Sunteți pe pagina 1din 11

STUDIU DE CAZ III 1.

PREZENTAREA PROBLEMEI
n seara zilei de 23.12.2007, ora 23:30, la Centrul de Primire Minori Suceava poliia a adus n re!im de ur!en" trei minore : #.$.%. & 11 ani. #.$.$..' 10 ani (i #.$.M. ' ) ani, pentru care a solicitat instituirea unei m"suri de protecie. n urma cercet"rilor ulterioare au *ost relevate urm"toarele aspecte : %ecinii care au sesizat poliia au declarat c" numitul #.$. (i +ate *recvent concu+ina (i minorele (i le alun!" din locuin", n special pe timp de noapte, indi*erent de anotimp, P"rinii minorelor sunt #.$. (i S.-.%. din mun. Suceava, care tr"iesc n concu+ina. din 1//0, $m+ii p"rini consum" alcool n e1ces, 2at"l minorelor este pensionar pe caz de +oal", !r. 33 de invaliditate, cu dia!nosticul : 2.4.C. pulmonar, suspect de 2.4.C. renal, Mama minorelor a *ost !"sit" de mai multe ori cer(ind pe raza municipiului Suceava, Minorele au *ost deseori trimise la cer(it, Minora #.$.%. a a+solvit clasa a 333'a n anul (colar 2005'2000, dup" care nu a mai *recventat cursurile (colare, Minora #.$.$. a a+solvit clasa a 33'a n anul (colar 2005'2000, dup" care nu a mai *recventat cursurile (colare, Minora #.$.M. este ne(colarizat", Minorele #.$.%. (i #.$.$. au declarat c" tat"l lor le'a +"tut cu o sear" nainte (i de *a" cu mama lor le'a a!resat se1ual. Minora #.$.M. a *ost dia!nosticat" din decem+rie 2006, la Spitalul 7udeean S, secia Pediatrie 3, -P3, cu dia!nosticul: MCC, 8S$, 32'!rad 33, 92P mediu, de*icien" mintal" u(oar" :3;55,

/0

Minora #.$.$. a *ost dia!nosticat" din decem+rie 2000, la Spitalul 7udeean S, secia Pediatrie 3, -P3, cu dia!nosticul: retard psi<ic (i de lim+a. mediu, ra<itism (i de*icien" mintal" :3;6/,

#a solicitarea 8.=.$.S.P.C. Suceava n data de 26.12.2000 minorele au *ost supuse unui e1amen la #a+oratorul 7udeean de Medicin" #e!al" Suceava unde s'a constatat c" minorele au *ost +"tute (i prezentau *isuri !enitale anale. 2. ISTORICUL PROBLEMEI Cazul a a.uns n atenia noastr" deoarece, la sesizarea vecinilor, n data de 23.12.2007, Poliia Suceava a ridicat din *amilie n re!im de ur!en" minorele #.$.%., #.$.$. (i #.$.M. (i a solicitat 8.=.$.S.P.C. Suceava instituirea unei m"suri de protecie. #.$. (i S.-.%. au o relaie sta+il" de concu+ina. din 1//0 (i au mpreun" trei *ete : #.$.%. '11 ani, #.$.$. & 10 ani (i #.$.M. & ) ani. 2at"l minorelor este pensionar pe caz de +oal", !r. 33 de invaliditate, iar mama este casnic", sin!urele venituri sta+ile *iind pensia de +oal" a tat"lui, n sum" de 2)0 lei>lun" (i alocaiile de stat pentru minore, n sum" de 30 lei>lun". Pe *ondul resurselor *inanciare limitate (i a consumului e1cesiv de alcool, episoadele de a!resivitate s'au intensi*icat n ultima perioad" (i au culminat cu ridicarea n re!im de ur!en" a celor trei minore. #a+oratorul 7udeean de Medicin" #e!al" Suceava a constat n data de 26.12.2007 urm"toarele : $? @ Minora #.$.%., n vArst" de 11 ani, prezenta pe cap n re!iunea parietal" st!., zona central", o e1coriaie pro*und", acoperit" cu o crust" !roas" <ematic" de 3>1 cm, maronie, la 5'0 cm. postero'in*erioare, alte dou" e1coriaii, cu cruste maronii, cea mai mare superior de 1>1cm. Pe ntrea!a supra*a" a pielii capului Btunsoare recent"?, decel"m o multitudine de cicatrici, circa 25, ma.oritatea rectilinii, diseminate, orientate n diverse sensuri, cele mai mari de 0>0,2 cm. Pe re!iunea !enian" dr. o ec<imoz" verzuie de 2>2 cm. Minora prezint" de asemenea *isuri !enitale anale. CC-C#DE33 : Prezint" e1coriaii epicraniene (i ec<imoz" *acial", ce au putut *i produse prin lovire cu corpuri contondente, posi+il n urm" cu 2'5 zile. #eziunile pot
/1

