Sunteți pe pagina 1din 18

SISTEMUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ SI STIMULAREA OCUPARII FORTEI DE MUNCA

In Romania fiecarei persoane ii sunt garantate dreptul de a-si alege liber profesia si locul de munca, precum si dreptul la asigurarile pentru somaj. Sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca este reglementat de Legea 76/2002 modificata si completata. ceasta lege are drept scop reali!area urmatoarelor obiecti"e pe piata muncii# a$ pre"enirea somajului si combaterea efectelor sociale ale acestuia% b$ incadrarea sau reincadrarea in munca a persoanelor in cautarea unui loc de munca% c$ sprijinirea ocuparii persoanelor apartinand unor categorii defa"ori!ate ale populatiei% d$ asigurarea egalitatii sanselor pe piata muncii% e$ stimularea somerilor in "ederea ocuparii unui loc de munca% f$ stimularea angajatorilor pentru incadrarea persoanelor in cautarea unui loc de munca% g$ imbunatatirea structurii ocuparii pe ramuri economice si !one geografice% &$ cresterea mobilitatii fortei de munca in conditiile sc&imbarilor structurale care se produc in economia nationala% i$ protectia persoanelor in cadrul sistemului asigurarilor pentru somaj. 'oncepte pri"ind piata muncii (ermeni si e)presii utili!ate In sensul pre"ederilor Legii 76/2002, termenii si e)presiile de mai jos au urmatoarele

semnificatii# I. angajator - persoana juridica sau persoana fi!ica cu sediul, respecti" domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, repre!entanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autori!ata potri"it Legii, care incadrea!a forta de munca in conditiile Legii% II. loc de munca - cadrul in care se desfasoara o acti"itate din care se obtine un "enit si in care se materiali!ea!a raporturile juridice de munca sau raporturile juridice de ser"iciu% III. persoana in cautarea unui loc de munca - persoana care face demersuri pentru a-si gasi un loc de munca, prin mijloace proprii sau prin inregistrare la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei ra!a teritoriala isi are domiciliul sau, dupa ca!, resedinta ori la alt furni!or de ser"icii de ocupare, acreditat in conditiile legii% I*.somer - persoana care indeplineste cumulati" urmatoarele conditii# a$ este in cautarea unui loc de munca de la "arsta de minimum +6 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare% b$ starea de sanatate si capacitatile fi!ice si psi&ice o fac apta pentru prestarea unei munci% c$ nu are loc de munca, nu reali!ea!a "enituri sau reali!ea!a, din acti"itati autori!ate potri"it legii, "enituri mai mici decat "aloarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, in "igoare% d$ este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare, daca s-ar gasi un loc de munca. *. somer inregistrat - persoana care indeplineste cumulati" conditiile pre"a!ute la pct. I* si se inregistrea!a la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei ra!a teritoriala isi are domiciliul sau, dupa ca!, resedinta ori la alt furni!or de ser"icii de ocupare, care functionea!a in conditiile pre"a!ute de lege, in "ederea obtinerii unui loc de munca. *I. stagiu de coti!are - perioada de timp pentru care s-a datorat contributia de asigurari pentru somaj atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa ca!, numai de catre asigurat, precum si perioada pentru care persoanele asigurate in sistemul asigurarilor pentru somaj

