Sunteți pe pagina 1din 7

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE

Managementul n Coreea de Sud

Arsinte Lavinia
Grupa 945 Seria B Anul III

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE

Managementul n Coreea de Sud

Coreea de Sud, oficial Republica Coreea (coreean ! "n coreean #Dae$an Min%u&, e'(e o )ar din A'ia de Sud*E'(, cu capi(ala la Seul, a doua +are +e(ropol din lu+e ,1- .i un i+por(an( ora. pe plan +ondial/ Se "n0ecinea1 cu Republica 2opular C$ine1 la 0e'(, 3aponia la e'( .i Coreea de Nord la nord/ 4n ca1ul Coreei de Sud e'(e opor(un a 'ublinia di'(inc)ia +a5or "n(re 'ucce'ul econo+ic al ace'(ei ) ri fa) de 'i(ua)i econo+ic .i ni0elul de (rai al Coreei de Nord6 "n e'en) e'(e 0orba de dou ) ri7na)iuni ce au aceea.i +a(rice cul(ural (reli%ie, li+b , i'(orie, (radi)ie, 0alori e(c/! "n' , co+para(i0, difer nu+ai 'i'(e+ul poli(ic aplica(8 * "n Coreea de Nord func)ionea1 un 'in%ur par(id .i 'e aplic principiile econo+iei cen(rali1a(e, ceea ce a condu', "n circa o 5u+ (a(e de 'ecol, la o 'i(ua)ie econo+ic ca(a'(rofal , popula)ia fiind la li+i(a 'ub1i'(en)ei6 for)a de +unc e'(e rela(i0 educa( , 'e aloc fonduri %u0erna+en(ale pen(ru cerce(are "n +e(alur%ie, c$i+ie, far+aceu(ic , +edicin , (e9(ile e(c/, "n' re1ul(a(ele 'un( +ode'(e!6 * "n Coreea de Sud func)ionea1 pluripar(i(i'+ul .i 'e aplic principiile econo+iei capi(ali'(e, ceea ce a "n'e+na(, pe acela.i in(er0al de (i+p, un ni0el ridica( de (rai pen(ru popula)ie .i o po1i)ie de in0idia( "n co+pe(i)ia %lobal din(re ) ri6 Al (uri de '(ra(e%iile %:ndi(e la ni0el +acroecono+ic, +ana%e+en(ul "n(reprinderilor7fir+elor coreene e'(e unul din(re fac(orii ce e9plic 'ucce'ele "nre%i'(ra(e de Coreea de Sud "n ul(i+a perioad 6 "n e'en) , +ana%e+en(ul la ni0el +icroecono+ic '* a in'pira( +ana%e+en(ul nipon, cel a+erican .i cel european/ Filo'ofia do+inan( "n Coreea de Sud (i+p de apro9i+a(i0 ; 'ecole ('f:r.i(ul 'ec/ I< = "ncepu(ul 'ec/ >>!, confuciani'+ul, .i*a pu' a+pren(a .i a'upra +ana%e+en(ului "n(reprinderilor7fir+elor coreene, +ai ale' prin 'i'(e+ul ' u de 0alori .i prin +odelul co+por(a+en(al pe care "l pro+o0ea1 acea'( doc(rin filo'ofic / 4n (i+pul ocupa)iei 5apone1e (1?1@*1?A;!, +ana%e+en(ul coreean a fo'( influen)a( de principiile7prac(icile +ana%e+en(ului nipon6 'e poa(e afir+a c o bun par(e din 'ucce'ul ace'(ei ) ri "n co+pe(i)ia %lobal 'e da(orea1 #ocupa)ieiB 5apone1e6 "n perioada i+edia( ur+ (oare celui de*al Doilea R 1boi Mondial, co+paniile7fir+ele coreene au de0eni( recep(i0e .i la ele+en(e ale +ana%e+en(ului occiden(al, +ai ale' din SUA/ Sub ac)iunea ace'(ui co+ple9 de fac(ori '*a con(ura( "n Coreea de Sud un 'i'(e+ propriu de +ana%e+en( cuno'cu( 'ub denu+irea de +ana%e+en( de (ip C (C*(Dpe E profund din

