Sunteți pe pagina 1din 3

PARIS

Capitala Frantei din anul 987 Suprafata:6133 kmp (1450 kmp orasul propriu- is !"arele #aris$% #opulatia : &'115'757 lo((1999% a)lomeratia ur*ana 10'&57'000lo((1994% Coordonate )eo)rafi(e : 48 5&+ ,at'& &0+ ,at' Paris-orasul lumina al lumii- este situat in partea (entral- nordi(a a tarii pe flu.iul Sena /in a.al de (onfluenta a(estuia (u "arna /o(upand un relief 0os (&5-350m% format din terase /(ampii si (oline domoale ("ontmartre/ Saint 1ene.ie.e /C2aumont /Cailles%' Coordonate istorice 3rasul #aris se afla pe .atra unei stra.e(2i ase ari a tri*ului )ali( al parisilor o(upata de romani in anul 5& i'4r/ .are-i dau numele Lutetia (ase area dintre ape% '-umele de Paris apare pentru prima data intre anii 305-310/ dupa (are de.ine capitala regilor franci din anul 508(in vremea regeliu Clovis ),iar din anul 987 devine capitala Frantei, fun(tie (are s-a perpetuat pana in pre ent '5.olutia istori(a a (apitalei fran(e e a fost mar(ata in(a din timpul domniei lui Filip August (11801&&3% (and se reali ea a un sistem de fortifi(atii/ .estitele 4ale si (ate.a poduri peste Sena '6ar moderni area orasului se realo ea a in timpul domniei lui Napoleon (1799-1815% si mai ale Napoleon al 777-lea (185&1870% (are in(redintea a ar2ite(tului Hauss ann moderni- area (apitalei fran(e e '6e metropola pari iana sunt indiso- lu*il le)ate multe evenimente istorice : razboiul de 100 de ani, noaptea Sfantului Bartolomeu ( 24 august 15!2",frondele (1#48$1#5%",&evolutia franceza(1!8'", (are .a influenta istoria lumii moderne miscare insurectionala din 1848( cu infuente inclusiv asupra istoriei noastre nationale ",(omuna din )aris (18!1", o(upatia )ermana di (el de-al doilea ra *oi mondial s'a'm'd' Coordonate econo ice! "etropola pari iana este cel mai important centru economic al *rantei ,(on(entrea a o patrime din a(ti.itatile industriale si peste 508 din a(ti.itatile (omr(iale si finana(iare ale tarii' 9stfel in domeniul industrial orasul #aris este (unos(ut prin firmele (are produ( autoturisme/

a.ioane /ele(troni(a /petro(2imie/ (osmeti(e/ medi(mente /industria te:tila si alimentara ';onele industiale sunt dipuse la periferia "arelui #aris( re)iunea Sena /,e <our)et s'a %' Sunt (unos(ute in deose*i firmele de autoturisme =enault /Citroen /Sim(a /sele de a.ioane din )ama 9ir*us/ sau produsele (osmeti(e (are au dus faima a(estui oras prin (alitatea si stilul deose*it al a(estor marfuri ' 7n domeniul financiar ai(i isi au sediul peste 40 de *an(i importante /in(epand (u <an(a Frantei(1800% /<an(a =ot2s(2ild/ s'a' <ursa din #aris (a treia (a importanta dupa (ele din -e> ?ork si ,ondra %' Capitala fran(e a este in a(elasi timp un important nod de transport ,ai(i (on.er) 11 ma)istrale feroviare (in(lusi. liniile moderne @1A si mai re(ent /5urotunelul% : &5 ma)istrale rutiereB 3 mari aeroporturi internationale ((+arles de ,aulle ,-rl. , /e Bourget" 0 port fluvial pe Sena Bmetrou inau)urat in(a din anul 1900 (&76 km lun)ime % et(' Coordonate edilitar 5:tinderea orasului se produ(e in(epand (u se(olul al CA777-lea /de pilda da(a in anul 1730 orasul #aris a.ea 560000 lo(/ in 1848 se inre)istrau 950000 lo(B dupa a(eea / in etape su((esi.e orasul se .a e:tinde in onele limitrofe/ de pilda intre 1919-1931 orasul se e:tindeintre "eudon si AitrD /intre "ontreuil si #antin/ intre =ain(D si -euillD- #laian(e ' 6upa (el de-al doilea ra *oi modial pentru a se e.ita e:tinderea metropolei/ s-au (reat mai multe orase satelit: <o*i)nD/ "assD-#alaiseau/ Sar(ellas s'a' 3 pri.ire asupra planului metropolei pari iene e.identia a o anumita onare : zona culturala ((artierul ,atin/ "ontparnasse%/ zona comercial$financiara si administrativa (le 6efense/ C2amps 5lDsees',+3pera% ,zone rezidentiale si de lu1 ( -euillD /9rondismentul CA7%/ zone industriale , mai ales in ona Senei si in alte periferii (,e <our)et%' 6ar nucleul central al (apitalei fran(e e se )rupea a in 0urul in(ru(isarii *ule.ardelor Saint "i(2el si Se*astopol' -umeroase piete (#la(e du 1eneral de 1aulle /#la(e de la Con(orde /#la(e de la <astille%/ bulevarde ( 9.enue 6es C2amps 5lDsees /<ule.ardul Capu(inilor /<ule.ardul "ontmartre /<ule.ardul "adelaine/ ,+9.enue de l+3pera s'a'% /si edificii celebre /dau nota spe(ifi(a a(estui important oras' 6ar/ #arisul este (unos(ut in lume mai ales prin vocatia sa culturala indis(uta*ila /fapt prin (are a fost (ara(teri at pe *una dreptate /drept oras lumina, capitala lumii, orasul artelor ,orasul modei et(' #arisul universitar adaposteste 13 uni.ersitati /(ele mai (unos(ute fiind Sar"ona (1&53%si College de France (1530%/ Acade ia France#a (1635%/ Institutul Pasteur (1888%/ peste 50 de biblioteci s'a'

9i(i se afla (ir(a 80 de muzee importante ( Louvre $ des(2is pu*li(ului in(a din 1793, %u#eul Rodin& 1916/ %u#eul National Fontain"leau s'a'%(ele*re teatre ('(eatre de la )ille,'(eatre de l*+st, '(eatre ,-P(ilippe s'a'%/sali renumite ( .l/ pia ,%oulin Rouge ,0o"ino), !00 de sali de cinema et(' 6intre (ele*rele monumente mentionam: Catedrala Notre 1a e(se('C77-C777%/'urnul +i22el (1889%/ 1o nul Invali#ilor (se(' CA77%/ .pera (186&-187&%/ 0a#ilica Sacre Coeur,(entrul (ultural ,-Po pidou de la <eau*our) E(1977% / "i"liotece Nationala (1996% et(' 3rasul lumina are o re onanta aparte pentru spirituali- tatea ramaneas(a /ai(i s-au format )eneratii intre)i de (arturari romaniB ai(i au trait si au (reat mari (reatori romani /Constantin 0rancusi ,,eorge +nescu, + il Cioran, +ugen Ionescu si altii /(are au intrat in pant2eonul (ulturii uni.ersale ' "etropola pari iana este in mod indis(uta*il o mare atra(tie mondiala (mai mult de 0umatate din flu:ul turisti( din Franta se (on(entrea a spre ine)ala*ilul #aris%B de astfel Franta o(upa lo(ul al doilea pe )lo* (dupa SF9%/ in pri.inta turismului intrenational '