Sunteți pe pagina 1din 12

Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor Master Administrarea Afacerilor/Managementul Proiectelor/ Managementul Resurselor Umane

PROIECT DE ECHIP
<Titlul proiectului se complet e az > <Localizarea proiectului se complet e az >

Componen a echipei: 1. . !. ".

Ponderea con tribu iei la proiect: ____ % ____ % ____ % ____ %

#e$ula $eneral% este de !&" m e m b ri 'n echip%. (rdinea m e m brilor este cea alfabe tic%) fiind obli$a torie 'nre$istrarea contribu iei reale la elaborarea proiectului.

CopyrightGabriela Mesnita IAI 2014

NOT

Se va citi i completa c aten!ie "orm lar l# fr a elimina nici o component a acestuia, nici mcar comentariile specifice fiecrei componente$ %misi nile n vor p tea "i recti"icate & p' pre&area l i$ (n ca) l *n care na &intre in"orma!iile sa ane+ele solicitate lipsesc# nota va "i &imin at' c p ncta, l alocat sec!i nii respective# con"orm Grilei de evaluare$
Versiunea electronic a formularului va fi pus la dispoziie prin e-mail sau pe portalul FEAA. Proiectul se va realiza conform cerinelor specificate n cadrul orelor alocate disciplinei i vor avea obligatoriu pagin de cuprins. A E!"#E$$$$ Proiectele vor aborda probleme i idei strict din domeniul specializrii de %aster& discutate la orele de seminar.

'(P)#!*

I$ CA-./0 G121.A0 A0 3.%I1C4/0/I I 0I2IA -1 5I2A26A.1$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$7


1$2 Solicitant l8promotor l8bene"iciar l "inan'rii9$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$7 1$7 Alegerea tip l i &e "inan!are i &escrierea con&iiilor8restriciilor :se va alege &oar na &in cele 2 variante;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$7 2$1 Arg mentarea necesit'ii proiect l i :ma+im 4 pagini;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$4 2$7 Scop l# obiectivele i ,aloanele proiect l i :ma+im 2 pagini;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$4 7$1 Stabilirea str ct rii &e &escomp nere a proiect l i pe activit'i8s bactivit'i# plec>n& &e la ,aloane# i &escrierea &etaliat' a activit'!ilor :ma+im ? pagini;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$= 7$2 3lani"icarea calen&aristic' :ma+im @ pagini;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$= 7$7 Stabilirea str ct rii echipei proiect l i i a responsabilit'ilor pe activit'i :ma+im 7 pagini;$$$$$$$$$$$$$$$$$$= 7$4 1stimarea res rselor necesare i a b get l i proiect l i$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$= 4$1 1stimarea in&icatorilor &e eval are a proiect l i :ma+im 1 pagin'; $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$A 4$2 i&enti"icarea risc rilor proiect l i :ma+im 1 pagin';$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$A 4$7 Constr irea matricei ca&r logic a proiect l i$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$A

II$ .101<A2A 3.%I1C4/0/I$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$4 III$ 30A2/0 3.%I1C4/0/I$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$=

I<$ I2-ICA4%.I -1 1<A0/A.1 I .ISC/.I 3%412IA01 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$A

<$ BIB0I%G.A5I1$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ C 0ist' &e control$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ? Gril' &e eval are$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ?


Gra"ic l responsabilit'!ilor pentr proiect$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$10 B get agregat :se va reali)a in 1+cel;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$11 Matricea ca&r logic$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$12

