Sunteți pe pagina 1din 13

Aprobat Director punct de lucru Mironel NITU EVALUARE SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE LA SC ROMINSERV SA PUNCT DE LUCRU PETROMIDIA SI MASURI

DE PREVENIRE SI PRIM A UTOR


N r c rt ! 1. Denu"ire #ub#tante #i preparate c$i"ice periculoa# e Acetilena ,recipienti #ub pre#iuneSi"bol %ra&a de ri#c %ra&a de #ecuritate Identi'icarea pericolelor("a#uri de pri" a)utor Proprietati 'i&ico c$i"ice( Sub#tantele pentru #tin*ere(Neutrali&are #au deconta"inare 6reutate "olecular75 2' Punct de topire5 -(0.( )C Punct de 'ierbere5 -( *s+ )C Te"peratur7 critic75 3, )C Den#itate relati+78 *a&o#5 0.- *air.1+ Den#itate relati+78 lic$id5 /eaplicabil. Pre#iunea +aporilor la 29 :C5 bar Solubilitate ;n ap7 ,"*(l-5 11(, m%0l A#pect 'i&ic5 Gaz incolor Miro#5 1sem2n2tor usturoiului. Greu sesizabil la concentra3ii mici Ma#uri de pre+enire

%. extreme de inflamabil

R/ pericol de explozie sub actiunea caldurii; R0 pericol de explozie in contact sau fara contact cu aerul; R12 extrem de inflamabil.

S3 a se pastra recipientul intr0un loc bine ventilat; S10 a se pastra departe de flacara sau sursa de scanteiFumatul interzis; S44 a se evita acumularea incarcarii electrostatice.

1.Gaz dizolvant. 2.Extrem de inflamabil. 3.Caldura excesiva poate cauza explozia recipientului. .Exploziv la sau fara contactul cu aerul. Ma#uri de pri" a)utor5 In$alarea 1.!n concentratii mici poate avea efecte narcotice."imptomele pot fi #ameteli$dureri de cap$%reata si pierderea reflexelor. 2.!n concentratii mari cauzeaza asfixierea."imptomele pot fi #pierderea mobilitatii motrice si instalarea inconstientei.&ictima nu sesizeaza pericolul de

Depo&itarea5 1.Evitati contactul dintre %az si#cupru$mercur$ar%int$ala ma cu un un procent mai mare de 405. 2.Ec6ipamentul se va le%a la pamant. 3."e va evita patrunderea apei in recipinet. ."e vor utiliza numai componente de ec6ipare care corespund naturii produsului$ la presiunea si temperatura prescrisa. ,.Feriti produsul de orice sursa de aprindere *inclusiv descarcari electrostatice+ '.7a depozitare feriti produsul de contactul cu %aze oxidante sau alte

asfixiere. 3.Evacuarea victimelor din zona periculoasa se face de catre salvator ec6ipat cu aparat de respiratie autonom. .&ictimelor li se vor asi%ura consult medical$ repaus la pat si caldura. ,.!n cazul producerii unui stop respiratoriu trebuie efectuata respiratie artificiala.

Te"peratura de autoapridere5 32, )C Li"ita de e<plo&ie ,= +ol! ;n aer-5 2. -(( M>SURI DE STIN6ERE A INCENDIILOR Pericole #peci'ice Expunerea recipien3ilor la actiunea focului poate duce la explozie. Produ#e de ardere periculoa#e 1rderea incomplet2 poate %enera monoxid de carbon. Sub#tan?e de #tin*ere adec+ate 8ot fi utilizate toate materialele de stin%ere cunoscute. Proceduri #peciale "tropi3i recipientul dintr-o pozi3ie prote9at2 p:n2 c:nd acesta se r2ce;te. <ac2 este posibil se vor opri scur%erile de %az. "e va izola recipientul =ntr-o zon2 de protec3ie sau se va r2ci continuu dintr-o pozi3ie prote9at2. /u stin%e3i flac2ra %azului dec:t dac2 este absolut

