Sunteți pe pagina 1din 15

CONTRACT DE FINANARE Nr nregistrare contractor ... 1(numr) /............(data) 1 (numr) /........(data) PENTRU EXECUTIE PROIECTE Nr. ...

(numr) /...........(data)

Nr. nregistrare CNMP ...

Finanare: Buget de Stat - Ministerul Educaiei, Cercetrii i !ineretului, Programul PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE Categ"ria de #r"iect: $enumirea #r"iectului: ...................................................................................... ..................................... (denumire) %al"area #r"iectului (include i alte surse atrase):&&&..lei' %al"area c"ntractului (sursa numai (uget de stat): ............. lei $urata c"ntractului):....... luni Nr. de #agini: .... ... (numrul de pagini al contractului, inclusiv prezenta, inclusiv anexele) *ut"ritatea C"ntractant: Centrul National de Management Programe C"ntract"r: ........................................................................... (denumirea numele Contractorului) Semnturi: /

Autoritatea Contra tant +a Bucure ti $ata ......... (data semnrii) DIRECTOR !ENERA"#

Contra tor +a Bucure ti $ata ........ (data semnrii) $,-EC!.- /ENE-*+, (Numele si prenumele) DIRECTOR ECONOMIC# (Numele si #renumele) DIRECTOR PROIECT# (Numele si prenumele)

DIRECTOR ECONOMIC, Dire tor Program#

0entru 1ntreg d"cumentul 2C"ntract de 3inanare2, ...() are semni3icaia: se c"m#letea4 c"n3"rm indicaiil"r din #arante4.
15

0entru 1ntreg d"cumentul, 2C"ntract de 3inanare2, 1nscrierea intre 6 7 are semni3icaia: se terge ac"l" unde nu c"res#unde8 ) Se sta(ile te c"n3"rm #re9ederil"r ca#.,, din c"ntract. ' %al"are include estimarile #entru anii 5::;, 5::< si 5:1:, c"n3"rm #re9ederil"r legii (ugetului de stat, anuale si =./. nr. >?@/5::? #entru a#r"(area 0N ,,

CONSI"IER $URIDIC#

CONSI"IER $URIDIC# (Numele si prenumele)

Antre: CENTRU" NATIONA" DE MANA!EMENT PRO!RAME % CNMP , cu sediul 1n l"calitatea Bucuresti, str. Mendelee9, nr. 51-5@, sect"r 1, c"dul #" tal :1:)B5, tele3"n )11.@<.<5, 3aC )1;.;?.B) 1nregistrat la data de 55.:<.5::>, c"d 3iscal 1B?;5:;B, e-mail: #anaitescuDcnm#.r", re#re4entata #rin $irect"rul /eneral: Ser(an 0anaitescu si $irect"r ec"n"mic: ,nes /Ei"ca, 1n calitate de AUTORITATE CONTRACTANT&# i ...................................... (denumirea / numele C"ntract"rului), cu sediul 1n &............................... (adresa: l"calitatea, strada, nr., Fudeul, c"dul #" tal), ... tele3"n.............., 3aC..............., 1nregistrat la -egistrul C"merului su( nr. .....................,c"d 3iscal (CG,).......... , re#re4entat #rin .......................... (3uncia, #renumele i numele re#re4entantului desemnat) i &................. (3uncia, #renumele i numele), denumit 1n c"ntinuare Contra tor s-a 1ncEeiat #re4entul C"ntract de 3inanare a ser9iciil"r de eCecuie a 0r"iectului ................................... .............................................................................. (denumirea #r"iectului). I' II' I' O(IECTU" CONTRACTU"UI Art' ) .(iectul #re4entului c"ntract de 3inanare 1l c"nstituie eCecuia acti9itil"r #r"iectului ..........................., 1n c"n3"rmitate cu *NEH* ,.1 I ,,$escrierea #r"#unerii de #r"iectJ la #re4entul c"ntract, c"res#un4t"r #r"#unerii C"ntract"rului. Art' * C"ntract"rul 9a eCecuta acti9itatile 1n c"n3"rmitate cu *NEH* ,,,.1, *NEH* ,,,.5, *NEH* ,,,.), *NEH* ,,,.>, *NEH* ,,,.@, *NEH* ,,,.B, *NEH* ,,,.?, *NEH* ,,,.;, *NEH* ,,,.<, *NEH* ,,,.1:, *NEH* ,,,.11, *NEH* ,,,.15, *NEH* ,,,.1), *NEH* ,,,.1>, *NEH* ,,,.1@, *NEH* ,,,.1B 1n c"m#"nena descris la art.B1. III' II' DURATA CONTRACTU"UI i atri(uirii numrului de

Art' + C"ntractul intr 1n 9ig"are la data semnrii c"ntract de ctre *ut"ritatea c"ntractant.

Art' , C"ntract"rul 1nce#e eCecuia acti9itil"r #re94ute 1n #re4entul c"ntract 1n termen de maCimum ? 4ile calendaristice de la data intrrii 1n 9ig"are. Art' C"ntract"rul 1ncEeie eCecuia c"m#let a acti9itil"r #r"iectului, "(iect al #re4entul c"ntract, la data de &&&&& I.' III' O("I!AII"E P&RI"OR Art. 6 !liga"iile Contractorului sunt:

s eCecute acti9itile asumate, asigurKnd c"municarea e3icient i "#erati9 a #r"(lemel"r teEnice i 3inanciare atKt 1n interi"rul C"ns"rtiului de