I. CADRUL GENERAL AL PROIECTULUI I LINIA DE FINANARE Pre z e n t a r e a problemei/oportunitii :i&eea &e proiect; ce se &orete a "i re)olvat'8 e+ploatat'# *n 2D7 "ra)e :ve)i s port l &e l cr'ri practice;
+.+ +., *olicitantul-promotorul-beneficiarul finanrii1. numele organizaiei solicitante i datele de contact ale acesteia tipul organizaiei (instituie public, organizaie non-guvernamental, firm privat) obiectul de activitate al organizaiei misiunea organizaiei experiena n domeniul proiectelor, dac este cazul (list cu proiectele la care a luat parte organizaia, sursele de finanare accesate, scopul proiectelor respective) +./ Alegerea tipului de finanare i descrierea condiiilor-restriciilor 0se va alege doar una din cele , variante1 a. Dac proiectul este conceput pentru a obine o finanare e2tern, de tip nerambursabil, se vor specifica programul de finanare& obiectivele i prioritile n care se ncadreaz ideea, solicitanii, activitile i c eltuielile eligibile. !e vor include informaiile necesare pentru a realiza evaluarea eligibilitii proiectului propus, at"t din punct de vedere al ideii, c"t i al solicitantului, cu trimiterile bibliografice necesare, dar nu se vor copia integral informaiile gsite la finanator . !e vor selecta doar cele relevante din punctul de vedere al ideii de proiect, n ma#. o $umtate de pagin. !%& b. Dac proiectul este conceput pentru a fi aprobat de conducerea unei organizaii s fie finanat din venituri proprii , atunci este necesar s se prezinte strategia, obiectivele pe termen lung i scurt ale organizaiei, regulile economice de finanare, restriciile privind c eltuielile etc. %'()*+(, Prezentarea conte2tului se evalueaz prin comparaie cu detaliile incluse n proiect, din care trebuie s reias relevana proiectului propus, eligibilitatea solicitantului n raport cu cerin ele liniei de finanare.

A n se con" n&a bene"iciar l "inan'rii c bene"iciarii proiect l i :&ireci# gr p int'# in&ireci;$ Bene"iciar l "inan'rii este o organi)aie c personalitate , ri&ic' care prop ne i rmea)' s' implemente)e proiect l$

II. RELEVANA PROIECTULUI


,.+ Argumentarea necesitii proiectului 0ma2im 3 pagini1 !e vor furniza urmtoarele detaliia) Argumentarea problemei sau a oportunitii identificate (se va relua problema.oportunitatea enunat de$a la punctul /./)& prin localizarea geografic sau instituional i descrierea conte#tului general n care a fost identificat (ce e#ist n acest moment, ce nu merge, ce poate fi folosit n favoarea proiectului etc.). De asemenea, se va descrie soluia identificat, evideniind gradului de unicitate-inovare. De asemenea, din argumentare trebuie s reias relevana pentru linia de finanare i concordana cu obiectivele i prioritile identificate la punctul +./. b) *pecificarea cauzelor care au generat problema sau a elementelor declan atoare pentru oportunitate& presupune descrierea acelor aspecte prin care se poate demonstra c proiectul poate elimina aceste cauzele, total sau parial. c) 4escrierea efectelor ce ar putea s se perpetueze prin nerezolvarea problemei sau nee2ploatarea oportunitii. 0n acest scop, se vor folosi date statistice, se vor interpreta anumite aciuni sau comportamente, astfel nc"t din descriere s rezulte de ce este important s se aprobe proiectul i cum soluia.soluiile de rezolvare contribuie la diminuarea.eliminarea acestor efecte. (fectele trebuie s evidenieze o serie de nevoie& cerine& dificulti cu care se confrunt persoane dintr-o organizaie sau din comunitatea reprezentat de organizaie. d) )ealizarea analizei *56 a proiectului , astfel nc"t s fie evideniate punctele tari (ce e#ist acum i poate fi e#ploatat n favoarea proiectului) i nevoile.punctele slabe percepute (ce se ncearc a fi rezolvate prin proiect), oportunitile i ameninrile (constr"ngerile). %naliza !12' trebuie s fie sinteza $ustificrii i !( prezentarea avanta$elor.dezavanta$elor pe care le aduce proiectul. ,., Prezentarea beneficiarilor direci& grupurilor int& beneficiarilor indireci Din argumentarea necesitii proiectului trebuie s rezulte categoriile de persoane afectate de problema.oportunitate i asupra crora se vor concentra eforturile proiectului (beneficiarii direc i, din care se vor selecta grupurile int, dac este cazul). Plec"nd de la $ustificare, se vor urmri cuantificarea numeric, localizarea geografic, caracteristicile demografice, nevoile percepute i modul lor de satisfacere prin proiect. *e va completa doar tabelul nr. +. ,./ *copul& obiectivele i 7aloanele proiectului 0ma2im , pagini1

a) !e va defini scopul proiectului& av"nd n vedere c el trebuie s fie clar formulat, s rezulte ce se poate rezolva din problema identificat i ce nu poate fi rezolvat, cui se adreseaz proiectul. b) !e vor identifica obiectivele pe termen mediu i lung 0generale1& argument"nd ncadrarea lor n linia de finanare (trebuie s e#iste coresponden cu $ustificarea 3./ a). c) !e vor stabili obiectivele pe termen scurt 0specifice sau operaionale1 ale proiectului, fiind delimitate n funcie de caracterul lor cantitativ sau calitativ (cf. suportului de lucrri practice). !e va face o scurt $ustificare a relevanei ncadrrii lor n prioritile.operaiunile indicative ale liniei de finan are (trebuie s e#iste coresponden cu $ustificarea 3./ d, n special cu analiza !12').

