Sunteți pe pagina 1din 8

Date despre curriculum 1.1 Instituia de nvnnt superior: Universitatea de Stat din Comrat 1.

2 Facultatea: Cultur Naional 1.3 Departamentul: Didactica disciplinelor socio-umane/tiine ale Educaiei 1.4 Domeniul de studii:tiine ale educaiei 1.5 Ciclul de studii: Licen 1.6 Curriculumul de studiu/ Calificarea: Limba i literatura gguz i limba i literatura romn 1.7 Profesor de limba i literatura gguz i romn Date despre disciplin 2.1 Denumirea disciplinei: Metodica predrii limbii i literaturii romne 2.2 Titularul activitilor de curs: Lector superior Mihailova Maria 2.3 Titularul activitilor de seminar: Lector superior Mihailova Maria 2.4 Anul de studii III, semestrul -VI, tipul de evaluare examen Timpul total estimat 3.1 Total ore din planul de nvmnt: 60 ore : 30ore de curs, 30 seminare, 60 - individuale. 3.2 Numrul de credite : 4 3.3 Distribuirea fondului de timp: Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 30 ore 3.4 Pregtire seminarii, laboratoare, teme, referate, portofolii, comunicri- 30 ore 3.5 Docunentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren, cercetare individual ---60 ore

Preliminarii Prezentul curriculum dezvolt viziunea educaional a centrrii demersului didadctic pe cel ce nva, participnd la propria formare prin strategii didactice interactive motivate. Interactivitatea se produce nu doar la nivelul cunoaterii teoriilor psihopedagogice modernist/postmoderniste la complinirea profesional de specialitate ci i al participrilor active pentru cel care nva s devin pedagog. Competenele profesionale Utilizarea adecvat a conceptelor i teoriilor din didactica limbii i literaturii romne n proiectarea unor activiti de educare a limbajului, limb romn, lectur i comunicare specifice nvmntului primar, gimnazial i liceal; Proiectarea, organizarea i evaluarea activitilor instructiv educative pentru subdomeniile disciplinei (Educarea limbajului, Lectur, Comunicare) i n funcie de lecie; Elaborarea i aplicarea eficient a instrumentelor de evaluare n funcie de subdomeniile disciplinei ( lecie de educarea limbajului/comunicare, de lectur, de elaborare a eseurilor) i n funcie de tipul leciei ( de formare de priceperi i deprinderi, de predare, de recapitulare i sistematizare). Competene transversale Manifestarea unei conduite reflexive asupra activitilor didactice proprii. Dobndirea unei atitudini autonome i responsabile n proiectarea unor activiti didactice specifice disciplinei.

Obiectivele disciplinei ( reeind din grila competenelor acumulate) Obiectivul general al disciplinei: Formarea unor capaciti de proiectare a demersurilor didactice din punctul de vedere al coninuturilor i al metodologiei nvrii i evalurii.

Obiectivele specifice: Asimilarea unui set de cunotine referitoare la demersurile didactice specifice activitilor de educare a limbajuluin ciclul gimnazial i licial; nsuirea deprinderilor de proiectare didactic, de organizare i evaluare a activitilor didactice; Cunoaterea i aplicarea eficient a metodologiei formrii competenei de comunicare i a competenei de lectur individual, Aplicarea principiilor i a modalitilor de evaluare, a activitilor de comunicare i de receptare de text.

Metode de predare: prelegerea interactiv, demonstrarea, problematizarea, expunerea, exemplul.

Coninuturi

Ore de curs30

Metode de predare

Bibliografie obligatorie

Tema-1 Aria i statutul didacticii limbii i literaturii romne. Specificul didacticii limbii i literaturii romne. Subdomeniile disciplinei. --delimitarea obiectului de studiu al didacticii limbii i literaturii romne, --valenele formative majore ale studiului limbii i literaturii, --evoluia conceptului de predare a limbii romne, --metodele de cercetare a didacticii limbii i literaturii romne Termeni cheie: didactic, competen, standarde de formare profesional,evoluia conceptelor. Tema 2 Conceptul i problematica curriculumului naional la limba i literatura romn ---uniti: curriculumul naional la limba i literatura romn, -acte adiacente: programe de examen, standardele naionale, -conceptul de studiu integrat al limbii i literaturii romne, -noiuni de unitate de nvare. Termeni- cheie: currculum, competene, standarde naionale, coninuturu curriculare. Tema -3 Manualul i auxiliarele didactice aferente disciplinei. Uniti: principii de elaborare i evaluare a unui manual colar: standarde, competene, coninuturi. -structurarea materiei de limba i literatura romn, -structura unui capitol, -activiti i oportuniti de nvare n raport cu standardele i competenele curriculare, -ilustrarea manualelor -ghidul profesorului Termeni- cheie: coninuturi,