s s s

s s

s s

#arteneri cKt i 1ntre *ut"ritatea c"ntractant i #artenerii din C"ns"rtiu8 in interi"rul gru#ului relatiile se 9"r des3asura c"n3"rm *c"rdului 3erm de c"la("rare8 eCecute 1n c"ndiii de #er3"rman i 1n termen acti9itile #re94ute 1n *NEH* ,,,.1, *NEH* ,,,.5, *NEH* ,,,.), *NEH* ,,,.>, *NEH* ,,,.@, *NEH* ,,,.B, *NEH* ,,,.?, *NEH* ,,,.;, *NEH* ,,,.<, *NEH* ,,,.1:, *NEH* ,,,.11, *NEH* ,,,.15, *NEH* ,,,.1), *NEH* ,,,.1>, *NEH* ,,,.1@, *NEH* ,,,.1B #re94ute la art.B1 din c"ntract8 asigure su#"rtul administrati9 i l"gistic necesar eCecutrii acti9itil"r8 asigure c"m#"nena i 3unci"nalitatea ecEi#ei de lucru, c"n3"rm aneCei L+ista #ers"naluluiJ8 su#un s#re a#r"(are *ut"ritii c"ntractante "rice #r"#unere de m"di3icare a L+istei #ers"naluluiJ, in urmt"arele c"ndiii: - deces, ("al sau accident a unui mem(ru al #ers"nalului, care duce la im#"si(ilitatea c"ntinurii acti9itii8 - 3"r maF"r8 - #ensi"nare sau alt 3"rm de 1ncetare a c"ntractului de munc8 - 1n ca4ul reducerii sau cre terii 9"lumului acti9itil"r din cadrul #r"iectului8 su#"rte t"ate "(ligaiile legate de #lata #ers"nalului su8 1nt"cmeasc i s #redea *ut"ritii c"ntractante urmat"arele d"cumente necesare derularii c"ntractului, c"n3"rm m"delel"r #use la dis#"4itie de catre *ut"ritatea C"ntractanta #rin #r"cedura de m"nit"ri4are si e3ectuare #lati: Cerere de a9ans, Cerere de #lata, N"ti3icare de de#lasare, -a#"rt intermediar de acti9itate, -a#"rt 3inal de acti9itate, ,ndicat"ri generali si s#eci3ici de acti9itate (se 9"r c"m#leta #e 3iecare eta#a, anual si la 3inal), $e9i4 #"stcalcul, 0r"ces 9er(al de a9i4are interna, 0r"ces 9er(al de rece#tie a lucraril"r de la #arteneri - la termenele im#use in c"n3"rmitate cu #re4entul c"ntract8 asigure secretul #r"3esi"nal #e durata c"ntractului i, du# ca4, sa a#lice #re9ederile #ri9ind regimul in3"rmaiil"r clasi3icate, c"n3"rm +egii nr. 1;5 / 5::5, =. /. nr. @;@ / 5::5 i reglementrile MEC! I *NCM in acest sens (.. M. nr. ?:?< / :) a#rilie 5::))8 nu c"munice, 1n nici " situaie, 3r c"nsimmKntul #reala(il scris al *ut"ritii c"ntractante, in3"rmaii c"n3ideniale a#arinKnd *ut"ritii c"ntractante sau "(inute de el 1n (a4a relaiil"r c"ntractuale8 in3"rme4e 1n scris *ut"ritatea c"ntractanta, 1n termen de 1@ 4ile, 1n ca4ul 1n care se a3l 1n stare de 3aliment, licEidare sau dac cedea4 #artea cea mai im#"rtant a acti9el"r sale #recum i dac cesi"nea4 #acEetul maF"ritar de #ri s"ciale / aciuni8 #ermit #e t"at durata c"ntractului , #recum i #e " #eri"ad de ) ani de la 1ncetarea acestuia, 1n decurs de 1: 4ile lucrt"are de la #rimirea unei n"ti3icri 1n acest sens, accesul ne1ngrdit al re#re4entanil"r *ut"ritii c"ntractante, ai Ministerului Educaiei, Cercetrii i !ineretului I *ut"ritatea Nai"nal #entru Cercetare Mtiini3ic, ai Ministerului Finanel"r 0u(lice, ai Curii de C"nturi, #entru a c"ntr"la d"cumentele #e (a4a cr"ra se ine e9idena acti9itil"r derulate 1n cadrul c"ntractului. C"ntr"lul se e3ectuea4 la l"cul unde aceste d"cumente sunt #strate de ctre C"ntract"r8 asigure angaFarea 3inanrii din surse #r"#rii a acti9itil"r #re9a4ute in c"ntract i s 3ac d"9ada acestei 3inanrii #entru 3iecare eta# 1n care este #re94ut, 1n c"n3"rmitate cu #re9ederile legale #ri9ind aFut"rul de stat i a scEemei de aFut"r de stat a#r"(at #entru 0N ,,8

s asigure 3inanarea acti9itil"r e3ectuate de #artenerii din C"ns"rtiu, in c"n3"rmitate cu *c"rdul 3erm de c"la("rare8 ,n termen de 1@ 4ile de la e3ectuarea #lii eCecutate de ctre *ut"ritatea c"ntractant, c"ntract"rul se "(lig s transmit la *ut"ritatea c"ntractant d"9ada e3ecturii #lil"r ctre #artenerii din C"ns"rtiu #re4entat in "3erta8 ") s "rgani4e4e sistemul #r"#riu de #r"tecie a in3"rmaiil"r clasi3icate, in c"n3"rmitate cu ,,Standardele nai"nale de #r"tecie a in3"rmaiil"r clasi3icate a#r"(ate #rin ="trKrea /u9ernului nr. @;@ / 5::5NN i a dis#"4iiil"r legale 1n 9ig"are 1n ca4ul 1n care #e durata derulrii c"ntractului, c"ntract"rul deine i /sau utili4ea4 in3"rmaii clasi3icate de natura cel"r #re94ute 1n c"n3"rmitate cu =. /. nr. ))? / 5::), #recum i cu art. 1? - lit. a), i), O) si l) din +egea nr. 1;5 / 5::58 #) s reali4e4e " #agina de internet 1n lim(a r"mKn i lim(a engle4 #ri9ind #r"iectul 1n derulare, #agina ce 9a 3i actuali4ata in #ermaneta #e #eri"ada des3asurarii #r"iectului, #unandu-se in e9identa re4ultatele intermediare si 3inale8 P) sa se asigure ca "rice #u(licatie sau "rice re4ultat a#arut si ra#"rtat in urma cercetarii 3inantate de la (ugetul de stat #rin *ut"ritatea c"ntractanta 9a a9ea menti"nat numele 0r"gramului #rin care este 3inantat si numarul de c"ntract8 r) s urmreasc 3rec9ent #agina de internet a CNM0 (QQQ.cnm#.r") i s ia n"t de t"ate in3"rmaiile #u(licate #ri9ind derularea #r"iectel"r i s aci"ne4e 1n c"nsecin8 s) s 1nt"cmeasc aneCele c"ntractului cu res#ectarea c"ntinutului "3ertei de #r"iect care a 3"st de#us i e9aluat 1n c"m#etiia 1n urma creia "3erta a 3"st declarat cK tigt"are8 t) s n"ti3ice 1n scris 1n termen de 1: 4ile calendaristice "rice m"di3icare a#rut cu #ri9ire la datele de identi3icare i c"ntact8 u) s #re4inte d"cumentele de ra#"rtare cu res#ecatrea 3"rmularel"r sta(ilite de *ut"ritatea c"ntractanta. Structura si c"ntinutul d"cumentel"r de ra#"rtare 9"r 3i #use la dis#"4itia c"ntract"rului la data semnarii #re4entului c"ntract8 9) s #re4inte ra#"arte #ri9ind e3ectul stimulat"r al aFut"rului de stat8 Q) s 1nt"cmeasc i s "#ere4e 1n e9idenele c"nta(ile, c"nta(ilitatea analitic a acti9itatil"r asumate #rin #re4entul c"ntract8 C) *ut"ritatea c"ntractanta #"ate sa c"ntracte4e " terta #arte #entru a reali4a " actiune de m"nit"ri4are si, e9entual, de e9aluare a acti9itatil"r eCecutate de c"ntract"r in cadrul c"ntractului. C"ntract"rul 9a c""#era t"tal cu terta #arte si ii 9a 3urni4a t"ate in3"rmatiile si d"cumentele cerute in m"d re4"na(il de acesta, in sc"#ul inde#linirii sarcinil"r8 R) s res#ecte t"ate c"ndiiile im#use 1n scEema de aFut"r de stat nr. .................... #entru 3inanarea acti9itil"r s#eci3ice #r"iectului a c"sturil"r eligi(ile i a c"tel"r #er acti9iti su( sanciunea recu#errii sumel"r c"res#un4t"are8 4) sa #re4inte, anual, ince#and cu anul 5::;, ra#"artele auditului 3inanciar #entru eCecutia #r"iectului, e3ectuate de catre un audit"r 3inanciar inde#endent, aneCa la ra#"rtul intermediar c"res#un4at"r ultimei 3a4e a anului in curs8 aa) in ca4ul in care c"ntract"rul se inscrie ca " "rgani4atie de cercetare, s "rgani4e4e distinct c"nta(ilitatea #entru acti9itatile ec"n"mice si #entru acti9itatile de cercetare I de49"ltare in"9are. ,n acest sens in situatiile 3inanciare anuale #recum si in ra#"artele si n"tele eC#licati9e a3erente 9"r