abelul nr. + - 8eneficiari direci& grupuri int i indireci 2


Caracteristici demografice i sociale de e!emplu" v#rsta/nivel studii/venituri po$iie social/etnie etc%&' alte elemente relevante de descriere(

Categoria

Componena categoriei

Cuantificare numeric

Nevoi/cerine identificate

)odul *n care proiectul re$olv cerinele/nevoile

+eneficiari direci

Grupul int

+eneficiari indireci

2 7

2 m'r l &e linii &in tabel se va a&apta *n " nc!ie &e n m'r l &e elemente &intrDo categorie$ 3entr elementele componente ale gr p l i !int'# se vor preci)a incl siv criteriile &e selecie &in categoria bene"iciarilor &irec i$

III. PLANUL PROIECTULUI


/.+ *tabilirea structurii de descompunere a proiectului pe activiti-subactiviti& plec9nd de la 7aloane& i descrierea detaliat a activitilor 0ma2im : pagini1 a1 Pe baza scopului i.sau a obiectivelor pe termen scurt, se vor formula 7aloanele-reperele proiectului , vzute ca rezultate intermediare ale acestuia. %cestea vor sta la baza descompunerii proiectului n activiti i subactiviti, precum i la stabilirea indicatorilor de evaluare intermediar i final a proiectului. b1 !e vor descrie detaliat doar activitile care vor conduce la obinerea $aloanelor. Descrierea va include i posibile soluii te;nice, eventuale $ustificri economice pentru soluia selectat, ipoteze i conte#tul n care se vor derula. %ctivitile se vor descompune n subactiviti, respect"nd regulile din suportul de curs. !e va stabili durata fiecrei subactiviti sau a activitilor ce nu sunt supuse descompunerii. )edarea structurii de descompunere va fi n format rezumat . /., Planificarea calendaristic 0ma2im < pagini1 4urata proiectului va fi de == luni .4 !e va realiza planificarea calendaristic a proiectului, cu a$utorul diagramei >antt, stabilindu-se i secvena de derulare a activitilor.subactivitilor (dependene 4!, !!, 44, !4) . Diagrama 5antt va fi ataat ca ane2, folosind o trimitere n cadrul acestui formular (e#. %ne#a nr. #). Planificarea calendaristic nu trebuie s conin descrierile detaliate ale activitilor.subactivitilor, ci doar denumirea lor (v rugm s verificai dac denumirea lor este aceeai cu cea menionat n seciunea 6./). !ot- Planul proiectului va fi prezentat ntr-o diagram >antt generat cu un produs soft7are specific domeniului (8icrosoft Pro$ect) sau cu alte aplicaii. !( se va apela la modul tabelar de redare a planului proiectului specific proiectelor finanate prin unele fonduri europene,,, /./ *tabilirea structurii ec;ipei proiectului i a responsabilitilor pe activiti 0ma2im / pagini1

a) !e stabilesc funciile din ec;ipa de management al proiectului i din ec;ipa de implementare . !e va construi o organigram a ec ipei proiectului. Pentru fiecare funcie se vor descrie abilitile i cunotinele necesare9 modul de comunicare i de adoptare a deciziilor n cadrul proiectului, n funcie de responsabilitile alocate. :a final, se va construi Graficul responsabilitilor, n care vor fi incluse i responsabilitile eventualilor parteneri , respectiv a firmelor contractate 0furnizori1 pentru bunuri& lucrri sau servicii& prezentat n Ane2a +. b) 4escrierea rolului partenerilor proiectului (dac este cazul)- o scurt prezentare a lor, a ec ipei care va gestiona proiectul la nivelul fiecrui partener (tot din punct de vedere al funciilor.rolurilor), specificarea responsabilitilor pe activitile n care vor fi implicai. Atenie, partenerii !( sunt furnizorii proiectului. Partenerii au aceleai drepturi i obligaii ca i solicitantul.beneficiarul proiectului. /.3 Estimarea resurselor necesare i a bugetului proiectului

