Sunteți pe pagina 1din 15

1

ANTOLOGHION
PENTRU STRANA

Cuvant nainte i Argument

Vecernia De Smbt Seara i Din A!unu" Srbat#ri"#r

Acea$t vecernie $e mai nume$te $i Vecernia %are &e#arece 'e "(nga c&irea mare $e mai $v(r)e)te )i v#*#&u" +C&irea mica $i intrarea 'rin u)i"e ,m'rte)ti- iar "a a!un &e $rbt#ri $e .ace $i "itie &e$'re care v#m &i$cuta 'e 'arcur$ $au $e cite$c i 'aremii +Peric#'e &in Vec*iu" Te$tament- Cum "a 'ar#*ii"e &e $at $au &e #ra nu $e cite$c cea$uri"e +in ca/u" n#$tru cea$u" 0acea)i vecernie $e .ace )i "a 'riveg*ere atunci can& e$te unita cu "itia )i utreni$ &ec(t "a $arbat#ri ,m'rteti $i "a #ca/ii #$ebite 1 vecernia ince'e cu cu rugaciuni"e ,nce'at#are 2 Pre#tu" &e$c*i&e &vera +Per&eaua ui"#r im'rteeti- iar &e e$te &iac#n ace$ta $'une &in .aa u i"#r 3 Diac#nu" 4 5inecuvintea/ Printe Pre#tu" 4 5inecuvantat e$te Dumne/eu" n#$tru T#t&euna 1 acum $i 'urure $i in vecii veci"#r Strana 4 Amin

Pre#tu" cite$te &in a"tar1,n tain 1 &in .aa $. intei me$e rugciuni"e vecerniei2 Strana S"ava Tie1 Dumne/eu" n#$tru1 $"ava Tie6 S"ava Tie1 Dumne/eu" n#$tru1 $"ava Tie6 S"ava Tie1 Dumne/eu" n#$tru1 $"ava Tie6 Im'arate Cere$c1 %angaiet#ru"e1 Du*u" a&evaru"ui1 care 'retutin&eni e$ti $i t#ate "e im'"ine$ti1 Vi$tieru" bunatati"#r $i Datat#ru"e &e viata1 vin# $i Te $a"a$"uie$te intru n#i $i ne curate$te &e t#ata intinarea $i mantuie$te1 5unu"e1 $u."ete"e n#a$tre2 S.inte Dumne/eu"e1 S.inte tare1 S.inte .ara &e m#arte1 mi"uie$te4ne 'e n#i +&e 7 #ri-2 S"ava Tata"ui $i 8iu"ui $i S.antu"ui Du*1 acum $i 'ururea $i in vecii veci"#r2 Amin2 Prea S.anta Treime1 mi"uie$te4ne 'e n#i9 D#amne curate$te 'acate"e n#a$tre9 Sta'ane iarta .ara&e"egi"e n#a$tre9 S.inte1 cercetea/a $i vin&eca ne'utinte"e n#a$tre1 'entru nume"e Tau2 D#amne mi"uie$te1 D#amne mi"uie$te1 D#amne mi"uie$te2

S"ava Tata"ui $i 8iu"ui $i S.antu"ui Du*1 acum $i 'ururea $i in vecii veci"#r2 Amin2 Tata" n#$tru1 Care e$ti in cerurui1 $.intea$ca4$e nume"e Tau1vie im'aratia Ta1 .aca4$e v#ia Ta1 'recum in cer a$a $i 'e 'amant2 Painea n#a$tra cea &e t#ate /i"e"e &a4ne4# n#ua a$ta/i2 Si ne iarta n#ua gre$e"i"e n#a$tre1 'recum $i n#i iertam gre$iti"#r n#$tri2 Si nu ne &uce 'e n#i in i$'ita1 ci ne i/ba/ve$te &e ce" rau2 Pre#tu" : C a ta e$te m'r;ia )i 'uterea )i $"ava1 a Tat"ui )i a 8iu"ui )i a S.(ntu"ui Du*1 acum )i 'ururea )i ,n vecii veci"#r Strana : Amin Veni;i $ ne ,nc*inm1 )i $ c&em "a m'ratu" n#$tru Dumne/eu2 Veni;i $ ne ,nc*inm1 )i $ c&em "a Cri$t#$ m'ratu" n#$tru Dumne/eu2 Veni;i $ ne ,nc*inm1 )i $ c&em "a ,n$u)i Cri$t#$ m'ratu" )i Dumne/eu" n#$tru2 P$a"mu" <=7