3i #re4entate distinct in3"rmatii #e acti9itati, cu cEeltuielile du#a natura si destinatia l"r si 9eniturile du#a natura si sursa l"r. !"ate #r"3iturile/9eniturile eCcedentare re4ultate din acti9itatea de cercetare 9"r 3i rein9estite in t"talitate in aceasta acti9itate, diseminare sau educatie si se 9"r e9identia in situatiile 3inanciare de mai sus. An ca4ul cand aceste situaii nu se #"t reali4a, c"ntract"rul 9a 3i c"nsiderat un agent ec"n"mic/intre#rindere (SundertaOingJ) 1n sensul de3iniiei din scEema de aFut"r de stat.nr................ i 3inanarea 9a c"nstitui aFut"r de stat. .(ligatiile menti"nate in #re4entul #aragra3, #ri9ind #re4entarea d"cumentel"r, se a#lica si #arteneril"r din #r"iect, alii decKt cei declarai ageni ec"n"mici8 (() s res#ecte su( sanciunea recu#errii sumel"r a9ansate c"res#un4t"are, ac"rdul 1ncEeiat 1ntre #arteneri #ri9ind utili4area re4ultatel"r "(inute 1n #r"iect, 1n c"n3"rmitate cu #reci4rile din scEema de aFut"r de stat nr ................... Art' / O0liga1iile Autorit1ii ontra tante 2unt: a) s #un la dis#"4iia C"ntract"rului "rice in3"rmaii i / sau d"cumentaii #e care le deine i care #"t 3i rele9ante #entru reali4area c"ntractului. *ceste d"cumente 9"r 3i returnate *ut"ritii c"ntractante la 3inali4area c"ntractului. () s 3ac #lata acti9itil"r eCecutate, 1n c"ndiiile art.1< din #re4entul c"ntract8 #lata acti9itil"r eCecutate se 9a 3ace du# reinerea e al"nat a sumel"r ac"rdate in a9ans c"ntract"rului, 1n limita sumel"r ramase de #lat c"n3"rm d"cumentel"r Fusti3icati9e8 c) s nu c"munice, 1n nici " situaie, 3r c"nsimmKntul #reala(il scris al C"ntract"rului, in3"rmaii c"n3ideniale a#arinKnd C"ntract"rului sau "(inute de *ut"ritatea c"ntractant 1n (a4a relaiil"r c"ntractuale8 d) s asigure 1nde#linirea atri(uiil"r i "(ligaiil"r care re4ult din #re4entul c"ntract8 e) s ela("re4e ra#"artele de e9aluare necesare, 1n 9ederea a#r"(rii ra#"artel"r de acti9itate ale C"ntract"rului8 sa asigure, #rin res#"nsa(ilul de #r"iect, m"nit"ri4area i e9aluarea #r"iectului8 3) s c"munice C"ntract"rului ra#"artele de e9aluare in termenele #re9a4ute in art 1< din #re4entul c"ntract8 g) s urmreasc reali4area 3inanrii din alte surse la care s-a angaFat C"ntract"rul #r"iectului #rin 9eri3icarea e3ecturii 3inanrii i a d"cumentel"r Fusti3icati9e i, du# ca4, #rin 9eri3icare la l"cul des3 urrii #r"iectului8 E) s ac"rde C"ntract"rului, la cererea acestuia, sume in a9ans de #Kn la ):T din 9al"area anual a c"ntractului, dar nu mai mari de 9al"area #rimei tran e de dec"ntare #re94ut 1n #lanul de reali4are a #r"iectului, la 1nce#utul #eri"adei in cau4, 1n c"ndiiile #re94ute in =./. >?@/5::?, art.?, lit a) si () i) s "rgani4e4e sistemul #r"#riu de #r"tecie a in3"rmaiil"r clasi3icate, 1n c"n3"rmitate cu ,,Standardele nai"nale de #r"tecie a in3"rmaiil"r clasi3icate a#r"(ate #rin =. /. nr. @;@ / 5::5 i dis#"4iiile legale 1n 9ig"are 1n ca4ul 1n care *ut"ritatea c"ntractant m"nit"ri4ea4 i gesti"nea4 #r"iecte de cercetare I de49"ltare care c"nin in3"rmaii de natura cel"r #re94ute 1n c"n3"rmitate cu =. /. nr. ))? / 5::) #recum i cu art.1?, lit. a), i), O), si l) din +egea nr. 1;5 / 5::5.

F)

sa e3ectue4e, la 3inali4area #r"iectului, e9aluarea re4ultatel"r "(tinute in urma incEeierii c"ntractului , la sediul C"ntract"rului, cu s#riFinul unui e9aluat"r inde#endent,

