Sunteți pe pagina 1din 6

Master: Managementul Proiectelor Curs: Globalizare i integrare european Profesor titular de disciplin: Prof. univ. dr.

Paul Dobrescu Tutore: Lector univ. dr. Mlina Ciocea Unitatea de nvare 1. Conceptualizarea globalizrii 1.1. Trsturi ale procesului de globalizare 1.2. nterdependen!a" nucleul dur al globalizrii Obiective generale ale cursului La sf#r$itul cursului" vei putea s foloseti instrumentele de lucru necesare pentru studierea sistematic a proceselor specifice globalizrii. Competene specifice Dup parcurgerea unit!ii de %nv!are" vei putea: s operezi cu teoriile" conceptele $i modelele relevante ale domeniului globalizrii s identifici manifestri ale globalizrii s faci distinc!ia %ntre metodele $i instrumentele de cercetare a domeniului globalizrii $i generalizrile ilicite 1.1. Trsturi ale procesului de globalizare 1.1.1. Mai multe definiri i o not comun globalizarea vine ca o locomotiv Din mul!imea de defini!ii ale globalizrii" una ni se pare profund relevant" prin faptul c pune accentul pe sfera de cuprindere a no!iunii de care ne ocupm. Globalizarea implic n primul rnd o ntindere a activitilor sociale, politice i economice peste granie, astfel nct evenimentele, deciziile i activitile dintr-o regiune a lumii s aib semnificaii pentru indivizi i comuniti din regiuni ndeprtate ale globului &David 'eld" (nt)on* Mc+re," David +oldblatt" -onat)an Perraton" 2../" p.012. 3ste foarte important o asemenea dimensiune %ntruc#t ea ne vorbe$te despre e4tensia fenomenului. 5u putem vorbi despre globalizare limit#ndu6ne la procese" tendin!e care nu dep$esc limite regionale. 5u putem vorbi despre globalizare limit#ndu6 ne la procese" tendin!e care nu dep$esc limite regionale. +lobalizarea se refer la fenomene cu o raz de cuprindere cel pu!in intercontinental. Transformrile pe care le presupune globalizarea genereaz fluxuri transcontinentale i interregionale i reele pentru activiti, interaciuni i pentru exercitarea puterii & ransformri globale" p. 782. Clarificarea termenilor !lu"uri mi$carea fizic" %n timp $i spa!iu" a produselor" persoanelor" simbolurilor $i informa!iilor #eele regularizarea" stabilizarea $i consolidarea interac!iunilor dintre agen!i independen!i" concentrri de activit!i sau centre de putere

1.1.$. Caracteristici ale procesului de globalizare Termeni fundamentali 9e!ele de interdependen! :uperputeri Transguvernare Crize suprapuse (c!iune la distan! Comprimare spa!io6temporal !xtensia planetar ar fi una din trsturi. Dispari!ia barierelor vamale" comerciale %n general" a permis desc)iderea pie!ei. La sf#r$itul secolului ;; s6a conturat un binom e4trem de puternic" produc!ia $i pia!a. Dac produc!ia" prin modernizarea te)nologiei" a devenit practic nelimitat" pia!a e cea care limiteaz produc!ia. :e contureaz astfel o rela!ie contradictorie: %ntre o produc!ie nelimitat $i o pia! limitat. (pare" firesc" btlia pentru pie!e. +lobalizarea a aprut pe fondul acestei contradic!ii %ntre pia! $i produc!ie. Tem de discuie Cine produce mult< 3vident" statele dezvoltate $i multina!ionalele" care au devenit astfel principalii actori ai globalizrii. Pentru cucerirea pie!elor trebuiau imaginate strategii de dezvoltare. "nalizai avanta#ele competitive ale economiei romneti pe piaa european$ = alt trstur a procesului ar fi circulaia informaiei n timp real" care contureaz o con$tiin! a globalizrii. = alta" interdependena complex" care e c)iar %n nucleul procesului de globalizare. (nt)on* +iddens vorbe$te de patru mari sc)imbri aduse de globalizare: revolu!ia comunica!ional mondial" apari!ia unui nou tip de economie" economia fr greutate &%eig&tless econom'2. Caracteristica principal a acestei economii: se bazeaz pe $i este o economie a $tiin!ei" v#rful su de lance fiind reprezentat de noile pie!e financiare" puternice" mobile" de anvergur mondial" %ntruc#t beneficiaz de facilit!i te)nologice nesperate acum 7. de ani. +lobalizarea mai acoper $i o alt transformare" cea intervenit imediat dup 1181" anume prbu$irea >niunii :ovietice. 3venimentul are o dubl semnifica!ie din perspectiva globalizrii: %n primul r#nd" el a marcat prbu$irea unui sistem" ceea ce a %nsemnat" implicit" e4tinderea sistemului capitalist" practic" la nivelul %ntregii planete? pe de alt parte" %ns$i prbu$irea a ilustrat incapacitatea socialismului de stat de a se adapta noii v#rste a societ!ii umane" cea postindustrial &c#t timp au func!ionat regulile industrialismului" sistemul a dat rezultate2. @n sf#r$it" +iddens mai vorbe$te $i de transformri care au loc la nivelul vie!ii cotidiene &de pild" egalitatea tot mai marcat dintre femei $i brba!i" tendin! ce se manifest la nivel mondial2.