5inecuvintea/1 $u."ete a" meu1 'e D#mnu"6 D#amne1 Dumne/eu" meu1 mritu4Te4ai .#arte2 ntru $tr"ucire )i ,n mare '#&#ab Te4ai ,mbrcat9 Ce" ce Te ,mbraci cu "umina ca ) i cu # *ain9 Ce" ce ,ntin/i ceru" ca un c#rt9 Ce" ce ac#'eri cu a'e ce"e mai &e &ea$u'ra a"e "ui9 Ce" ce 'ui n#rii $uirea Ta9 Ce" ce umb"i 'e$te ari'i"e v(nturi"#r9 Ce" ce .aci 'e ,ngerii Ti &u*uri )i 'e $"ugi"e Ta"e 'ar &e .#c9 Ce" ce ai ,ntemeiat 'm(ntu" 'e ,ntrirea "ui )i nu $e va c"tina ,n veacu" veacu"ui2 A&(ncu" ca # *ain e$te ,mbrcmintea "ui9 'e$te mun;i v#r $ta a'e2 De certarea Ta v#r .ugi1 &e g"a$u" tunetu"ui Tu $e v#r ,n.ric#)a2 Se $uie mun;i )i $e c#b#ar vi1 ,n "#cu" ,n care "e4ai ,ntemeiat 'e e"e2 H#tar ai 'u$1 'e care nu4" v#r trece )i nici nu $e v#r ,nt#arce $ ac#'ere 'm(ntu"2 Ce" ce trimi;i i/v#are ,n vi1 'rin mi!"#cu" mun;i"#r v#r trece a'e9 A&'a4$e4v#r t#ate .iare"e c(m'u"ui1 a$inii $"batici $etea ,)i v#r '#t#"i2 e$te ace"ea '$ri"e ceru"ui v#r "#cui9 &in mi!"#cu" $t(nci"#r v#r &a g"a$2 Ce" ce a&'i mun;ii &in ce"e mai &e &ea$u'ra a"e Ta"e1 &in r#&u" "ucruri"#r Ta"e $e va $tura 'm(ntu"2 Ce" ce r$ari iarb &#bit#ace"#r )i ver&ea; $'re $"u!ba #ameni"#r9 Ca $ $c#at '(ine &in 'm(nt )i vinu" ve$e"e)te inima #mu"ui9 Ca $ ve$e"ea$c .a;a cu unt&e"emn )i '(inea inima #mu"ui # ,ntre)te2 Stura4$e4v#r c#'acii c(m'u"ui1 ce&rii Libanu"ui 'e care i4ai $&it9 ac#"# '$ri"e ,)i v#r .ace cuib2 L#ca)u" c#c#$t(rcu"ui ,n c*i'ar#)i2 %un;ii cei ,na";i a&'#$t cerbi"#r $t(nci"e $c'are ie'uri"#r2 8cut4ai "una $'re vremi1 $#are"e )i4a cun#$cut a'u$u" $u2 Pu$4ai ,ntuneric )i $4a .cut n#a'te1 c(n& v#r ie)i t#ate .iare"e '&urii9 uii "ei"#r muge$c ca $ a'uce )i $ cear &e "a Dumne/eu m(ncarea "#r2 R$rit4a $#are"e )i $4au a&unat )i ,n cu"cu)uri"e "#r $e v#r cu"ca2 Ie)i4va #mu" "a "ucru" $u )i "a "ucrarea $a '(n $eara2 C(t $4au mrit "ucruri"e Ta"e1 D#amne1 t#ate cu ,n;e"e'ciune "e4ai .cut6 Um'"utu4$4a 'm(ntu" &e /i&irea Ta2 %area acea$ta e$te mare )i "arg9 ac#"# $e g$e$c t(r(t#are1 cr#ra nu e$te numr1 viet;i mici )i mari2 Ac#"# c#rbii"e umb"9 ba"auru" ace$ta 'e care "4ai /i&it1 ca $ $e !#ace ,n ea2