IV. SUBCONTRACTAREA I PARTICIPAREA TERELOR PRI Art' 3 C"ntract"rul 9a im#une tutur"r #arteneril"r din C"ns"riu acelea i dre#turi si "(ligaii care 1i sunt im#use lui 1nsu i asigurKnd res#ectarea tutur"r dre#turil"r #e care le are *ut"ritatea c"ntractant 1n ceea ce #ri9e te acti9itile eCecutate 1n (a4a c"ntractului, m"nit"ri4area, c"ntr"lul i 9eri3icarea teEnic i 3inanciar a reali4rii c"ntractului, #rin *c"rd 3erm de c"la("rare . Art' 4 C"ntract"rul #"ate su(c"ntracta @T din 9al"area c"ntractului alt"r c"la("rat"ri care nu sunt s#eci3icati in c"ntract si aneCele sale, denumiti terta #arte. ,n ca4ul in care C"ntract"rul de#aseste limitele maCime #reci4ate in #re4entul alineat, *ut"ritatea c"ntractanta 9a re3u4a #lata di3erentei de 9al"are care de#aseste aceasta limita. *tri(uirea acest"r c"ntracte se 3ace c"n3"rm legislatiei in 9ig"are #ri9ind acEi4itiile #u(lice. Art' )5 (1) ,n sensul art. <, #rin terta #arte se inteleg c"ntract"rii/su(c"ntract"rii asa cum sunt de3initi #rin *neCa nr.1 la =. /. 15B@/5::>, alii decKt #artenerii din C"ns"riu (5) 0artici#area terel"r #ri la c"ntract se 3ace numai #rin c"ntracte de acEi4iii #u(lice cu res#ectarea #re9ederil"r .. G. /. nr. )> / 5::B, a#r"(at #rin +egea nr. ))? / 5::B, #ri9ind acEi4iiile #u(lice cu m"di3icrile i c"m#letrile ulteri"are. Art' )) 0artici#area terel"r #ri nu 9a scuti C"ntract"rul de nici una din "(ligaiile i res#"nsa(ilitile sale sta(ilite #rin c"ntract 3a de *ut"ritatea c"ntractant. Art' )* C"ntract"rul nu este aut"ri4at s re#re4inte sau s angaFe4e rs#underea *ut"ritii c"ntractante 1n ra#"rt cu tere #ri. C"ntract"rul tre(uie s aduc la cun" tina terel"r #ri aceast interdicie i s se a(in de la "rice 3"rmulare sau c"m#"rtament care ar #utea 3i gre it 1nelese 1n aceast #ri9in. .' ADRESE PENTRU COMUNIC&RI Art' )+ (1) An acce#iunea #ril"r c"ntractante, "rice n"ti3icare / c"municare / ra#"rt adresat de una dintre acestea celeilalte este 9ala(il 1nde#linit dac 9a 3i transmis eCclusi9 la adresa / sediul #re94ut 1n #ream(ulul #re4entului c"ntract. (5) C"municrile re3erit"are la cereri, a9i4e, a#r"(ri, ac"rduri se 3ac in termenele sta(ilite #rin c"ntract 1n 3"rm scris, #e su#"rt care s #ermit 1nregistrarea acest"ra. %,. 0-EUEN!*-E* -*0.*-!E+.Art' ), C"ntract"rul are "(ligaia de a #re4enta *ut"ritii c"ntractante, la datele i 1n c"ndiiile sta(ilite 1n aneCele la #re4entul c"ntract, d"cumentele #reci4ate 1n c"ntract.

.II' .A"OAREA CONTRACTU"UI Art' )- (1) %al"area c"ntractului este de ......................&(9al"area 1nscris #e #rima #agin a c"ntractului, res#ecti9 1n S#eci3icaia 3inanciar, #ct. 1 i $e9i4 I c"ta 3inanat de la (uget) lei, re#re4entKnd suma t"tal al"cat #r"iectului de la (uget, din care #entru anul (ugetar: I &lei8 I &lei8 I& lei8 I& lei. (5) Bugetul #r"iectului este de &........................... (9al"area 1nscris #e #rima #agin a c"ntractului la S%al"area #r"iectuluiNN) re#re4entKnd suma t"tal al"cat #r"iectului, din care #entru anul (ugetar: 5::? 5::; 5::< 5:1: I& I& I& I& lei8 lei8 lei8 lei. i 5::? 5::; 5::< 5:1:

Art' )6 CEeltuielile 9"r 3i e3ectuate c"n3"rm SS#eci3icaiei 3inanciareJ S$e9i4ului-cadruJ, aneCe la #re4entul c"ntract.

Art' )/ *ut"ritatea C"ntractant 1 i re4er9 dre#tul de a reneg"cia #re9ederile c"ntractului, #entru 1ncadrarea 1n limitele de cEeltuieli a#r"(ate #rin legea (ugetului de stat anual, sau #rin legea de recti3icare a (ugetului de stat, c"n3"rm C"ntractului de 3inanare #entru c"nducerea #r"gramului, 1ncEeiat 1ntre MEC! I *NCS i CNM0. 0entru #rimul an (ugetar 9al"area c"ntractului nu #"ate 3i maF"rat sau actuali4at, ca urmare a cre teril"r de #reuri. Art' )3 (1)0entru 6anul (ugetar urmt"r7 6anii (ugetari urmt"ri7 celui 1n care s-a 1ncEeiat c"ntractul, se 9"r incEeia acte adii"nale, 1n termen de >@ 4ile de la a#r"(area (ugetului de stat #e anul res#ecti9. .III' P"&I Art' )4 0lile ctre c"ntract"r se e3ectuea4 1n c"ndiiile #re94ute 1n #re4entul c"ntract de 3inanare: (1) C"ntract"rul este 1ndre#tit #entru #lat ast3el: 1. 1n mai multe tran e 3iCe, a a cum se #re9ede 1n E al"narea #lil"r aneC la #re4entul c"ntract8 sumele se dec"ntea4 in termen de 1: 4ile lucrat"are de la data a9i4arii in m"d 3a9"ra(il a d"cumentel"r de ra#"rtare de catre *ut"ritatea c"ntractanta, data inscris #e d"cumentele a9i4ate, in (a4a d"cumentel"r de ra#"ratare 5. a9i4area 3a9"ra(ila a d"cumentel"r de ra#"rtare se reali4ea4a in termen de 5: 4ile lucrat"are de la data de#unerii acest"ra, #eri"ada de tim# in care *ut"ritatea c"ntractanta 9a c"munica C"ntract"rului e9entualele nec"nc"rdante/ d"cumente li#sa care im#iedica a9i4area 3a9"ra(ila.

C"ntract"rul are "(ligatia ca in termen de 1: 4ile lucrat"are sa re4"l9e t"ate nec"nc"rdantele/d"cumentele li#sa semnalate de *ut"ritatea c"ntractanta. ,n ca4ul in care nec"nc"rdantele / d"cumentele li#sa legate de a9i4area 3a9"ra(ila nu s-au #utut re4"l9a, din 9ina c"ntract"rului, in termenul sta(ilit, *ut"ritatea c"ntractanta este indre#tatita sa 3aca #lata cEeltuilil"r Fusti3icate #rin d"cumentele c"recte de#use. ). ac"rdarea, la cerere, a unui a9ans de #Kn la ):T din 9al"area #re94ut #entru anul 1n curs dar nu mai mare de 9al"area #rimei tran e de dec"ntare, se 9irea4 c"ntract"rului in c"ndiiile sta(ilite la art. B@ din .. /. nr. @? / 5::5 a#r"(at #rin +egea nr. )5> / 5::) i =. /. nr. >?@ / 5::?, art.?, lit a) si ( (5) -ecu#erarea a9ansului ac"rdat c"n3"rm aliniatului #recedent se 3ace e al"nat, 1n c"te #r"#"ri"nale cu 9al"area sa, cu "ca4ia #lii a3erente #eri"adei c"res#un4t"are #r"gramel"r de lucru i #Kn la ultimul #r"gram #lani3icat #entru anul 1n curs, c"n3. =. /. nr. >?@ / 5::?.