2 ore

Prelegerea interactiv,pro blematizarea

Metodica predrii limbii i literaturii romne n gimnaziu i liceu. Limba romn-2, Chiinu, 1999. Minder,M Didactica funcional:obiective, strategii, evaluare. Chiinu, Cartier, 2003. Pamfil, A. Limba i liueratura romn n gimnaziu. Piteti, Paralela; 2006. I.oitul, Pedagogia comunicrii.Iai, Institutul European, 2000 www bice. Md/UserFiles/publicaii/ cadrul.Pdf

2 ore

Prelegerea interactiv, problematizare a, analiza, demonstrarea.

Curriculum pentru ciclul cimnazial Chiinu, Lyceum, 2006. Curriculum la limba i literatura romn pentru ciclul licial., Lyceum, chiinu, 2006. Minder,M Didactica funcional:obiective, strategii, evaluare. Chiinu, Cartier, 2003. Usaci Doina. Dezvoltarea linbajului individual al studenilor alolingvi n baza situaiei de discurs, Chiinu, Valinex, 2007. Guu, Vl. Cadrul de referin al Curriculumului Naional. Chiinu, tiina, 2007. Minder, M Didactica funcional:obiective, strategii, evaluare. Chiinu, Cartier, 2003. Pamfil, A. Limba i liueratura romn n gimnaziu. Piteti, Paralela; 2006. I.Callo,T. Educaia comunicrii verbale. Chiinu, Litera, 2003.

2 ore

Prelegere interactiv, problematizare a, demonstrarea,

modul didactic, taxonomie, obiective. Tema-4 Proiectarea activitii didactice. Sistemul de lecii n predarea limbii i literaturii romne. Uniti: lecia ca form de organizare a activitii de nvare -tipuri de lecii, -etapele leciei, - nzestrarea leciei. Tema-5 Formarea competenelor de comunicare oral i scris n ciclul gimnazial i licial. Uniti: perceperea i producerea de discurs n scris, -elemente de ortografie corect, -elemente de punctuaie, -dimensiunea lingvistic, -dimensiunea textual, discursuv, -comunicare scris, nonverbal, paraverbal, -dialogul , -monologul, tipologia rspunsurilor - sarcinile, scopurile comunicrii. -elaborarea eseului. Tema-6 Formarea vocabularului i a noiunilor gramaticale. Uniti: strategii de abordare a noiunilor de vocabular, fonetic, morfologie i sintax. -vocabular activ, vocabular pasiv, -procedee de lucru asupra vocabularului. Tema-7 Proiectarea activitilor de comunicare orl pentru ciclul gimnazial i licial. Uniti: activiti de structurare de cunotine i de strategii, activiti de comunicare global, jocuri i tehnici didactice. Termeni-cheie:strategii,

2 ore

Prelegerea interactiv, Exemplul demonstrativ.

Minder,M Didactica funcional:obiective, strategii, evaluare. Chiinu, Cartier, 2003. Pamfil, A. Limba i liueratura romn n gimnaziu. Piteti, Paralela; 2006. Guu, Vl. Cadrul de referin al Curriculumului Naional. Chiinu, tiina, 2007. I.Callo,T. Educaia comunicrii verbale. Chiinu, Litera, 2003. Curriculum pentru ciclul cimnazial Chiinu, Lyceum, 2006. Curriculum la limba i literatura romn pentru ciclul licial., Lyceum, chiinu, 2006. T. Cazacu., Predarea limbii romne pentru alolingvi n viziziunea Curricumului degimnaziu i liceu.

2ore

Prelegerea interactiv, problematizare a, exemplul demonstrativ.

2 ore

Prelegeri interactive, problematizare a, demonstrarea

2 ore

Prelegerea, Demonstrarea, Problematizare a, Jocul didactic.