6
T#ate ctre Tine a)tea't ca $ "e &ai "#r *ran "a bun vreme2 D(n&u4"e Tu "#r1 v#r a&una1 &e$c*i/(n& Tu m(na Ta1 t#ate $e v#r um'"e &e bunt;i9 Dar ,nt#rc(n&u4;i Tu .a;a Ta1 $e v#r tu"bura9 "ua4vei &u*u" "#r )i $e v#r $.(r)i )i ,n ;r(n $e v#r ,nt#arce2 Trimite4vei &u*u" Tu )i $e v#r /i&i )i vei ,nn#i .a;a 'm(ntu"ui2 8ie $"ava D#mnu"ui ,n veac6 Ve$e"i4$e4va D#mnu" &e "ucruri"e Sa"e2 Ce" ce caut $'re 'm(nt )i4" .ace 'e e" &e $e cutremur9 Ce" ce $e atinge &e mun;i )i .umeg2 C(nta4v#i D#mnu"ui ,n via;a mea1 c(nta4v#i Dumne/eu"ui meu c(t v#i .i2 P"cute $4I .ie Lui cuvinte"e me"e1 iar eu m v#i ve$e"i &e D#mnu"2 Piar 'ct#)ii &e 'e 'm(nt )i cei .r &e "ege1 ca $ nu mai .ie2 5inecuvintea/1 $u."ete a" meu1 'e D#mnu"2 Pre#tu" $au &iac#nu" &ac e$te ie$e 'e u$a &e mia//i $i ,i ac#'era ca'u" iar &u' '$a"mu" <=7 r#$tete Ectenia %are +De e$te &iac#n # r#$te te ace$taPre#tu" +Diac#nu"- : Cu 'ace +n Pace- D#mu"ui $ ne rugm Strana 4 D#amne mi"uiete +Du'a .iecare cerere a ectenieiPre#tu" +Diac#nu"- 4 Pentru 'acea &e $u$ i 'entru m(ntuirea $u."ete"#r n#a$tre1 D#mnu"ui $ ne rugm2 Pentru 'acea a t#at "umea1 'entru bun $tarea $.inte"#r "ui Dumne/eu 5i$erici i 'entru unirea tutur#r1 D#mnu"ui $ ne rugm2 Pentru $.(nt bi$erica acea$ta i 'entru cei ce cu cre&in 1 cu ev"avie i cu .ric &e Dumne/eu intr ,ntr4,n$a1 D#mnu"ui $ ne rugm2 Pentru Prea 8ericitu" Printe"e n#$tru +N- Patriar*u" 5i$ericii Ort#&#>e R#m(ne1 'entru +na"t4Prea S.initu" +Ar*i4- E'i$c#'u" +i %itr#'#"itu"- n#$tru +N-1 'entru cin$tita 're# ime i cea ,ntru Hri$t#$ &iac#nime1 i 'entru t#t c"eru" i '#'#ru"1 D#mnu"ui $ ne rugm2 Pentru +aici $e '#menete C(rmuirea rii1 &u' ,n&rumri"e S.(ntu"ui Sin#&-1 D#mnu"ui $ ne rugm2 Pentru $.(nt "#cau" ace$ta1 ara acea$ta i 'entru t#ate #ra e"e i $ate"e i 'entru cei ce cu cre&in "#cuie$c ,ntr4,n$e"e1 D#mnu"ui $ ne rugm2 Pentru buna ,nt#cmire a v/&u*u"ui1 'entru ,mbe"ugarea r#a&e"#r 'm(ntu"ui i 'entru vremuri 'anice1 D#mnu"ui $ ne rugm2 Pentru cei ce c"t#re$c 'e a'e1 'e u$cat i 'rin aer1 'entru cei b#"navi1 'entru cei ce $e #$tene$c1 'entru cei r#bii i 'entru m(ntuirea "#r1 D#mnu"ui $ ne rugm2 Aici $e '#t a&uga i a"te ectenii 'entru .e"urite cereri2 Pentru ca $ .im i/bvii n#i &e t#t neca/u"1 m(nia1 'rime!&ia i nev#ia1 D#mnu"ui $ ne rugm2 A'r1 m(ntuiete1 mi"uiete i ne '/ete 'e n#i1 Dumne/eu"e1 cu *aru" Tu2 Pe Prea$.(nta1 curata1 'reabinecuv(ntata1 mrita $t'(na n#a$tr1 &e Dumne/eu N$ct#area i 'ururea 8eci#ara %aria1 cu t#i $.inii $ # '#menim2 Strana3 Prea$.(nt N$ct#are &e Dumne/eu1 mi"uiete4ne 'e n#i2

