Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IAI

FACULTATEA DE DREPT
SPECIALIZAREA/DOMENIUL: DREPT

DECAN,
Prof. univ. dr. Tudorel TOADER
Secretar,

Fi de nscriere semestrial
Anex la Contractul de studii nr
Subsemnatul(a), ------------------------------------------------------------, student() la Facultatea de
Drept, CNP--------------------------, nr. matricol----------------------------studii universitare de licen, n
anul universitar 2012-2013, semestrul 4, doresc s m nscriu la urmtoarele cursuri:

1
2
3
4
5
6

Tipul
disciplinei*
Obligatorie
Obligatorie

Denumirea disciplinei

Obligatorie
Obligatorie
Obligatorie (la
alegere 1
disciplin)
Opional (la
alegere 1
disciplin pe
semestru)

Drept administrativ II
Drept financiar
Englez juridic
Francez juridic
German juridic
Filosofia dreptului

Drept penal general II


Drept Civil. Obligaii

Criminologie
Etic i deontologie judiciar
Latina juridic
Drept bancar

Total credite pe sem .

Numele i prenumele
profesorului
Maria Ioana Michinici
Dan Constantin
Tudurache
Ctlin Balan
Ioana Costea
Oana Bargan
Mariana Anastasiei
Iulia Zup
Marius Sebastian
Striblea
Maria Ioana Michinici
Cristina Vleanu

Numr credite
5
5
5
5
5
5

Claudia Trnuceanu
Marina Popa
30

* Tipul disciplinei: 1 obligatorie, 2 opional, 3 facultativ, restan obligatorie,


5 restan opional, 6 disciplin promovat anterior i report n acest semestru.
Iau la cunotin urmtoarele:
nscrierea la o disciplin nseamn ndeplinirea cerinelor precizate n statutul disciplinei.
M oblig s achit taxa de colarizare n termenul stabilit i anunat prin afiare la facultate, n
cuantum de 2500lei/an, aprobat de Senatul Universitii Alexandru Ioan Cuza din Iai.
Diploma de bacalaureat, n original, se afl la Facultatea de
Menionez c n acest semestru sunt bursier / nebursier la Facultatea de. .
Data

Semntura studentului