Sunteți pe pagina 1din 13

ntocmirea hrilor tematice i calculul coeficienilor de influen.

Baza de lucru pentru hrile tematice este harta topografic 1:50 000. Prelucrarea hrilor tematice, ca i a hrii de hazard finale s-a fcut prin programul specializat utocad !ap, care are inclus sistemul de prelucrare a datelor "#$. %iecrui factor i s-au alocat coeficienii de influen alei &n funcie de reglementrile &n 'igoare:
Factorul Iitologic, Ka Factorul geomorfologic, Kb Factorul structural, Kc Factorul hidrologic i climatic, Kd Factorul hidrogeologic, Ke Factorul seismic, Kf Factorul silvic, Kg Factorul antropic, Kh

Tabel nr. 2
Nr.
crt

Simbol

Criteriul
SCZUT

POTENIALUL DE PRODUCERE A ALUNECRILOR (p)


MEDIU R!"A"I#ITATEA DE R!DUCERE A A#U$ECRI#!R % & 'I C!E(ICIE$TU# DE RISC C!RES U$ZT!R ractic )ero + redu* ,+.-+ medie +.-+.+./+

|
RIDICAT

me ie!m"re
+./-.+.0+

m"re
+.0-.+.1+

#o"rte m"re
2+.1+

(a

)itologie

*oci stncoase, masi'e, compacte sau fisurate

(/

"eomorfologie

*elief plan orizontal, afectat de procese de eroziune nesemnificati'e, 'ile care constituie reeaua hidrografic

!a+oritatea rocilor sedimentare care fac parte din formaiunile acoperitoare ,delu'ii, colu'ii i depozite prolu'iale- i din categoria rocilor semist.ncoase ,roci pelitice stratificate, cum sunt isturile argiloase, marnele i marnocalcare, cretele, rocile metamorfice, &ndeose/i isturile de epizona i mai puin cele de mezozon, puternic alterate i e0foliate, unele roci de natur magmatic puternic alterate, etc*elief de tip colinar, caracteristic zonelor piemontane i de podi, fragmentat de reele hidrografice cu 'i a+unse &ntr-un anumit stadiu de maturitate, mrginite de 'ersani cu &nlimi

*oci sedimentare detritice neconsolidate-necimentate, de tipul argilelor, argilelor grase, saturate, plastic moi - plastic consistente, cu umflri i contracii mari, argile montmorillonitice, puternic e0pansi'e, prafuri i nisipuri mici i mi+locii af.nate, &n stare su/merasata, /recia srii, etc *elief caracteristic zonelor de deal i de munte, puternic afectate de o reea dens de 'i tinere cu 'ersani &nali, ma+oritatea 'ilor

4c

Structural

fiind &ntr-un a'ansat stadiu de maturitate 1orpuri masi'e de roci st.ncoase de natur magmatic, roci sedimentare stratificate, cu strate &n poziie orizontal, roci metamorfice cu suprafee de istuozitate dispuse &n plane orizontale

medii i &nclinri &n general medii i mici !a+oritatea structurilor geologice cutate i faliate afectate de cli'a+ i fisurate, structurile diapire, zonele ce m"r$%e"&' #ru(te" p)(&elor e *"ri"+

(d

3idrologic i climatic

(e

3idrogeolo.5ic

4one &n general aride, cu precipitaii medii anuale reduse. 5e/itele scurse pe al/iile r.urilor, ale cror /azine hidrografice se e0tind &n zone de deal i de munte, &n general sunt controlate de precipitaiile din aceste zone. Pe al/iile r.urilor predomin procesele de sedimentare, eroziunea a'.nd loc lateral &n timpul 'iiturii 1urgerea apelor freatice are loc la gradieni hidraulici foarte mici. %orele de filtraie sunt negli+a/ile. 8i'elul li/er al apei freatice se afl #a ad6ncime mare.