prin inc&eierea unui contract de asigurare pentru somaj au datorat si au platit contributia de asigurari pentru somaj% *II. asigurat - persoana fi!ica ce reali!ea!a "enituri, potri"it legii, si pentru care angajatorul este obligat sa retina si sa plateasca contributia indi"iduala de asigurari pentru somaj, precum si persoana care se asigura prin inc&eierea unui contract de asigurare pentru somaj% *III. indemni!atie de somaj - o compensatie partiala a "eniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de munca sau a "eniturilor absol"entilor institutiilor de in"atamant care nu s-au putut incadra in munca% I,. masuri de stimulare a ocuparii fortei de munca - acele masuri care au ca scop sprijinirea persoanelor in cautarea unui loc de munca si, in mod deosebit, a somerilor pentru a dobandi statutul de persoana ocupata. ,. Indicatorul social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, repre!inta unitatea e)primata in lei la ni"elul careia se raportea!a prestatiile banesti suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj, acordate atat in "ederea asigurarii protectiei persoanelor in cadrul sistemului asigurarilor pentru somaj, cat si in "ederea stimularii anumitor categorii de persoane pentru a se incadra in munca, precum si a angajatorilor pentru a incadra in munca persoane in cautarea unui loc de munca. Valoarea indicatorului social de re erinta este de !"" lei# O$li%atiile an%a&atorilor 'ri(ind co)unicarea locurilor de )unca (acante catre AJOFM ngajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respecti" a municipiului -ucuresti, in caror ra!a isi au sediul, respecti" domiciliul, toate locurile de munca "acante, in termen de ! *ile lucratoare de la (acantarea acestora. .urni!orii de ser"icii de ocupare acreditati au obligatia de a comunica lunar agentiilor pentru ocuparea fortei de munca in a caror ra!a isi au sediul date pri"ind numarul somerilor mediati si incadrati in munca.

Cate%orii de $ene iciari


-eneficiari ai pre"ederilor Legii 76/2002 sunt persoanele in cautarea unui loc de munca, aflate in una dintre urmatoarele situatii# a$ au de"enit someri in sensul nu au loc de munca, nu reali!ea!a "enituri sau reali!ea!a, din acti"itati autori!ate potri"it legii, "enituri mai mici decat "aloarea indicatorului social de referinta% b$ nu au putut ocupa loc de munca dupa absol"irea unei institutii de in"atamant% c$ ocupa un loc de munca si, din diferite moti"e, doresc sc&imbarea acestuia% d$ au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, e$ cetateni straini sau apatri!i care au fost incadrati in munca sau au reali!at "enituri in Romania, f$ au inc&eiat contract de asigurare pentru somaj si nu reali!ea!a "enituri sau reali!ea!a din acti"itati autori!ate potri"it legii "enituri mai mici decat salariul de ba!a minim brut pe tara garantat in plata ce li s-ar fi cu"enit potri"it legii% In "ederea stabilirii dreptului de indemni!atie de somaj, somerii de la lit. a$ sunt persoanele care se pot gasi in una dintre urmatoarele situatii# a$ le-au incetat raporturile de munca din moti"e neimputabile lor% b$ le-au incetat raporturile de ser"iciu din moti"e neimputabile lor% c$ le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca reluarea acti"itatii nu mai este posibila din cau!a incetarii definiti"e a acti"itatii angajatorului% d$ a e)pirat durata pentru care militarii au fost angajati pe ba!a de contract sau li s-a desfacut contractul din moti"e neimputabile lor% e$ le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din moti"e neimputabile lor% f$ au inc&eiat contract de asigurare pentru somaj si nu reali!ea!a "enituri sau reali!ea!a, din acti"itati autori!ate potri"it legii, "enituri mai mici decat "aloarea indicatorului social de

referinta, in "igoare% g$ au incetat acti"itatea ca urmare a pensionarii pentru in"aliditate si care, ulterior, au redobandit capacitatea de munca si nu au reusit sa se incadre!e in munca% &$ le-au incetat raporturile de munca sau de ser"iciu din moti"e neimputabile lor, in perioada de suspendare a acestora, potri"it legii% i$ reintegrarea in munca, dispusa prin /otarare judecatoreasca definiti"a, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior, din cau!a incetarii definiti"e a acti"itatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora% j$ le-a incetat acti"itatea desfasurata e)clusi" pe ba!a con"entiei ci"ile. Sunt asimilate somerilor persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii# a$ sunt absol"enti ai institutiilor de in"atamant, in "arsta de minimum +6 ani, care intr-o perioada de 60 de !ile de la absol"ire nu au reusit sa se incadre!e in munca potri"it pregatirii profesionale% b$ sunt absol"enti ai scolilor speciale pentru persoane cu &andicap in "arsta de minimum +6 ani, care nu au reusit sa se incadre!e in munca potri"it pregatirii profesionale%