substante oxidante. Ma#uri5 1."e vor instrui operatorii pentru a intele%e riscul de inflamabilitate. 2."e vor studia instructiunile de manipulare a recipientilor primite de la furnizor. 3."e va purta ec6ipament individual de protectie *manusi$salopeta si casca+ .Cand se efectueaza operatii de sudura0taiere cu flacara oxiacetilenica se vor purta oc6elari de protectie cu lentile filtrante. ,."e va asi%ura o ventilatie corespunzatoare. './u se va fuma pe durata manipularii produsului. 4./u se va pur9a in spatii in care exista riscul de formare a amestecurilor explosive cu aerul. (./u pur9ati spre locuri in care acumularile pot deveni periculoase.7a nevoie se va consulta furnizorul produsului. -.Gazul rezidual va fi ars prin directionarea spre un arzator prevazut cu opritor de flacara. 10./u se transporta decat in ve6icule la care cabina soferului este separate de

necesar. "e pot forma amestecuri explozive prin reapridere. "tin%e3i orice alt foc. Ec$ipa"ent #pecial pentru po"pieri >n spa3ii =nc6ise se va utiliza aparat de respira3ie autonom. CONSIDERA@II PRIVIND EVACUAREA In'or"a?ii *enerale /u se va pur9a =n spa3ii =n care exist2 riscul de formare a amestecurilor explozive cu aerul. Gazul rezidual va fi ars prin direc3ionare spre un arz2tor prev2zut cu opritor de flac2r2. /u pur9a3i spre locuri =n care acumul2rile pot deveni periculoase. 7a nevoie se va consulta furnizorul produsului. Ma#a "olar75 32 Punctul de topire5 -21- )C Punct de 'ierbere5 -1(3 )C Te"peratura critic75 -11( )C Den#itate relati+78 ;n #tare *a&oa#7 ,aer C1-5 1$1 Den#itate relati+78 lic$id ,apaC1-5

platforma pentru marfa. 11.Conducatorul ve6iculului va cunoaste posibilele pericole ale incarcaturii si va fi instruit$ in prealabil cum sa actioneze in caz de pericol sau accident. 12.!nainte de efectuarea transportului recipientilor asi%urati-va ca sunt fixate ferm si# -ventilele recipientilor sunt inc6isi si nu au scapari -toti recipientii au montate capacele de protectie a ventilelor -exista o ventilatie corespunzatoare se respecta toate re%ulile impuse de autoritati.

2.

O<i*en8 co"pri"a t ,recipienti #ub pre#iune-

O oxidant

RA pericol de incendiu in contact cu materiale combustibile.

S1B a se pastra departe de materialele combustibile.

1.Gaz comprimat. 2.?xidant. 3.!ntretine arderea. .8oate reactiona intens cu materiale combustibile. Ma#uri de pri" a)utor5 1.In$alarea repetata a unei concentratii mai mari decat 4,5 poate provoca ameteala$%returi$dificultat i respiratorii si

Depo&itarea5 1! 8astrati recipientii la temperature sub ,0 %rade C$ in locuri bine ventilate. 2.7a depozitare se va separa de %azele inflamabile sau alte materiale combustibile. 3.7a manipularea produsului fumatul este interzis . 8oate reactiona violent

convulsii.&ictimelor li se vor asi%ura consult medical$ repaus la pat si caldura.!n cazul producerii unui stop respiratoriu este necesar sa fie efectuata respiratia artificiala.

neaplicabil Pre#iunea +aporilor la 29 :C5 neaplicabil Solubilitate ;n ap7 ,"*(l-5 3A#pect 'i&ic5 %az incolor Miro#5 inodor Te"peratura de autoaprindere5 neaplicabil Alte date5 Gaz mai %reu ca aerul. "e poate acumula =n canaliz2ri$ pivni3e sau alte locuri sub nivelul solului. M>SURI DE PREVENIREA DI STIN6EREA INCENDIILOR Ri#curi #peciale Favorizeaz2 arderea. 1c3iunea focului asupra recipientului poate provoca spar%erea0explozia acestuia. /u este inflamabil. Produ#e de ardere periculoa#e /u rezult2. Sub#tan?e de #tin*ere adec+ate 8ot fi utilizate toate