1antiti moderate de precipitaii. 6ile principale din reeaua hidrografic au atins stadiul de maturitate &n timp ce afluenii acestora se afl &nc &n stadiu7 de tineree, &n timpul 'iiturilor se produc at.t eroziuni 'erticale c.t i laterale. #mportante transporturi i depuneri de de/ite solide.

fiind su/sec'ente ,paralele cu direcia stratelorStru$turi ,eolo,i$e I -"r"$teri*ti$e "riilor +eo*i($li("le .( #"$ie* e #li/ /i brm"0iu(ilor e mol"*' i( lepre*iu(ile m"r,i("le1 *tru$turi ,eolo,i$e *tr"ti#i$"te1 puter(i$ -ut"te /i i*lo$"te1 "#e$t"te e o eea dens de cli'a+, fisuraie i itrati ficai Precipitaii lente de lung durat, cu posi/iliti mari de &nfiltrare a apei &n roci. )a ploi rapide, 'iteze mari de scurgere cu transport de de/ite solide. Predomin procesele de eroziune 'ertical.

>

(f (g

$eismic $il'ic

#ntensitate sismic pe scara !$( #ntensitate seismic de gradul 9-: #ntensitate seismic mai mare 1 de mai mic de gradul 9 gradul : "radul de acoperire cu 'egetaie 7radul de aco8erire cu 9e5etaie ar:oricol cu8rin* <ntre 3+? 7radul de aco8erire cu 9e5etaie ar:oricol ar/oricol mai mare de ;0<. i 1+?. duri de foioa*e i conifere; cu ar:ori de 96r*t i mai mic de 3+?. Pduri de foioase cu ar:ori de dimen*iuni 9ariate.
dimen*iuni mari.

7radieni de cur5ere a a8ei freatice moderai. (orele de Cur5erea a8elor freatice are loc *u: 5radieni filtraie au 9alori care 8ot influena *en*i:il *tarea de hidraulici mari. #a :a)a 9er*anilor; uneori i echili:ru a 9er*anilor. $i9elul a8ei freatice; <n 5eneral *e 8e 9er*ani; a8ar i)9oare de a8. E=i*t o *ituea) la ad6ncimi mai mici de 0 metri cur5ere din interiorul 9er*anilor ctre *u8rafaa ace*tora cu de)9oltarea unor fore de filtraie ce 8ot contri:ui la declanarea unor alunecri de teren.

(h

ntropic

Pe 'ersani nu sunt e0ecutate Pe 'ersani sunt e0ecutate o serie de lucrri construcii importante, ,platforme de drumuri i cale ferat, canale de acumulrile de ap lipsesc coast, cariere-. 1u e0tindere limitat i pentru care s-au e0ecutat lucrri corespunztoare de protecie a 'ersanilor

6ersani afectai de o reea dens de conducte de alimentare cu ap i canalizare, drumuri, ci ferate, canale de coast, cariere, supra&ncrcarea acestora &n partea superioar cu depozite de hald construcii grele. )acuri de acumulare care umezesc 'ersanii &n partea inferioar.

2"rt" #"$torului litolo,i$ 3"

Pe structura hrii geologice scara 1:50.000-1:=00.000, ela/orate de #"*, se 'or atri/ui 'alori factorului (a urm.nd ghidul general pentru &ntreg teritoriul *om.niei, ela/orat de $.1. Prospeciuni $. . $intetic, &n studiul de fa sunt pre'izionate urmtoarele categorii litologice generice ce 'or fi utilizate. 0,10-0,>0 ,pro/a/ilitate medie- pentru depozitele alu'iale in situ, &n lungul terasei r.ului Buzu? 0,>1-0,50 ,probabilitate medie/medie-mare) pe zona de extindere a flisului grezos-calcaros !,"#-!,$! %probabilitate mare) pe aproximativ $!& din suprafa'a administrativ( a comunei, pe zona de aflorare a flisului grezos cu intercala'ii sistoase !,$#-#,! %probabilitate foarte mare) pentru depozitele sedimentare detritice neconsolidate dislocate de diverse procese geodinamice)