a) 0n funcie de durata i comple#itatea activitilor se vor estima resursele necesare. Pentru fiecare tip de resurs, se vor preciza numrul de uniti (buci, nr. de ore de lucru, mp de spaiu etc.) i pre ul pe unitate, calcul"ndu-se valoarea total. %ici trebuie incluse i resursele umane (ec ipa proiectului) n func ie de graficul responsabilitilor i timpul de lucru afectat de fiecare resurs. ;esursele se vor completa la nivel de activitate n abelul ,. abelul nr. , ? Planificarea resurselor pe activiti 'od 4enumire activitate 4enumire resurs 'antitate Pre Valoare activitate

b) Pe baza resurselor identificate i repartizate pe activiti, estimai bugetul proiectului i completai Ane2a , !ot- 4ormatul bugetului este prezentat n suportul de lucrri practice (tipurile de c eltuieli din ane# sunt orientative) i trebuie s conin suficiente detalii pentru $ustificarea sumelor incluse la fiecare poziie bugetar (vezi suportul de curs i de lucrri practice).

!e va ine cont de restriciile de timp impuse prin linia de finanare.

IV. INDICATORI DE EVALUARE I RISCURI POTENIALE


3.+ Estimarea indicatorilor de evaluare a proiectului 0ma2im + pagin1

!e vor stabili indicatorii de evaluare la nivelul fiecrui 7alon , preciz"nd denumirea i cuantificarea numeric, av"ndu-se n vedere i activitile de monitorizare prevzute n planul proiectului. %tenie, +ndicatorii se vor ataa 7aloanelor, nu activitilor planificate. 3., identificarea riscurilor proiectului 0ma2im + pagin1

!e vor stabili principalele riscuri care pot afecta atingerea obiectivelor sau obinerea $aloanelor. !e vor preciza efectele asupra proiectului, precum i modalitile de contracarare a riscurilor sau de diminuare a efectelor lor. !e va completa abelul /. abelul nr. / ? )iscurile proiectului

Cod risc

,iscul

-mpact asupra proiectului

.ciuni de efectuat pentru contracararea riscului sau reducerea efectelor

Factorii ce ar putea influena proiectul /i care trebuie sa fie lua i *n considerare la stabilirea riscurilor proiectului. economici te nici financiari sociali si culturali legislativi naturali politici manageriali #mpactul asupra proiectului poate fi reprezentat de. anularea unei activiti9 nt"rzierea proiectului9 alocarea de sume suplimentare pentru acoperirea costurilor generate de risc9 solicitarea ntreruperii proiectului9 nc iderea proiectului. 'odurile riscurilor se vor forma dup urmtorul ablon- prima liter a tipului de factor care determin riscul (de e#emplu, ( pentru factori economici, ! pentru factori sociali etc.) < /-3 cifre prin care s se indice ordinea riscului n cadrul categoriei de care aparine. !e va e#plica modul n care s-a stabilit codul. 3./ 'onstruirea matricei cadru logic a proiectului

!e va realiza fia de sintez a proiectului, prin matricea cadru logic, complet"nd Ane2a /.

V. BIBLIOGRAFIE
:ista bibliografic se va ntocmi pe categorii = cri, reviste, resurse 7eb etc.

@ist de control 0nainte de a depune proiectul, va rugm s verificai dac formularul este complet (revezi i )ota de la nceputul formularului) i, n special dacDosarul proiectului este complet i corespunde cu cerinele din formularul propus i din descrierea programului de finanare sau a strategiei organizaiei. %u fost completate toate rubricile. 4urata activitilor i planificarea calendaristic a proiectului (seciunea 6./) sunt incluse n cadrul formularului. 8ugetul este complet i prezentat n formatul solicitat. %atricea cadru logic aferent proiectului a fost completat n concordan cu formatul furnizat.

