Sunteți pe pagina 1din 15

1.

Proiectarea logica a sistemului informational


1.1 Proiectarea logica a bazei de date

Diagrama entitate-relatie finala

Definirea restrictiilor referentiale pentru fiecare atribut


Denumirea campului IdReceptie NrReceptie DataReceptie Reguli nu poate lua valoare nula format atat din litere cat si cifre formatul sa fie ZZ/LL/AAAA sa nu fie ulterioara momentului inregistrarii sa fie obligatoriu mai mare ca 0 sa fie obligatoriu mai mare ca 0 poate lua doar doua valori, 24% si 9%. nu poate lua valoare nula format atat din litere cat si cifre

CantitateIntrata PretIntrare TVA IdAF NrAF TipDocument DataDocument

IdMaterial DenumireMaterial UMMaterial CantitateMaterial CantitateConsumata CantitateInStoc CantitateTransferata IdGestiune DenumireGestiune NumeGestionar IdReglare TipDocReglare NrDocReglare DataDocReglare

formatul sa fie ZZ/LL/AAAA sa nu fie ulterioara momentului inregistrarii nu poate lua valoare nula

obligatoriu mai mare ca 0 obligatoriu mai mare ca 0 obligatoriu egala sau mai mare ca 0 obligatoriu mai mare ca 0 nu poate lua valoare nula trebuie sa fie scrisa cu majuscule trebuie sa fie scris cu majuscule nu poate lua valoare nula

format atat din litere cat si cifre formatul sa fie ZZ/LL/AAAA sa nu fie ulterioara momentului inregistrarii

IdConsum NrBC DataBC

nu poate lua valoare nula format atat din litere cat si cifre formatul sa fie ZZ/LL/AAAA sa nu fie ulterioara momentului inregistrarii

Descrierea tranzactiilor asupra bazei de date


Receptia de materiale pe baza facturii sau avizului Denumire operaiune Verificarea materialului Selectarea gestiunii Adugarea documentului nsoitor Adugarea recepie Adugare recepie Numele accesate MATERIAL tabelei Tip acces Explicaii Se citesc codul materialelor i denumirea

READ

GESTIUNE

READ

Se citeste denumire a gestiunilor

AVIZE_FACTURI

INSERT

Se introduc din factura/aviz numarul facturii/avizului si data acesteia, IdAF primeste o valoare in mod automat. Se introduc numarul receptiei, data la care este efectuata. IdReceptie ia valoare in mod automat. Se introduc cantitatea receptionata, pretul unitar de intrare si se alege cota de TVA corespunzatoare. Fiecarui material i se atribuie un IdMaterial, in atributul CantitateMaterial fiind preluata cantitatea receptionata prin tabela DETALII_RECEPTIE CantitateIntrata.

RECEPTIE

INSERT

linii DETALII_RECEPTIE INSERT

Actualizare stoc

MATERIALE

UPDATE

Stornare receptiei

Denumire operaiune Selectarea gestiunii Verificarea receptiei stornat

Numele accesate GESTIUNE

tabelei Tip acces

Explicaii

READ

Se citeste gestiunea unde se va face stornarea Se citeste IdReceptie, NrReceptie, DataReceptie.

RECEPTIE de

READ

Anularea receptiei

RECEPTIE MATERIALE

DELETE UPDATE

Se comanda stergerea inregistrarii cu IdReceptie dorit, astfel atributul CantitateMaterial din tabela MATERIALE se modifica Se comanda stergerea inregistrarii cu IdAF dorit

Anularea documentului insotitor

AVIZ_FACTURI

DELETE

Darea in consum a materialelor Explicaii

Denumire operaiune Identificarea materialului

Numele accesate MATERIALE

tabelei Tip acces

READ

Se citesc codul, existentul CantitateMaterial

denumirea si atributul

Selectarea gestiunii Adugarea bonului consum

GESTIUNE

READ

Se citeste denumirea gestiunilor

CONSUMURI de

INSERT

Se introduc NrBC si DataBC

Adaugare consum

detalii DETALII_CONSUM

INSERT

Se introduce CantitateConsumata

Actualizare stoc

MATERIALE

UPDATE

Campul CantitateMaterial se modifica in sensul diminuarii cu valoarea introduse in CantitateConsumata

Stornarea bonului de consum

Denumire operaiune Selectarea Gestiunii

Numele accesate GESTIUNE

tabelei Tip acces

Explicaii

READ

Se citeste denumirea gestiunilor

Selectarea bonului CONSUMURI de consum

READ

Se citeste IdConsum corespunzator bonului de consum ce urmeaza a fi stornat Se introduc NrBC si DataBC

Anularea bonului CONSUMURI de consum Actualizarea stocului MATERIALE

DELETE

UPDATE

Campul CantitateMaterial se modifica in sensul cresterii cu valoarea din CantitateConsumata corespunzatoarea consumului sters

