Sunteți pe pagina 1din 5

Joc: Crama Reguli: 1. Avei o afacere cu vin. Putei cumpra 3 feluri de vin de la 3 furnizori, la urmtoarele preuri: a. VIN R !

" #$%I#"&'$ i. Reca( ) * lei+l ii. %urfatlar ) *,, lei+l iii. -idvei ) , lei+l .. VIN A&/ #"&'$ i. Reca( ) , lei+l ii. %urfatlar ) ,,, lei+l iii. -idvei ) 0 lei+l c. VIN R 1$ #$%I2$' i. Reca( ) 0 lei+l ii. %urfatlar ) 0,, lei+l iii. -idvei ) 3 lei+l4 preurile de v5nzare pot varia cu 1 leu+l, dar nu pot dep(i cu mai mult de , lei+l preul de cumprare. Putei opta pentru aplicarea unei reduceri de pre de 16 7 la cumprarea unei cantiti mai mari de 36 de litrii. 8. Pentru a putea vinde clienilor, vinul tre.uie cumprat mai 9nt5i de la furnizori, iar cantitatea rma: reprezint :toc pentru urmtoarea lun. 3. Nu putei cumpra mai puin de ,66 l o dat (i nu mai mult de ,666l. cantitatea variaz cu 16 l. *. ';eltuielile fi<e lunare :unt de: a. 1666lei c;eltuieli cu per:onalul .. ,66lei c;eltuieli de 9ntreinere c. Iar pentru :paiile 9nc;iriate putei opta pentru: i. 2paiu 9n zona periferic:
1

1. &ocaie 1: *66 ) ,66 lei 8. &ocaie 8: 066 ) 366 lei 3. &ocaie 3: =66 ) >66 lei ii. 2paiu 9n zona medie: 1. &ocaie 1: 1666 ) 1366 lei 8. &ocaie 8: 1*66 ) 1366 lei 3. &ocaie 3: 1=66 ) 8166 lei iii. 2paiu 9n zona central: 1. &ocaie 1: 8866 ) 8*66 lei 8. &ocaie 8: 8,66 ) 8366 lei 3. &ocaie 3: 8=66 ) 3666 lei4 A:tfel, c;iria poate varia 9n funcie de rata inflaiei, dumneavo:tr put5nd opta numai pentru locaie. #e a:emenea, 9n cazul 9n care decidei : :c;im.ai locaia 9nainte de a e<pira contractul care :e 9nc;eie pe o durat de * luni, pierdei 167 din clieni (i pltii o penalizare de 1,7 din valoarea contractului. ?otodat, dac con:iderai c e:te o oportunitate de dezvoltare, putei opta pentru 9nc;irierea mai multor :paii, caz 9n care c;eltuilelile cu per:onalul (i cu 9ntreinerea :e mare:c proportional la fiecare locaie adugat. ,. ';eltuielile cu pu.licitatea pot fi: a. Reclam 9n ziar: i. glinda: 36 lei

ii. Valea Pra;ovei: *6 lei iii. 1iarul @inanciar: ,6 lei .. Reclam radio: i. /e:t @%: 36 lei ii. %agic @%: =6 lei iii. Ai:: @%: 166 lei c. 2pot ?V:
2

i. Valea Pra;ovei: 1,6 lei ii. Antena 1 Ploie(ti: 866 lei iii. Pro ?V Ploie(ti: 8,6 lei d. Avei po:i.ilitatea de a opta o variant com.inat, c5te 1 din fiecare categorie mare, caz 9n care indiferent de varianta alea: .eneficiai de o reducere de 86 7. #e a:emenea puteti alege o :ingur variant, adic ziar, radio, tv :au varianta com.inat cu toate cele 3 ce poate fi :c;im.at lunar. 0. Bncepei afacerea cu un capital de ,6 666 lei. Nu avei po:.ilitatea de a contracta credite de la .nci. 3. Putei intra 9n in:olven (i 9nceta activitatea atunci c5nd rm5nei fr capital. A:tfel, avei o.ligaia de a ine o eviden riguroa: a :tocurilor (i capitalului =. #urata Cocului: 1 an D18 luniE >. 2copul: o.inerea unui profit c5t mai mare.

