Sunteți pe pagina 1din 2

Intel® Teach Program

Essentials Course

E V A L U A R E P O R T O F O L I U

Evaluarea la clasă
Pentru a vă ajuta în planificarea evaluării continue centrate pe elev, puteţi realiza o
evaluare formativă proprie. Acest lucru vă va ajuta să vă focalizaţi asupra punctelor tari,
precum şi asupra aspectelor pe care doriţi să le îmbunătăţiţi pe măsură ce vă dezvoltaţi
planul de evaluare. Identificaţi unde se situează practicile dumneavoastră de evaluare:

1. Sunt mulţumit de felul în care evaluez gândirea de ordin superior şi abilităţile


necesare în secolul XXI în activitatea elevilor mei.

Deloc Foarte

2. Folosesc evaluările formative înaintea unui capitol pentru a planifica predarea


(exemplu: să aflu despre nivelul cunoştinţelor elevilor mei de până în acel moment
pentru a planifica felul în care voi aborda capitolul).

Niciodată Mereu

3. Îmi implic elevii în înţelegerea aşteptărilor cu privire la respectivul proiect, a


obiectivelor şi a criteriilor de evaluare înainte de a începe lucrul la proiect.

Niciodată Mereu

4. Elevii mei folosesc o grilă cu criterii pe tot parcursul proiectului pentru a înţelege
aşteptările.

Niciodată Mereu

5. Elevii mei creează grile şi alte evaluări pentru a le folosi pe parcursul unui proiect.

Niciodată Mereu

Copyright © 2007, Intel Corporation. All rights reserved. Page 1 of 2


Intel® Teach Program
Essentials Course

6. Discut cu elevii pentru a obţine feedback, a oferi sugestii, a le mai da instrucţiuni şi a


răspunde la întrebări.

Niciodată Mereu

7. Elevii mei se autoevaluează.

Niciodată Mereu

8. Elevii mei iau parte la revizuiri între ei.

Niciodată Mereu

9. Le ofer elevilor suporturi reflexive pe parcursul proiectului pentru a se gândi la felul în


care învaţă.

Niciodată Mereu

10. Folosesc note inedite şi liste de verificare observaţionale în mod sistematic pentru a
monitoriza comportamentul individual şi cel de grup.

Niciodată Mereu

11. Elevii mei folosesc un plan al proiectului pentru a îşi monitoriza propria învăţare şi
pentru a lucra în sensul unei învăţări independente.

Niciodată Mereu

12. Folosesc informaţiile din evaluările însumate pentru a planifica instruirea viitoare.

Niciodată Mereu

Revizuiţi-vă răspunsurile şi notaţi-vă aspectele pe care doriţi să le îmbunătăţiţi.

     

Copyright © 2007, Intel Corporation. All rights reserved. Page 2 of 2