Cate%orii de asi%urati in siste)ul asi%urarilor 'entru so)a&


In sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate, in conditiile pre!entei legi, persoanele fi!ice, denumite asigurati. siguratii pot fi# a$ cetatenii romani care sunt incadrati in munca sau reali!ea!a "enituri in Romania, in conditiile legii, cu e)ceptia persoanelor care au calitatea de pensionari% b$ cetateni romani care lucrea!a in strainatate, in conditiile Legii% c$ cetateni straini sau apatri!i care, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta in Romania, sunt incadrati in munca sau reali!ea!a "enituri, in conditiile legii. Asi%uratii au o$li%atia sa 'lateasca contri$utiile de asi%urari 'entru so)a& si au

dre'tul sa $ene icie*e de inde)ni*atie de so)a&# In sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate obligatoriu, prin efectul Legii# a$ persoanele care desfasoara acti"itati pe ba!a de contract indi"idual de munca sau pe ba!a de contract de munca temporara, in conditiile legii, cu e)ceptia persoanelor care au calitatea de pensionari% b$ functionarii publici si alte persoane care desfasoara acti"itati pe ba!a actului de numire% c$ persoanele care isi desfasoara acti"itatea in functii electi"e sau care sunt numite in cadrul autoritatii e)ecuti"e, legislati"e ori judecatoresti, pe durata mandatului% d$ soldatii si gradatii "oluntari% e$ persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator% f$ alte persoane care reali!ea!a "enituri din acti"itati desfasurate potri"it legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile de mai sus, in conditiile in care pentru aceste persoane asupra "eniturilor respecti"e e)ista obligatia, potri"it legii, de plata a contributiei de asigurari pentru somaj. Se pot asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii, urmatoarele persoane# a$ asociat unic, asociati% b$ administratori care au inc&eiat contracte potri"it Legii% c$ persoane autori!ate sa desfasoare acti"itati independente% d$ membri ai asociatiei familiale% e$ cetateni romani care lucrea!a in strainatate, conform Legii% f$ alte persoane care reali!ea!a "enituri din acti"itati desfasurate potri"it Legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile de mai sus. An%a&atorii sunt o$li%ati sa de'una+ 'otri(it 're(ederilor le%ale+ 'ana la data de ,! inclusi( a lunii ur)atoare celei 'entru care se datorea*a (eniturile 'ersoanelor res'ecti(e+ declaratia 'ri(ind o$li%atiile de 'lata a contri$utiilor sociale si e(identa

no)inala a 'ersoanelor asi%urate# 0ersoanele care au calitatea de asociat unic, asociati, administratori, persoane pot inc&eia contract de asigurare pentru somaj cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei ra!a teritoriala isi au domiciliul sau, dupa ca!, resedinta, daca au cel putin "arsta de +1 ani si sunt asigurate in sistemul public de pensii si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate. *enitul lunar pentru care se asigura persoanele care au calitatea de asociat unic, asociati, administratori nu 'oate i )ai )ic decat salariul de $a*a )ini) $rut 'e tara %arantat in 'lata+ sta$ilit 'otri(it le%ii+ si )ai )are decat ec-i(alentul a de ! ori casti%ul salarial )ediu $rut, stabilit potri"it legii, in "igoare in luna pentru care se plateste contributia de asigurare pentru somaj. An%a&atorii au obligatia de a calcula si de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, in procent de "+!. care se a'lica asu'ra $a*ei de calcul al contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, stabilita potri"it legii, in situatia persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii An%a&atorii au o$li%atia de a calcula+ de a retine si de a (ira lunar+ conform legii, contributia indi"iduala la bugetul asigurarilor pentru somaj, in procent de "+!. care se aplica asupra ba!ei de calcul al contributiei indi"iduale la bugetul asigurarilor pentru somaj, stabilita potri"it legii, in situatia persoanelor asigurate obligatoriu Persoanele asi%urate in $a*a contractului de asi%urare 'entru so)a& , au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, a carei cota se aplica asupra "enitului lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj + in 'rocent de /. 0 2in sursele financiare constituite in cadrul bugetului asigurarilor pentru somaj se acopera, in principal, urmatoarele c&eltuieli pri"ind# a$ plata indemni!atiilor de somaj