Mai multe informaii (eig&tless econom')*no%ledge-based econom' &in termenii lui Lester T)urro,2 6 o economie emancipat de dimensiunea ei clasic" al crei motor este ideea nou. Daca motorul economiei este inova!ia" care sunt condi!iile inovatiei< Prima" evident" e %nv!m#ntul: !rile cu %nv!m#nt competitiv sunt inovative. (poi" investi!iile %n cercetare &%n statele dezvoltate" investi!iile %n cercetare sunt cam la 260 A din buget" la care se adaug fondurile firmelor de cercetare" adesea consistente2. (poi" climatul favorabil pentru inova!ie. @n aceast privin! asistm la o modificare a raportului %ntre stat $i companii" care au devenit acum centre de inova!ie. Exerciiu +iscut impactul evenimentelor care" %n viziunea lui T. Briedman & &e (orld is ,lat-" au favorizat globalizarea: prbu$irea Cidului Derlinului? lansarea programului 5etscape pentru public? lansarea %or* flo% soft%are? open-sourcing? outsourcing? offs&oring? dezvoltarea lan!urilor de distribu!ie &suppl'-c&aining2? insourcing? in-forming .accesul oamenilor la informatie- i EsteroiziiF&convergenta acestor fenomene2 1.$. %nterdependena& nucleul dur al globalizrii 1 ! 1 T"in globalisation# t"ic$ globalisation @ntr6un anume fel" am putea defini istoria societ!ii drept drumul lung $i anevoios pentru constituirea unui Epattern al interac!iuniiF. Boarte mult vreme interac!iunea dintre diferite comunit!i" regiuni" zone nu a e4istat" sau a fost intermitent $i limitat. La %ntretierea celor dou ere istorice" mperiul 9oman controla un teritoriu cu o raz de o mie de mile. Modernitatea a accentuat interdependen!a" intercone4iunea $i" %ncet" %ncet" le6a consacrat ca moduri de a fi ale societ!ii. Mi$crile masive de popula!ie" mic$orarea distan!elor" ca urmare a cre$terii vitezelor de deplasare" e4plozia miGloacelor de comunicare %n mas H ziare" radio" televiziune H care au reu$it performan!a de a transmite tot mai rapid ceea ce se %nt#mpl la Ecellalt capt al pm#ntuluiF" au prileGuit constatarea c modernitatea este inerent globalizatoare &modernit' is in&erentl' globalizing H +iddens" p. 7.2. C trim %ntr6o lume EmicF" %ntr6un Esat globalF" c tot ceea ce se %nt#mpl %ntr6o zon influen!eaz via!a $i activitatea oamenilor dintr6o cu totul alt regiune" aparent fr legtur cu prima" c via!a planetei ne apare mai cur#nd un tot dec#t un amalgam de activit!i" mi$cri" evenimente. Clarificarea termenilor &in globalisation &interdependen! intermitent $i slab2: form istoric de globalizare? legturi intermitente" slabe %ntre un numr mic de oameni. 34.: Drumul Mtsii &ic* globalisation &interdependen! constant $i puternic2: o mul!ime de rela!ii" masive $i continui" care se intersecteaz $i afecteaz via!a unui numr mare de oameni &9obert Ieo)ane $i -osep) 5*e -r." 2..2" p. JJ2