IX' MODA"IT&I DE P"AT& Art' *5 *ut"ritatea c"ntractant e3ectuea4 #lile 1n cadrul #re4entului c"ntract 1n c"ntul C"ntract"rului: - titular: &................... (denumire / numele titularului c"ntului)8 - numr: &.............8 - tre4"reria: &............................ (denumirea, inclusi9 3iliala i adresa)8 - c"d ,B*N: &......................... (c"d 3iscal). Art' *)' ,n 9ederea e3ecturii #lii, c"ntract"rul transmite *ut"ritii c"ntractante, 1n d"u eCem#lare, d"cumentele de ra#"rtare intermediar / 3inal de acti9itate, c"n3"rm c"ntractului. .' X' FISCA"ITATE

Art' ** *ut"ritatea C"ntractant dec"ntea4 t"ate cEeltuielile C"ntract"rului "ca4i"nate de #lata "(ligaiil"r care decurg din reglementrile 3iscale 1n 9ig"are, cEeltuieli a3erente acti9itil"r eCecutate 1n cadrul #re4entului c"ntract. XI. DISPOZIII PRIVIND CHELTUIELILE Art' *+ C"ntract"rul are "(ligaia s asigure i s e9idenie4e cEeltuielile reali4ate din 3inanarea din alte surse, res#ectKnd "(ligat"riu urmt"arele c"ndiii: - asigurarea, din surse #r"#rii sau atrase, di3erite de cele (ugetare, a resursel"r necesare #entru 3inanare, 1n c"relare cu c"ta de 3inanare asigurat de MEC! I *NCM, c"n3"rm #re4entului c"ntract8 - e3ectuarea 3inanrii, #e #arcursul eta#el"r care #re9d 3inanare din alte surse, 1n sc"#ul strict al reali4rii #r"iectului i c"n3"rm e al"nrii #re94ute #rin #lanul de reali4are a #r"iectului8 - e9idenierea se#arat, 1n circuit 3inanciar c"nta(il al 3inanat"ril"r din alte surse, a tutur"r cEeltuielil"r, res#ecti9 a c"ntri(uiil"r de 3inanare 3cute #entru #r"iect8

ra#"rtarea 3inanrii din alte surse, 1n t"ate eta#ele 1n care este #re94ut, cu #reci4area detaliat a structurii acesteia, #e acti9iti, destinaii i categ"rii de cEeltuieli8 sumele #entru 3inanare din alte surse se 9"r #une la dis#"4iia #r"iectului de ctre agentul ec"n"mic #e #arcursul eta#el"r care #re9d 3inanare, c"n3"rm e al"nrii #re94ute 1n #lanul de reali4are a #r"iectului. Nu este "(ligat"rie #re4entarea d"9e4ii #ri9ind eCistena 1ntregii sume de 3inanare din alte surse la 1nce#utul #r"iectului.

Art' *, ,n ca4ul in care situaia " im#une, cu ac"rdul #reala(il al *ut"ritii c"ntractante, C"ntract"rul #"ate e3ectua real"cri 1ntre categ"riile de cEeltuieli #re94ute 1n $e9i4ul cadru cu c"ndiia ca suma real"cril"r cu semnul LVJ s 3ie egal cu suma real"cril"r cu semnul J-J i s nu de# easc 1@T din 9al"area c"ntractului. Art' *- Categ"riile de cEeltuieli care se #"t su#"rta din (ugetul Ministerului Educaiei, Cercetrii i !ineretului - *NCS 1n 9ederea reali4rii #r"iectel"r cu#rinse 1n 0r"gramul 0*-!ENE-,*!E sunt #re94ute 1n N"rmele a#r"(ate #rin =. /. nr. 1@?< / 5::5 i 1n scEema de aFut"r de stat nr...................... 0entru reali4area #r"iectului C"ntract"rul #"ate angaFa i e3ectua cEeltuieli numai #entru destinaiile i 1n limita sumel"r #re94ute 1n S#eci3icaia 3inanciar i $e9i4ul cadru, aneCe la #re4entul c"ntract. Art' *6 (1) CEeltuielile de #ers"nal 9"r 3i determinate cu luarea 1n c"nsiderare a tim#ului de lucru necesar a 3i utili4at de #ers"nalul direct im#licat 1n reali4area Ser9iciil"r #re94ute 1n c"ntract. (5) C"sturile salariale (salarii (rute) si cele cu de#lasrile sunt c"nsiderate ca a9Knd un #re neg"ciat si acce#tat #rin semnarea c"ntractului de 3inanare. *ceste c"sturi sunt cu#rinse in de9i4ul aneC la c"ntract i se dec"ntea4 la ni9elul acce#tat #rin semnarea c"ntractului de 3inanare. C"n3"rm #re9ederil"r .. /. nr. @? / 5::5 a#r"(at #rin +egea nr. )5> / 5::), c"ntractul de 3inanare se c"nsider act Fusti3icati9 de dec"ntare a acest"r cEeltuieli. ()) $ac C"ntract"rul, altul decKt " instituie #u(lic 3inanat integral de la (ugetul de stat, "(ine ec"n"mii 3a de c"sturile acce#tate #rin c"ntractul de 3inanare, #reci4ate la alin.5, acestea rmKn la dis#"4iia sa, c"n3"rm legislaiei in 9ig"are. (>) CEeltuielile de #ers"nal directe 9"r include numai cEeltuieli #entru #ers"nalul angaFat al c"ntract"rului, #re94ut 1n eCecuia #re4entului c"ntract care asigur su#"rt tiini3ic i teEnic sau s#eciali4at8 (@) +a determinarea cEeltuielil"r salariale se au 1n 9edere #re9ederile =. /. nr. >?@ / 5::? (*neCa )) #ri9ind #la3"anele #e (a4a cr"ra se calculea4 c"sturile salariale directe la c"ntractele de 3inanare 1ncEeiate din 3"nduri (ugetare. Art' */ CEeltuielile de #ers"nal #entru de#lasri, cu#rin4Knd ca4are, diurn, trans#"rt, se #re9d i 9"r 3i e3ectuate numai #entru reali4area ser9iciil"r #re94ute 1n c"ntract. 0entru de#lasrile eCterne, C"ntract"rul are "(ligatia de a n"ti3ica in scris *ut"ritatea c"ntractanta. N"ti3icarea tre(uie 3acuta cu cel #utin ? 4ile calendaristice inainte de data #lecarii. Art' *3 CEeltuielile generale de administraie (regia) se calculea4 1n c"n3"rmitate cu legislaia 1n 9ig"are. C"ntract"rul 9a #reci4a met"da de calculaie i criteriul de re#arti4are a cEeltuielil"r indirecte.