b$ plata contributiilor pentru asigurari sociale de stat si a contributiilor pentru asigurari sociale de sanatate pentru beneficiarii indemni!atiilor de somaj, stabilite potri"it Legii% c$ platile compensatorii acordate potri"it Legii% d$ ta)e, comisioane si alte c&eltuieli oca!ionate de efectuarea platilor% e$ finantarea masurilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca si a masurilor pentru pre"enirea somajului% f$ finantarea ser"iciilor de formare profesionala pentru persoanele care, potri"it legii, beneficia!a in mod gratuit de aceste ser"icii% g$ finantarea studiilor, rapoartelor si anali!elor pri"ind piata muncii, comandate institutiilor de specialitate de catre 'omisia 3ationala de 0romo"are a 4cuparii .ortei de 5unca si de gentia 3ationala pentru 4cuparea .ortei de 5unca% &$ organi!area si functionarea gentiei 3ationale pentru 4cuparea .ortei de 5unca, inclusi" reali!area de obiecti"e de in"estitii, dotari si alte c&eltuieli de natura c&eltuielilor de capital, in limitele pre"a!ute de Lege% i$ participarea la acti"itatea unor organi!atii internationale, inclusi" plata coti!atiilor pentru afilierea la acestea% j$ aplicarea masurilor in "ederea recuperarii debitelor% 6$ cofinantarea unor proiecte pri"ind moderni!area ser"iciilor de ocupare si formare profesionala pe ba!a unor corduri internationale% l$ cofinantarea unor 0rograme pri"ind stimularea ocuparii fortei de munca% m$ rambursarea imprumuturilor contractate in conditiile Legii, precum si plata de doban!i si comisioane aferente acestora% n$ alte c&eltuieli pre"a!ute de legislatia in "igoare.

Inde)ni*atia de so)a&
Somerii beneficia!a de indemni!atie de somaj daca indeplinesc cumulati"

urmatoarele conditii# a$ au un stagiu de coti!are de minimum +2 luni in ultimele 27 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii% b$ nu reali!ea!a "enituri sau reali!ea!a, din acti"itati autori!ate potri"it legii, "enituri mai mici decat "aloarea indicatorului social de referinta, in "igoare% c$ nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform Legii% d$ sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror ra!a teritoriala isi au domiciliul sau, dupa ca!, resedinta, daca au a"ut ultimul loc de munca ori au reali!at "enituri in acea localitate. La stabilirea perioadei de 27 de luni, nu se iau in calcul# a$ perioada de suspendare a raporturilor de munca sau de ser"iciu, cu e)ceptia perioadei de incapacitate temporara de munca in care plata indemni!atiei se suporta de unitate, conform legii% b$ perioada de pensionare pentru in"aliditate, daca aceasta nu depaseste +2 luni, pentru persoanele care au incetat acti"itatea ca urmare a pensionarii pentru in"aliditate si care, ulterior, au redobandit capacitatea de munca si nu au reusit sa se incadre!e in munca% c$ perioada cuprinsa intre data suspendarii raporturilor de munca sau de ser"iciu si data incetarii moti"ului pentru care acestea au fost suspendate, pentru persoanele la care le-au incetat raporturile de munca sau de ser"iciu din moti"e neimputabile lor, in perioada de suspendare a acestora d$ perioada cuprinsa intre data incetarii raporturilor de munca sau de ser"iciu si data ramanerii definiti"e a &otararii judecatoresti de reintegrare in munca, daca aceasta perioada nu depaseste +2 luni, pentru persoanele pentru care reintegrarea in munca, dispusa prin /otarare judecatoreasca definiti"a, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior, din cau!a incetarii definiti"e a acti"itatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora% 0entru persoanele incadrate cu contract indi"idual de munca cu timp partial, stagiul