Reglarea stocurilor intre gestiuni Denumire operaiune Identificarea materialului Numele accesate MATERIALE tabelei Tip acces Explicaii

READ

Se citesc codul, denumirea si existentul atributul CantitateMaterial Se citeste denumirea gestiunilor

Selectarea gestiunii

GESTIUNE

READ

Adaugarea notei REGLARI_GESTIUNE INSERT de transfer Adaugare detalii DETALII_TRANSFER transfer Actualizare stoc MATERIALE INSERT

Se introduc TipDocReglare, NrDocReglare, DataDocReglare Se introduce CantitateTransferata

UPDATE

Campul CantitateMaterial se modifica in sensul diminuarii cu valoarea introduse in CantitateTransferata

1.2 Proiectarea rapoartelor

Specificaiile de proiectare pentru raportul Situaia intrarilor de materiale HARTIE A4 in perioada 4.03.2013 4.04.2013

a) Prezentare descriptiv Scop: urmareste cantitatea de materiale si valoarea acestora in perioada ceruta, cat si valoarea TVA. Utilizatori: departamentul de conducere, departamentul de productie. Coninut: 1. Gruparea datelor: 2. Ordonarea datelor: dupa numarul documentului de receptie. 3. Totaluri solicitate: un total general al valorii pentru toate materialele, cantitatii precum si pentru TVA la sfritul raportului. 4. Alte meniuni: raportul conine date referitoare la toate gestiunile pentru perioada aleasa. Mediul de generare: raportul va fi tiparit. Frecvena: lunar sau la cerere. Sursa datelor:

SELECT [Nr. Receptie], [DataReceptie], [DenMaterial], [UM], [CantitateIntrata], [PretIntrare], [TVA], [TVA]*[PretIntrare]*[CantitateIntrata] As Valoare TVA, [CantitateIntrata]*[PretUnitar] As Valoare fara TVA, [CantitateIntrata]*[PretIntrare]*(1+[TVA]) As Valoare cu TVA FROM RECEPTIE R, DETALII_RECEPTIE D_R, MATERIALE M WHERE R.IdReceptie=D_R.IdReceptie AND D_R.IdMaterial=M.IdMaterial AND BETWEEN 4.03.2013 AND 4.04.2013 AND [DenMaterial]=HartieA4 [DataReceptie]

b) Modelarea proiectului PIM SRL Departamentul Aprovizionare Situaia intrarilor de materiale HARTIE A4 in perioada 4.03.2013 4.04.2013 Emis de Nr. Rece ptie 1 DataReceptie Denumire material Hartie A4 U Cantitat Pret M e Intrata Intra re T 100 O P T 200 O P 300 8 TVA % 24% Data: 10.04.2013 Valoare TVA 192 Valoare fara TVA 800 Valoare cu TVA 992

4.03.2013

17.03.2013

Hartie A4

24%

168

1568

1736

TOTAL

360

2368

2728

Semnificatiile secventelor de dialog Obiect Doc. de receptie Material Gestiuni De la Pana la Vizualiare Listare Anulare Buton Buton Buton Tip CheckBox Observaii Selectat, gruparea se va face dupa acest criteriu

DropDownList Se selecteaza materialul dorit DropDownList Se selecteaza din lista gestiunea in care se face receptia Date Se selecteaza data de inceput si data de sfarsit sau aceeasi data in ambele casute pentu informatii cu privire la o singura zi Vizualizeaza continutul raportului Listeaza raportul cerut Anuleaza listarea raportului

Specificaiile de proiectare pentru raportul Situaia intrarilor de materiale HARTIE A4 pe fiecare gestiune in data de 4.04.2013 a) Prezentare descriptiv Scop: urmareste cantitatea de materiale si valoarea acestora in perioada ceruta, cat si valoarea TVA pe fiecare gestiune a firmei Utilizatori: departamentul de conducere, departamentul de productie. Coninut: 1. Gruparea datelor: pe gestiuni (puncte de lucru) 2. Ordonarea datelor: dupa numarul documentului de receptie. 3. Totaluri solicitate: un total general al valorii pentru toate materialele si pentru TVA la sfritul raportului. 4. Alte meniuni: raportul conine date referitoare pentru fiecare gestiune in parte pentru perioada aleasa. Va contine totaluri pentru cantitatea intrata, TVA si valoare. Mediul de generare: raportul va fi tiparit. Frecvena: lunar sau la cerere. Sursa datelor: SELECT [Nr.Receptie], [DataReceptie], [DenumireMaterial], [UM], [CantitateIntrata], [PretIntrare], [TVA], [TVA]*[PretIntrare]*[CantitateIntrata] As Valoare TVA, [CantitateIntrata]*[PretUnitar] As Valoare fara TVA [CantitateIntrata]*[PretIntrare]*(1+[TVA]) As Valoare cu TVA, [DenGestiune] As Punct de lucru FROM GESTIUNE G, RECEPTIE R, DETALII_RECEPTIE D_R, MATERIALE M WHERE G.IdGestiune=R.Idgestiune AND R.IdReceptie=D_R.IdReceptie D_I.IdMaterial=M.IdMaterial AND [DataReceptiei]=4.04.2013 ORDER BY [NrReceptie] GROUP BY [DenGestiune] AND