7
Pre#tu" +Diac#nu"-4 Pe n#i ,nine i unii 'e a"ii i t#at viaa n#a$tr "ui Hri$t#$ Dumne/eu $ # &m2 Strana 4 ie1 D#amne Pre#tu" +Diac#nu"- 4 Ca Tie $e cuvine t#ata $"ava1 cin$tea $i ,nc*inaciunea1 Tata"ui $i 8iu"ui $i S.(ntu"ui Du*1 acum $i 'ururea $i ,n vecii veci"#r Strana : Amin Pre#ti" $au Diac#nu" intr ,n a"tar Si in&ata $e canta cei &#i '$a"mi 'e g"a$u" &e ran& $au 'e g"a$u" in&icat ,n %inei &e e$te $rbat#are 6 n ace$t tim' Pre#tu" +Diac#nu"- .ace ca&irea mare 6 P$a"mu" <?= D#amne1 $trigat4am ctre Tine1 au/i4m9 ia aminte "a g"a$u" rugciunii me"e1 c(n& $trig ctre Tine2 S $e ,n&re'te/e rugciunea mea ca tm(ia ,naintea Ta9 ri&icarea m(ini"#r me"e1 !ert. &e $ear2 Pune D#amne1 $tra! gurii me"e )i u) &e ,ngr&ire1 ,m're!uru" bu/e"#r me"e2 S nu aba;i inima mea $'re cuvinte &e vic"e)ug1 ca $4mi &e/vin#v;e$c 'cate"e me"e9 iar cu #amenii cei care .ac .r&e"ege nu m v#i ,n$#;i cu a"e)ii "#r2 Certa4m4va &re'tu" cu mi" )i m va mu$tra1 iar unt&e"emnu" 'ct#)i"#r $ nu ung ca'u" meu9 c ,nc )i rugciunea mea e$te ,m'#triva vreri"#r "#r2 Prbu)ea$c4$e &e 'e $t(nc !u&ect#rii "#r2 Au/i4$e4v#r graiuri"e me"e c $4au ,n&u"cit1 Ca # bra/& &e 'm(nt $4au ru't 'e 'm(nt1 ri$i'itu4$4au #a$e"e "#r "(ng ia&2 Cci ctre Tine1 D#amne1 D#amne1 #c*ii mei1 $'re Tine am n&!&uit1 $ nu iei $u."etu" meu2 P/e)te4m &e cur$a care mi4au 'u$ mie )i &e $minte"i"e ce"#r ce .ac .r&e"ege2 C&ea4v#r ,n mrea!a "#r 'ct#)ii1 .erit $unt eu '(n ce v#i trece2 P$a"mu" <?< Cu g"a$u" meu ctre D#mnu" am $trigat1 cu g"a$u" meu ctre D#mnu" m4am rugat2 Vr$a4v#i ,naintea Lui rugciunea mea1 neca/u" meu ,naintea Lui v#i $'une2 C(n& "i'$ea &intru mine &u*u" meu1 Tu ai cun#$cut crri"e me"e2 n ca"ea acea$ta ,n care am umb"at1 a$cun$4au cur$ mie2 Luat4am $eama &e4a &rea'ta )i am 'rivit )i nu era cine $ m cun#a$c2 Pierit4a .uga &e "a mine )i nu e$te ce" ce caut $u."etu" meu2 Strigat4am ctre Tine1 D#amne1 /i$4am3 @Tu e)ti n&e!&ea mea1 'artea mea e)ti ,n 'm(ntu" ce"#r viiA2 Ia aminte "a rugciunea mea1 c m4am $merit .#arte2 I/bve)te4m &e cei ce m 'rig#ne$c1 c $4 au ,ntrit mai mu"t &ec(t mine2 Sc#ate &in temni; $u."etu" meu1 ca $ "au&e nume"e Tu1 D#amne2 Pe mine m a)tea't &re';ii1 '(n ce4mi vei r$'"ti mie2 Ce e$te $ub"iniat arat ca "a une"e 'ar#*ii $e c(nta &#ar ace"e 7 $ti*uri S(mbt $eara $e c(nt /ece $ti*iri1 "a Srbt#ri"e mari )i "a S.in;ii cu P#"ie"eu $e c(nt #'t $ti*iri1 iar 'e$te $'tm(n $e c(nt )a$e $ti*iri2 Un&e avem #'t )i )a$e $ti*iri $e mai a&aug trei $ti*uri cu $ti*iri"e S.(ntu"ui &in /iua re$'ectiv1 &e "a %inei1 &ac "a %inei nu mai $unt )i a"te in&ica;ii2 Dac "a %inei 'e "(ng ce"e trei $ti*iri e$te in&ica;ia pe ase1 $e c(nt numai )a$e $ti*iri a"e nvierii )i $e a&aug &e "a %inei ce"e trei $ti*iri1 re'et(n&u4# 'e cea &int(i )i ,nce'(n& cu $ti*u"3 Din straja dimineii...

