Sunteți pe pagina 1din 9

Meseria Bucatar

Date generale despre companie Denumire , adresa: Restaurantul vegetarian Cris, din Oradea, strada Independentei nr 5 Site: www.restvegan.ro Specialitate: mancare vegetariana si meniuri pentru regimuri alimentare pe grupe de boli Alte specificatii: colaborare cu clinica medicala den din !rea"a pentru reali"area meniurilor, ofera curs gratuit de nutritie Oferte: livrari la domiciliu

#ostul de bucatar$ COR$ %rupa ma&ora 5$ 5'(()'

Analiza muncii

'. Obiective de indeplinit : $ #regatirea meniurilor pentru mesele principale ale "ilei $ Selectarea si alegerea produselor necesare pentru reali"area meniurilor $ #regatirea produselor $ Reali"area meniurilor $ Arana&area si pre"entarea preparatelor

$ Cunoasterea si respectarea regulilor de igiena personala cat si a bucatariei si a salii de mese $ Cunoasterea noilor tendinte in gastronomie $ Cunostiinte de gastronomie international $ Organi"ea"a comen"ile, receptionea"a si centrali"ea"a marfa $ %estionarea dotarilor bucatariei $ Depo"itarea in conditii de igiena a alimentelor

(. Calitati

$ Capacitate de lucru in ec*ipa $ Capacitate de comunicare si de manageriat conflicte $ Abilitati de organi"are $ Orientarea catre client $ Creativitate $ #ersoana energetic si amabila $ #asiune pentru gastronimie $ Re"istenta la stress si presiune $ Aptitudini de utili"are a aparaturii

+. Cerinte post

,perienta pe un post similar - + ani de "ile

$ #regatire de specialitate in domeniu $ Cunostiinte de bucatarie vegetarian si alimentative pentru diverse afectiuni $ Absolvirea unui curs de nutritive $ Disponibilitate pentru un program fle,ibil

Conditii psihosociale Conditii psihosociale . Statutul postului de munca $ !ucatarul este subordonat administratorului, bucataruli sef, sefului de tura

$ Are relatii de subordonare cu ospatarii , barmanii $ #rogramul de lucru este in ture , cu program de la . la '/ sau '/ la ((, 0 ore pe "i

$ Avanta&e de avansare dupa eliberarea postului de bucatar sef, si acumularea de e,perienta in acest post $ Salari"are fi,a Controlul $ Se subordonea"a bucatarului sef si administratorului $ Controalele nu sunt anuntate $ Se subordonea"a codului muncii

Conditii fizice $ Riscuri de taiere, ardere, alunecari, electrocutare, statul in picioare Metode de munca $ Cunoasterea intructiunilor de folosire a aparaturii din dotare $ Cunoasterea si respectarea normelor de protective a muncii Consecinte si sanctiuni in ca"ul in care nu sunt indeplinite cerintele postului

Fisa postului

'. Identificarea postului : 5'(()' COR (. Descrierea postului: pregatirea produselor si a meniurilor pentru mesele principale +. #o"itia superioara: bucatarul sef , nu are subordonati /. Relatii organi"ationale : a1 Ierar*ice: se subordonea"a bucatarului sef si administratorului b1 2unctionale: de colaborarea cu ospatarii si barmanii si seful de tura 5. Atributii si responsabilitati:

$ #regatirea meniurilor pentru mesele principale ale "ilei $ Selectarea si alegerea produselor necesare pentru reali"area meniurilor $ #regatirea produselor $ Reali"area meniurilor $ Arana&area si pre"entarea preparatelor $ Cunoasterea si respectarea regulilor de igiena personala cat si a bucatariei si a salii de mese $ Cunoasterea noilor tendinte in gastronomie $ Cunostiinte de gastronomie international $ Organi"ea"a comen"ile, receptionea"a si centrali"ea"a marfa $ %estionarea dotarilor bucatariei $ Depo"itarea in conditii de igiena a alimentelor $ #regatirea mai multor feluri de mancare in acelsai timp in functie de ordinea comen"ilor $ 3ine cont de persabilitatea produselor, termene de garantie si modul de folosire a ingredientelor $ 3ine inventarul veselei .. Standarde de performanta: la nivelul uropean si cerute de legea din Romania 4. Competente profesionale a1 Studii : in domeniu, si de specialitatea b1 ,perienta in domeniu