de coti!are se stabileste proportional cu timpul efecti" lucrat, prin cumularea stagiilor reali!ate in ba!a contractelor indi"iduale de munca cu timp partial. 0entru persoanele incadrate cu contract de munca temporara, stagiul de coti!are se stabileste in functie de durata fiecarei misiuni, respecti" de timpul cat persoanele se afla la dispo!itia agentului de munca temporara, intre misiuni. 'onstituie stagiu de coti!are si perioadele pentru care angajatorul este scutit, in conditiile legii, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj. La stabilirea stagiului minim de coti!are de +2 luni in ultimele 27 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii,, nu se iau in considerare perioadele care repre!inta stagiu de coti!are utili!ate pentru stabilirea si acordarea anterioara a unui dre't la indemni!atie de somaj. 0erioadele care repre!inta stagiu de coti!are si care au fost utili!ate pentru stabilirea si acordarea anterioara a unui drept la indemni!atie de somaj, se iau in considerare la stabilirea stagiului de coti!are in functie de care se stabileste 'erioada pentru care se acorda indemni!atia de somaj si cuantumul acestui drept Indemni!atia de somaj se acorda , la cerere, dupa ca!, de la data# a$ incetarii raporturilor de munca% b$ incetarii raporturilor de ser"iciu% c$ incetarii mandatului pentru care au fost numite sau alese% d$ e)pirarii duratei sau desfacerii contractului militarilor angajati pe ba!a de contract. e$ incetarii calitatii de membru cooperator% f$ incetarii contractului de asigurare pentru somaj% g$ incetarii moti"ului pentru care au fost pensionate% &$ incetarii moti"ului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de ser"iciu% j$ ramanerii definiti"e a &otararii judecatoresti% 6$ incetarii acti"itatii desfasurate e)clusi" pe ba!a con"entiei ci"ile%

l$ e)pirarii perioadei de 60 de !ile, pentru absol"entii ai institutiilor de in"atamant, in "arsta de minimum +6 ani, care intr-o perioada de 60 de !ile de la absol"ire nu au reusit sa se incadre!e in munca potri"it pregatirii profesionale % m$ absol"irii, pentru absol"entii scolilor speciale pentru persoane cu &andicap in "arsta de minimum +6 ani, care nu au reusit sa se incadre!e in munca potri"it pregatirii profesionale % Indemni!atia de somaj se acorda de la datele mentionate mai sus, daca cererea este inregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca in termen de +0 de !ile de la aceasta data. 2aca cererea este inregistrata dupa e)pirarea termenului de +0 de !ile, dar nu mai tar!iu de +2 luni , indemni!atia de somaj se acorda incepand cu data inregistrarii cererii. Ter)enul de )a1i)u) /, luni este ter)en de decadere din dre'turi. Indemni!atia de somaj se acorda somerilor , pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de coti!are, dupa cum urmea!a# a2 3 luni+ 'entru 'ersoanele cu un sta%iu de coti*are de cel 'utin un an0 $2 4 luni+ 'entru 'ersoanele cu un sta%iu de coti*are de cel 'utin ! ani0 c2 /, luni+ 'entru 'ersoanele cu un sta%iu de coti*are )ai )are de /" ani. 'uantumul indemni!atiei de somaj este o suma acordata lunar si in mod diferentiat, in functie de stagiul de coti!are, dupa cum urmea!a# a$ 789 din "aloarea indicatorului social de referinta in "igoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de coti!are de cel putin un an% b$ suma pre"a!uta la lit. a$ la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de $a*a lunar $rut pe ultimele /, luni de stagiu de coti!are, a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de coti!are. 'otele procentuale diferentiate in functie de stagiul de coti!are, sunt# a$ :9 pentru persoanele cu un stagiu de coti!are de cel putin : ani% b$ 89 pentru persoanele cu un stagiu de coti!are de cel putin 8 ani% c$ 79 pentru persoanele cu un stagiu de coti!are de cel putin +0 ani%