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE +ana%e+en(!6 "n(re di0er'e carac(eri'(ici ale ace'(ui (ip de +ana%e+en(, 'in(e(ic a+in(i+ ur+ (oarele8 luarea deci1iilor de 'u' "n 5o', ceea ce diferen)ia1 proce'ul deci1ional fa) de cel din fir+ele nipone6 orien(area c (re ar+onie (in$Fa!, ceea ce pre'upune o +en)inere 'ub con(rol a conflic(elor din(re di0er'e %rupuri din or%ani%ra+ 6 fle9ibili(a(ea an%a5 rii pe 0ia) , , ceea ce "n'ea+n co+binarea di0er'elor (e$nici7rapor(uri con(rac(uale .i for+area a (rei ca(e%orii de 'alaria)i8 +ana%eri profe'ioni.(i, 'alaria)i per+anen)i .i 'alaria)i (e+porari 6 reco+pen'e pe ba1 de 0ec$i+e .i re1ul(a(e, ceea ce face ca pro+o0area 'pre 0:rful pira+idei ' fie len( .i apropie acea'( procedur de +ana%e+en(ul nipon6 loiali(a(ea per'onalului, ce 'e c:.(i% prin con'(ruc)ia unor rapor(uri de "ncredere "n(re indi0id .i %rupul '(ruc(ural de care apar)ine / E9i'( o 'erie de direc)ii "n care +ana%e+en(ul coreean, "n ciuda influen)elor .i a di0er'elor pre'iuni c (re 'c$i+bare, .i*a con'er0a( un anu+i( 'pecific, direc)ii "n(re care a+in(i+ ur+ (oarele8 * or%ani1area '(ruc(ural 6 * proce'ul deci1ional6 * +ana%e+en(ul re'ur'elor u+ane (MRU!6 * '(ra(e%iile corpora)iilor/ Organizarea stru tural! n "irmele sud# oreene

Or%ani1area '(ruc(ural

reflec( , "n(r*o anu+i(

+ 'ur , 0alorile cul(urii coreene, +a(ricea

cul(ural a ace'(ei ) ri, (ipul de filo'ofie7reli%ie predo+inan( "n plan 'ocial6 pe funda+en(ul cul(ural in0oca(, fir+ele coreene au aplica( (rep(a( re%uli7prac(ici proprii de +ana%e+en(, prac(ici prin in(er+ediul c rora au reu.i( ' 'e i+pun rapid "n co+pe(i)ia cu Europa .i7'au SUA/ 4n(re di0er'e par(iculari( )i ale or%ani1 rii '(ruc(urale din fir+ele 'ud*coreene a+in(i+8 un %rad ridica( de for+ali1are, e0iden)ia( prin fap(ul c luarea unor deci1ii +a5ore, +ai ale' de ordin financiar, nece'i( o +ul(i(udine de aprob ri for+ale6 un %rad "nal( de cen(rali1are7concen(rare a au(ori( )ii la ni0elurile 'uperioare ale or%ani%ra+ei, e9plica( "n(r*o anu+i( + 'ur .i prin fap(ul c "n co+paniile coreene, "n +a5ori(a(ea ca1urilor, +ana%e+en(ul nu e'(e 'epara( de pa(rona(, proprie(arii afacerii par(icip:nd direc( la conducerea co+paniei6 G

