Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretulu i i Sportului Inspectora tul colar Judeean Bacu c o a l a G i m n a z i a l S p i r u H a r e t S t r a d a a s

i l e ! l e c s a n d r i , n r " # $ e % m a i l & ' a r e t i a n a ( ) c * + a ' o o " c o

m , e ) s i d e & , , , " s c o a l a s p i r u ' a r e t ) c " r o


-r" ./$$ din 0"/1"./#.

PLANUL MANAGERIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAIE ANUL COLAR 2012-2013

ARGUMENT 2n anul colar ./##%./#., consiliul de administraie s%a 3ntrunit 3n edine ordinare,

con4orm 5ra4icului i 3n edine e6traordinare, ori de c7te ori a 4ost necesar, 4uncion7nd i 3ndeplinind atri)uiile din art" 18 9:; din <e5ea Educaiei -aionale nr"#=./##, cu art">/%>$ din ?e5ulamentul de or5anizare i 4uncionare a unitilor de 3n@m7nt" A)iecti@ele propuse i 3ndeplinite 3n anul colar ./##%./#. au 4ost& optimizarea acti@itilor or5anizatorice i monitorizarea lor, e4icientizarea relaiei coal%comunitate, coal%autoritate, prin 3nc'eierea unor parteneriate 3n interesul prilor, asi5urarea colii cu resurse umane )ine pre5tite pro4esional i susinerea lor 3n demersul de 3mplinire i dez@oltare pro4esional 3n educaia pentru sc'im)are, dez@oltarea )azei te'nico%materiale, realizarea 4lu6ului in4ormaional de la conducerea colii la colecti@, de la colecti@ la conducerea colii" Bin analiza SCAT a acti@itii consiliului de administraie, desprindem urmtoarele concluzii& Puncte tari& % a 4ost realizat concordana 3ntre planul mana5erial al consiliului cu atri)uiile acestuia i cu planul mana5erial al coliiD % a 4ost realizat dele5area de sarcini pe mem)rii consiliuluiD % au 4ost 3nc'eiate parteneriate cu !sociaia Erinilor FSpiru HaretG, cu autoritile locale i cu instituii culturaleD % a 4ost realizat concordan 3ntre planul%cadru cu planul de 3ncadrare i planul de colarizareD % a 4ost analizat proiectul de )u5etD % a 4ost 3ntocmit lista de prioriti i planul de ac'iziiiD % a 4ost analizat i a apro)at o4erta coliiD

% a 4ost e@aluat acti@itatea personalui didactic, didactic aau6iliar i nedidactic Puncte !a"e# % mem)rii consiliului de administraie nu i%au 3ndeplinit 3n totalitate atri)uiileD % nu a 4ost realizat strate5ia de 4ormare pro4esionalD % neparticiparea reprezentanilor Consiliului <ocal i ai Erimriei la edinele consiliului de administraieD % nu s%au implicat mem)rii consiliului 3n acti@itile colii Erinilor O$%rtunit&'i# % descentralizarea instituiilor de 3n@m7nt, pre@zut 3n proiectul noii le5i a 3n@ntului" A(enin'&ri# % criza economicD % su)4inanarea 3n@m7ntului" N r) cr #" O"iecti*e Aptimizarea acti@itilor or5anizato%rice interne i monitorizarea lor" Ac'iuni Ere5tirea 3nceputului anului colar ./#.%./#>D Re+u!tate c%ntate ?ealizarea 3n procent de 10 a planului de colarizare, 3n procent de #// a amenaHrilor slilor de clas, la)oratoarelorD Botarea cu mo)ilier corespunztor a slilor pentru clasele / Concordan 3ntre planul mana5erial al consiliului, cu atri)uiile consiliului si cu planul mana5erial al coliiD rmonizare 3ntre atri)uiile em)rilor consiliului i o)iec%i@ele planului mana5erial al onsiliului, concordan 3ntre ia de e@aluare si 4ia postuluiD !ctul adiional Ter(en #%#$ sept"

?ealizarea

planului mana5erial al consiliului de administraie i a 5ra4icului de acti@iti lunareD Sta)ilirea sarcinilor mem)rilor consi%liului de administraie i atri)uiilor, competenelor 4iecrei uniti structurale 9post, comisie, catedr, compartiment;D Modi4icarea ?e5ulamentului Intern Earticiparea la or5anizarea i des4u%rarea acti@itilor curriculare

septem)rie

septem)rie

octom)rie con4or m 5ra4icul ui

."