%ntrebri 1. Considera!i c globalizarea este un proces repetitiv sau unul nou< (duce!i argumente %n favoarea fiecrei pozi!ii. Putem vorbi de o etap nou" calitativ distinct %n evolu!ia globalizrii< 2. Putem spune c actuala faz a globalizrii are un caracter unic< Bormula!i argumente pro $i contra. 1.$.$. Un fenomen structural sau instituional' Dac nu putem vorbi despre globalizare fr suportul ei te)nic &noi infrastructuri te)nologice care au dus la comprimarea spa!iului $i timpului2" tot a$a de adevrat este c globalizarea mai are nevoie de o alt infrastructur" cea institu!ional. 3a nu ia na$tere de la sine? este" deopotriv" $i un proces construit" orientat" stimulat. Perioadele de puternic afirmare a globalizrii sunt asociate cu o infrastructur institu!ional puternic. Dup cel de6al Doilea 9zboi Mondial au aprut c#teva institu!ii6c)eie %n domeniul globalizrii: Bondul Monetar nterna!ional" Danca Mondial" =rganiza!ia Mondial a Comer!ului" toate av#nd rspunderi de prim ordin %n stimularea comer!ului mondial" a dezvoltrii statelor" a rsp#ndirii valorilor democratice. 1.$.(. Globalizarea ca suprateritorialitate +lobalizarea este discutat astzi $i %n legtur cu apari!ia unui fenomen cu totul particular al acestei epoci" anume scderea semnifica!iei pe care a avut6o p#n acum teritoriul %n configurarea rela!iilor interna!ionale" %n desf$urarea activit!ii comerciale la nivel continental sau global. 3poca %n care trim este martora apari!iei unor cone4iuni care au foarte pu!in legtur cu teritoriul $i spa!iul definit %n termeni geografici. +lobalizarea" spune -an (art :c)olte" circul cu diferite %n!elesuri: liberalizare" occidentalizare &respectiv" europenizare" americanizare2" interna!ionalizare $i universalizare. Bundamental nou este un alt proces" cel de deteritorializare" de scdere a importan!ei teritoriului %n dezvoltarea $i evolu!ia anumitor procese" de apari!ie $i dezvoltare a unor rela!ii $i cone4iuni care nu sunt legate neaprat de teritoriu $i caracteristicile sale. +lobalizarea ca suprateritorialitate se refer la o realitate emergent care cuprinde sc&imburile transfrontaliere fr granie $i care prefigureaz o relativ deteritorializare a vieii sociale$ Exerciiu Defini!i $i compara!i procesele de liberalizare" occidentalizare &respectiv" europenizare" americanizare2" interna!ionalizare $i universalizare. (pari!ia $i afirmarea suprateritorialit!ii cere o reconfigurare a geografiei sociale a vie!ii moderne" reg#ndirea categoriilor tradi!ionale ale $tiin!elor sociale pentru a putea %n!elege $i e4plica condi!ia actual a e4isten!ei noastre. Comentai " spune c geografia social nu mai poate fi neleas n termenii teritorialitii singure nu nseamn a spune c teritorialitatea a devenit irelevant$ /oi locuim o lume pe cale de globalizare nu una globalizat$ "scensiunea suprateritorialitii nu ofer nici un semn c teritorialitatea ar lua sfrit. &-.(. :c)olte2

&ezumat ) realitate nou configurat de confluena unor procese noi sau calitativ distincte Considerm c importante cu adevrat %n procesul globalizrii de astzi sunt consecin!ele intersectate pe care le induce %nt#lnirea dintre fenomene noi" sau fenomene clasice" dar care cunosc faze calitative" distincte de evolu!ie. Deci avem de6a face cu o realitate nou" configurat de confluena unor procese. 3ste foarte important s %n!elegem caracterul comple4 al globalizrii" fr de care nu putem s ne reprezentm c#t de c#t e4act fenomenul $i evolu!ia sa. (stzi avem re!ele de interdependen! comple4e $i intersectate" astzi putem vorbi despre o con$tiin! a globalizrii" care nu %nseamn neaprat acceptarea actualului model al globalizrii" ci faptul foarte important c ne dm seama c#t suntem de lega!i unii de al!ii" c globul pm#ntesc este un tot" c nu mai putem Gudeca $i ac!iona pornind de la interesele unui continent sau ale unui grup de !ri. (stzi" trim %ntr6o realitate compus din aceste nout!i istorice" %ntr6o realitate configurat de infrastructura te)nologic $i institu!ional modern? %ntr6un mediu social radical diferit care a generat o structur mental diferit" marcat de aceste realit!i noi" dar $i de contradic!iile $i tensiunile pe care le6a indus globalizarea. (cuitatea problemelor generate cu deosebire %n domeniul social $i ecologic a reprezentat punctul de plecare al unor interoga!ii grave despre evolu!ia societ!ii moderne" substan!a unor noi pozi!ii" mai active" uneori mai radicale privind sntatea Pm#ntului $i consisten!a modelelor actuale de dezvoltare. @n al!i termeni" impactul globalizrii a contribuit la ridicarea unor mari semne de %ntrebare cu privire la evolu!ia acestui proces" ceea ce reprezint cel mai concludent semn c semenii no$tri realizeaz c avem de6a face cu un fenomen comple4 $i c noi suntem obliga!i s avem o abordare tot a$a de comple4" pentru a %n!elege adecvat fenomenul $i pentru a evalua corect implica!iile sale. Din aceast perspectiv" +iddens respingea raportrile stereotipe la procesul globalizrii doar %n termeni economici. "ceasta este o greeal$ Globalizarea este politic, te&nologic i cultural, la fel cum este economic &+iddens" 2..." p. 282. La care noi am aduga doar dou determina!ii: economic $i social. Dac acestea sunt fundamentele globalizrii" atunci trebuie s avem %n vedere un dinamism accentuat al acestui proces" rezultat" pe de o parte" din temeiurile sale te)nice $i institu!ionale" ele %nsele %n plin evolu!ie" $i" pe de alta" din con$tientizarea inconvenien!elor sale ecologice $i sociale. @ndrznim s spunem c acest ultim factor va cpta o importan! din ce %n ce mai mare. mpactul masiv al globalizrii va stimula" nu este nici un fel de %ndoial" dezbaterea %n Gurul acestui fenomen" va zmisli o nou con$tiin! asupra globalizrii" mai grav" %n acord cu gravitatea unor consecin!e pe care le6a indus. Din punctul nostru de vedere" este indiscutabil c anii care vin vor fi ani tumultuo$i pentru procesul de care ne ocupm. 9eg#ndirea globalizrii ni se pare cel mai important lucru care se poate face pentru viitorul acestui proces. %ntrebri 1. Ce semnifica!ie are termenul de Ere!ele de interdependen! comple4eF< Preciza!i legtura dintre aceste re!ele $i infrastructura te)nologic a globalizrii. 2. 3ste globalizarea un fenomen structural sau institu!ional< 0. Care este deosebirea dintre rela!ii inter6na!ionale $i rela!ii transna!ionale &globale2< /. Ce sens da!i procesului de deteritorializare sau suprateritorializare< (scensiunea

