Sunteți pe pagina 1din 1

CHESTIONAR ORIENTAREA FA DE MUNC INSTRUCTIUNI PENTRU OBTINEREA SCORURILOR: Fiecare item are ataat un rspuns pe o scar de a ! a ": !

# Niciodat sau aproape niciodat ade$rat pentru d$s% & # Uneori ade$rat pentru d$s% ' # Adesea ade$rat pentru d$s% " # (ntotdeauna sau aproape )ntotdeauna ade$rat pentru d$s% Scoruri e se o*in prin simp a )nsumare a scoruri or+ pentru ,iecare dintre itemii de pe sca a sau su*sca a respecti$+ tota o*inut )mprindu-se a numru de itemi% Not: Itemii marcai cu .-. sunt scorai in$ers+ ast,e )nc/t ! de$ine "+ & de$ine '+ ' de$ine &+ iar " de$ine !% 0eci+ )nainte de a sta*i i tota u + aceste rspunsuri tre*uiesc in$ersate%

SCALE PRIMARE Scala motivaiei intrinseci 1 scoru se o*ine prin adunarea urmtori or itemi i )mprirea or a !2: '+ 2+ 3+ 4+ - 5+ !!+ !'+ - !"+ !3+ &6+ &'+ &7+ &3+ &4+ '6% Scala motivaiei e trinseci 1 se adun urmtorii itemi i suma or se )mparte a !2: - !+ &+ "+ 7+ !6+ !&+ !2+ - !7+ !4+ !5+ - &&+ &!+ &"+ &2+ &5% SCALE SECUNDARE Scala an!a"ament#l#i $%rovoc&rilor' 1 se adun urmtorii itemi i suma or se )mparte a 2: '+ - 5+ !'+ - !"+ &7% Scala a#toact#ali(&rii $%l&cerii )e a m#nci' 1 se adun urmtorii itemi i suma or se )mparte a 4: 3+ 4+ !!+ !3+ &6+ &'+ &3+ '6% Scala rec#noaterii $a%recierii )e c&tre ceilali' 1 se adun urmtorii itemi i suma or se )mparte a 3: - !+ 2+ !2+ &!+ &"+ &4+ &5% Scala recom%ensei $avanta"elor' 1 se adun urmtorii itemi i suma or se )mparte a 5: "+ 7+ !6+ !&+ - !7+ !4+ !5+ - &&+ &2%