Bez@oltarea )azei te'nico%materiale

>"

?ealizarea

procedurilor de mana5ement al resurselor umane pentru asi5urarea colii cu resurse umane )ine pre5tite pro4esional"

de administraie, con4orm atri)uiilor 4iecrui mem)ruD !@izarea proiectului planului de colarizare Identi4icarea necesarului de ac'iziii materiale, 3ntocmirea listei de prioriti i 5sirea surselor de 4inanareD !pro)area proiectului de )u5et i a 4iei de ac'iziiiD E@aluarea acti@itilor cadrelor didac%ticeD !nalizarea i apro)area planului de 3ncadrare Ar5anizarea concursului de ocuparea posturilor @acante"

$"

Susinerea

cadrelor didactice 3n demersul de 3mplinire i dez@oltare pro4esional 3n educaia ele@ilor pe pincipiul I3n ce scopG i
Icu ce rezultateG, pentru asi5urarea unei noi caliti 3n actul educaional

Identi4icarea ne@oilor de 4ormare a cadrelor didactice, ca urmare a e@alurii acti@itii acestoraD !pro)area strate5iei de dez@oltare pro4esional a cadrelor didacticeD Ela)orarea unui pro5ram comun de acti@iti cu !sociaia Erinilor ISpiru HaretGD !ctualizarea contracului comun de cola)orare cu @iitorii prini de ctre coal i asociaia prinilorD

pro5rame i proiecte educati@e, 3n@tori, diri5iniD Elan de colarizare realist !naliz realist a strii mate%riale a colii, )az de pornire a proiectelorD Bu5et realist, 3ntocmit con4orm le5ii Concordan 3ntre 4ia postului i 4ia de e@aluareD e@aluare o)iecti@D Concordana 3ntre planul% cadru i planul de 3ncadrare i planul de colarizare realizat 2ncadrare cu cadre didactice corespunztoare culturii, misi%unii i @iziunii colii ?esposa)ilizarea cadrelor didactice 4a de necesitatea propriei 4ormriD Creterea calitii procesului didacticD Creterea 3mplicrii prinilor nu numai 4inanciar, ci i educati@, 3n procesul instructi@ J educati@ al coliiD Aptimizarea implicrii i responsa)ilizrii prinilor

decem)rie

octom)rie noiem)rie au5ust permanent iunie

octom)rie permanent

0"

E4icientizarea relaiei coal% comu%nitate, coal%autoritate, prin 3nc'eie%rea unor parteneriate 3n interesul prilorD

octom)rie

octom)rie

Consultarea prinilor pri@ind o4erta educaional a coliiD Earticiparea mem)rilor consiliului 3n acti@itile din proiectul Fcoala ErinilorGD 2nc'eierea unor parteneriate cu autoritile, instituiile culturale, a5enii economici i 4undaii" 8" ?ealizarea 4lu6ului in4ormaional de la conducerea colii la colecti@, de la colecti@ la conducerea colii !4iarea 'otr7rilor Consiliului de administraie la a@izierul din cancelarie i pe pota electronic a 5rupuluiD ?aportarea de ctre mem)rii consiliului, la 3nceputul 4iecrei 3ntruniri a cerinelor, propunerilor colecti@ului, a prinilor, ele@ilor c7t i a acti@itilor urmeaz a se Biscuii cucare prinii, diri5inii despre modul de comunicare, aplicarea ele@ilor a unor c'estionare de satis4acieD Comunicare sistematic cu instituiile colare de pro@enien a ele@ilor sau )ene4iciare, cu I"S"J", C"C"B", C"J"!"E", C"J"?"!"E" i cu alte instituii interesateD !nalizarea periodic a comunicrii interne i e6terne i utilizarea rezultatelor acesteia pentru 3m)untirea comunicrii Birector, <i@ia%<iliana Si)iteanu

CBS corespunztor ne@oii de 4ormare i dez@oltare intelectual a copiilorD 2ntrirea cola)orrii dintre prini i mem)rii consiliului de administraieD Cretera numrului i a calitii acti@itilor educati@e realizate 3n 2nlturarea dis4unciilor cau%zate de in4ormarea de4icientD ?ezol@area rapid i e4icient a pro)lemelor i@ite" 2nlturarea )arierelor de comunicare, 3n situaia 3n care acestea e6istD 2n)untirea comunicrii interne i e6terne

decem)rie con4or m 5ra4icul ui con4or m 5ra4icul permanent permanent

:"

Kuncionarea e4icient a sisemului de comunicare intern i e6tern

noiem)rie permanet

GRA,ICUL EDINELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAIE SEMESTRUL I- ANUL COLAR 2012-2013 Nr) Crt) #" ." Te(a E@aluarea acti@itii personalului didactic, didactic au6iliar i nedidactic, 3n anul colar ./##%./#. Aptimizarea or5anizrii acti@itilor interne 9dez)aterea planului mana5erial al consiliului de administraie, dele5area de sarcini pe mem)rii consiliului, @alidarea raportului pri@ind starea i calitatea 3n@m7ntului 3n anul colar ./##%./#., sta)ilirea listei de prioriti materiale, 3n @ederea ela)orrii proiectului de )u5et, a 4iei de ac'iziii i a surselor de 4inaare; Kuncionarea sistemului de comunicare intern i e6tern, 3n anul colar ./##%./#.D direcii i msuri pentru e4cientizarea acesteia 3n anul colar ./#.%./#> Erezentarea modalitilor de realizare a procesului instructi@% educati@, pe principiul F3n ce scopG i Fcu ce rezultateG, e6emple de )une practici Data $ IL #/ L Re $%n a"i!it&'i Birectorii, i catedre Birectorii e4ii de comisii metodice

>" $"

#$ LI #. LII

Birectorii ?amona Cioarec e4ii de comisii metodice i catedre

Birectoare, <i@ia%<iliana Si)teanu