Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECTAREA ACTIVITATII DIDACTICE

1.Caracteristicile proiectarii didactice


Stabileste corelatia dintre:
Obiective continuturi metodologie evaluare

Urmareste unitatea dintre principiile didactice obiective metode de predare, invatare, evaluare, si particularitatile elevilor Urmareste raportul dintre intrare si iesire
Intrarea se refera la obiective continuturi, profesori si elevi Iesirea are in vedere elevii care au dobandit o serie de informatii, capacitati, strategii de cunoastere, comportamente in diferite grade de performanta

1.1 Proiectarea demersului didactic


Proiectarea demersului didactic este acea activitate desfasurata de profesor care consta in anticiparea etapelor si actiunilor concrete de realizare a predarii. Proiectarea curiculara se axeaza pe obiective si respecta succesiunea obiective/competente continuturi resurse evaluare Proiectarea demersului didactic presupune:
Lecturarea personalizata a programei Planificare acalendaristica anuala Proiectarea unitatilor de invatare

2.Planificarea calendaristica anuala.


Este un document administrativ care asociaza elementele programei (obiecte de referinta si continuturi, respectiv competentele specifice si continuturile) cu alocarea de timp considerata optima de profesor pe parcursul unui an scolar.

Se recomanda parcurgerea urmatoarelor etape:


Realizarea asocierilor dintre obiectivele de referinta si continuturi, respectiv dintre competentele specifice si continuturi; Analiza continutului si delimitarea si delimitarea unitatilor de invatare, succesiunea si corelarea lor; Stabilirea ritmului de percurgere a materiei precizandu-se numarul de ore atribuit fiecarei unitati de invatare.

3.Unitarea de invatare
Unitatea de invatare reprezinta o structura didactica deschisa si flexibila care are urmatoarele caracteristici:
Determina formarea la elevi a unui comportament specific generat prin integrarea unor obiective de referinta/competente specifice; Este unitara din punct de vedere temetic, Se desfasoara in mod sistematic si continuu pe o perioada de timp, Se finalizeaza prin evaluare.

Proiectarea activitatii de invatare ca si a lectiei se realizeaza prin parcurgerea schemei urmatoare:

In ce scop voi face?

Ce voi face?

Cu ce voi face?

Cum voi face?

Cat s-a realizat?

Identificarea Obiectivelor/ competentelor

Selectarea continuturilor

Analiza resurselor

Determinarea activitatilor de invatare

Stabilirea instrumentelor de evaluare

Unitatea de invatare consta din organizarea unor activitati corelate profesor-elev


Profesor
Actualizare Problematizare Sistematizare Conceptualizare Aprofundare Transfer Ce stiu deja? Cum explorez? Cum organizez? Ce este esential? Cum aplic? Cum dezvolt?

Elev
Evocare Explorare Explicatie Esentializare Exersare Extindere

Secventierea unitatii de invatare-strategii didactice


ROLUL PROFESORULUI
Intrebari cheie Activitati Actualizare Cum le voi trezi elevilor #creaza situatii de curiozitatea? invatare care produc Cum ii voi face pe elevi amintirea notiunilor sa formuleze intrebari, prooperatiilor si combleme si teluri pentru invaportamentelor netare? cesare pentru inteCum vor ajunge elevii sa legerea conceptului analizeze ceea ce stiu deja ce va fi predat; (cunostintele anterioare)? # stabileste nivelul de cunoastere de catre elevi a unor notiuni referitoare la conceptul ce urmeaza a fi predat; # propune probe de evaluare initiala; #inlesneste demersul de cautare al elevului fara a prescurta aceste cautari prin propriul lui proiect de adult.

ROLUL ELEVULUI
Evocare #cauta mijloace pentru realizarea scopului: identifica notiuni, fenomene,relatii, metode pe care le cunoaste in legatura cu subiectul propus si impartaseste cu ceilalti cunostinte, pareri, puncte de vedere personale despre acesta; #face o incercare de realizare a produsului, completand sau ajustand etapele de cautare; #urmareste sau efectueaza verificarea practica, observa fenomene, culege date din care il ajuta sa gandeasca la subiect.

Problematizare Ce continut
voi prezenta (in calitate de profesor) si ce continut va fi explorat de elevi?