c1 cunoa5terea unei limbi de circula6ie international

d1 7nsu5iri de personalitate 8capacitate cognitive, capacitate rela6ionale 5i comunica6ionale, alte 7nsu5iri - responsabilitate, loialitate, adaptabilitate, asertivitate etc. 0. Condi6ii de desf95urare a activit96ii: a1 program normal : /) de ore pe saptamana in ( ture, lucrul in "ilele de sambata si duminica sunt compensate cu "ile libere, orele suplimentare sunt compensate cu ore libere b1 deplas9ri 7n 6ar9 sau 7n afara 69rii: nu vor fi, activitatea se desfasoara la sediul restaurantului c1 salari"are: fi,a

Anuntul de angajare

In "iar : Restaurantul vegetarian :Cris; anga&ea"a un bucatar cu e,perienta in domeniu. Relatii si detalii la numarul de telefon << sau mail<.. #e internet : Restaurantul :Cris; amplasat in Oradea, strada Independentei nr < , restaurant cu traditie in prepararea meniurilor vegetariene anga&ea"a o persoana pentru ocuparea postului de bucatar. Conditii salariale foarte bune intr$un mediu palcut, cu o ec*ipa tanara si o bucatarie dotata la standarde international Cv$ul si scrisoarea de intentie se depun la adresa restaurantului sau pe adresa de mail<, data limita a depunerii este <. Informatii suplimentare la telefon sau la sediu

SELECTA EA C!"urilor =n cadrul acestei etape se acord9 aten6ie urm9toarelor aspecte: a. pe ba"a concordan>ei dintre candidatur9 ?i criteriile din fi?a postului, se face 7mp9r>irea candida>ilor 7n: posibili, marginali, necorespun"9tori@ b. se face o list9 cu candidaturile, men>ionAnd 7n dreptul fiec9reia data la care a fost primit9, numele candidatului, ce se 7ntAmpl9 cu cererea - respins9, 7n a?teptare, pentru lista scurt9 etc.@ c. dintre candida>ii posibili se face lista scurt9 pentru interviu 8/ - 0 candida>i1@ d. se reali"ea"9 programarea interviurilor 8consultAndu$i telefonic pe candida>i1, acordAndu$se fiec9ruia minim +) minute, cu pau"9 7ntre candida>i ?i avAnd gri&9 s9 nu se fac9 mai mult de / interviuri pe "i@ e. este elegant a se trimite scrisori standard pentru cei r9ma?i 7n a?teptare ?i pentru cei refu"a>i, oricum ei trebuie contacta>i telefonic pentru a li se comunica ce s$a 7ntAmplat cu candidatura lor@ lipsa feed$bacB$ului d9 sen"a>ia lipsei de serio"itate ?i profesionalism

#nter$iul

a1 Introducerea firmei b1 Intrebari generale c1 Intrebari tintite d1 2ormulare de inc*eiere

a1 Restaurantul Cris ofera mancare vegetariana si meniuri pentru regimuri alimentare pe grupe de boli, colaborea"a cu clinica medicala den din !rea"a pentru reali"area meniurilor, ofera curs gratuit de nutritie b1 '. Spuneti$ne va rog cateva cuvinte despre dumneavoastra si e,perienta de pana acum. (. Care este motivul pentru care ati renuntat C nu mai lucrati la ultimul &ob sau vreti sa pelcati. Au e,istat conflicte cu colegiiCsuperioriiD +. Ce va determinat sa optati pentru acest postD c1 '. Ea rugam sa ne oferiti mai multe informatii in legatura cu e,perienta dumneavoastra (. Daca vi s$ar solicita sa creati un meniu special ce ati propune +. Selectati o afectiune si propuneti un meniu /. Carui lucru ii acordati mai mare atentie 8 aspectul sau gustul1 5. Daca stiti sa lucrati cu o anumita aparatura .. #unctul forte in materie de gatit 4. Cum v$ati descurca cu personal in minus sau ingredient insuficiente 0. Calificativ pentru meniul sau F. Aspectele po"itiv sau negative in activitatea sa '). faceti concesii cu mancarea care nu este proaspata

d 1 #artea practica - de gatit un meniu

Decizia de angajare