Sunteți pe pagina 1din 10

APLICAII ALE TRIGONOMETRIEI N GEOMETRIE

Fie ABC un triunghi oarecare n care:


1.
, , a b c
sunt lungimile laturilor triunghiului ABC (
, , a BC b AC c AB
);
2.
, , A B C
sunt msurile (exprimate n radiani) ale unghiurilor triunghiului ABC ;
3.
2
a b c
p
+ +
este semiperimetrul triunghiului;
4. , ,
a b c
m m m sunt lungimile medianelor corespuntoare laturilor
, , a b c
;
!. , ,
a b c
h h h sunt lungimile nl"imilor co#or$te din %$r&urile
, , A B C
;
'. , ,
a b c
i i i sunt lungimile #isectoarelor interioare ale unghiurilor
, , A B C
;
(. S este aria triunghiului ABC ;
). R este lungimea raei cercului circumscris triunghiului ABC ;
*.
r
este lungimea raei cercului nscris n triunghiul ABC .
+tunci aria triunghiului ABC poate &i calculat ast&el :
2 2 2
a b c
a h b h c h
S


4
a b c
S
R

sin sin sin


2 2 2
b c A c a B a b C
S


S p r
( ) ( ) ( ) S p p a p b p c
(,eron)
2
2 sin sin sin S R A B C
1
2
S , unde
1
1
1
A A
B B
C C
x y
x y
x y

,
( ) ( ) ( ) , , , , ,
A A B B C C
A x y B x y C x y
&iind %$r&urile triunghiului.
+-./ paralrlogram +0+-1+/ sin+, + unghi ascu"it
+0-+ -. sin- 2 - unghi optu
TEOREMA SINUSURILOR : 2
sin sin sin
a b c
R
A B C

TEOREMA COSINUSULUI :
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 cos
2 cos
2 cos
a b c bc A
b c a ca B
c a b ab C
+
+
+
Lungimile medianelor:
( )
( )
( )
2 2 2
2
2 2 2
2
2 2 2
2
2
4
2
4
2
4
a
b
c
b c a
m
c a b
m
a b c
m
+

; Lungimile bisectoarelor:
2
2
2
2
cos
2
2
cos
2
2
cos
2
a
b
c
bc A
i
b c
ca B
i
c a
ab C
i
a b

+
1
Formulele lui Neper:
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
sin
2
sin
2
sin
2
p b p c A
bc
p c p a
B
ca
p a p b C
ab

;
( )
( )
( )
cos
2
cos
2
cos
2
p p a A
bc
p p b
B
ca
p p c C
ab

FORMULE TRIGONOMETRICE.
REDUCEREA LA PRIMUL CADRAN.
CADRAN III CADRAN IV CADRAN IV
tgx0 ; ctgx0 ; tgx ;
I FUNC!II TRI"ONOMETRICE #IRECTE
.adranul
I
C
II
C
III
C
IV
C
3nghiul 4 &unc"ia
trigonometric
x x x + 2 x
sin x sin x sin x sin x sin x
cos x cos x cos x cos x cos x
tg x tg x tg x tg x tg x
ctg x ctg x ctg x ctg x ctg x
2
CADRAN I CADRAN II CADRAN II CDRAN II
2) PARITATE / IMPARITATE, MONOTONIE, SEMN
.adranul 4 &unc"ia
trigonometric I
C
II
C
III
C
IV
C
5aritate 4
imparitate
sin x + +
IMPAR
( ) sin sin x x
cos x +

+
PAR
( ) cos cos x x
tg x + +
IMPAR
( ) tg tg x x
ctg x + +
IMPAR
( ) ctg ctg x x
3) FORMULE TRIGONOMETRICE IMEDIATE
FORMULA FUN#AMENTAL$:
2 2
sin cos 1, . x x x +
sin
cos
x
tg x
x

1
tg
ctg x
x

cos
sin
x
ctg x
x

FORMULE PENTRU COMPLEMENTUL UNUI


UNGHI
sin cos
2
x x
_


,
cos sin
2
x x
_


,
tg ctg
2
x x
_


,
ctg tg
2
x x
_


,
4) FORMULE DE LEGTUR NTRE FUNCIILE TRIGONOMETRICE
DIRECTE ALE ACELUIAI UNGHI
sin x cos x tg x ctg x
sin x
sin x
2
1 cos x t
2
tg
16tg
x
x
t
2
1
16ctg x
t
cos x
2
1 sin x t
cos x
2
1
16tg x
t
2
ctg
16ctg
x
x
t
tg x
2
sin
1 sin
x
x
t