necesita 5'0 zile n!ri.iri medicale. Prezint", de asemenea, *isuri !enitale anale, ce au putut *i produse cu o zi n urm". Multitudinea cicatricilor epicraniene pledeaz" pentru lovituri active, repetate n timp, cu corpuri contondente, posi+il din partea p"rinilor, constituind @sindromul copilului +"tutF. Prezena *isurilor !enitale anale con*irm" a!resiunea se1ual", posi+il din partea tat"lui. Consider"m c" se impune scoaterea minorei din mediul violent (i luarea unei m"suri de protecie.F 4? @ Minora #.$.$.., n vArst" de 10 ani, prezenta pe cap n re!iunea parietal" st!., zona central", o pla!" contuz" super*icial", acoperit" cu o crust" !roas" <ematic" maronie de 6>2 cm, in*erior acesteia, la 5 cm, o e1coriaie de 1>1 cm. Pe ntrea!a supra*a" a pielii capului Btunsoare recent"?, decel"m o multitudine de cicatrici al+icioase, circa 15, predominant rectilinii, diseminate, orientate n diverse sensuri, cele mai mari de 2,5>0,3 cm. Pe am+ele coapse, anterior (i !am+a st!., un num"r de circa 5 ec<imoze maronii'verzui, cele mai mari de 0>3 cm. Prezint" de asemenea *isuri !enitale anale. CC-C#DE33 : Prezint" pla!" epicranian" (i ec<imoze mem+re in*erioare, ce au putut *i produse prin lovire cu piciorul (i corp contondent, posi+il n urm" cu 6'7 zile. #eziunile pot necesita 7') zile n!ri.iri medicale. Prezint" de asemenea *isuri !enitale anale, ce au putut *i produse cu o zi n urm". Multitudinea cicatricilor epicraniene pledeaz" pentru lovituri active, repetate n timp, cu corpuri contondente, posi+il din partea p"rinilor, constituind @sindromul copilului +"tutF. Prezena *isurilor !enitale anale con*irm" a!resiunea se1ual", posi+il din partea tat"lui. Consider"m c" se impune scoaterea minorei din mediul violent (i luarea unei m"suri de protecie.F Cele dou" minore au declarat c" au *ost +"tute (i a!resate se1ual de tat"l lor (i nu mai doresc s" se ntoarc" n *amilie. 3. EVALUAREA PUNCTELOR TARI I A PUNCTELOR SLABE a) puncte ta ! :
/2

e1istena certi*icatelor medico'le!ale care pro+eaz" a!resiunea *izic" (i se1ual" asupra minorelor <ot"rArea minorelor de a nu se mai ntoarce n *amilia natural" +una conlucrare cu autorit"ile locale B poliie, autoritate tutelar", medic le!ist ? ") puncte #$a"e % lipsa suportului din partea *amiliei l"r!ite lipsa continuit"ii n procesul educaional +oala psi<ic" a mamei, care o pune n imposi+ilitatea de a *i con(tient" de !ravitatea *aptelor ei (i ale concu+inului &. ANC'ETA SOCIAL( &.1 IN)ORMA*II DESPRE COPIII I )AMILIA NATURAL( TATA -ume (i prenume : #.$. #ocul (i data na(terii : 07.00.1/5), com. 4oto(ana, .ud. Suceava Se1ul : +"r+"tesc 8omiciliul le!al : mun. Suceava, str. Perilor, +l. 6) $ !arsoniere, ap. 130 Ge(edina: mun. Suceava, str. Perilor, +l. 6) $ !arsoniere, ap. 130 Starea civil" : nec"s"torit, tr"ie(te n concu+ina. Studii : 0 clase Ccupaie : pensionar #oc de munc" : nu este cazul Starea de s"n"tate : 2.4.C. pulmonar, suspect de 2.4.C. renal -aionalitate : romAn" Htnie : romAn" Geli!ie : ortodo1" Hlemente personale semni*icative : *um"tor, consumator de alcool n e1ces, violent, a!resiv