Rularea jocului

Luna I
Capital iniial: ,6.666 lei ';eltuieli fi<e: 1666 lei c;eltuieli cu per:onalul F,66 lei c;eltuieli de 9ntreinere G 1,66 lei ';irie: 1ona medie ) &ocaia 8 G 1*66H1366 lei Pu.licitate: Reclam radio %agic @% G =6 lei Capital rmas: ,6.666lei ) 1,66leiDc;eltuieli fi<eE ) 1366leiDma<imul po:i.il c;irieE ) =6leiDpu.licitateE G *0.386 lei Cumpr: 166 l din fiecare catgorie a fiecarui furnizor a:tfel:
3

166 l a.i F 166 l a.ii F166 l a.iii F 166 l ..i F 166 l ..ii F 166 l ..iii F 166 l c.i F 166 l c.ii F 166 l c.iii G 166I*lei F166I*,,lei F166I,lei F166I,lei F 166I,,,lei F 166I0lei F 166I0 lei F 166I0,,lei F 166I3 lei G *>,6 lei Capital rmas pentru luna II: *0.386 ) *>,6 G *1.336 lei Informaii pentru pia: Pre v5nzare a.i ) 0 lei4 a.ii ) 0,, lei4 a.iii ) 3 lei ..i ) 3 lei4 ..ii ) 3,, lei4 ..iii ) = lei c.i ) = lei4 c.ii ) =,, lei4 c.iii ) > lei ';eltuieli Pu.licitate Radio %agic @% ) =6 lei ';irie 1ona medie ) locaia 8 ) 1*66 ) 1366 lei Ai vndut: 1, l a.i4 86 l a.ii4 16 l a.iii4 86 l ..i4 , l ..ii4 16 l ..iii4 36 l c.i4 8, l c.ii4 , l c.iii ';iria a fo:t 1066 lei Bn ace:t caz 166 de lei reprezent5nd diferena de la c;irie :e adaug capitalului pentru luna II G *1.336 lei F 166 lei G *1.=36 lei Capital provenit din vnzri: 1,l I0 lei F 86lI0,, lei F 16lI3 lei F 86lI3 lei F ,lI3,, lei F 16lI= lei F 36lI= lei F 8,lI=,, lei F,lI> lei G 16*, lei Capital reportat luna II G *1.=36 F16*, G *8.>1, lei Stoc vin rmas: a.i. ) =, l4 a.ii ) =6 l4 a.iii ) >6 l4 ..i ) =6 l4 ..ii ) >, l4 ..iii ) >6 l4 c.i ) 36 l4 c.ii ) 3, l4 c.iii ) >, l Rezultat Luna I G *8.>1, ) ,6.666 G - !"# lei DPierdereE

Luna II
Capital iniial: *8.>1, lei ';eltuieli fi<e: 1666 lei c;eltuieli cu per:onalul F,66 lei c;eltuieli de 9ntreinere G 1,66 lei ';irie: 1ona central ) &ocaia 3 G 8=66 H 3666 lei F167 din c;iria de luna trecut G 3666 F106 G 3106 lei Pu.licitate: Variant com.inat:1iarul @inanciar, Ai:: @%, Pro ?V Ploie(ti Da.iii F ..iii F c.iiiE ) 867Da.iii F ..iii F c.iiiE G *66 ) =6 G 386 lei Capital rmas: *8.>1,lei ) 1,66leiDc;eltuieli fi<eE ) 3106leiDma<imul po:i.il c;irieE ) 386leiDpu.licitateE G 33.>3, lei Cumpr: 86 l c.i F 16 l c.ii G 8*, lei Stoc vin pentru vnzare: a.i. ) =, l4 a.ii ) =6 l4 a.iii ) >6 l4 ..i ) =6 l4 ..ii ) >, l4 ..iii ) >6 l4
4

c.i ) >6 l4 c.ii ) =, l4 c.iii ) >, l Capital rmas pentru luna III: 33.>3, ) 8*, G 33.0>6 lei Informaii pentru pia: Pre v5nzare a.i ) 0 lei4 a.ii ) 0,, lei4 a.iii ) 3 lei ..i ) 3 lei4 ..ii ) 3,, lei4 ..iii ) = lei c.i ) = lei4 c.ii ) =,, lei4 c.iii ) > lei ';eltuieli Pu.licitate Variant com.inat:1iarul @inanciar, Ai:: @%, Pro ?V Ploie(ti G 386 lei ';irie 1ona central ) locaia 3 ) 8=66 ) 3666 lei Ai vndut: 166 l a.i4 ,6 l a.ii4 =6 l a.iii4 36 l ..i4 1, l ..ii4 16 l ..iii4 866 l c.i4 366 l c.ii4 1,6 l c.iii ';iria a fo:t 3666 lei D:uma previzionatE Capital provenit din vnzri: =,l I0 lei F ,6lI0,, lei F =6lI3 lei F 36lI3 lei F 1,lI3,, lei F 16lI= lei F >6lI= lei F =,lI=,, lei F>,lI> lei G *6>, lei Capital reportat luna III G 33.0>6 F *6>, G *1.3=, lei Rezultat Luna II G *1.3=, ) *8.>1, G - !!"# lei DPierdereE