PIM SRL Situaia intrarilor de materiale HARTIE A4 pe fiecare gestiune in data de 4.04.2013 Emis de Nr. DataReceptie Denumire Receptie material UM Data: 10.04.2013

Cantitate Pret TVA% Valoare Valoare Valoare Intrata Intrare TVA fara cu TVA TVA Punct de lucru 1 4.04.2013 HARTIE TOP 150 7 24 252 1302 A4 TONER BUC 5 100 24 120 620 CARTON BUC 50 2 24 24 124 4.04.2013 HARTIE TOP 70 10 24 168 868 A3 2914 TOTAL PL1 564 Punct de lucru 2 4.04.2013 HARTIE TOP 60 7 100.8 520.8 A4

TOTAL PL2 Punct de lucru 3

100.8

520.8

TOTAL PL3 TOTAL GENERAL

664.8

3434.8

Semnificatiile secventelor de dialog Obiect Doc. de receptie Material Gestiuni De la Pana la Vizualiare Listare Anulare Buton Buton Buton Tip CheckBox Observaii Selectat, gruparea se va face dupa acest criteriu

DropDownList Se selecteaza materialul dorit DropDownList Se selecteaza din lista gestiunea in care se face receptia Date Se selecteaza data de inceput si data de sfarsit sau aceeasi data in ambele casute pentu informatii cu privire la o singura zi Vizualizeaza continutul raportului Listeaza raportul cerut Anuleaza listarea raportului

1.3 Proiectarea ecranelor (formularelor) pentu culegerea datelor Scenariu de lucru pentru introducerea unei noi note de intrare receptie Operatiile desfasurate pentru introducerea unei noi comenzi sunt: Accesarea din meniul principal al modulului Stocuri optiunea Intrari, NIR Alegerea Gestiunii in care se face receptia din lista gestiunilor existente Alegerea tipului de document insotitor, precum si seria si numarul acestuia Selectarea datei in care se intocmeste NIR-ul Alegerea materialelor ce sunt receptionate din lista cu materiale, iar daca acestea nu exista vor putea fi adaugate dand click pe butonul plus din dreptul denumirii materialului In continuare se vor selecta cantitatea receptionata, pretul de intrare, cota de tva aferenta Pentru salvarea notei de receptive in sistem se va da click pe butonul salveaza Daca se doreste stergerea tuturor datelor introduce pana la momentul salvarii, se da click pe butonul Sterge datele Actiunea de inregistrare se anuleaza folosind butonul Anuleaza.

Descrierea funcionalitilor din formularul Introducere nota de receptie: Nr. Obiect 1 2. Denumire GestiuneaPrimitoare DocumentInsotitor Comentarii Se alege din lista din lista cu gestiuni, gestiunea in care se face receptia Se selecteaza documentul insotitor, factura, respectiva aviz. Se introduce seria si numarul din documentul insotitor

3.

Serie si numar

4.

Data Receptiei

Se introduce data in care se intocmeste nota de intrare receptie Se selecteaza materialul receptionat daca acesta exista in baza de date a firmei Cu ajutorul acestui buton se pot adauga materiale noi, care nu exista in baza de date Se introduce cantitatatea receptionata

5.

Denumirea Materialului Butonul PLUS

6.

7.

CantitateIntrata

8.

Pret de intrare

Se introduce pretul unitar de intrare al fiecarui material

9.

Cota TVA

Se alege din lista cota de TVA corespunzatoare tipului de material

10.

Butoanele SALVEAZA ANULEAZA STERGERE DATE

Salveaza informatiile introduse si introduce NIR-ul in baza de date Se renunta la inregistrarea NIR-ului Se sterg toate datele introduse pana la un moment dat in formular

INTRODUCERE NOTA DE INTRARE RECEPTIE

NIR Gestiunea primitoare Document Insotitor Data receptiei zz/ll/aaaa Serie si numar:

MATERIAL Denumirea materialului UM

Cantitate Intrata

Pret de Intrare

CotaTVA

Nr. Crt

Denumire Document Data Material insotitor Receptie

Cantitate Intrata

UM

Pret

TVA

Valoare Valoare TVA cu TVA

SALVEAZA

ANULEAZA

STERGE DATELE

1.4 Proiectarea sistemului de meniuri al aplicaiei MODULUL STOCURI


INTRARI NIR Factura Furnizor Transferuri Factura Storno Aviz Storno IESIRI Bon de consum NIR Storno STOCURI MATERIALE PRETURI RAPOARTE PRETURI EVOLUTIE PRETURI CANTITATI MATERIALE