Sunteți pe pagina 1din 2

Napoleon al III-lea al Franei

Napoleon al III-lea al Franei

Napoleon al III-lea al Franei

Charles-Louis-Napolon Bonaparte (n. 20 aprilie 1808 d. ianuarie 1873) a fost primul preedinte al celei de a 2-a Republici France e !n 18"8 i a de#enit apoi$ !n urma unei lo#ituri de stat din 18%2$ al doilea !mp&rat al france ilor$ sub numele de Napolon al III-lea. 'iitorul !mp&rat a fost cel de-al treilea fiu al re(elui )ouis *onaparte$ fratele lui +apoleon , i re(ele -landei$ cu .ortense de *eau/arnais$ fiica !mp&r&tesei 0os1p/ine. 2in 181% familia a tr&it !n e3il !n 4l#e5ia. 67n&rul )ouis a frec#entat liceul la 8u(sbur($ tr&ind apoi$ din 182"$ al&turi de familia sa !n castelul din 8renenber( !n 4l#e5ia. 2up& moartea unui frate mai #7rstnic i a ducelui de Reic/stadt (!n 1832) el s-a considerat urmaul le(itim al coroanei imperiale france e i a !ncercat !n 1839 s& ini5ie e de la :trasbour( o lo#itur& de stat prin care s& reinstaure e imperiul. ;n urma acestei tentati#e$ spri<inite de unele corpuri de armat&$ +apoleon a fost arestat i sur(/iunit !n martie 1837 !n :tatele =nite ale 8mericii$ de unde s-a re!ntors !n cur7nd !n 4l#e5ia. 43pul at i de acolo$ a tr&it din 1838 la )ondra. ;n iua de 9 au(ust 18"0 +apoleon a !ncercat din nou$ de aceast& dat& !n *oulo(ne$ s&-l r&stoarne pe re(ele )ouis->/ilippe. ;n urma acestei tentati#e el a fost condamnat la !nc/isoare pe #ia5&. >e data de 2% mai 18"9 el a reuit s& e#ade e din fort&rea5a din .am i s-a stabilit din nou la )ondra. 2up& Re#olu5ia din 18"8 i-a fost permis& !ntoarcerea la >aris$ unde a de#enit deputat !n 8ssembl1e +ationale. ;n 20 decembrie 18"8 +apoleon a fost ales preedinte al Republicii France e$ prin lo#itura de stat din 2 decembrie 18%1 el a primit titlul de ?principe-preedinte? i puteri dictatoriale. 43act dup& un an de la lo#itura sa de stat i la "8 de ani de la !ncoronarea unc/iului s&u *onaparte a fost uns +apoleon al ,,,-lea ca !mp&rat al france ilor$ pe data de 2 decembrie 18%2. ,n#estirea fusese #alidat& de un plebiscit. ;mp&ratul s-a c&s&torit !n 30 ianuarie 18%3 cu contesa spaniol& 4u(enie de @onti<o$ cu care a a#ut un fiu$ pe )ouis +apoleon. 4poca celui de-al doilea ,mperiu France este caracteri at& de o industriali are rapid& i de moderni area institu5iilor economice i administrati#e ale statului. 2up& r& boiul din Arimeea (18%"-18%9) i implicarea !n unificarea ,taliei Fran5a rede#enise o mare putere european&. 2up& eecul e3pedi5iei militare din @e3ic (1892-1897) i neputin5a sa de a e#ita conflictul cu >rusia renumele politic al lui +apoleon a apus i nu a mai putut fi restabilit nici prin reformele liberale din 189B. ;n urma !nfr7n(erii de la :edan !mp&ratul a c& ut$ pe data de 1 septembrie 1870$ !n capti#itate (erman& i a fost !nc/is !n castelul Cil/elms/D/e din Eassel. 2up& eliberarea din deten5ie !n 1B martie 1871 +apoleon s-a stabilit la A/isle/urst$ unde a decedat la data de B ianuarie 1873.