cu materialele combustibile si a%enti reducatori.?xideaza violent materialele or%anice. Ma#uri5 1. /u este inflamabil.Favorizeaza arderea.1ctiunea focului asupra recipientului poate provoca spar%erea0explozia acestuia. 2.Feriti %azul de surse de aprindere *inclusive descarcarile electrostatice+ 3."e vor studia instructiunile de manipulare a recipientilor primite de la furnizor. ."e va purta ec6ipament individual de protectie *salopeta bumbac 1005$ manusi$ casca de protectie+. ,.7a operatiunile de sudare0taiere oxiacetilenica se vor folosi oc6elari cu lentile filtrante. '."e va evita imbo%atirea atmosferei cu peste 205 oxi%en 4."e va asi%ura o ventilatie corespunzatoare. Conducatorul ve6iculului va cunoaste posibilele pericole ale incarcaturii si va fi instruit$ in prealabil cum sa actioneze in caz de

materialele de stin%ere cunoscute. Proceduri #peciale <ac2 este posibil se vor opri scur%erile de %az. "e va izola recipientul intr-o zon2 de protec3ie sau se va r2ci continuu dintr-o pozi3ie prote9at2. Ec$ipa"ent de protec?ie #pecial pentru po"pieri /u este necesar. CONSIDERA@II PRIVIND EVACUAREA In'or"a?ii *enerale /u pur9a3i spre locuri =n care acumul2rile pot deveni periculoase. "e va pur9a numai =n loc liber$ bine ventilat. 7a nevoie se va consulta furnizorul produsului A#pect# 7ic6id Culoare# !ncolor Miro## de fructe Punct de 'ierbere# ,'$20C la 101368a Punct de topire# -,$ 0C Te"peratura de aprindere# ',0C Punct de aprindere# @-200C

pericol sau accident. (.!nainte de efectuarea transportului recipientilor asi%urati-va ca sunt fixate ferm si# -ventilele recipientilor sunt inc6isi si nu au scapari -toti recipientii au montate capacele de protectie a ventilelor -exista o ventilatie corespunzatoare se respecta toate re%ulile impuse de autoritati.

3.

Acetona ,precur#or i-

% inflamabil Ei iritant

R11 Foarte inflamabil; R40 !ritant pentru oc6i; R00 Expunerea repetat2 poate provoca uscarea sau cr2parea pielii; R0B !n6alarea vaporilor poate

S2 1 nu se l2sa la =ndem:na copiilor; S3 1 se p2stra recipientul =ntrun loc bine ventilat; S10 1 se p2stra departe de orice flac2r2 sau surs2 de

1.8rodusul este foarte volatile si foarte inflamabil. 2.&aporii de acetone in amestec cu aerul pot conduce la explozie. Ma#uri de pri" a)utor: 1.!n cazul in$alatiilor importante de acetone$ accidentatul se va scoate imediat din zona

Depo&itarea5 1.Aecipientele in care se conserva si se transporta acetona sunt din sticla sau polietilena. 2.1mbala9ele vor fi inc6ise ermetic$depozitate in locuri racoroase$ferite de orice sursa de foc sau scantei$de preferinta in depozite ventilate.

provoca somnolen32 ;i ame3eal2.

sc:ntei B Fumatul interzis; S20 7a contactul cu oc6ii$ se spal2 imediat cu mult2 ap2 ;i se consult2 medicul.

poluanta si va fi transportat intr-o camera aerisita si incalzita. 2.!n cazul contactului cu oc$ii nu i se va permite victimei sa-si frece sau sa-si tina oc6ii starnsi inc6isi$se vor spala oc6ii cu multa apa timp de 1, min$inclusive sub pleoape. 3.!n caz de in*$itire se va apela la un medic$ si daca nu se indica altceva se va da victimei sa bea 1-2 pa6are apa.

Li"ita in'erioar7 de e<plo&ie *5 volum+# 2$' Li"ita #uperioar7 de e<plo&ie *5 volum+# 13 Pre#iunea +aporilor 5 233 68a la 200C Den#itate# 0$4-%0cm3 la 200C Solubilitate ;n apF# solubila lo% 8oC# -0$2 *experimental+ Constanta dielectrica# 20$4 la 2,0C %actor de bioconcentrare# 0$'Mi)loace de #tin*ere adec+ate: 8udra$ spuma. Pericole de e<punere5 Este combustibil. &aporii sunt mai %rei decat aerul. Formeaza amestecuri explozive cu aerul la temperatura ambianta. !n timpul focului poate forma vapori sau %aze periculoase. Ec$ipa"ent de protectie5 /u stati in zona de pericol fara aparate respiratorii izolante autonome.