8
Dac "a %inei $unt &#i S.in;i )i )a$e $ti*iri1 #ri S.(nt cu P#"ie"eu1 $e c(nt numai 'rime"e 'atru $ti*iri a"e nvierii )i $e a&aug &e "a %inei t#ate ce"e )a$e1 ,nce'(n&u4"e cu $ti*u" : De Te vei uita la frdelegi... n 'eri#a&a Tri#&u"ui )i a Pentic#$taru"ui +a&ic &e "a Duminica Vame)u"ui )i a 8ari$eu"ui '(n "a Duminica I &u' Ru$a"ii-1 $(mbt $eara nu $e 'un $ti*iri &e "a %inei 4 &ec(t &ac e S.(nt cu P#"ie"eu 41 ci $e 'un &in Tri#& $au &in Pentic#$tar2 La ce"e"a"te $rbt#ri1 ,n a.ar &e &uminici1 $ti*iri"e $e c(nt numai &e "a %inei +Tri#& $au Pentic#$tar-1 care arat at(t numru" $ti*iri"#r &e c(ntat1 c(t )i g"a$u" 'e care $e v#r c(nta3 D#amne $trigat4am222 )i $ti*iri"e2 Du' ce $4a c(ntat u"tima $ti*ir &e "a %inei +Tri#& $au Pentic#$tar-1 $(mbt $eara urmea/ Slav... a S.(ntu"ui &e "a %inei +Tri#& $au Pentic#$tar-1 &ac are1 iar &ac nu are $e c(nt numai 're#tu" &e$c*i&e S.inte"e U$i Slav ... i acum..., a N$ct#arei +D#gmatica g"a$u"ui I3 Pe ceea ce este mrirea a toat lumea...). La ce"e"a"te $rbt#ri ,n a.ar &e &uminici1 c(ntm Slav ... i acum..., a)a cum arat %ineiu" +Tri#&u" $au Pentic#$taru"-2 Vineri $eara $e c(nt t#t&eauna "a i acum... numai D#gmatica g"a$u"ui &e r(n& &in Oct#i*2 +Un&e tim'u" nu 'ermite $e '#t canta mai 'u;ine $ti*iri &u'a cum vrea ce" mai maren tim' ce $e c(nt $ti*ira &e "a i acum2221 Pre#tu" +Diac#nu"- .ace V#*#&u" cu c&e"ni;a1 iar &u' ce Pre#tu" +Diac#nu"- r#$te)te: n;e"e'ciune1 &re';i $i intra 'e ui"e ,m'arteti Strana +Canta $au citete- 4 Lumina "in a $.intei $"ave a Tat"ui cere$c1 Ce"ui .ra &e m#arte1 a S.ntu"ui1 8ericitu"ui1 Ii$u$e Hri$t#a$e1 venin& "a a'u$u" $#are"ui1 v/(n& "umina cea &e $ear1 "au&m 'e Tta" $i 'e 8iu" $i 'e S.ntu" Du*1 Dumne/eu9 vre&nic eti in t#ata vremea a .i "u&at &e g"a$uri cuvi#a$e1 8iu" "ui Dumne/eu1 Ce" ce &ai viaa1 'entru acea$ta "umea Te $"ve$te

Pre#tu" +Diac#nu"- 4 S "um aminte2 Pace tutur#r2 Strana 4 i &u*u"ui tu. Pre#tu" +Diac#nu"- n;e"e'ciune2 S "um aminte2 Strana 4 Pr#c*imenu" /i"ei Pr#c*imene"e Bi"e"#r S(mbt $eara G"a$u" a" C4"ea D#mnu" a ,m'r;it1 ,ntru '#&#ab S4a ,mbrcat2 Duminic $eara G"a$u" a" D4"ea Iat1 acum binecuv(nta;i 'e D#mnu" t#;i $"u!it#rii D#mnu"ui2

9
Luni $eara G"a$u" a" ?4"ea D#mnu" m va au/i c(n& v#i $triga ctre D(n$u"2 %ar;i $eara G"a$u" < %i"a Ta1 D#amne1 m va urma ,n t#ate /i"e"e vie;ii me"e2 %iercuri $eara G"a$u" a" E4"ea Dumne/eu"e1 ,ntru nume"e Tu m(ntuie)te4m )i ,ntru 'uterea Ta m !u&ec2 F#i $eara G"a$u" a" C4"ea A!ut#ru" meu &e "a D#mnu"1 Ce" ce a .cut ceru" )i 'm(ntu"2 Vineri $eara G"a$u" a" G4"ea Dumne/eu"e1 $'ri!init#ru" meu e)ti Tu )i mi"a Ta m va ,nt(m'ina2 La Pra/nice"e ,m'rte)ti )i "a Srbt#ri"e $.in;i"#r1 &u' c(ntarea Pr#c*imenu"ui urmea/ citirea Paremii"#r &in %inei a&ica 'eric#'e &in vec*iu" te$tament &e regu"a 7 $ar '#t .i $i mai mu"te +Tri#& $au Pentic#$tar-1 'e un ana"#g a)e/at ,n mi!"#cu" 5i$ericii2 Pre#tu" +Diac#nu"- : ne"e'ciune Citetu" &e "a $trana : De "a 22222citire Pre#tu" +Dic#nu"- : Sa "uam aminte Citetu" &e "a $trana : Citete Paremia A'#i Pre#tu" +Dic#nu"- r#$te)te Ectenia ,ntreit &in .aa S.intei %e$e S /icem t#ti1 &in t#t $u."etu" )i &in t#t cugetu" n#$tru1 $ /icem Strana : D#amne %i"uiete D#amne1 At#t$t'(nit#ru"e1 Dumne/eu" 'rin;i"#r n#)tri1 rugmu4ne Hie1 au/i4ne )i ne mi"uie)te Strana : D#amne mi"uiete +De 7 #ri- Aa "a .iecare cerere