2
1 cos
cos
x
x

t
tg x
1
ctg x
ctg x
2
1 sin
sin
x
x

t
2
cos
1 cos
x
x
t

1
tg x
ctg x
!) FORMULE PENTRU FUNCIILE TRIGONOMETRICE
DIRECTE ALE SUMEI / DIFERENEI DE UNGHIURI
( ) sin sin cos sin cos a b a b b a t t

( )
tg tg
tg
1 tg tg
a b
a b
a b
t
t
m

( ) cos cos cos sin sin a b a b a b t m
") CONSECINE: FORMULE PENTRU
FUNCIILE TRIGONOMETRICE DIRECTE ALE UNGHIULUI DU#LU / TRIPLU
sin 2 2sin cos x x x

2
2tg
tg2
1 tg
x
x
x


2 2 2 2
cos 2 cos sin 2cos 1 1 2sin x x x x x
3
3
sin3 3sin 4sin x x x
3
2
3tg tg
tg3
1 3tg
x x
x
x


3
cos3 4cos 3cos x x x
$) FORMULE DE TRECERE DE LA UN UNGHI LA UNGHIUL DU#LU
1 cos
cos
2 2
x x +
t
sin 1 cos
tg
2 1 cos sin
x x x
x x


+

1 cos
sin
2 2
x x
t
%) FORMULE DE TRECERE DE LA SINUSUL / COSINUSUL UNUI UNGHI LA
TANGENTA UNGHIULUI PE &UMTATE
2
2tg
2
sin
1 tg
2
x
x
x

+

2
2
1 tg
2
cos
1 tg
2
x
x
x

+
') FORMULE DE TRANSFORMARE N PRODUS A SUMEI / DIFERENEI DE FUNCII TRIGONOMETRICE DIRECTE
cos cos 2cos cos
2 2
a b a b
a b
+
+ sin sin 2sin cos
2 2
a b a b
a b
t
t
m
cos cos 2sin sin
2 2
a b a b
a b
+

( ) sin
tg tg
cos cos
a b
a b
a b
t
t

1() FORMULE DE TRANSFORMARE A PRODUSULUI N SUM / DIFEREN


DE FUNCII TRIGONOMETRICE DIRECTE
( ) ( ) cos cos
sin sin
2
a b a b
a b
+

( ) ( ) sin sin
sin cos
2
a b a b
a b
+ +

( ) ( ) cos cos
cos cos
2
a b a b
a b
+ +

11) VALORILE FUNCIILOR TRIGONOMETRICE DIRECTE PENTRU PRINCIPALELE UNGHIURI DIN
INTERVALUL [ ) 7, 2
I
C
II
C
III
C
IV
C
( ) m S
7
o
37
o
4!
o
'7
o
*7
o
127
o
13!
o
1!7
o
1)7
o
217
o
22!
o
247
o
2(7
o
377
o
31!
o
337
o
3'7
( ) S
7
'

2
2
3
3
4
!
'

(
'
!
4
4
3
3
2
!
3
(
4

11
'

sin x
7
2
2
3
2
1
3
2
2
2
7 2
2

3
2
21
3
2

2
2

7
cos x
1
3
2
2
2
7 2
2

3
2
21
3
2

2
2

7
2
2
3
2
1
tg x
7 1 3
nu
exis
t
3
1 7 1 3
nu
exist

3
1
7
ctg x
nu
exist

3 1 7 1 3
nu
exist

3 1 7 1 3
8u
exist
4
II FUNC!II TRI"ONOMETRICE IN%ERSE
1) FORMULE FUNDAMENTALE:
[ ] arcsin arccos , 1,1 .
2
x x x

+ arctg arcctg , .
2
x x x

+
2) VALORILE FUNCIILOR TRIGONOMETRICE INVERSE
x
1
3
2

2
2

1
2
7
1
2
2
2
3
2
1
arcsin x
2

'

7
'

arccos x
!
'
3
4
2
3

'

7
x

3 1
1
3

7
1
3
1 3

arc tg x
2

'

7
'

arcctg x
!
'
3
4
2
3

'

7
3) FORMULE DE LEGTUR NTRE
FUNCIILE TRIGONOMETRICE INVERSE
arcsin x arccos x arctg x arcctg x
arcsin x
arcsin x
2
arccos 1 x
,
dac [ ] 7,1 x
2
arccos 1 x
,
dac [ ] 1, 7 x
2
arctg
1
x
x
( ) 1,1 x
2
1
arcctg
x
x

