Sunteți pe pagina 1din 10

Misiunea asociatiei frieslandcampina

Asociatia Patronala Romana din Industria Laptelui, prin statutul sau, este o organizatie democratica, deschisa tuturor societatilor comerciale care actioneaza in domeniul lactatelor, indiferent de marime. Obiectivul principal al asociatiei il reprezinta desfasurarea de activitati profesionale, tehnice si economice in interesul comun al tuturor membrilor. Asociatia promoveaza schimbul de informatii tehnico-economice intre asociati, sprijina colaborarea intre membrii privind solutionarea unor probleme referitoare la colectarea materiei prime, productia si comercializarea produselor, promoveaza unele tratative cu parteneri externi in sensul medierii de colaborari si asocieri sau realizarii unor activitati de import-export, schimb de marfuri, asigura promovarea unor politici comerciale specifice asociatiilor, militeaza pentru combaterea fenomenelor de concurenta neloiala si pentru apararea intereselor specifice ale membrilor si ale sectorului in discutiile cu autoritatile de reglementare. Unul din obiectivele importante ale patronaltului roman din industria laptelui este elaborarea de propuneri legislative in domeniul activitatii specifice ramurii. Asociatia Patronala Roman din Industria Laptelui, pe langa indeplinirea atributiilor specifice rezultate din statutul asociatiei, isi propune sprijinirea, in masura competentelor si solicitarilor, imbunatatirii sectorului, pe parcursul tuturor etapelor, incepand cu productia primara a laptelui si pana la comercializarea catre consumatorul final, in conditiile indeplinirii sigurantei alimentare si pentru asigurarea securitatii alimentare in Romania.

Legislatie
Acte emise in 2011: Ordin al Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 40/2011 pentru modificarea Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 143/2010 privind componenta si functionarea Comitetului pentru Organizatiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum si procedurile de recunoastere, monitorizare si control, retragere a recunoasterii, extindere a acordurilor interprofesionale si delegare de atributii pentru organizatiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare; Click pt a deschide doc O MADR 40 2011 Ordin al Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 78/2011 pentru modificarea si completarea Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.143/2010 privind componenta si functionarea Comitetului pentru Organizatiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum si procedurile de recunoastere, monitorizare si control, retragere a recunoasterii, extindere a acordrilor interprofesionale si delegare de atributii pentru organizatiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare; Click pt a deschide doc O MADR 78 2011 Hotararea Guvernului nr. 393 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin in contact cu alimentele; Click pt a deschide doc HG 393 2011 Ordin al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 27/2011 privind aprobarea criteriilor microbiologice si de igiena care se aplica produselor alimentare, altele decat cele mentionate in Regulamentul (CE) nr.2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005

privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare; Click pt a deschide doc O ANSVSA 27 2011 Hotararea Guvernului nr. 661 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii la nivel national a prevederilor Regulamentului (CE) nr.66/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologica; Click pt a deschide doc HG 661 2011 Hotararea Senatului Romaniei nr. 2/2011 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.1234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste relatiile contractuale din sectorul laptelui si al produselor lactate; Click pt a deschide doc H Senat 2 2011 Acte emise in 2010: Ordin al Ministrului Sntii nr. 165/2010 pentru modificarea i completarea anexei XVII la Normele privind aditivii alimentari destinai utilizrii n produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul Ministrului Sntii i Familiei i al Ministrului Agriculturii, Alimentaiei i Pdurilor nr. 438/295/2002; Click pt a deschide doc O MS 165 2010 Ordin al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 48/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare i pentru sigurana alimentelor privind autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar-veterinar i pentru sigurana alimentelor; Click pt a deschide doc O ANSVSA 48 2010 Ordin al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 55/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind conditiile sanitar-veterinare in care se poate efectua vanzarea directa a laptelui crud prin intermediul automatelor; Click pt a deschide doc O ANSVSA 55 2010 Legea Parlamentului Romaniei nr. 130/2010 pentru modificarea art.15 alin. (1) si (2) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorlior; Click pt a deschide doc L 130 2010 Ordinul al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala; Click pt a deschide doc O ANSVSA 57 2010 Ordin al Ministrului Sanatatii, al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 369/61/291pentru aprobarea Normelor metododologice privind introducerea pe piata a alimentelor la care s-au adaugat vitamine, minerale si alte substante; Click pt a deschide doc O MS 369 2010 Hotararea Guvernului nr. 812/2010 pentru modificarea si completarea nr. 852/2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum si a modului de alocare si reconstituire a rezervei nationale de lapte; Click pt a deschide doc HG 812 2010 Ordin al Ministrului Sanatatii, al Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si al Presedintelui Autoritatii Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 909/178/60 pentru modificarea si completarea anexei VIII la Normele privind aditivii alimentari destinati utilizarii in produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr.438/295/2002; Click pt a deschide doc O MS 909 2010 Ordin al Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.185/2010 privind modificarea anexei nr.7 la Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.445/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare si a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a datelor statistice; Click pt a deschide doc O MADR 185 2010 Ordin al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 112 privind modificarea si completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de inregistrare/autorizare sanitar-veterinara a unitatilor/centrelor de colectare/exploatatiilor de origine si a mijloacelor de transport din domeniul sanatatii si al bunastarii animalelor, a unitatilor implicate in depozitarea si neutralizarea subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman

si a produselor procesate, aprobata prin Ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 16/2010; Click pt a deschide doc O ANSVSA 112 2010 Ordinul al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 122/2010 pentru modificarea anexei nr. 4 la Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.111/2008; Click pt a deschide doc O ANSVSA 122 2010 Legea Parlamentului Romaniei nr. 247/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare; Click pt a deschide doc L 247 2010 Ordin al Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 143/2010 privind componenta si functionarea Comitetului pentru Organizatiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum si procedurile de recunoastere, monitorizare si control, retragere a recunoasterii, extindere a acordurilor interprofesionale si delegare de atributii pentru organizatiile interprofesionale pentru produse agroalimentare; Click pt a deschide doc O MADR 143 2010 Ordin al Ministrului Sntii nr. 11/2010 pentru modificarea Normelor privind aditivii ali mentari destinai utilizrii n produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul Ministrului Sntii i Familiei i al Ministrului Agriculturii, Alimentaiei i Pdurilor nr. 438/295/2002; Click pt a deschide doc O MS 11 2010 Acte emise in 2009:

Hotrrea Guvernului nr. 542/2009 pentru stabilirea nivelului rezervei na ionale de lapte; Click pt a deschide doc HG 542 2009 Hotrrea Guvernului nr. 552/2009 privind modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 1197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele i obiectele care vin n contact cu alimentele; Click pt a deschide doc HG 552 2009 Hotrrea Guvernului nr. 564/2009 pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea i sancionarea contraveniilor la normele sanitare veterinare i pentru sigurana alimentelor; Click pt a deschide doc HG 564 2009 Hotrrea Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea universal a srii destinate consumului uman, hranei animalelor i utilizrii n industria alimentar; Click pt a deschide doc HG 568 2002 republicata 2009 Hotrrea Guvernului nr. 685/2009 pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor;Click pt a deschide doc HG 685 2009 Hotrrea Guvernului nr. 917/2009 pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernul ui nr. 984/2005 privind stabilirea i sancionarea contraveniilor la normele sanitare veterinare i pentru sigurana alimentelor; Click pt a deschide doc HG 917 2009 Lege nr. 24/2009 pentru aprobarea Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea i funcionarea Sistemului Informaional pentru Piaa Produselor Agricole i Alimentare; Click pt a deschide doc L 24 2009 Lege nr. 321 privind comercializarea produselor alimentare; Click pt a deschide doc L 321 2009 Legea nr. 29 pentru aprobarea Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 103/2008 privind nfiinarea organizaiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare; Click pt a deschide doc L 29 2009 Legea nr.32 privind aprobarea Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 95/2008 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate i de panificaie pentru elevii din clasele I-IV din nvmntul de stat, precum i pentru copiii precolari din grdiniele de stat cu program normal de 4 ore; Click pt a deschide doc L 32 2009 Ordin al Ministrului Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale nr. 83/2009 privind stabilirea condiiilor de acordare a cotei individuale de lapte din rezerva na ional; Click pt a deschide doc O MAPDR 83 2009