/3

MAMA -ume (i prenume : S.-.%. 8ata (i locul na(terii : 2).06.1/72, Suceava Se1ul : *emeiesc 8omiciliul le!al : mun. Suceava, str. Perilor, +l. 6) $ !arsoniere, ap. 130 Ge(edina : mun. Suceava, str. Perilor, +l. 6) $ !arsoniere, ap. 130 Starea civil" : nec"s"torit", tr"ie(te n concu+ina. Studii : ) clase Ccupaie : nu are #oc de munc" : nu are Starea de s"n"tate : tul+ur"ri depresive, :3 ; )6 Binteli!en" su+ medie ?, retard !lo+al mediu pe aria comportamental", co!nitiv" (i socio'a*ectiv" -aionalitate : romAn" Htnie : romAn" Geli!ie : ortodo1" Hlemente personale semni*icative: *um"toare pasionat" B 35'50 i!"ri>zi?, consumatoare de alcool DATE DESPRE COPII -ume (i prenume : #.$.%. #ocul (i data na(terii : 25.03.1//7, Suceava Se1ul : *emeiesc 8omiciliul le!al : mun. Suceava, str. Perilor, +l. 6) $ !arsoniere, ap. 130 Ge(edina : mun. Suceava, str. Perilor, +l. 6) $ !arsoniere, ap. 130 Studii : a+solvent" a 3 clase, a+andon (colar Starea de s"n"tate : MCC, 8S$, 32'!rad 33, 92P mediu, de*icien" mintal" u(oar" :3;55 (i un u(or retard din punctul de vedere al dezvolt"rii *izice (i psi<o ' a*ective -aionalitate : romAn" Htnie : romAn" Geli!ie : ortodo1" -ume (i prenume : #.$.$.
/6

#ocul (i data na(terii : 20.06.1///, Suceava Se1ul : *emeiesc 8omiciliul le!al : mun. Suceava, str. Perilor, +l. 6) $ !arsoniere, ap. 130 Ge(edina : mun. Suceava, str. Perilor, +l. 6) $ !arsoniere, ap. 130 Studii : a+solvent" a 2 clase Starea de s"n"tate : retard psi<ic (i de lim+a. mediu, ra<itism (i de*icien" mintal" :3;6/, -aionalitate : romAn" Htnie : romAn" Geli!ie : ortodo1" -ume (i prenume : #.$.M. #ocul (i data na(terii : 2/.02.2000, Suceava Se1ul : *emeiesc 8omiciliul le!al : mun. Suceava, str. Perilor, +l. 6) $ !arsoniere, ap. 130 Ge(edina : mun. Suceava, str. Perilor, +l. 6) $ !arsoniere, ap. 130 Studii : ne(colarizat" Starea de s"n"tate: anemie, lips" de calciu, enurezis nocturn, apatie (i u(or retard din punctul de vedere al dezvolt"rii *izice (i psi<o'a*ective -aionalitate : romAn" Htnie : romAn" Geli!ie : ortodo1" In+, -a.!! #,c!a$e /! +a-!$!a$e I#t, !c +a-!$!a$ Iamilia concu+in", alc"tuit" n 1//0, a de+utat cu relaii armonioase, care s'au deteriorat n timp datorit" mani*est"rilor violente ale tat"lui copiilor, a consumului crescut de alcool al am+ilor concu+ini (i a sc"derii continue a resurselor *inanciare. Climatul *amilial este a+uziv, concu+ina (i *iicele ei su*erind dese a!resiuni *izice (i se1uale. prezenta un

/5

S!tua.!a -ate !a$0 Condiii de locuit Iamilia locuie(te ntr'o !arsonier" proprietate de stat, sumar mo+ilat",

ne ntreinut" corespunz"tor, ntr'o stare avansat" de de!radare. Situaia *inanciar" Sin!urul venit al *amiliei este pensia de +oal" a tat"lui, n sum" de 2)0 lei>lun" 8atoriile se ridicau la 6.)70 lei B 2.)50 lei ntreinere, 1.520 ei la c<irie, 500 lei restan" la plata curentului electric? $lte posi+ilit"i materiale nu sunt

&.2 IN)ORMA*II DESPRE POTEN*IALA )AMILIE SUBSTITUT SO*UL -ume (i prenume : -.M. #ocul (i data na(terii : 13.00.1/0), mun. S., .ud. Suceava Se1ul : +"r+"tesc 8omiciliul le!al : mun. S., str. Ianteziei nr. 20, .ud. Suceava Starea civil" : c"s"torit Studii : Iacultatea de 2eolo!ie 3a(i Ccupaie : preot #oc de munc" : 4iserica @S*. Parasc<ivaF S. Starea de s"n"tate : clinic s"n"tos -aionalitate : romAn" Htnie : romAn" Geli!ie : ortodo1" SO*IA
/0