Art' *4 CEeltuielile #entru d"tri inde#endente necesare reali4rii acti9itil"r din cadrul #r"iectului 9"r 3i #re94ute numai #entru acEi4itiile #r"curate du# data intrrii 1n 9ig"are a c"ntractului i care: a) sunt c"nsiderate cEeltuieli de ca#ital 1n c"n3"rmitate cu legislaia r"mKn8 () se 1nregistrea4 de ctre C"ntract"r8 c) au 3"st #re94ute 1n lista d"taril"r care urmea4 a 3i acEi4ii"nate 1n cadrul reali4rii #r"iectului, c"n3"rm aneC la #re4entul c"ntract. Art' +5 0entru reali4area c"ntractului, C"ntract"rul nu 9a #re9edea cEeltuieli directe sau indirecte cum ar 3i: cEeltuieli eCce#i"nale, cEeltuieli 3inanciare, "rice #r"3it, (ene3iciu, di9idende, reineri #entru #"si(ile 9iit"are #ierderi sau #agu(e, cEeltuieli in"#"rtune i eCagerate, cEeltuieli de distri(uie i marOeting i cEeltuieli de #u(licitate #entru a- i #r"m"9a #r"dusele i acti9itile c"merciale, recu#erarea #ierderil"r, cEeltuieli de #r"t"c"l neFusti3icate cu eCce#ia acel"ra necesare #entru reali4area acti9itil"r 1n cadrul c"ntractului, "rice cEeltuieli legate de ser9icii 3inanate de tere #ri, "rice c"sturi legate de #r"tecia re4ultatel"r "(inute 1n derularea acti9itii. An ca4ul 1n care se #re9d asemenea cEeltuieli, *ut"ritatea c"ntractant 9a re3u4a #lata acest"ra i 1 i re4er9 dre#tul de a #relungi termenul de #lat. Art' +) C"ntract"rul 1nt"cme te, #strea4 i ine " e9iden clar i detaliat, din #unct de 9edere 3inanciar, a acti9itil"r derulate 1n cadrul c"ntractului. Art' +* (1) +a dec"ntare, C"ntract"rul tre(uie s Fusti3ice 3a#tul c, la 3iecare acti9itate s#eci3ic #r"iectului, au 3"st res#ectate #re9ederile cu#rinse 1n c"ntract, 1n legtur cu c"ta #arte de 3inanare de la (uget I 3inanare din alte surse, c"n3"rm SS#eci3icaiei 3inanciareJ 1nt"cmit #e (a4a *c"rdului 3erm de c"la("rare i 0lanului de reali4are. An ca4 c"ntrar, dec"ntarea se 3ace #r"#"ri"nal cu c"ta de c"3inanare asigurat. Art' ++ 0entru acEi4iia #r"dusel"r i ser9iciil"r necesare reali4rii #r"iectului, C"ntract"rul a#lic #re9ederile .. G. /. nr. )> / 5::B, a#r"(at #rin +egea nr. ))? / 5::B, #ri9ind acEi4iiile #u(lice cu m"di3icrile i c"m#letrile ulteri"are.

.I'

XII' RASPUNDERE CONTRACTUA"& i su#ra9egEerea

Art' +, C"ntract"rul 1 i asum res#"nsa(ilitatea teEnic general a eCecutrii acti9itil"r c"n3"rm c"ntractului.

Art' +- C"ntract"rul rs#unde #entru reali4area "(ligaiil"r c"ntractuale i su#"rt #agu(ele cau4ate *ut"ritii c"ntractante, ca urmare a "ricr"r aciuni sau "misiuni legate de reali4area c"ntractului, i care 1i sunt im#uta(ile. Art' +6 C"ntract"rul rs#unde #entru 1ntre#rinderea la tim# a demersuril"r necesare 1n 9ederea "(inerii a#r"(ril"r, a9i4el"r sau licenel"r necesare reali4rii c"ntractului 1n c"nc"rdan cu reglementrile 1n 9ig"are. Art' +/ C"ntract"rul rs#unde d"cumentele Fusti3icati9e de #lat. de eCactitatea datel"r #re4entate 1n

Art' +3 C"ntract"rul rs#unde de #strarea d"cumentel"r care au stat la (a4a 1ncEeierii c"ntractului #e " #eri"ada de ) ani de la data 1ncetrii ra#"rturil"r c"ntractuale. Art' +4 C"ntract"rul rs#unde de e9aluarea c"rect su( as#ect calitati9 9al"ric a c"ntractului. i

Art' ,5 (1) *ut"ritatea c"ntractant nu este rs#un4t"are #entru #reFudiciile su3erite de C"ntract"r "ri de ctre #ers"nalul sau #artenerii acestuia 1n tim#ul eCecutrii c"ntractului. (5) *ut"ritatea c"ntractant nu #"ate 3i su#us 9reunei re9endicri #entru c"m#ensare sau re#araii 3a de aceste #reFudicii. Art' ,) *ut"ritatea c"ntractant nu #"ate #relua nici " rs#undere Furidica re3erit"are la asigurrile de 9ia, sntate, accidente, clt"rie i altele asemenea, care #"t 3i necesare C"ntract"rului, #ers"nalului sau #arteneril"r acestuia 1n tim#ul eCecutrii c"ntractului. Art' ,* *ut"ritatea c"ntractant s#riFin, #rin demersurile necesare, "(inerea la tim# a a#r"(ril"r, a9i4el"r i licenel"r i aci"nea4 ca acestea s nu 3ie a(u4i9 1ntKr4iate sau re3u4ate. Art' ,+(1) ,n ca4ul 1n care nu res#ect #re9ederile c"ntractuale cu #ri9ire la termenele de dec"ntare, C"ntract"rul nu 9a (ene3icia de al"carea de sume in a9ans #entru eta#ele urmt"are. (5) M"dalitile de recu#erare a a9ansului sunt: a) #entru eta#ele #r"iectului cu 3inali4are 1n cursul anului curent, #rin reinerea a9ansului ac"rdat, cu "ca4ia #lii 9al"rii ser9iciil"r #restate #entru 3iecare eta# a anului in curs8 ()) ,n ca4ul 1n care c"ntract"rul nu- i eCecuta "(ligaiile c"ntractuale in termen de ): de 4ile de la 1ncEeierea eta#ei #r"iectului #entru care a (ene3iciat de a9ans, i #Kn la cel tKr4iu 1@ decem(rie #entru ultima eta#a a #r"iectului din an, se 9a calcula d"(Knda de re3inanare a Bncii Nai"nale #e durata 1ntKr4ierii, diminuKndu-se c"res#un4t"r 9al"area care urmea4 a 3i dec"ntat8 (>) 1n situaia 1n care *ut"ritatea c"ntractant nu #"ate recu#era a9ansul 1n interi"rul anului (ugetar din cau4a inca#acitii de #lat sau des3iinrii unitii c"ntract"are, se 9a #r"ceda la eCecutarea silit, #"tri9it legii, #rin urmrirea elementel"r de #atrim"niu. .II' XIII' CESIUNEA Art' ,, Cesi"narea c"ntractului sau a un"r #ri din acesta este inter4is. .III' XI.' PROPRIETATE INTE"ECTUA"& Art' ,- (1) -e4ultatele cercetrii "(inute #e (a4a derulrii unui c"ntract 3inanat din 3"nduri #u(lice a#arin mem(ril"r din c"ns"rtiu, c"n3"rm *c"rdului Ferm de C"la("rare.