Ordin al Ministrului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale nr. 35/2009 privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind nregistrarea operatorilor n agricultura ecologica;Click pt a deschide doc O MAPDR 35 2009 Ordin al Ministrului Agriculturii, Padurilor i Dezvoltarii Rurale nr. 407/2009 privind modificarea i completarea Ordinului Ministrului Agriculturii, Padurilor i Dezvoltarii Rurale nr. 219/200 7 pentru aprobarea regulilor privind nregistrarea operatorilor n agricultura ecologic; Click pt a deschide doc O MAPDR 407 2009 Ordin al Ministrului Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale nr. 721/2009 privind aprobarea Planului de msuri pentru mbuntirea calitii laptelui crud de vac; Click pt a deschide doc O MAPDR 721 2009 Ordin al Ministrului Snttii nr.176/2009 pentru abrogarea Ordinului Ministrului Snt ii nr. 975/1998 privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente; Click pt a deschide doc O MS 176 2009 Ordin al Preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor nr. 13/2009 pentru modificarea i completarea Normei sanitare veterinare i pentru sigurana alimentelor privind procedura de nregistrare sanitar veterinar i pentru sigurana alimentelor a activitilor de obinere i de vnzare direct i/sau cu amnuntul a produselor alimentare de origine animal sau nonanimal, precum i a activitilor de producie, procesare, depozitare, transport i comercializare a produselor alimentare de origine nonanimal, aprobat prin Ordinul pre edintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor nr. 111/2008; Click pt a deschide doc O ANSVSA 13 2009 Ordin al Presedintelui Autoritti Nationale Sanitare Veterinare i pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale i al ministrului sntii nr. 12/2009 privind reziduurile de pesticide n i pe alimente i furaje de origine animal i vegetal; Click pt a deschide doc O ANSVSA 12 2009 Ordin al Preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor nr. 56/2009 privind completarea Normei sanitare veterinare i pentru sigurana alimentelor privind procedura de nregistrare sanitar veterinar i pentru sigurana alimentelor a activitilor de obinere i de vnzare direct i/sau cu amnuntul a produselor alimentare de origine animal sau nonanimal, precum i a activitilor de producie, procesare, depozitare, transport i comercializare a produselor alimentare de origine nonanimal, aprobat prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor nr. 111/2008; Click pt a deschide doc O ANSVSA 56 2009 Ordin al Preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor nr. 59/2009 pentru modificarea anexei nr. 9 la Norma sanitar veterinar privind procedura de autorizare sanitar veterinar a unitilor care produc, proceseaz, depoziteaz, transport i/sau distribuie produse de origine animal, aprobat prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor nr. 93/2008; Click pt a deschide doc O ANSVSA 59 2009 Ordin Ministrului Sntii nr. 192/2009 pentru modificarea Normelor privind aditivii alimentari destinai utilizrii n produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul Minis trului Sntii i Familiei i al Ministrului Agriculturii, Alimentaiei i Pdurilor nr. 438/295/2002; Click pt a deschide doc O MS 192 2009 Acte emise in 2008: Hotararea Guvernului nr. 714 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate i de panificaie acordate pentru elevii din clasele IVIII din nvmntul de stat, precum i pentru copiii precolari din grdiniele de stat cu program normal de 4 ore i pentru aprobarea coninutului/specificaiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate i de panificaie pentru elevi i precolari; Click pt a deschide doc HG 714 2008 Hotararea Guvernului nr. 1628 privind acordarea de ajutoare financiare pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 657/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului n ceea ce prive te acordarea de ajutoare comunitare pentru