d$ +09 pentru persoanele cu un stagiu de coti!are de cel putin 20 de ani. 0entru persoanele care au fost asigurate in ba!a unui contract de asigurare pentru somaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de coti!are, se "a a"ea in "edere "enitul lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj. Indemni!atia de somaj se acorda somerilor, care sunt absol"enti ai institutiilor de in"atamant, in "arsta de minimum +6 ani, care intr-o perioada de 60 de !ile de la absol"ire nu au reusit sa se incadre!e in munca potri"it pregatirii profesionale,somerilor care sunt absol"enti ai scolilor speciale pentru persoane cu &andicap in "arsta de minimum +6 ani, care nu au reusit sa se incadre!e in munca potri"it pregatirii profesionale+ 'e o 'erioada de 3 luni in su)a i1a+ lunara+ al carei cuantu) re're*inta !". din (aloarea indicatorului social de referinta, in "igoare la data stabilirii acesteia%indemni!atia de somaj se acorda o sin%ura data, pentru fiecare forma de in"atamant absol"ita. 0ersoanele care beneficia!a de indemni!atie de somaj au urmatoarele obligatii# a$ sa se pre!inte lunar, pe ba!a programarii sau ori de cate ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in "ederea incadrarii in munca% b$ sa comunice in termen de : !ile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la cordarea drepturilor% c$ sa participe la ser"iciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate% d$ sa caute acti" un loc de munca. e$ sa instiinte!e in scris agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate aparitia starii de incapacitate temporara de munca si datele de identificare, respecti" numele medicului prescriptor si unitatea in care functionea!a acesta, in termen de 27 de ore de la data acordarii concediului medical. In situatia in care aparitia starii de incapacitate temporara de munca a inter"enit in !ile declarate nelucratoare sau implinirea termenului de 27 de ore se

reali!ea!a in !ile declarate nelucratoare, persoanele care beneficia!a de indemni!atie de somaj au obligatia de a instiinta agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, in prima !i lucratoare. An%a&atorii care au incadrat in )unca 'ersoane din randul $ene iciarilor de inde)ni*atii de so)a& au o$li%atia de a anunta in ter)en de 5 *ile a%entiile 'entru ocu'area ortei de )unca la care acestia au ost inre%istrati# 4bligatia de mai sus re"ine si caselor teritoriale de pensii care au stabilit si au pus in plata pensiile cu"enite beneficiarilor de indemni!atie de somaj. 3u beneficia!a de indemni!atie de somaj persoanele care, la data solicitarii dreptului, refu!a un loc de munca potri"it pregatirii sau ni"elului studiilor sau refu!a participarea la ser"icii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca. 3u beneficia!a de indemni!atie de somaj absol"entii care, la data solicitarii dreptului, urmea!a o forma de in"atamant. Indemni!atia de somaj se plateste lunar . 0entru fractiuni de luna indemni!atia de somaj se calculea!a proportional cu numarul de !ile calendaristice din luna respecti"a. Incetarea 'latii indemni!atiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc dupa cum urmea!a# a$ la data incadrarii in munca, conform Legii, pentru o perioada mai mare de +2 luni% b$ la data cand reali!ea!a, din acti"itati autori!ate potri"it legii, "enituri lunare mai mari decat "aloarea indicatorului social de referinta, in "igoare% c$ la ;0 de !ile de la data emiterii autori!atiei de functionare pentru a desfasura acti"itati independente sau a certificatului de inmatriculare, conform legii, daca reali!ea!a "enituri lunare mai mari decat "aloarea indicatorului social de referinta, in "igoare% d$ la data refu!ului nejustificat de a se incadra intr-un loc de munca conform pregatirii sau ni"elului studiilor%