(5) *ut"ritatea c"ntractant este aut"ri4at s ela("re4e anual, sau #"ate aut"ri4a C"ntract"rul s ela("re4e "ca4i"nal, ra#"arte de acti9itate care 9"r 3i 3cute #u(lice, 1n care se 9"r #re4enta "(iecti9ele #r"#use i 1n care se 9a s#eci3ica titlul i "(iecti9ele #r"iectel"r 6c"stul t"tal estimat7 i c"ntri(uia 3inanciar a *ut"ritii c"ntractante, durata c"ntractului, numele re#re4entantului desemnat i numele C"ntract"rului. -a#"rtul de acti9itate 9a 3i editat 1ntr-" 3"rm #u(lica(il ast3el 1ncKt s nu aduc atingere sau s #reFudicie4e dre#turile de #r"#rietate intelectuala ale #ril"r 1n c"ntract sau reali4area Ser9iciil"r #re94ute 1n c"ntract. ()) An #ri9ina dre#turil"r de #r"#rietate intelectual, eC#l"atare i diseminare a re4ultatel"r s#eci3ice "(iectului c"ntractului, se res#ect #re9ederile legale 1n 9ig"are. (>) *ut"ritatea c"ntractant nu 1 i asum rs#underi i nu inter9ine 1n litigiile care #"t a#are 1ntre mem(rii c"ns"rtiului 1n #ri9ina dre#turil"r de #r"#rietate asu#ra re4ultatel"r "(inute sau utili4ate de ace tia, atKt #e #arcursul derulrii #r"iectului, cKt i du# 3inali4area acestuia. IX' X.' SUSPENDAREA SI RE7I"IEREA CONTRACTU"UI

Art' ,6 *ut"ritatea c"ntractant #"ate sus#enda c"ntractul cu e3ect imediat 1n ca4ul 1n care unul dintre #artici#anii la c"ntract, de ti# agent ec"n"mic a (ene3iciat de aFut"r de stat ilegal, declarat inc"m#ati(il #rin $eci4ie a C"misiei Eur"#ene, #Kn 1n m"mentul 1n care agentul ec"n"mic 1n cau4 a ram(ursat sau #ltit 1ntr-un c"nt s#ecial t"t aFut"rul ilegal i inc"m#ati(il #recum i d"(n4ile de recu#erate a3erente. Art' ,/ *ut"ritatea c"ntractant #"ate re4ilia c"ntractul 1n c"ndiiile 1n care se c"nstat nec"nc"rdan 1ntre starea de 3a#t d"9edit i declaraia #e #r"#ria rs#undere a c"ntract"rului, c #r"iectul #r"#us #entru 3inanare nu 3ace "(iectul unei 3inanri din 3"nduri #u(lice sau c nu a (ene3iciat de 3inanare din alte #r"grame nai"nale. An acest ca4, #recum si in alte ca4uri in care c"ntractul a 3"st atri(uit #rin incalcarea #rinci#iil"r de etica sau #rin 3urni4area de in3"rmatii ineCacte catre *ut"ritatea C"ntractanta la atri(uirea c"ntractului sau #e #arcursul derularii c"ntractului, C"ntract"rul restituie integral sumele #rimite, la care se adaug du# ca4 d"(Knda de re3inanare a Bncii Nai"nale a -"mKniei. Sunt eCce#tate situaiile in care #r"iectul c"nstituie c"ntinuarea un"r acti9iti de cercetare - de49"ltare 3inantate anteri"r, meni"nate 1n aneCa ,,,n3"rmaii 3inanciare generale des#re #r"#unerea de #r"iectNN. Art' ,3 (1) *ut"ritatea c"ntractant #"ate re4ilia c"ntractul 1n ca4ul 1n care C"ntract"rul nu #red *ut"ritii C"ntractante d"cumentele d"9edit"are #ri9ind res#ectarea "(ligaiil"r #re94ute la art. B, lit. ", #, din #re4entul c"ntract. (5) *ut"ritatea c"ntractant #"ate re4ilia c"ntractul i 1n ca4ul 1n care #enalitile #re94ute la art.@), alin. (1) de# esc 1@T din 9al"area c"ntractului. ()) *ut"ritatea c"ntractanta #"ate re4ilia c"ntractul in ca4ul in care C"ntract"rul este in licEidare, se a3la in stare de 3aliment "ri daca 9inde sau cedea4a cea mai mare #arte a acti9el"r sale. Art' ,4 *ut"ritatea C"ntractant #"ate re4ilia c"ntractul din #r"#rie 9"in, in c"nditiile art. >BI >;, utili4Knd un #rea9i4 cu c"n3irmare de #rimire ast3el: - du# ase s#tmKni calendaristice, dac durata c"ntractului este de cel #uin #atru luni.

Art' -5 (1) $in m"mentul re4ilierii c"ntractului sau atunci cKnd s-a 3cut " n"ti3icare #ri9ind re4ilierea acestuia, c"ntract"rul 1ntre#rinde imediat msurile necesare #entru 1ncEeierea eCecutrii acti9itil"r, la termen i 3r 1ntKr4ieri, 1n 9ederea reducerii la minimum a cEeltuielil"r. (5) C"ntract"rul 9a 3i 1ndre#tit la #lata c"res#un4t"are #rii din c"ntract reali4ate #Kn 1n acel m"ment i a e9entualel"r c"sturi #ri9ind dem"(ili4area, #recum i a alt"r c"sturi re4"na(ile ce nu #"t 3i e9itate. Art' -) C"ntract"rul #"ate re4ilia c"ntractul, cu un #rea9i4 #reala(il scris de cel #uin ): de 4ile, 1n ca4ul 1n care *ut"ritatea C"ntractant se sustrage 1n m"d sistematic de la "(ligaiile sale c"ntractuale. X' X.I' FORA MA$OR&

Art' -* Niciuna dintre #rile c"ntractante nu rs#unde de neeCecutarea la termen i / sau de eCecutarea 1n m"d nec"res#un4t"r I t"tal sau #arial I a "ricrei "(ligaii care 1i re9ine 1n (a4a #re4entului c"ntract, dac neeCecutarea sau eCecutarea nec"res#un4t"are a "(ligaiei res#ecti9e a 3"st cau4at de 3"r maF"r, a a cum este de3init de lege. 0artea care in9"c 3"r maF"r este "(ligat s n"ti3ice celeilalte #ri, 1n termen de >; "re, #r"ducerea e9enimentului i s ia t"ate msurile #"si(ile 1n 9ederea limitrii c"nsecinel"r lui. $ac 1n termen de @ (cinci) 4ile de la #r"ducere, e9enimentul res#ecti9 nu 1ncetea4, #rile au dre#tul s- i n"ti3ice 1ncetarea de #lin dre#t a #re4entului c"ntract i / sau re#unerea 1n situaia anteri"ar, 3r ca 9reuna dintre ele sa #retind daune I interese. XVII. Majorari P!"a#i$ari% Art' -+ (1) An ca4ul 1n care c"ntract"rul 1ntKr4ie 1n reali4area acti9itil"r asumate, *ut"ritatea c"ntractant #"ate calcula maF"rari (#enaliti) de 1ntKr4iere ast3el: a. :,1T din 9al"area c"ntractului #entru 3iecare 4i de 1ntKr4iere. MaF"rrile de 1ntKr4iere se calculea4 #entru 3iecare 4i de 1ntKr4iere, 1nce#Knd cu 4iua imediat urmt"are termenului de scaden i #Kn la data stingerii sumei dat"rate, inclusi9 (5) MaF"rarile (#enali4rile) care urmea4 a 3i #ltite nu #"t de# i 1@T din 9al"area c"ntractului. ()) An ca4ul re4ilierii c"ntractului c"n3"rm #re9ederil"r art. >;, C"ntract"rul restituie integral sumele #rimite, la care se adaug du# ca4 d"(Knda de re3inanare a Bncii Nai"nale a -"mKniei. H,. XII' X.III' "ITI!II