suprateritorialit!ii %nseamn c teritorialitatea ia sf#r$it< *ibliografie Paul Dobrescu" Liclenia globalizrii. 3ditura nstitutului 3uropean" 2.1.. Dobrescu" Paul. 2..8. +eopolitica. Ducure$ti: Comunicare.ro. (s)" Timot)* +arton" ,acts are 0ubversive1 2olitical (riting from a +ecade (it&out a /ame" (tlantic DooMs" London" 2..1. DrzezinsMi" Cbignie," " doua ans$ rei preedini i criza superputerii americane" (ntet" Ducure$ti" 2..J. DrzezinsMi" Cbignie," Drent :co,croft" "merica and t&e (orld$ 3onversations on t&e ,uture of "merican ,oreign 2olic'" Dasic DooMs" 5e, NorM" 2..8. C)evalier" -ean6Marie &ed.2" &e /e% !nerg' 3risis1 3limate, !conomics and Geopolitics" Palgrave Macmillan" London" 2..1. Co)en" :aul Dernard" Geopolitics of t&e (orld 0'stem" 9o,man O Littlefield Publis)ers" Doston" 2..0. Co)en6Tanugi" Laurent" &e 0&ape of t&e (orld to 3ome1 3&arting t&e Geopolitics of a /e% 3entur'" Columbia >niversit* Press" 5e, NorM" 2..8. Da)rendorf" 9alf" ECvadratura cercului globalizriiP" %n Gndirea social a 4isericii" oan . c Gr." +ermano Marani &ed.2" Deisis" :ibiu" 2..2" pp. //06/K0. Duncan" 9ussell" -osep) +oddard" 3ontemporar' "merica" Palgrave Macmillan" DasingstoMe" 2..1. Briedman" +eorge" &e /ext 566 7ears1 " ,orecast for t&e 85- st 3entur'" Doubleda*" 2..1. T)omas L. Briedman" &e (orld is ,lat$ " 4rief 9istor' of t&e Globalized (orld in t&e %ent'-first 3entur', London" (llen Lane" 2..K. (nt)on* +iddens" :una%a' (orld1 9o% Globalization is :es&aping ;ur <ives, 5e, NorM" 9outledge" 2.... David 'eld" (nt)on* Mc+re, &eds.2" &e Global ransformations :eader1 "n =ntroduction to t&e Globalization +ebate" Cambridge" Polit* Press" 2...Q2..0. David 'eld" (nt)on* Mc+re," David +oldblatt" -onat)an Perraton" ransformri globale, a$i" Polirom" 2../. :c)olte" -an (art. ER)at is +lobal about +lobalizationF" %n Globalization - " 3ritical =ntroduction" Palgrave" Macmillan.

S-ar putea să vă placă și