furnizarea laptelui i a anumitor produse lactate elevilor din instituiile colare; Click pt a deschide doc HG 1628 2008 Hotararea Guvernului nr. 751 pentru modificarea Normelor metodologice privind etichetarea alimentelor, prevzute n anexa nr. 1 la Hotrrea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor; Click pt a deschide doc HG 751 2008 Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitii produselor; Click pt a deschide doc L 608 2001 republicata 2008 Ordin al Ministrului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale nr. 445 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea i funcionarea Sistemului Informaional pentru Piaa Produselor Agricole i Alimentare i a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare i difuzare a datelor statistice; Click pt a deschide doc O MADR 445 2008 Ordin al Ministrului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale nr. 586/1701/360, al Ministrului Sntii Publice i al Preedintelui Autoritii Naionale pentru Protecia Consumatorilor pentru modificarea anexei nr. 1 Definirea i denumirea sub care se vnd produsele la Norma privind definirea, denumirile sub care se vnd, etichetarea i condiiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, parial sau integral deshidratat, destinate consumului uman, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pdurilor, apelor i mediului, al ministrului sntii i al preedintelui Autoritii Naionale pentru Protecia Consumatorilor nr. 521/832/321/2003; Click pt a deschide doc O MADR 586 2008 Ordin al Ministrului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale nr. 695 privind stabilirea Condiiilor de aprobare a cumprtorilor de lapte de vac i a formularului de cerere pentru aprobarea i nscrierea acestora n Registrul cumprtorilor; Click pt a deschide doc O MADR 695 2008 Ordin al Ministrului Sntii Publice nr. 1563 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate precolarilor i colarilor i a principiilor care stau la baza unei alimentaii sntoase pentru copii i adolesceni; Click pt a deschide doc O MS 1563 2008 Ordin al Ministrului Sntii Publice, al Preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor i al Ministrului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale nr. 2168/2007/1/62 privind modificarea Ordinului Ministrului Sntii i Familiei i al Ministrului Agriculturii, Alimentaiei i Pdurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinai utilizrii n produsele alimentare pentru consum uman; Click pt a deschide doc O ANSVSA 1 2008 Ordin al Ministrului Sntii Publice, al Preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor i al Ministrului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale nr. 87/7/105 privind modificarea i completarea Ordinului Ministrului Sntii i Familiei i al Ministrului Agriculturii, Alimentaiei i Pdurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinai utilizrii n produsele alimentare pentru consum uman; Click pt a deschide doc O MS 87 2008 Ordin al Preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor nr. 36 privind aprobarea Listei standardelor romne care adopt standardele europene i internaionale din domeniul sanitar-veterinar i pentru sigurana alimentelor;Click pt a deschide doc O ANSVSA 36 2008 Ordin al Preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor nr. 93 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitar veterinar a unitilor care produc, proceseaz, depoziteaz, transport i/sau distribuie produse de origine animal; Click pt a deschide doc O ANSVSA 93 2008 Ordin al Presedintelui ANSVSA nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimala; Click pt a deschide doc O ANSVSA 111 2008 Ordonan de Urgen nr. 103 privind nfiinarea organizaiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare; Click pt a deschide doc OUG 103 2008 Ordonan de Urgen nr. 67 privind organizarea i funcionarea Sistemului Informaional pentru Piaa Produselor Agricole i Alimentare; Click pt a deschide doc OUG 67 2008

Acte

emise

in

2007:

Hotararea Guvernului nr. 338 pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Metodologia de acordare a cotei individuale de lapte, precum i modul de alocare i reconstituire a rezervei naionale de lapte, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 852/2006; Click pt a deschide doc HG 338 2007 Hotararea Guvernului nr. 760 pentru modificarea i completarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum i a modului de alocare i reconstituire a rezervei naionale de lapte, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 852/2006; Click pt a deschide doc HG 760 2007 Ordin al Ministrului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale nr. 351 pentru aprobarea modelului Caietului fermierului privind evidena efectivului vacilor de lapte i a produciilor, care trebuie inut de ctre productorii care vnd lapte i produse lactate consumatorilor, crora DACL le acord cot individual pentru vnzri directe; Click pt a deschide doc O MADR 351 2007 Ordin al Ministrului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale nr. 906 privind aprobarea Procedurii de nregistrare i verificare a documentaiei pentru dobndirea proteciei unei indicaii geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar, a Procedurii de declarare a opoziiei la nivel naional i a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de nregistrare a indicaiilor geografice sau denumirilor de origine ale produselor agricole ori alimentare, n vederea dobndirii proteciei la nivelul Uniunii Europene, precum i a Regulilor specifice privind modelul i utilizarea logoului naional; Click pt a deschide doc O MADR 906 2007 Ordin al Ministrului Sntii Publice, al Preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor i al Ministrului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale nr. 1347/182/912 pentru modificarea i completarea Normelor privind aditivii alimentari destinai utilizrii n produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul Ministrului Sntii i Familiei i al Ministrului Agriculturii, Alimentaiei i Pdurilor nr. 438/295/2002; Click pt a deschide doc O MS 1347 2007 Ordin al Preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor privind nr. 3 modificarea Ordinului preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor nr. 276/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitar veterinar a unitilor care produc alimente de origine animal; Click pt a deschide doc O ANSVSA 3 2007 Ordonan de Urgen nr. 89 pentru modificarea i completarea Legii nr. 1/2004 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Ageniei de Pli i Intervenie pentru Agricultur, Industrie Alimentar i Dezvoltare Rural, precum i pentru modificarea Ordonanei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieei laptelui de vac; Click pt a deschide doc OUG 89 2007 Acte emise in 2006:

Hotararea Guvernului nr. 1498 pentru modificarea anexei la Hotrrea Guvernului nr. 852/2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum i a modului de alocare i reconstituire a rezervei naionale de lapte; Click pt a deschide doc HG 1498 2006 Hotararea Guvernului nr. 1284 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate i de panificaie acordate pentru elevii din clasele IIV din nvmntul de stat, precum i pentru copiii precolari din grdiniele de stat cu program normal de 4 ore; Click pt a deschide doc HG 1284 2006 Hotararea Guvernului nr. 1357 pentru modificarea Normelor metodologice privind etichetarea alimentelor, prevzute n anexa nr. 1 la Hotrrea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor; Click pt a deschide doc HG 1357 2006 Hotararea Guvernului nr. 1393 privind modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 1197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele i obiectele care vin n contact cu alimentele alimentelor; Click pt a deschide doc HG 1393 2006 Hotararea Guvernului nr. 852 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum i a modului de alocare i reconstituire a rezervei naionale de lapte; Click pt a deschide doc HG 852 2006 Ordin al Ministrului Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale nr. 1388/2005 privind stabilirea Condiiilor de aprobare a cumprtorilor de lapte de vac i a formularului de cerere pentru aprobarea

i nscrierea acestora n Registrul cumprtorilor; Click pt a deschide doc O MAPDR 1388 2005 Ordin al Ministrului Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale i al Preedintelui Autoritii Naionale pentru Protecia Consumatorilor nr. 317/190 privind modificarea i completarea anexei la Ordinul Ministrului Agriculturii, Alimentaiei i Pdurilor i al Preedintelui Autoritii Naionale pentru Protecia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Reg ulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice; Click pt a deschide doc O MAPDR 317 2006 Ordin al Preedintelui Autoritii Naionale pentru Protecia Consumatorilor, al Ministrului Sntii, al Preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor i al Ministrului Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii rurale nr. 482/1210/137/1293/2005 pentru modificarea i completarea Ordinului Preedintelui Autoritii Naionale pentru Protecia Consumatorilor, al Ministrului Sntii i al Ministrului Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale nr. 103/550/314/2004 pentru aprobarea Normelor privind alimentele i ingredientele alime ntare noi; Click pt a deschide doc O ANPC 482 2005 Ordin al Preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei standardelor romne care adopt standardele europene armonizate cu privire la anumite produse alimentare; Click pt a deschide doc O ANSVSA 149 2005 Ordin al Preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor nr. 276 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitar veterinar a unitilor care produc alimente de origine animal; Click pt a deschide doc O ANSVSA 276 2006 Acte emise in 2005:

Hotararea Guvernului nr. 879/2005 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin in contact cu alimentele; Click pt a deschide doc HG 879 2005 Hotararea Guvernului nr. 925/2005 pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale i cea privind alimentele i cu regulile de sanatate i de protectie a animalelor; Click pt a deschide doc HG 925 2005 Hotararea Guvernului nr. 955/2005 privind aprobarea Regulilor specifice pentru organizarea de controale oficiale referitoare la produse de origine animala destinate consumului uman; Click pt a deschide doc HG 955 2005 Ordin nr. 565/2005 privind modificarea Ordinul Ministerului Sanatatii si Familiei si al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor nr. 83/90/2002 pentru aprobarea normelor privind aromele utilizate in alimente si surse materiale pentru producerea lor; Click pt a deschide doc O MS 565 2005 Regulament al Comisiei Europene nr. 2074/2005 de stabilire a masurilor de aplicare privind anumite produse reglementate de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului si organizarea unor controale oficiale prevazute de Regulamentele (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European si al Consiliului si (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului;Click pt a deschide doc Reg 2074 2005 Regulament al Comisiei Europene nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare; Click pt a deschide doc Reg 2073 2005 Regulament al Comisiei Europene nr. 2076/2005 al Comisiei din 5 decembrie 2005 de stabilire a dispozitiilor tranzitorii de aplicare a regulamentelor (CE) nr. 853/2004, (CE) nr. 854/2004 si (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European si ale Consiliului si de modificare a regulamentelor (CE) nr. 853/2004 si (CE) nr. 854/2004; Click pt a deschide doc Reg 2076 2005 Acte emise in 2004:

Hotararea Guvernului nr. 511/2004 privind modificarea si completarea Hotararea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor; Click pt a deschide doc HG 511 2004 Hotararea Guvernului nr. 559/2004 pentru modificarea si completarea HG 1197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele care vin in contact cu alimentele; Click pt a deschide doc HG

559 2004 Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor; Click pe titlu pt a deschide doc L 150 2004 Legea nr. 412/2004 pentru modificarea si completarea legii nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor; Click pt a deschide doc L 412 2004 Ordin al Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului nr. 76/2004 privind Normele de aplicare a metodelor de analiza chimica, fizica, microbiologica si de evaluare senzoriala a laptelui si produselor lactate si descrierea unora dintre metodele respective; Click pt a deschide doc O MAPAM 76 2004 Ordin al Ministrului Sanatatii nr. 568/2004 pentru aprobarea Ghidului privind continutul tematic al modulelor de pregatire a personalului care participa la cursurile de instruire profesionala privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena; Click pt a deschide doc O MS 568 2004 Ordin al Ministrului Sanatatii nr. 857/2004 pentru modificarea Ordinului nr. 117/2002 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, constructie, amenajare si reglementare sanitara a functionarii obiectivelor si a activitatilor desfasurate in acestea, altele decat cele supuse inregistrarii in Registrul comertului si a procedurilor de reglementare sanitara a punerii pe piata a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima data si destinate consumului uman; Click pt a deschide doc O MS 857 2004 Ordin al Ministrului Sanatatii si al Ministrului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale nr. 485/292 din 2004 privind completarea Ordinului Ministrului Sanatatii si Familiei si al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor nr. 84/91/2002 pentru aprobarea Normelor privind nivelele maxime pentru anumiti contaminanti in produsele alimentare; Click pt a deschide doc O MS 485 2004 Ordin al Ministrului Sanatatii si al Ministrului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale nr. 61/111/2004 privind completarea Ordinului al Ministrului Sanatatii si Familiei si al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor nr. 84/91/2002 pentru aprobarea Normelor privind nivelele maxime pentru anumiti contaminanti in produsele alimentare; Click pt a deschide doc O MS 61 2004 Ordin al Ministrului Sanatatii si al Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului nr. 201/106/2004 privind completarea Ordinului Ministrului Sanatatii si Familiei si al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si padurilor nr. 84/91/2002 pentru aprobarea Normelor privind contaminantii din alimente; Click pt a deschide doc O MAPAM 106 2004 Ordin al Ministrului Sanatatii si al Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului nr. 1215/117/2004 privind completarea Ordinului Ministrului Sanatatii si Familiei si al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor nr. 84/91/2002 pentru aprobarea Normelor privind contaminantii din alimente Click pt a deschide doc O MAPAM 117 2004 Ordin al Ministrului Sanatatii si al Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului nr. 62/103 din 2004 privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Sanatatii si Familiei si al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinati utilizarii in produsele alimentare pentru consum uman; Click pt a deschide doc O MS 62 2004 Ordin al Ministrului Sanatatii si al Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului nr. 231/181/2004 privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si al Ministrului Sanatatii si Familiei nr. 83/90/2002 pentru aprobarea Normelor privind aromele utilizate in alimente si surse materiale pentru producerea lor; Click pt a deschide doc O MS 231 2004 Ordin MAPDR nr. 292/2004 privind completarea Ordinului Ministrului Sanatatii si Familiei si al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor nr. 84/91/2002 pentru aprobarea normelor privind contaminantii din alimente; Click pt a deschide doc O MAPDR 292 2004 Regulament al Comisiei Europene nr. 1935/2004 privind materialele i obiectele destinate s vin n contact cu produsele alimentare;Click pt a deschide Reg 1935 2004 Regulament al Comisiei Europene nr. 852/2004 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare; Click pt a deschide Reg 852 2004 Regulament al Comisiei Europene nr. 853/2004 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igien care se aplic alimentelor de origine animala; Click pt a deschide Reg 853 2004 Regulament al Comisiei Europene nr. 854/2004 al Parlamentului European i al Consiliului din 29

aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animal destinate consumului uman; Click pt a deschide Reg 854 2004 Regulament al Comisiei Europene nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitii cu legislaia privind hrana pentru animale i produsele alimentare i cu normele de sntate animal i de bunstare a animalelor; Click pt a deschide Reg 882 2004 Acte emise in 2003:

Ordin al Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului nr. 1106/2003 privind aprobarea Programului de actiuni pentru imbunatatirea calitatii si salubritatii laptelui materie prima; Click pt a deschide doc - O MAPAM 1106 2003 Ordin al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor nr. 145/2003 pentru aprobarea Regulamentului Comisiei centrale pentru epizootii si supraveghere a contaminarii radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale si animale; Click pt a deschide doc O MAAP 145 2003 Ordin al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor nr. 45/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedurile detaliate pentru efectuarea de controale referitoare la respectarea punctului de congelare a laptelui crud; Click pt a deschide doc O MAAP 45 2003 Ordin al Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului nr. 866/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare privind Programul de masuri pentru prevenirea poluarii laptelui materie prima cu reziduuri de pesticide sau substante utilizate in agricultura si in tratamentele medicale la animale; Click pt a deschide doc O MAPAM 866 2003 Ordin al Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, Ministrului Sanatatii si Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 521/832/321/2003 privind aprobarea Normelor referitoare la denumirile sub care este vandut, etichetat si conditiile de calitate ale laptelui pasteurizat partial sau integral deshidratat destinat consumului uman; Click pt a deschide doc O MAPAM 521 2003 Acte emise in 2002:

Hotararea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor; Click pt a deschide doc HG 106 2002 Hotararea Guvernului nr. 1197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin in contact cu alimentele, cu modificarile si completarile ulterioare; Click pt a deschide doc HG 1197 2002 Ordinul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor nr. 389/2002 privind aprobarea normei sanitar veterinare privind conditiile de sanatate pentru producerea si comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic si a produselor pe baza de lapte; Click pt a deschide O MAAP 389 2002 Ordin al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si al Ministrului Sanatatii si Familiei nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinati utilizarii in produsele alimentare pentru consum uman, cu modificarile si completarile ulterioare; Click pt a deschide doc O MAAP 438 2002 Ordin al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si al Ministrului Sanatatii si Familiei nr. 83/90/2002 pentru aprobarea Normelor privind aromele utilizate in alimente si surse materiale pentru producerea lor; Click pt a deschide doc O MAAP 83 2002 Ordin al Ministrului Sanatatii si Familiei si al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor nr. 84/91/2002 pentru aprobarea Normelor privind nivelele maxime pentru anumiti contaminanti in produsele alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare; Click pt a deschide doc OMS 84 2002 Ordinul comun nr. 230/76/457/2002 pentru aprobarea Normei cu privire la denumirile de vanzare si conditii de calitate pentru laptele de consum destinat comercializarii elaborat de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerul Sanatatii si Familiei si Autoritatea nationala pentru Protectia Consumatorilor - Publicat IN MO nr.694/23.09.2002; Click pt a deschide doc O MAAP 230 2002

Acte

emise

in

2001:

Ordin al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si al Ministrului Sanatatii si Familiei nr. 95/224/2001 privind stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide in plante si produse vegetale; Click pt a deschide doc O MAPDR 95 2001