,
dac ( ] 7,1 x
2
1
6arcctg
x
x

,
dac [ ) 1, 7 x
arccos x
2
arcsin 1 x
,
dac [ ] 7,1 x
2
arcsin 1 x
,
dac [ ] 1, 7 x
arccos x
2
1
arctg
x
x

,
dac ( ] 7,1 x
2
1
6arctg
x
x


dac [ ) 1, 7 x
2
arcctg
1
x
x
( ) 1,1 x
arctg x
2
arcsin
1
x
x +
2
1
arccos
1 x +
dac [ ) 7, x +
arctg x
1
arcctg
x
dac ( ) 7, x +
!
2
1
arccos
1 x

+
dac ( ] , 7 x
1
6arcctg
x

dac ( ) , 7 x
arcctg x
2
1
arcsin
1 x +
[ ) 7, x +
2
1
arcsin
1 x

+
( ] , 7 x
2
arccos
1
x
x +
1
arctg
x
( ) 7, x +
1
6arctg
x

( ) , 7 x
arcctg x
4) PARITATE / IMPARITATE, MONOTONIE, SEMN
x
[ ] 1, 7 [ ] 7,1 5aritate 4 imparitate
arcsin x
+
IMPAR
( ) arcsin arcsin x x
arccos x + +
NICI PAR, NICI IMPAR
( ) arccos arccos x x
x
( ] , 7 [ ) 7, + 5aritate 4 imparitate
arctg x +
IMPAR
( ) arctg arctg x x
arcctg x + +
NICI PAR, NICI IMPAR
( ) arcctg arcctg x x
!) FORMULE DE TRANSFORMARE A SUMEI / DIFERENEI DE
FUNCII TRIGONOMETRICE INVERSE
( )
2 2
arcsin arcsin arcsin 1 1 , 7 , 1 a b a b b a a b t t < <
( )
2 2
arccos arccos arccos 1 1 , 7 , 1 a b ab a b a b t < < m
arctg arctg arctg , , 7
1
a b
a b a b
ab
t _
t >

,
m

1
arcctg arcctg arcctg , , 7
ab
a b a b
b a
_
t >

t
,
m
VECTORI N PLAN

vector legat (
A
este origine sau punct de aplica"ie, iar
B
este extremitate sau %$r& );
caracteriat prin : dreapta suport 9i toate dreptele paralele cu ea, modulul, lungime .
:ectori lega"i echipolen"i au aceia9i direc"ie, modul 9i sens
"
RE"ULA TRIUN"&IULUI:
RE"ULA 'ARALELO"RAMULUI: paralelogram.
RELA!II %ECTORIALE IM'ORTANTE
TEOREMA MEDIANEI: ; mi<locul lui (-.)
5=>5=?@ABC?:
/ac aiunci
/ac 9i 7 atunci
5=>5=?@A+A@: :ectorii , , 9i u v w pot &orma un triunghi
7 u v w + +

1. .ele trei mediane ale unui triunghi pot &orma la r$ndul lor un triunghi : dac
, 9i M N P
sunt mi<loacele laturilor
( ) ( ) ( ) , 9i respecti% BC AC AB
, atunci.
2. . , D centrul de greutate al triunghiului
3. . , dac D centrul de greutate 9i ; un punct ar#itrar din planu 5
. , , ortocentrul triunghiului, rela"ia lui EFl%ester.
4. . .
GEOMETRIE ANALITIC N PLAN
PLAN
#istan(a dintre dou) puncte *lungimea+ modulul+ norma unui ,ector-
( ) ( ) ( )
2 2
,
B A B A
AB d A B x x y y +
Coordonatele mi.locului unui segment
/ac ( ) ,
M M
M x y este mi<locul segmentului ( ) AB , unde
( ) ,
A A
A x y 9i ( ) ,
B B
B x y , atunci
2
2
A B
M
A B
M
x x
x
y y
y
+

'
+

Coordonatele punctului care /mparte un segment /ntr0un raport dat


/ac ( ) ( ) ,
M M
M x y AB , unde ( ) ,
A A
A x y , ( ) ,
B B
B x y 9i
$
MA
k
MB
, atunci
1
1
A B
M
A B
M
x kx
x
k
y ky
y
k
+

+
'
+

+
.
Coordonatele centrului de greutate al unui triunghi
/ac ( ) ,

x y este centrul de greutate al
ABC
de
%$r&uri ( ) ,
A A
A x y , ( ) ,
B B
B x y , ( ) ,
C C
C x y , atunci
3
3
A B C

A B C

x x x
x
y y y
y
+ +

'
+ +

PANTA UNEI DREPTE. PROPRIETI.