2"rt" #"$torului ,eomor#olo,i$ 3b

3arta se 'a realiza pe /aza hrilor 'ectoriale cu cur/e de ni'el prin zonri ale categoriilor de pant: 0-10@, 10-=0@, A =0@. pe care au fost trasate pantele relati'e. 1oeficienii alocai pentru cuantificar factorului geomorfologic sunt &nscrii &n inter'alele: 0,>1-0,50 ,pro/a/ilitate medie-mare- pentru zonele cu pante B10<? 0,51-0,;0 ,pro/a/ilitate mare-,- pentru zonele cu pante cuprinse &ntre 10<-=0<? 0,;1-1,00 ,pro/a/ilitate foarte mare- pentru zonele a'.nd pante A=0<. tri/iuirea 'alorii factorului (/ se 'a face automat prin analiza digital a pantei &n cadrul programului rc"l$, care 'a delimita areal fiecare sector de izopant cuprins &ntre limite presta/ilite.

2"rt" #"$torului *tru$tur"l 3$

Pentru &ntreg teritoriul municipiului, factorul structural este e'aluat &n inter'alul 0,>1-0,50 corespunztor structurilor geologice caracteristice ariilor geosinclinale &n facies de fli, formaiunilor geologice puternic cutate i dislocate, afectate de o reea dens de cli'a+, f&suraie i stratificaie.

@arta factorului hidrolo5ic *i climatic 4d

$e realizeaz pe /aza de hrilor climatice e0istente i pe /aza istoricului precipitaiilor din zona, coeficientul (d fiind estimat la 'aloarea 0,: -precipitaii lente, de lung durat cu posi/iliti mari de infiltrare a apei &n roci, care la ploi rapide genereaz 'iteze mari de scurgere cu transport de de/ite solide, predomin.nd procesele de eroziune 'ertical.

2"rt" #"$torului %i ro,eolo,i$ 3e

Pentru realizarea hrii hidrogeologice se 'or utiliza informaii pri'ind ni'elul apei su/terane din fora+e de o/ser'aii din reeaua hidrogeologic, puuri, iz'oare. 6alorile coeficientului hidrogeologic sunt cuprinse &n inter'alul: 0,10-0,>0 ,pro/a/ilitate medie- pentru zonele &n care ac'iferele se gsesc la ad.ncimi mari i care nu influeneaz sta/ilitatea 'ersanilor? 0,>1-0,50 ,pro/a/ilitate medie-mare- pentru zonele cu exfiltra'ii temporare %*n perioadele de precipita'ii) la baza versan'ilor !,"# -!,$! %probabilitate mare), pentru zonele cu exfiltra'ii permanente la baza versan'ilor
!,$#-#,! %probabilitate foarte mare) pentru zonele cu instabilitate accentuat(, care prezint( izvoare la baza versan'ilor)

2"rt" #"$torului *ei*mi$ 3#

$e 'a utiliza harta seismic e0istent, conform normati'ului P#00-1C=002, cf. Standard P. 100-92, se plaseaz( *n zona seismica F, corespunz(toare unei valori a +oeficientului Ks , !,!- si unei valori a .c %s) , !,/, iar cf) Standardului P100-1/2004, in zona cu valoarea de varf a accelera'iei gravita'ionale de !,!$ g, corespunz(tor perioadei de control %colt) a spectrului de r(spuns .c , !,/ s))

2"rt" #"$torului *il4i$ 3,

$e realizeaz pe /aza aeorofotogramei zonei studiate, precum i pe /aza hrii topografice. stfel, se 'or reprezenta pe hart zonele cu 'egetaii ar/oricole, cu rol de susinere a 'ersanilor, 'egetaiile hidrofile, care indic zone cu umiditate e0cesi' i alte tipuri de 'egetaii e0istente, prin urmtorii coeficieni: 0,10-0,>0 ,pro/a/ilitate medie- gradul de acoperire cu 'egetaie ar/oricol mai mare de ;0<. Pduri de foioase cu ar/ori de dimensiuni mari? 0,>1-0,50 ,pro/a/ilitate medie-mare- gradul de acoperire cu 'egetaie ar/oricol cuprins &ntre =0< i ;0< - pduri de foioase i conifere, cu ar/ori de '.rst i dimensiuni 'ariate? D 0,51-0,;0 ,pro/a/ilitate mare-, gradul de acoperire cu 'egetaie ar/oricol mai mic de =0<.