-ume (i prenume : -.#. #ocul (i data na(terii : 22.07.1/71, G., .ud. Suceava Se1ul : *emeiesc 8omiciliul le!al : mun. S., str. Ianteziei nr. 20, .ud. Suceava Starea civil" : c"s"torit" Studii : #iceul Peda!o!ic Suceava, post'liceal" de asisten" social" Ccupaie : casnic", activeaz" ca voluntar la Iundaia I.$.G.$. ' *iliala Suceava Starea de s"n"tate : clinic s"n"toas" -aionalitate : romAn" Htnie : romAn" Geli!ie : ortodo1" In+, -a.!! #,c!a$e /! +a-!$!a$e I#t, !c +a-!$!a$ Soii -.M. (i -.#. s'au c"s"torit n 1/)/ (i nu au copii din relaia lor de c"s"torie. Gelaiile dintre soi se +azeaz" pe nele!ere (i respect reciproc. Soii -.M. (i -.#. au a*lat situaia minorelor la solicitarea instituiei noastre c"tre Iundaia I.$.G.$. de a !"si un asistent maternal pro*esionist care s" prezinte condiiile *inanciare (i materiale necesare (i s" accepte s" primeasc" toate cele trei minore n plasament pentru a nu le desp"ri. Hi s'au prezentat la sediul 8.=.$.S.P.C. Suceava (i au depus cerere de instituirea m"surii de plasament pentru minore, depunAnd actele necesare ntocmirii dosarului de *amilie potenial su+stitutiv". S!tua.!a -ate !a$0 Condiii de locuit Soii -. locuiesc ntr'o cas" proprietate personal", compus" din 3 camere, +aie, +uc"t"rie la parter (i 3 camere (i +aie la eta.. 2oate camerele sunt mo+ilate corespunz"tor, +ine ntreinute (i curate. Casa este racordat" la reeaua de ap" (i canalizare (i la reeaua electric", iar nc"lzirea este centralizat", prin intermediul unei
/7

centrale termice pe !az. Soii mai au o cas" compus" din trei camere, +aie (i +uc"t"rie n comuna P.S., .ud. Suceava, zon" muntoas", turistic". Situaia *inanciar" Principalul venit l reprezint" salariul domnului -.M., dar Iundaia I.$.G.$. s'a ar"tat dispus" s" suplimenteze veniturile *amiliei cu a.utoare *inanciare sau materiale, n *uncie de necesit"i, pe toat" perioada plasamentului. $lte posi+ilit"i materiale Soii -. dein un autoturism 8acia, au o livad" cu pruni, meri, cire(i (i vi(ini, cresc 20 p"s"ri de curte (i doi porci. 1. SCOPUL Scoaterea minorelor din mediul viciat care le pune n pericol dezvoltarea *izic" (i psi<ic". 2. OBIECTIVE PE TERMEN SCURT3 MEDIU3 LUN4 a ). pe te -en #cu t : ' consilierea minorelor n vederea accept"rii plasamentului la o *amilie str"in" ' conlucrarea cu un psi<olo! pentru sta+ilirea unui psi<odia!nostic ' consilierea minorelor n vederea dep"(irii traumelor *izice (i psi<ice "). pe te -en -e5!u : ' acionarea n instan" a p"rinilor pentru a+uz *izic, emoional (i se1ual ' acionarea n instan" n vederea dec"derii din drepturile p"rinte(ti ' reinte!rarea minorelor n procesul educaional ' urm"rirea inte!r"rii minorelor n *amilia su+stitutiv" (i a des*"(ur"rii unei viei sociale corespunz"toare c). pe te -en $un6 :
/)

' consilierea minorelor n vederea accept"rii ideii de a *i adoptate ' c"utarea unei *amilii adoptive 7. PLAN DE INTERVEN*IE ' 2erapie speci*ic" pentru minore n vederea dep"(irii traumelor cauzate de multiplele a+uzuri la care au *ost supuse. ' Susinerea minorelor (i a *amiliilor de plasament pe perioada procesului .udiciar (i ulterior pronun"rii sentinei. ' Se va demara procedura pentru clari*icarea situaiei .uridice a minorelor, respectiv dec"derea din drepturile p"rinte(ti ' 3denti*icarea unor alternative de ocrotire cu caracter permanent Badopie sau meninerea n *amilia de plasament (i dup" 1) ani?. ' $si!urarea unei pre!"tiri (colare adecvate (i do+Andire a unor deprinderi pro*esionale care s" le asi!ure independena material'*inanciar".

Raport de evaluarea situaiei prezente : n prezent minorele sunt n continuare n plasament la familia N. i sunt reintegrate n nvmntul de mas. Nu doresc s reia legturile cu prinii. Prinii au fost deczui din drepturile printeti i n consecin li s-a interzis dreptul de a menine legtura cu minorele. espre mama copiilor nu se mai tie nimic! ea a prsit domiciliul i nu se cunoate unde locuiete n prezent. Nu a ncercat niciodat s afle date despre minore. "atl fetelor a trimis nenumrate scrisori din penitenciar solicitnd att rspuns ct i vizite din partea minorelor. #azul este reevaluat trimestrial n conformitate cu prevederile $egii %&%'%(() i se propune meninerea msurii de protecie pentru minore pn la terminarea studiilor.

//

100