Sunteți pe pagina 1din 3

SIMINICEANU ELENA

CURRICULUM VITAE

Informaţii personale:
Nume SIMINICEANU ELENA
Adresa str. Principală, nr. 220, oraşul Flămînzi, jud. Botoşani
Telefon 0231/552258, 0752/632835
Naţionalitatea română
Data naşterii

Experienţa profesională:
Sept. 1997 - …. profesor titular catedra de ISTORIE la Grupul Şcolar „N. Bălcescu”
oraşul Flămînzi, jud. Botoşani;
Sept. 1984 – sept. 1992 recepţioner, Întreprinderea Forestieră de Exploatare şi Transport
Suceava.

Educaţie şi formare:
sept 2009 - … doctorand istorie, Universitatea „Stefan cel Mare Suceava”.
2009 Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, absolvit cursul postuniversitar
Managementul resurselor umane, (curs de zi) sesiunea iulie 2009, cu disertaţia Procesul de
asigurare şi evaluare a resurselor umane în învăţământul preuniversitar, coordonator prof. univ.
dr. Viorel Guliciuc.
2007 Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, sesiunea 2007, obţinerea gradului
didactic I în învăţământ cu lucrarea Independenţa naţională a României în corespondenţa
diplomatică a vremii (1875 – 1878), coordonator prof. univ. dr. Dumitru Vitcu.
2003 Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, sesiunea august 2003, obţinerea
Gradului didactic II în învăţământ.
2001–2002 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Istorie, absolvit
studiile aprofundate cu specializarea Românii în relaţiile internaţionale, (zi),
sesiunea iunie 2002, cu disertaţia Austro-Ungaria şi independenţa României,
coordonator prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti.
1999 Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, sesiunea august 1999, obţinerea
definitivatului în învăţământ, sesiunea august 1999.
1992.1997 Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Litere şi Ştiinţe,
specializarea ISTORIE – GEOGRAFIE, (curs de zi) promovarea examenului
de licenţă cu lucrarea Caracteristicile fizico – geografice ale localităţii Flămânzi,
coordonator prof. univ. dr. Costică Brânduş, sesiunea iulie 1997.
1982.1984 Liceul Industrial Moldoviţa, jud. Suceava, profilul Silvicultură şi exploatări
forestiere, promovarea examenului de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie
1984.
1972-1982 Şcoala generală cu clasele I – X, Nicolae Bălcescu, com. Flămînzi, jud. Botoşani.

Aptitudini şi competenţe personale:


• abilităţi de comunicare;
• deprinderi de a lucra în echipă.

Limba maternă:
• româna

1
Limbi străine cunoscute:
• limba germană nivelul BINE
• limba engleză nivelul BINE

Aptitudini şi competenţe sociale:


• membră în comisiile de acordare a ajutoarelor sociale în cadrul programelor
„Euro 200” şi „Bani de liceu” de la Grupul Şcolar „N. Bălcescu” oraşul Flămînzi.

Aptitudini şi competenţe organizatorice:


• Responsabil comisie metodică aria curriculară „Om şi societate” la nivelul oraşului
Flămînzi (coordonarea activităţii cadrelor didactice având specializările istorie, geografie,
socio-umane şi religie).
• Lider de sindicat (FSLI), grupa sindicală de la Grupul Şcolar „N. Bălcescu”, oraşul
Flămînzi.
• Organizarea activităţilor aniversare şi comemorative cu tematică istorică la
nivelul şcolii şi la nivelul localităţii.
• Coordonarea grupului vocal – folcloric „HORA” de la Grupul Şcolar „N:
Bălcescu”, oraşul Flămînzi.
• Reactivarea şi coordonarea bibliotecii Grupului Şcolar „N. Bălcescu” (1997 –
2005).
• Organizarea şi asigurarea funcţionării Centrului de Documentare şi Informare de
la Grupul Şcolar „N. Bălcescu” (2000-2005), realizat în colaborare cu Ambasada Franţei.
• Coordonarea Proiectului de finanţare în vederea reabilitării drumului comunal
Chiţoveni – Nicolae Bălcescu în colaborare cu Fondul Român de Dezvoltare Socială (pentru
comunităţile sărace) şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (2001 – 2002).
• Coordonarea cursului Prevenirea abandonului şcolar , în colaborare cu Asociaţia
„Junior Achevement” România, pentru clasele a IX a – a X a , Grupul Şcolar „N. Bălcescu”.
• Coordonarea cursului Tehnici de comunicare, în colaborare cu Asociaţia „Junior
Achevement” România, pentru clasele a XI a – a XII a , Grupul Şcolar „N. Bălcescu”.

Aptitudini şi competenţe tehnice:


• Utilizarea calculatorului, competenţă dobândită prin cursul de Geoinformatică din
cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare „ Suceava (1996-1997) şi a cursului de operator PC
organizat de SC „IRPECO IMPEX” SRL Craiova
• Utilizarea AEL.
• Utilizarea mijloacelor tehnice multi-media.

Permis de conducere:
• Nu.

Alte aptitudini şi competenţe:


2008 Cursul Managementul instituţional (200 ore – 90 credite), organizat de Casa
Corpului Didactic Botoşani.
2006 Curs de Instruire, informare şi orientare privind cariera pentru copiii
vulnerabili
la traficul de persoane, organizat de Asociaţia „Alternative sociale” Iaşi.
2006 Curs de Consiliere şi Orientare, organizat de Casa Corpului Didactic Botoşani.

2
2006 Curs de formare Metode şi tehnici de prevenire a delicvenţei juvenile, organizat
de Asociaţia „Alternative Sociale” Iaşi.
2005 Curs de Management organizat de EUROCOR România.
2001 Curs de formare de facilitatori din cadrul programului Fac ce vreau, dar ştiu
ce fac, pe tema prevenirii infectării cu HIV/SIDA organizat de Population Services
International România cu sprijinul financiar al UNICEF şi USAID.
2001 Curs privind Planificarea strategică, propunerea de finanţare şi
managementul proiectelor în contextul dezvoltării
comunitare, organizat de Centrul de
Resurse pentru Organizaţii Neguvernamentale CREST Satu – Mare.

Informaţii suplimentare / persoane de contact:


• prof. Dariciuc Maria, Grupul Şcolar „Nicolae Bălcescu”, oraşul Flămînzi, jud.
Botoşani.