3.!n zona de depozitare nu se fumeaza $ se folosesc scule antiscanteie. .?peratiile de transvazare$amestecare$d escarcare vor fi mecanizate. ,."e interzice folosirea aerului si a oxi%enului la ve6icularea$se recomanda utilizarea azotului. '."e interzice depozitarea la locul de munca a cantitatilor ce depaseste necesarul zilnic. 4.Dransportul se face mentionandu-se continutul si insemnul Elic6id inflamabilF Ma#uri5 1.1le%erea ec6ipamentului de protectie individuala se va face conform re%lementarilor in vi%oare. 2.8entru concentratii necunoscute sau de ordinal a 3000 ppm$ este necesara purtarea unui aparat respirator izolant autonom. 3."e vor purta oc6elari de protectie c6imica conform re%lementarilor referitoare la protectia oc6ilor si a fetei .8entru prevenirea contactului cu pielea se vor purta manus$ cizme si sorturi de protectie

Alte in'or"atii: Dineti substanta departe de sursele de aprindere. 8reveniti patrunderea apei folosita la stin%erea incendiului in ape de suprafata sau in apa de adancime. Aaciti containerele cu apa pulverizata de la o distanta si%ura.

Masuri impotriva pierderilor accidentale


Ma#uri de precautie pentru per#onal# Evitati contactul cu substanta. /u in6alati vaporii0aerosolii. 1si%urati necesarul de aer in spatiile inc6ise$ printr-o ventilatie corespunzatoare. Ma#uri de precautie pentru "ediu# 8reveniti patrunderea in sistemul de canalizare; risc de explozie. Metode de curatare5 1coperiti cu un material absorbant. <epozitati-l pentru eliminarea ulterioara. Curatati zona afectata. Con#ideratii pri+ind e+acuarea "ubstanta trebuie eliminata in concordanta cu

c6imica. ,."e vor asi%ura sisteme de ventilatie %enerala si locala pentru a mentine sub limitele admise. '."e vor asi%ura puncte de spalarea oc6ilor in zona de lucru in caz de ur%enta si dusuri rapide de protectie. 4."e vor separa 6ainele de lucru contaminate de 6ainele de stada si se vor spala inainte de utilizare. (./u e va manca$ nu se va bea$ nu se va fuma niciodata in zona de lucru. -."e va asi%ura o buna i%iena personala inainte de masa$ inainte de a bea$ de a fuma$ inainte de utilizarea toaletei sau de folosirea cosmeticelor.

