Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educaiei al Republicii Moldova Universitatea Tehnic a Moldovei

Catedra: Informatica Aplicat

RAPORT
Lucrare de laborator r!" la Programarea Calculatoarelor

A efectuat: A verificat:

st! #r! $I%"&" '! 'boroc dr!( conf!univ! M! )ulev

Chi*inu &+"&
Lucrare de laborator Nr.1 Tema: ,ro#ramarea al#oritmilor cu structur liniar Scopul lucrrii: Acumularea deprinderilor practice de elaborare *i pro#ramare a alo#oritmilor de calcul liniari! -eprinderi de scriere *i testare a pro#ramelor .n limba/ul 0C1 Formularea condiiei problemei (sarcina de lucru : -e calculat valorile variabilelor indicate dup formulele de calcul *i datele iniiale indicate! -e introdus datele iniiale de la tastatur! -e afi*at re2ultatele obinute pe ecran! !arianta ": Formulele de calcul: 34rd5"65r cosa78 9r&6sin&a76ct#:a T45sin&a:85ln a6 er776"6:9d6; Valorile datelor iniiale: r4"!< d4 & a4 +!& #ersul lucrrii: Noiuni principale din teorie $i metode %olosite: Al#oritmul este un set finit de operatiuni 5actiuni7 si ordinea acestora in pro#ram pentru a re2olva problema data! E=ista mai mult forme de repre2entare a al#oritmilor: % forma naturala( % forma #rafica( % forma pseudocod( % pro#ram scris in limba/ de pro#ramare! Al#oritmul cu structur liniar este caracteri2ata prin absena operaiunii de deci2ie! $tructura unui pro#ram simplu in limba/ul 0C1 este urmatoarea: % directivele preprocesorului> % antetul functiei 0main1> % corpul functiei 0main1!

&

Anali&a datelor a7 date de intrare: r(d(a % variabile simple de tip real( de introdus de la tastatur! b7 date de ie*ire: 3(T % variabile simple de tip real( de afi*at pe ecran! c7 date intermediare: nu sunt! Sc'ema lo(ic a al(oritmului: $tart

clrscr57

?Inroduceti datele initiale r(d(a:1

r(d(a

34rd5"65r cosa78 9r&6sin&a76ct#:a

T45sin&a:85ln a6 er776"6:9d6;

?Re2ultatele obtinute:1

?3413 ?T41(T@

#etch57
:

$top

Te)tul pro(ramului in limba*ul +,AincludeBstdio!hC AincludeBconio!hC AincludeBmath!hC int main57 D float r(d(a> float 3( T> clrscr57> printf5EIntroduceti datele initiale r(d(a :E7> scanf5EFfFfFfE(Gr(Gd(Ga7> 34rHdH5"65rHcos5a78sIrt5rHr6sin5a7Hsin5a77776poJ5"8tan5a7(:7> T45sin5poJ5a(:77Hsin5poJ5a(:77785lo#5a76e=p5r776"6poJ5d6;("!8:7> printf5E34Ff(T4 FfE(3(T7> #etch57> return +> K .ate de intrare (r/ d/ a : 1.0 " 1." Re&ultatele obtinute: ! 2 344.150 / T 2 ".413 !eri%icarea re&ultatelor: 341.5*25"651.5* cos0.278 91.5&6sin&0.276ct#:0.2=:LL!+M< T45sin&0.2:85ln 0.26 e"!<776"6:926;4&!L": Anali&a re&ultatelor si conclu&ii: "! 3erificarea ne arat c re2ultatele obinute sunt corecte *i pro#ramul lucrea2 corect! &! Al#oritmi cu structur liniar pot fi folositi pentru calcularea e=presiilor matematice! :! Au fost obinute primele deprinderi pentru scrierea unui pro#ram simplu .n limba/ul C 6iblio(ra%ie: "! LibertN Oess( Teach Pourself C66 in &" -aNs( $AM$ ,ublishin#( Indianapolis( "QQ;
;

&! 'ualline $teve( ,ractical C66 ,ro#rammin#( 'RReillN G Associates( $ebastopol( "QQM :! Srian T )erni#ham( -ennis M Ritchie % The C ,ro#rammin# Lan#ua#e( ,rentice%Uall $oftJare $eries( "QMV ;! Catrina 'ctavian( Co/ocaru Iuliana( Turbo C66( Teora( "QQ: <! http:88devcentral!iftech!com8learnin#8tutorials8c%cpp8c8 L! http:88JJJ!cit!ac!n28smac8cpro#ram8onlinet!htm

<

S-ar putea să vă placă și