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE ni0elurile ierar$ice din or%ani%ra+ 'un( +ai nu+eroa'e (pira+ida e'(e +ai alun%i( .i +ai au(ori(ar !, co+para(i0 cu fir+ele 5apone1e6 din ace'( punc( de 0edere, or%ani%ra+a ace'(or co+panii 'e apropie 'e+nifica(i0 de 'i(ua)ia din fir+ele a+ericane .i7'au europene6 con(rolul ierar$ic 0er(ical din par(ea co+par(i+en(elor func)ionale (planificare, financiar, de per'onal e(c/! e'(e +ul( +ai pu(ernic dec:( "n fir+ele nipone6 'e poa(e 0orbi de o dubl 'ubordonare a unor co+par(i+en(e7'er0icii afle(e la +i5locul 'au ba1a pira+idei6 'arcinile indi0iduale71ilnice ale 'alaria)ilor 'un( preci1a(e +ai +ul( de c (re 'uperior prin di'cu)ii direc(e cu 'ubordona)ii, "n func)ie de con(e9(, .i +ai pu)in prin de'crierea po'(ului6 re+arc + c or%ani1area de (ip for+al, au(ori(ar, birocra(ic 'e co+bin 7+i9ea1 cu a'pec(e infor+ale ce fle9ibili1ea1 procedurile ur+a(e 1ilnic6 or%ani1area infor+al 5oac un rol i+por(an( "n fir+ele 'ud*coreene, ca ur+are a fap(ului c +a5ori(a(ea 'alaria)ilor fac par(e din di0er'e clanuri (c$iban!, de (ipul unor cluburi con'(i(ui(e pe cri(erii de afini(a(e .i7'au pe ba1a rela)iilor de rudenie6 re+arc + c principiul Confuciani'+ului 'e re% 'e.(e "n or%ani1area fir+elor 'ud*coreene, "n 'en'ul c indi0idul r +:ne 'ubordona( %rupului, iar "n(re di0er'e %rupuri7clanuri apare o co+pe(i)ie pu(ernic pen(ru a 'e i+pune "n or%ani1a)ie/ Mana%e+en(ul de (ip C a+in(i( include anu+i(e preferin)e pen(ru de'i%nul or%ani%ra+ei8 o for+ +ai alun%i( a pira+idei, un nu+ r +ai +are de ni0ele ierar$ice, proceduri7re%uli +ai birocra(ice "n or%ani1area for+al / In cone9iune direc( cu (ipul de or%ani%ra+ al fir+elor 'ud*coreene, un al( 'ubiec( di'(inc( pre1in( o anu+i( rele0an) , anu+e fap(ul c fiecare co+panie7fir+ 'e+nifica(i0 'e afl 'ub con(rolul unui nu+ r re'(r:n' de fonda(ori .i +e+bri ai fa+iliei6 al (uri de ace.(ia un nu+ r re'(r:n' de +ana%eri profe'ioni.(i 'un( pro+o0a)i cu a(en)ie 'pre 0:rful pira+idei, a'(fel c , "n (i+p, 'e a5un%e "n 'i(ua)ia ca un nu+ r redu' de per'oane ' concen(re1e o pu(ere for+idabil de +are, prin aceea c ei con(rolea1 cifre de afaceri de +iliarde USD .i influen)ea1 de'(inul a +ii de 'alaria)i, da(ele din (abelul ce ur+ea1 a(e'( ideea in0oca( / Adoptarea de iziilor 2ar(iculari( )i ale proce'ului deci1ional "n co+paniile coreene8 "n %eneral, .eful co+paniei, afla( "n po1i)ia de CEO are o liber(a(e a+pl "n a i+pune deci1ia de 'u' "n 5o', "n' (o( el e'(e pri+ul re'pon'abil pen(ru efec(ele deci1iei6 ace'( +ecani'+ i+pu' din 0:rful pira+idei 'e re% 'e.(e la (oa(e ni0elele din or%ani%ra+ 6 "n 0ir(u(ea 0alorilor cul(urale proprii, .eful ierar$ic r +:ne re'pon'abil pen(ru #bineleB "n(re%ului %rup condu'6

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE 'ubordona)ii accep( "n +od bene0ol po1i)ia au(ori(ar a .efului, e9i'(:nd un anu+i( re'pec( indu' de +a(ricea cul(ural proprie fa) de '(a(7au(ori(a(e6 (o(u.i, fiecare 'alaria( are drep(ul ' for+ule1e propuneri, ' +ana%e+en(ul 5apone16 fiecare deci1ie pe c$e'(iuni +a5ore, fiecare '(ra(e%ie la ni0el de (op +ana%e+en( e'(e %:ndi( "ndelun% p:n la +o+en(ul adop( rii6 din +o+en(ul adop( rii deci1iei aplicarea ei e'(e "n' rela(i0 rapid 6 din ace'( punc( de 0edere, 'i(ua)ia e'(e co+parabil cu cea din +ana%e+en(ul nipon, "n 'en'ul c perioada de planificare7funda+en(are a deci1iei e'(e +ai lun% dec:( perioada de aplicare7e9ecu(are a deci1iei/ ".i e9pri+e opiniile cu pri0ire la a'pec(ele i+por(an(e din 0ia)a co+paniei6 'e a5un%e (rep(a( la o for+ de adop(are a deci1iei prin con'en', for+ apropia( de