Usaci Doina. Dezvoltarea linbajului individual al studenilor alolingvi n baza situaiei de discurs, Chiinu, Valinex, 2007. Pamfil, A. Limba i liueratura romn n gimnaziu. Piteti, Paralela; 2006. Guu, Vl. Cadrul de referin al Curriculumului Naional. Chiinu, tiina, 2007. I.Callo,T. Educaia comunicrii verbale. Chiinu, Litera, 2003. Cartaleanu T., Cosovan, O.,Postic etc. Formarea de competene prin strategii didactice interactive. Chiinu, Pro Didactica. 2008. Cartaleanu T., Cosovan,O. Succesul demersului didactic la

nelegere la auz, competene de comunicare oral, jocul didactic.

Tema8 Metodica predrii textului literar epic, a operei epice n ciclul gimnazial/liceal. Uniti:activiti de structurare /de cunoatere, perioad istoric, curente literare, scenarii didactice. tem, idee, structura operei literare, caracterizare de personaj. Teremeni- cheie: epoc istoric, personaj central/protagonist, tem, idee, motiv , subiect, personaj literar.

2 ore

Prelegerea interactiv, Demonstrarea, Problematizare a, Comparaia.

Tema 9 Metodica predrii textului/ operii lirice. Uniti: cpecificul operii lirice, ritm /rima, vers/ versificaie, personaj liric, procedeeartistice, lectur expresiv. Termeni cheie:Laitmotiv, text versificat, procedeu, expresivitate. Tema 10 Dezvoltarea creativitii elevilor n procesul receptrii literatiriiObiectiv al unui nvmnt formativ. Uniti:creativitate de expresie, creativitate procesual, creativitate inovativ, creativitate inventiv, creativitate emergent.

2 ore

Prelegerea, argumentarea, problematizare a.

limba romn: competene, creativitate. Chiinu, Didactica Pro, 2002. Usaci Doina. Dezvoltarea linbajului individual al studenilor alolingvi n baza situaiei de discurs, Chiinu, Valinex, 2007. I.oitul, Pedagogia comunicrii.Iai, Institutul European, 2000 Cartalranu T., Cosovan, O.,Postic etc. Formarea de competene prin strategii didactice interactive. Chiinu, Pro Didactica. 2008. Pamfil, A. Limba i liueratura romn n gimnaziu. Piteti, Paralela; 2006. Ivanu, D.,(coord.), Metodicapredrii limbii i literaturii romne n gimnaziu i liceu. Limba romn -2, 1999, Chiinu. Opre, C.Strategiididactice interactive. Bu cureti, EDR, 2007. B Guu, Vl. Cadrul de referin al Curriculumului Naional. Chiinu, tiina, 2007. Curriculum la limba i literatura romn pentru ciclul licial., Lyceum, Chiinu, 2006. T. Cazacu., Predarea limbii romne pentru alolingvi n viziziunea Curricumului degimnaziu i liceu. Minder,M.Didactica funcional:obiective,strategii, evaluare. Chiinu, Cartier, 2003. Constantin chiopu., Metodica predrii literaturii romne.,Chiinu, 2009. T. Cazacu., Predarea limbii romne pentru alolingvi n viziunea curriculumului naional. Chiinu, 2005. Doina Usaci. Dezvoltarea linbajului individual al studenilor alolingvi n baza situaiei de

2 ore

Ptelegerea, Problematizare a exerciiul.

Termeni cheie:creativitate, de stimulare a gndirii creative, Operaional, auy literar, principiu estetic. Tema 11Metode i procedee de interpretare a operelor literare. Uniti:jocul figurilor de stil, Pictura verbal, Problematizarea, Algoritmizarea, Jocul didactic, Brainstormingul cu mapa de imagini. Termeni cheie:reproducerea, formularea raionamentelor, Recrearea coninutului, aprecierea operei de art, orientarea axiologic, exprimarea atitudinii etico estetice. Tema 12Proiectarea leciei moderne. Uniti:lecia din perspectiva abordrii sistemice, Proiectarea leciei, Indentificarea obiectivelor, a competenelor, Analiza resurselor. Termeni cheie:legturi bilaterale, legturi simultane, Funcional, Structural, Operaional. Tema13Organizarea i desfurarea leciei. Uniti:tipuri de clasificri de lecii, Modaliti de organizare a activitii didactice, Elaborarea strategiilor didactice. Termeni chee:criteriul competenei,capacitii de aplicare, capaciti de nelegere, lecie combinat, capaciti de cptare a cunotielor. Tema 14 Compoziiile colare. 2 Uniti:compoziii colare n baza textului literar, Compoziii colare cu caracter publicistic, Compoziii colare pe teme libere:narative i descriptive,

discurs, Chiinu, Valinex, 2007.