re%lementarile le%ale in vi%oare! . Toluen reacti+ %arantat pentru analize 1C"$!"?$Ae a%.86 Eur ,precur#or i% puternic inflamabil En nociv R11 Foarte inflamabil; R4A !ritant pentru piele; RGA(29 /ociv# pericol de efecte %rave asupra s2n2t23ii la expunere prelun%it2 prin in6alare; R04 8osibil risc de efecte d2un2toare asupra copilului nen2scut$ =n timpul sarcinii; R0/ /ociv# poate provoca afec3iuni pulmonare prin =n%6i3ire; R0B !n6alarea vaporilor poate provoca somnolen32 ;i ame3eal2. S40(4B 1 se purta ec6ipament de protec3ie ;i m2nu;i de protec3ie corespunz2toar e; SG0 >n caz de =n%6i3ire$ a se consulta imediat medicul ;i a i se ar2ta ambala9ul *recipientul+ sau etic6eta; SG2 >n timpul fume%2rii0pulv eriz2rii$ se utilizeaz2 ec6ipament corespunz2tor pentru asi%urarea respira3iei ; S40(4B 1 se purta ec6ipament de protec3ie ;i m2nu;i de protec3ie corespunz2toar e; S02 >n caz de 1.Foarte inflamabil. 2.!ritant pentru piele. Noci+5 1.8ericol de afectare serioasa a sanatatii la expunere prelun%ita prin in6alare.8osibil risc de a dauna copilului *fetusului+ in timpul sarcinii. 2.8oate provoca afectiuni pulmonare in caz de in%6itire. 3.!n6alarea vaporilor poate provoca somnolenta si ameteala. Ma#uri de pri" a)utor5 1.<upa in$alare# aer curat. 2.!n cazul opririi respiratiei# se aplica respiratie %ura la %ura sau ventilarea mecanica$iar daca este necesar masca de oxi%en *c6emati imediat medicul+ 3.<upa contactul cu oc6ii#clatiti cu multa apa pleoapa tinuta lar% desc6is *c6emati oftalmolo%ul+ .!n caz de in*$itire# pericol daca victima vomita *risc de Ma#uri contra incendiilor Goduri adecvate de stin%erea incendiilor#C?2$spuma$ pulbere Ri#curi deo#ebite5 Combustibil.&apori mai %rei decat aerul.Formeaza amestecuri explosive cu aerul la temperatura ambientala.1tentie la returul flacarii.!n caz de incendiu este posibila de%a9area de %aze de combustie sau vapori periculosi. Ec$ipa"ente #pecial de protectie contra incendiilor5 /u stationati in zona periculoasa fara aparat autonom de respirat. 8entru a evita contactul cu pielea pastrati o distanta de si%uranta si purtati imbracaminte de protectie adecvata. Alte in'or"atii5 8reveniti ca apa pentru stin%erea incendiului sa nu patrunda in apa de suprafata sau apa freatica.1 se raci Depo&itare5 1!Ermetic intr-un loc bine ventilat$departe de surse de foc si caldura *de la H1, %rade C la H2, %rade C+. 2.8rodusul trebuie manevrat cu %ri9a mai ales in contact cu alte c6imicale. Ma#uri5 1.1 nu se in6ala vapori0aerosoli *simptome ale tractului respirator #durere de cap$ somnolenta$ameteala+ 2.1 se evita contactul cu substanta *iritatii+ 3.1si%urati furnizarea de aer proaspat inincaperile inc6ise. .1 se pastra departe de surse de foc$luati masuri pentru a preveni incarcarea electrostatica. ,.8entru manipularea si%ura lucrati cu %lu%a$nu in6alati substanta$ a se evita producerea de vapori0aerosoli * dupa contactul cu oc6ii# iritatii slabe$iritatii mucozale+ ,.!mbracamintea de protectie trebuie selectata specific locului de munca$

=n%6i3ire$ a nu se provoca voma; se consult2 imediat medicul ;i i se arat2 ambala9ul *recipientul+ sau etic6eta.

asfixiere$pastrati caile respiratorii libere$ c6emati medical+ ,.!n caz de +o"itare #pontana;pericol de aspiratie$posibil bloca9 respirator *c6emati medicul+.

containerul cu apa pulverizata de la o distanta de si%uranta. Proceduri pentru curatare(ab#orbtie5 "tran%eti cu un material absorband de lic6ide.Drimiteti pentru evacuare.Curatati zona afectata.

in functie de concentratia si cantitatea de material cu risc de manipulare '.Aezistenta imbracamintii de protectie la c6imicale trebuie sa fie stabilita cu furnizorul 4.8entru protectia manilor se vor folosi manusi de protectie tip cauciuc nitrilic (.8entru protectia cailor respiratorii cand sunt %enerate vapori0aerosoli se va folosi masca de protectie Alte ec$ipa"ente de protectie5 1.!mbracaminte de protectie rezistenta la foc. 2.!mbracaminte de protectie antistatica. 3."c6imbati imediat imbracamintea contaminate. .1plicati o crema ecran de protectie a pielii. ,."palati mainile si fata dupa lucrul cu substanta. '.7ucrati cu %lu%a. 4./u in6alati substanta.

,.

Acid #ul'uric -,--45 Aeactiv %arantat pentru analize *max. 0$00,ppm I%+1C"$!" ?$Aea%.86 Eur ,precur#or

C coroziv

R4/ 8rovoac2 arsuri %rave.