10
%i"uie)te4ne 'e n#i1 Dumne/eu"e1 &u' mare mi"a Ta1 rugmu4ne Hie1 au/i4ne )i ne mi"uie)te nc ne rugm 'entru Prea.ericitu" Printe"e n#$tru na"t- Prea$.in;itu" +Ar*i4- E'i$c#'u" +)i %itr#'#"itu"- n#$tru +N-I )i 'entru t#;i .ra;ii n#)tri cei ,ntru Hri$t#$ nc ne rugm 'entru binecre&inci#$u" '#'#r r#m(n &e 'retutin&eni1 'entru #c(rmuirea ;rii1 'entru mai marii #ra)e"#r )i ai $ate"#r )i 'entru iubit#area &e Hri$t#$ #a$te1 'entru $ntatea )i m(ntuirea "#r2 nc ne rugm 'entru .ra;ii n#)tri3 're#;i1 ier#m#na*i1 ier#&iac#ni1 &iac#ni1 m#na*i )i m#na*ii )i 'entru t#;i cei ,ntru Hri$t#$ .ra;i ai n#)tri nc ne rugm 'entru mi"a1 via;a1 'acea1 $ntatea1 m(ntuirea1 cercetarea1 "$area )i iertarea 'cate"#r r#bi"#r "ui Dumne/eu1 en#ria)i1 ctit#ri )i bine.ct#ri ai $.(ntu"ui "ca)u"ui ace$tuia n c#n;inuare Liturg*ieru" in&ic '#$ibi"itatea a&ugrii un#r cereri &i.erite ,n .unc;ie &e c#nte>tu" c#ncret ,n care $e $"u!e)te nc ne rugm 'entru cei ce a&uc &aruri )i .ac bine ,n $.(nt )i ,ntrut#t cin$tit bi$erica acea$ta1 'entru cei ce $e #$tene$c1 'entru cei ce c(nt )i 'entru '#'#ru" ce $t ,nainte )i a)tea't &e "a Tine mare )i mu"t mi" C mi"#$tiv )i Iubit#r &e #ameni Dumne/eu e)ti1 )i Hie $"av ,n";m3 Tat"ui )i 8iu"ui )i S.(ntu"ui Du*1 acum1 )i 'ururea1 )i ,n vecii veci"#r Strana : Amin nvre&nice)te4ne 1 D#amne1 ,n $eara acea$ta .r &e 'cat $ ne '/im n#i2 5ine e$ti cuv(ntat1 D#amne1 Dumne/eu" 'rin;i"#r n#)tri1 )i "u&at )i 'reamrit e$te nume"e Tu ,n veci2 Amin28ie 1 D#amne1 mi"a Ta $'re n#i1 'recum am n&!&uit ,ntru Tine2 5ine e$ti cuv(ntat1 D#amne1 ,nva;4 ne 'e n#i ,n&re'tri"e Ta"e2 5ine e$ti cuv(ntat1 St'(ne1 ,n;e"e'te)te4ne 'e n#i cu ,n&re'tri"e Ta"e2 5ine e$ti cuv(ntat1 S.inte1 "uminea/4ne 'e n#i cu ,n&re'tri"e Ta"e2 D#amne1 mi"a Ta e$te ,n 1 "ucruri"e m(ini"#r Ta"e nu "e trece cu ve&erea2 Hie $e cuvine "au&1 Hie $e cuvine c(ntare1 Hie mrire $e cuvine3 Tat"ui )i 8iu"ui )i S.(ntu"ui Du*1 acum )i 'ururea )i ,n vecii veci"#r2 Amin2 Pre#tu" +Diac#nu"- r#$te)te Ectenia cereri"#r &in .aa S.intei %e$e

S '"inim rugciunea n#a$tr cea &e $eara D#mnu"ui Strana : D#amne %i"uiete
Pentru S.(nt 5i$erica acea$ta )i 'entru cei ce cu cre&in;1 cu ev"avie )i cu .rica "ui Dumne/eu intr ,ntr4,n$a1 D#mnu"ui $ ne rugm

Strana : D#amne %i"uiete Pentru ca $ .im i/bvi;i n#i &e t#t neca/u"1 m(nia1 'rime!&ia )i nev#ia1 D#mnu"ui $ ne rugm Strana : D#amne %i"uiete A'ar1 m(ntuie)te1 mi"uie)te )i ne '/e)te 're n#i1 Dumne/eu"e1 cu Haru" Tu

11 Strana : D#amne %i"uiete Seara t#at &e$v(r)ita1 $.(nta1 ,n 'ace )i .r &e 'cat1 "a D#mnu" $ cerem Strana : Da D#amne "a .e" &u'a .iecare cerere
Pre#tu" +Diac#nu"- 4 nger &e 'ace1 cre&inci#$ ,n&re'tat#r1 'a/it#r $u."ete"#r )i tru'uri"#r