2 ore

Prelegerea, Exemplul, Exerciiul, Problematizare a.

Constantin chiopu., Metoica predrii literaturii romne.,Chiinu, 2009. T. Cazacu., Predarea limbii romne pentru alolingvi n viziunea curriculumului naional. Chiinu, 2005. Doina Usaci. Dezvoltarea linbajului individual al studenilor alolingvi n baza situaiei de discurs, Chiinu, Valinex, 2007.

2 ore

Poblematizarea , Exerciiul, Prelegerea.

Ion Achiri, Angela Cara.,Proiectarea didactic:orientri metodologice.Liceum,Chiinu, 2004. Constantin chiopu., Metodica predrii literaturii romne.,Chiinu, 2009. Doina Usaci. Dezvoltarea linbajului individual al studenilor alolingvi n baza situaiei de discurs, Chiinu, Valinex, 2007. Ion Achiri, Angela Cara.,Proiectarea didactic: orientri Constantin chiopu., Metodica predrii literaturii romne.,Chiinu, 2009. m T. Cazacu., Predarea limbii romne pentru alolingvi n viziunea curriculumului naional. Chiinu, 2005.

2 ore

Prelegerea, Exemplul, exerciiul,

2 ore

Prelegerea, explicaia, exemplul, argumentul.

chiopu., Metodica predrii literaturii romne.,Chiinu, 2009. Doina Usaci. Dezvoltarea linbajului individual al studenilor alolingvi n baza situaiei de discurs, Chiinu, Valinex, 2007.

Compuneri cu destinaie special Termeni cheie:comentariu literar, paralel, sintez, recenzia, cronica dramatic, metodologia elaborrii. Tema 15Evaluarea. Strategii de evaluare. Uniti:instrumente tradiionale i alternative de evaluare, utilizate n ciclul gimnazial i licial, proiectul, autoevaluarea, portofoliul, observarea sistematic, a competenelor elevilor, fia de evaluare, fia de observaie. Seminare/laborator 1-Proiectarea didactic. Tipare de structurare a scenariilor didactice. 2-Proiectarea activitilor de comunicare oral pentru ciclul gimnazial i licial. 3-Aspecte metodice n organizarea orelor de studiere a operei / textului spic, liric,dramatic. 4- Predarea prilor de vorbire flexibile i neflexibile elaborarea proiectelor didactice.

T. Cazacu., Predarea limbii romne pentru alolingvi n viziunea curriculumului naional. Chiinu, 2005. chiopu., Metodica predrii literaturii romne.,Chiinu, 2009. B Guu, Vl. Cadrul de referin al Curriculumului Naional. Chiinu, tiina, 2007. Ion Achiri, Angela Cara.,Proiectarea didactic: orientri Constantin chiopu., Metodica predrii literaturii romne.,Chiinu, 2009. Individuale - 60 6 ore

2 ore

Prelegerea, explicaia, problematizare a,exemplul.

30 2 ore

2 ore

4 ore

4 ore

5-Comunicarea oral proiectare didactic. Aspecte metodice.

2 ore

6 Aspecte metodice de receptare valorificare a operelor epice.

2 ore

7 Principii, tipuri i metode de evaluare a rezultatelor colare.

2 ore

Metode Explicaia, Exemplul demonstrativ Exerciiul Explicaia Exemplul demonstrativ Exerciiul Exemplul Ezerciiul Comparaia problematizare a Exemplul demonstrativ Explicaia Exerciiu Analiza, susinerea proiectelor. Exemplul demonstrativ Exerciiu Explicaia Comentariu. Exemplul demonstrativ, Explicaia, Analiza, Comentariu. Analiza, Comentariu, Exemplul.

6 ore

6 ore

6 ore

6 ore

6 ore

6 ore

8 Aplicaii practice privind elaborarea proiectelor didactice

4 ore

9 Comunicarea oral : 4 ore proiectarea didactic. Elaborarea proiectelor.

10 Evaluarea.Metode de evalure.Elaborarea proiectelor.

4 ore

Selectarea, argumentarea, Analiza. Exemplul demonstrativ, Explicaia, Analiza, Comentariu. Exemplul demonstrativ, Explicaia, Analiza, Comentariu

6 ore

6 ore

6 ore