/ac d este o dreapt ne%ertical,atunci panta dreptei d este de&init prin
de&
d
m tg
, unde

este unghiul &ormat de


dreapta d cu axa !" 9i msurat n sens trigonometric.
P)*+) ,-./+.0 ,.+.-10*)+2 ,. 2 /3*4+.
( ) ( ) , , ,
A A B B
A x y B x y , ast&el ca
A B
x x
B A
AB
B A
y y
m
x x

C5*,060) ,. /)-)7.7081 ) ,532 ,-./+. 1 2


1 2 d d
d d m m P
C5*,060) ,. /.-/.*,0437)-0+)+. ) ,532 ,-./+. 1 2
1 2
1
d d
d d m m
C5*,060) 4) 5 ,-.)/+2 82 90. /)-)7.72 43 ):) !"
7
d
d !" m P
ECUAIA DREPTEI N PLAN
ECUAIA DREPTEI PRINTR;
UN PUNCT DAT I PANT
CUNOSCUT
se cunosc ( ) ,
A A
A x y d 9i
d
m
( ) :
A d A
d y y m x x
ECUAIA DREPTEI PRIN
DOU PUNCTE
se cunosc
( ) ( ) , , ,
A A B B
A x y B x y d ,
unde
A B
x x 9i
A B
y y
:
A A
B A B A
x x y y
d
x x y y

1
: 1 7
1
A A
B B
x y
d x y
x y

CONDIIA DE
COLINIARITATE A TREI
PUNCTE
se cunosc ( ) ,
A A
A x y ,
( ) ,
B B
B x y , ( ) ,
C C
C x y
, , A B C
coliniare
1
1 7
1
A A
B B
C C
x y
x y
x y

ECUAIA DREPTEI PRIN
TIETURI
se cunosc tieturile
( ) , 7 A a d !" 9i
( ) 7, B b d !#
: 1
x y
d
a b
+
%
ECUAIA DREPTEI
DETERMINAT DE UN
PUNCT I O DIRECIE DAT
<ECUAII PARAMETRICE)
se cunosc ( ) ,
A A
A x y d 9i

( ) , 7 a b
ast&el nc$t GGd
:
A A
x x y y
d
a b


,
A
A
x x at
t
y y bt
+

'
+

ECUAIA CARTE=IAN
IMPLICIT A DREPTEI
se cunosc: panta
1
9i $ 2
ordonata la origine
( ) 7, A $ d !#
: d y mx $ +
ECUAIA GENERAL A
DREPTEI
;
: 7 d ax by c + +
DISTANTA DE LA UN PUNCT
LA O DREAPT
A<1,*): ,: ):>?@>4A(
/(+,d)0
VECTORI N PLAN N REPERUL
FORMA GENERAL A
VECTORILOR N REPERULMODULUL, NORMA SAU
LUNGIMEA VECTORILOR
EGALITATEA VECTORILOR
VECTORI PARALELI
<COLINIARI)
uGG% ,

,


ast&el nc$t
u v
r r
VECTORI NECOLINIARI
PRODUS SCALAR
COSINUSUL UNGHIULUI
DINTRE DOI VECTORI
VECTORI DETERMINAI DE
DOU PUNCTE DATE
PO=III RELATIVE A DOU DREPTE N PLAN,
RESPECTIV A DOU PLANE N SPAIU
ECUAIA GENERAL A
DREPTELOR /
1 1 1 1
: 7 d a x b y c + +
2 2 2 2
: 7 d a x b y c + +
DREPTE EGALE <COINCIDENTE
1 1 1
1 2
2 2 2
a b c
d d
a b c


'
DREPTE PARALELE
DREPTE SECANTE
1 1
1 2
2 2
a b
d d
a b

/=@5A@ >=A>D>8+H@
(5@=5@8/?.3H+=@)
1 2 1 2 1 2
7 d d a a b b +
.>E?83E3H 38D,?3H3?
/?8A=@ />3B /=@5A@ 4
5H+8@
@cua"ii trigonometrice
;
1
@cua"ie de &orma asinx6#sinx0c are urmtoarele %ariante de reol%are. 1)
2) Ee reol% sistemul 3)
;etoda su#stitu"iei
@cua"ii de &orma
In reol%area ecua"iilor trigonometrice se aplelea la &ormulele trigonometrice studiate
1(