e$ la data refu!ului nejustificat de a participa la ser"icii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala sau la data intreruperii acestora din moti"e imputabile persoanei% f$ daca perioada de pensionare pentru in"aliditate depaseste +2 luni% g$ la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de "arsta, de la data solicitarii pensiei anticipate sau la data cand pensia de in"aliditate de"ine nere"i!uibila% &$ la data plecarii in strainatate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de : luni% i$ la data inceperii e)ecutarii unei pedepse pri"ati"e de libertate pentru o perioada mai mare de +2 luni% j$ in ca!ul decesului beneficiarului% 6$ la data admiterii intr-o forma de in"atamant, in ca!ul persoanelor asimilate somerilor, l$ la data e)pirarii termenelor,altele decat cele de mai sus Sus'endarea 'latii indemni!atiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc dupa cum urmea!a# a$ la data la care nu si-a indeplinit obligatia de a se pre!inta lunar, pe ba!a programarii sau ori de cate ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in "ederea incadrarii in munca% b$ pe perioada indeplinirii obligatiilor militare% c$ la data incadrarii in munca, conform legii, pe o perioada de cel mult +2 luni% d$ la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de : luni, la cererea persoanei, precum si, dupa ca!, la data obtinerii autori!arii pentru mentinerea platii indemni!atiei de somaj, la cererea persoanei care se deplasea!a in interiorul 'omunitatii <uropene si al Spatiului <conomic <uropean pentru a cauta un loc de munca si doreste sa isi mentina plata indemni!atiei de somaj% e$ pe perioada in care este arestat pre"enti" sau pentru e)ecutarea unei pedepse pri"ati"e de libertate de pana la +2 luni% f$ la data pensionarii pentru in"aliditate%

g$ pe perioada acordarii indemni!atiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemni!atiei de maternitate si a indemni!atiei pentru cresterea copilului pana la implinirea "arstei de 2 ani, respecti" de : ani in ca!ul copilului cu &andicap% &$ pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de : !ile datorita accidentelor sur"enite in perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa ca!, a altor forme de pregatire profesionala, in timpul si din cau!a practicii profesionale% i$ pe perioada acordarii platilor compensatorii, potri"it Legii. Repunerea in plata, dupa suspendarea in conditiile pre"a!ute la lit a , se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tar!iu de 60 de !ile calendaristice de la data suspendarii. Repunerea in plata, dupa suspendarea in conditiile lit. b$, c$ si e$-i$, se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tar!iu de :0 de !ile calendaristice de la data incetarii situatiei care a condus la suspendare. Repunerea in plata, dupa suspendarea in conditiile lit. d$, se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tar!iu de : luni de la data suspendarii. 0erioada de suspendare pre"a!uta la lit. a$ face parte din perioada de acordare a indemni!atiei de somaj. 0erioada de suspendare a indemni!atiei de somaj pe perioada acordarii indemni!atiei pentru incapacitate temporara de munca, face parte din perioada de acordare a indemni!atiei de somaj in situatia in care nu este indeplinita obligatia de instiintare a agentiei pentru ocuparea fortei de munca despre aceasta situatie , in termen de 27 ore de la data acordarii concediului medical. Sumele acordate in mod necu"enit din bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si orice alte debite constituite la bugetul asigurarilor pentru somaj, altele decat cele pro"enind din contributii, se recuperea!a pe ba!a deci!iilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau, dupa ca!, de centrele regionale de formare profesionala a adultilor, care constituie titluri e)ecutorii.