Explorare Repereaza o dificultate si o corecteaza prin


realizarea unui produs Reface functie de criteriile date/gasite ansamblul etapelor/mijloacelor prevazute initial Cauta mijloacele necesare , reface experimentul cu un alt mijloc daca precedentul nu a fost eficient. Prin analogie cu situatiile anterioare , anticipeaza tinte de atins (raspunsuri la intrebari) si cauta mijloace pentru atingerea lor (concepe investigatii/experimente pentru a-si testa ipotezele), incercand u-le la intamplare (explorarea experimentala este baza activitatii de invatare, invatarea ulterioara se bazeaza pe experienta produsa de aceasta) Culege date , inregistreaza, compara, clasifica, prelucreaza si reprezinta date in formele adecvate tintelor vizate incercand sa isi construiasca propria intelegere a conceptului.

Ofera pretexte
problema, creaza conflicte cognitive care motiveaza elevii sa se angajeze in sarcina de lucru;

Recurg la situatiile Ce activitati de problema din viata reala explorare vor (creeaza conflicte sociodesfasura elevii cognitive) motivante pentru a ajunge pentru elevi; la intelegerea conceptului Se abtine sa defineasca termenii si sa explice constatari in legatura cu noul concept de invatat, pana cand elevii nu au efectuat multiple experimente sau un numar suficient de incercari

Sistematizare
Cum vor valorifica elevii activitatea de explorare? Cum vor controla (verifica) elevii propria intelegere a conceptului? Esentializeaza observatiile facute de elevi cu privire la subiectul studiat

Explicare
Reflecteaza asupra exemplelor /cazurilor particulare, analizeaza rezultatele activitatii de explorare, calculeaza rezultatele partiale Elaboreaza un prim enunt general in legatura cu produsul sau conceptul vizat

Ajuta elevii sa exprime ceea ce au observat, sa formuleze concluzii (bine rau, adevarat-fals etc.) pe baza observatiilor, constatarilor facute

Prelucreaza exemple si contraexemple ale conceptului/produsului, descrie sisteme, stari, comportamente, feneomene observate Isi amelioreaza prima elaborare a enuntului general (definitie,regula de generare, teorema) ca aceasta sa convina noilor exemple si sa nu convina contraexemplelor

APROFUNDARE
Cum vor folosi elevii competentele dobandite? Cum voi putea verifica efectiv itelegerea conceptului de catre elevi? Ce aspecte ar mai trebui aprofundate? Ce limite/conditii pot fi evidentiate in ptovrsul de aplicare a conceptului? #propune si orienteaza sarcini se lucru aplicative; #propune activitati suplimentare pentru aprofundarea subiectului studiat; #ofera elevilor ocazii sa-si dezvolte independent ideile, sa exerseze independent aplicatiile propuse

EXERSARE
#exploreaza aplicatii ale conceptului/produsului obtinut in situatii noi; #ilustreaza rezultatele obtinute (conceptul, produsul) prin exemple cat mai diferite, justificand caracteristticile exemplelor care corespund sau nu; #pornind de la o definitie/descriere a conceptului sau a produsului de realizat, creaza exemple particulare care convin acestei definitii si expliciteaza caracteristicile acelor exemple care sunt sau nu conforme cu definitia; #pune in discutie limitele de aplicabilitate ale rezultatelor obtinute (concept, produs), #relationeaza diferite tipuri de reprezentari, construieste relationari intre reprezentare si obiect, priveste noul concept in lumina propriei experiente.

TRANSFER
Cum pot identifica elevii relationari intre conceptul studiat si alte concepte? Cum vor putea identifica elevii alte contexte de aplicare a tehnicilor deja utilizate? Cum poate fi fructificata experienta obtinuta in abordarea altor situatii? #face conexiuni cu alte discipline #propune contexte noi, variate pentru aplicarea modelelor; #sistematizeaza deschiderile: relatia conceptului/subiectului cu altele din domeniu, sau din alte domenii; #extinde invatarea in afara clasei;

EXTINDERE
#transfera prin analogie cu o situatie-problema intalnita anterior proprietatile si modelele determinate; #face incercari succesive, observa si analizeaza reusitele si elaboreaza criterii de evaluare a produsului; #reactioneaza la context: integreaza, optimizeaza, negociaza contexte care privesc subiectul studiat, ia atitudine fata de problemele pe care le ridica noile cunostinte; #prezinta proiectul realizat; #sistematizeaza bilantul: stabileste in ce masura au fost gasite raspunsuri la intrebari; #anticipeaza cai si mijloace care ii permit sa prescurteze demersul de cercetare; #ia decizii privind utilizarea strategiilor exersate in rezolvarea diferitelor tipuri de probleme.