2"rt" #"$torului "(tropi$ 3%


$e realizeaz pe /aza hrilor cadastrale i de ur/anism puse la dispoziie de 1onsiliul Eudeean. %actorul antropic 'ariaz &n inter'alele: 0,10-0,>0 ,pro/a/ilitate medie- pentru zonele &n care pe 'ersani nu sunt e0ecutate construcii importante,iar acumulrile de ap lipsesc? 0,>1-0,50 ,pro/a/ilitate medie-mare- pentru zonele &n care pe 'ersani se gsesc o serie de construcii uoare? 0,51-0,;0 ,pro/a/ilitate mare-, pentru zonele &n care pe 'ersani sunt e0ecutate o serie de lucrri ,platforme de drumuri i cale ferat, canale de coast-, cu e0tindere limitat i pentru care s-au e0ecutat lucrri corespunztoare de protecie a 'ersanilor? 0,;1-1,0 ,pro/a/ilitate foarte mare- pentru zonele &n care pe 'ersani se e0tind construcii &nsoite de o reea dens de conducte de alimentare cu ap i canalizare, drumuri, ci ferate, canale.

CALCULUL COE5ICIENTULUI 6EDIU DE 2A7ARD Ftiliz.nd coeficienii factorilor de influen se calculeaz coeficientul mediu de hazard, (,m-, cu formula:
K % a) K %b) [ K % c ) + K % d ) + K %e ) + K % f ) + K % g ) + K % h ) ] -

K % m) =

Re"li&"re" %'r0i e %"&"r I" "lu(e$"re

3arta de hazard la alunecare se 'a realiza &n conformitate cu pre'ederile normelor &n 'igoare. &n urma calculului coeficienilor de influena, a distri/uiei lor geografice i a sta/ilirii gradelor de potenial ,sczut, mediu, ridicat-, crora le corespunde o anumit pro/a/ilitate de producere a alunecrii. Gperaia se realizeaz prin softul rc"#$, urmare interseciei suprafeelor corespunztoare fiecrui factor ,laHer- i a aplicrii 'alorii matematice a (m din formula mai sus prezentat, pentru fiecare nou poligon generat. 3arta cu distri/uia geografic a coeficientului mediu de hazard &n sistem "#$, 'a sintetiza urmtoarele categorii de zone: 0,00-0,>0 ,pro/a/ilitate medie- pentru zonele situate &n al/ia ma+or a r.urilor, sau la partea superioar a formelor de relief? 0,>1-0,50 ,pro/a/ilitate medie-mare-? 0,51-0,;0 ,pro/a/ilitate mare-? 0,;1-1,0 ,pro/a/ilitate foarte mare-? Gperaia matematic de calcul se 'a realiza, ulterior ela/orrii hrilor factoriale, prin generarea unui grid unitar ,pentru cele ; hri factoriale i pentru harta factorului mediu, &ntr-o reea ipotetic de 10 0 10 m-. Produsul o/inut 'a cuprinde un mozaic dens de poligoane definite prin 'alori (m e0trem de 'ariate ,teoretic,cuprinse &ntre 'aloarea 0 i 1-. 3arta final (m 'a sintetizaCsimplifica aceast e0trem 'aria/ilitate &n /enzi 'alorice rezumati'e ,aceleai pentru &ntreg teritoriul naional-, care 'or induge restr&ngerea poligoanelor de distri/uie areal la apro0imati' ;-1= categorii. n final va rezulta harta cu distribuia geografic a coeficientului mediu de hazard realizat prin utilizarea unui program specializat ArcGIS.