apa Dunrii este monitorizata in cadrul sistemului naional de monitorizare a apelor de ctre APM i ANAR monitorizeaz seciunile de pe Dunre de la km 183 Gropeni i km 166. Pe rul Siret sunt staii hidrometrice la ale INHGA la Lungoci i endreni, iar pe Prut, la ivia.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Terasa Brilei

75

Cap. 7. Consultarea publicului


Informarea privind situaia actual din teren, ateptrile viitorilor utilizatori ai sistemului de irigaie i posibilitile de utilizare a acestuia au stat la baza elaborrii proiectului i a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. Etapele de informare a publicului i de supunere a EIA la dezbaterea public vor respecta Capitolul III din Ordinul MMDD 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu. Proiectul a demarat cu o perioad de studiu a condiiilor din teren, pentru verificarea strii infrastructurii de irigaii. Acestea s-au concretizat ntr-un Raport privind starea actual a sistemului de irigaii Cmpia Covurlui. Concomitent cu investigarea sistemului de irigaii s-au cules date condiiile de mediu din perimetrul sistemului. mpreun cu date privind starea de afectare a factorilor de mediu, disponibile publicului, aceste informaii au fost prezentate n, Raport privind starea factorilor de mediu n sistemul de irigaii Cmpia Covurlui. Acest raport ar fi fost mult mai util dac s-ar fi putut obine date rezultate din monitorizarea sistemului de irigaii, dar din lips de resurse financiare, ncepnd din anul 1989, aceast monitorizare nu s-a mai fcut. Investigarea condiiilor economico-sociale ale zonei au permis prognozarea condiiilor de exploatare a sistemului n viitor, ceea ce a permis elaborarea unor alternative realiste de reabilitare a sistemului i implicit aprecierea impactului funcionrii in fiecare alternativ asupra factorilor de mediu. Pe parcursul elaborrii Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului s-a colaborat permanent cu reprezentanii UMP cu care s-au discutat aspecte legate de: conformarea structurii raportului att cu legislaia romneasc, ct i cu cerinele similare ale WB; cuantificarea impactului de mediu al fiecrei alternative a proiectului; programul de monitorizare propus pentru determinarea impactului de mediu al lucrrilor de construcie i propunerea programului de monitorizare pentru perioada de exploatare a sistemului reabilitat; msurile de prevenire si reducere a impactului; estimarea costurilor de mediu. Dup finalizarea raportului acesta a fost prezentat mai nti reprezentanilor ANIF Moldova Sud i ai OUAI. Dup finalizarea Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului acesta este naintat APM Galai i va urma etapele de informare i participare a publicului la procedura de evaluare a impactului asupra mediului, pn la obinerea Acordului de Mediu pentru reabilitarea sistemului de irigaii Cmpia Covurlui. ntlnirile de lucru sunt prezentate n Anexa 3 Raport al edinelor de lucru i de dezbatere public. Aceast anex se va completa pe parcursul derulrii procedurii de emitere / obinere a Acordului de mediu, prin adugarea ntlnirilor ce se vor desfura ulterior depunerii prezentului Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului va fi reactualizat imediat ce se vor finaliza dezbaterile publice i va cuprinde modificrile impuse de observaiile i propunerile pertinente ale publicului. Aceast versiune de baz a Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului va fi disponibil pentru consultare pe site-ul Consultantului www.tahal.com i versiunea n limba englez pe site-ul Infoshop al Washinton DC : http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTDEBTDEPT/0,,contentMDK:20268 517~menuPK:540655~pagePK:64166689~piPK:64166646~theSitePK:469043,00.html
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Terasa Brilei

76

Cap.8. Concluzii i recomandri


8.1. Concluzii
Pentru reabilitarea subsistemelor din Cmpia Covurlui s-au propus: Alternativa 1 AS BUILT const n refacerea seciunilor canalelor conform situaiei iniiale, fr cptuire, refacerea construciilor hidrotehnice conform proiectului iniial i repararea agregatelor i instalaiilor din staiile de pompare. Alternativa 2 AS BUILT MBUNTIT const n impermeabilizarea canalelor pe toat lungimea, refacerea construciilor hidrotehnice i nlocuirea agregatelor de pompare cu unele noi, performante i repararea i/sau nlocuirea instalaiilor din staiile de pompare. Alternativa 3 consta n nlocuirea canalelor deschise cu conducte de PAFSIN, refacerea construciilor hidrotehnice i reabilitarea staiilor de pompare conform prezentrii din alternativa 2. Este recomandat pentru reabilitare Alternativa 3. n aceast variant reabilitarea sistemului va aduce o serie de beneficii de mediu i socio-economice cum sunt: Efecte de mediu: Economii de resurse de ap i energie; Efecte socio-economice: crearea pe o perioada de 24 de luni a cca. 200 locuri de munc pentru locuitorii din zon; creterea veniturilor fermierilor din cuprinsul sistemului de irigaii cu cca. 80 % pentru fermele comerciale , cu cca. 60% pentru fermele antreprenoriale i cu cca. 40% pentru asociaiile agricole n urmtorii 10 ani; efectul de cretere a veniturilor se vor concretiza prin creterea puterii de cumprare a fermierilor i n consecina va creste numrul de locuri de munc n industria local de prelucrare a produselor agricole. Efectele negative de mediu ale lucrrilor de reabilitare a sistemului de irigaii se estimeaz a fi reduse sau chiar nesemnificative: creterea nivelului freatic cu consecine asupra proteciei solurilor mpotriva bltirilor i srturrii; poluarea solului i a apei freatice cu poluani provenii din substanele agro-chimice sau ngrminte organice i din apa de alimentare a sistemului de irigaii. Utilizarea moderat actuala a acestor produse este de ateptat s creasc odat cu creterea veniturilor fermierilor ; efecte negative indirecte asupra sntii populaiei care consum apa din fntni forate n stratul freatic de mic adncime ca ap potabil. Lipsa monitorizrii sistemului de irigaii n ultimii peste 10 ani nu permite estimarea magnitudinii impactului asupra solului, apei freatice i asupra sntii populaiei.

8.2. Recomandri
analiza alternativelor propuse pentru reabilitarea sistemului de irigaii Cmpia Covurlui a condus la concluzia c din punct de vedere al impactului asupra factorilor de mediu i al caracteristicilor de baz ale investiiei alternativa 3 este cea mai favorabil i aceasta se recomand s fie aplicat pentru reabilitare. Se recomand monitorizarea sistemului de irigaii Cmpia Covurlui pe parcursul lucrrilor de reabilitare i n perioada de exploatare a sistemului i au fost recomandate instituiile care
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Terasa Brilei

77

trebuie implicate n ndeplinirea acestui program. Sunt instituii care au experiena i specialitii necesari acestui scop. Programul de monitorizare i de revizie a puurilor de control necesit dou etape: nainte de nceperea lucrrilor de reabilitare i a sezonului de irigare i la sfritul perioadei de construcie. Programul va fi implementat sub supravegherea UMP, de organizaiile implicate ntr-un mod formal n activiti similare de monitorizare a mediului, cu posibiliti i experien n domeniu, iar analizele vor fi efectuate de laboratoare autorizate. MADR prin intermediul UMP va asigura finanarea programului de monitorizare n etapa I-a i a IIa care vor cuantifica impactul lucrrilor de reabilitare. n continuare ANIF Moldova Sud va trebui s sprijine programul de monitorizare.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Sistemul de irigatii Terasa Brilei

78

S-ar putea să vă placă și