Managementul resurselor umane $M%&'

E'(e de re+arca( fap(ul c for)a de +unc "n Coreea de Sud e'(e bine educa( 7califica( .i c e9i'( o pu(ernic conec(are a ac(i0i( )ii de R &D cu ceea ce 'e "n(:+pl pe plan +ondial6 una din c$eile 'ucce'ului 'ud*coreean a con'(a( "n dublarea nu+ rului de uni0er'i( )i la "ncepu(ul anilor H@/ 4ndeo'ebi "n ca1ul co+paniilor +ari .i +edii, 'alaria)ii 'un( %rupa)i "n (rei ca(e%orii de ba1 8 * 'alaria)i din ca(e%oria (op*+ana%e+en(ului6 * 'alaria)i an%a5a)i per+anen(, +ana%eri .i e9ecu(an)i6 * 'alaria)i an%a5a)i (e+porar/ 4n ceea ce pri0e.(e cri(eriile de 'alari1are, de reco+pen'are .i pro+o0are a 'alaria)ilor 'pre 0:rful pira+idei, fir+ele 'ud*coreene )in 'ea+a "ndeo'ebi de 0ec$i+ea "n or%ani1a)ie .i perfor+an)a ob)inu( pe po'(6 .an'ele de pro+o0are pe po'(uri din '(ruc(ura or%ani%ra+ei includ, al (uri de 0ec$i+e .i perfor+an) , a'pec(e precu+ (ipul de per'onali(a(e, rela)iile de fa+ilie, uni0er'i(a(ea ab'ol0i( .i re%iunea de ori%ine6 co+para(i0 cu 'i(ua)ia din 3aponia, 'alaria)ii 'ud*coreeni ".i 'c$i+b +ai frec0en( locul de +unc , de la o co+panie la al(a, a(unci c:nd un +ana%er i+por(an( ".i 'c$i+b co+pania, 'e "n(:+pl frec0en( ca un nu+ r de 'ubordona)i ' "l ur+e1e la noua fir+ / Al(e a'pec(e cu pri0ire la MRU "n fir+ele 'ud*coreene8 de la "ncepu(ul anilor ?@ recru(area +ana%erilor profe'ioni.(i 'e reali1ea1 doar din cadrul unor %rupuri de eli( , "n (i+pul e9erci( rii ac(i0i( )ii "n cadrul co+paniei ace.(i +ana%eri

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE profe'ioni.(i ".i '(abile'c o 'erie de rela)ii a(:( "n cadrul co+paniei c:( .i "n afara ace'(eia, rela)ii care, "n con(e9(ul coreean, 5oac un rol foar(e i+por(an( "n derularea afacerilor6 "n (i+p ce, la ba1a pro+o0 rii din in(erior '(au rela)iile de rudenie, rela)iile infor+ale '(abili(e "n(re +ana%eri .i proprie(ari fie pe ba1e %eo%rafice7re%ionale fie pe ba1 .colar , pre1in( i+por(an) "n con'(i(uirea %rupurilor infor+ale la (oa(e ni0elurile ierar$ice/