n#a$tre1 "a D#mnu" $ cerem %i" )i iertare &e 'cate"e )i &e gre)ea"e"e n#a$tre1 "a D#mnu" $ cerem Ce"e bune )i &e .#"#$ $u."ete"#r n#a$tre )i 'ace "umii1 "a D#mnu" $ cerem Cea"a"ta vreme a vie;ii n#a$tre ,n 'ace )i ,ntru '#cainta a $v(r)i1 "a D#mnu" $ cerem2 S.(r)it cre)tine$c vie;ii n#a$tre1 .r &urere1 .r ru)inare1 ,n 'ace1 )i r$'un$ bun "a n.ric#)at Fu&ecat a "ui Hri$t#$1 $ cerem2 Pre Prea$.(nta1 Curata1 Preabinecuv(ntata1 S"vita St'(na n#a$tr1 &e Dumne/eu N$ct#are )i 'ururea 8eci#ara %aria cu t#;i $.in;ii '#menin&u4#1 're n#i ,n)ine )i unii 're a";ii )i t#at via;a n#a$tr "ui Hri$t#$ Dumne/eu $ # &m Strana : Prea$.anta Na$cat#are &e Dumne/eu %i"uiete4ne 're n#i
Pre#tu" +Diac#nu"- 4 Cu ,n&urri"e Unuia4N$cut 8iu"ui Tu1 cu Care"e bine e)ti cuv(ntat1

,m'reun cu Prea$.(ntu" )i 5unu" )i &e via; .ct#ru" Tu Du*1 acum )i 'ururea )i ,n vecii veci"#r Strana 4 Amin Pre#tu" &in i"e ,m'rteti r#$tete Pace Tutur#r Strana 4 i &u*u"ui tau Pre#tu" : Ca'ete"e n#a$tre1D#mnu"ui $ "e '"ecm +Se ,nc*ina "a ic#ana %antuit#ru"uiStrana 4 ie D#amne Pre#tu" 4 8ie Sta'anirea ,m'araiei Ta"e binecuv(ntat i 'rea$"avita 1 a Tata"ui i a 8iu"ui i a S.antu"ui Du*1acum i 'ururea i in vecii veci"#a Strana : Amin Dac e$te Litie1 acum $e c(nt $ti*iri"e Litiei Dac e$te Vecernie #bi)nuit1 acum $e c(nt Sti*iri"e Sti*#avnei &in Oct#i*2

12 La S"av222 $e c(nt $ti*ira S.(ntu"ui &in %inei1 &ac are2 Iar "a i acum222 a N$ct#arei &in Oct#i*1 cea &e "a g"a$u" 'e care $4a c(ntat S"av 222 a S.(ntu"ui2 Dac "a %inei nu e$te S"av222 "a Sti*#avn1 $e /ice S"av 222 i acum222 a N$ct#arei &e "a g"a$u" &e r(n& a" Oct#i*u"ui2 La Pra/nice"e ,m'rte)ti )i "a Srbt#ri"e $.in;i"#r1 $ti*iri"e Sti*#avnei $e c(nt t#ate &in %inei +Tri#& $au Pentic#$tar-1 'e g"a$uri"e )i cu $ti*iri"e artate ac#"#2 A'#i un cntre; cite)te urmat#are"e 3 Acum $"#b#/e)te 'e r#bu" Tau1 St'(ne1 &u' cuv(ntu" Tau1 ,n 'ace1 c v/ur #c*ii mei m(ntuirea Ta1 'e care ai gtit4# ,naintea .e;ii tutur#r '#'#are"#r9 "umin $'re &e$c#'erirea neamuri"#r )i $"ava '#'#ru"ui Tu I$rae"
S.inte Dumne/eu"e1 S.inte tare1 S.inte .ara &e m#arte1 mi"uie$te4ne 'e n#i +&e 7 #ri-2 S"ava Tata"ui $i 8iu"ui $i S.antu"ui Du*1 acum $i 'ururea $i in vecii veci"#r2 Amin2 Prea S.an(a Treime1 mi"uiete4ne 'e n#i9 D#amne curte$te 'acate"e n#a$tre n#a$tre9 St'ane iarta .r&e"egi"e n#a$tre9 S.inte1 cercetea/ $i vin&ec ne'utinte"e n#a$tre1 'entru nume"e tu2 D#amne mi"uie$te1 D#amne mi"uie$te1 D#amne mi"uie$te2 S"ava Tat"ui i 8iu"ui $i S.ntu"ui Du*1 acum i 'ururea $i in vecii veci"#r2 Amin2 Tat" n#$tru1 Care e)ti ,n Ceruri1 $.in;ea$c4$e nume"e Tu2 Vie m'r;ia Ta2 8ac4$e v#ia Ta1 'recum ,n cer a)a )i 'e 'm(nt2 P(inea n#a$tr cea $'re .iin; &4ne4# n#u a$t/i2 i ne iart n#u gre)e"i"e n#a$tre1 'recum )i n#i iertm gre)i;i"#r n#)tri1 )i nu ne &uce 'e n#i ,n i$'it1 ci ne i/bve)te &e ce" ru2 Pre#tu" : C a ta e$te m'r;ia )i 'uterea )i $"ava1 a Tat"ui )i a 8iu"ui )i a S.(ntu"ui Du*1 acum )i 'ururea )i ,n vecii veci"#r Strana : Amin