Art' -, +itigiile de "rice 3el decurgKnd din eCecutarea #re4entului c"ntract se s"lui"nea4 #e cale amia(il 1n termen de 1@ 4ile calendaristice de la a#ariie, iar 1n ca4 c"ntrar sunt de c"m#etena instanei Fudect"re ti de dre#t c"mun. An ca4ul 1n care este necesar inter9enia un"r instane, se 9a a#ela la instanele terit"riale din 4"na *ut"ritii C"ntractante.

XIII' XIX' DISPO7III FINA"E Art' -- An inter#retarea "(ligaiil"r c"ntractuale, #recum i #entru a#licarea e9entualel"r #re9ederi nereglementate #rin #re4entul c"ntract, se a#lic dis#"4iiile .. /. nr. @? / 5::5 #ri9ind cercetarea tiini3ic i de49"ltarea teEn"l"gic a#r"(at #rin +egea nr.)5>/5::) cu m"di3icrile ulteri"are, =. /. nr. 15B@ / 5::> #entru a#r"(area N"rmel"r met"d"l"gice #ri9ind c"ntractarea, 3inanarea, m"nit"ri4area i e9aluarea #r"gramel"r, #r"iectel"r de cercetare-de49"ltare i in"9are i a aciunil"r cu#rinse 1n 0lanul nai"nal de cercetare I de49"ltare i in"9are. Art' -6 Finanarea #r"iectului se 1ntreru#e 1n eta#ele i situaiile in care acest lucru este im#us de studiile de anali4 teEnic" I ec"n"mic (studii de 3e4a(ilitate, #ia, im#act etc.), e3ectuate 1n tim#ul derulrii #r"iectului.

*rt. @? 8)9 :n ondi1iile art'3/ alin' 8)9 din O' !' nr' -/ ; *55* a<ro0at <rin "egea nr' +*, ; *55+# u modi=i rile ulterioare# =inan1area <roie tului 2e >ntreru<e >n eta<ele ?i 2itua1iile >n are e?e ul e2te on2tatat de Autoritatea ontra tant# <e 0a@a anali@elor e=e tuate de eA<er1i' EA<er1ii 2e nume2 de tre Autoritatea ontra tant' 8*9 :n anali@ eA<er1ii Bor 2ta0ili >n adrarea >n 2itua1ia de e?e <e <ia1 <e 0a@a 2tudiilor teCni o D e onomi e 82tudii de =e@a0ilitate# <ia1# im<a t et ' 9 ?i a altor metode ?i reguli de 0un <ra ti 2<e i=i e <ro=e2iunii lor' Art' -3 (1) An c"ndiiile art.;? alin. (5) din .. /. nr. @? / 5::5 a#r"(at #rin +egea nr. )5> / 5::), 3inanarea #r"iectului se 1ntreru#e i c"ta de 3inanare al"cat de la (ugetul #r"gramului se restituie *ut"ritii c"ntractante 1n 3iecare dintre urmt"arele situaii, dac acestea au l"c din 9ina reali4at"ril"r #r"iectului: a) nu se reali4ea4 acti9itile 3inale "(ligat"rii8 () nu se reali4ea4 eta#ele / acti9itile i "(iecti9ele #re94ute 1n 0lanul de reali4are i #entru care s-a #rimit 3inanare. (5) 0re9ederile alin. (1) nu se a#lic 1n situaiile de risc sau e ec al cercetrii, c"nstatate de *ut"ritatea c"ntractant #e (a4a anali4el"r e3ectuate de eC#eri 1n c"ndiiile #re94ute c"n3"rm legislaiei 1n 9ig"are. Art' -4 0entru re4ultatele care sunt "(inute #rin acti9itatea de cercetare sau #ri ale acest"ra, care #"t a9ea " du(la utili4are (ci9il i militar) i #"t 3ace "(iectul un"r "#eraiuni de eC#"rt, sau alt gen de tran4acie cu " ter ar strin, se a#lic prevederile legisla"iei existente in legtura cu regimul de control al opera"iunilor cu produse si te#nologii cu du!la utilizare, reglementat in #re4ent #rin .. G. /. nr. 1@; / 1<<<. Art' 65 0re4entul c"ntract i aneCele sale #"t 3i m"di3icate i / sau c"m#letate numai #rin acte adii"nale semnate de ctre am(ele #ri sau de ctre 1m#uterniciii acest"ra. Art' 6) Grmt"arele aneCe 3ac #arte integrant din c"ntract: *NEH* ,,,.1 ,n3"rmaii 3inanciare generale des#re #r"#unerea de #r"iect *NEH* ,,,.5 0r"3ilul "rgani4atiil"r #artici#ante la #r"iect 6#entru 3iecare #artener7

*NEH* ,,,.) 0lanul de reali4are al #r"iectului *NEH* ,,,.> +ista #ers"nalului care #artici# la eCecuia #r"iectului *NEH* ,,,.@ Curriculum %itae (#entru 3iecare s#ecialist6 cu studii su#eri"are7 #artici#ant la #r"iect) *NEH* ,,,.B +ista d"taril"r necesare #entru reali4area #r"iectului *NEH* ,,,.? *c"rd 3erm de c"la("rare *NEH* ,,,.; S#eci3icaia 3inanciar *NEH* ,,,.< $e9i4ul cadru *NEH* ,,,.1: E al"narea #lil"r *NEH* ,,,.11 $eclaraii #e #r"#ria rs#undere #ri9ind a#licarea regimului de #r"tectie a in3"rmatiil"r clasi3icate (daca este ca4ul) *NEH* ,,,.15 $eclaratie #e #r"#ria ras#undere #ri9ind cumulul *NEH* ,,,.1) $eclaraie #ri9ind neim#licarea aFut"rului de stat #entru "rgani4atiile de cercetare (researcE "rganasati"n) *NEH* ,,,.1> $eclaratie #e #r"#ria ras#undere ca nu se a3la in situatiile #ri9ind S3irmele in di3icultate2 *NEH* ,,,.1@ $eclaratie de c"n3"rmitate *NEH* ,,,.1B $eclaratie de ne3inantare

0re4entul c"ntract s-a 1ncEeiat 1n d"ua eCem#lare, cu #aginile numer"tate, t"ate a9Knd 9al"are de "riginal, c"ninKnd .....& (numr) 3ile (inclusi9 aneCele), din care un eCem#lar #entru *ut"ritatea C"ntractant, un eCem#lar #entru C"ntract"r.