(endin)e previzi*ile n managementul "irmelor sud# oreene

Oarecu+ 'i+ilar fir+elor nipone, co+paniile 'ud*coreene '*au de10ol(a( rapid, au beneficia( de pro(ec)ia %u0ernului pen(ru a 'e i+pune pe pie)ele e9(erne6 '(ra(e%iile adop(a(a de di0er'e %rupuri de afaceri au inclu' di0er'ificarea .i con'olidarea "n 1one +a5ore din econo+ia +ondial 6 pre)urile rela(i0 'c 1u(e .i cali(a(ea produ'elor7'er0iciilor au fo'( u(ili1a(e de ace'(e co+panii ca ar+e econo+ice "n co+pe(i)ie %lobal / 4n pre1en( .i "n per'pec(i0 , (endin)ele +a5ore din +ana%e+en(ul 'ud*coreean po( fi re1u+a(e a'(fel8 (recerea (rep(a( de la (ipul de reco+pen'e pe ba1 de 0ec$i+e la unul +ai ec$ilibra(7+odern "n care 'e co+bin 0ec$i+ea cu perfor+an)ele "nre%i'(ra(e, (ipul de per'onali(a(e .i al(e cri(erii6 (recerea %radual de la un con(rol efec(ua( de c (re fa+ilia fonda(oare, adic de c (re un %rup re'(r:n' de per'oane, la un con(rol al +ana%erilor de carier 6 +ana%erii de profe'ie pri+e'c bonifica)ii "n ac)iuni di'(ribui(e periodic .i "ncep ' 5oace un rol 'e+nifica(i0 "n deci1iile '(ra(e%ice ale co+paniilor6 "nlocuirea cen(rali1 rii pu(erii la 0:rful or%ani%ra+ei, adic +ana%e+en(, cu de'cen(rali1area7cooperarea pe ori1on(al 6 a'i%urarea unui ec$ilibru "n(re reco+pen'ele de na(r p'i$o*'ocial .i cele de na(ur +a(erial , ace'(ea din ur+ "nre%i'(r:nd o cre.(ere ca pondere "n (o(al reco+pen'e/ A "i un manager n Coreea de Sud 2en(ru a a'i%ura cen(rarea pe un +ana%e+en( cul(ural de 'ucce' "n Coreea de Sud, +ana%erii (rebuie ' fie con(ieni de pro(ocoale '(ric(e i ri(ualurile care e9i'( / 4n afaceri, e'(e i+por(an( ' 'e +enin un %rad de for+ali(a(e/ Sud*coreenii in 0ar'(a i cei din po'(uri de conducere ar (rebui ' fie (ra(ai cu re'pec( i con'ideraie/ pe 0er(icala 'i'(e+ului de

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE Un o+ de afaceri 'ud*coreean 0a dori in(o(deauna ' (ie nu+ele i ce co+pania repre1en(a(i/ Dac fir+a d0'/ nu a ac(iona( pe pia(a de afaceri din Coreea de Sud "n (recu(, e'(e o idee bun pen(ru a (ri+i(e infor+a(ii de'pre fir+a d0'/, "nain(e de pri+a "n(:lnire/

%olul unui manager Mana%e+en(ul "n Coreea de Sud 0a a0ea +ai +ul( 'ucce' dac 'e are "n 0edere fap(ul c fiecare per'oan are un rol foar(e di'(inc( "n cadrul or%ani1aiei i a'fel, rolul a5u( la +en inerea ordinii in cadrul or%an1a(iei/ 4n Coreea de Sud, ca i "n al(e 'ocie( i ierar$ice, +ana%erii po( ' adop(e o a(i(udine oarecu+ pa(ernala pen(ru an%a5aii lor/ Ei po( de+on'(ra o preocupare pen(ru an%a5ai, care (rece dincolo de locul de +unc i de preocup rile '(ric( profe'ionale/ Cei +ai +uli direc(or nu au birourile pe acelai e(a5 precu+ i per'onalul lor/ <ec$i+ea "n +unc e'(e a'i+ila( cu ran% i au(ori(a(e, i cere re'pec(area '(ric( a unui pro(ocol pre'cri' +e(iculo'/ Din +o+en( ce cla'a 'ociala e'(e i+por(an(a pen(ru cul(ura, e'(e aproape i+po'ibil ca o per'oan din cla'a de 5o' 'a 'upra0e%$e1e o per'oan din(r*o cla' +ai +are/ Sen'ibili(a(ea cul(ural e'(e e'enial deoarece e'(e con'idera( o "nc lcare %ra0 a e(ic$e(ei/