S(mbt $eara $e c(nt 'e g"a$u" &e r(n& a" Oct#i*u"ui Troparul nvierii. La Slav... tr#'aru" $.(ntu"ui /i"ei &in %inei2 i acum... a N$ct#arei &in Oct#i*1 'e ace"a)i g"a$ &e "a S"av2 Dac "a Slav..., tr#'aru" $.(ntu"ui a .#$t 'e g"a$u" <1 "a i acum... $e c(nt Tr#'aru" N$ct#arei a" nvierii &e "a g"a$u" < +!avriil "ic#nd ie, $ucur%te&...-2 &ac tr#'aru" $.(ntu"ui a .#$t 'e a"t g"a$1 tr#'aru" N$ct#arei a" nvierii $e c(nt &e "a g"a$u" re$'ectiv2 Dac "a %inei ,n acea /i $unt &#i $.in;i1 )i am(n&#i au tr#'are &i.erite1 atunci1 &u' ce $4a c(ntat tr#'aru" nvierii1 $e c(nt mai ,nt(i tr#'aru"ui 'rimu"ui $.(nt .r S"av1 a'#i tr#'aru" $.(ntu"ui a" &#i"ea cu Slav..., iar "a i acum... $e c(nt tr#'aru" N$ct#arei &e "a g"a$u" tr#'aru"ui ce"ui &e4a" &#i"ea $.(nt2 La $rbt#ri"e $.in;i"#r $e c(nt tr#'aru" $.(ntu"ui &in %inei &e &#u #ri + a doua oar cu Slav...-1 a'#i i acum... a" N$ct#arei 'e g"a$u" tr#'aru"ui $.(ntu"ui +vineri $eara $e c(nt t#t&eauna "a i acum... tr#'aru" N$ct#arei &e "a g"a$u" &e r(n& a" Oct#i*u"ui-

13
La 'ra/nice"e ,m'rte)ti $e c(nt numai tr#'aru" 'ra/nicu"ui &e trei #ri +a &#ua #ar cu Slav..., iar a treia #ar cu i acum...-2 Du' tr#'are $e .ace 'tpustul a$t.e"3 Pre#tu" +Diac#nu"- 4 n;e"e'ciune2 Strana : Printe binecuvintea/. Pre#tu" +Diac#nu"3 Ce" ce e$te binecuv(ntat1 Hri$t#$1 A&evaratu" Dumne/eu" n#$tru1t#t&eauna 1 acum i 'ururrea i4n vecii veci"#r 6 Strana Amin2 ntare$te1 Dumne/eu"e1 $.(nta $i &rea'ta cre&inta a &re'tmarit#ri"#r cre$tini1 $i S.(nta 5i$erica Ta ,n veacu" veacu"ui2 Pre#tu" +Diac#nu"3 Prea$.(nt N$ct#are &e Dumne/eu %i"uie$tene 'e n#i Strana 4 Cea mai cin$tit &ec(t *eruvimii )i mai $"vit .r &e a$emnare &ec(t $era.imii1 care .r $tricciune 'e Dumne/eu Cuv(ntu" ai n$cut1'e tine1 a&evrat N$ct#are4&e4 Dumne/eu1 te mrim2 Pre#tu" +Diac#nu"- 4 S"av Hie1 Hri$t#a$e1Dumne/e/eu" n#$tru S"ava Tie Strana 4 S"av222 i acum2221 D#amne mi"uie)te +&e 7 #ri-1 Printe1 binecuvintea/ 6 Pre#tu" +Diac#nu"- : +Ce" ce a ,nviat &in m#ri-1 Hri$t#$1 A&evratu" Dumne/eu" n#$tru1 'entru rugciuni"e Preacuratei %aicii Sa"e1 a"e S.ini"#r1 mri i"#r i ,ntru t#t "u&a i"#r A'#$t#"i1 a"e S.(ntu"ui +N- +a" crui *ram ," '#art bi$erica-1 a"e ce"ui ,ntre $.in i Printe"ui n#$tru I#an Gur &e Aur1 ar*ie'i$c#'u" C#n$tantin#'#"u"ui1 a"e S.(ntu"ui +N-1 a crui '#menire # $v(r im1 a"e S.ini"#r i &re'i"#r &umne/eieti Prini I#ac*im i Ana1 i 'entru a"e tutur#r $.ini"#r1 $ ne mi"uia$c i $ ne m(ntuia$c 'e n#i1 ca un bun i &e #ameni iubit#r2 Amin % Amin2 Pre#tu" +Diac#nu"- : Pentru rugciuni"e S.ini"#r Parini"#r N#$tri1D#amne Ii$u$e Hrit#a$e1%i"uiete4ne 'e n#i 6 Strana 4 Amin Ce" Ce a ,nviat &in m#ri $e $'ue &#ar Duminica "a #t'u$t1"a /i"e"e &e r$n& $e $'une .ara ace$ta "a .e" $i "a $rbat#ri 6

8ina"u" Vecerniei %ari

14

RJNDUIALA LITIEI

15