Sunteți pe pagina 1din 4

Imagini din timpul tutoriatului la

elaborarea proiectului

EPOCA LUMINILOR
REALIZAT DE ELEVII CLASEI A X A
APROFUNDAREA TEMEI IN CABINETUL
DE ISTORIE
Documentare suplimentara la Centrul
de documentare si informare
Tehnoredactarea aplicatiei in
laboratorul de informatica