>ril de evaluare Prezentarea conte#tului asigur o imagine clar asupra problemei.oportunitii, a solicitantului i a sursei de finanare %rgumentarea necesitii proiectului corespunde cerinelor formulate i au fost surprinse toate componentele seciunii 3./ 5rupurile int, beneficiarii direci i indireci au fost identificai corect (localizare, cuantificare, segmentare etc.) !copul i obiectivele proiectului sunt clar formulate. !unt surprinse at"t obiectivele pe termen lung (generale), c"t i obiectivele pe termen scurt (specifice) i au fost argumente din punct de vedere al ncadrrii n obiectivele sursei de finanare >aloanele sunt relevante pentru proiect, asigur identificarea clar a pailor de urmat pentru atingerea scopului.obiectivelor proiectului %ctivitile.subactivitile sunt descrise, relevante pentru $aloane, coerent prezentate prin structura descompunerii pe lucrri. %u fost realizate planificarea calendaristic i 8atricea cadru logic a proiectului Pentru ec ipa de management i implementare a proiectului sunt stabilite clar responsabilitile, abilitile i cunotinele necesare. %u fost realizate organigrama proiectului i graficul responsabilitilor ;esursele au fost stabilite corespunztor pe fiecare activitate. ?ugetul a fost calculat n funcie de resursele alocate pe activiti.subactiviti, s-a utilizat ane#a indicat n suportul pentru lucrri practice !-au stabilit indicatorii de evaluare i riscurile + punct + punct + punct + punct A.< puncte +.< puncte + punct + punct + punct

10

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

ANEXA 1

Grafic ul re s ! " s a # i l i $ % & i l ! r


Cod activitate 1000 0enumire activitate Organizare licitaie

e " $r u

r!i e c $
1ersoana 22 1ersoana (2 3irma 12 3irma 2 4 1ersoana n/ 3irma n2

)anager de proiect RD

1ersoana 12 D

Tipuri de responsabiliti . E .esponsabil c e"ect area activit'!ii C E Cons ltan' - E -er lea)' activitatea Not" Se completea)' la intersecia liniei c coloana# *n " ncie &e responsabilit'ile &escrise la 2$2$a 2 la toate interseciile treb ie s' se i&enti"ice n an mit tip &e responsabilitate$ F Se vor *nloc i 3ersoana 1# 2 $$ n i 5irma 1# 2 $$$ n c " nciile8rol rile i&enti"icate la p nct l 7$7$a :.esponsabil logistic'# A&ministrator re ea etc$;# respectiv " rni)orii necesari pentr &er larea nor activit'i i&enti"icate prin &escrierea activit'ilor :7$1; # c m ar "i "irma so"tGare# "irma echipamente pro& ctie# "irma p blicitate etc$

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

11

ANEXA 2

Bu' AGREGAT e $ a'r e ' a $ (s e )a re ali* a i" E+c e l , BUGET ESTIMAT


Ca$e'!rie #u'e$ara A. C/el$uieli e+ l!a$are 1. Chirie 2. Cheltuieli curente 3. Cheltuieli personal 4. Consultanta/servicii 5. Promotionale 6. Materiale consumabile 7. !itare si multiplicare ". Mobilitati #cheltuieli !e !eplasare$ ca%are$ !iurna& '. Materiale pentru biblioteca 10. (bonamente$ reviste 11. Cheltuieli speciale 12. Cheltuieli nepreva%ute Su#$!$al ! era$i!"ale (A, B. I")es$i$ii Amenajari cladiri Echipamente de birou: Calculator/ soft: Ump luni om-luna om-ore um luni um pers-%ile um abon. Nr. u"i$a$i Pre$.UNr. lu"i T!$al c!s$ C!"$ri#. fi"a"$a$!r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unitate monetara C!"$ri#. r! rie

Atentie la "orm la &e calc l &in coloana 4otal cost$ D 3entr categoriile &e b get c nitatile &e mas ra mp# omDl n# omDore# m# pers$D)ile# abon$# calc l l se reali)ea)a prin inm ltirea coloanelor 2r$ nitati si 3ret8/mH D 3entr categoriile &e b get c nitatile &e mas ra l ni# calc l l se reali)ea)a prin inm ltirea coloanelor 3ret8 m si 2r$ l ni$

Mobilier,scule Su#$!$al i")es$i$ii (B, 0 0 0

TOTAL Pr!iec$

Anexa 3

12

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

-a$ric e a ca1r u l! 'i c


Obiective pe termen lung $$$ $$$ Obiective pe termen scurt $$$ $$$ 5aloane $$$ $$$ $$$ .ctiviti pentru reali$area 8aloanelor $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$

-ndicatori de msurare

6urse de verificare

,iscuri codul de la 7%1& /i ipote$e

$$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ ,esursele necesare desf/urrii activitilor doar pe categorii de resurse, fr detalierea lor& $$$ $$$ $$$ $$$