PENTRU O GRADINITA MAI BUNA ! - chestionarGRUP TINTA: CADRE DIDACTICE NUMELE SI PRENUMELE: Opționa AN SCOLAR: Respect!os "# r!$#% a s!

& inia sa! a 'ncerc!i r#sp!ns! (orit ! )* Considerați că MISIUNEA unității reflectă scopul și conținutul activității desfășurate în grădiniță? DA NU NU TOCMAI DELOC +* Considerați că PROIEC U! "E "E#$O! ARE INS I UȚIONA!A este co%plet&reali'a(il și realist? DA NU NU TOCMAI DELOC ,* Sunteți %ulțu%it)ă de *UNCȚIONAREA CUREN + a unității noastre de învăță%,nt? DA NU NU TOCMAI DELOC -* Pe o scara de la - la -.& apreciați calitatea activității %anageriale a conducătorului organi'ației/ ) + , . / 0 1 2 )3 .* Considerați că O*ER A E"UCAȚIONA!+ a unității și %ar0etingul de pro%ovare satisface cel putin 123 dintre părinți? DA MAI MULT DE 0.4 NU MAI PUȚIN DE 0.4 /* Apreciați& pe o scara de la - la -.& gradul de satisfacție a educa(ililor și a părinților& 4după părerea dvs/5 față de calitatea actului didactic reali'at la grupa de copii pe care o conduceti/ ) + , . / 0 1 2 )3 0* Considerați eficientă activitatea %etodică a cadrelor didactice& propusă& organi'ată și desfășurată în grădiniță? E5ICIENT6 5OARTE E5ICIENT6 INE5ICIENT6 1* Reali'ați anali'e tip S6O la nivelul grupei de copii& pentru a va autoevalua ulterior calitatea de%ersului educațional și co%unicarea cu părinții copiilor și partenerii educaționali? DA 7 LA 8NCEPUTUL 5IEC6REI SERII DE COPII 7 LA 8NCEPUTUL 5IEC6RUI AN ȘCOLAR7NU 2* Sunteți %ulțu%ită de (a'a %aterială a gradiniței în cadrul căreia vă desfășurați activitatea? 5OARTE MULȚUMIT6 MULȚUMIT6 NEMULȚUMIT6 )3* Cunoașteti scopul& o(iectivele si continutul ARACIP ? 5OARTE BINE BINE DESTUL DE BINE NU

9a r!$a%: preci;ati pe "erso ce p!tin (o!a aspecte "i;an( acti"itatea

(i(actica:ne(i(actica sa! %ana$eria a a !nitatii:pe care e (oriti i%&!natatite < (aca (oriti: conse%nati si so !tii:prop!neri (e i%&!natatire:in opinia (!%nea"oastra* 9A MULTUMIM
Co%isia CEAC a !nitatii

.PENTRU O GRADINITA MAI BUNA ! 7 c8estionar7 GRUP TINTA : PARINTI NUMELE SI PRENUMELE : Optiona GRUPA : Optiona AN SCOLAR : Respect!os "a r!$a% a s!& inia = sa! a incerc!i> rasp!ns! (orit ! )* Considerati ca e9ista co%unicare intre parinti si educatoarele grupei din care face parte copilul dvs/? DA SU5ICIENTA NU INSU5ICIENTA :/ Evaluati dotarea %ateriala 4o(iecte de inventar&%i.ati&dotare& activitati optionale&asistenta logopedica&psi8ologica&curricula&etc5? 5OARTE BUNA BUNA SATIS5ACATOARE NESATIS5ACATOARE 2/ Considerati ca %anage%entul 4conducerea5 este@ 5OARTE BUN BUN SATIS5ACATOR NESATIS5ACATOR A/ Sunteti %ultu%it de calitatea actului educational desfasurat la grupa copilului du%neavoastra ? 5OARTE MULTUMIT MULTUMIT NEMULTUMIT 5OARTE NEMULTUMIT 1/ Alegeti o %odalitate dorita de a cunoaste %ai (ine activitatea educatoarelor la grupa&cu copilul dvs/@ MAI MULTE CONSULTATII MAI MULTE SEDINTE LECTII DESC?ISE CU PARINTII B/ Apreciati&pe o scara de la .. ./ $a ruga%&preci.la -.loace fi9e&etc/5 a gradinitei / 5OARTE BUNA BUNA SATIS5ACATOARE NESATIS5ACATOARE </ Cu% apreciati *UNC IONAREA CUREN A a unitatii de invata%ant4 in general&in ansa%(lul ei5 ? 5OARTE BUNA BUNA SATIS5ACATOARE NESATIS5ACATOARE =/ Cu% apreciati O*ER A E"UCA IONA!A a gradinitei 4 tot ceea ce >ofera? unitatea@anga..4dati nota5 calitatea activitatii nedidactice&ad%inistrative&din gradinita 4curatenie&8rana&disciplina&asistenta %edicala&organi'are&etc5/ ) + .ati pe "erso:ce p!tin (o!a aspecte a e acti"itatii (i(actice si ne(i(actice:a(%inistrati"e: (in $ra(inita: pe care e (oriti i%&!natatite si e"ent!a : prop!neti si %o(a itatea* 9A MULTUMIM Co%isia CEAC a !nitatii* .la -. 4dati nota5 calitatea educatiei in cadrul unitatii noastre de invata%ant/ ) + . / 0 1 2 )3 -. / 0 1 2 )3 C/ Apreciati pe o scara de la .