S20 7a contactul cu oc6ii$ se spal2 imediat cu mult2 ap2 ;i se consult2 medicul; S49 1 nu se turna niciodat2 ap2 peste acest produs; SG/ >n caz de accident sau dac2 v2 sim3i3i r2u$ a se consulta imediat medicul. *dac2 este posibil$ i se arat2 etic6eta+.

1.8rovoaca arsuri %rave Ma#uri de pri" a)utor5 1.<upa in$alare# aer curat *contactati medicul+. 2.<upa contactul cu pielea# spalati cu multa apa$tamponati cu polietilen-%licol 00. 3.!nlaturati imediat 6ainele contaminate. .<upa contactul cu oc6ii#clatiti cu multa apa cel putin 10 minute cu pleoapa lar% desc6isa *contactati imediat oftalmolo%ul+. ,.!n caz de in*$itire# dati-i victimei multa apa$ evitati voma *risc de perforare+$ *contactati imediat medicul+$ nu incercati neutralizarea.

1.Forma-lic6id 2.Culoare-incolor 3.Giros-fara miros Valoare pH 7a -%01 I2? *2,oC+ 0.3 &iscozitate dinamic *20oC+ 2'$- m8aJs Demperature de topire K -1,oC De"peratura de aprindere- nu se aplica Punct de in'la"abilitate- nu se aplica Li"ite de e<plo&ie5 !nferior Bnu se aplica "uperior-nu se aplica Pre#iune de +apori *20oC+ K 0$000168a Den#itatea relati+a a +aporilor K3$ <ensitate *20oC+ 1$( %0cm3 Solubilitate in apa *20oC+ solubil *atentieL de%a9are de caldura+ De#co"punere ter"ica K 33(oC Ma#uri contra incendiilor5 Moduri adec+ate de #tin*ere a incendiilor5 1daptare la materialele care sunt depozitate in imediata apropiere. Ri#curi deo#ebite5 necombustibil.Caldura ambientala poate %enera

Depo&itare5 1.<epozitarea se va face in recipienti inc6isi ermetic. 2.Demperatura de depozitare #fara restrictii. 3."e poate forma 6idro6en in contact cu metalele *pericol de explozie+. .Aeactii violente posibile cu#apa$metale alcaline$compusi alcalini$amoniac$oxizi de fosfor$metale$alia9e metalice$substante combustibile$solventi or%anici. Ma#uri5 1.1 nu se turna niciodata apa peste acest produs. 2.1 nu se in6ala. vapori0aerosoli -a se evita contactul cu substanta. 3.1si%urati furnizarea de aer proaspat inincaperile inc6ise. .!mbracamintea de protectie trebuie selectata specific locului de munca$ in functie de concentratia si cantitatea de material cu risc de manipulare. ,.Aezistenta imbracamintii de protectie la c6imicale trebuie sa fie stabilita cu furnizorul. '.8entru protectia cailor respiratorii cand sunt %enerate vapori0aerosoli

vapori periculosi.!n caz de incendiu se pot de%a9a urmatoarele#oxizi de sulf. Ec$ipa"ente #pecial de protectie contra incendiilor5 /u stationati in zona periculoasa fara aparat autonom de respirat. 8entru a evita contactul cu pielea pastrati o distant de si%uranta si purtati imbracamintea de protectie adecvata. Alte in'or"atii5 8reveniti ca apa pentru stin%erea incendiului sa nu patrunda in p de la supratfata sau apa freatica.Contine vapori de%a9ati cu apa. Proceduri pentru curatare(ab#orbtie5 !ndeparatre cu absorbant de lic6ide si material de neutralizare.1 se trimite la neutralizare.Curatati zona afectata.

se va folosi masca de protectie. 4.8entru protectia manilor se vor folosi manusi de protectie tip viton sau cauciuc butilic. Alte ec$ipa"ente de protectie5 1.!mbracaminte de protectie antiacida; 2."c6imbati imediat; imbracamintea contaminate si o imersati in apa; 3.1plicati o crema ecran de protectie a pielii; ."palati mainile si fata dupa lucrul cu substanta;

'.