Sumele se recuperea!a de la beneficiari in termenul general de prescriptie legal. Sumele ramase nerecuperate de la beneficiarii decedati nu se mai urmaresc. -eneficiarii de indemni!atie de somaj sunt asigurati in sistemul asigurarilor sociale de stat si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si beneficia!a de toate drepturile pre"a!ute de Lege pentru asiguratii acestor sisteme. Contri$utia 'entru asi%urarile sociale de stat si contri$utia 'entru asi%urarile sociale de sanatate se su'orta din $u%etul asi%urarilor 'entru so)a& si se (irea*a caselor de asi%urari res'ecti(e de catre a%entiile 'entru ocu'area ortei de )unca . Dre'turile de asi%urari sociale de stat ale 'ersoanelor $ene iciare de inde)ni*atie de so)a& se su'orta din $u%etul asi%urarilor sociale de stat# In scopul pre"enirii somajului si consolidarii locurilor de munca prin cresterea si di"ersificarea competentelor profesionale ale persoanelor incadrate in munca, angajatorilor care organi!ea!a, in ba!a planului anual de formare profesionala, programe de formare profesionala pentru proprii angajati, derulate de furni!ori de ser"icii de pregatire profesionala, autori!ati in conditiile legii, se acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, o suma repre!entand 80 9 din c&eltuielile cu ser"iciile de formare profesionala organi!ate pentru un numar de cel mult 20 9 din personalul angajat. ngajatorii pot beneficia de suma pre"a!uta mai sus pentru derularea unui singur program de formare profesionala in cursul unui an. Suma pre"a!uta mai se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj,iar angajatorii sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de ser"iciu ale persoanelor participante la programul de pregatire profesionala, pentru care s-a acordat suma pre"a!uta mai sus, cel 'utin un an de la data acordarii su)ei, in ca! contrar fiind obligate sa restituie in totalitate sumele primate plus dobanda de referinta a -ancii 3ationale a Romaniei, in "igoare la data incetarii raporturilor de munca sau de ser"iciu, daca incetarea acestora a a"ut loc conform art 88 lit b, 86 lit e si f si art 68 din 'odul 5uncii in ca!ul personalului contractual, conform art ;7 lit b, art ;1 alin + lit e si art ;; alin + lit a-c din Legea

+11/+;;; republicata in ca!ul functionarilor publici, si nu mai pot beneficia de aceasta facilitate o perioada de 2 ani de la data incetarii raporturilor de munca sau de ser"iciu ale persoanelor respecti"e. 5asuri pentru pre"enirea somajului In ca!ul concedierilor colecti(e, angajatorii au obligatia sa instiinte!e agentiile pentru ocuparea fortei de munca in "ederea adoptarii unor masuri pentru combaterea somajului si pre"enirea efectelor sociale nefa"orabile ale acestor concedieri. In situatiile concedierilor colecti"e angajatorii sunt obligati sa acorde prea"i!, conform pre"ederilor 'odului muncii sau ale contractului colecti" de munca, angajatilor care urmea!a sa fie disponibili!ati. In perioada prea"i!ului angajatii "or participa la ser"iciile de preconcediere reali!ate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca ori de alti furni!ori de ser"icii de ocupare din sectorului public sau pri"at, acreditati, selectati de catre acestea, in conditiile Legii. In "ederea reali!arii ser"iciilor de preconcediere, angajatorii sunt obligati sa instiinte!e agentiile pentru ocuparea fortei de munca cu cel putin :0 de !ile calendaristice anterioare emiterii deci!iilor de concediere. In sensul Legii 76/2002, constituie ser"icii de preconcediere, in principal, urmatoarele acti"itati# a$ informarea pri"ind pre"ederile legale referitoare la protectia somerilor si cordarea ser"iciilor de ocupare si de formare profesionala% b$ plasarea pe locurile de munca "acante e)istente pe plan local si instruirea in modalitati de cautare a unui loc de munca% c$ reorientarea profesionala in cadrul unitatii sau prin cursuri de formare de scurta durata% d$ sondarea opiniei salariatilor si consilierea acestora cu pri"ire la masurile de combatere a somajului.

2e ser"iciile de preconcediere pot beneficia, la cerere, si alte persoane amenintate de riscul de a de"eni someri.