Diluanti #i +op#eluri

En *nociv+ !nflamabi l

R19 !nflamabil; R29(21 /ociv prin in6alare si in contact cu pielea R40 iritant pentru oc6i; R40(4A !ritant pentru oc6i si pentru piele; R4A !ritant pentru piele; R00 Expunerea repetata poate cauza uscarea sau craparea pielii; R0B !n6alarea vaporilor poate cauza somnolenta si ameteala.

S2 1 nu se lasa la indemana copiilor; S2G(2/ Evitati contactul cu pielea si oc6ii; SG0 !n caz de in%6itire$a se consulta imediat medical si a ! se arata ambala9ul sau etic6eta; S24 1 nu inspira vaporii0aerosoli i; S/1 1 se utiliza numai in locurile bine aerisite.

1.!nflamabil. 2.!ritant pentru oc6i si pentru piele. 3./ociv prin in6alare si in contact cu pielea. .Expunerea repetata poate cauza uscarea sau craparea pielii. ,.!n6alarea vaporilor poate provoca somnolenta si ameteala. Ma#uri de pri" a)utor5 1.7a aparitia unor simptome neplacute$cereti sfatul medicului. 2.!n contact cu pielea# dezbracarea imbracamintei murdare sau umezite.locul contactului se spala cu 9et puternic de apa calduta si sapun 3.!n contact cu oc6ii#pleoapele se tin desc6ise si se spala cu 9et puternic de apa cur%atoatre cel putin 10 minutedupa care se apeleaza la medic. .8entru in$alare#expunere in aer curat$respiratie artificiala in caz de necessitate *respiratie nere%ulata$oprire respiratie+;la pierderea cunostintei se apeleaza la medic.

Con'or" #peci'icatiei te$nice de produ# in +i*oare! Punct in'la"abilitate cca 2( )C Te"peratura de autoaprindere Cca 31, )C Li"ite de e<plo&ie 14.,*din componenti+ &ol5 Den#itate 0.(4'M0.01, %0cm3 Solubilitate in apa insolubil Mi)loace de #tin*ere incendii5 - spuma c6imica * rezistenta la alcooli+$ apa sub forma de ceata$ nisip$ praf c6imic$ C?2 Mi)loace de #tin*ere incendii nereco"andate5 - apa sub forma de 9et Protectia ec$ipei de inter+entie5 - masca de %aze * sub presiune$ continind aparat autonom de respiratie + - ec6ipament complet de protectie Pericole #peci'ice5 - a se prote9a recipientii prin racire cu apa - nu se va admite patrunderea scur%erilor

Depo&itare5 1.!n ambala9 ori%inal inc6is etans$cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare. Ma#uri5 1.1 se indeparta din zona persoanele neimplicate in actiune. 2.1 se feri de surse de foc. 3.1 se evita in6alarea vaporilor. ./u se mananca in timpul lucrului $ nu se bea si nu se fumeaza. ,."e utilize produsul numai in spatii adecvate$ ferite de surse de foc. '."e va folosi ventilatie la locul de munca si i%iena corespunzatoare. 4."e va utiliza imbracaminte si incaltaminte din bumbac *antistatica+. (.8entru protectia respiratiei # masti *cu aductie de aer$daca produsul este utilizat in spatii inc6ise+. -.8entru protectia mainilor#manusi de protectie de cauciuc rezistent la solventi$ crNme de protectia mainilor. 10.8entru protectia oc6ilor#oc6elari de protectie. 11.8entru protectia pielii si

,.8entru in*e#tie#se apeleaza la medic$ cel in cauza se mentine in repaus#1 nu se provoca voma.

rezultate in urma stin%erii incendiului in canalizare sau cursuri de apa Di#tru*erea re&iduurilor #i a a"bala)elor conta"inate <eseurile de produs sunt deseuri periculoase conform I (,'02002 si vor fi predate spre incinerare firmelor autorizate in acest sens <eseurile de ambala9e vor fi predate firmelor autorizate pentru reciclare conform I 3 -02002$ ?O 1'02001 - Este interzisa patrunderea deseurilor in canalizare sau cursuri de apa conform 710401--'$ /D81 00202002

a corpului# imbracaminte antistatica si i%nifu%ata.

1(.0-.200-$ rev 1

<irector PI"E C6irata 1rau

!ntocmit$ !nspector ""G-Gediu Camelia Aosca